Τοπογραφικό Διάγραμμα από 199€ | MyConstructor | Τοπογραφικό - Αττική
Εμφάνιση Κατηγοριών
Κατηγορίες

Τοπογραφικό Διάγραμμα μέχρι 500τμ

H προσφορά περιλαμβάνει:
Την έκδοση του τοπογραφικού διαγράμματος μέχρι 500τμ. Η τιμή αφορά την αμοιβή του μηχανικού και την έκδοση του τοπογραφικού. Όταν το τοπογραφικό προορίζεται για χρήση σε δημόσια υπηρεσία πχ πολεοδομία υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση +30€ + φπα.

Συνεργεία για Τοπογραφικό Διάγραμμα μέχρι 500τμ στην Αττική

Έδρα Κέντρο Εξυπηρετούμε όλη την Αττική

Αφορά ανάλυση σε κλίμακα 1:200-1:1000

Τιμή για: Τοπογραφικό Διάγραμμα μέχρι 500τμ

Πληροφορίες Χρέωσης: Η τιμή αφορά όλες τις μελέτες

Εξυπηρετούμε όλη την Αττική

Τοπογραφικά Διαγράμματα, Όψεις, Κατόψεις σε Λογικές Τιμές

Τιμή για: Τοπογραφικό Διάγραμμα μέχρι 500τμ

Πληροφορίες Χρέωσης: Η τιμή αφορά μόνο τις μελέτες και όχι τις γραφειοκρατικές διαδικασίες

Έδρα Βόρεια Προάστια Εξυπηρετούμε όλη την Αττική

Τοπογραφικά Διαγράμματα, Όψεις, Κατόψεις σε Λογικές Τιμές

Τιμή για: Τοπογραφικό Διάγραμμα μέχρι 500τμ

Πληροφορίες Χρέωσης: Η τιμή αφορά μόνο τις μελέτες και όχι τις γραφειοκρατικές διαδικασίες

Τοπογραφικά Διαγράμματα, Όψεις, Κατόψεις σε Λογικές Τιμές

Τιμή για: Τοπογραφικό Διάγραμμα μέχρι 500τμ

Πληροφορίες Χρέωσης: Η τιμή αφορά μόνο τις μελέτες και όχι τις γραφειοκρατικές διαδικασίες

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις
280€ + φπα
Τηλέφωνο
Εμφάνισε Περισσότερους
Εμφάνισε Λιγότερους

Κατόπιν της τηλεφωνικής επικοινωνίας,ορίζεται ημερομηνία κι ώρα για να γίνει η αυτοψία για τις μετρήσεις σχετικά με το τοπογραφικό διάγραμμα.Η προσφορά περιλαμβάνει την αμοιβή του μηχανικού και την έκδοση του τοπογραφικού. Οι μετρήσεις γίνονται με gps ή γεωδαιτικούς σταθμούς,οι οποίοι χρησιμοποιούνται σε εκτάσεις με εμπόδια ή όταν δεν δημιουργούνται σκιές.Στην περίπτωση αυτή υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση +20€+φπα. Όταν το τοπογραφικό προορίζεται για χρήση σε δημόσια υπηρεσία πχ πολεοδομία υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση +30€+φπα. Τοπογραφικό διάγραμμα απαιτείται στις παρακάτω περιπτώσεις : 1. Συμβολαιογραφικές πράξεις 2. Έκδοση οικοδομικών αδειών 3. Τακτοποίηση αυθαιρέτων 4. Πράξη χαρακτηρισμού Δασαρχείου 5. Πράξεις εφαρμογής και διορθωτική πράξη εφαρμογής 6. Ενστάσεις κτηματολογίου 7. Αδειοδότηση Φωτοβολταϊκών και Αιολικών πάρκων 8. Καθορισμό γραμμών αιγιαλού και παραλίας 9. Πράξη αναλογισμού 10. Προσκύρωση

Επιστροφή

Χαμηλότερη Τιμή

Συγκεκριμένη ώρα

Περισσότερες αξιολογήσεις

Νέα Αναζήτηση

Εταιρίες που μας εμπιστεύτηκαν

Μερικές από τις εταιρίες που εμπιστεύτηκαν το MyConstructor.

Έχεις ακόμα απορίες;

Ζήτησε μας να σε καλέσουμε!