Μαρίνος Πατίρης

Μαρίνος Πατίρης

Εξυπηρετούμε όλη την Αττική

Μηχανολόγος Μηχανικός - Άμεση έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών στο χώρο σας, με συνέπεια και υπευθυνότητα, ευελιξία στο ωράριο ανάλογα με τις ανάγκες σας και προσιτές τιμές.

Υπηρεσίες

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία και ώρα συνάντησης στο χώρο που πρόκειται να γίνει το ενεργειακό πιστοποιητικό.

Δικαιολογητικά για την έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού αποτελούν:

 • Κάτοψη
 • Τίτλος Ιδιοκτησίας (Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή Ε9 ή γονική παροχή)
 • Αριθμός Οικοδομικής Αδείας για κατοικίες χτισμένες μετά την 1/3/1983
 • Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου από την υπηρεσία taxisnet με κωδικό 8012 αξίας 5 € με τους κωδικούς του ιδιοκτήτη του ακινήτου
 • Πρόσβαση στο Λέβητα (Πετρελαίου ή Φυσικού αερίου) ή Φύλλο Ελέγχου

Στο ενεργειακό πιστοποιητικό αναφέρεται η ενεργειακή κλάση του ακινήτου, καθώς και προτάσεις του ενεργειακού επιθεωρητή για βελτίωση της υπάρχουσας κλάσης. Επίσης, σας στέλνουμε μέσω e-mail τους απαραίτητους κωδικούς, τον αύξοντα αριθμό και τον κλειδάριθμο που απαιτούνται για την καταχώρηση του μισθωτηρίου συμβολαίου στο taxisnet. Προαιρετικά μπορείτε να παραλάβετε το πιστοποιητικό ταχυδρομικώς ή μέσω courier, με δική σας επιβάρυνση. Αναλαμβάνουμε και την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών στην επαρχία εξ αποστάσεως με την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη κάτοψης και η λήψη φωτογραφιών του ακινήτου εσωτερικά, εξωτερικά και περιμετρικά.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης της κάτοψης υπάρχει επιπλέον χρέωση δέκα (10) ευρώ για τον σχεδιασμό σκαριφήματος. H προσφορά ισχύει για ακίνητα μέχρι τριάντα (30) τ.μ. Το ενεργειακό πιστοποιητικό δεν γίνεται να εκδοθεί για αυθαίρετο ακίνητο ή ακίνητο με αυθαιρεσίες. Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει χρέωση για τα οδοιπορικά του μηχανικού 10€.

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία και ώρα συνάντησης στο χώρο που πρόκειται να γίνει το ενεργειακό πιστοποιητικό.

Δικαιολογητικά για την έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού αποτελούν:

 • Κάτοψη
 • Τίτλος Ιδιοκτησίας (Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή Ε9 ή γονικη παροχή)
 • Αριθμός Οικοδομικής Αδείας για κατοικίες χτισμένες μετά την 1/3/1983
 • Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου από την υπηρεσία taxisnet με κωδικό 8012 αξίας 5 € με τους κωδικούς του ιδιοκτήτη του ακινήτου
 • Πρόσβαση στο Λέβητα (Πετρελαίου ή Φυσικού αερίου) ή Φύλλο Ελέγχου

Στο ενεργειακό πιστοποιητικό αναφέρεται η ενεργειακή κλάση του ακινήτου, καθώς και προτάσεις του ενεργειακού επιθεωρητή για βελτίωση της υπάρχουσας κλάσης. Επίσης, σας στέλνουμε μέσω e-mail τους απαραίτητους κωδικούς, τον αύξοντα αριθμό και τον κλειδάριθμο που απαιτούνται για την καταχώρηση του μισθωτηρίου συμβολαίου στο taxisnet. Προαιρετικά μπορείτε να παραλάβετε το πιστοποιητικό ταχυδρομικώς ή μέσω courier, με δική σας επιβάρυνση. Αναλαμβάνουμε και την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών στην επαρχία εξ αποστάσεως με την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη κάτοψης και η λήψη φωτογραφιών του ακινήτου εσωτερικά, εξωτερικά και περιμετρικά.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης της κάτοψης υπάρχει επιπλέον χρέωση δέκα (10) ευρώ για τον σχεδιασμό σκαριφήματος. H προσφορά ισχύει για ακίνητα μέχρι εκατό (100) τ.μ. Το ενεργειακό πιστοποιητικό δεν γίνεται να εκδοθεί για αυθαίρετο ακίνητο ή ακίνητο με αυθαιρεσίες. Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει χρέωση για τα οδοιπορικά του μηχανικού 10€.

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία και ώρα συνάντησης στο χώρο που πρόκειται να γίνει το ενεργειακό πιστοποιητικό.

Δικαιολογητικά για την έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού αποτελούν:

 • Κάτοψη
 • Τίτλος Ιδιοκτησίας (Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή Ε9 ή γονική παροχή)
 • Αριθμός Οικοδομικής Αδείας για κατοικίες χτισμένες μετά την 1/3/1983
 • Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου από την υπηρεσία taxisnet με κωδικό 8012 αξίας 5 € με τους κωδικούς του ιδιοκτήτη του ακινήτου
 • Πρόσβαση στο Λέβητα (Πετρελαίου ή Φυσικού αερίου) ή Φύλλο Ελέγχου

Στο ενεργειακό πιστοποιητικό αναφέρεται η ενεργειακή κλάση του ακινήτου, καθώς και προτάσεις του ενεργειακού επιθεωρητή για βελτίωση της υπάρχουσας κλάσης. Επίσης, σας στέλνουμε μέσω e-mail τους απαραίτητους κωδικούς, τον αύξοντα αριθμό και τον κλειδάριθμο που απαιτούνται για την καταχώρηση του μισθωτηρίου συμβολαίου στο taxisnet. Προαιρετικά μπορείτε να παραλάβετε το πιστοποιητικό ταχυδρομικώς ή μέσω courier, με δική σας επιβάρυνση. Αναλαμβάνουμε και την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών στην επαρχία εξ αποστάσεως με την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη κάτοψης και η λήψη φωτογραφιών του ακινήτου εσωτερικά, εξωτερικά και περιμετρικά.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης της κάτοψης υπάρχει επιπλέον χρέωση δέκα (10) ευρώ για τον σχεδιασμό σκαριφήματος. H προσφορά ισχύει για ακίνητα μέχρι εβδομήντα πέντε (75)τ.μ. τ.μ. Το ενεργειακό πιστοποιητικό δεν γίνεται να εκδοθεί για αυθαίρετο ακίνητο ή ακίνητο με αυθαιρεσίες. Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει χρέωση για τα οδοιπορικά του μηχανικού 10€.

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία και ώρα συνάντησης στο χώρο που πρόκειται να γίνει το ενεργειακό πιστοποιητικό.

Δικαιολογητικά για την έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού αποτελούν:

 • Κάτοψη
 • Τίτλος Ιδιοκτησίας (Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή Ε9 ή γονική παροχή)
 • Αριθμός Οικοδομικής Αδείας για κατοικίες χτισμένες μετά την 1/3/1983
 • Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου από την υπηρεσία taxisnet με κωδικό 8012 αξίας 5 € με τους κωδικούς του ιδιοκτήτη του ακινήτου
 • Πρόσβαση στο Λέβητα (Πετρελαίου ή Φυσικού αερίου) ή Φύλλο Ελέγχου

Στο ενεργειακό πιστοποιητικό αναφέρεται η ενεργειακή κλάση του ακινήτου, καθώς και προτάσεις του ενεργειακού επιθεωρητή για βελτίωση της υπάρχουσας κλάσης. Επίσης, σας στέλνουμε μέσω e-mail τους απαραίτητους κωδικούς, τον αύξοντα αριθμό και τον κλειδάριθμο που απαιτούνται για την καταχώρηση του μισθωτηρίου συμβολαίου στο taxisnet. Προαιρετικά μπορείτε να παραλάβετε το πιστοποιητικό ταχυδρομικώς ή μέσω courier, με δική σας επιβάρυνση. Αναλαμβάνουμε και την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών στην επαρχία εξ αποστάσεως με την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη κάτοψης και η λήψη φωτογραφιών του ακινήτου εσωτερικά, εξωτερικά και περιμετρικά.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης της κάτοψης υπάρχει επιπλέον χρέωση δεκαπέντε (15) ευρώ για τον σχεδιασμό σκαριφήματος. H προσφορά ισχύει για ακίνητα μέχρι εκατόν πενήντα (150) τ.μ. Το ενεργειακό πιστοποιητικό δεν γίνεται να εκδοθεί για αυθαίρετο ακίνητο ή ακίνητο με αυθαιρεσίες. Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει χρέωση για τα οδοιπορικά του μηχανικού 10€.

Εμφάνιση όλων...

Ωράριο Λειτουργίας

 • Δευτέρα: 9:00-21:30
 • Τρίτη: 9:00-21:30
 • Τετάρτη: 9:00-21:30
 • Πέμπτη: 9:00-21:30
 • Παρασκευή: 9:00-21:30
 • Σάββατο: 9:00-17:30
 • Κυριακή: 9:00-17:30

Τηλεφωνήστε καθημερινά ή κλείστε online όλο το 24ώρο.

Μαρίνος Πατίρης

Μαρίνος Πατίρης

Εξυπηρετούμε όλη την Αττική

Κάλεσε για την συγκεκριμένη προσφορά

Ενημέρωσε ότι τους καλείς για την προσφορά του MyConstructor.gr

Μηχανολόγος Μηχανικός - Άμεση έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών στο χώρο σας, με συνέπεια και υπευθυνότητα, ευελιξία στο ωράριο ανάλογα με τις ανάγκες σας και προσιτές τιμές.

Εγγύηση Ικανοποίησης

Εγγύηση ικανοποίησης MyConstructor.gr

Στο myconstructor.gr θεωρούμε την ικανοποίηση των πελατών μας ως μέγιστη προτεραιότητα.

Το myconstructor.gr αποδεικνύοντας την αξιοπιστία του και τον σεβασμό του σε εσάς σας παρέχει εγγύηση ικανοποίησης στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Εάν η υπηρεσία ραντεβού από το MyConstructor είναι χαμηλής ποιότητας ή αντίθετη των προσδοκιών σας.
 • Εάν υπάρχει υπαιτιότητα του συνεργάτη επαγγελματία / τεχνικού σε περίπτωση ζημιών.
 • Εάν αντιμετωπίσατε κάποιο οποιοδήποτε μικρό ή σοβαρό πρόβλημα κατά τη διάρκεια της συνεργασία μας με το myconstructor.gr.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας το συντομότερο δυνατό για να ξεκινήσουμε τη διαδικασία της Εγγύησης Ικανοποίησης.

Πώς λειτουργεί

Αφού συγκεντρώσουμε τα βασικά στοιχεία επικοινωνίας σας και του ραντεβού που υπήρξε το πρόβλημα, το τμήμα υποστήριξης του MyConstructor θα ξεκινήσει άμεσα τις διαδικασίες να επιλύσει την υπόθεση σας.

Σε κάθε online ραντεβού ή ραντεβού που κλείνετε μέσω του επίσημου τηλεφωνικού αριθμού του myconstructor.gr 2103009323, τα οποία καλύπτονται από την Εγγύηση Ικανοποίησης, το MyConstructor θα διορθώσει οποιοδήποτε θέμα προκύψει με τους εξής τρόπους:

 • Θα έρθει σε επικοινωνία με εσάς να διαπιστώσει που ακριβώς παρουσιάστηκε η κακή ή προβληματική εξυπηρέτηση.
 • Θα επικοινωνήσει άμεσα με τον επαγγελματία για να διορθώσει το όποιο πρόβλημα και να φέρει εις πέρας σωστά την εργασία ή υπηρεσία είτε με τον ίδιο συνεργάτη τεχνικό είτε με άλλον συνεργάτη του myconstructor.gr.
 • Εάν δεν καλυφθούν οι ανάγκες με τις παραπάνω ενέργειες, η εταιρία του MyConstructor είναι διατεθειμένη να σας επιστρέψει το ποσό που αντιστοιχεί έως και 100% της αξίας της υπηρεσίας που λάβατε με μέγιστο ποσό 1500€.

Προϋποθέσεις Εγγύησης Ικανοποίησης

Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να ανατρέξετε στην Εγγύηση Ικανοποίησης όταν όλα τα παρακάτω ισχύουν:

 • Μείνατε δυσαρεστημένος από την υπηρεσία που λάβατε.
 • Έχετε κλείσει την συμφωνία για την ανάθεση της υπηρεσίας και την τιμή είτε online από το site του MyConstructor είτε τηλεφωνικά στο κεντρικό μας τηλ 2103009323. Η εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση ανάθεσης και συμφωνίας των όρων απευθείας με τον τεχνικό.
 • Το αντικείμενο της εργασίας ή της υπηρεσίας ήταν σαφώς ορισμένο και ξεκάθαρο από την περιγραφή της υπηρεσίας που είναι αναρτημένη στο site.
 • Έχετε αποδεικτικά πληρωμής του τεχνικού για την συγκεκριμένη εργασία.
 • Η Εγγύηση Ικανοποίησης ισχύει για χρονικό διάστημα 7 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα ολοκλήρωσης της εργασίας κατόπιν αναφοράς του προβλήματος σας.
 • Η Εγγύηση Ικανοποίησης ισχύει για όλες τις υπηρεσίες που προσφέρουμε, στο myconstructor.gr.
 • Η Εγγύηση Ικανοποίησης ισχύει εντός του νομού Αττικής και παρέχεται πλέον των λοιπών δικαιωμάτων σας, τα οποία παραμένουν σε ισχύ.

Για το θέμα αυτό, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο info@myconstructor.gr ή τηλεφωνικά στο 210 300 93 23.

Κάλεσε για την συγκεκριμένη προσφορά

Ενημέρωσε ότι τους καλείς για την προσφορά του MyConstructor.gr

Κλείσε Τώρα -10%

Υπολόγισε την τελική τιμή και κέρδισε έως και -10% έκπτωση!

Επίλεξε εργασία

Για ενοικίαση επιλέξτε πόσα τ.μ. είναι το ακίνητο σας.
Για το εξοικονομώ κατ οίκον επιλέξτε «για το πρόγραμμα εξοικονομώ κατ οίκον».

Υποχρεωτικό πεδίο!

 • Αν έχετε κάτοψη του ακινήτου παρακαλούμε να την έχετε διαθέσιμη στο ραντεβού.
 • Επίσης θα χρειαστεί το E9 ή το συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή την γονική παροχή ή αποδοχή κληρονομιάς ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο που να φαίνονται τα στοιχεία του ιδιοκτήτη.

Πόσα τετραγωνικά μέτρα είναι το ακινητό σας;

Υποχρεωτικό πεδίο!

Παρακαλώ συμπληρώστε πάνω από 1 .

Πρέπει να εκδοθεί παράβολο αξίας 5€ από το taxisnet με κωδικό 8012.

Υποχρεωτικό πεδίο!

Υποχρεωτικό πεδίο!

Παρακαλούμε γράψτε και στην συνέχεια επιλέξτε την διεύθυνση σας!

Παρακαλούμε συμπληρώστε όλες τις υποχρεωτικές ερωτήσεις!

Αξιολογήσεις χρηστών

4.9/5
(265)

Ποιότητα 99.5%

Αξιοπιστία 99.8%

Τιμή 99.3%

Συνέπεια 99.7%

Συμπεριφορά 99.9%

Καθαριότητα 99.8%

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-03-2023

Νασος Β.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-03-2023

Συνεπής, ευγενικός, γρήγορος και αποτελεσματικός. Θα τον ξανά προτιμούσα.

Μαριος Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-03-2023

Συνεπεια και καλη τιμη! Συνεχιστε την καλη δουλεια.

Γεωργια Λ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-03-2023

Καμπουροπουλος κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
28-02-2023

Χριστιανα Ζ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-03-2023

Παναγιώτης Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-03-2023

Νικος Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
31-01-2023

Γιωργος Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-02-2023

Εξυπηρετήθηκα άμεσα.Ο κύριος Πατήρης άψογος επαγγελματίας.Τον συστήνω ανεπιφύλακτα!

Ιωάννα Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-02-2023

ΜΑΡΙΑ Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
14-02-2023

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-02-2023

θοδωρής .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
16-02-2023

σπυρος μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
14-02-2023

Μαρια Λ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
20-02-2023

ΛΑΜΠΡΙΝΗ Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
28-12-2022

Συνεπής στο ραντεβού και στην παράδοση του πιστοποιητικού

Ζαχαριας Χ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
11-01-2023

Δέσποινα Δ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
17-12-2022

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
18-12-2022

διονυσια α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
19-12-2022

Κωνσταντινος Β.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
31-12-2022

Τέλειος επαγγελματίας.αψογη συμπεριφορά .γρήγορη εξυπηρέτηση και άμεση.ηθος και επαγγελματίας.θα τον χρειαστώ πολύ σύντομα ξανά τον ίδιο .αυθημερόν μου έλυσε το ζήτημα μου. Ευχαριστώ πολύ.

Αριστοτέλης Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
11-12-2022

Βασιλης Φ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-12-2022

μαριαννα σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-11-2022

ΣΥΜΕΩΝ Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
14-11-2022

Η επιλογή μου στηρίχθηκε στην οικονομική τιμή για την έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού. Η συνεργασία μας ήταν άψογη. Ανεπιφύλακτα συστήνεται.

. Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
17-11-2022

Εξαιρετική και επαγγελματική δουλειά, άμεση ανταπόκριση, συνέπεια στο ραντεβού.

Δημητρης Ρ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
19-11-2022

Μαρια Ν.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
20-11-2022

Ευθαλία .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
21-11-2022

Συνεπείς

Δημήτρης Ν.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-11-2022

Φωτιος Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
25-11-2022

Απόλυτα ευχαριστημένος από τις υπηρεσίες.

Βασίλειος Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-11-2022

Τέλεια! Με ένα τηλεφώνημα έγιναν όλα, χωρίς άγχος και τρεξίματα! Συγχαρητήρια! Σας προτείνω ανεπιφύλακτα!

Αποστολος Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
29-10-2022

Ισμήνη Λ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-10-2022

Έμεινα πάρα πολύ ευχαριστημένη. Ο κ. Πατιρης ήταν συνεπής,ευγενικός και εξυπηρετικός.

Γεωργια Ο.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
31-10-2022

Άψογος, θα τον προτιμήσω ξανα

ΑΓΓΕΛΟΣ Φ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-10-2022

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ!! ΣΥΝΕΠΕΣΤΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΙΚΌΣ!!

ΒΑΣΙΛΕΙΑ Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-10-2022

Αθηνα Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
15-09-2022

Άψογοι σε όλα!

Μιχαηλ Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-09-2022

Εξαιρετικός

. κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-09-2022

. π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
25-09-2022

βασιλης α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
26-09-2022

Άψογος, ευγενικός, σύντομος, στην ώρα του. Πολλά μπράβο!!!!

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Δ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-09-2022

Ελένη Χ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-09-2022

αχιλλεας π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-09-2022

Έμεινα πολύ ευχαριστημένος. Να είστε καλά

Χαραλαμπος Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-09-2022

Φωτεινη Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-08-2022

Αθανασιος Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-08-2022

Πολύ καλή συνεργασία πολύ γρήγορα συνεπείς στην στην ώρα τους

Δημήτρης .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
25-08-2022

Αθανάσιος .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
28-08-2022

Παρ πολύ καλός επαγγελματίας!Συνεπής στο ραντεβού μας και μου έλυσε κάθε απορία για την ενεργειακή απόδοση της κατοικίας μου! Μπράβο στον ίδιο και την εταιρεία που συνεργάζεστε.

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
28-08-2022

λιακοπουλος ..

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-07-2022

Άψογος επαγγελματίας, ευγενικός, συνεπής και γρήγορος.

γιαννης φ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-07-2022

Εξαιρετική εξυπηρέτηση! Ακριβής στο ραντεβού και έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού μέσα σε λίγες ώρες!

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ρ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-07-2022

Ευγενικός, συνεπής, άμεση αποστολή των εγγράφων.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
25-07-2022

Άμεση εξυπηρέτηση! Άψογη συμπεριφορά! Ευγενεστατος!!! Σίγουρα θα συνεργαστώ ξανά!!

αντωνια ζ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-06-2022

Συνέπεια, ταχύτητα, επαγγελματισμός! Εξαιρετικός!

Κυριακή Ι.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-06-2022

Άριστοι επαγγελματίες και πολύ γρηγοροι

Νικητας Ρ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
14-06-2022

O κος Πατιρης ηταν κατι περισσοτερο απο ευγενικος, αξιοπιστος και ταχυς...ήταν ΑΝΘΡΩΠΟΣ και ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ. Ειλικρινα εντυπωσιασμενη απο συμμπεριφορα και ταχυτητα εκτελεσης σε μια, κατα το παρελθον και πριν τη χρηση της myconstructor, προσπαθεια συνεργασιας με μηχανικους που δεν απεδωσε καρπους...Σας ευχαριστω θερμα και επιφυλλασομαι για μελλοντικη συνεργασια!

ΣΤΥΛΙΑΝΗ Δ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
18-06-2022

ΕΛΙΣΑΒΕΤ Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
19-06-2022

Πολύ καλός και εξυπηρετικός. Άμεση παράδοση πιστοποιητικού.

Γιώργος .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
21-06-2022

Άμεση εξυπηρέτηση, λογικές τιμές και ευγενική αντιμετώπιση από τον κ. Πατίρη και τους συνεργάτες του.

Μαρης Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-06-2022

Συνεπής και ευγενής. Φιλική χρέωση και άμεση εξυπηρέτηση!

γιαννης ο.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-06-2022

Πολυ καλή εμπειρία. Ο κος Πατίρης ήταν συνεπής, γρήγορος, πρόσχαρος.

Γιαννης Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
26-06-2022

Γεωργιος Δ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
27-06-2022

Συνεπής και αξιόπιστος Εξέδωσε ενεργειακό πιστοποιητικό σε απομακρυσμένο νησί αυθημερόν

Βικτωρας Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
28-06-2022

Άψογος επαγγελματίας!

βαγγελης α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-06-2022

Συνέπεια, ταχύτητα, γνώση. Εξαιρετικός επαγγελματίας! Μπράβο!

.. ..

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
11-06-2022

Εξαιρετικός

Νίκος Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
11-06-2022

Απόλυτα ευχαριστημένος άψογη συνεργασία και μάλιστα σε χρόνο που απουσίαζα λόγω εργασίας στην επαρχία με επίσης άψογο συντονισμό. Θα το πρότεινα και σε άλλους.

Κωστας Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-05-2022

Γιωργος Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
15-05-2022

ηλιας π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
29-05-2022

ελενη κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
17-04-2022

Άμεση και άριστη εξυπηρέτηση σε προσιτή και λογική τιμή από τις φθηνότερες της αγοράς. Ιδιαιτέρως θα μιλήσω για τον συνεργάτη σας Μαρίνο Πατίρη Μηχανολόγο Μηχανικό (Πιστοποιημένος Ενεργειακός Επιθεωρητής) με τον οποίο συνεργάστηκα: Πολύ ευγενικός και ενημερωμένος. Απάντησε εύστοχα σε πολλές απορίες και ερωτήσεις μηχανολογικού και πολεοδομικού περιεχομένου! Κέρδισε την εμπιστοσύνη μου σε σημείο που θα μπορούσα να ζητήσω μελλοντικά συνεργασία με τον ίδιο αλλά και με την εταιρεία που εκπροσωπεί!

κωνσταντινα τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
18-04-2022

Επαγγελματίας σε όλα. Άψογος.

ΓΙΩΡΓΟΣ Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-04-2022

Πολύ ευχαριστημένος από την ευγενική άμεση και γρήγορη εξυπηρέτηση του συνεργάτη σας.θα σας πρότεινα σίγουρα σε φιλικο η συγγενικό πρόσωπο του περιβάλλοντος μου.καλη Ανάσταση και καλό Πάσχα

Ηρακλης Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-03-2022

Εξαιρετικός επαγγελματιας.

Ανδρεας Δ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
14-03-2022

Εξαιρετικός

Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
21-03-2022

Άψογη εξυπηρέτηση, υπέροχος άνθρωπος. Ευχαριστώ πάρα πολύ για ολα!

μαρια μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-03-2022

Εξαιρετική συνεργασία!!!!!!!!

Μαρουσουλα .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-02-2022

Θεοφανης Ε.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-02-2022

Ευαγγελία Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
17-02-2022

ΗΤΑΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΣ.ΑΨΟΓΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΥΓΕΝΕΙΑ,ΣΥΝΕΠΕΙΑ,ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ.ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΠΟΛΥ ΣΠΟΥΔΑΙΟ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΒΡΗΚΑ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ.ΜΗΝ ΤΟ ΣΚΕΦΤΕΣΤΕ ΚΑΘΟΛΟΥ.ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΑΛΥΕΡΟΙ.

Χρυσούλα Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
18-02-2022

Ο κ. Παρίδης είναι άριστος επαγγελματίας! Και καλός άνθρωπος!

Γιωργος Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-02-2022

Συγχαρητήρια για την άμεση ανταπόκριση σας και για τις εξεταστικές υπηρεσίες σας. Ο συνεργάτης σας ευγενικός και άριστος επαγγελματίας. Σας προτείνω ανεπιφύλακτα. Ευχαριστώ πολύ.

παυλινα κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-02-2022

Πολύ ευγενικός ,συνεπής το πιστοποιητικό το λάβαμε την ίδια μέρα και μας έδωσε τα τηλέφωνα του ότι θελήσουμε να τον ειδοποιήσουμε

ΜΑΡΙΑΝΘΗ Ο.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-02-2022

Νίκος Λ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-02-2022

ανδρεας τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-02-2022

Μαριεττα Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-01-2022

Δημητρης Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-01-2022

Πολύ καλή εμπειρία, τόσο σε ανθρώπινο επίπεδο όσο και σε επαγγελματικό. Έδειξαν απόλυτη συνέπεια, ταχύτητα και επαγγελματισμό.

ντορα χ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-01-2022

Όλα άψογα και με συνέπεια

Αργύρης Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-01-2022

Εξαιρετικός!

Κωνσταντίνα Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
14-01-2022

Σπυρος Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
14-01-2022

Πολύ εξυπηρετικός οικονομικός και γρήγορος

Θεοδωρος Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
21-01-2022

. γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-01-2022

μαριος λ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-01-2022

ΘΩΜΑΣ Ε.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-01-2022

Ζαχαρουλα .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-01-2022

ευαγγελια α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-01-2022

Μαρια Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
29-01-2022

ΟΛΑ ΗΤΑΝ ΑΨΟΓΑ. Ο ΚΥΡΙΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ.

Σωτηρης .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
31-01-2022

κωνσταντινα μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
31-01-2022

αλεξανδρος κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-12-2021

Πολύ καλή και γρήγορη εξυπηρέτηση!

ελενη μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
03-12-2021

ευγενεστατος, γρήγορος, εξυπηρετικός, άψογος επαγγελματίας.

Φίλιππος Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-12-2021

φωτεινη κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
18-12-2021

ΝΤΑΝΙΕΛΑ Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
19-12-2021

ΙΟΡΔΑΝΗΣ Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-12-2021

Άψογος! Είχα το πιστοποιητικό σε λιγότερο από 2 ώρες!

ΑΝΔΡΕΑΣ Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-12-2021

Ιωάννα Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-12-2021

Ευαγγελια Ζ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-12-2021

Δημητρης .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
25-12-2021

Κωνσταντινος Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
26-12-2021

Σοφια Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
30-12-2021

Ο κ.Πατιρης ήταν ευγενής και συνεπής στην συνεργασία μας με άριστη συμπεριφορά ευχαριστώ πολύ

ΡΟΖΑΛΙΑ Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
30-11-2021

ΚΑΤΕΡΙΝΑ Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-11-2021

Παναγιω΄τα Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-11-2021

Άψογος σε όλα.... 5 Αστέρια!

Φανή Δ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-11-2021

ΕΛΕΝΗ Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-11-2021

Πολύ καλή εξυπηρέτηση. Ευγένεια, ακρίβεια και επαγγελματισμος

ΕΦΗ Λ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
14-11-2021

Συνεπής Άμεση εξυπηρέτηση

.. Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
16-11-2021

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
20-11-2021

Πολύ καλός και εξυπηρετικος ο Μαρίνος

Γαρυφαλιά .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
21-11-2021

Χρυσουλα Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-11-2021

αψογος επαγγελματίας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
26-11-2021

πετρος α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-10-2021

ΜΑΡΙΕ Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-10-2021

Πολύ καλή κι αμεσότατη εξυπηρέτηση!!! Το συνιστώ ανεπιφύλακτα.

Δημοπουλος Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
25-10-2021

. Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-10-2021

ισιδωρος .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
14-09-2021

ΣΥΝΕΠΗΣ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΌ ΜΟΥ ΤΟ ΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕΤΆ ΑΠΟ ΛΙΓΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΉΤΑΝ ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ

.. Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
18-09-2021

Ευγενέστατος και ταχύτατος. Άριστος επαγγελματίας!

Αναστασία Β.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
19-09-2021

Ολα πολύ γρήγορα και εύκολα !!

Στεφανος Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
21-09-2021

Ευγενικός και πολύ επαγγελματίας δεν θέλεις κάτι άλλο από έναν άνθρωπο με εξαιρετική εξυπηρέτηση!!!!

Nikos P.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
25-09-2021

παναγιωτα γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
27-09-2021

Πολύ καλός επαγγελματίας. Γρήγορος, συνεπής και σε οικονομική τιμή. Ευχαριστώ πολύ!

Κωνσταντίνος Β.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
29-09-2021

πραγματικά εξυπηρετήθηκα και από την ιστοσελίδα αλλά και από τον κύριο Μαρίνο Πατίρη.

Γιώργος .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-09-2021

Professional, polite and precise,great service. Definitely recommend

Thoma .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-09-2021

Αικατερινη Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-09-2021

ΛΑΜΠΡΟΣ Ν.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-09-2021

Γιώργος Β.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-09-2021

ΛΑΖΑΡΟΣ Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
10-08-2021

O κ. Πατίρης ήταν πολύ ευγενικός, εξυπηρετικός και μου έστειλε το ενεργειακό πιστοποιητικό την ίδια μέρα στο μέιλ μου!

ΜΑΡΙΑ Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
26-08-2021

Στην ώρα του και όπως συμφωνησαμε

ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
27-08-2021

Πολυ συνεπεις και αψογη συμπεριφορα καλές τιμές

Ελενη Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
28-08-2021

Γεράσιμος Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
29-08-2021

Γρηγόρης Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
29-08-2021

Εξαιρετικός επαγγελματίας, συνεπής με άμεση έκδοση του πιστοποιητικου!

ΜΑΡΙΑ Χ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
29-08-2021

γρήγορη και άμεση εξυπηρέτηση...

Τσικουδη Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-08-2021

ΣΑΒΒΑΣ .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
25-07-2021

Άψογη εξυπηρέτηση! Πολύ καλή τιμή!

Αγγελική Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
26-07-2021

Νικος Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-07-2021

Άριστη συνεργασία.

Αντωνης Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-06-2021

Ιωσηφ Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-06-2021

Βασίλης .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
10-06-2021

Νάντια Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
18-06-2021

αριστος επαγγελματίας !!

ΣΠΥΡΟΣ Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
19-06-2021

Παναγιωτης Φ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
28-05-2021

Άψογος επαγγελματίας

.. ..

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
21-05-2021

Εξαιρετικός επαγγελματίας.

ΗΛΙΑΣ Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-04-2021

Όλα καλά. Άψογη εξυπηρέτηση.

Βασίλειος .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-04-2021

Ευγενια .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
30-03-2021

Εξαιρετικός! Έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού σε λιγότερο από 24 ώρες από τη στιγμή της πρώτης επικοινωνίας!

Δημητρης .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
03-03-2021

Ακριβής στην ώρα του, ευγενικός, ταχύς στην έκδοση του πιστοποιητικού, κοινώς ΑΨΟΓΟΣ!

Εμμανουήλ Ρ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
10-03-2021

Άψογη συνεργασία! Τυπικός στην ώρα του ραντεβού, γρήγορος στην δουλειά και ευγενικός! Τον συστήνω ανεπιφύλακτα!

Βασίλης Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
18-03-2021

Απόλυτα ικανοποιημένος για δεύτερη φορά που σας χρειάστηκα.

Μελετης Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
20-03-2021

Fantastic, professional job. Congratulations !

Περικλης Β.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-03-2021

Δημήτρης .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
03-02-2021

Άψογη συνεργασία συνέπεια στο ραντεβού πολύ ευγενικός ο υπάλληλος ,την ίδια μέρα το πιστοποιητικό . Το συστήνω ανεπιφύλακτα είναι οι καλύτεροι!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Βασιλική Φ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-02-2021

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-02-2021

Γιωργος .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-02-2021

εξαιρετικός, τον συνιστώ χωρίς δεύτερη σκέψη. θα έβαζα και περισσότερα αστέρια αν υπήρχαν. ευχαριστώ για τη συνεργασία!

πετρος .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-01-2021

Η καλύτερη,γρηγορότερη και πιο ευγενική εξυπηρέτηση

Αλεξανδρος Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
10-01-2021

Πολύ γρήγορη εξυπηρέτηση,πολύ ευγενικός άνθρωπος, χωρίς καμια καθυστέρηση. Πλήρως ικανοποιημένη..

μαρια θ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-01-2021

ΝΙΚΟΣ Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-01-2021

Νικος Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
14-01-2021

Εξαιρετικός και ενημερωτικότατος. Στην ώρα του και το πιστοποιητικό έτοιμο αυθημερόν.

. μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
19-01-2021

ΜΑΡΙΝΑ Δ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
21-01-2021

Γιωτα Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-01-2021

Ευχαριστώ πολύ για την συνεργασία Άψογος επαγγελματίας Συστήνω ανεπιφυλακτα

Πετρος Φ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
26-01-2021

Πολύ καλή εμπειρία!

Έρασμια .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
28-01-2021

Αμεσος, γρήγορος, ευγενικός. Ολα μια χαρά.

Κωστας Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
28-01-2021

Πολύ ευγενής, γρήγορος και αποτελεσματικός Τον συνιστώ ανεπιφύλακτα

Ξένια Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-12-2020

Φαίδρα .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
11-12-2020

Όλα τέλεια, είχα κλείσει ραντεβού on line και συγκεκριμένα με τον κύριο Πατιρη συνεπεστατος στο ραντεβού του ,ευγενέστατος και πολύ καλή τιμή. Το ραντεβού μας ήταν στης 6 το απόγευμα διήρκησε ένα τέταρτο και το πιστοποιητικό μου το έστειλε στο email μου στης 10 το βράδυ. Τον συστήνω ανεπιφύλακτα και ήδη τον έχω συστήνει σε άλλον πελάτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ!!!!

Βασίλης .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
11-12-2020

Το ραντεβου εγινε χωρις καθυστερηση και ζητουμενα πιστοποιητικα παραδοθηκαν χωρις καθυστερηση. Θα συνιστουσα σιγουρα την constractor.gr.

δημητρης .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
11-12-2020

Αρης Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-12-2020

Ανδρεας Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-12-2020

Εκανα τη δουλειά μου γρηγορα και οικονομικα,ευχαριστώ

Δημητρης Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
15-12-2020

Χριστοδουλου Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
17-12-2020

Συγχαρητήρια παιδιά! Συνέπεια, ταχύτητα, λογικες τιμες, χωρις γραφειοκρατεια και με επαγγελματισμό! Υπηρεσίες ακομη και αργιες! Άψογοι!!

Γιωργος Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
18-12-2020

Εξαιρετικός επαγγελματίας!

. ζ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-12-2020

Γεωργιος Χ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
26-12-2020

. ..

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-12-2020

ΑΨΟΓΟΣ. Διαθεσιμότητα, συνέπεια, αμεσότητα, αμοιβή, επικοινωνία. Τον συνιστώ ανεπιφύλακτα.

ΑΝΝΑ Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
17-11-2020

Very good Service and happy People and save for all products

.. Λ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-11-2020

Χαρίκλεια .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
30-11-2020

ΚΑΤΕΡΙΝΑ Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-11-2020

σοφια μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-11-2020

Άψογος επαγγελματίας. Συνεπέστατος, γρήγορος, ευέλικτος, βοηθητικός.

Χάρης .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
28-10-2020

Πολύ ευγενικός και εξυπηρετικός ο νεαρός συνάδελφος.

ευαγγελος μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
10-10-2020

Παρης .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
31-10-2020

Ε.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
15-10-2020

. Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
16-10-2020

Αψογος. Γρηγορος και ευγενεστατος.

Κωστας Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-10-2020

Συγχαρητήρια για τον επαγγελματισμό , την ταχύτητα και την ευγένεια σας κύριε Πατίρη !! Άψογη η διεκπαιρεωση !! Σας ευχαριστώ θερμά!!

Γεωργια Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-10-2020

Γεώργιος Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-10-2020

Αριστειδης Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-10-2020

Σωτήρης Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-09-2020

πολινα ρ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
11-09-2020

Βάγια Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-09-2020

Αναστασιος .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-09-2020

Ήταν υποδειγματική η εργασία. Ευχαριστώ.

Κωστας Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
15-09-2020

Εξαιρετικός

Ευαγγελος Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
16-09-2020

Κωνσταντίνος .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
17-09-2020

κωνσταντινος κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
17-09-2020

Άψογος επαγγελματίας

Γιώργος Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
20-09-2020

γεωργιος ο.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-09-2020

Άψογη συνεργασία

ελενη Λ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-09-2020

Γιαννης .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-09-2020

Πολύ καλός και γρήγορος

Γιωργος .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
20-08-2020

Ο κύριος Πατίρης ήταν συνεπέστατος, πολύ ευγενικός και γενικά τον συστήνω ανεπιφύλακτα!

. Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-08-2020

ΣΥΝΕΠΗΣ ΣΕ ΟΛΑ

Δημητρης Ν.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
27-08-2020

Άμεση εξυπηρέτηση Άψογη συνεργασια

. Ν.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-08-2020

Ελένη Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
30-08-2020

Συνεπής, γρήγορος και ευγενικός.

Δημητρης Λ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
20-07-2020

.. Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
20-07-2020

Εξυπηρετικός, ταχύτατος και ευγενέστατος.

. τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-07-2020

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
11-07-2020

Μαιρη Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-07-2020

Όλα εξαιρετικά πολύ ευχαριστημένος

Νικος Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
16-07-2020

αξιόπιστοι

. Ι.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-09-2019

Ήταν πολύ καλός επαγγελματίας συνεπής πολύ αξιόπιστος και πολύ ευγενικός έμεινα πολύ ευχαριστημένος

. Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
17-09-2019

Ήταν άψογος σε όλα, τον συστήνω ανεπιφύλακτα.

Ευάγγελος Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
17-09-2019

Ακριβης στο ραντεβου του, ευγενης και συνεπης στην αποστολη του πιστοποιητικο στο χρονικο διαστημα που μου ειπε.

Κυριακή μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-09-2019

Όλα άριστα Ευχαριστώ πολύ!!

Ιωάννης Τ.