Σπύρος Καζάκος

Σπύρος Καζάκος

Εξυπηρετούμε όλη την Αττική

Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές εργασίες άμεσα και με επαγγελματισμό.

Υπηρεσίες

Η διαδικασία ηλεκτρολογικού πιστοποιητικού άνω των 200 τμ περιλαμβάνει τις μετρήσεις που πρέπει αρχικά να γίνουν από τον ηλεκτρολόγο μηχανικό με την βοήθεια ειδικού οργάνου, ώστε να ελεγχθούν οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, οι δοκιμές για διαπίστωση της ορθής λειτουργίας και ο οπτικός έλεγχος.

 • Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση του πιστοποιητικού.
 • Επίσης , είναι υποχρεωτικό να υπάρχει πίνακας και ρελέ διαφυγής στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση για την έκδοση του πιστοποιητικού.

Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται τα ακόλουθα :

 • Όνομα, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ ιδιοκτήτη
 • Διεύθυνση ακινήτου, όροφο ακινήτου και τον αριθμό διαμερίσματος (είναι προαιρετικό αλλά μπορείτε να το βρείτε στα κοινόχρηστα ή στο συμβόλαιο)
 • Αριθμό παροχής ΔΕΗ
 • Κατάστημα ΔΕΗ
 • Τύπος τιμολογίου (Γ1, Γ21 κοκ).  Αν έχει νυχτερινό ή όχι ( Γ1Ν κοκ). Συμφωνημένη ισχύς υποχρεωτικά.

Η ισχύς του πιστοποιητικού είναι για οικιακούς χώρους 14 χρόνια ενώ για καταστήματα 7 χρόνια.

Στην επίσκεψη ηλεκτρολόγου περιλαμβάνεται το κόστος ελέγχου για πιθανή βλάβη ή για οποιαδήποτε ηλεκτρολογική εργασία (αλλαγή ασφάλειας/λάμπας/διακόπτη/πρίζας, τοποθέτηση φωτιστικού, κλπ). Η τιμή αφορά το αρχικό κόστος επίσκεψης και 1 ώρα εργασίας. Το κόστος για κάθε επιπλέον ώρα χρεώνεται ανάλογα με την εργασία και δεν συμπεριλαμβάνονται τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν.

Αλλαγή ασφάλειας.

Αλλαγή ασφάλειας σε ηλεκτρολογικό πίνακα. Η τιμή αφορά την εργασία και το κόστος για την ασφάλεια. Επιπλέον κόστος για κάθε επιπλέον ασφάλεια +5€/ασφάλεια.Η ύπαρξη λειτουργικών ασφαλειών είναι απαραίτητη για την έκδοση του πιστοποιητικού ΔΕΗ.

Αλλαγή πρίζας/διακόπτη.

Η τιμή αφορά την αλλαγή μέχρι τρεις πρίζες ή διακόπτες.Υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση για κάθε επιπλέον πρίζα/διακόπτη: +5€/πρίζα ή διακόπτη. Η ύπαρξη λειτουργικών ασφαλειών είναι απαραίτητη για την έκδοση του πιστοποιητικού ΔΕΗ.

Η διαδικασία ηλεκτρολογικού πιστοποιητικού 30 τμ περιλαμβάνει τις μετρήσεις που πρέπει αρχικά να γίνουν από τον ηλεκτρολόγο μηχανικό με την βοήθεια ειδικού οργάνου, ώστε να ελεγχθούν οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, οι δοκιμές για διαπίστωση της ορθής λειτουργίας και ο οπτικός έλεγχος.

 • Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση του πιστοποιητικού.
 • Επίσης , είναι υποχρεωτικό να υπάρχει πίνακας και ρελέ διαφυγής στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση για την έκδοση του πιστοποιητικού.

Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται τα ακόλουθα :

 • Όνομα, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ ιδιοκτήτη
 • Διεύθυνση ακινήτου, όροφο ακινήτου και τον αριθμό διαμερίσματος (είναι προαιρετικό αλλά μπορείτε να το βρείτε στα κοινόχρηστα ή στο συμβόλαιο)
 • Αριθμό παροχής ΔΕΗ
 • Κατάστημα ΔΕΗ
 • Τύπος τιμολογίου (Γ1, Γ21 κοκ).  Αν έχει νυχτερινό ή όχι ( Γ1Ν κοκ). Συμφωνημένη ισχύς υποχρεωτικά.

Η ισχύς του πιστοποιητικού είναι για οικιακούς χώρους 14 χρόνια ενώ για καταστήματα 7 χρόνια.

Για κατάθεση στην ΔΕΔΔΗΕ υπάρχει έξτρα επιβάρυνση +10€ .

 Αλλαγή θυροτηλέφωνου

Με την πάροδο του χρόνου δημιουργούνται προβλήματα στην εγκατάσταση του θυροτηλέφωνου με αποτέλεσμα να μην ακούγεται ο χτύπος ή να μην ακούγεται η φωνή αυτού που μιλάει σε αυτό. Οι εξειδικευμένοι τεχνικοί του Μy Constructor αναλαμβάνουν τη διάγνωση του προβλήματος και την αλλαγή του θυροτηλεφώνου.

Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται το ανταλλακτικό. 

 

Τράβηγμα γραμμής από πίνακα

Τράβηγμα γραμμής από πίνακα σε οποιαδήποτε περίπτωση εγκατάστασης ηλεκτρολογικής συσκευής που απαιτεί μεγάλες ποσότητες ηλεκτρικού ρεύματος. Ενδείκνυται σε περιπτώσεις αποφυγής βραχυκυκλώματος ή πτώσης τάσης. Στην τιμή περιλαμβάνεται καλώδιο μέχρι 10 μέτρα. Επιπλέον κόστος καλωδίου 4€/μ.

Η διαδικασία ηλεκτρολογικού πιστοποιητικού 100 τμ περιλαμβάνει τις μετρήσεις που πρέπει αρχικά να γίνουν από τον ηλεκτρολόγο μηχανικό με την βοήθεια ειδικού οργάνου, ώστε να ελεγχθούν οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, οι δοκιμές για διαπίστωση της ορθής λειτουργίας και ο οπτικός έλεγχος.

 • Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση του πιστοποιητικού.
 • Επίσης , είναι υποχρεωτικό να υπάρχει πίνακας και ρελέ διαφυγής στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση για την έκδοση του πιστοποιητικού.

Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται τα ακόλουθα :

 • Όνομα, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ ιδιοκτήτη
 • Διεύθυνση ακινήτου, όροφο ακινήτου και τον αριθμό διαμερίσματος (είναι προαιρετικό αλλά μπορείτε να το βρείτε στα κοινόχρηστα ή στο συμβόλαιο)
 • Αριθμό παροχής ΔΕΗ
 • Κατάστημα ΔΕΗ
 • Τύπος τιμολογίου (Γ1, Γ21 κοκ).  Αν έχει νυχτερινό ή όχι ( Γ1Ν κοκ). Συμφωνημένη ισχύς υποχρεωτικά.

Η ισχύς του πιστοποιητικού είναι για οικιακούς χώρους 14 χρόνια ενώ για καταστήματα 7 χρόνια.

Για κατάθεση στην ΔΕΔΔΗΕ υπάρχει έξτρα επιβάρυνση +10€ .

Είναι σημαντικό να επιλέξετε τον κατάλληλο ηλεκτρολόγο για την εγκατάσταση και την σύνδεση της ηλεκτρικής κουζίνας με την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας ετσί ώστε να μην δημιουργηθούν προβλήματα ή βλάβες στο δίκτυο.

 Γενική επισκευή καλωδίωσης θυροτηλεόρασης-θυροτηλέφωνου

Η διάβρωση και η φθορά των καλωδιώσεων είναι από τις συχνότερες αιτίες που προκαλούν βλάβες στη σωστή λειτουργία του συστήματος θυροτηλεόρασης και θυροτηλεφώνου. Οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας εντοπίζουν τη βλάβη στη συνδεσμολογία και την επιδιορθώνουν.

Στην τιμή περιλαμβάνεται μέχρι πέντε μέτρα καλώδιο. Για κάθε επιπλέον μέτρο καλωδίου υπάρχει χρέωση 1,5€/ τρέχον μέτρο.


 

Εγκατάσταση θυροτηλεόρασης 

Η θυροτηλεόραση αποτελεί ένα από τα βασικά εργαλεία για να αναγνωρίζουμε ποιος εισέρχεται και ποιος εξέρχεται από το σπίτι. Επομένως, η ορθή της λειτουργία κρίνεται απαραίτητη. Κατόπιν του τεχνικού ελέγχου που πραγματοποιούν οι άρτια καταρτισμένοι τεχνικοί μας προβαίνουν στην εγκατάσταση της θυροτηλεόρασης.

Στην τιμή αυτή δεν περιλαμβάνεται η θυροτηλεόραση.

 

 

  Κρυφός Φωτισμός σε Γυψοσανίδα για spot με διάμετρο τρύπας  5.5 εκατοστά

 

Ιδανική λύση για εντυπωσιακά αποτελέσματα σε σημεία τα οποία έχουν φτιαχτεί με γυψοσανίδα. Οι τρύπες που θα ανοιχτούν θα έχουν διάμετρο  5.5 εκατοστά στις οποίες θα τοποθετηθούν λάμπες spot και το παραγόμενο φως θα κατευθύνεται προς μια κατεύθυνση.

Στην τιμή περιλαμβάνεται εργασία και υλικά για τοποθέτηση  έως  τρεις (3) λάμπες spot. Για κάθε τοποθέτηση επιπλέον λάμπας spot υπάρχει επιπλέον κόστος 5€.

Η διαδικασία ηλεκτρολογικού πιστοποιητικού 150 τμ περιλαμβάνει τις μετρήσεις που πρέπει αρχικά να γίνουν από τον ηλεκτρολόγο μηχανικό με την βοήθεια ειδικού οργάνου, ώστε να ελεγχθούν οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, οι δοκιμές για διαπίστωση της ορθής λειτουργίας και ο οπτικός έλεγχος.

 • Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση του πιστοποιητικού.
 • Επίσης , είναι υποχρεωτικό να υπάρχει πίνακας και ρελέ διαφυγής στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση για την έκδοση του πιστοποιητικού.

Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται τα ακόλουθα :

 • Όνομα, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ ιδιοκτήτη
 • Διεύθυνση ακινήτου, όροφο ακινήτου και τον αριθμό διαμερίσματος (είναι προαιρετικό αλλά μπορείτε να το βρείτε στα κοινόχρηστα ή στο συμβόλαιο)
 • Αριθμό παροχής ΔΕΗ
 • Κατάστημα ΔΕΗ
 • Τύπος τιμολογίου (Γ1, Γ21 κοκ).  Αν έχει νυχτερινό ή όχι ( Γ1Ν κοκ). Συμφωνημένη ισχύς υποχρεωτικά.

Η ισχύς του πιστοποιητικού είναι για οικιακούς χώρους 14 χρόνια ενώ για καταστήματα 7 χρόνια.

Για κατάθεση στην ΔΕΔΔΗΕ υπάρχει έξτρα επιβάρυνση +10€ .

Η διαδικασία ηλεκτρολογικού πιστοποιητικού 200 τμ περιλαμβάνει τις μετρήσεις που πρέπει αρχικά να γίνουν από τον ηλεκτρολόγο μηχανικό με την βοήθεια ειδικού οργάνου, ώστε να ελεγχθούν οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, οι δοκιμές για διαπίστωση της ορθής λειτουργίας και ο οπτικός έλεγχος.

 • Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση του πιστοποιητικού.
 • Επίσης , είναι υποχρεωτικό να υπάρχει πίνακας και ρελέ διαφυγής στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση για την έκδοση του πιστοποιητικού.

Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται τα ακόλουθα :

 • Όνομα, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ ιδιοκτήτη
 • Διεύθυνση ακινήτου, όροφο ακινήτου και τον αριθμό διαμερίσματος (είναι προαιρετικό αλλά μπορείτε να το βρείτε στα κοινόχρηστα ή στο συμβόλαιο)
 • Αριθμό παροχής ΔΕΗ
 • Κατάστημα ΔΕΗ
 • Τύπος τιμολογίου (Γ1, Γ21 κοκ).  Αν έχει νυχτερινό ή όχι ( Γ1Ν κοκ). Συμφωνημένη ισχύς υποχρεωτικά.

Η ισχύς του πιστοποιητικού είναι για οικιακούς χώρους 14 χρόνια ενώ για καταστήματα 7 χρόνια.

Για κατάθεση στην ΔΕΔΔΗΕ υπάρχει έξτρα επιβάρυνση +10€ .

Αλλαγή γραμμής τηλεφώνου.

Ενδείκνυται σε περίπτωση που το σήμα και η ποιότητα της επικοινωνίας είναι κακή και προκαλούνται δυσκολίες στην συνεννοήση με τον συνομιλητή σας. Η τιμή αφορά καλώδιο γραμμής τηλεφώνου μέχρι 10μ .Υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση για κάθε επιπλέον καλώδιο γραμμής τηλεφώνου : + 3€ / μ.

 

Αλλαγή γραμμής Ethernet 

Ενδείκνυται σε περίπτωση που η ταχύτητα και η ποιότητα του δικτύου σας είναι κακή και προκαλούνται δυσκολίες στην μεταφορά των δεδομένων. Η τιμή αφορά καλώδιο γραμμής Ethernet μέχρι 10μ . Υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση για κάθε επιπλέον καλώδιο γραμμής Ethernet : +2€/μ.

Αλλαγή Δικτύου Infotainment

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη δικτύου infotainment. Η τιμή αφορά μέχρι 10μ καλώδιο .Υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση για κάθε επιπλέον μέτρο καλωδίου: +2€ / μ.

 Κρυφός Φωτισμός σε Γυψοσανίδα για spot με διάμετρο τρύπας  5.5 εκατοστά με dimmer

O συγκεκριμένος τύπος κρυφού φωτισμού δίνει τη δυνατότητα στη λάμπα spot να παίρνει μια μικρή κλίση με αποτέλεσμα την κατεύθυνση της δεσμίδος φωτός προς συγκεκριμένο σημείο. Οι τρύπες που θα ανοιχτούν θα είναι διαμέτρου 6.5 εκατοστών, προκειμένου να δίνεται η δυνατότητα της κίνησης.

 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η τοποθέτηση  πέντε (5) λαμπών spot. Για κάθε τοποθέτηση επιπλέον λάμπας spot υπάρχει επιπλέον κόστος 6€.

 

 

Κρυφός Φωτισμός σε Γυψοσανίδα για spot με διάμετρο 6.5 εκατοστά

 

O συγκεκριμένος τύπος κρυφού φωτισμού δίνει τη δυνατότητα στη λάμπα spot να παίρνει μια μικρή κλίση με αποτέλεσμα την κατεύθυνση της δεσμίδος φωτός προς συγκεκριμένο σημείο. Οι τρύπες που θα ανοιχτούν θα είναι διαμέτρου 6.5 εκατοστών, προκειμένου να δίνεται η δυνατότητα της κίνησης.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η τοποθέτηση πέντε (5) λαμπών spot. Για κάθε τοποθέτηση επιπλέον λάμπας spot υπάρχει επιπλέον κόστος 6€.


 

 

Σύνδεση Κεραίας με Τηλεόραση

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη εσωτερικής συνδεσμολογίας, η οποία θα μεταφέρει το σήμα από την ταράτσα στο διαμέρισμα σας. Η τιμή αφορά μέχρι 10μ καλώδιο.Υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση για κάθε επιπλέον καλώδιο  : +1,5€/μ.

Κρυφός Φωτισμός σε Γυψοσανίδα για spot με διάμετρο τρύπας  6.5 εκατοστά με Dimmer 

Κατευθυνόμενες δέσμες φωτός με ρυθμιζόμενη ένταση παρέχουν τον ιδανικό συνδυασμό οικονομίας και ζεστής ατμόσφαιρας.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η τοποθέτηση των λαμπών spot στη γυψοσανίδα. Αν χρειαστεί να τοποθετηθεί μια ακόμα λάμπα spot, το κόστος για κάθε επιπλέον λάμπα ανέρχεται στα 6€.


 

Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση του ρελέ διαφυγής στον μονοφασικό σας πίνακα. Για να αποφύγετε οποιοδήποτε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή κωλυσιεργίας στην έκδοση του πιστοποιητικού Ηλεκτρολόγου/ΔΕΗ έμπειροι ηλεκτρολόγοι μας σας δώσουν άμεσα λύση. Στην τιμή περιλαμβάνεται το κόστος για τα υλικά και η εργασία του τεχνικού.
Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία κι ώρα συνάντησης στον χώρο που πρόκειται να γίνει η εγκατάσταση ρελέ σε τριφασικό πίνακα. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση του ρελέ διαφυγής στον τριφασικό σας πίνακα. Για να αποφύγετε οποιοδήποτε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή κωλυσιεργίας στην έκδοση του πιστοποιητικού Ηλεκτρολόγου/ΔΕΗ έμπειροι ηλεκτρολόγοι μας σας δώσουν άμεσα λύση. Στην τιμή περιλαμβάνεται το κόστος για τα υλικά και η εργασία του τεχνικού.

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία κι ώρα συνάντησης στον χώρο που πρόκειται να γίνει η εγκατάσταση μονοφασικού πίνακα.

Ενδεικτικά περιλαμβάνει αγορά και τοποθέτηση πλαστικού πίνακα χωνευτού 24 στοιχείων με:

 • 2 ασφάλειες 10Α για τις γραμμές φωτισμού
 • 1 ασφάλεια 16Α για τη γραμμή των πριζών
 • μια ασφάλεια 20Α για τον θερμοσίφωνα
 • μια ασφάλεια 25Α για την κουζίνα

Επίσης, περιλαμβάνεται:

 • ένας διπολικός διακόπτης για την κουζίνα
 • ένας διπολικός διακόπτης για τον θερμοσίφωνα.
 • ένας γενικός διακόπτης 1Χ40Α
 • μια γενική ασφάλεια 1Χ32Α
 • ένα ρελέ διαφυγής 2Χ40Α
 • όλες οι απαραίτητες ενδεικτικές λυχνίες.

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία κι ώρα συνάντησης στον χώρο που πρόκειται να γίνει η εγκατάσταση τριφασικού πίνακα.

Ενδεικτικά περιλαμβάνει αγορά και τοποθέτηση πλαστικού πίνακα χωνευτού 24 στοιχείων με:

 • τρεις ασφάλειες 10Α για τις γραμμές φωτισμού
 • δυο ασφάλειες 16Α για τη γραμμή των πριζών
 • μια ασφάλεια 20Α για τον θερμοσίφωνα
 • μια ασφάλεια 25Α για την κουζίνα

Επίσης, περιλαμβάνεται:

 • ένας γενικός διακόπτης 3Χ40Α
 • μια γενική ασφάλεια 3Χ32Α
 • ρελέ διαφυγής 4Χ40Α
 • όλες οι απαραίτητες ενδεικτικές λυχνίες

Επιπλέον χρεώσεις :

 • Ασφάλεια: 6€
 • Τράβηγμα Νέας Γραμμής : 30€+φπα
Εμφάνιση όλων...

Ωράριο Λειτουργίας

 • Δευτέρα: 9:00-21:30
 • Τρίτη: 9:00-21:30
 • Τετάρτη: 9:00-21:30
 • Πέμπτη: 9:00-21:30
 • Παρασκευή: 9:00-21:30
 • Σάββατο: 9:00-17:30
 • Κυριακή: 9:00-17:30

Τηλεφωνήστε καθημερινά ή κλείστε online όλο το 24ώρο.

Σπύρος Καζάκος

Σπύρος Καζάκος

Εξυπηρετούμε όλη την Αττική

Κάλεσε για την συγκεκριμένη προσφορά

Ενημέρωσε ότι τους καλείς για την προσφορά του MyConstructor.gr

Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές εργασίες άμεσα και με επαγγελματισμό.

Εγγύηση Ικανοποίησης

Εγγύηση ικανοποίησης MyConstructor.gr

Στο myconstructor.gr θεωρούμε την ικανοποίηση των πελατών μας ως μέγιστη προτεραιότητα.

Το myconstructor.gr αποδεικνύοντας την αξιοπιστία του και τον σεβασμό του σε εσάς σας παρέχει εγγύηση ικανοποίησης στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Εάν η υπηρεσία ραντεβού από το MyConstructor είναι χαμηλής ποιότητας ή αντίθετη των προσδοκιών σας.
 • Εάν υπάρχει υπαιτιότητα του συνεργάτη επαγγελματία / τεχνικού σε περίπτωση ζημιών.
 • Εάν αντιμετωπίσατε κάποιο οποιοδήποτε μικρό ή σοβαρό πρόβλημα κατά τη διάρκεια της συνεργασία μας με το myconstructor.gr.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας το συντομότερο δυνατό για να ξεκινήσουμε τη διαδικασία της Εγγύησης Ικανοποίησης.

Πώς λειτουργεί

Αφού συγκεντρώσουμε τα βασικά στοιχεία επικοινωνίας σας και του ραντεβού που υπήρξε το πρόβλημα, το τμήμα υποστήριξης του MyConstructor θα ξεκινήσει άμεσα τις διαδικασίες να επιλύσει την υπόθεση σας.

Σε κάθε online ραντεβού ή ραντεβού που κλείνετε μέσω του επίσημου τηλεφωνικού αριθμού του myconstructor.gr 2103009323, τα οποία καλύπτονται από την Εγγύηση Ικανοποίησης, το MyConstructor θα διορθώσει οποιοδήποτε θέμα προκύψει με τους εξής τρόπους:

 • Θα έρθει σε επικοινωνία με εσάς να διαπιστώσει που ακριβώς παρουσιάστηκε η κακή ή προβληματική εξυπηρέτηση.
 • Θα επικοινωνήσει άμεσα με τον επαγγελματία για να διορθώσει το όποιο πρόβλημα και να φέρει εις πέρας σωστά την εργασία ή υπηρεσία είτε με τον ίδιο συνεργάτη τεχνικό είτε με άλλον συνεργάτη του myconstructor.gr.
 • Εάν δεν καλυφθούν οι ανάγκες με τις παραπάνω ενέργειες, η εταιρία του MyConstructor είναι διατεθειμένη να σας επιστρέψει το ποσό που αντιστοιχεί έως και 100% της αξίας της υπηρεσίας που λάβατε με μέγιστο ποσό 1500€.

Προϋποθέσεις Εγγύησης Ικανοποίησης

Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να ανατρέξετε στην Εγγύηση Ικανοποίησης όταν όλα τα παρακάτω ισχύουν:

 • Μείνατε δυσαρεστημένος από την υπηρεσία που λάβατε.
 • Έχετε κλείσει την συμφωνία για την ανάθεση της υπηρεσίας και την τιμή είτε online από το site του MyConstructor είτε τηλεφωνικά στο κεντρικό μας τηλ 2103009323. Η εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση ανάθεσης και συμφωνίας των όρων απευθείας με τον τεχνικό.
 • Το αντικείμενο της εργασίας ή της υπηρεσίας ήταν σαφώς ορισμένο και ξεκάθαρο από την περιγραφή της υπηρεσίας που είναι αναρτημένη στο site.
 • Έχετε αποδεικτικά πληρωμής του τεχνικού για την συγκεκριμένη εργασία.
 • Η Εγγύηση Ικανοποίησης ισχύει για χρονικό διάστημα 7 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα ολοκλήρωσης της εργασίας κατόπιν αναφοράς του προβλήματος σας.
 • Η Εγγύηση Ικανοποίησης ισχύει για όλες τις υπηρεσίες που προσφέρουμε, στο myconstructor.gr.
 • Η Εγγύηση Ικανοποίησης ισχύει εντός του νομού Αττικής και παρέχεται πλέον των λοιπών δικαιωμάτων σας, τα οποία παραμένουν σε ισχύ.

Για το θέμα αυτό, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο info@myconstructor.gr ή τηλεφωνικά στο 210 300 93 23.

Κάλεσε για την συγκεκριμένη προσφορά

Ενημέρωσε ότι τους καλείς για την προσφορά του MyConstructor.gr

Κλείσε Τώρα -10%

Υπολόγισε την τελική τιμή και κέρδισε έως και -10% έκπτωση!

Επίλεξε εργασία

Παρακαλώ επιλέξτε τις εργασίες που χρειάζεστε:

Υποχρεωτικό πεδίο!

Ηλεκτρολογικές εργασίες:

Υποχρεωτικό πεδίο!

Μικροβλάβες
Πρίζες, Τηλέφωνα & Φώτα
Ηλεκτρολογικός Πίνακας
Ηλεκτρικές Συσκευές
Κεραίες Τηλεόρασης

Υποχρεωτικό πεδίο!

Παρακαλούμε γράψτε και στην συνέχεια επιλέξτε την διεύθυνση σας!

Παρακαλούμε συμπληρώστε όλες τις υποχρεωτικές ερωτήσεις!

Αξιολογήσεις χρηστών

4.5/5
(182)

Ποιότητα 91.2%

Αξιοπιστία 90.4%

Τιμή 91.8%

Συνέπεια 91.5%

Συμπεριφορά 93.4%

Καθαριότητα 92.3%

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-06-2022

Χρηστος Σ.

4.6/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
21-06-2022

Δώσαμε περισσότερα χρήματα γιατί δεν γνωρίζαμε ότι όταν χρειάζεσαι σχέδιο ηλεκτρολόγο για ενοικίαση, βγάζεις ένα πριν κοπεί το ρεύμα και ένα μετά. Έτσι η αμοιβή είναι διπλή.

Γιώργος .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
19-04-2022

Πολύ καλός

γιωργος π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
03-03-2022

Δυο ζητηματα: α) Ποτέ δεν έλαβα στο e mail μου αντίγραφο του πιστοποιητικού, παρ όλο που προώθησα την ηλεκτρονική μου διευθυνση με SMS στο κινητό του κ. Καζακου. Δεν εχει παει στην ενοχλητική αλληλογραφια Η διευθυνση μου ειναι christos.samaras64@yahoo.com Αν τυχον υπάρχει αντιγραφο και μου το στείλετε εστω και τωρα, ευπρόσδεκτο β) Το πιστοποιητικό υποτιθεται κατατεθηκε στον ΔΕΔΔΗΕ στις 8 Μαρτιου, τουλάχιστον αυτό μου υποσχεθηκε ο κ. Καζακος. Πάντως απ τον ΔΕΔΔΗΕ πληροφορούμαι οτι το πιστοποιητικό καταχωρήθηκε στο αιτημα επανατοποθετησης μετρητή μόλις χθες 16 Μαρτιου. Αδυνατώ να γνωρίζω αν αυτό οφειλεται σε τυχον αργοπορία απο πλευράς σας ή απο τυχον καθυστερημένη επεξεργασία του ΔΕΔΔΗΕ

ΧΡΗΣΤΟΣ Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-05-2022

Εξαιρέτικος ο μαστρο Σπυρος , τον συστηνω ΑΝΕΠΙΦΎΛΑΚΤΑ και σε αλλους , ευχαριστώ

ανεστης α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-02-2022

ΜΑΡΚΟΣ .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-02-2022

good service,thanks

Cindy M.

2.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-02-2022

Είχα ενημερωθεί για 35 Μου ζήτησε 42 έδωσα 45 Οκ

Βασιλης Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
14-01-2022

Αρισα Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
19-01-2022

Συνεπής, γρήγορος και εξυπηρετικός.

Θάλεια Κ.

1/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
03-02-2022

Δεν ήρθε ποτέ στο ραντεβού

Εμμανουηλ Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-01-2022

ΝΙΚΟΛΕΤΑ Λ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-01-2022

Αχιλλέας Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
18-01-2022

Αμεση εξυπηρετηση, πολυ καλος επαγγελματιας

Σοφία .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
30-12-2021

Αναστασια Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
29-12-2021

Ζωή Λ.

1/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
21-01-2022

παρα πολυ κακος ηλεκτρολογος.1)ασυνεπης στο ραντεβου,με πηρε μιση ωρα πριν να μου πει οτι θα αργησει,και τελικα εγραψε λαθος το κινητο μου κ μου ειπε οτι ηρθε αλλα δε με βρηκε,ψεμα κ θα πω μετα γιατι.. 2)κανονιζουμε για την επομενη ημερα επισκεψη κ αφου παλι ηταν ασυνεπης μου λεει ειναι πολυ περιεργη περιοχη κ εχω χαθει, αρα ουτε την προηγουμενη μερα ηρθε .....(το ψεμα) 3)με βαζει να του κανω εγω το ηλεκτρολογικο σχεδιο (ειμαι πτυχιουχος ηλεκτρολογος ΑΤΕΙ αλλα επαγγελματικα πλεον ειμαι σεφ) . του το στελνω και με φωτο πινακες κλπ και μου λεει θα το κανονισω αμεσα και θα σε παρω σε λιγο . δεν με πηρε ποτε.... 4)περιμενει να τον πληρωσω 50€ την δικη μου εργασια που ουτε καν ασχοληθηκε ο τυπος... ? απαραδεκτος ....

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-12-2021

Εξυπηρετικός και ακριβής στην ώρα του θα τον χρειαστώ πάλι .

Αλεξανδρος Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
29-12-2021

Αιμιλία Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-12-2021

Ευγενικός και γνώριζε καλά τη δουλειά του.

Νατάσσα ρ.

1/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
15-05-2021

Ο τεχνικός τη μια μέρα το ακύρωσε. Την επόμενη που ήρθε στην ώρα του, ήρθε χωρίς σκάλα. Δεν έχει γίνει καλά η τοποθέτηση. Κανονίσαμε κι άλλο ραντεβού και δεν εμφανίστηκε ποτέ χωρίς καμία ενημέρωση. Απαράδεκτη εξυπηρέτηση.

.. Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
19-05-2021

Νικολεττα Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-05-2021

Πολύ καλός επαγγελματίας και φιλικός άνθρωπος με κατανόηση. Μας συμβούλευσε για όλα τα προβλήματα που αναγνώρισε στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του σπιτιού, πέραν αυτών για τα οποία τον καλέσαμε. Μάλιστα μας έδωσε συμβουλές για το τι να κάνουμε, ακόμα κι αν δεν αναλάβει αυτός τις αντίστοιχες εργασίες. Έμπειρος στο πεδίο του.

Μαριττα .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-05-2021

Εξαιρετικός επαγγελματίας. Ανταποκρίθηκε άμεσα στο επείγον πρόβλημα που παρουσιάστηκε στον επαγγελματικό μου χώρο και το έλυσε στο αψε-σβησε!

Κωστας Σ.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
15-02-2021

Γεωργια Δ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
30-01-2021

Εξαιρετικός ηλεκτρολογος κ καλος ανθρωπος

Χρηστος Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
18-01-2021

Πολύ ευγενικός και εξυπηρετικός

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-11-2020

ΣΩΤΗΡΗΣ Δ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-11-2020

Άμεση εξυπηρέτηση, ευγένεια Έμεινα πολύ ευχαριστημένη

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-11-2020

συνεπεστατοι, Άγγλοι στο ραντεβού, υπενθύμιση εργασίας, οικονομικοί , ταχύτατοι, επαγγελματίες, επεξηγηματικοί, όλα τέλεια.. μπράβο σας, θα σας ξαναχρειαστώ!!

Χρήστος .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-11-2020

Σοφία Π.

1/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-11-2020

Ένα πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου, έγραψε λάθος την παροχή, με αποτέλεσμα να καθηστερισαν 3 μέρες

Κωνσταντινος φ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
27-10-2020

Κωνσταντινα .

4/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
25-10-2020

Αρχικά έκλεισα ραντεβού για άλλο ηλεκτρολόγο από αυτόν που εμφανίστηκε. Παρόλα αυτά η δουλειά μου πραγματοποιήθηκε χωρίς κανένα πρόβλημα από τον κύριο Σπύρο.

Ανδρεας Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
18-10-2020

Πολύ καλή δουλειά εξαιρετικος ανθρώπος Συνιστάται ανεπιφύλακτα

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ρ.

4.6/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
16-10-2020

Κωνσταντίνος Χ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
10-10-2020

Όλα καλά

παναγιωτης γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-10-2020

Δημήτρης Π.

3.3/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-10-2020

Πολυ ευγενικος, αλλα μιση ωρα πριν το συμφωνημενο ραντεβου, πηρε να πει οτι θα αργησει μεταξυ 1-3 ωρες(εν τελει ηταν 3 ωρες η καθυστερηση). Όταν ήρθε, έκανε μια διάγνωση η οποία θα κόστιζε 150ε. Δεύτερος ηλεκτρολόγος ανακάλυψε ότι το πρόβλημα ήταν τελείως άλλο(δεν θα λυνότανε δηλαδή με την πρώτη λύση), με κόστος 50ε.

Panagiotis Z.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
03-10-2020

ΛΟΥΚΑΣ Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-10-2020

ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΗ Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
30-09-2020

Ολγα Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
28-09-2020

Αδαμάντιος Λ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
28-09-2020

Χρειάστηκε ρελέ ασφαλείας το οποίο μόλις τοποθετήθηκε εντόπισε βλάβες.

Ιωάννης Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
27-09-2020

Ευγενεστατος ανθρώπος αξιολογος επαγγελματιας κ εξυπηρετικος!!!

Χρονης Η.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
26-09-2020

σπυρος κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
21-09-2020

Ήταν πολύ ευγενικός και εξυπηρετικός

Benjamin J.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
20-09-2020

Θεοδοσης Λ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
20-09-2020

Όλα καλά

Λαζαρος .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
17-09-2020

Γρήγορη εξυπηρέτηση και άμεση. Άψογος επαγγελματίας. Πλήρωσα ακριβώς όσα έλεγε στην σελίδα, χωρίς καμία παγίδα. Τον συνιστώ ανεπιφύλακτα.

Σοφία .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-09-2020

Άμεση και συνεπής συνεργασία..

Ζωη .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
11-09-2020

Γαρυφαλια Π.

1/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-09-2020

Δεν ήρθε ποτέ στο ραντεβού χωρίς καμία ενημέρωση, ούτε κάν ένα τηλέφωνο να το ακυρώσουμε ή να αλλάξουμε ώρα. ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ !!!

ΑΝΤΩΝΗΣ Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
31-08-2020

Πολύ ευχαριστημένη !!

τζενη .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-08-2020

Εξαιρετικός επαγγελματίας ευγενικός και γρήγορος!

Παυλιδης Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-08-2020

ολγα δ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-08-2020

Ο κ.Καζακος ήταν πολύ εξυπηρετικός, συνεπής, ευγενικός και επαγγελματίας. Θα πρότεινα ανεπιφύλακτα το myconstructor κι αν ξαναχρειαστω θα το προτιμήσω.

Λαμπρος Χ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-08-2020

μιχαλης ρ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-08-2020

Άριστη συνεργασία

Δημητρα Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
26-07-2020

Χρήστος Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
25-07-2020

Άννα .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-07-2020

Ενας απο τους ειδημονες στο επαγγελμα του. Ο κος Καζακος ηταν πολυ ευγενικος οταν ηρθε, σεβομενος τον πελατη του. Παρολο που το σπιτι ανακαινιζοταν, εκεινος καταφερε να κανει τη δουλεια του αρτια. Επιπλεον, ως εταιρεια, εχετε καλες τιμες διχως να ζητατε κατι παραπανω απο την προ-συμφωνηθεισα τιμη.

Μαρίνα Β.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-07-2020

Αλεξάνδρα Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-07-2020

Ελενη Γ.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
19-07-2020

Αλέξανδρος Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
18-07-2020

Ψυχράμη Ε.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-07-2020

Γεωργία Α.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-07-2020

Δαφνη Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-07-2020

Ευα΄γγελος Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-07-2020

Συνεπής κι ευγενέστατος! Έμεινα πολυ ευχαριστημένος! Νίκος Ν.

Νίκος Ν.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-07-2020

Κωστας .

3.5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-07-2020

Θεωρώ υπερβολική την τιμη των 25 ευρώ για μια απλή επίσκεψη χωρίς καμμία δουλειά ούτε σίγουρο πόρισμα.

Χριστόφορος Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
29-06-2020

Πολύ καλή δουλειά έκαναν! Ήταν πολύ συνεπείς στα ραντεβού τους. Mόνο που η τιμή δεν ήταν η προσυμφωνημένη γιατί όταν είδαν τη δουλειά είπαν ότι δεν ήταν τόσο απλή. Είχαν λίγο δίκιο. Αλλά σκεφτείτε κι εμένα που είχα κάνει τον προϋπολογισμό. Πρέπει να μη δίνετε τομές από το τηλέφωνο. Σε γενικές γραμμές είμαι ευχαριστημένη σε σχέση με το τι κυκλοφορεί στην πιάτσα

. σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
28-06-2020

Ιωάννα Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
28-06-2020

Χάρης Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
21-06-2020

ελενα π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
15-06-2020

ορνελα ζ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
10-06-2020

ΜΑΡΑΓΚΟΥ Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
10-06-2020

Νικος Κ.

1/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
10-06-2020

Ακύρωσε το ραντεβού.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-06-2020

αικατερινη π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-06-2020

Παναγιωτης Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
30-05-2020

Παναγιώτης Μ.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
28-05-2020

Όλα καλά πολύ εξυπηρετικός, καθυστέρησε λίγο για να έρθει αλλά ζήτησε συγγνώμη και είχε άριστη συμπεριφορά

Κατερίνα Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
28-05-2020

ΕΛΕΝΗ Σ.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
10-05-2020

Πολύ καλός, έμεινα ευχαριστημένος και τον συστήνω.

Παναγιώτης Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-05-2020

Θέλξη Β.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
03-05-2020

Μαρία .

4.6/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-05-2020

Σταμάτης Ο.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-05-2020

Πολύ καλα

χρηστος ν.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-04-2020

Ηλιας Η.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-04-2020

Λέλα Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-03-2020

Νίκος Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-03-2020

Μενέλαος Κ.

1.6/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
19-03-2020

Η επισκεψη δεν εγινε

φριτζαλας σ.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
18-03-2020

Νικολαος Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
16-03-2020

Επαγγελματίας. Άψογος.

μενης .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-03-2020

ΑΡΚΕΤΑ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟΣ ΜΕ ΒΟΗΘΗΣΕ ΑΡΚΕΤΑ

ΓΙΩΡΓΟΣ Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
17-12-2019

Ζαχαρουλα Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-12-2019

μανωλης Σ.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-12-2019

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-11-2019

μαριος π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-11-2019

Δημήτρης Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
16-11-2019

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-11-2019

Βασιλικη π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
28-10-2019

Δήμητρα Σ.

1/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
28-10-2019

Απαράδεκτος επαγγελματίας. Για ραντεβού στις 11:30 το πρωί με πήρε τηλέφωνο στις 12:00 για να μου πει οτι δεν είναι σίγουρος αν θα μπορέσει να έρθει και οτι θα με πάρει αργότερα. Τελικά ήρθε στις 5 μισή το απόγευμα και αφού μπήκε στον χώρο μου είπε πως νόμιζε ότι τον είχα φωνάξει για πιστοποιητικό ΔΕΗ ενώ τον ήθελα για εγκατάσταση φωτιστικών. Είπε πως δεν είχε εργαλεία και έφυγε τρέχοντας σε 1 λεπτό, με αποτέλεσμα όμως να αφήσει την οικογένεια μου το τριήμερο χωρίς φως. Τραγικό απλά.

Χρήστος Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
21-10-2019

ευγενικός κύριος, έκανε την δουλεία του γρήγορα και σωστά!

Ifigeneia G.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
20-10-2019

Αναστάσιος Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
20-10-2019

Πολύ καλός επαγγελματίας, πολύ ευγενικός. Συνεπής.

Γεωργία Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
17-10-2019

Επαγγελματισμός και συνέπεια είναι στοιχεία που δύσκολα βλέπεις στην εποχή μας. Ευτυχώς ο κ.Καζάκος τα διαθέτει και τα δύο με το παραπάνω!!!

κωνσταντίνος β.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
14-10-2019

ΠΛΗΡΩΣΑ ΟΤΙ ΕΙΧΑΜΕ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕΙ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-10-2019

Χαράλαμπος Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
11-10-2019

Συγχαρητήρια έμεινα πολύ ευχαριστημένος!!

Ευάγγελος Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-10-2019

Ήταν όλα όπως μου τα είπαν καθώς έκλεισα το ραντεβού Άψογος ο υπάλληλος σας Σας ευχαριστώ πολύ

ΕΛΙΣΑΒΕΤ Ο.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-10-2019

ΑΡΙΣΤΑ,

Χρηστος Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-10-2019

.. ..

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-10-2019

Άριστη σωστός επαγγελματίας!!!!

ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-10-2019

Παρασκευή Κ.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-10-2019

ΘΕΟΝΥΜΦΗ Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-10-2019

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-10-2019

Νίκος .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-09-2019

Βασίλης Μ.

4.5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
21-09-2019

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
21-09-2019

ΠΕΤΡΟΣ .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
17-09-2019

ΟΛΑ ΚΑΛΑ ΜΕ ΤΑ ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΝΤΑ.

ΚΑΡΟΛΟΣ Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
16-09-2019

ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΠΟΛΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΜΕ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΗΘΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΑ..

ελενη κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
15-09-2019

βασιλης Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
14-09-2019

Εξαιρετικός!

ΝΙΚΟΣ Η.

4.5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-09-2019

Άψογος σε ολα

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-09-2019

Εξαιρετικός απλα

ΒΑΣΙΛΙΚΗ Λ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-09-2019

μαρια κ.

3.1/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-09-2019

Η όλη διαδικασία ήταν καλή αλλά ενημερωστεμε ποσα χρόνια ισχύει η Πιστοποίηση σε Οικία διότι ο κ.Καζακος μου έβαλε ότι ισχύει για 12 χρόνια και είναι και ενημέρωσε.

Νικος Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-09-2019

Γεωργία Μ.

4.6/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-09-2019

Serghei L.

4.3/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-09-2019

Ειχαμε ραντεβου στις 9 για αντικατασταση φωτιστικων. Ο κ. Καζακος με καλεσε 5 λεπτα πριν το καθορισμενο ραντεβου για διευκρινισεις σχετικα με τις εργασιες και για να μου πει οτι θα ερχοταν αφοτου τελειωνε καποιες αλλες δουλειες που ειχε. Οταν του ειπα οτι το καταστημα ανοιγει στις 10:30 και οτι πηγαινα στις 9 μονο και μονο για τον ηλεκτρολογο και για να ολοκληρωθουν οι εργασιες εως το ανοιγμα του καταστηματος (τα φωτιστικα προς αντικατασταση ειναι στην εισοδο),δε συγκινηθηκε καθολου οποτε χρειαστηκε να ακυρωσω το ραντεβου. Και φυσικα η δουλεια δεν εγινε. Το ραντεβου ειχε επιβεβαιωθει με mail,viber και sms.

ΔΙΟΝΥΣΙΑ Θ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-09-2019

Έμεινα απόλυτα ικανοποιημένη.

Αλίκη Μ.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-09-2019

ΘΩΜΑΣ Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
20-08-2019

Άψογος επαγγελματίας, πεπειραμένος. Πολύ καλό αποτέλεσμα!

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
15-08-2019

Φιλίτσα Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-08-2019

Ελένη Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-08-2019

Κατερίνα Κ.

3.5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-08-2019

Δεν εκδοθηκε αποδειξη.

Χαράλαμπος Ζ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
11-08-2019

Βασιλικη .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-08-2019

φλορεντινα β.

2.1/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-08-2019

Έχω πληρώσει για μια υπηρεσία που δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα ενώ ήταν θέμα 2 ημερών χωρίς να έχω λάβει καμία απόδειξη, έχω ενοχλήσει τον τεχνικό 2 φορές αφού η πέρασε ξάνα και ξανά η προθεσμία που μου έδωσε και απλά ευελπιστώ ότι στο τέλος θα μου φέρει το πιστοποιητικό για το οποίο έχει πληρωθεί! Καλό θα ήταν αφού δεν υπάρχει συνέπεια, τουλάχιστον να πληρώνεται ο τεχνικός αφού ολοκληρώσει τη δουλειά του.

Παρασκευη Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-08-2019

Μιχάλης Κ.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-08-2019

Μιχαήλ Ρ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-08-2019

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΊΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΉΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ.

Κωνσταντινος .

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
29-07-2019

Δημήτρης Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-07-2019

αναστασια .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-07-2019

Σταυρουλα Κ.

1.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
21-07-2019

Δεν ήρθε στο ραντεβού στις 10. Κλείσαμε καινούριο για τις 5. Ηρθε στις 3. Δεν μπορούσε να γινει η δουλειά γιατί θα έκανε θόρυβο. Εκλεισε καινούριο ραντεβού 2 μέρες μετά στις 6. Ηρθε στις 5. Δεν φάνηκε να γνωρίζει πως να κάνει την εγκατάσταση του ανεμιστήρα. Είπε ότι ήταν χαλασμένος. Τον άλλαξα στο praktiker αλλά συνεχίζω να μην έχω ανεμιστήρα γιατί ενώ μου πρότεινε να ερθει να τον εγκαταστήσει δεν τον εμπιστεύομαι. Δεν πήρα απόδειξη για τα λεφτά που έδωσα δεν έγινε η δουλειά και ταλαιπωρήθηκα τρελλά. Αυτά.

Νικη Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
16-07-2019

Άψογος επαγγελματίας.

Sebastian L.

1.3/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
15-07-2019

Μου ακύρωσε το ραντεβού ο ίδιος.

Ειρήνη .

1/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
14-07-2019

Ηταν χαλια

βασιλης τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
14-07-2019

Δεσποινα .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-07-2019

Πολύ εξυπηρετικός.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Φ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-06-2019

Γιωργος Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-06-2019

Ελευθεριος Κ.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-06-2019

βαγγελης Λ.

1/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-05-2019

Ο κυριος δεν γνωριζει την λεξη επαγγελματισμος. Δεν ηρθε στο ραντεβου μας και μια ωρα μετα που τον πηρα τηλ. με ρωταγε για το προβλημα και ζητησε φωτογραφιες στο κινητο. Ενας διακόπτης χαλασμενος ηταν. Τον εφτιαξε ο ηλεκτρολογος της γειτονιας με 20 ευρω. Οχι 40-50 που ηθελε ο εν λογω κυριος.

σοφια ..

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-05-2019

ΕΙΡΗΝΗ Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
11-05-2019

Άριστος επαγγελματίας, φιλικός και προσιτός.

κασμιρια π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-05-2019

Είχα κλείσει ραντεβού στις 5/2 για τις 6:00 το απόγευμα για ένα πιστοποιητικό. Με πήρε τηλέφωνο και με ενημέρωσε ότι δεν θα μπορούσε να έρθει στο ραντεβού. Κλείσαμε εκ νέου την επόμενη μέρα την ίδια ώρα. Ήταν συνεπέστατος στο ραντεβού του καθώς και επαγγελματίας στη δουλειά του. Ότι συμφωνήσαμε αυτό έγινε. Το πιστοποιητικό το πήρα σε μία μέρα. Πολύ γρήγορα δεν το περίμενα να το πάρω τόσο γρήγορα. Τον συνιστώ ανεπιφύλακτα.! Πολύ καλός.!!

Κωνσταντίνος Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-04-2019

Χρήστος Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-04-2019

Γιαννης Δ.

1/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
16-04-2019

Από λάθος της εταιρίας έστειλαν τον ηλεκτρολόγο στους Αμπελόκηπους Αθήνας και όχι της Θεσσαλονίκης παρόλο που ήταν σωστά περασμένο στο σύστημα. Επίσης ενώ τους είπα ότι είμαι από το πρωί στο σημείο και περιμένω μου είπαν θα με πάρουν σε 5 λεπτά να μου πουν και με πήραν μετά από 2 ώρες! Εντελώς χάσιμο του χρόνου μου.

Σειντης Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
15-04-2019

ΠΟΛΥ ΕΜΠΕΙΡΟΣ!

Θάλεια Σ.

1.5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-04-2019

Η εργασια μου καθυστερησε ωρες καθως απο τις 17 30 ο ηλεκτρολογος ηρθε 20 00 Και ηταν αργα ηταν κουρασμενος Την κυριακη λοιπον δεν ολοκληρωθηκε η δουλεια μου καθως δεν συνδεθηκε το το τηλεφωνο μου. Η τρυπα για το καλωδιο εμεινε αστοκαριστη.

Γιώργος Χ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-04-2019

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
31-03-2019

ΔΗΜΗΤΡΑ Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
28-03-2019

Πολύ σύντομη διεκπεραίωση

Ανναμπέλλα .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
19-03-2019

Εξαιρετικός επαγγελματίας, με έσωσε κυριολεκτικά κ μάλιστα μέσα στο ΣΚ. Συνεπης, αποτελεσματικος, 10 με τόνο!

Μαρια Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
19-03-2019

Άψογος επαγγελματίας

ΒΑΣΙΛΗΣ Κ.

3.6/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-03-2019

Η εμπειρία μου από την δεύτερη συνεργασία με τη εν λόγω εφαρμογή ήταν προβληματική. Δεν υπάρχει η κατάλληλη συνοχή μεταξύ τεχνικών και εφαρμογής,με αποτέλεσμα τις παρενέργειες να τις δέχονται οι πελάτες. Ήρθα από την επαρχεία εφ όσον είχε ορισθεί ημέρα ώρα και τιμή. Τίποτα από όλα αυτά δεν τηρήθηκαν. Οι όροι φρονώ ότι πρέπει να είναι ξεκάθα