Δάπεδα Μπετού - MyConstructor

Πάνω από 120.000 ικανοποιημένοι πελάτες!

Εμφάνιση Κατηγοριών
Κατηγορίες

Δάπεδα Μπετού

Υπηρεσίες σε προσφορά:

Σταμπωτό Δάπεδο μέχρι 150μ²

Την εργασία και τα υλικά για το στρώσιμο σταμπωτού δαπέδου. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στο σταμπωτό δάπεδο αφορούν μπετό τύπου C 16/20 πάχους μέχρι δέκα (10) εκατοστών, τον οπλισμό του με δομικό πλέγμα και ίνες πολυπροπυλενίου καθώς και το τελικό πέρασμα με βερνίκι γυαλίσματος αφού έχει πατηθεί το σχέδιο της στάμπας. Σε περίπτωση που απαιτηθεί χρήση πρέσσας μπετού υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση τριακοσίων (300) ευρώ.
από
19.9€/m² + φπα
2 διαθέσιμα συνεργεία

Δάπεδα Μπετού

από
0.1€/τμ.
2 διαθέσιμα συνεργεία

Σταμπωτό Δάπεδο μέχρι 200μ²

Την εργασία και τα υλικά για το στρώσιμο σταμπωτού δαπέδου. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στο σταμπωτό δάπεδο αφορούν μπετό τύπου C16/20 πάχους μέχρι δέκα (10) εκατοστών, τον οπλισμό του με δομικό πλέγμα και ίνες πολυπροπυλενίου καθώς και το τελικό πέρασμα με βερνίκι γυαλίσματος αφού έχει πατηθεί το σχέδιο της στάμπας. Σε περίπτωση που απαιτηθεί χρήση πρέσας μπετό υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση τριακοσίων (300) ευρώ.
από
19€/m² + φπα
2 διαθέσιμα συνεργεία

Σταμπωτό Δάπεδο μέχρι 300μ²

Την εργασία και τα υλικά για το στρώσιμο σταμπωτού δαπέδου. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στο σταμπωτό δάπεδο αφορούν μπετό τύπου C16/20 πάχους μέχρι δέκα (10) εκατοστών, τον οπλισμό του με δομικό πλέγμα και ίνες πολυπροπυλενίου καθώς και το τελικό πέρασμα με βερνίκι γυαλίσματος αφού έχει πατηθεί το σχέδιο της στάμπας. Σε περίπτωση που απαιτηθεί χρήση πρέσας μπετού υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση τριακοσίων (300) ευρώ.
από
18€/m² + φπα
2 διαθέσιμα συνεργεία

Σταμπωτό Δάπεδο για επιφάνεια μεγαλύτερη των 300μ²

Την εργασία και τα υλικά για το στρώσιμο σταμπωτού δαπέδου. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στο σταμπωτό δάπεδο αφορούν μπετό τύπου C16/20 πάχους μέχρι δέκα (10) εκατοστών, τον οπλισμό του με δομικό πλέγμα και ίνες πολυπροπυλενίου καθώς και το τελικό πέρασμα με βερνίκι γυαλίσματος αφού έχει πατηθεί το σχέδιο της στάμπας. Σε περίπτωση που απαιτηθεί χρήση πρέσας μπετού υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση τριακοσίων (300) ευρώ.
από
17€/m² + φπα
2 διαθέσιμα συνεργεία

Βιομηχανικό Δάπεδο μέχρι 100m²

Τα εργατικά και τα υλικά για την περάτωση της εργασίας. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στο βιομηχανικό δάπεδο αφορούν μπετό τύπου C 20/25 πάχους μέχρι δέκα (10) εκατοστών το οποίο οπλίζεται με δομικό πλέγμα και ίνες πολυπροπυλενίου ενώ στο τέλος περνιέται βερνίκι (χρώμα) της επιλογής σας και σκληρυντικό υλικό. Στην προσφορά δεν περιλαμβάνεται η διαμόρφωση του χώρου (καθαρισμός από χώματα, μπάζα κτλ) και η πρέσα σε περίπτωση που χρειαστεί.Το κόστος για το στήσιμο της πρέσσας ανέρχεται στα τριακόσια (300) ευρώ. Η ελάχιστη χρέωση έργου διαμορφώνεται στα πεντακόσια (500) ευρώ.
από
11€/m² + φπα
2 διαθέσιμα συνεργεία

Βιομηχανικό Δάπεδο για επιφάνεια μεγαλύτερη των 100m²

Τα εργατικά και τα υλικά για την περάτωση της εργασίας. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στο βιομηχανικό δάπεδο αφορούν μπετό τύπου C 20/25 πάχους μέχρι δέκα (10) εκατοστών το οποίο οπλίζεται με δομικό πλέγμα και ίνες πολυπροπυλενίου ενώ στο τέλος περνιέται βερνίκι (χρώμα) της επιλογής σας και σκληρυντικό υλικό.

Στην προσφορά δεν περιλαμβάνεται η διαμόρφωση του χώρου (καθαρισμός από χώματα, μπάζα κτλ) και η πρέσα σε περίπτωση που χρειαστεί. Το κόστος για το στήσιμο της πρέσας ανέρχεται στα τριακόσια (300) ευρώ. Η ελάχιστη χρέωση έργου διαμορφώνεται στα πεντακόσια (500) ευρώ.

από
10€/m² + φπα
2 διαθέσιμα συνεργεία

Βιομηχανικό Δάπεδο για επιφάνεια μεγαλύτερη των 500m²

Τα εργατικά και τα υλικά για την περάτωση της εργασίας. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στο βιομηχανικό δάπεδο αφορούν μπετό τύπου C20/25 πάχους μέχρι δέκα (10) εκατοστών το οποίο οπλίζεται με δομικό πλέγμα και ίνες πολυπροπυλενίου ενώ στο τέλος περνιέται βερνίκι (χρώμα) της επιλογής σας και σκληρυντικό υλικό.

Στην προσφορά δεν περιλαμβάνεται η διαμόρφωση του χώρου (καθαρισμός από χώματα, μπάζα κτλ) και η πρέσα σε περίπτωση που χρειαστεί.Το κόστος για το στήσιμο της πρέσας ανέρχεται στα τριακόσια (300) ευρώ. Η ελάχιστη χρέωση έργου διαμορφώνεται στα πεντακόσια (500) ευρώ.

από
9€/m² + φπα
2 διαθέσιμα συνεργεία

Ράμπες Ψαροκόκκαλο μέχρι 150τμ

Την κατασκευή ραμπών Ψαροκόκκαλο μέχρι 150 τ.μ. για την οποία απαιτείται η ύπαρξη υποστρώματος μπετού. Η διάστρωση της επιφάνειας γίνεται με πλέγμα Τ 131. Το σκυρόδεμα 16-20 είναι οπλισμένο με ίνες πολυπροπιλενίου 18mm σε πάχος 8-12.
από
20€/m² + φπα
2 διαθέσιμα συνεργεία

Ράμπες Ψαροκόκκαλο μέχρι 200τμ

Την κατασκευή ραμπών Ψαροκόκκαλο μέχρι 200 τ.μ. για την οποία απαιτείται η ύπαρξη υποστρώματος μπετού. Η διάστρωση της επιφάνειας γίνεται με πλέγμα Τ 131. Το σκυρόδεμα 16-20 είναι οπλισμένο με ίνες πολυπροπιλενίου 18mm σε πάχος 8-12.
από
19€/m² + φπα
2 διαθέσιμα συνεργεία

Ράμπες Ψαροκόκκαλο μέχρι 300τμ

Την κατασκευή ραμπών Ψαροκόκκαλο μέχρι 300 τ.μ. για την οποία απαιτείται η ύπαρξη υποστρώματος μπετού . Η διάστρωση της επιφάνειας γίνεται με πλέγμα Τ 131. Το Σκυρόδεμα 16-20 είναι οπλισμένο με ίνες πολυπροπυλενίου 18mm σε πάχος 8-12.
από
18€/m² + φπα
2 διαθέσιμα συνεργεία

Ράμπες Ψαροκόκκαλο για επιφάνειες μεγαλύτερες των 300τμ

Την κατασκευή ραμπών Ψαροκόκκαλο τουλάχιστον 300 τ.μ. για την οποία απαιτείται η ύπαρξη υποστρώματος μπετού. Η διάστρωση της επιφάνειας γίνεται με πλέγμα Τ 131. Το σκυρόδεμα 16-20 είναι οπλισμένο με ίνες πολυπροπιλενίου 18mm σε πάχος 8-12.
από
17€/m² + φπα
2 διαθέσιμα συνεργεία

Αυτοεπιπεδούμενο εποξειδικό δάπεδο μέχρι 20τμ

Την προετοιμασία της επιφάνειας που θα εφαρμοστεί το αυτοεπιπεδούμενο εποξειδικό δάπεδο και στο οποίο θα γίνει η τοποθέτηση της εποξειδικής βαφής με χρώμα της επιλογής σας. Η τιμή περιλαμβάνει την εργασία και την προμήθεια των υλικών.
από
20€/m² + φπα
1 διαθέσιμα συνεργεία

Αυτοεπιπεδούμενο εποξειδικό δάπεδο μέχρι 50τμ

Την προετοιμασία της επιφάνειας μέχρι πενήντα (50) τ.μ που θα εφαρμοστεί το αυτοεπιπεδούμενο εποξειδικό δάπεδο και στο οποίο θα γίνει η τοποθέτηση της εποξειδικής βαφής με χρώμα της επιλογής σας. Η τιμή περιλαμβάνει την εργασία και την προμήθεια των υλικών.
από
18€/m² + φπα
1 διαθέσιμα συνεργεία

Αυτοεπιπεδούμενο εποξειδικό δάπεδο μέχρι 300τμ

Την προετοιμασία της επιφάνειας μέχρι τριακόσια (300) τ.μ που θα εφαρμοστεί το αυτοεπιπεδούμενο εποξειδικό δάπεδο και στο οποίο θα γίνει η τοποθέτηση της εποξειδικής βαφής με χρώμα της επιλογής σας. Η τιμή περιλαμβάνει την εργασία και την προμήθεια των υλικών.
από
17€/m² + φπα
1 διαθέσιμα συνεργεία

Αυτοεπιπεδούμενο εποξειδικό δάπεδο για επιφάνεια μεγαλύτερη των 300τμ²

Την προετοιμασία της επιφάνειας η οποία είναι μεγαλύτερη των τριακόσια (300) τ.μ που θα εφαρμοστεί το αυτοεπιπεδούμενο εποξειδικό δάπεδο και στο οποίο θα γίνει η τοποθέτηση της εποξειδικής βαφής με χρώμα της επιλογής σας. Η τιμή περιλαμβάνει την εργασία και την προμήθεια των υλικών.
από
16€/m² + φπα
1 διαθέσιμα συνεργεία

Υγειονομικό Δάπεδο μέχρι 30τμ

Την τοποθέτηση Υγειονομικού Δαπέδου σε επιφάνειες τουλάχιστον 10τμ. Η διαδικασία περιλαμβάνει την προετοιμασία της επιφάνειας που θα εφαρμοστεί το υγειονομικό δάπεδο και την τελική τοποθέτηση της βαφής με χρώμα της επιλογής σας. Η προσφορά αφορά επιφάνειες μικρότερες των τριάντα (30) τ.μ και στην προσφορά περιλαμβάνεται η εργασία και τα υλικά.
από
30€/m² + φπα
1 διαθέσιμα συνεργεία

Υγειονομικό Δάπεδο για επιφάνειες μεγαλύτερες των 30τμ

Την τοποθέτηση Υγειονομικού Δαπέδου σε επιφάνειες τουλάχιστον 10 τμ. Η διαδικασία περιλαμβάνει την προετοιμασία της επιφάνειας που θα εφαρμοστεί το υγειονομικό δάπεδο και την τελική τοποθέτηση της βαφής με χρώμα της επιλογής σας. Η προσφορά αφορά επιφάνειες μεγαλύτερες των τριάντα (30) τ.μ και στην προσφορά περιλαμβάνεται η εργασία και τα υλικά.
από
25€/m² + φπα
1 διαθέσιμα συνεργεία

Εποξειδικό Δάπεδο μέχρι 20μ²

Τα εργατικά και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν. Η προσφορά αφορά επιφάνειες μικρότερες των είκοσι (20) τ.μ.
από
10€/m² + φπα
2 διαθέσιμα συνεργεία

Εποξειδικό Δάπεδο μέχρι 50 τμ

Την τοποθέτηση Υγειονομικού Δαπέδου σε επιφάνειες μεταξύ δεκα (10) και πενήντα (50) τ.μ. Η διαδικασία περιλαμβάνει την προετοιμασία της επιφάνειας που θα εφαρμοστεί το υγειονομικό δάπεδο και την τελική τοποθέτηση της βαφής με χρώμα της επιλογής σας. Η προσφορά αφορά επιφάνειες μεγαλύτερες των τριάντα (30) τ.μ και στην προσφορά περιλαμβάνεται η εργασία και τα υλικά.
από
8€/m² + φπα
2 διαθέσιμα συνεργεία

Εποξειδικό Δάπεδο για επιφάνειες μεγαλύτερες των 50 τμ

Την τοποθέτηση Υγειονομικού Δαπέδου σε επιφάνειες μεγαλύτερες των πενήντα (50) τ.μ. Η διαδικασία περιλαμβάνει την προετοιμασία της επιφάνειας που θα εφαρμοστεί το υγειονομικό δάπεδο και την τελική τοποθέτηση της βαφής με χρώμα της επιλογής σας. Η προσφορά αφορά επιφάνειες μεγαλύτερες των τριάντα (30) τ.μ και στην προσφορά περιλαμβάνεται η εργασία και τα υλικά.
από
7.5€/m² + φπα
2 διαθέσιμα συνεργεία

Εταιρίες που μας εμπιστεύονται

Μερικές από τις εταιρίες που εμπιστεύτηκαν το MyConstructor.