Δημήτρης Κορέντης-Κορίνθιος

Δημήτρης Κορέντης-Κορίνθιος

Εξυπηρετούμε όλη την Αττική

Έμπειρος μηχανικός. Παρέχουμε άμεση εξυπηρέτηση με σεβασμό και υπευθυνότητα στον πελάτη.

Υπηρεσίες

Για τη διαδικασία δήλωσης κτηματολογίου του ακινήτου σας θα πρέπει να μας αποστείλετε ηλεκτρονικά μέσω email τα εξής δικαιολογητικά: 

 1. Αντίγραφο Συμβολαίου ή Αποδοχή κληρονομιάς
 2. Αντίγραφο του πιστοποιητικού µεταγραφής / εγγραφής του τίτλου στο Υποθηκοφυλακείο
 3. Στοιχεία για τον εντοπισµό του ακινήτου ή τοπογραφικό με συντεταγμένες
 4. Αντίγραφο της αστυνοµικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του δικαιούχου
 5. Αντίγραφο εγγράφου που να αποδεικνύει τον ΑΦΜ (π.χ. απόσπασµα από εκκαθαριστικό σηµείωµα εφορίας, αποδεικτικό απόδοσης ΑΦΜ ή λογαριασµό ΔΕΗ).
 6. Κωδικούς Taxisnet
Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία και ώρα συνάντησης στο χώρο που πρόκειται να γίνει το ενεργειακό πιστοποιητικό.

Δικαιολογητικά για την έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού αποτελούν:

 • Κάτοψη
 • Τίτλος Ιδιοκτησίας (Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή Ε9 ή γονική παροχή)
 • Αριθμός Οικοδομικής Αδείας για κατοικίες χτισμένες μετά την 1/3/1983
 • Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου από την υπηρεσία taxisnet με κωδικό 8012 αξίας 5 € με τους κωδικούς του ιδιοκτήτη του ακινήτου
 • Πρόσβαση στο Λέβητα (Πετρελαίου ή Φυσικού αερίου) ή Φύλλο Ελέγχου

Στο ενεργειακό πιστοποιητικό αναφέρεται η ενεργειακή κλάση του ακινήτου, καθώς και προτάσεις του ενεργειακού επιθεωρητή για βελτίωση της υπάρχουσας κλάσης. Επίσης, σας στέλνουμε μέσω e-mail τους απαραίτητους κωδικούς, τον αύξοντα αριθμό και τον κλειδάριθμο που απαιτούνται για την καταχώρηση του μισθωτηρίου συμβολαίου στο taxisnet. Προαιρετικά μπορείτε να παραλάβετε το πιστοποιητικό ταχυδρομικώς ή μέσω courier, με δική σας επιβάρυνση. Αναλαμβάνουμε και την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών στην επαρχία εξ αποστάσεως με την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη κάτοψης και η λήψη φωτογραφιών του ακινήτου εσωτερικά, εξωτερικά και περιμετρικά.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης της κάτοψης υπάρχει επιπλέον χρέωση δέκα (10) ευρώ για τον σχεδιασμό σκαριφήματος. H προσφορά ισχύει για ακίνητα μέχρι τριάντα (30) τ.μ. Το ενεργειακό πιστοποιητικό δεν γίνεται να εκδοθεί για αυθαίρετο ακίνητο ή ακίνητο με αυθαιρεσίες. Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει χρέωση για τα οδοιπορικά του μηχανικού 10€.

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία και ώρα συνάντησης στο χώρο που πρόκειται να γίνει το ενεργειακό πιστοποιητικό.

Δικαιολογητικά για την έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού αποτελούν:

 • Κάτοψη
 • Τίτλος Ιδιοκτησίας (Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή Ε9 ή γονική παροχή)
 • Αριθμός Οικοδομικής Αδείας για κατοικίες χτισμένες μετά την 1/3/1983
 • Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου από την υπηρεσία taxisnet με κωδικό 8012 αξίας 5 € με τους κωδικούς του ιδιοκτήτη του ακινήτου
 • Πρόσβαση στο Λέβητα (Πετρελαίου ή Φυσικού αερίου) ή Φύλλο Ελέγχου

Στο ενεργειακό πιστοποιητικό αναφέρεται η ενεργειακή κλάση του ακινήτου, καθώς και προτάσεις του ενεργειακού επιθεωρητή για βελτίωση της υπάρχουσας κλάσης. Επίσης, σας στέλνουμε μέσω e-mail τους απαραίτητους κωδικούς, τον αύξοντα αριθμό και τον κλειδάριθμο που απαιτούνται για την καταχώρηση του μισθωτηρίου συμβολαίου στο taxisnet. Προαιρετικά μπορείτε να παραλάβετε το πιστοποιητικό ταχυδρομικώς ή μέσω courier, με δική σας επιβάρυνση. Αναλαμβάνουμε και την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών στην επαρχία εξ αποστάσεως με την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη κάτοψης και η λήψη φωτογραφιών του ακινήτου εσωτερικά, εξωτερικά και περιμετρικά.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης της κάτοψης υπάρχει επιπλέον χρέωση δέκα (10) ευρώ για τον σχεδιασμό σκαριφήματος. H προσφορά ισχύει για ακίνητα μέχρι εβδομήντα πέντε (75)τ.μ. τ.μ. Το ενεργειακό πιστοποιητικό δεν γίνεται να εκδοθεί για αυθαίρετο ακίνητο ή ακίνητο με αυθαιρεσίες. Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει χρέωση για τα οδοιπορικά του μηχανικού 10€.

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία και ώρα συνάντησης στο χώρο που πρόκειται να γίνει το ενεργειακό πιστοποιητικό.

Δικαιολογητικά για την έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού αποτελούν:

 • Κάτοψη
 • Τίτλος Ιδιοκτησίας (Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή Ε9 ή γονικη παροχή)
 • Αριθμός Οικοδομικής Αδείας για κατοικίες χτισμένες μετά την 1/3/1983
 • Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου από την υπηρεσία taxisnet με κωδικό 8012 αξίας 5 € με τους κωδικούς του ιδιοκτήτη του ακινήτου
 • Πρόσβαση στο Λέβητα (Πετρελαίου ή Φυσικού αερίου) ή Φύλλο Ελέγχου

Στο ενεργειακό πιστοποιητικό αναφέρεται η ενεργειακή κλάση του ακινήτου, καθώς και προτάσεις του ενεργειακού επιθεωρητή για βελτίωση της υπάρχουσας κλάσης. Επίσης, σας στέλνουμε μέσω e-mail τους απαραίτητους κωδικούς, τον αύξοντα αριθμό και τον κλειδάριθμο που απαιτούνται για την καταχώρηση του μισθωτηρίου συμβολαίου στο taxisnet. Προαιρετικά μπορείτε να παραλάβετε το πιστοποιητικό ταχυδρομικώς ή μέσω courier, με δική σας επιβάρυνση. Αναλαμβάνουμε και την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών στην επαρχία εξ αποστάσεως με την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη κάτοψης και η λήψη φωτογραφιών του ακινήτου εσωτερικά, εξωτερικά και περιμετρικά.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης της κάτοψης υπάρχει επιπλέον χρέωση δέκα (10) ευρώ για τον σχεδιασμό σκαριφήματος. H προσφορά ισχύει για ακίνητα μέχρι εκατό (100) τ.μ. Το ενεργειακό πιστοποιητικό δεν γίνεται να εκδοθεί για αυθαίρετο ακίνητο ή ακίνητο με αυθαιρεσίες. Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει χρέωση για τα οδοιπορικά του μηχανικού 10€.

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία και ώρα συνάντησης στο χώρο που πρόκειται να γίνει το ενεργειακό πιστοποιητικό.

Δικαιολογητικά για την έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού αποτελούν:

 • Κάτοψη
 • Τίτλος Ιδιοκτησίας (Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή Ε9 ή γονική παροχή)
 • Αριθμός Οικοδομικής Αδείας για κατοικίες χτισμένες μετά την 1/3/1983
 • Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου από την υπηρεσία taxisnet με κωδικό 8012 αξίας 5 € με τους κωδικούς του ιδιοκτήτη του ακινήτου
 • Πρόσβαση στο Λέβητα (Πετρελαίου ή Φυσικού αερίου) ή Φύλλο Ελέγχου

Στο ενεργειακό πιστοποιητικό αναφέρεται η ενεργειακή κλάση του ακινήτου, καθώς και προτάσεις του ενεργειακού επιθεωρητή για βελτίωση της υπάρχουσας κλάσης. Επίσης, σας στέλνουμε μέσω e-mail τους απαραίτητους κωδικούς, τον αύξοντα αριθμό και τον κλειδάριθμο που απαιτούνται για την καταχώρηση του μισθωτηρίου συμβολαίου στο taxisnet. Προαιρετικά μπορείτε να παραλάβετε το πιστοποιητικό ταχυδρομικώς ή μέσω courier, με δική σας επιβάρυνση. Αναλαμβάνουμε και την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών στην επαρχία εξ αποστάσεως με την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη κάτοψης και η λήψη φωτογραφιών του ακινήτου εσωτερικά, εξωτερικά και περιμετρικά.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης της κάτοψης υπάρχει επιπλέον χρέωση δεκαπέντε (15) ευρώ για τον σχεδιασμό σκαριφήματος. H προσφορά ισχύει για ακίνητα μέχρι εκατόν πενήντα (150) τ.μ. Το ενεργειακό πιστοποιητικό δεν γίνεται να εκδοθεί για αυθαίρετο ακίνητο ή ακίνητο με αυθαιρεσίες. Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει χρέωση για τα οδοιπορικά του μηχανικού 10€.

Κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης, ορίζεται ημερομηνία κι ώρα για να γίνει η διαδικασία της θερμογραφίας. Η προσφορά περιλαμβάνει τον έλεγχο για διαρροές σωλήνων, υγρασία, θερμογέφυρες, ελαττωματικά κουφώματα και απώλειες θερμότητας οικίας ή κτιρίου. Η τιμή περιλαμβάνει την θερμογραφία οικίας ή κτηρίου για επαγγελματικούς ή μη χώρους. Υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση στην περίπτωση που θέλετε να γίνει ενεργειακή ανάλυση.

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία κι ώρα συνάντησης στον χώρο που πρόκειται να γίνει το συμφωνητικό με έμπειρους τεχνικούς ασφαλείας που σας δίνουν συμβουλές και υποδείξεις σχετικά με θέματα που αφορούν την Υγεία & την Ασφάλεια των υπαλλήλων σας, καλύπτοντας τις απαιτήσεις του Νόμου 1568/85 και των Π.Δ. 294/88, 17/96 και του 95/99. Η τιμή αφορά για τεχνικούς ασφαλείας σε καταστήματα, γραφεία και μαγαζιά ( Γ` Κατηγορίας ).

Για το πρώτο ραντεβού με τον τεχνικό ασφαλείας, πρέπει:

 1. Να είναι παρών ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας
 2. Η πληρωμή του τεχνικού  ασφαλείας να γίνει με την υπογραφή της σύμβασης.
 3. Σε περίπτωση που υπάρχει ήδη τεχνικός ασφαλείας, να υπάρχει υπεύθυνη δήλωση λήξης της σύμβασης με τον προηγούμενο τεχνικό καθώς και το βιβλίο του τεχνικού ασφαλείας.
 4. Να οριστούν οι ώρες και οι ημέρες επισκέψεων των τεχνικών μας (25 ώρες το χρόνο ανά εταιρεία ανάλογα με το είδος αυτής και την κατηγορία επικινδυνότητας που ανήκει).

Αφορούν επιχειρήσεις επικινδυνότητας  Α, Β και Γ κατηγοριών με μέχρι 5 άτομα προσωπικό. Σε περίπτωση που χρειάζεται πρωτοκόλληση στο Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας υπάρχει έξτρα κόστος + 30 € αν γίνει από εμάς.

 

Σε περίπτωση επιχειρήσεων που ασχολούνται με τεχνικά έργα δεν ισχύουν για οι παραπάνω τιμές. Υπάρχει κόστος επίσκεψης ανά μήνα. Δηλαδή για έργα που ανήκουν στην Α κατηγορία επικινδυνότητας το κόστος ανέρχεται στα 80 € + φπα / επίσκεψη ενώ για έργα Β κατηγορίας επικινδυνότητας το κόστος ανέρχεται στα 60 € + φπα / επίσκεψη. Το ετήσιο κόστος αφορά γραφεία,καταστήματα, μαγαζιά. Για βιοτεχνικούς χώρους η τιμή διαμορφώνεται +99€

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία κι ώρα συνάντησης στον χώρο που πρόκειται να γίνει το συμφωνητικό με έμπειρους τεχνικούς ασφαλείας που σας δίνουν συμβουλές και υποδείξεις  σχετικά με θέματα που αφορούν την Υγεία & την Ασφάλεια των υπαλλήλων σας, καλύπτοντας τις απαιτήσεις του Νόμου 1568/85 και των Π.Δ. 294/88, 17/96 και του 95/99. Η τιμή αφορά τεχνικούς ασφαλείας σε καταστήματα, γραφεία και μαγαζιά ( Γ` Κατηγορίας ).

Για το πρώτο ραντεβού με τον τεχνικό ασφαλείας, πρέπει:

 1. Να είναι παρών ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας.
 2. Η πληρωμή του τεχνικού  ασφαλείας να γίνει με την υπογραφή της σύμβασης.
 3. Σε περίπτωση που υπάρχει ήδη τεχνικός ασφαλείας, να υπάρχει υπεύθυνη δήλωση λήξης της σύμβασης με τον προηγούμενο τεχνικό καθώς και το βιβλίο του τεχνικού ασφαλείας.
 4. Να οριστούν οι ώρες και οι ημέρες επισκέψεων των τεχνικών μας (25 ώρες το χρόνο ανά εταιρεία ανάλογα με το είδος αυτής και την κατηγορία επικινδυνότητας που ανήκει).

Αφορούν επιχειρήσεις επικινδυνότητας  Α, Β και Γ κατηγοριών μέχρι 10 άτομα προσωπικό. Σε περίπτωση που χρειάζεται πρωτοκόλληση στο Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας υπάρχει έξτρα κόστος + 30 € αν γίνει από εμάς. 

Σε περίπτωση επιχειρήσεων που ασχολούνται με τεχνικά έργα δεν ισχύουν οι παραπάνω τιμές. Υπάρχει κόστος επίσκεψης ανά μήνα. Δηλαδή για έργα που ανήκουν στην Α κατηγορία επικινδυνότητας το κόστος ανέρχεται στα 80 € + φπα / επίσκεψη ενώ για έργα Β κατηγορίας επικινδυνότητας το κόστος ανέρχεται στα 60 € + φπα / επίσκεψη. Το ετήσιο κόστος αφορά γραφεία,καταστήματα, μαγαζιά. Για βιοτεχνικούς χώρους η τιμή διαμορφώνεται +149€.

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία κι ώρα συνάντησης στον χώρο που πρόκειται να γίνει το συμφωνητικό με έμπειρους τεχνικούς ασφαλείας που σας δίνουν συμβουλές και υποδείξεις  σχετικά με θέματα που αφορούν την Υγεία & την Ασφάλεια των υπαλλήλων σας, καλύπτοντας τις απαιτήσεις του Νόμου 1568/85 και των Π.Δ. 294/88, 17/96 και του 95/99. Η τιμή αφορά τεχνικούς ασφαλείας σε καταστήματα, γραφεία και μαγαζιά (Γ` Κατηγορίας).

Για το πρώτο ραντεβού με τον τεχνικό ασφαλείας, πρέπει:

 1. Να είναι παρών ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας.
 2. Η πληρωμή του τεχνικού  ασφαλείας να γίνει με την υπογραφή της σύμβασης.
 3. Σε περίπτωση που υπάρχει ήδη τεχνικός ασφαλείας, να υπάρχει υπεύθυνη δήλωση λήξης της σύμβασης με τον προηγούμενο τεχνικό καθώς και το βιβλίο του τεχνικού ασφαλείας.
 4. Να οριστούν οι ώρες και οι ημέρες επισκέψεων των τεχνικών μας (25 ώρες το χρόνο ανά εταιρεία ανάλογα με το είδος αυτής και την κατηγορία επικινδυνότητας που ανήκει).

Αφορούν επιχειρήσεις επικινδυνότητας  Α, Β και Γ κατηγοριών μέχρι 20 άτομα προσωπικό. Σε περίπτωση που χρειάζεται πρωτοκόλληση στο Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας υπάρχει έξτρα κόστος + 30 € αν γίνει από εμάς.

Σε περίπτωση επιχειρήσεων που ασχολούνται με τεχνικά έργα δεν ισχύουν οι παραπάνω τιμές. Υπάρχει κόστος επίσκεψης ανά μήνα. Δηλαδή για έργα που ανήκουν στην Α κατηγορία επικινδυνότητας το κόστος ανέρχεται στα 80 € + φπα / επίσκεψη ενώ για έργα Β κατηγορίας επικινδυνότητας το κόστος ανέρχεται στα 60 € + φπα / επίσκεψη. Το ετήσιο κόστος αφορά γραφεία,καταστήματα, μαγαζιά. Για βιοτεχνικούς χώρους η τιμή διαμορφώνεται +199€.

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία κι ώρα συνάντησης στον χώρο που πρόκειται να γίνει το συμφωνητικό με έμπειρους τεχνικούς ασφαλείας που σας δίνουν συμβουλές και υποδείξεις  σχετικά με θέματα που αφορούν την Υγεία & την Ασφάλεια των υπαλλήλων σας, καλύπτοντας τις απαιτήσεις του Νόμου 1568/85 και των Π.Δ. 294/88, 17/96 και του 95/99. Η τιμή αφορά τεχνικούς ασφαλείας σε καταστήματα, γραφεία και μαγαζιά (Γ` Κατηγορίας).

Για το πρώτο ραντεβού με τον τεχνικό ασφαλείας, πρέπει:

 1. Να είναι παρών ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας.
 2. Η πληρωμή του τεχνικού  ασφαλείας να γίνει με την υπογραφή της σύμβασης.
 3. Σε περίπτωση που υπάρχει ήδη τεχνικός ασφαλείας, να υπάρχει υπεύθυνη δήλωση λήξης της σύμβασης με τον προηγούμενο τεχνικό καθώς και το βιβλίο του τεχνικού ασφαλείας.
 4. Να οριστούν οι ώρες και οι ημέρες επισκέψεων των τεχνικών μας (50 ώρες το χρόνο ανά εταιρεία ανάλογα με το είδος αυτής και την κατηγορία επικινδυνότητας που ανήκει).

Αφορούν επιχειρήσεις επικινδυνότητας  Α, Β και Γ κατηγοριών μέχρι 50 άτομα προσωπικό. Σε περίπτωση που χρειάζεται πρωτοκόλληση στο Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας υπάρχει έξτρα κόστος + 30 € αν γίνει από εμάς. 

Σε περίπτωση επιχειρήσεων που ασχολούνται με τεχνικά έργα δεν ισχύουν για οι παραπάνω τιμές. Υπάρχει κόστος επίσκεψης ανά μήνα. Δηλαδή για έργα που ανήκουν στην Α κατηγορία επικινδυνότητας το κόστος ανέρχεται στα 80 € + φπα / επίσκεψη ενώ για έργα Β κατηγορίας επικινδυνότητας το κόστος ανέρχεται στα 60 € + φπα / επίσκεψη. Το ετήσιο κόστος αφορά γραφεία,καταστήματα, μαγαζιά. Για βιοτεχνικούς χώρους η τιμή διαμορφώνεται +399€.

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία κι ώρα συνάντησης στον χώρο που πρόκειται να γίνει το συμφωνητικό με έμπειρους τεχνικούς ασφαλείας που σας δίνουν συμβουλές και υποδείξεις  σχετικά με θέματα που αφορούν την Υγεία & την Ασφάλεια των υπαλλήλων σας, καλύπτοντας τις απαιτήσεις του Νόμου 1568/85 και των Π.Δ. 294/88, 17/96 και του 95/99. Η τιμή αφορά για τεχνικούς ασφαλείας σε καταστήματα, γραφεία και μαγαζιά (Γ` Κατηγορίας).

Για το πρώτο ραντεβού με τον τεχνικό ασφαλείας, πρέπει:

 1. Να είναι παρών ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας.
 2. Η πληρωμή του τεχνικού  ασφαλείας να γίνει με την υπογραφή της σύμβασης.
 3. Σε περίπτωση που υπάρχει ήδη τεχνικός ασφαλείας, να υπάρχει υπεύθυνη δήλωση λήξης της σύμβασης με τον προηγούμενο τεχνικό καθώς και το βιβλίο του τεχνικού ασφαλείας.
 4. Να οριστούν οι ώρες και οι ημέρες επισκέψεων των τεχνικών μας (75 ώρες το χρόνο ανά εταιρεία ανάλογα με το είδος αυτής και την κατηγορία επικινδυνότητας που ανήκει).

Αφορούν επιχειρήσεις επικινδυνότητας  Α, Β και Γ κατηγοριών μέχρι 5 άτομα προσωπικό. Σε περίπτωση που χρειάζεται πρωτοκόλληση στο Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας υπάρχει έξτρα κόστος + 30 € αν γίνει από εμάς. 

Σε περίπτωση επιχειρήσεων που ασχολούνται με τεχνικά έργα δεν ισχύουν οι παραπάνω τιμές. Υπάρχει κόστος επίσκεψης ανά μήνα. Δηλαδή για έργα που ανήκουν στην Α κατηγορία επικινδυνότητας το κόστος ανέρχεται στα 80 € + φπα / επίσκεψη ενώ για έργα Β κατηγορίας επικινδυνότητας το κόστος ανέρχεται στα 60 € + φπα / επίσκεψη. Το ετήσιο κόστος αφορά γραφεία,καταστήματα, μαγαζιά. Για βιοτεχνικούς χώρους η τιμή διαμορφώνεται +600€.

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία κι ώρα συνάντησης στον χώρο που πρόκειται να γίνει το συμφωνητικό με έμπειρους τεχνικούς ασφαλείας που σας δίνουν συμβουλές και υποδείξεις  σχετικά με θέματα που αφορούν την Υγεία & την Ασφάλεια των υπαλλήλων σας, καλύπτοντας τις απαιτήσεις του Νόμου 1568/85 και των Π.Δ. 294/88, 17/96 και του 95/99. Η τιμή αφορά τεχνικούς ασφαλείας σε καταστήματα, γραφεία και μαγαζιά (Γ` Κατηγορίας).

Για το πρώτο ραντεβού με τον τεχνικό ασφαλείας, πρέπει:

 1. Να είναι παρών ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας.
 2. Η πληρωμή του τεχνικού  ασφαλείας να γίνει με την υπογραφή της σύμβασης
 3. Σε περίπτωση που υπάρχει ήδη τεχνικός ασφαλείας, να υπάρχει υπεύθυνη δήλωση λήξης της σύμβασης με τον προηγούμενο τεχνικό καθώς και το βιβλίο του τεχνικού ασφαλείας
 4. Να οριστούν οι ώρες και οι ημέρες επισκέψεων των τεχνικών μας (75 ώρες το χρόνο ανά εταιρεία ανάλογα με το είδος αυτής και την κατηγορία επικινδυνότητας που ανήκει).

Αφορούν επιχειρήσεις επικινδυνότητας  Α, Β και Γ κατηγοριών με μέχρι 5 άτομα προσωπικό. Σε περίπτωση που χρειάζεται πρωτοκόλληση στο Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας υπάρχει έξτρα κόστος + 30 € αν γίνει από εμάς.

Σε περίπτωση επιχειρήσεων που ασχολούνται με τεχνικά έργα δεν ισχύουν οι παραπάνω τιμές. Υπάρχει κόστος επίσκεψης ανά μήνα. Δηλαδή για έργα που ανήκουν στην Α κατηγορία επικινδυνότητας το κόστος ανέρχεται στα 80 € + φπα / επίσκεψη ενώ για έργα Β κατηγορίας επικινδυνότητας το κόστος ανέρχεται στα 60 € + φπα / επίσκεψη. Το ετήσιο κόστος αφορά γραφεία,καταστήματα, μαγαζιά. Για βιοτεχνικούς χώρους η τιμή διαμορφώνεται +800€.

Εμφάνιση όλων...

Ωράριο Λειτουργίας

 • Δευτέρα: 9:00-21:30
 • Τρίτη: 9:00-21:30
 • Τετάρτη: 9:00-21:30
 • Πέμπτη: 9:00-21:30
 • Παρασκευή: 9:00-21:30
 • Σάββατο: 9:00-17:30
 • Κυριακή: 9:00-17:30

Τηλεφωνήστε καθημερινά ή κλείστε online όλο το 24ώρο.

Δημήτρης Κορέντης-Κορίνθιος

Δημήτρης Κορέντης-Κορίνθιος

Εξυπηρετούμε όλη την Αττική

Κάλεσε για την συγκεκριμένη προσφορά

Ενημέρωσε ότι τους καλείς για την προσφορά του MyConstructor.gr

Έμπειρος μηχανικός. Παρέχουμε άμεση εξυπηρέτηση με σεβασμό και υπευθυνότητα στον πελάτη.

Εγγύηση Ικανοποίησης

Εγγύηση ικανοποίησης MyConstructor.gr

Στο myconstructor.gr θεωρούμε την ικανοποίηση των πελατών μας ως μέγιστη προτεραιότητα.

Το myconstructor.gr αποδεικνύοντας την αξιοπιστία του και τον σεβασμό του σε εσάς σας παρέχει εγγύηση ικανοποίησης στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Εάν η υπηρεσία ραντεβού από το MyConstructor είναι χαμηλής ποιότητας ή αντίθετη των προσδοκιών σας.
 • Εάν υπάρχει υπαιτιότητα του συνεργάτη επαγγελματία / τεχνικού σε περίπτωση ζημιών.
 • Εάν αντιμετωπίσατε κάποιο οποιοδήποτε μικρό ή σοβαρό πρόβλημα κατά τη διάρκεια της συνεργασία μας με το myconstructor.gr.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας το συντομότερο δυνατό για να ξεκινήσουμε τη διαδικασία της Εγγύησης Ικανοποίησης.

Πώς λειτουργεί

Αφού συγκεντρώσουμε τα βασικά στοιχεία επικοινωνίας σας και του ραντεβού που υπήρξε το πρόβλημα, το τμήμα υποστήριξης του MyConstructor θα ξεκινήσει άμεσα τις διαδικασίες να επιλύσει την υπόθεση σας.

Σε κάθε online ραντεβού ή ραντεβού που κλείνετε μέσω του επίσημου τηλεφωνικού αριθμού του myconstructor.gr 2103009323, τα οποία καλύπτονται από την Εγγύηση Ικανοποίησης, το MyConstructor θα διορθώσει οποιοδήποτε θέμα προκύψει με τους εξής τρόπους:

 • Θα έρθει σε επικοινωνία με εσάς να διαπιστώσει που ακριβώς παρουσιάστηκε η κακή ή προβληματική εξυπηρέτηση.
 • Θα επικοινωνήσει άμεσα με τον επαγγελματία για να διορθώσει το όποιο πρόβλημα και να φέρει εις πέρας σωστά την εργασία ή υπηρεσία είτε με τον ίδιο συνεργάτη τεχνικό είτε με άλλον συνεργάτη του myconstructor.gr.
 • Εάν δεν καλυφθούν οι ανάγκες με τις παραπάνω ενέργειες, η εταιρία του MyConstructor είναι διατεθειμένη να σας επιστρέψει το ποσό που αντιστοιχεί έως και 100% της αξίας της υπηρεσίας που λάβατε με μέγιστο ποσό 1500€.

Προϋποθέσεις Εγγύησης Ικανοποίησης

Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να ανατρέξετε στην Εγγύηση Ικανοποίησης όταν όλα τα παρακάτω ισχύουν:

 • Μείνατε δυσαρεστημένος από την υπηρεσία που λάβατε.
 • Έχετε κλείσει την συμφωνία για την ανάθεση της υπηρεσίας και την τιμή είτε online από το site του MyConstructor είτε τηλεφωνικά στο κεντρικό μας τηλ 2103009323. Η εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση ανάθεσης και συμφωνίας των όρων απευθείας με τον τεχνικό.
 • Το αντικείμενο της εργασίας ή της υπηρεσίας ήταν σαφώς ορισμένο και ξεκάθαρο από την περιγραφή της υπηρεσίας που είναι αναρτημένη στο site.
 • Έχετε αποδεικτικά πληρωμής του τεχνικού για την συγκεκριμένη εργασία.
 • Η Εγγύηση Ικανοποίησης ισχύει για χρονικό διάστημα 7 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα ολοκλήρωσης της εργασίας κατόπιν αναφοράς του προβλήματος σας.
 • Η Εγγύηση Ικανοποίησης ισχύει για όλες τις υπηρεσίες που προσφέρουμε, στο myconstructor.gr.
 • Η Εγγύηση Ικανοποίησης ισχύει εντός του νομού Αττικής και παρέχεται πλέον των λοιπών δικαιωμάτων σας, τα οποία παραμένουν σε ισχύ.

Για το θέμα αυτό, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο info@myconstructor.gr ή τηλεφωνικά στο 210 300 93 23.

Κάλεσε για την συγκεκριμένη προσφορά

Ενημέρωσε ότι τους καλείς για την προσφορά του MyConstructor.gr

Κλείσε Τώρα -10%

Υπολόγισε την τελική τιμή και κέρδισε έως και -10% έκπτωση!

Επίλεξε εργασία

Για ενοικίαση επιλέξτε πόσα τ.μ. είναι το ακίνητο σας.
Για το εξοικονομώ κατ οίκον επιλέξτε «για το πρόγραμμα εξοικονομώ κατ οίκον».

Υποχρεωτικό πεδίο!

 • Αν έχετε κάτοψη του ακινήτου παρακαλούμε να την έχετε διαθέσιμη στο ραντεβού.
 • Επίσης θα χρειαστεί το E9 ή το συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή την γονική παροχή ή αποδοχή κληρονομιάς ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο που να φαίνονται τα στοιχεία του ιδιοκτήτη.

Πρέπει να εκδοθεί παράβολο αξίας 10€ από το taxisnet με κωδικό 8013.

Υποχρεωτικό πεδίο!

Υποχρεωτικό πεδίο!

Παρακαλούμε γράψτε και στην συνέχεια επιλέξτε την διεύθυνση σας!

Παρακαλούμε συμπληρώστε όλες τις υποχρεωτικές ερωτήσεις!

Αξιολογήσεις χρηστών

4.9/5
(191)

Ποιότητα 99.4%

Αξιοπιστία 99.5%

Τιμή 99%

Συνέπεια 99.5%

Συμπεριφορά 99.5%

Καθαριότητα 99.5%

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
15-02-2022

Εξαιρετικός επαγγελματίας γνώστης του Αντικειμένου φιλικός επικοινωνιακος τον συνιστώ ανεπιφύλακτα

.. Δ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
29-11-2021

Δημητρης .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-11-2021

Ο κ. Κορέντης ήταν πολύ εξυπηρετικός και πρόθυμος να λύσεις όλες τι απορίες μας. Εξαίρετος επαγγελματίας με γνώσεις.

αλεξανδρα ψ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-10-2021

Χάρηκα πολύ που συνεργάσθηκα με τον κ. Κορέντη. Ήταν άψογος σε όλα, πολύ ευγενικός και ευπροσήγορος.

Ιωάννης Φ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-10-2021

ΜΑΡΙΑ Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
25-10-2021

σιγάλα ε.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-09-2021

Πολυ ευγενενικός, επεξηγηματικός και με πολλές γνώσεις! Συνάψαμε ετήσια συνεργασία μαζί του ως τεχνικός ασφαλείας για το κατάστημά μας, χωρίς δεύτερη σκεψη!

Σαρη Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
25-09-2021

Για την κατοψη

Τανια Ρ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-09-2021

Εξαιρετικος ο επιθεωρητης , ευγενεστατος , τυπικοτατος ! Συγχαρητήρια !

ΠΑΥΛΙΝΑ .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-09-2021

Ο κ. Κορέντης υπήρξε εξαιρετικός κατά τη συνεργασία μας. Ευγενής, επεξηγηματικός και ακριβής μας εξυπηρέτησε εντός της ίδιας ημέρας, εκδίδοντας το πιστοποιητικό ενεργειακής κατάστασης λίγες μόλις ώρες μετά το ραντεβού μας. Θα απευθυνθούμε σε εκείνον και μελλοντικά για οποιαδήποτε άλλη σχετική εργασία. Τον συνιστούμε ανεπιφύλακτα.

Αντωνία .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
16-08-2021

Εξαιρετικός ο μηχανικός.

Ανδρέας Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-07-2021

Κωστας Ζ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
29-07-2021

Μας εβγαλε το πιστοποιητικο ταχυτατα και χωρις να προκυψουν επιπλεον χρεωσεις εκ των υστερων. Τον χαρακτηριζει συνεπεια, επαγγελματισμος και ευγενεια. Άψογος!

Νίκος Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-05-2021

Ταχύτητα και επαγγελματισμός!

Νικη Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-03-2021

Χρήστος .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
11-02-2021

Στέφανος Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-02-2021

Χρήστος .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
27-11-2020

Άριστη εξυπηρέτηση

Αθηνά Β.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-10-2020

Άψογη συνεργασία!

Φούλη Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-10-2020

χριστινα κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-10-2020

παρασκευη κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-10-2020

Σοφία Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
28-09-2020

Αριστος επαγγελματιας και εξαιρετικος ανθρωπος! Τον προτεινω ανεπιφυλακτα!

δημητρης ν.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
11-09-2020

Θωμάς Δ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-09-2020

. ..

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-09-2020

Ελιζα Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
19-09-2020

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-08-2020

Έμεινα απόλυτα ικανοποιημενη απο τη συνεργασία, την ταχύτητα ανταπόκρισης και το αποτέλεσμα.

σοφια β.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
28-08-2020

Μαρία Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-07-2020

.. Λ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-07-2020

Άμεσος, εξυπηρετικός και πρόθυμος να απαντήσει σε ερωτήσεις και απορίες μου

ΧΡΙΣΤΙΝΑ Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
31-07-2020

ΓΕΩΡΓΙΑ Λ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-07-2020

Ο κος Κορεντης είναι εξαιρετικός. Ευγενεστατος και εξυπηρετικοτατος. Το πιστοποιητικο το έλαβα το ίδιο βράδυ.

Μιχαήλ Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-07-2020

Eξαιρετικός επαγγελματίας, ακριβέστατος στο ραντεβού του, προσεκτικός, λεπτομερής και τυπικότατος ως προς το χρόνο παράδοσης. Θα τον συνιστούσα ανεπιφύλακτα.

ΓΙΩΡΓΟΣ Χ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-07-2020

ΓΕΩΡΓΙΑ Λ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-06-2020

Αψογη συνεργασια!

σιλβια κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
14-06-2020

Αψογη επικοινωνια. Γρηγορη εκδοση πιστοποιητικου.

Γιαννης Ζ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
18-06-2020

Άψογη συνεργασία,ακριβής στο ραντεβού και στην παράδοση του πιστοποιητικού.

Κατερίνα Β.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
20-06-2020

Eυγενέστατος, συνεπής, διακριτικός , προσεκτικός στη δουλειά του και ταχύτατος στην εξυπηρέτησή του. Με λίγα λόγια, μία από τις πιό ξεκούραστες και ευχάριστες συνεργασίες που είχα. Τον ευχαριστώ και τον προτείνω ανεπιφύλακτα.

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Ν.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
20-06-2020

Εξαιρετικος επαγγελματιας.Γρηγορη εξυπηρετηση και μεγαλη συνεπεια.

Πελαγία Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-06-2020

Αριστείδης Δ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-06-2020

Εξαιρετικός επαγγελματίας, ευγενικός, συνεργάσιμος. Η ανταπόκρισή του ήταν άμεση, ήταν συνπεπής στο ραντεβού και εξέδωσε το Πιστοποιητικό αυθημερόν και το έστειλε ηλεκτρονικά στο mail μου. Συστήνεται ανεπιφύλακτα.

Νικος Λ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-06-2020

Κωνσταντίνος Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
25-06-2020

Άψογη συνεργασία

Λεωνιδας Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-06-2020

Φιλοδώρημα με δική μου θέληση φυσικά. Όλα άψογα

Γιάννης Β.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-06-2020

Βασιλης Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
25-06-2020

Άψογος, ευγενικός και αξιόπιστος επαγγελματίας.

ΖΩΓΡΑΦΙΑ Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-06-2020

Ευαγγελία Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
10-06-2020

ΑΨΟΓΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΠΟΨΗ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ !!!

ΓΡΗΓΟΡΗΣ .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
28-06-2020

Άψογη επαγγελματική συμπεριφορά, συνεπής και ευγενέστατος. Τον προτείνουμε ανεπιφύλακτα.

ΣΟΦΙΑ Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
28-05-2020

Άριστη και άμεση εξυπηρέτηση. Προτείνω ανεπιφύλακτα τον συγκεκριμένο επαγγελματία.

σ σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
29-05-2020

νικολαος .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
29-05-2020

Ταχύτατος, ευγενικός και γνώστης του αντικειμένου του. Ότι χρειαστώ θα ξανασυνεργαστώ του. Ευχαριστώ.

Παναγιωτης Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
21-05-2020

ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-05-2020

Πολύ γρήγορος κι εξυπηρετικος.

Μπαμπουλη .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
03-05-2020

Δεν έχει έρθει λόγω κορωνοιου

Κωνσταντινα Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-03-2020

Εύχομαι όλες οι συναφείς τεχνικές εργασίες να γίνονταν με την ίδια αξιοπιστία, υπευθυνότητα, ταχύτητα και ευγένεια που συνάντησα στην σύντομη συνεργασία μου με τον Δημήτρη. Ως Πολιτικός Μηχανικός δε που γνωρίζω το αντικείμενο, εύχομαι να βρουν αυτές οι δουλειές τις αμοιβές που αξίζουν γιατί, λόγω των κακών οικονομικών συνθηκών στην χώρα μας αλλά και της υπερπροσφοράς εργασίας Μηχανικών, πραγματικά είναι πολύ χαμηλές ......

ΚΑΛΛΙΟΠΗ Δ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-03-2020

Άψογη εξυπηρέτηση!

Αντώνης Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
14-03-2020

Δεν είχα φυσική παρουσία αλλά όλα καλά η επικοινωνία ήταν άψογη εργασία κι ο χρόνος αποπεράτωσης όσο έπρεπε

Αλέξης Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
21-02-2020

Πολύ ακριβής και λεπτομερής. Το ραντεβού κράτησε ακριβώς όσο ειχε προσυμφωνηθεί. Το ραντεβού έγινε 19:00 το απόγευμα και μου έστειλε το πιστοποιητικό την άλλη μέρα το πρωί στις 08:00.

ΙΩΑΝΝΗΣ Λ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-02-2020

ΧΡΙΣΤΙΝΑ .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-02-2020

Ειρηνη Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-02-2020

Άψογη εξυπηρέτηση σε όλα τα επίπεδα. Εξαιρετική και άμεση υπηρεσία. Πολύ καλός επαγγελματίας.

ΜΑΡΙΟΣ Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
03-02-2020

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ Ν.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-02-2020

Εξαιρετική δουλειά, επαγγελματισμός και άμεση εξυπηρέτηση. Συγχαρητήρια

Σταυρούλα .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
27-01-2020

Γερασιμια Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
27-01-2020

ΘΟΔΩΡΗΣ Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
28-01-2020

Εξαιρετικός, μεθοδικός , ακριβής και με βοήθησε με εύστοχες παρατηρήσεις. Θα συνεργαστώ ξανά μαζί του. Τον συστήνω

Μαρινος Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
29-01-2020

Συνεπής, ευγενικός και εξυπηρετικότατος. Ένας άψογος επαγγελματίας. Σίγουρα θα τον ξαναπροτιμήσω.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
11-01-2020

Σταμάτιος Δ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
11-01-2020

Άψογος επαγγελματιας!!!

Κωνσταντίνα Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-01-2020

Πολύ σωστός επαγγελματίας και κυρίως χαμογελαστός και ευχάριστος. Τον συστήνω ανεπιφύλακτα.

Βασιλική Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
14-01-2020

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΚΟΡΕΝΤΗΣ ΗΤΑΝ ΕΥΓΕΝΕΣΤΑΤΟΣ ΗΡΘΕ ΝΩΡΙΤΕΡΑ ΚΑΙ ΜΕ ΚΑΤΑΤΟΠΙΣΕ ΠΛΗΡΩΣ.ΑΡΙΣΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΤΟΝ ΣΥΣΤΗΝΩ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
16-01-2020

Πολύ καλός στην δουλειά του συνεργάσιμος και εξυπηρετικός

ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ Β.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
17-01-2020

Εξαιρετικός

Παναγιωτης Ρ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
17-01-2020

ΓΕΩΡΓΙΑ Λ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
19-01-2020

Εξαίρετος επαγγελματίας

θεοδωρα Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-01-2020

Αναστασια .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-12-2019

τασσα ε.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
21-12-2019

Εξαιρετικά φιλικός, αναλυτικός ως προς τη διαδικασία αλλά και τις συμβουλές για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του διαμερίσματος.

επαμινονδας γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-12-2019

Πολύ ικανοποιημένη. Φαίνεται ότι είναι γνώστης, σωστός επαγγελματίας, συνεπής ευγενέστατος, εκφράζεται με σαφήνεια, και πολύ πρόθυμος να λύσει τις απορίες, να δώσει απαντήσεις και λύσεις. Μαρία Στεφανάκη

Μαρια Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
21-11-2019

Εξαιρετικός και πάρα πολύ φιλότιμος! Έμεινα πάρα πολύ ικανοποιημένος

Αλεξανδρος Ν.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
25-11-2019

Ευγενέστατος και υπερ-εξυπηρετικός

Παναγιωτης Λ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-10-2019

Εξαίρετος απαγγελματίας ο κ. ΚΟΡΕΝΤΗΣ. Είμαι απόλυτα ικανοποιημένος απο τη συνέπεια, την ευγένεια, την τυπικότητα και την επαγγελματική κατάρτισή του. Συγχαρητήρια στον ίδιο και σε σας για την επιλογή τέτοιων συνεργατών.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
29-10-2019

Πετρος π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-10-2019

Αντώνης Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
31-10-2019

σιγάλα ε.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-10-2019

Καταπληκτικός επαγγελματίας, γρήγορος, και αποτελεσματικος! Ήθος και ποιότητα! Είμαστε πελάτες του πια!

. ..

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-10-2019

Επειδή εργάζομαι ως γιατρός στη Ρόδο ,χρειάστηκαν 2 πιστοποιητικά για ένα σπίτι μου στην Αθήνα .Το γραφείο μου έστειλε δυο θαυμάσιους συνεργάτες ,τελειώσαν πολύ γρήγορα ,με ευγένεια ,άριστη κατάρτιση και πολύ καλές τιμές χωρίς να χρειαστεί να ταξιδέψω.Ειλικρινά σας ευχαριστώ

Δημήτριος Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-10-2019

ΜΙΧΑΛΗΣ Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
11-10-2019

Εξαίρετος ευγενέστατος συνεργασιμος

Βιβή Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-10-2019

Μείναμε απόλυτα ευχαριστημένοι απο την ποιότητα της δουλείας του κ. Κορέντη, τον επαγγελματισμό του και την επικοινωνία που είχαμε μαζί του!!!Θα τον συνιστούσαμε ανεπιφύλακτα!!!

ΣΟΦΙΑ Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
16-10-2019

Άψογη συνεργασία, συμπεριφορά και επαγγελματισμός.

ΜΑΡΚΟΣ Ζ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
17-10-2019

Τέλεια συνεργασία!! Συνιστώ ανεπιφύλακτα!!!

Αλεξάνδρα Δ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
17-10-2019

ΕΛΕΝΗ Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
18-10-2019

Αψογος επαγγελματίας!

Ζετα Ρ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
20-10-2019

Τέλεια εξυπηρέτηση

Εμμανουηλ Χ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
25-10-2019

Άμεση εξυπηρέτηση από επαγγελματία !!!! Ευγενέστατος και κατατοπιστικός !!!

Σωτήτης Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-09-2019

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-09-2019

Άριστος επαγγελματίας, φιλικότατος, και γρήγορος. Τον συνιστώ ανεπιφύλακτα.

Ιωάννης Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-09-2019

Ιωαννης .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
10-09-2019

Εξαιρετικός και ΑΡΙΣΤΟΣ στην εργασία του επαγγελματίας.

ΜΗΝΑΣ Λ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
14-09-2019

Άψογος επαγγελματίας και πάρα πολύ γρήγορος. Ευχαριστώ για την συνεργασία

Σπύρος Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
15-09-2019

Άμεση εξυπηρέτηση. Ο Κος Κορινθιος Δημήτρης καταπληκτικος επαγγελματίας. Ευγενικότατος, άριστος στη δουλειά του, πραγματικά συγχαρητήρια.

Γεωργία Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
19-09-2019

ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-09-2019

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Μαρία α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-09-2019

Συνεπής, άψογος επαγγελματίας και πολύ ευγενικός!

Σοφία Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-09-2019

ΣΥΝΕΠΕΣΤΑΤΟΣ, ΕΥΓΕΝΗΣ, ΑΨΟΓΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ.

Βαρβάρα Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
26-09-2019

Εξαιρετικός! Τον συνιστώ ανεπιφύλακτα!

Φωτεινή Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
27-09-2019

Σαββινα Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-09-2019

Αμαλία .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-09-2019

Ευγενέστατος επαγγελματίας, άριστα καταρτισμένος επιστήμονας, και εξυπηρετικότατος.

Ευφημία Ι.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
30-09-2019

ΕΛΕΝΗ .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
30-09-2019

ΝΑΣΟΣ Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-08-2019

Ο κόσμος Κορέντης διακρίνεται για την ευγένειά, τη συνέπεια, τον επαγγελματισμό και την εξυπηρετικότητά του. Τον συνιστούμε ανεπιφύλακτα.

Βασιλης .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
11-08-2019

Πολύ σοβαρός και λεπτομερής επαγγελματίας. Λεπτολόγος σε επίπεδο ίσως υπερβολής, αλλά ταυτόχρονα προσεχτικός σε όλα τα επίπεδα της δουλειάς του. Τον συνιστώ ανεπιφύλακτα. Θα τον χρησιμοποιήσω και άλλες φορές.

Κοσκωτας Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-08-2019

. Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
30-08-2019

Πολύ καλός στη δουλειά και ευγενικός. Τον συστήνω ανεπιφύλακτα!!!

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
31-08-2019

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
03-08-2019

Απόλυτα συνεπής επαγγελματίας - άριστη υπηρεσία.

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-07-2019

Τέλεια συνεργασία! Ο κ. Κορέντης - Κορίνθιος Δημήτρης είναι συνεπής επαγγελματίας και καλός άνθρωπος! Συγχαρητήρια!

χρηστος τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
15-07-2019

ΜΙΧΑΛΗΣ Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
16-07-2019

Ο κ.Κορέντης-Κορίνθιος Δημήτρης ήταν ευγενέστατος , συνεργάσιμος και πρόθυμος να μας εξηγήσει όσα θέλαμε .Τέλος λάβαμε πολύ σύντομα το ενεργειακό πιστοποιητικό μας.

Θεοδώρα Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
17-07-2019

Απλά εξαιρετικός και εξυπηρετικός!!

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
19-07-2019

Απολύτως ικανοποιημένη με τις υπηρεσίες σας!!!Σας ευχαριστώ πολύ!!!

Νίκη Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
19-07-2019

Παναγιωτης Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-07-2019

ελενη Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-07-2019

Ζαχαρίας Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-07-2019

Πολύ καλός.επάγγελμάτιας

Αναστασία .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-07-2019

Εξαιρετικός επαγγελματίας, στην ώρα του στο ραντεβού. Φιλικός και εξηγούσε ότι τον ρωτούσα σχετικά με τις διαδικασίες. Άριστος επαγγελματίας

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-07-2019

Θεόδωρος Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-06-2019

Αριστη συνεργασια με ακριβεια στο ραντεβου και με προθυμια για καθε εξυπηρετηση...

Νικος Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-06-2019

Εξαιρετικός, ευγενής, άψογος!!!

Παναγιώτα Ζ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
15-06-2019

Στέφανος Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
16-06-2019

Γιώργος Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-06-2019

Αθανασιος Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-06-2019

ΠΟΛΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΣΩΣΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
29-06-2019

Αριολα .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
30-06-2019

Παναγιώτα .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-06-2019

Εξαιρετικός επαγγελματίας, ευγενικός συνεπής και πολύ επεξηγηματικος! Τον συνιστώ ανεπιφύλακτα

Βασιλική .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
03-06-2019

Δημήτριος .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-05-2019

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΣ, ΤΥΠΙΚΟΣ, ΦΙΛΙΚΟΣ. ΑΨΟΓΟΣ ΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΊΑΣ ΚΑΙ ΩΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ!!!! ΣΥΓΧΑΡΗΤΉΡΙΑ!!!!

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Λ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-05-2019

Χαραλαμπος .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
16-05-2019

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
17-05-2019

νικολας μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
18-05-2019

Πρόθυμος, υπομονετικός, επεξηγηματικός, φιλικός, εύστροφος, ότι καλύτερο έχω συναντήσει.

Στέφανος Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
19-05-2019

Άριστος επαγγελματίας, άψογη συμπεριφορά!!

ΑΝΤΩΝΗΣ Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
19-05-2019

Εξαιρετικός επαγγλεματίας με γνώση του αντικειμένου!!!

ΧΡΙΣΤΙΝΑ Ζ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
20-05-2019

Πάρα πολύ καλός επαγγελματίας. Είμαι πολύ ικανοποιημένη με τη συνεργασία μας.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Ν.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
20-05-2019

Μαρία .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
21-05-2019

SIDERI E.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
21-05-2019

Άψογη και άμεση εξυπηρέτηση, ευγενέστατος και επαγγελματίας. Προτείνεται ανεπιφύλακτα.

Άγγελος Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
30-05-2019

γιωργος μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
31-05-2019

Γρήγορη εξυπηρέτηση και πολύ καλή δουλειά

ΧΡΗΣΤΟΣ Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-04-2019

Ο Δημήτρης είναι άψογος και άριστος επαγγελματίας! Γνώστης του αντικειμένου και με διάθεση να βοηθήσει. ΄Ηρθε εγκαίρως στο ραντεβού του, διέθεσε όσο χρειαζόταν και έκαν ολοκληρωμένη εργασία. Με κατατόπισε σε διάφορα θέματα που τον ρώτησα και είχε όλη την καλή διάθεση να βοηθήσει. Τον συστήνω ανεπιφύλακτα!

ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ Ε.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-04-2019

ΘΕΟΦΑΝΗΣ Ρ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-04-2019

Άψογος και εξυπηρετικός. Συγχαρητήρια!!!

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-04-2019

Παυλου Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-04-2019

ΝΙΚΟΣ Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-04-2019

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-04-2019

Ακρίβεια, συνέπεια (ήρθε στο ραντεβού νωρίτερα), ευγένεια.. Πολύ καλή εμπειρία

Κωνσταντίνος Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-04-2019

Απόλυτα ικανοποιημένη από την συνεργασία

Σοφία Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
11-04-2019

Αντωνια Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
11-04-2019

Γιαννης Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-04-2019

Γρήγορη εξυπηρέτηση. Έμεινα ευχαριστημένος.

ΧΡΗΣΤΟΣ Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
14-04-2019

Όλα καλά. Πολύ καλή συμπεριφορά. Παρόλο που αργήσαμε εμείς στο ραντεβού ο συνεργάτης σας το αντιμετώπισε με το χαμόγελο.

Παναγιωτης .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
16-04-2019

ΕΛΕΝΗ Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-04-2019

Εξαιρετικό παιδί, συνεργάσιμος και ευγενέστατος.

Νικόλας Ζ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-04-2019

Κωνσταντίνος Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
15-03-2019

ΣΩΚΡΑΤΗΣ Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
17-03-2019

Ευαγγελια ..

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-03-2019

Κυριακή Ο.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
29-03-2019

Μαργαρίτα Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
29-03-2019

Πολλή ευγενείς και με άμεση εξυπερετιση.

ΣΩΚΡΑΤΗΣ Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
30-03-2019

ΚΑΤΕΡΙΝΑ Ζ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
30-03-2019

Πέτρος Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
31-03-2019

ΕΙΡΗΝΗ Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
31-03-2019

Ο κος. Κορέντης ήταν εξαιρετικός στη δουλειά του, συνεπής και αποτελέσματικός. Τον συνιστώ ανεπιφύλακτα.

Τερψιθεα Δ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-03-2019

Καταπληκτικος επαγγελματίας, με άριστη γνώση ακόμα και εξειδικευμενων λεπτομερειών. Πραγματικά ένα μεγάλο μπράβο στον Κο Κορέντη.

νικος μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-03-2019

Αναστασία Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-03-2019

Υπερβολικά ικανοποιημένη!!!!

Tatia T.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
21-02-2019

ΜΑΡΙΝΑ .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
21-02-2019

Γιώργος Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-02-2019

Άμεσο ραντεβού και γρήγορη εξυπηρέτηση. Έμεινα πάρα πολύ ευχαριστημένος.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-02-2019

Eυ αριστημενη με την συνεργασια αψογος στην εργασια αν και δεν εχω παραλαβει ακομη το πιστοποητικο γιατι ειναι πολυ συντομο το χρονικο διαστημα υπεροχος ανθρωπος. Στγχαρητηρια

καλλιοπη λ.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-02-2020

Πολυτίμη Γ.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-02-2020

Ένας από τους καλύτερους επαγγελματίες που έχω γνωρίσει.

No f.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-09-2019

Ειρήνη Μ.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-09-2019

Συνεπής, έμπειρος, εργατικός, συνεργάσιμος και ευγενέστατος. Θα ξανασυνεργαζόμουν στο μέλλον σε παρόμοια υπόθεση.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Π.

4.6/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
28-05-2020

περικλης μ.

1/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
27-07-2019

Ενώ του έδωσα το προσυμφωνημένο ποσό μου έκοψε απόδειξη 12 ευρώ χρησιμοποιώντας διάφορες δικαιολογίες για το ΦΠΑ. Στη συνέχεια ενώ του ζητώ να βάλει μία υπογραφή σε ένα έντυπο παρεμβάσεων που το παρέδωσα και το οποίο χρειάζομαι για να συμμετάσχω στο εξοικονομώ κατοίκων 2 , εν ολίγοις μου λέει ότι το πιστοποιητικό το οποίο μου έδωσε το πλήρωσα πολύ λίγα λεφτά είναι δευτέρας κατηγορίας και δεν είναι άξιο για να χρησιμοποιηθεί για το εξοικονομω κατοίκων και επίσης ότι πρέπει να πληρώσω αλλά λεφτά για να βάλει την υπογραφή του οφείλει με βάση τον νόμο σε αυτό το χαρτί . Επιφυλάσσομαι για όποιες περαιτέρω νομικές ενέργειες

ΙΩΑΝΝΗΣ Κ.

Εμφάνιση όλων

Έκανες κάποια εργασία;

Γράψε την αξιολόγηση σου!

Ποιότητα

Αξιοπιστία

Τιμή

Συνέπεια

Συμπεριφορά

Καθαριότητα

Καταχώρηση αξιολόγησης