Βασίλης Σπανός

Βασίλης Σπανός

Εξυπηρετούμε όλη την Αττική

Είμαι Ηλεκτρολόγος-ηλεκτρονικός μηχανικός μέλος ΤΕΕ με μεγάλη εμπειρία στην έκδοση Πιστοποιητικών ΔΕΗ.

Υπηρεσίες

Η διαδικασία ηλεκτρολογικού πιστοποιητικού άνω των 200 τμ περιλαμβάνει τις μετρήσεις που πρέπει αρχικά να γίνουν από τον ηλεκτρολόγο μηχανικό με την βοήθεια ειδικού οργάνου, ώστε να ελεγχθούν οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, οι δοκιμές για διαπίστωση της ορθής λειτουργίας και ο οπτικός έλεγχος.

 • Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση του πιστοποιητικού.
 • Επίσης , είναι υποχρεωτικό να υπάρχει πίνακας και ρελέ διαφυγής στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση για την έκδοση του πιστοποιητικού.

Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται τα ακόλουθα :

 • Όνομα, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ ιδιοκτήτη
 • Διεύθυνση ακινήτου, όροφο ακινήτου και τον αριθμό διαμερίσματος (είναι προαιρετικό αλλά μπορείτε να το βρείτε στα κοινόχρηστα ή στο συμβόλαιο)
 • Αριθμό παροχής ΔΕΗ
 • Κατάστημα ΔΕΗ
 • Τύπος τιμολογίου (Γ1, Γ21 κοκ).  Αν έχει νυχτερινό ή όχι ( Γ1Ν κοκ). Συμφωνημένη ισχύς υποχρεωτικά.

Η ισχύς του πιστοποιητικού είναι για οικιακούς χώρους 14 χρόνια ενώ για καταστήματα 7 χρόνια.

Η διαδικασία ηλεκτρολογικού πιστοποιητικού 30 τμ περιλαμβάνει τις μετρήσεις που πρέπει αρχικά να γίνουν από τον ηλεκτρολόγο μηχανικό με την βοήθεια ειδικού οργάνου, ώστε να ελεγχθούν οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, οι δοκιμές για διαπίστωση της ορθής λειτουργίας και ο οπτικός έλεγχος.

 • Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση του πιστοποιητικού.
 • Επίσης , είναι υποχρεωτικό να υπάρχει πίνακας και ρελέ διαφυγής στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση για την έκδοση του πιστοποιητικού.

Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται τα ακόλουθα :

 • Όνομα, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ ιδιοκτήτη
 • Διεύθυνση ακινήτου, όροφο ακινήτου και τον αριθμό διαμερίσματος (είναι προαιρετικό αλλά μπορείτε να το βρείτε στα κοινόχρηστα ή στο συμβόλαιο)
 • Αριθμό παροχής ΔΕΗ
 • Κατάστημα ΔΕΗ
 • Τύπος τιμολογίου (Γ1, Γ21 κοκ).  Αν έχει νυχτερινό ή όχι ( Γ1Ν κοκ). Συμφωνημένη ισχύς υποχρεωτικά.

Η ισχύς του πιστοποιητικού είναι για οικιακούς χώρους 14 χρόνια ενώ για καταστήματα 7 χρόνια.

Για κατάθεση στην ΔΕΔΔΗΕ υπάρχει έξτρα επιβάρυνση +10€ .

Η διαδικασία ηλεκτρολογικού πιστοποιητικού 100 τμ περιλαμβάνει τις μετρήσεις που πρέπει αρχικά να γίνουν από τον ηλεκτρολόγο μηχανικό με την βοήθεια ειδικού οργάνου, ώστε να ελεγχθούν οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, οι δοκιμές για διαπίστωση της ορθής λειτουργίας και ο οπτικός έλεγχος.

 • Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση του πιστοποιητικού.
 • Επίσης , είναι υποχρεωτικό να υπάρχει πίνακας και ρελέ διαφυγής στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση για την έκδοση του πιστοποιητικού.

Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται τα ακόλουθα :

 • Όνομα, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ ιδιοκτήτη
 • Διεύθυνση ακινήτου, όροφο ακινήτου και τον αριθμό διαμερίσματος (είναι προαιρετικό αλλά μπορείτε να το βρείτε στα κοινόχρηστα ή στο συμβόλαιο)
 • Αριθμό παροχής ΔΕΗ
 • Κατάστημα ΔΕΗ
 • Τύπος τιμολογίου (Γ1, Γ21 κοκ).  Αν έχει νυχτερινό ή όχι ( Γ1Ν κοκ). Συμφωνημένη ισχύς υποχρεωτικά.

Η ισχύς του πιστοποιητικού είναι για οικιακούς χώρους 14 χρόνια ενώ για καταστήματα 7 χρόνια.

Για κατάθεση στην ΔΕΔΔΗΕ υπάρχει έξτρα επιβάρυνση +10€ .

Η διαδικασία ηλεκτρολογικού πιστοποιητικού 150 τμ περιλαμβάνει τις μετρήσεις που πρέπει αρχικά να γίνουν από τον ηλεκτρολόγο μηχανικό με την βοήθεια ειδικού οργάνου, ώστε να ελεγχθούν οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, οι δοκιμές για διαπίστωση της ορθής λειτουργίας και ο οπτικός έλεγχος.

 • Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση του πιστοποιητικού.
 • Επίσης , είναι υποχρεωτικό να υπάρχει πίνακας και ρελέ διαφυγής στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση για την έκδοση του πιστοποιητικού.

Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται τα ακόλουθα :

 • Όνομα, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ ιδιοκτήτη
 • Διεύθυνση ακινήτου, όροφο ακινήτου και τον αριθμό διαμερίσματος (είναι προαιρετικό αλλά μπορείτε να το βρείτε στα κοινόχρηστα ή στο συμβόλαιο)
 • Αριθμό παροχής ΔΕΗ
 • Κατάστημα ΔΕΗ
 • Τύπος τιμολογίου (Γ1, Γ21 κοκ).  Αν έχει νυχτερινό ή όχι ( Γ1Ν κοκ). Συμφωνημένη ισχύς υποχρεωτικά.

Η ισχύς του πιστοποιητικού είναι για οικιακούς χώρους 14 χρόνια ενώ για καταστήματα 7 χρόνια.

Για κατάθεση στην ΔΕΔΔΗΕ υπάρχει έξτρα επιβάρυνση +10€ .

Η διαδικασία ηλεκτρολογικού πιστοποιητικού 200 τμ περιλαμβάνει τις μετρήσεις που πρέπει αρχικά να γίνουν από τον ηλεκτρολόγο μηχανικό με την βοήθεια ειδικού οργάνου, ώστε να ελεγχθούν οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, οι δοκιμές για διαπίστωση της ορθής λειτουργίας και ο οπτικός έλεγχος.

 • Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση του πιστοποιητικού.
 • Επίσης , είναι υποχρεωτικό να υπάρχει πίνακας και ρελέ διαφυγής στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση για την έκδοση του πιστοποιητικού.

Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται τα ακόλουθα :

 • Όνομα, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ ιδιοκτήτη
 • Διεύθυνση ακινήτου, όροφο ακινήτου και τον αριθμό διαμερίσματος (είναι προαιρετικό αλλά μπορείτε να το βρείτε στα κοινόχρηστα ή στο συμβόλαιο)
 • Αριθμό παροχής ΔΕΗ
 • Κατάστημα ΔΕΗ
 • Τύπος τιμολογίου (Γ1, Γ21 κοκ).  Αν έχει νυχτερινό ή όχι ( Γ1Ν κοκ). Συμφωνημένη ισχύς υποχρεωτικά.

Η ισχύς του πιστοποιητικού είναι για οικιακούς χώρους 14 χρόνια ενώ για καταστήματα 7 χρόνια.

Για κατάθεση στην ΔΕΔΔΗΕ υπάρχει έξτρα επιβάρυνση +10€ .

Εμφάνιση όλων...

Ωράριο Λειτουργίας

 • Δευτέρα: 9:00-21:30
 • Τρίτη: 9:00-21:30
 • Τετάρτη: 9:00-21:30
 • Πέμπτη: 9:00-21:30
 • Παρασκευή: 9:00-21:30
 • Σάββατο: 9:00-17:30
 • Κυριακή: 9:00-17:30

Τηλεφωνήστε καθημερινά ή κλείστε online όλο το 24ώρο.

Βασίλης Σπανός

Βασίλης Σπανός

Εξυπηρετούμε όλη την Αττική

Κάλεσε για την συγκεκριμένη προσφορά

Ενημέρωσε ότι τους καλείς για την προσφορά του MyConstructor.gr

Είμαι Ηλεκτρολόγος-ηλεκτρονικός μηχανικός μέλος ΤΕΕ με μεγάλη εμπειρία στην έκδοση Πιστοποιητικών ΔΕΗ.

Εγγύηση Ικανοποίησης

Εγγύηση ικανοποίησης MyConstructor.gr

Στο myconstructor.gr θεωρούμε την ικανοποίηση των πελατών μας ως μέγιστη προτεραιότητα.

Το myconstructor.gr αποδεικνύοντας την αξιοπιστία του και τον σεβασμό του σε εσάς σας παρέχει εγγύηση ικανοποίησης στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Εάν η υπηρεσία ραντεβού από το MyConstructor είναι χαμηλής ποιότητας ή αντίθετη των προσδοκιών σας.
 • Εάν υπάρχει υπαιτιότητα του συνεργάτη επαγγελματία / τεχνικού σε περίπτωση ζημιών.
 • Εάν αντιμετωπίσατε κάποιο οποιοδήποτε μικρό ή σοβαρό πρόβλημα κατά τη διάρκεια της συνεργασία μας με το myconstructor.gr.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας το συντομότερο δυνατό για να ξεκινήσουμε τη διαδικασία της Εγγύησης Ικανοποίησης.

Πώς λειτουργεί

Αφού συγκεντρώσουμε τα βασικά στοιχεία επικοινωνίας σας και του ραντεβού που υπήρξε το πρόβλημα, το τμήμα υποστήριξης του MyConstructor θα ξεκινήσει άμεσα τις διαδικασίες να επιλύσει την υπόθεση σας.

Σε κάθε online ραντεβού ή ραντεβού που κλείνετε μέσω του επίσημου τηλεφωνικού αριθμού του myconstructor.gr 2103009323, τα οποία καλύπτονται από την Εγγύηση Ικανοποίησης, το MyConstructor θα διορθώσει οποιοδήποτε θέμα προκύψει με τους εξής τρόπους:

 • Θα έρθει σε επικοινωνία με εσάς να διαπιστώσει που ακριβώς παρουσιάστηκε η κακή ή προβληματική εξυπηρέτηση.
 • Θα επικοινωνήσει άμεσα με τον επαγγελματία για να διορθώσει το όποιο πρόβλημα και να φέρει εις πέρας σωστά την εργασία ή υπηρεσία είτε με τον ίδιο συνεργάτη τεχνικό είτε με άλλον συνεργάτη του myconstructor.gr.
 • Εάν δεν καλυφθούν οι ανάγκες με τις παραπάνω ενέργειες, η εταιρία του MyConstructor είναι διατεθειμένη να σας επιστρέψει το ποσό που αντιστοιχεί έως και 100% της αξίας της υπηρεσίας που λάβατε με μέγιστο ποσό 1500€.

Προϋποθέσεις Εγγύησης Ικανοποίησης

Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να ανατρέξετε στην Εγγύηση Ικανοποίησης όταν όλα τα παρακάτω ισχύουν:

 • Μείνατε δυσαρεστημένος από την υπηρεσία που λάβατε.
 • Έχετε κλείσει την συμφωνία για την ανάθεση της υπηρεσίας και την τιμή είτε online από το site του MyConstructor είτε τηλεφωνικά στο κεντρικό μας τηλ 2103009323. Η εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση ανάθεσης και συμφωνίας των όρων απευθείας με τον τεχνικό.
 • Το αντικείμενο της εργασίας ή της υπηρεσίας ήταν σαφώς ορισμένο και ξεκάθαρο από την περιγραφή της υπηρεσίας που είναι αναρτημένη στο site.
 • Έχετε αποδεικτικά πληρωμής του τεχνικού για την συγκεκριμένη εργασία.
 • Η Εγγύηση Ικανοποίησης ισχύει για χρονικό διάστημα 7 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα ολοκλήρωσης της εργασίας κατόπιν αναφοράς του προβλήματος σας.
 • Η Εγγύηση Ικανοποίησης ισχύει για όλες τις υπηρεσίες που προσφέρουμε, στο myconstructor.gr.
 • Η Εγγύηση Ικανοποίησης ισχύει εντός του νομού Αττικής και παρέχεται πλέον των λοιπών δικαιωμάτων σας, τα οποία παραμένουν σε ισχύ.

Για το θέμα αυτό, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο info@myconstructor.gr ή τηλεφωνικά στο 210 300 93 23.

Κάλεσε για την συγκεκριμένη προσφορά

Ενημέρωσε ότι τους καλείς για την προσφορά του MyConstructor.gr

Κλείσε Τώρα -10%

Υπολόγισε την τελική τιμή και κέρδισε έως και -10% έκπτωση!

Επίλεξε εργασία

Επιλέξτε πόσα τ.μ. είναι το ακίνητο σας

Υποχρεωτικό πεδίο!

Πόσα τετραγωνικά μέτρα είναι το ακίνητο;

Υποχρεωτικό πεδίο!

Παρακαλώ συμπληρώστε πάνω από 201 .

Το ρεύμα είναι ...

Υποχρεωτικό πεδίο!

Έχετε έναν λογαριασμό της ΔΕΗ ή κάποιου άλλου παρόχου ρεύματος;

Υποχρεωτικό πεδίο!

Ηλεκτροδοτείται το ακίνητο?

Υποχρεωτικό πεδίο!

Παράδοση πιστοποιητικού:

Υποχρεωτικό πεδίο!

Υποχρεωτικό πεδίο!

Παρακαλούμε γράψτε και στην συνέχεια επιλέξτε την διεύθυνση σας!

Παρακαλούμε συμπληρώστε όλες τις υποχρεωτικές ερωτήσεις!

Αξιολογήσεις χρηστών

4.9/5
(114)

Ποιότητα 98.7%

Αξιοπιστία 99.2%

Τιμή 98.7%

Συνέπεια 99.1%

Συμπεριφορά 99.2%

Καθαριότητα 98.7%

3.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
10-06-2022

Απλά καθυστέρησε η έκδοση κι αποστολή ηλεκτρονικής αποδείξεως

Κωνσταντινος .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-06-2022

Ηλιας Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
26-05-2022

MARINOS F.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
27-04-2022

Ευγενεστατος φιλικός άμεσος!

Πασχαλης Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-04-2022

Ιακωβος Φ.

4/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
14-03-2022

τενια κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-03-2022

γιωργος ν.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
21-02-2022

ΆΨΟΓΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΊΕΣ, ΣΥΝΕΠΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΊΝΑΜΕ ΑΠΌΛΥΤΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΙ.

Μαρια Ε.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
16-02-2022

Μυρτώ Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-02-2022

φωτεινη φ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
11-02-2022

Δημητρα Δ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
14-01-2022

Ευγενιος Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
03-01-2022

. χ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-01-2022

Αποστολας Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
17-12-2021

Μαρία Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
03-12-2021

Δεσποινα Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-12-2021

Μπαράν Ν.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
03-12-2021

Ελενη Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
25-11-2021

Ευγενής, συνεργάσιμος, φιλικός. Όλα καλά

Γιώργος Β.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-11-2021

Αψογος σε ολα.

Κωστας Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
21-11-2021

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
11-11-2021

ριτα μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
03-11-2021

Στελιος Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
26-10-2021

Ο κυριος Σπανος ήταν συνεπής, σωστός επαγγελματίας, ευγενικός κι σναμφισβητητα τον συστήνω.

ΕΙΡΗΝΗ .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
27-10-2021

He was absolutely amazing.

Αγγελος Α.

4/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-10-2021

Εξαιρετικός επαγγελματίας με συνέπεια και ευγενια. Ευχαριστώ πολύ.

Μήνα Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-10-2021

Έμεινα απόλυτα ικανοποιημένη!! Και τον προτείνω ανεπιφύλακτα.

Μαρια Φ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-10-2021

Άριστη και άμεση εξυπηρέτηση από όλες τις πλευρές! Ευχαριστώ πολύ!

Δέσποινα Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-10-2021

Δεν καθυστέρησε στο ραντεβού ευγενεστατος και κατατοπιστικός.

ΠΕΤΡΟΣ Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
03-10-2021

Περικλής Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-10-2021

Γιάννης .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-10-2021

Ο Κυριος Σπανος Βασιλης μας εξυπηρετησε αψογα, για ακομη μια φορα. Συνεπης στο ραντεβου του και στην δουλεια του.

ΜΑΡΙΑ Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
17-08-2021

Μια χαρά. Πολύ εξυπηρετικός. Θα τον πρότεινα ανεπιφύλακτα!

ΓΚΟΥΡΝΕΛΟΥ Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
17-08-2021

Στην ώρα του και επαγγελματίας

ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-08-2021

ΣΩΤΗΡΗΣ Ο.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
16-08-2021

Εξαιρετικός και υπεύθυνος στην εργασία του ο κ. Σπανός Βασίλης . Σίγουρα θα στηριχθώ στην εμπειρία και στην τεχνογνωσία του την επόμενη φορά , που θα χρειαστώ τις υπηρεσίες του . Να προσθέσω , πως διακρίνεται και για το ήθος του , ως άνθρωπος !!!! ΦΡΑΓΚΊΣΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΌΠΟΥΛΟΣ.

Φραγκίσκος Θ.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-06-2021

ΕΛΙΣΑΒΕΤ .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-06-2021

παναγιωτης ρ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-06-2021

Τέλειος επαγγελματίας και ενημερωμένος επεξηγηματικός πρόθυμος ευγενής και σίγουρα θα πρότεινα με βεβαιότητα σε κάποιον τις υπηρεσίες σας. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ με εκτίμηση Τοπάλης Κ.

. τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
10-06-2021

ιωαννα γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-06-2021

Πολύ ευγενική και τιμια εξυπηρέτηση με σεβασμό!

Ελένη Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-06-2021

Ηταν αψογος

μαρια μ.

4.6/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
26-05-2021

κωνσταντινα .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-06-2021

Κωνσταντίνος Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-05-2021

Ήταν σε όλα εντάξει! Συνεπεστατος και άψογος επαγγελματίας. Μπράβο !!!

ΕΥΆΓΓΕΛΟΣ Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
15-05-2021

Ειρηνη Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
20-05-2021

Πολύ καλή εξυπηρέτηση και τιμή ,ακριβώς όπως τα είχαμε συμφωνήσει.

Δημητρης .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
20-05-2021

αγγελος β.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-05-2021

Είχαμε ραντεβού στις 12:00,με κάλεσε στο τηλ. ότι θα έρθει στις 12:30 και ήταν συνεπής.

Βοινας Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
10-05-2021

Διονυσιος Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
18-04-2021

Πήρα τηλέφωνο ένα συγκεκριμένο άτομο και εσείς στείλατε όποιον θέλατε!!!!! προς τι οι αξιολογήσεις? Μας κοροϊδεύετε?

Κατερίνα Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
17-04-2021

Τσουρουνάκης Ν.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-04-2021

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ Β.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-04-2021

Ελευθέριος .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-04-2021

Εξαιρετικά συμπαθής και αποτελεσματικός

Θωμάς .

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-04-2021

Μιχαέλα Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
27-03-2021

Κωστας Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
21-03-2021

Πολύ σωστός επαγγελματίας. Συνεπής στην ώρα του χωρίς έξτρα χρεώσεις.

Μαρια Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
20-03-2021

. π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-03-2021

Δέσποινα .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
11-03-2021

ναντια π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
11-03-2021

Ελένη Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-03-2021

Κωνσταντινος .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-03-2021

Άριστος επαγγελματίας, συνεπής με φιλική συμπεριφορά! Εξυπηρετηθήκαμε απόλυτα.

ΙΩΑΝΝΗΣ Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
26-02-2021

Άψογος. Ο ΔΕΔΔΗΕ μας έβγαλε την Παναγία μέχρι να καταχωρήσει το πιστοποιητικό. Μετά από δύο μήνες σχεδόν ενώ όλα ήταν με το γράμμα του νόμου που είχε αλλάξει πρόσφατα. Ο κ. Βασίλης ενδιαφέρθηκε καθόλη την διάρκεια και προθυμοποιήθηκε να ξαναετοιμασει και τα χαρτιά. Ευτυχώς για όλους το πέρασαν το ρημαδι. Ευχαριστώ πολύ

δημητρης γ.