Σταματίνα Στρατηγού

Σταματίνα Στρατηγού

Εξυπηρετούμε όλη την Αττική

Ενεργειακός Επιθεωρητής. Εκδίδουμε πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης & βεβαιώσεις μηχανικού για ακίνητα άμεσα και οικονομικά.

Υπηρεσίες

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία και ώρα συνάντησης στον χώρο που πρόκειται να γίνει το ενεργειακό πιστοποιητικό.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού αποτελούν:

 • Κάτοψη
 • Τίτλος Ιδιοκτησίας (Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή Ε9 ή γονική παροχή)
 • Αριθμό Πρωτοκόλλου Δήλωσης κτηματολογίου
 • Αριθμός Οικοδομικής Αδείας για κατοικίες χτισμένες μετά την 1/3/1983

Η διαδικασία έχει ως εξής: κλείνουμε ραντεβού, έρχεται ο ενεργειακός επιθεωρητής για να κάνει αυτοψία στο ακίνητο και μετά από τις απαραίτητες μετρήσεις εκδίδεται το ενεργειακό πιστοποιητικό άμεσα μέσα σε 1-3 εργάσιμες ημέρες.

Στο ενεργειακό πιστοποιητικό αναφέρεται η ενεργειακή κλάση του ακινήτου, καθώς και προτάσεις του ενεργειακού επιθεωρητή για βελτίωση της υπάρχουσας κλάσης. Επίσης, σας στέλνουμε μέσω e-mail τους απαραίτητους κωδικούς, τον αύξοντα αριθμό και τον κλειδάριθμο που απαιτούνται για την καταχώρηση του μισθωτηρίου συμβολαίου στο taxisnet. Προαιρετικά μπορείτε να παραλάβετε το πιστοποιητικό ταχυδρομικώς ή μέσω courier, με δική σας επιβάρυνση. Αναλαμβάνουμε και την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών στην επαρχία εξ αποστάσεως με την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη κάτοψης και η λήψη φωτογραφιών του ακινήτου εσωτερικά, εξωτερικά και περιμετρικά. Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης της κάτοψης υπάρχει επιπλέον χρέωση δέκα (10) ευρώ για τον σχεδιασμό σκαριφήματος. H προσφορά ισχύει για ακίνητα μέχρι τριάντα (30) τ.μ.

Επίσης, είναι απαραίτητη πλέον η έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου από την υπηρεσία taxisnet με κωδικό 8012 αξίας 5 € με τους κωδικούς του ιδιοκτήτη του ακινήτου.

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία και ώρα συνάντησης στο χώρο που πρόκειται να γίνει το ενεργειακό πιστοποιητικό.

Δικαιολογητικά για την έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού αποτελούν:

 • Κάτοψη
 • Τίτλος Ιδιοκτησίας (Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή Ε9 ή γονική παροχή)
 • Αριθμός Οικοδομικής Αδείας για κατοικίες χτισμένες μετά την 1/3/1983
 • Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου από την υπηρεσία taxisnet με κωδικό 8012 αξίας 5 € με τους κωδικούς του ιδιοκτήτη του ακινήτου
 • Πρόσβαση στο Λέβητα (Πετρελαίου ή Φυσικού αερίου) ή Φύλλο Ελέγχου

Στο ενεργειακό πιστοποιητικό αναφέρεται η ενεργειακή κλάση του ακινήτου, καθώς και προτάσεις του ενεργειακού επιθεωρητή για βελτίωση της υπάρχουσας κλάσης. Επίσης, σας στέλνουμε μέσω e-mail τους απαραίτητους κωδικούς, τον αύξοντα αριθμό και τον κλειδάριθμο που απαιτούνται για την καταχώρηση του μισθωτηρίου συμβολαίου στο taxisnet. Προαιρετικά μπορείτε να παραλάβετε το πιστοποιητικό ταχυδρομικώς ή μέσω courier, με δική σας επιβάρυνση. Αναλαμβάνουμε και την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών στην επαρχία εξ αποστάσεως με την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη κάτοψης και η λήψη φωτογραφιών του ακινήτου εσωτερικά, εξωτερικά και περιμετρικά.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης της κάτοψης υπάρχει επιπλέον χρέωση δέκα (10) ευρώ για τον σχεδιασμό σκαριφήματος. H προσφορά ισχύει για ακίνητα μέχρι τριάντα (30) τ.μ. Το ενεργειακό πιστοποιητικό δεν γίνεται να εκδοθεί για αυθαίρετο ακίνητο ή ακίνητο με αυθαιρεσίες. Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει χρέωση για τα οδοιπορικά του μηχανικού 10€.

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία και ώρα συνάντησης στο χώρο που πρόκειται να γίνει το ενεργειακό πιστοποιητικό.

Δικαιολογητικά για την έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού αποτελούν:

 • Κάτοψη
 • Τίτλος Ιδιοκτησίας (Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή Ε9 ή γονικη παροχή)
 • Αριθμός Οικοδομικής Αδείας για κατοικίες χτισμένες μετά την 1/3/1983
 • Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου από την υπηρεσία taxisnet με κωδικό 8012 αξίας 5 € με τους κωδικούς του ιδιοκτήτη του ακινήτου
 • Πρόσβαση στο Λέβητα (Πετρελαίου ή Φυσικού αερίου) ή Φύλλο Ελέγχου

Στο ενεργειακό πιστοποιητικό αναφέρεται η ενεργειακή κλάση του ακινήτου, καθώς και προτάσεις του ενεργειακού επιθεωρητή για βελτίωση της υπάρχουσας κλάσης. Επίσης, σας στέλνουμε μέσω e-mail τους απαραίτητους κωδικούς, τον αύξοντα αριθμό και τον κλειδάριθμο που απαιτούνται για την καταχώρηση του μισθωτηρίου συμβολαίου στο taxisnet. Προαιρετικά μπορείτε να παραλάβετε το πιστοποιητικό ταχυδρομικώς ή μέσω courier, με δική σας επιβάρυνση. Αναλαμβάνουμε και την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών στην επαρχία εξ αποστάσεως με την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη κάτοψης και η λήψη φωτογραφιών του ακινήτου εσωτερικά, εξωτερικά και περιμετρικά.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης της κάτοψης υπάρχει επιπλέον χρέωση δέκα (10) ευρώ για τον σχεδιασμό σκαριφήματος. H προσφορά ισχύει για ακίνητα μέχρι εκατό (100) τ.μ. Το ενεργειακό πιστοποιητικό δεν γίνεται να εκδοθεί για αυθαίρετο ακίνητο ή ακίνητο με αυθαιρεσίες. Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει χρέωση για τα οδοιπορικά του μηχανικού 10€.

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία και ώρα συνάντησης στο χώρο που πρόκειται να γίνει το ενεργειακό πιστοποιητικό.

Δικαιολογητικά για την έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού αποτελούν:

 • Κάτοψη
 • Τίτλος Ιδιοκτησίας (Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή Ε9 ή γονική παροχή)
 • Αριθμός Οικοδομικής Αδείας για κατοικίες χτισμένες μετά την 1/3/1983
 • Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου από την υπηρεσία taxisnet με κωδικό 8012 αξίας 5 € με τους κωδικούς του ιδιοκτήτη του ακινήτου
 • Πρόσβαση στο Λέβητα (Πετρελαίου ή Φυσικού αερίου) ή Φύλλο Ελέγχου

Στο ενεργειακό πιστοποιητικό αναφέρεται η ενεργειακή κλάση του ακινήτου, καθώς και προτάσεις του ενεργειακού επιθεωρητή για βελτίωση της υπάρχουσας κλάσης. Επίσης, σας στέλνουμε μέσω e-mail τους απαραίτητους κωδικούς, τον αύξοντα αριθμό και τον κλειδάριθμο που απαιτούνται για την καταχώρηση του μισθωτηρίου συμβολαίου στο taxisnet. Προαιρετικά μπορείτε να παραλάβετε το πιστοποιητικό ταχυδρομικώς ή μέσω courier, με δική σας επιβάρυνση. Αναλαμβάνουμε και την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών στην επαρχία εξ αποστάσεως με την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη κάτοψης και η λήψη φωτογραφιών του ακινήτου εσωτερικά, εξωτερικά και περιμετρικά.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης της κάτοψης υπάρχει επιπλέον χρέωση δέκα (10) ευρώ για τον σχεδιασμό σκαριφήματος. H προσφορά ισχύει για ακίνητα μέχρι εβδομήντα πέντε (75)τ.μ. τ.μ. Το ενεργειακό πιστοποιητικό δεν γίνεται να εκδοθεί για αυθαίρετο ακίνητο ή ακίνητο με αυθαιρεσίες. Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει χρέωση για τα οδοιπορικά του μηχανικού 10€.

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία και ώρα συνάντησης στο χώρο που πρόκειται να γίνει το ενεργειακό πιστοποιητικό.

Δικαιολογητικά για την έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού αποτελούν:

 • Κάτοψη
 • Τίτλος Ιδιοκτησίας (Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή Ε9 ή γονική παροχή)
 • Αριθμός Οικοδομικής Αδείας για κατοικίες χτισμένες μετά την 1/3/1983
 • Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου από την υπηρεσία taxisnet με κωδικό 8012 αξίας 5 € με τους κωδικούς του ιδιοκτήτη του ακινήτου
 • Πρόσβαση στο Λέβητα (Πετρελαίου ή Φυσικού αερίου) ή Φύλλο Ελέγχου

Στο ενεργειακό πιστοποιητικό αναφέρεται η ενεργειακή κλάση του ακινήτου, καθώς και προτάσεις του ενεργειακού επιθεωρητή για βελτίωση της υπάρχουσας κλάσης. Επίσης, σας στέλνουμε μέσω e-mail τους απαραίτητους κωδικούς, τον αύξοντα αριθμό και τον κλειδάριθμο που απαιτούνται για την καταχώρηση του μισθωτηρίου συμβολαίου στο taxisnet. Προαιρετικά μπορείτε να παραλάβετε το πιστοποιητικό ταχυδρομικώς ή μέσω courier, με δική σας επιβάρυνση. Αναλαμβάνουμε και την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών στην επαρχία εξ αποστάσεως με την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη κάτοψης και η λήψη φωτογραφιών του ακινήτου εσωτερικά, εξωτερικά και περιμετρικά.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης της κάτοψης υπάρχει επιπλέον χρέωση δεκαπέντε (15) ευρώ για τον σχεδιασμό σκαριφήματος. H προσφορά ισχύει για ακίνητα μέχρι εκατόν πενήντα (150) τ.μ. Το ενεργειακό πιστοποιητικό δεν γίνεται να εκδοθεί για αυθαίρετο ακίνητο ή ακίνητο με αυθαιρεσίες. Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει χρέωση για τα οδοιπορικά του μηχανικού 10€.

Η προσφορά περιλαμβάνει αποκλειστικά την αμοιβή του μηχανικού για την έκδοση της βεβαίωσης ακινήτου περί μη αυθαιρεσίας εκτάσεως μικρότερης των εκατό (100) τ.μ. Η βεβαίωση έχει ισχύ για δύο μήνες μετά την έκδοση της.

Σε περίπτωση που ο μηχανικός χρειαστεί να ανατρέξει στην πολεοδομία για την εύρεση των απαραίτητων δικαιολογητικών, υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση πενήντα (50) ευρώ.

Τα δικαιολογητικά για την έκδοση της βεβαίωσης είναι:

 • το συμβόλαιο ιδιοκτησίας
 • η οικοδομική άδεια
 • τα αρχιτεκτονικά σχέδια (όψεις, κατόψεις, τομές)
 • το τοπογραφικό/διάγραμμα κάλυψης

Σε περίπτωση που τα παραπάνω έγγραφα δεν υπάρχουν εκδίδονται από την αρχή με τα ακόλουθα κόστη:

 • Το κόστος για τον σχεδιασμό της κάτοψης ανέρχεται σε 1.5€/τ.μ.
 • Το κόστος για τον σχεδιασμό των όψεων ανέρχεται σε 1€/τ.μ.
 • Το κόστος για τον σχεδιασμό των τομών ανέρχεται σε 1€/τ.μ.
 • Το κόστος για τον σχεδιασμό του τοπογραφικού διαγράμματος κάλυψης ανέρχεται στα 250€, εφ όσον το αγροτεμάχιο δεν ξεπερνάει το μισό στρέμμα.

Η προσφορά περιλαμβάνει αποκλειστικά την αμοιβή του μηχανικού για την έκδοση της βεβαίωσης ακινήτου περί μη αυθαιρεσίας εκτάσεως από εκατό (100) έως διακόσια (200) τ.μ. Η βεβαίωση έχει ισχύ για δυο μήνες μετά την έκδοση της.

Σε περίπτωση που ο μηχανικός χρειαστεί να ανατρέξει στην πολεοδομία για την εύρεση των απαραίτητων δικαιολογητικών, υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση πενήντα (50) ευρώ.

Τα δικαιολογητικά για την έκδοση της βεβαίωσης είναι:

 • το συμβόλαιο ιδιοκτησίας
 • η οικοδομική άδεια
 • τα αρχιτεκτονικά σχέδια (όψεις, κατόψεις, τομές)
 • το τοπογραφικό/διάγραμμα κάλυψης

Σε περίπτωση που τα παραπάνω έγγραφα δεν υπάρχουν εκδίδονται από την αρχή με τα ακόλουθα κόστη:

 • Το κόστος για τον σχεδιασμό της κάτοψης ανέρχεται σε 1.5€/τ.μ.
 • Το κόστος για τον σχεδιασμό των όψεων ανέρχεται σε 1€/τ.μ.
 • Το κόστος για τον σχεδιασμό των τομών ανέρχεται σε 1€/τ.μ.
 • Το κόστος για τον σχεδιασμό του τοπογραφικού διαγράμματος κάλυψης ανέρχεται στα 250€, εφ όσον το αγροτεμάχιο δεν ξεπερνάει το μισό στρέμμα.

Εμφάνιση όλων...

Ωράριο Λειτουργίας

 • Δευτέρα: 9:00-21:30
 • Τρίτη: 9:00-21:30
 • Τετάρτη: 9:00-21:30
 • Πέμπτη: 9:00-21:30
 • Παρασκευή: 9:00-21:30
 • Σάββατο: 9:00-17:30
 • Κυριακή: 9:00-17:30

Τηλεφωνήστε καθημερινά ή κλείστε online όλο το 24ώρο.

Σταματίνα Στρατηγού

Σταματίνα Στρατηγού

Εξυπηρετούμε όλη την Αττική

Κάλεσε για την συγκεκριμένη προσφορά

Ενημέρωσε ότι τους καλείς για την προσφορά του MyConstructor.gr

Ενεργειακός Επιθεωρητής. Εκδίδουμε πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης & βεβαιώσεις μηχανικού για ακίνητα άμεσα και οικονομικά.

Εγγύηση Ικανοποίησης

Εγγύηση ικανοποίησης MyConstructor.gr

Στο myconstructor.gr θεωρούμε την ικανοποίηση των πελατών μας ως μέγιστη προτεραιότητα.

Το myconstructor.gr αποδεικνύοντας την αξιοπιστία του και τον σεβασμό του σε εσάς σας παρέχει εγγύηση ικανοποίησης στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Εάν η υπηρεσία ραντεβού από το MyConstructor είναι χαμηλής ποιότητας ή αντίθετη των προσδοκιών σας.
 • Εάν υπάρχει υπαιτιότητα του συνεργάτη επαγγελματία / τεχνικού σε περίπτωση ζημιών.
 • Εάν αντιμετωπίσατε κάποιο οποιοδήποτε μικρό ή σοβαρό πρόβλημα κατά τη διάρκεια της συνεργασία μας με το myconstructor.gr.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας το συντομότερο δυνατό για να ξεκινήσουμε τη διαδικασία της Εγγύησης Ικανοποίησης.

Πώς λειτουργεί

Αφού συγκεντρώσουμε τα βασικά στοιχεία επικοινωνίας σας και του ραντεβού που υπήρξε το πρόβλημα, το τμήμα υποστήριξης του MyConstructor θα ξεκινήσει άμεσα τις διαδικασίες να επιλύσει την υπόθεση σας.

Σε κάθε online ραντεβού ή ραντεβού που κλείνετε μέσω του επίσημου τηλεφωνικού αριθμού του myconstructor.gr 2103009323, τα οποία καλύπτονται από την Εγγύηση Ικανοποίησης, το MyConstructor θα διορθώσει οποιοδήποτε θέμα προκύψει με τους εξής τρόπους:

 • Θα έρθει σε επικοινωνία με εσάς να διαπιστώσει που ακριβώς παρουσιάστηκε η κακή ή προβληματική εξυπηρέτηση.
 • Θα επικοινωνήσει άμεσα με τον επαγγελματία για να διορθώσει το όποιο πρόβλημα και να φέρει εις πέρας σωστά την εργασία ή υπηρεσία είτε με τον ίδιο συνεργάτη τεχνικό είτε με άλλον συνεργάτη του myconstructor.gr.
 • Εάν δεν καλυφθούν οι ανάγκες με τις παραπάνω ενέργειες, η εταιρία του MyConstructor είναι διατεθειμένη να σας επιστρέψει το ποσό που αντιστοιχεί έως και 100% της αξίας της υπηρεσίας που λάβατε με μέγιστο ποσό 1500€.

Προϋποθέσεις Εγγύησης Ικανοποίησης

Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να ανατρέξετε στην Εγγύηση Ικανοποίησης όταν όλα τα παρακάτω ισχύουν:

 • Μείνατε δυσαρεστημένος από την υπηρεσία που λάβατε.
 • Έχετε κλείσει την συμφωνία για την ανάθεση της υπηρεσίας και την τιμή είτε online από το site του MyConstructor είτε τηλεφωνικά στο κεντρικό μας τηλ 2103009323. Η εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση ανάθεσης και συμφωνίας των όρων απευθείας με τον τεχνικό.
 • Το αντικείμενο της εργασίας ή της υπηρεσίας ήταν σαφώς ορισμένο και ξεκάθαρο από την περιγραφή της υπηρεσίας που είναι αναρτημένη στο site.
 • Έχετε αποδεικτικά πληρωμής του τεχνικού για την συγκεκριμένη εργασία.
 • Η Εγγύηση Ικανοποίησης ισχύει για χρονικό διάστημα 7 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα ολοκλήρωσης της εργασίας κατόπιν αναφοράς του προβλήματος σας.
 • Η Εγγύηση Ικανοποίησης ισχύει για όλες τις υπηρεσίες που προσφέρουμε, στο myconstructor.gr.
 • Η Εγγύηση Ικανοποίησης ισχύει εντός του νομού Αττικής και παρέχεται πλέον των λοιπών δικαιωμάτων σας, τα οποία παραμένουν σε ισχύ.

Για το θέμα αυτό, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο info@myconstructor.gr ή τηλεφωνικά στο 210 300 93 23.

Κάλεσε για την συγκεκριμένη προσφορά

Ενημέρωσε ότι τους καλείς για την προσφορά του MyConstructor.gr

Κλείσε Τώρα -10%

Υπολόγισε την τελική τιμή και κέρδισε έως και -10% έκπτωση!

Επίλεξε εργασία

Για ενοικίαση επιλέξτε πόσα τ.μ. είναι το ακίνητο σας.
Για το εξοικονομώ κατ οίκον επιλέξτε «για το πρόγραμμα εξοικονομώ κατ οίκον».

Υποχρεωτικό πεδίο!

 • Αν έχετε κάτοψη του ακινήτου παρακαλούμε να την έχετε διαθέσιμη στο ραντεβού.
 • Επίσης θα χρειαστεί το E9 ή το συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή την γονική παροχή ή αποδοχή κληρονομιάς ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο που να φαίνονται τα στοιχεία του ιδιοκτήτη.

Πόσα τετραγωνικά μέτρα είναι το ακινητό σας;

Υποχρεωτικό πεδίο!

Παρακαλώ συμπληρώστε πάνω από 1 .

Πρέπει να εκδοθεί παράβολο αξίας 5€ από το taxisnet με κωδικό 8012.

Υποχρεωτικό πεδίο!

Υποχρεωτικό πεδίο!

Παρακαλούμε γράψτε και στην συνέχεια επιλέξτε την διεύθυνση σας!

Παρακαλούμε συμπληρώστε όλες τις υποχρεωτικές ερωτήσεις!

Αξιολογήσεις χρηστών

4.9/5
(94)

Ποιότητα 100%

Αξιοπιστία 100%

Τιμή 99.7%

Συνέπεια 99.3%

Συμπεριφορά 100%

Καθαριότητα 100%

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-01-2021

Ειναι παρα πολυ τυπικη , σου εξηγει πραγματα και γρηγορη.

Βαγγελης Λ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-12-2020

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
29-11-2020

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
26-11-2020

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ.

4.5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
27-10-2020

Είμαι πολύ ικανοποιημένη από την συνεργασία με την κα Στρατηγού. Τα 2 σημεία που θα ήθελα να θίξω είναι οτι πρώτον η μηχανικός ήρθε αργοπορημένη καθώς δεν είχε ενημερωθεί για το ραντεβού μας, και κατά δεύτερον χρειάστηκε να πληρώσω 2 φορές το ηλεκτρονικό παράβολο.

Αικατερίνη .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
10-07-2020

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Σ.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-07-2020

Ευχαριστούμε πολύ. Είμαστε απόλυτα ευχαριστημένοι από την συνεργασία μας

Αθανάσιος Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-07-2020

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-04-2019

Δήμητρα .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
25-03-2019

Ήταν πολύ συνεπής και βοηθητική!!!!

Στυλιανή Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-03-2019

Ανδρέας Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
25-02-2019

Πραγματικά έμεινα έκπληκτος από την πολύ καλή λειτουργία της εταιρείας σας και επίσης από την άριστη συμπεριφορά και Επαγγελματισμό της ενεργειακής επιθεωρήτριας ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ Σταματίνας

Λάμπρος Χ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
15-02-2019

Η κ Στρατηγού ήταν άψογη σε όλο το φάσμα της συνεργασίας μας.

Νικος Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
11-02-2019

Έμεινα πάρα πολύ ευχαριστημένη απο την κυρια στρατηγου

μαρια τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-11-2018

Γρηγόρης Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-03-2018

Νίκος Λ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-03-2018

Πάρα πολύ καλός μηχανικός!

Νίκος Ρ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
14-03-2018

Έμεινα πολύ ευχαριστημένος! Πήγαν όλα πολύ καλά!

Γιωργος Ζ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-03-2018

Εξαιρετικός!!!

Μαρία Β.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-03-2018

Έκανα 2 πιστοποιητικά και ενεργειακο και ηλεκτρολογου με εναν ανθρωπο γρηγορα και ευκολα

Λευτερης Δ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-03-2018

Έμεινα απόλυτα ευχαριστημένος από τη συνεργασία που είχαμε με τον κ.Στρατηγό.

Αντώνης Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
27-02-2018

Ως ηλεκτρολόγος μηχανικός αλλά και ως ενεργειακός επιθεωρητής ο κύριος Στρατηγός προχώρησε στην έκδοση του πιστοποιητικού ΔΕΗ αλλά και του ενεργειακού πιστοποιητικού μου.

Μιχάλης Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
26-02-2018

Το ενεργειακό πιστοποιητικό μου εκδόθηκε σε 3 εργάσιμες από την ημέρα της αυτοψίας.Άριστη εξυπηρέτηση.

Αντώνης Η.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
26-02-2018

Συνεργάσιμος και πολύ αξιόπιστος!!

Αντώνης Η.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-02-2018

Κάναμε μάζι και το ενεργειακό πιστοποιητικό και για τη ΔΕΗ και μείναμε πολύ ικανοποιημένοι από την εξυπηρέτηση.

Παρασκευή Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-02-2018

Με τον κ.Στρατηγό είχαμε άψογη συνεργασία.

Βασίλης Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-02-2018

Είχαμε συνεργαστεί και στην προηγούμενη διαχειριστική χρήση με τον κύριο Στρατηγό ως τεχνικός ασφαλείας.Συνεχίζουμε την συνεργασία μας.

Νίκη Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
30-01-2018

Απίστευτα χαμηλό κόστος και εξαιρετική συνεργασία.

Ιωάννης-Διονύσιος Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
29-01-2018

Πάρα πολύ καλός μηχανικός.

Μαρία Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
29-01-2018

5/5 του βάζω σε όλα!!!

Πετρούλα Χ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
29-01-2018

Έμεινα πάρα πολύ ικανοποιημένος από τον κ.Στρατηγό.

Ευστράτιος Χ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
29-01-2018

Άμεση και πολύ καλή συνεργασία.

Αφροδίτη Λ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
26-01-2018

Πάρα πολύ καλός μηχανικός.Συστήνω ανεπιφύλακτα.

Χρήστος Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
26-01-2018

Όλα πήγαν καλά! Τον ευχαριστούμε πολύ

Νικόλαος Δ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
25-01-2018

Συνεργάσιμος και απίστευτα ευγενικός.

Δημήτριος Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
18-01-2018

Απόλυτα ικανοποποιημένος.Μακάρι όλοι οι μηχανικοί να ήταν όπως και ο κυριος Στρατηγός.

Νίκο Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
19-12-2017

Πάρα πολύ συνεργάσιμος και τυπικός στο ραντεβού που είχαμε κλείσει.

Κωνσταντίνος Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
19-12-2017

Έμεινα πάρα πολύ ευχαριστημένος από τον κύριο Στρατηγό.Πάρα πολύ καλός ενεργειακός επιθεωρητής.

Λεβεντάκη Ι.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
18-12-2017

Έμεινα πάρα πολύ ικανοποιημένος από τη συνεργασία που είχαμε με τον κύριο Στρατηγό.Άψογος σε όλα.

Παναγιώτα Ε.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-12-2017

Αμεσότατος και πάρα πολύ ευγενικός.

Βασίλειος Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-12-2017

Μέσα σε 2 μέρες ήταν έτοιμο το πιστοποιητικό μου.Πάρα πολύ καλός στη δουλειά του.

Ιωάννης Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-12-2017

Έμεινα απόλυτα ικανοποιημένη από τον κύριο Στρατηγό.Άμεση εξυπηρέτηση και καταπληκτική τιμή.

Δέσποινα Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-12-2017

Έμεινα πάρα πολύ ικανοποιημένος από τη συνεργασία μου με τον κύριο Στρατηγό.Συστήνω ανεπιφύλακτα.

Γιώργος Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-11-2017

Ηταν πολυ καλός και αμέσως έγινε το πιστοποιητικό που το βιαζόμασταν

Αργυρώ Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-11-2017

Εμεινα πολυ ευχαριστημενη με την εξυπηρετηση και την διαδικασια! Νιαρχακου Βασιλικη

.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
16-11-2017

Πολυ καλός και εξυπηρετικός

Αλεξανδρος Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-11-2017

Πολυ καλος και εξυπηρετικός επαγγελματίας

Κωσταντινος Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
10-10-2017

Ευγενέστατος

Ευαγγελος Χ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
10-10-2017

Όλα έγιναν γρήγορα και απλά

Άννα Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-09-2017

Ο κύριος Στρατηγός μας εξυπηρέτησε και μας διευκόλυνε σε όλη τη διαδικασία, προετοίμασε όλες τις λεπτομέρειες και συμφωνήσαμε για τακτικές επισκέψεις.

Αναστάσιος Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-09-2017

Πολύ καλός συνεργάτης και μας εξυπηρέτησε σωστά. Τον ευχαριστούμε πολύ

Ευαγγελία Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
16-06-2017

Ο κύριος Στρατηγός μας εξυπηρέτησε πολύ άμεσα, έκανε όλη την προετοιμασία που χρειάστηκε και μας έφερε να υπογράψουμε τα χαρτιά. Ολοκλήρωσε τη διαδικασία μέσα σε 2 ημέρες αφού τον καλέσαμε, τον ευχαριστούμε πολύ!

Γιώργος Ά.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-06-2017

Σωστός επαγγελματίας και πολύ γρήγορη εξυπηρέτηση.

Ιωάννης Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-06-2017

Πολύ καλή και άμεση εξυπηρέτηση, σε μια μέρα είχα το πιστοποιητικό στα χέρια μου.

Γεωργία Ξ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
27-05-2017

Έμεινα πολύ ευχαριστημένη! Άψογος στη συνεργασία!

Άννα Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
25-05-2017

Έμεινα πάρα πολύ ικανοποιημένος από τη συνεργασία με τον κύριο Στρατηγό, πολύ σωστός επαγγελματίας. Τον συστήνω ανεπιφύλακτα!

Παναγιώτης Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-05-2017

Όλα μια χαρά, πολύ καλή και σωστή εξυπηρέτηση! Άμεση παράδοση και λογική τιμή.

Δαμιανός Λ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
17-05-2017

Πολύ σωστή και άμεση εξυπηρέτηση, όλα καλά.

Γιώργος Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
16-05-2017

Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Στρατηγό, όλα άψογα με συνέπεια. Μας διευκόλυνε πολύ στην όλη διαδικασία.

Μανώλης Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
15-05-2017

Ο κύριος Κόμνος είναι ευγενέστατος και πολύ συνεπής επαγγελματίας. Τον προτείνω ανεπιφύλακατα.

Δαμιανός Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-05-2017

Όλα πήγαν καλά και μας εξυπηρέτησε πολύ άμεσα και σωστά. Τον προτείνω ανεπιφύλακτα και σε πολύ καλή τιμή.

Ιωάννα Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-05-2017

Πολύ εξυπηρετικός και ευγενικός, πολύ σωστή διαδικασία. Όλα καλά και τον προτείνουμε!

. ..

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
03-05-2017

Πολύ καλός επαγγελματίας και σωστή, άμεση εξυπηρέτηση.

Σπύρος Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-05-2017

όλα καλά, αρκετά ευχαριστημένη από τη συνεργασία

Ελισάβετ Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
27-04-2017

Έμεινα απόλυτα ικανοποιημένη από τη συνεργασία με τον κύριο Στρατηγό, όλα καλά!

Δέσποινα Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
20-04-2017

Έμεινα πολύ ικανοποιημένη και μας διευκόλυνε πολύ άμεσα και γρήγορα με τη διαδικασία της έκδοσης του πιστοποιητικού.

Πασχαλιά Λ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
20-04-2017

Ο κύριος Στρατηγός μας εξυπηρέτησε άμεσα και με συνέπεια, θα χαρώ να συνεργαστούμε και στο μέλλον.

Μαρίνα Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-04-2017

Ο κύριος Στρατηγός μας εξυπηρέτησε πολύ καλά και άμεσα με συνέπεια. Αξιόπιστος επαγγελματίας τον προτείνω!

Παύλος Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-04-2017

Έμεινα πολύ ευχαριστημένη και θα ήθελα να τον προτείνω ως πολύ καλο και σωστό επαγγελματία.

Βαλεντίνη Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
10-04-2017

Η συνεργασία μας με τον κύριο Στρατηγό ήταν άψογη και μας εξυπηρέτησε άμεσα και με συνέπεια.

. Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-04-2017

Έμεινα πολύ ευχαριστημένος και θα συνεργαστούμε ξανά και στο μέλλον με τον κύριο Στρατηγό.

Παναγιώτης Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-04-2017

Πολύ καλή και άμεση εξυπηρέτηση, μέσα σε δυο ημέρες είχα το πιστοποιητικό στα χέρια μου.

Ευαγγελία Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-03-2017

Έμεινα πολύ ικανοποιημένος, πολύ σωστός επαγγελματίας.

Μιχάλης Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
16-03-2017

Όλα πήγαν πολύ καλά, έγινε η αυτοψία, βγήκε η ενεργειακή κλάση του σπιτιού και μετά μας έστειλε και τους κωδικούς με e-mail σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Κατερίνα Β.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
14-03-2017

Όλα πήγαν καλά και παρέλαβα το πιστοποιητικό άμεσα και με τη λιγότερο δυνατή ταλαιπωρία.

Παρασκευή Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
14-03-2017

Συνεπής επαγγελματίας, μας βοήθησε και μας διευκόλυνε αρκετά στη διαδικασία.

Παναγιώτης Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
14-03-2017

Έμεινα πολύ ικανοποιημένος με τη δουλειά του κυρίου Στρατηγού. Σωστός επαγγελματίας.

Δημήτρης Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
14-03-2017

Άμεση εξυπηρέτηση και πολύ καλή συνεργασία.

Πολυξένη Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-03-2017

Μείναμε πολύ ευχαριστημένοι από τη δουλειά του κύριου Στρατηγού, πολύ συνεπής και εξυπηρετικός ήταν. Μας διευκόλυνε σε όλη τη διαδικασία και σε πολύ καλή τιμή.

Αικατερίνη Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-03-2017

Όλα πήγαν πολύ καλά και είμαστε σίγουροι ότι θα σας προτιμήσουμε και για οποιαδήποτε εργασία μελλοντικά.

Ανδρέας Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-03-2017

Ο κύριος Στρατηγός μας εξυπηρέτηση πολύ σωστά! άμεση παράδοση και μεγάλη διευκόλυνση.

Γιάννης Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-03-2017

Πολύ καλός επαγγελματίας και πολύ άμεση εξυπηρέτηση!

Νίκος Β.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-03-2017

Έμεινα απολύτως ευχαριστημένη από τη διαδικασία, όλα καλά, θα συνεργαστούμε και μελλοντικά.

Αννα Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-03-2017

Άψογη συνεργασία, συνεπής επαγγελματίας.

Μιχάλης Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-03-2017

Έμεινα πολύ ικανοποιημένος, όλα πήγαν καλά.

Γιάννης Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-02-2017

Όλα πήγαν μια χαρά, με διευκόλυνε πολύ λόγω άμεσης ανταπόκρισης.

Γιώργος Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-02-2017

Άμεση εξυπηρέτηση, πολύ σωστός επαγγελματίας και μας διευκολύνε πολύ σε όλη τη διαδικασία.

Reiner M.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-02-2017

Εξαιρετικός κύριος και πολύ υπεύθυνος. Άμεση έκδοση του πιστοποιητικού.

Ελένη Φ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-02-2017

Πολύ συνεπής και πολύ καλός στη δουλειά του.Δεν άργησε καθόλου.

Πετρος Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-02-2017

Αξιοπρεπής κύριος και εξαίρετος επαγγελματίας.Τον προτείνω ανεπιφύλακτα.

Δημήτρης Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-01-2017

Άμεση εξυπηρέτηση και έκδοση του πιστοποιητικού. Άριστη συνεργασία.

Λευτέρης Χ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
20-01-2017

Πάρα πολύ καλή τιμή και συγχρόνως άψογη συμπεριφορά.Προτείνω ανεπιφύλακτα.

Δέσποινα Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-09-2016

Συνεπής μηχανικός με αξιοπιστία,φερεγγυότητα και οικονομικές τιμές.Θα τον πρότεινα και σε εσάς να συνεργαστείτε.

Κωνσταντίνος Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-09-2016

Άψογος μηχανικός με οξυδέρκεια,συνέπεια και αμεσότητα.Πολύ οικονομικές οι τιμές πο προσφέρει για την ποιότητα της εργασίας του.Θα τον σύστηνα ανεπιφύλακτα.

Δημήτρης Π.

Εμφάνιση όλων

Έκανες κάποια εργασία;

Γράψε την αξιολόγηση σου!

Ποιότητα

Αξιοπιστία

Τιμή

Συνέπεια

Συμπεριφορά

Καθαριότητα

Καταχώρηση αξιολόγησης
Παρακαλώ περιμένετε...