Ενεργειακό Πιστοποιητικό - MyConstructor

Πάνω από 60.000 ικανοποιημένοι πελάτες!

Εμφάνιση Κατηγοριών
Κατηγορίες

Ενεργειακό Πιστοποιητικό

Υπηρεσίες σε προσφορά:

Ενεργειακό πιστοποιητικό για χώρο ως 30τμ

Αυτοψία στον χώρο του ακινήτου. H προσφορά ισχύει για ακίνητα μέχρι τριάντα(30)τ.μ.Απαραίτητα δικαιολογητικά : α)Τίτλος Ιδιοκτησίας(Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή Ε9 ή γονικη παροχή), β)Αριθμός Οικοδομικής Αδείας για κατοικίες χτισμένες μετά την 1/3/1983 γ) Κάτοψη . Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης κάτοψης υπάρχει επιπλέον κόστος δέκα(10) ευρώ για τον σχεδιασμό σκαριφήματος. Επίσης, είναι απαραίτητη πλέον η έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου από την υπηρεσία taxisnet με κωδικό 8012 αξίας 5 € με τους κωδικούς του ιδιοκτήτη του ακινήτου.
από
29€+φπα
13 διαθέσιμα συνεργεία

Ενεργειακό πιστοποιητικό για χώρο ως 100τμ

Αυτοψία στον χώρο του ακινήτου. H προσφορά ισχύει για ακίνητα μέχρι εκατό(100)τ.μ. Απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού: α)Τίτλος Ιδιοκτησίας(Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή Ε9 ή γονική παροχή), β)Αριθμός Οικοδομικής Αδείας για κατοικίες χτισμένες μετά την 1/3/1983 γ) Κάτοψη. Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης της κάτοψης υπάρχει επιπλέον κόστος δέκα(10) ευρώ για τον σχεδιασμό σκαριφήματος. Επίσης, είναι απαραίτητη πλέον η έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου από την υπηρεσία taxisnet με κωδικό 8012 αξίας 5 € με τους κωδικούς του ιδιοκτήτη του ακινήτου.
από
33€+φπα
13 διαθέσιμα συνεργεία

Ενεργειακό Πιστοποιητικό για χώρο ως 150τμ

Αυτοψία στον χώρο του ακινήτου. H προσφορά ισχύει για ακίνητα μέχρι τριάντα(150)τ.μ. Απαραίτητα δικαιολογητικά: α)Τίτλος Ιδιοκτησίας(Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή Ε9 ή γονικη παροχή), β)Αριθμός Οικοδομικής Αδείας για κατοικίες χτισμένες μετά την 1/3/1983 γ) Κάτοψη . Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης κάτοψης υπάρχει επιπλέον κόστος δέκα πέντε(15) ευρώ για τον σχεδιασμό σκαριφήματος. Επίσης, είναι απαραίτητη πλέον η έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου από την υπηρεσία taxisnet με κωδικό 8012 αξίας 5 € με τους κωδικούς του ιδιοκτήτη του ακινήτου.

από
60€+φπα
13 διαθέσιμα συνεργεία

Ενεργειακό Πιστοποιητικό για χώρο ως 250τμ

Αυτοψία στον χώρο του ακινήτου. H προσφορά ισχύει για ακίνητα μέχρι τριάντα(250)τ.μ. Απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού: α)Τίτλος Ιδιοκτησίας(Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή Ε9 ή γονικη παροχή), β)Αριθμός Οικοδομικής Αδείας για κατοικίες χτισμένες μετά την 1/3/1983 γ) κάτοψη του ακινήτου . Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης κάτοψης υπάρχει επιπλέον κόστος είκοσι(20) ευρώ για τον σχεδιασμό σκαριφήματος. Επίσης, είναι απαραίτητη πλέον η έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου από την υπηρεσία taxisnet με κωδικό 8012 αξίας 5 € με τους κωδικούς του ιδιοκτήτη του ακινήτου.

από
90€+φπα
13 διαθέσιμα συνεργεία

Ενεργειακό Πιστοποιητικό για χώρο ως 1000τμ

Επίσκεψη στο χώρο του ακίνητου,μελέτη του χώρου καθώς κι όλων των παραγόντων που σχετίζονται με την ψύξη και τη θέρμανση του ακινήτου,λήψη φωτογραφιών εσωτερικά κι εξωτερικά του σπιτιού και των απαραίτητων διακιολογητικών.Απαραίτητο δικαιολογητικό για την έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού αποτελέι η κάτοψη.Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης υπάρχει επιπλέον κόστος στα 0,10€/τμ+φπα  για τον σχεδιασμό σκαριφήματος.Η προσφορά αφορά ακίνητα μέχρι χίλια (1000) τ.μ Επίσης, είναι απαραίτητη πλέον η έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου από την υπηρεσία taxisnet με κωδικό 8013 αξίας 10 € με τους κωδικούς του ιδιοκτήτη του ακινήτου.

από
0.4€/τμ+φπα
3 διαθέσιμα συνεργεία

Ενεργειακό Πιστοποιητικό για χώρο μεγαλύτερο των 1000τμ

Επίσκεψη στο χώρο του ακίνητου,μελέτη του χώρου καθώς κι όλων των παραγόντων που σχετίζονται με την ψύξη και τη θέρμανση του ακινήτου,λήψη φωτογραφιών εσωτερικά κι εξωτερικά του σπιτιού και των απαραίτητων διακιολογητικών.Απαραίτητο δικαιολογητικό για την έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού αποτελέι η κάτοψη.Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης υπάρχει επιπλέον κόστος στα 0,10€/τμ+φπα  για τον σχεδιασμό σκαριφήματος.Η προσφορά αφορά χώρους μεγαλύτερους από χίλια (>1000) τ.μ Επίσης, είναι απαραίτητη πλέον η έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου από την υπηρεσία taxisnet με κωδικό 8014 αξίας 30 € με τους κωδικούς του ιδιοκτήτη του ακινήτου.

από
0.35€/τμ+φπα
3 διαθέσιμα συνεργεία
Επιστροφή

Χαμηλότερη Τιμή

Συγκεκριμένη ώρα

Περισσότερες αξιολογήσεις

Νέα Αναζήτηση

Εταιρίες που μας εμπιστεύονται

Μερικές από τις εταιρίες που εμπιστεύτηκαν το MyConstructor.

Δωρεάν Κλήση