Μαρίνος Πατίρης

Μαρίνος Πατίρης

Εξυπηρετούμε όλη την Αττική

Μηχανολόγος Μηχανικός - Άμεση έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών στο χώρο σας, με συνέπεια και υπευθυνότητα, ευελιξία στο ωράριο ανάλογα με τις ανάγκες σας και προσιτές τιμές.

Υπηρεσίες

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία και ώρα συνάντησης στο χώρο που πρόκειται να γίνει το ενεργειακό πιστοποιητικό.

Δικαιολογητικά για την έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού αποτελούν:

 • Κάτοψη
 • Τίτλος Ιδιοκτησίας (Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή Ε9 ή γονική παροχή)
 • Αριθμός Οικοδομικής Αδείας για κατοικίες χτισμένες μετά την 1/3/1983
 • Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου από την υπηρεσία taxisnet με κωδικό 8012 αξίας 5 € με τους κωδικούς του ιδιοκτήτη του ακινήτου
 • Πρόσβαση στο Λέβητα (Πετρελαίου ή Φυσικού αερίου) ή Φύλλο Ελέγχου

Στο ενεργειακό πιστοποιητικό αναφέρεται η ενεργειακή κλάση του ακινήτου, καθώς και προτάσεις του ενεργειακού επιθεωρητή για βελτίωση της υπάρχουσας κλάσης. Επίσης, σας στέλνουμε μέσω e-mail τους απαραίτητους κωδικούς, τον αύξοντα αριθμό και τον κλειδάριθμο που απαιτούνται για την καταχώρηση του μισθωτηρίου συμβολαίου στο taxisnet. Προαιρετικά μπορείτε να παραλάβετε το πιστοποιητικό ταχυδρομικώς ή μέσω courier, με δική σας επιβάρυνση. Αναλαμβάνουμε και την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών στην επαρχία εξ αποστάσεως με την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη κάτοψης και η λήψη φωτογραφιών του ακινήτου εσωτερικά, εξωτερικά και περιμετρικά.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης της κάτοψης υπάρχει επιπλέον χρέωση δέκα (10) ευρώ για τον σχεδιασμό σκαριφήματος. H προσφορά ισχύει για ακίνητα μέχρι τριάντα (30) τ.μ. Το ενεργειακό πιστοποιητικό δεν γίνεται να εκδοθεί για αυθαίρετο ακίνητο ή ακίνητο με αυθαιρεσίες. Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει χρέωση για τα οδοιπορικά του μηχανικού 10€.

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία και ώρα συνάντησης στο χώρο που πρόκειται να γίνει το ενεργειακό πιστοποιητικό.

Δικαιολογητικά για την έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού αποτελούν:

 • Κάτοψη
 • Τίτλος Ιδιοκτησίας (Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή Ε9 ή γονικη παροχή)
 • Αριθμός Οικοδομικής Αδείας για κατοικίες χτισμένες μετά την 1/3/1983
 • Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου από την υπηρεσία taxisnet με κωδικό 8012 αξίας 5 € με τους κωδικούς του ιδιοκτήτη του ακινήτου
 • Πρόσβαση στο Λέβητα (Πετρελαίου ή Φυσικού αερίου) ή Φύλλο Ελέγχου

Στο ενεργειακό πιστοποιητικό αναφέρεται η ενεργειακή κλάση του ακινήτου, καθώς και προτάσεις του ενεργειακού επιθεωρητή για βελτίωση της υπάρχουσας κλάσης. Επίσης, σας στέλνουμε μέσω e-mail τους απαραίτητους κωδικούς, τον αύξοντα αριθμό και τον κλειδάριθμο που απαιτούνται για την καταχώρηση του μισθωτηρίου συμβολαίου στο taxisnet. Προαιρετικά μπορείτε να παραλάβετε το πιστοποιητικό ταχυδρομικώς ή μέσω courier, με δική σας επιβάρυνση. Αναλαμβάνουμε και την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών στην επαρχία εξ αποστάσεως με την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη κάτοψης και η λήψη φωτογραφιών του ακινήτου εσωτερικά, εξωτερικά και περιμετρικά.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης της κάτοψης υπάρχει επιπλέον χρέωση δέκα (10) ευρώ για τον σχεδιασμό σκαριφήματος. H προσφορά ισχύει για ακίνητα μέχρι εκατό (100) τ.μ. Το ενεργειακό πιστοποιητικό δεν γίνεται να εκδοθεί για αυθαίρετο ακίνητο ή ακίνητο με αυθαιρεσίες. Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει χρέωση για τα οδοιπορικά του μηχανικού 10€.

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία και ώρα συνάντησης στο χώρο που πρόκειται να γίνει το ενεργειακό πιστοποιητικό.

Δικαιολογητικά για την έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού αποτελούν:

 • Κάτοψη
 • Τίτλος Ιδιοκτησίας (Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή Ε9 ή γονική παροχή)
 • Αριθμός Οικοδομικής Αδείας για κατοικίες χτισμένες μετά την 1/3/1983
 • Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου από την υπηρεσία taxisnet με κωδικό 8012 αξίας 5 € με τους κωδικούς του ιδιοκτήτη του ακινήτου
 • Πρόσβαση στο Λέβητα (Πετρελαίου ή Φυσικού αερίου) ή Φύλλο Ελέγχου

Στο ενεργειακό πιστοποιητικό αναφέρεται η ενεργειακή κλάση του ακινήτου, καθώς και προτάσεις του ενεργειακού επιθεωρητή για βελτίωση της υπάρχουσας κλάσης. Επίσης, σας στέλνουμε μέσω e-mail τους απαραίτητους κωδικούς, τον αύξοντα αριθμό και τον κλειδάριθμο που απαιτούνται για την καταχώρηση του μισθωτηρίου συμβολαίου στο taxisnet. Προαιρετικά μπορείτε να παραλάβετε το πιστοποιητικό ταχυδρομικώς ή μέσω courier, με δική σας επιβάρυνση. Αναλαμβάνουμε και την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών στην επαρχία εξ αποστάσεως με την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη κάτοψης και η λήψη φωτογραφιών του ακινήτου εσωτερικά, εξωτερικά και περιμετρικά.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης της κάτοψης υπάρχει επιπλέον χρέωση δέκα (10) ευρώ για τον σχεδιασμό σκαριφήματος. H προσφορά ισχύει για ακίνητα μέχρι εβδομήντα πέντε (75)τ.μ. τ.μ. Το ενεργειακό πιστοποιητικό δεν γίνεται να εκδοθεί για αυθαίρετο ακίνητο ή ακίνητο με αυθαιρεσίες. Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει χρέωση για τα οδοιπορικά του μηχανικού 10€.

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία και ώρα συνάντησης στο χώρο που πρόκειται να γίνει το ενεργειακό πιστοποιητικό.

Δικαιολογητικά για την έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού αποτελούν:

 • Κάτοψη
 • Τίτλος Ιδιοκτησίας (Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή Ε9 ή γονική παροχή)
 • Αριθμός Οικοδομικής Αδείας για κατοικίες χτισμένες μετά την 1/3/1983
 • Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου από την υπηρεσία taxisnet με κωδικό 8012 αξίας 5 € με τους κωδικούς του ιδιοκτήτη του ακινήτου
 • Πρόσβαση στο Λέβητα (Πετρελαίου ή Φυσικού αερίου) ή Φύλλο Ελέγχου

Στο ενεργειακό πιστοποιητικό αναφέρεται η ενεργειακή κλάση του ακινήτου, καθώς και προτάσεις του ενεργειακού επιθεωρητή για βελτίωση της υπάρχουσας κλάσης. Επίσης, σας στέλνουμε μέσω e-mail τους απαραίτητους κωδικούς, τον αύξοντα αριθμό και τον κλειδάριθμο που απαιτούνται για την καταχώρηση του μισθωτηρίου συμβολαίου στο taxisnet. Προαιρετικά μπορείτε να παραλάβετε το πιστοποιητικό ταχυδρομικώς ή μέσω courier, με δική σας επιβάρυνση. Αναλαμβάνουμε και την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών στην επαρχία εξ αποστάσεως με την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη κάτοψης και η λήψη φωτογραφιών του ακινήτου εσωτερικά, εξωτερικά και περιμετρικά.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης της κάτοψης υπάρχει επιπλέον χρέωση δεκαπέντε (15) ευρώ για τον σχεδιασμό σκαριφήματος. H προσφορά ισχύει για ακίνητα μέχρι εκατόν πενήντα (150) τ.μ. Το ενεργειακό πιστοποιητικό δεν γίνεται να εκδοθεί για αυθαίρετο ακίνητο ή ακίνητο με αυθαιρεσίες. Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει χρέωση για τα οδοιπορικά του μηχανικού 10€.

Εμφάνιση όλων...

Ωράριο Λειτουργίας

 • Δευτέρα: 9:00-21:30
 • Τρίτη: 9:00-21:30
 • Τετάρτη: 9:00-21:30
 • Πέμπτη: 9:00-21:30
 • Παρασκευή: 9:00-21:30
 • Σάββατο: 9:00-17:30
 • Κυριακή: 9:00-17:30

Τηλεφωνήστε καθημερινά ή κλείστε online όλο το 24ώρο.

Μαρίνος Πατίρης

Μαρίνος Πατίρης

Εξυπηρετούμε όλη την Αττική

Κάλεσε για την συγκεκριμένη προσφορά

Ενημέρωσε ότι τους καλείς για την προσφορά του MyConstructor.gr

Μηχανολόγος Μηχανικός - Άμεση έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών στο χώρο σας, με συνέπεια και υπευθυνότητα, ευελιξία στο ωράριο ανάλογα με τις ανάγκες σας και προσιτές τιμές.

Εγγύηση Ικανοποίησης

Εγγύηση ικανοποίησης MyConstructor.gr

Στο myconstructor.gr θεωρούμε την ικανοποίηση των πελατών μας ως μέγιστη προτεραιότητα.

Το myconstructor.gr αποδεικνύοντας την αξιοπιστία του και τον σεβασμό του σε εσάς σας παρέχει εγγύηση ικανοποίησης στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Εάν η υπηρεσία ραντεβού από το MyConstructor είναι χαμηλής ποιότητας ή αντίθετη των προσδοκιών σας.
 • Εάν υπάρχει υπαιτιότητα του συνεργάτη επαγγελματία / τεχνικού σε περίπτωση ζημιών.
 • Εάν αντιμετωπίσατε κάποιο οποιοδήποτε μικρό ή σοβαρό πρόβλημα κατά τη διάρκεια της συνεργασία μας με το myconstructor.gr.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας το συντομότερο δυνατό για να ξεκινήσουμε τη διαδικασία της Εγγύησης Ικανοποίησης.

Πώς λειτουργεί

Αφού συγκεντρώσουμε τα βασικά στοιχεία επικοινωνίας σας και του ραντεβού που υπήρξε το πρόβλημα, το τμήμα υποστήριξης του MyConstructor θα ξεκινήσει άμεσα τις διαδικασίες να επιλύσει την υπόθεση σας.

Σε κάθε online ραντεβού ή ραντεβού που κλείνετε μέσω του επίσημου τηλεφωνικού αριθμού του myconstructor.gr 2103009323, τα οποία καλύπτονται από την Εγγύηση Ικανοποίησης, το MyConstructor θα διορθώσει οποιοδήποτε θέμα προκύψει με τους εξής τρόπους:

 • Θα έρθει σε επικοινωνία με εσάς να διαπιστώσει που ακριβώς παρουσιάστηκε η κακή ή προβληματική εξυπηρέτηση.
 • Θα επικοινωνήσει άμεσα με τον επαγγελματία για να διορθώσει το όποιο πρόβλημα και να φέρει εις πέρας σωστά την εργασία ή υπηρεσία είτε με τον ίδιο συνεργάτη τεχνικό είτε με άλλον συνεργάτη του myconstructor.gr.
 • Εάν δεν καλυφθούν οι ανάγκες με τις παραπάνω ενέργειες, η εταιρία του MyConstructor είναι διατεθειμένη να σας επιστρέψει το ποσό που αντιστοιχεί έως και 100% της αξίας της υπηρεσίας που λάβατε με μέγιστο ποσό 1500€.

Προϋποθέσεις Εγγύησης Ικανοποίησης

Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να ανατρέξετε στην Εγγύηση Ικανοποίησης όταν όλα τα παρακάτω ισχύουν:

 • Μείνατε δυσαρεστημένος από την υπηρεσία που λάβατε.
 • Έχετε κλείσει την συμφωνία για την ανάθεση της υπηρεσίας και την τιμή είτε online από το site του MyConstructor είτε τηλεφωνικά στο κεντρικό μας τηλ 2103009323. Η εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση ανάθεσης και συμφωνίας των όρων απευθείας με τον τεχνικό.
 • Το αντικείμενο της εργασίας ή της υπηρεσίας ήταν σαφώς ορισμένο και ξεκάθαρο από την περιγραφή της υπηρεσίας που είναι αναρτημένη στο site.
 • Έχετε αποδεικτικά πληρωμής του τεχνικού για την συγκεκριμένη εργασία.
 • Η Εγγύηση Ικανοποίησης ισχύει για χρονικό διάστημα 7 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα ολοκλήρωσης της εργασίας κατόπιν αναφοράς του προβλήματος σας.
 • Η Εγγύηση Ικανοποίησης ισχύει για όλες τις υπηρεσίες που προσφέρουμε, στο myconstructor.gr.
 • Η Εγγύηση Ικανοποίησης ισχύει εντός του νομού Αττικής και παρέχεται πλέον των λοιπών δικαιωμάτων σας, τα οποία παραμένουν σε ισχύ.

Για το θέμα αυτό, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο info@myconstructor.gr ή τηλεφωνικά στο 210 300 93 23.

Κάλεσε για την συγκεκριμένη προσφορά

Ενημέρωσε ότι τους καλείς για την προσφορά του MyConstructor.gr

Κλείσε Τώρα -10%

Υπολόγισε την τελική τιμή και κέρδισε έως και -10% έκπτωση!

Επίλεξε εργασία

Για ενοικίαση επιλέξτε πόσα τ.μ. είναι το ακίνητο σας.
Για το εξοικονομώ κατ οίκον επιλέξτε «για το πρόγραμμα εξοικονομώ κατ οίκον».

Υποχρεωτικό πεδίο!

 • Αν έχετε κάτοψη του ακινήτου παρακαλούμε να την έχετε διαθέσιμη στο ραντεβού.
 • Επίσης θα χρειαστεί το E9 ή το συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή την γονική παροχή ή αποδοχή κληρονομιάς ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο που να φαίνονται τα στοιχεία του ιδιοκτήτη.

Πόσα τετραγωνικά μέτρα είναι το ακινητό σας;

Υποχρεωτικό πεδίο!

Παρακαλώ συμπληρώστε πάνω από 1 .

Πρέπει να εκδοθεί παράβολο αξίας 5€ από το taxisnet με κωδικό 8012.

Υποχρεωτικό πεδίο!

Υποχρεωτικό πεδίο!

Παρακαλούμε γράψτε και στην συνέχεια επιλέξτε την διεύθυνση σας!

Παρακαλούμε συμπληρώστε όλες τις υποχρεωτικές ερωτήσεις!

Αξιολογήσεις χρηστών

4.9/5
(82)

Ποιότητα 99.5%

Αξιοπιστία 99.7%

Τιμή 99.5%

Συνέπεια 100%

Συμπεριφορά 100%

Καθαριότητα 100%

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
19-01-2021

Ευχαριστώ πολύ για την συνεργασία Άψογος επαγγελματίας Συστήνω ανεπιφυλακτα

Πετρος Φ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
16-01-2021

Γιωτα Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
11-01-2021

ΜΑΡΙΝΑ Δ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
31-12-2020

Εξαιρετικός και ενημερωτικότατος. Στην ώρα του και το πιστοποιητικό έτοιμο αυθημερόν.

. μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-01-2021

Νικος Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-01-2021

ΝΙΚΟΣ Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-01-2021

Πολύ γρήγορη εξυπηρέτηση,πολύ ευγενικός άνθρωπος, χωρίς καμια καθυστέρηση. Πλήρως ικανοποιημένη..

μαρια θ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
19-12-2020

Η καλύτερη,γρηγορότερη και πιο ευγενική εξυπηρέτηση

Αλεξανδρος Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-12-2020

Ιωννης .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
10-12-2020

Γεωργιος Χ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
11-12-2020

Εξαιρετικός επαγγελματίας!

. ζ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
10-12-2020

Συγχαρητήρια παιδιά! Συνέπεια, ταχύτητα, λογικες τιμες, χωρις γραφειοκρατεια και με επαγγελματισμό! Υπηρεσίες ακομη και αργιες! Άψογοι!!

Γιωργος Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
10-12-2020

Χριστοδουλου Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-12-2020

Εκανα τη δουλειά μου γρηγορα και οικονομικα,ευχαριστώ

Δημητρης Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-12-2020

Ανδρέας .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-12-2020

Αρης Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-12-2020

Το ραντεβου εγινε χωρις καθυστερηση και ζητουμενα πιστοποιητικα παραδοθηκαν χωρις καθυστερηση. Θα συνιστουσα σιγουρα την constractor.gr.

δημητρης .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-12-2020

Όλα τέλεια, είχα κλείσει ραντεβού on line και συγκεκριμένα με τον κύριο Πατιρη συνεπεστατος στο ραντεβού του ,ευγενέστατος και πολύ καλή τιμή. Το ραντεβού μας ήταν στης 6 το απόγευμα διήρκησε ένα τέταρτο και το πιστοποιητικό μου το έστειλε στο email μου στης 10 το βράδυ. Τον συστήνω ανεπιφύλακτα και ήδη τον έχω συστήνει σε άλλον πελάτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ!!!!

Βασίλης .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-12-2020

Φαίδρα .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-12-2020

ΑΨΟΓΟΣ. Διαθεσιμότητα, συνέπεια, αμεσότητα, αμοιβή, επικοινωνία. Τον συνιστώ ανεπιφύλακτα.

ΑΝΝΑ Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
26-11-2020

ΚΑΤΕΡΙΝΑ Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
17-11-2020

Very good Service and happy People and save for all products

.. Λ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
11-11-2020

Άψογος επαγγελματίας. Συνεπέστατος, γρήγορος, ευέλικτος, βοηθητικός.

Χάρης Ε.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
29-10-2020

σοφια μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
29-10-2020

Χαρίκλεια .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
26-10-2020

Ε.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
30-09-2020

Πολύ ευγενικός και εξυπηρετικός ο νεαρός συνάδελφος.

ευαγγελος μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
16-10-2020

Συγχαρητήρια για τον επαγγελματισμό , την ταχύτητα και την ευγένεια σας κύριε Πατίρη !! Άψογη η διεκπαιρεωση !! Σας ευχαριστώ θερμά!!

Γεωργια Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-10-2020

Αψογος. Γρηγορος και ευγενεστατος.

ΚΩΣΤΑΣ Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-10-2020

Κωνσταντινα Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
28-09-2020

Παρης .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-10-2020

Σωτήρης Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-10-2020

Αριστειδης Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
21-09-2020

Γεώργιος Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
16-09-2020

γεωργιος ο.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-09-2020

Άψογος επαγγελματίας

Γιώργος Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
11-09-2020

κωνσταντινος κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-09-2020

Κωνσταντίνος .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
10-09-2020

Εξαιρετικός

Ευαγγελος Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-09-2020

Ήταν υποδειγματική η εργασία. Ευχαριστώ.

Κωστας Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-09-2020

Αναστασιος .

4.6/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-09-2020

Μαρίνα Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-09-2020

Βάγια Α.

4.6/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-09-2020

Άμεση εξυπηρέτηση.Ταχεία συνεννόηση.Είμαι πολύ ευχαριστημενη από την εξυπηρέτηση τους

αναστασια κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
28-08-2020

πολινα ρ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
27-08-2020

Πολύ καλός και γρήγορος

Γιωργος .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
21-08-2020

Γιαννης .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
28-08-2020

Άψογη συνεργασία

ελενη Λ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
26-08-2020

Συνεπής, γρήγορος και ευγενικός.

Δημήτριος Λ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-08-2020

Άμεση εξυπηρέτηση Άψογη συνεργασια

. Ν.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
18-08-2020

ΣΥΝΕΠΗΣ ΣΕ ΟΛΑ

Δημητρης Ν.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-08-2020

Ο κύριος Πατίρης ήταν συνεπέστατος, πολύ ευγενικός και γενικά τον συστήνω ανεπιφύλακτα!

. Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-08-2020

Ελένη Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-07-2020

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
20-07-2020

Εξυπηρετικός, ταχύτατος και ευγενέστατος.

. τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
20-07-2020

.. Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
16-07-2020

αξιόπιστοι

. Ι.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-07-2020

Όλα εξαιρετικά πολύ ευχαριστημένος

Νικος Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
11-07-2020

Μαιρη Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
30-09-2019

Φανή Λ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
28-09-2019

Εξαιρετική ποιοτητα δουλειάς, γρήγορα και αξιοπιστα, εξαιρετική ποιότητα ανθρώπου και επαγγελματία!!!! Μπράβο. Ήδη σας σύστησα και σε άλλον πελάτη. Ευχαριστώ! Με εκτίμηση Έφη Ζερβοπούλου

Εφη .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-09-2019

Όλα άριστα Ευχαριστώ πολύ!!

Ιωάννης Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
17-09-2019

Ακριβης στο ραντεβου του, ευγενης και συνεπης στην αποστολη του πιστοποιητικο στο χρονικο διαστημα που μου ειπε.

Κυριακή μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
17-09-2019

Ήταν άψογος σε όλα, τον συστήνω ανεπιφύλακτα.

Ευάγγελος Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-09-2019

Ήταν πολύ καλός επαγγελματίας συνεπής πολύ αξιόπιστος και πολύ ευγενικός έμεινα πολύ ευχαριστημένος

. Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
29-08-2019

Δημητρης Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
26-08-2019

Άψογος επαγγελματίας

Αναστασιος κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
26-08-2019

Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη από τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό του ανθρώπου με τον οποίο συνεργάστηκα .

ΜΑΡΙΑ Λ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
19-08-2019

Κωνσταντινος Λ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
15-08-2019

Ήταν άψογη!

πηνελοπη ν.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
10-08-2019

Άψογος σωστος επαγγελματίας πολυ φιλικος και εξυπηρετικος

Γεωργία τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
10-08-2019

Όλα ήταν πολύ ικανοποιητικά.

Σοφία Β.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
10-08-2019

Άψογη εξυπηρέτηση

Ουρανία Ν.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
03-08-2019

Αγγελική Ν.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
28-07-2019

Άψογη συνεργασία.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
25-07-2019

Χριστίνα Χ.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-07-2019

Παρα πολυ γρήγορη εξυπηρέτηση τα συγχαρητήρια μου πολυ καλη συνεργασια!!!Το πρωί εγινε το ραντεβού το μεσημέρι ειχα το πιστοποιητικό δεν τον περίμενα!!Συγχαρητήρια!!

ΣΠΥΡΟΣ Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
21-07-2019

Η συνεργασία με τον συνεργάτη σας ήταν αψογη

. Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
18-07-2019

Άλεν Ν.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
14-07-2019

λυδεια λ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
14-07-2019

Πολύ καλός!!!

ΓΙΑΝΝΗΣ Χ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-07-2019

Άψογος επαγγελματίας και άμεση εξυπηρέτηση. Συνεχίστε έτσι.

Νταούλης Θ.

Εμφάνιση όλων

Έκανες κάποια εργασία;

Γράψε την αξιολόγηση σου!

Ποιότητα

Αξιοπιστία

Τιμή

Συνέπεια

Συμπεριφορά

Καθαριότητα

Καταχώρηση αξιολόγησης
Παρακαλώ περιμένετε...