Οι εργασίες συνεχίζονται κανονικά. Ολοι οι επαγγελματίες μας λαμβάνουν ενισχυμένα μέτρα υγιεινής. Καλέστε για ραντεβού ή κλειστε on-line.
Δημήτρης Κορέντης-Κορίνθιος

Δημήτρης Κορέντης-Κορίνθιος

Έδρα Κέντρο - Εξυπηρετούμε όλη την Αττική

Έμπειρος μηχανικός. Παρέχουμε άμεση εξυπηρέτηση με σεβασμό και υπευθυνότητα στον πελάτη.

Υπηρεσίες

Για τη διαδικασία δήλωσης κτηματολογίου του ακινήτου σας θα πρέπει να μας αποστείλετε ηλεκτρονικά μέσω email τα εξής δικαιολογητικά: 

 1. Αντίγραφο Συμβολαίου ή Αποδοχή κληρονομιάς
 2. Αντίγραφο του πιστοποιητικού µεταγραφής / εγγραφής του τίτλου στο Υποθηκοφυλακείο
 3. Στοιχεία για τον εντοπισµό του ακινήτου ή τοπογραφικό με συντεταγμένες
 4. Αντίγραφο της αστυνοµικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του δικαιούχου
 5. Αντίγραφο εγγράφου που να αποδεικνύει τον ΑΦΜ (π.χ. απόσπασµα από εκκαθαριστικό σηµείωµα εφορίας, αποδεικτικό απόδοσης ΑΦΜ ή λογαριασµό ΔΕΗ).
 6. Κωδικούς Taxisnet
Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία και ώρα συνάντησης στο χώρο που πρόκειται να γίνει το ενεργειακό πιστοποιητικό.

Δικαιολογητικά για την έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού αποτελούν:

 • Κάτοψη
 • Τίτλος Ιδιοκτησίας (Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή Ε9 ή γονική παροχή)
 • Αριθμός Οικοδομικής Αδείας για κατοικίες χτισμένες μετά την 1/3/1983
 • Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου από την υπηρεσία taxisnet με κωδικό 8012 αξίας 5 € με τους κωδικούς του ιδιοκτήτη του ακινήτου
 • Πρόσβαση στο Λέβητα (Πετρελαίου ή Φυσικού αερίου) ή Φύλλο Ελέγχου

Στο ενεργειακό πιστοποιητικό αναφέρεται η ενεργειακή κλάση του ακινήτου, καθώς και προτάσεις του ενεργειακού επιθεωρητή για βελτίωση της υπάρχουσας κλάσης. Επίσης, σας στέλνουμε μέσω e-mail τους απαραίτητους κωδικούς, τον αύξοντα αριθμό και τον κλειδάριθμο που απαιτούνται για την καταχώρηση του μισθωτηρίου συμβολαίου στο taxisnet. Προαιρετικά μπορείτε να παραλάβετε το πιστοποιητικό ταχυδρομικώς ή μέσω courier, με δική σας επιβάρυνση. Αναλαμβάνουμε και την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών στην επαρχία εξ αποστάσεως με την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη κάτοψης και η λήψη φωτογραφιών του ακινήτου εσωτερικά, εξωτερικά και περιμετρικά.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης της κάτοψης υπάρχει επιπλέον χρέωση δέκα (10) ευρώ για τον σχεδιασμό σκαριφήματος. H προσφορά ισχύει για ακίνητα μέχρι τριάντα (30) τ.μ. Το ενεργειακό πιστοποιητικό δεν γίνεται να εκδοθεί για αυθαίρετο ακίνητο ή ακίνητο με αυθαιρεσίες. Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει χρέωση για τα οδοιπορικά του μηχανικού 10€.

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία και ώρα συνάντησης στο χώρο που πρόκειται να γίνει το ενεργειακό πιστοποιητικό.

Δικαιολογητικά για την έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού αποτελούν:

 • Κάτοψη
 • Τίτλος Ιδιοκτησίας (Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή Ε9 ή γονικη παροχή)
 • Αριθμός Οικοδομικής Αδείας για κατοικίες χτισμένες μετά την 1/3/1983
 • Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου από την υπηρεσία taxisnet με κωδικό 8012 αξίας 5 € με τους κωδικούς του ιδιοκτήτη του ακινήτου
 • Πρόσβαση στο Λέβητα (Πετρελαίου ή Φυσικού αερίου) ή Φύλλο Ελέγχου

Στο ενεργειακό πιστοποιητικό αναφέρεται η ενεργειακή κλάση του ακινήτου, καθώς και προτάσεις του ενεργειακού επιθεωρητή για βελτίωση της υπάρχουσας κλάσης. Επίσης, σας στέλνουμε μέσω e-mail τους απαραίτητους κωδικούς, τον αύξοντα αριθμό και τον κλειδάριθμο που απαιτούνται για την καταχώρηση του μισθωτηρίου συμβολαίου στο taxisnet. Προαιρετικά μπορείτε να παραλάβετε το πιστοποιητικό ταχυδρομικώς ή μέσω courier, με δική σας επιβάρυνση. Αναλαμβάνουμε και την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών στην επαρχία εξ αποστάσεως με την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη κάτοψης και η λήψη φωτογραφιών του ακινήτου εσωτερικά, εξωτερικά και περιμετρικά.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης της κάτοψης υπάρχει επιπλέον χρέωση δέκα (10) ευρώ για τον σχεδιασμό σκαριφήματος. H προσφορά ισχύει για ακίνητα μέχρι εκατό (100) τ.μ. Το ενεργειακό πιστοποιητικό δεν γίνεται να εκδοθεί για αυθαίρετο ακίνητο ή ακίνητο με αυθαιρεσίες. Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει χρέωση για τα οδοιπορικά του μηχανικού 10€.

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία και ώρα συνάντησης στο χώρο που πρόκειται να γίνει το ενεργειακό πιστοποιητικό.

Δικαιολογητικά για την έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού αποτελούν:

 • Κάτοψη
 • Τίτλος Ιδιοκτησίας (Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή Ε9 ή γονική παροχή)
 • Αριθμός Οικοδομικής Αδείας για κατοικίες χτισμένες μετά την 1/3/1983
 • Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου από την υπηρεσία taxisnet με κωδικό 8012 αξίας 5 € με τους κωδικούς του ιδιοκτήτη του ακινήτου
 • Πρόσβαση στο Λέβητα (Πετρελαίου ή Φυσικού αερίου) ή Φύλλο Ελέγχου

Στο ενεργειακό πιστοποιητικό αναφέρεται η ενεργειακή κλάση του ακινήτου, καθώς και προτάσεις του ενεργειακού επιθεωρητή για βελτίωση της υπάρχουσας κλάσης. Επίσης, σας στέλνουμε μέσω e-mail τους απαραίτητους κωδικούς, τον αύξοντα αριθμό και τον κλειδάριθμο που απαιτούνται για την καταχώρηση του μισθωτηρίου συμβολαίου στο taxisnet. Προαιρετικά μπορείτε να παραλάβετε το πιστοποιητικό ταχυδρομικώς ή μέσω courier, με δική σας επιβάρυνση. Αναλαμβάνουμε και την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών στην επαρχία εξ αποστάσεως με την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη κάτοψης και η λήψη φωτογραφιών του ακινήτου εσωτερικά, εξωτερικά και περιμετρικά.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης της κάτοψης υπάρχει επιπλέον χρέωση δεκαπέντε (15) ευρώ για τον σχεδιασμό σκαριφήματος. H προσφορά ισχύει για ακίνητα μέχρι εκατόν πενήντα (150) τ.μ. Το ενεργειακό πιστοποιητικό δεν γίνεται να εκδοθεί για αυθαίρετο ακίνητο ή ακίνητο με αυθαιρεσίες. Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει χρέωση για τα οδοιπορικά του μηχανικού 10€.

Κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης, ορίζεται ημερομηνία κι ώρα για να γίνει η διαδικασία της θερμογραφίας. Η προσφορά περιλαμβάνει τον έλεγχο για διαρροές σωλήνων, υγρασία, θερμογέφυρες, ελαττωματικά κουφώματα και απώλειες θερμότητας οικίας ή κτιρίου. Η τιμή περιλαμβάνει την θερμογραφία οικίας ή κτηρίου για επαγγελματικούς ή μη χώρους. Υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση στην περίπτωση που θέλετε να γίνει ενεργειακή ανάλυση.

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία και ώρα συνάντησης στο χώρο που πρόκειται να γίνει το ενεργειακό πιστοποιητικό.

Δικαιολογητικά για την έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού αποτελούν:

 • Κάτοψη
 • Τίτλος Ιδιοκτησίας (Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή Ε9 ή γονική παροχή)
 • Αριθμός Οικοδομικής Αδείας για κατοικίες χτισμένες μετά την 1/3/1983
 • Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου από την υπηρεσία taxisnet με κωδικό 8012 αξίας 5 € με τους κωδικούς του ιδιοκτήτη του ακινήτου
 • Πρόσβαση στο Λέβητα (Πετρελαίου ή Φυσικού αερίου) ή Φύλλο Ελέγχου

Στο ενεργειακό πιστοποιητικό αναφέρεται η ενεργειακή κλάση του ακινήτου, καθώς και προτάσεις του ενεργειακού επιθεωρητή για βελτίωση της υπάρχουσας κλάσης. Επίσης, σας στέλνουμε μέσω e-mail τους απαραίτητους κωδικούς, τον αύξοντα αριθμό και τον κλειδάριθμο που απαιτούνται για την καταχώρηση του μισθωτηρίου συμβολαίου στο taxisnet. Προαιρετικά μπορείτε να παραλάβετε το πιστοποιητικό ταχυδρομικώς ή μέσω courier, με δική σας επιβάρυνση. Αναλαμβάνουμε και την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών στην επαρχία εξ αποστάσεως με την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη κάτοψης και η λήψη φωτογραφιών του ακινήτου εσωτερικά, εξωτερικά και περιμετρικά.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης της κάτοψης υπάρχει επιπλέον χρέωση είκοσι (20) ευρώ για τον σχεδιασμό σκαριφήματος. H προσφορά ισχύει για ακίνητα μέχρι διακόσια πενήντα (250) τ.μ. Το ενεργειακό πιστοποιητικό δεν γίνεται να εκδοθεί για αυθαίρετο ακίνητο ή ακίνητο με αυθαιρεσίες. Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει χρέωση για τα οδοιπορικά του μηχανικού 10€.

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία κι ώρα συνάντησης στον χώρο που πρόκειται να γίνει το συμφωνητικό με έμπειρους τεχνικούς ασφαλείας που σας δίνουν συμβουλές και υποδείξεις σχετικά με θέματα που αφορούν την Υγεία & την Ασφάλεια των υπαλλήλων σας, καλύπτοντας τις απαιτήσεις του Νόμου 1568/85 και των Π.Δ. 294/88, 17/96 και του 95/99. Η τιμή αφορά για τεχνικούς ασφαλείας σε καταστήματα, γραφεία και μαγαζιά ( Γ` Κατηγορίας ).

Για το πρώτο ραντεβού με τον τεχνικό ασφαλείας, πρέπει:

 1. Να είναι παρών ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας
 2. Η πληρωμή του τεχνικού  ασφαλείας να γίνει με την υπογραφή της σύμβασης.
 3. Σε περίπτωση που υπάρχει ήδη τεχνικός ασφαλείας, να υπάρχει υπεύθυνη δήλωση λήξης της σύμβασης με τον προηγούμενο τεχνικό καθώς και το βιβλίο του τεχνικού ασφαλείας.
 4. Να οριστούν οι ώρες και οι ημέρες επισκέψεων των τεχνικών μας (25 ώρες το χρόνο ανά εταιρεία ανάλογα με το είδος αυτής και την κατηγορία επικινδυνότητας που ανήκει).

Αφορούν επιχειρήσεις επικινδυνότητας  Α, Β και Γ κατηγοριών με μέχρι 5 άτομα προσωπικό. Σε περίπτωση που χρειάζεται πρωτοκόλληση στο Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας υπάρχει έξτρα κόστος + 30 € αν γίνει από εμάς.

 

Σε περίπτωση επιχειρήσεων που ασχολούνται με τεχνικά έργα δεν ισχύουν για οι παραπάνω τιμές. Υπάρχει κόστος επίσκεψης ανά μήνα. Δηλαδή για έργα που ανήκουν στην Α κατηγορία επικινδυνότητας το κόστος ανέρχεται στα 80 € + φπα / επίσκεψη ενώ για έργα Β κατηγορίας επικινδυνότητας το κόστος ανέρχεται στα 60 € + φπα / επίσκεψη. Το ετήσιο κόστος αφορά γραφεία,καταστήματα, μαγαζιά. Για βιοτεχνικούς χώρους η τιμή διαμορφώνεται +99€

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία κι ώρα συνάντησης στον χώρο που πρόκειται να γίνει το συμφωνητικό με έμπειρους τεχνικούς ασφαλείας που σας δίνουν συμβουλές και υποδείξεις  σχετικά με θέματα που αφορούν την Υγεία & την Ασφάλεια των υπαλλήλων σας, καλύπτοντας τις απαιτήσεις του Νόμου 1568/85 και των Π.Δ. 294/88, 17/96 και του 95/99. Η τιμή αφορά τεχνικούς ασφαλείας σε καταστήματα, γραφεία και μαγαζιά ( Γ` Κατηγορίας ).

Για το πρώτο ραντεβού με τον τεχνικό ασφαλείας, πρέπει:

 1. Να είναι παρών ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας.
 2. Η πληρωμή του τεχνικού  ασφαλείας να γίνει με την υπογραφή της σύμβασης.
 3. Σε περίπτωση που υπάρχει ήδη τεχνικός ασφαλείας, να υπάρχει υπεύθυνη δήλωση λήξης της σύμβασης με τον προηγούμενο τεχνικό καθώς και το βιβλίο του τεχνικού ασφαλείας.
 4. Να οριστούν οι ώρες και οι ημέρες επισκέψεων των τεχνικών μας (25 ώρες το χρόνο ανά εταιρεία ανάλογα με το είδος αυτής και την κατηγορία επικινδυνότητας που ανήκει).

Αφορούν επιχειρήσεις επικινδυνότητας  Α, Β και Γ κατηγοριών μέχρι 10 άτομα προσωπικό. Σε περίπτωση που χρειάζεται πρωτοκόλληση στο Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας υπάρχει έξτρα κόστος + 30 € αν γίνει από εμάς. 

Σε περίπτωση επιχειρήσεων που ασχολούνται με τεχνικά έργα δεν ισχύουν οι παραπάνω τιμές. Υπάρχει κόστος επίσκεψης ανά μήνα. Δηλαδή για έργα που ανήκουν στην Α κατηγορία επικινδυνότητας το κόστος ανέρχεται στα 80 € + φπα / επίσκεψη ενώ για έργα Β κατηγορίας επικινδυνότητας το κόστος ανέρχεται στα 60 € + φπα / επίσκεψη. Το ετήσιο κόστος αφορά γραφεία,καταστήματα, μαγαζιά. Για βιοτεχνικούς χώρους η τιμή διαμορφώνεται +149€.

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία κι ώρα συνάντησης στον χώρο που πρόκειται να γίνει το συμφωνητικό με έμπειρους τεχνικούς ασφαλείας που σας δίνουν συμβουλές και υποδείξεις  σχετικά με θέματα που αφορούν την Υγεία & την Ασφάλεια των υπαλλήλων σας, καλύπτοντας τις απαιτήσεις του Νόμου 1568/85 και των Π.Δ. 294/88, 17/96 και του 95/99. Η τιμή αφορά τεχνικούς ασφαλείας σε καταστήματα, γραφεία και μαγαζιά (Γ` Κατηγορίας).

Για το πρώτο ραντεβού με τον τεχνικό ασφαλείας, πρέπει:

 1. Να είναι παρών ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας.
 2. Η πληρωμή του τεχνικού  ασφαλείας να γίνει με την υπογραφή της σύμβασης.
 3. Σε περίπτωση που υπάρχει ήδη τεχνικός ασφαλείας, να υπάρχει υπεύθυνη δήλωση λήξης της σύμβασης με τον προηγούμενο τεχνικό καθώς και το βιβλίο του τεχνικού ασφαλείας.
 4. Να οριστούν οι ώρες και οι ημέρες επισκέψεων των τεχνικών μας (25 ώρες το χρόνο ανά εταιρεία ανάλογα με το είδος αυτής και την κατηγορία επικινδυνότητας που ανήκει).

Αφορούν επιχειρήσεις επικινδυνότητας  Α, Β και Γ κατηγοριών μέχρι 20 άτομα προσωπικό. Σε περίπτωση που χρειάζεται πρωτοκόλληση στο Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας υπάρχει έξτρα κόστος + 30 € αν γίνει από εμάς.

Σε περίπτωση επιχειρήσεων που ασχολούνται με τεχνικά έργα δεν ισχύουν οι παραπάνω τιμές. Υπάρχει κόστος επίσκεψης ανά μήνα. Δηλαδή για έργα που ανήκουν στην Α κατηγορία επικινδυνότητας το κόστος ανέρχεται στα 80 € + φπα / επίσκεψη ενώ για έργα Β κατηγορίας επικινδυνότητας το κόστος ανέρχεται στα 60 € + φπα / επίσκεψη. Το ετήσιο κόστος αφορά γραφεία,καταστήματα, μαγαζιά. Για βιοτεχνικούς χώρους η τιμή διαμορφώνεται +199€.

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία κι ώρα συνάντησης στον χώρο που πρόκειται να γίνει η μελέτη με έμπειρους ιατρούς εργασίας που σας δίνουν συμβουλές και υποδείξεις  σχετικά με θέματα που αφορούν την Ασφάλεια των υπαλλήλων σας, καλύπτοντας τις απαιτήσεις του Νόμου (Ν. 3850/2010, άρθρο 43). Η τιμή αφορά τη μελέτη σε καταστήματα, γραφεία και μαγαζιά (Γ` Κατηγορίας).

Για το πρώτο ραντεβού με τον ιατρό εργασίας, πρέπει:

 1. Να είναι παρών ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας
 2. Η πληρωμή του τεχνικού  ασφαλείας να γίνει με την υπογραφή της έκθεσης
Αφορούν επιχειρήσεις επικινδυνότητας Γ κατηγοριών μέχρι 10 άτομα προσωπικό. Αν έχετε εξωτερικό τεχνικό ασφαλείας βάσει του  Ν.3850/2010 είναι υποχρεωμένοι να ορίσουν αυτόν που ήδη έχετε την μελέτη επαγγελματικού κινδύνου. Για να την αναλάβει δικός μας τεχνικός ασφαλείας θα πρέπει να διακόψετε με αυτόν που ήδη συνεργάζεστε  και να ανατεθεί σε δικό μας τεχνικός ασφαλείας. Αν είναι ο εργοδότης της επιχείρησης τεχνικός ασφαλείας μπορούμε να την αναλάβουμε εμείς την μελέτη επαγγελματικού κινδύνου αλλά θα πρέπει να την υπογράψει ο εργοδότης ως τεχνικός ασφαλείας.

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία κι ώρα συνάντησης στον χώρο που πρόκειται να γίνει η μελέτη με έμπειρους Ιατρούς Εργασίας που σας δίνουν συμβουλές και υποδείξεις  σχετικά με θέματα που αφορούν την Ασφάλεια των υπαλλήλων σας, καλύπτοντας τις απαιτήσεις του Νόμου (Ν. 3850/2010, άρθρο 43). Η τιμή αφορά την μελέτη από τεχνικούς ασφαλείας σε καταστήματα,γραφεία και μαγαζιά (Γ` Κατηγορίας).

Για το πρώτο ραντεβού με τον τεχνικό ασφαλείας, πρέπει:

 1. Να είναι παρών ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας
 2. Η πληρωμή του τεχνικού  ασφαλείας να γίνει με την υπογραφή της έκθεσης
Αφορούν επιχειρήσεις επικινδυνότητας Γ κατηγοριών μέχρι 20 άτομα προσωπικό. 

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία κι ώρα συνάντησης στον χώρο που πρόκειται να γίνει το συμφωνητικό με έμπειρους τεχνικούς ασφαλείας που σας δίνουν συμβουλές και υποδείξεις  σχετικά με θέματα που αφορούν την Υγεία & την Ασφάλεια των υπαλλήλων σας, καλύπτοντας τις απαιτήσεις του Νόμου 1568/85 και των Π.Δ. 294/88, 17/96 και του 95/99. Η τιμή αφορά τεχνικούς ασφαλείας σε καταστήματα, γραφεία και μαγαζιά (Γ` Κατηγορίας).

Για το πρώτο ραντεβού με τον τεχνικό ασφαλείας, πρέπει:

 1. Να είναι παρών ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας.
 2. Η πληρωμή του τεχνικού  ασφαλείας να γίνει με την υπογραφή της σύμβασης.
 3. Σε περίπτωση που υπάρχει ήδη τεχνικός ασφαλείας, να υπάρχει υπεύθυνη δήλωση λήξης της σύμβασης με τον προηγούμενο τεχνικό καθώς και το βιβλίο του τεχνικού ασφαλείας.
 4. Να οριστούν οι ώρες και οι ημέρες επισκέψεων των τεχνικών μας (50 ώρες το χρόνο ανά εταιρεία ανάλογα με το είδος αυτής και την κατηγορία επικινδυνότητας που ανήκει).

Αφορούν επιχειρήσεις επικινδυνότητας  Α, Β και Γ κατηγοριών μέχρι 50 άτομα προσωπικό. Σε περίπτωση που χρειάζεται πρωτοκόλληση στο Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας υπάρχει έξτρα κόστος + 30 € αν γίνει από εμάς. 

Σε περίπτωση επιχειρήσεων που ασχολούνται με τεχνικά έργα δεν ισχύουν για οι παραπάνω τιμές. Υπάρχει κόστος επίσκεψης ανά μήνα. Δηλαδή για έργα που ανήκουν στην Α κατηγορία επικινδυνότητας το κόστος ανέρχεται στα 80 € + φπα / επίσκεψη ενώ για έργα Β κατηγορίας επικινδυνότητας το κόστος ανέρχεται στα 60 € + φπα / επίσκεψη. Το ετήσιο κόστος αφορά γραφεία,καταστήματα, μαγαζιά. Για βιοτεχνικούς χώρους η τιμή διαμορφώνεται +399€.

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία κι ώρα συνάντησης στον χώρο που πρόκειται να γίνει η μελέτη από έμπειρους ιατρούς εργασίας που σας δίνουν συμβουλές και υποδείξεις  σχετικά με θέματα που αφορούν Ασφάλεια των υπαλλήλων σας, καλύπτοντας τις απαιτήσεις του Νόμου Ν. 3850/2010, άρθρο 43. Η τιμή αφορά την μελέτη από τεχνικούς ασφαλείας σε καταστήματα,γραφεία και μαγαζιά (Γ` Κατηγορίας).

Για το πρώτο ραντεβού με τον τεχνικό ασφαλείας, πρέπει:

 1. Να είναι παρών ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας
 2. Η πληρωμή του τεχνικού  ασφαλείας να γίνει με την υπογραφή της έκθεσης
Αφορούν επιχειρήσεις επικινδυνότητας Γ κατηγοριών μέχρι 50 άτομα προσωπικό.Για να την αναλάβει δικός μας τεχνικός ασφαλείας θα πρέπει να διακόψετε με αυτόν που ήδη συνεργάζεστε  και να ανατεθεί σε δικό μας τεχνικός ασφαλείας. Αν είναι ο εργοδότης της επιχείρησης τεχνικός ασφαλείας μπορούμε να την αναλάβουμε εμείς την μελέτη επαγγελματικού κινδύνου αλλά θα πρέπει να την υπογράψει ο εργοδότης ως τεχνικός ασφαλείας. 

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία κι ώρα συνάντησης στον χώρο που πρόκειται να γίνει το συμφωνητικό με έμπειρους τεχνικούς ασφαλείας που σας δίνουν συμβουλές και υποδείξεις  σχετικά με θέματα που αφορούν την Υγεία & την Ασφάλεια των υπαλλήλων σας, καλύπτοντας τις απαιτήσεις του Νόμου 1568/85 και των Π.Δ. 294/88, 17/96 και του 95/99. Η τιμή αφορά για τεχνικούς ασφαλείας σε καταστήματα, γραφεία και μαγαζιά (Γ` Κατηγορίας).

Για το πρώτο ραντεβού με τον τεχνικό ασφαλείας, πρέπει:

 1. Να είναι παρών ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας.
 2. Η πληρωμή του τεχνικού  ασφαλείας να γίνει με την υπογραφή της σύμβασης.
 3. Σε περίπτωση που υπάρχει ήδη τεχνικός ασφαλείας, να υπάρχει υπεύθυνη δήλωση λήξης της σύμβασης με τον προηγούμενο τεχνικό καθώς και το βιβλίο του τεχνικού ασφαλείας.
 4. Να οριστούν οι ώρες και οι ημέρες επισκέψεων των τεχνικών μας (75 ώρες το χρόνο ανά εταιρεία ανάλογα με το είδος αυτής και την κατηγορία επικινδυνότητας που ανήκει).

Αφορούν επιχειρήσεις επικινδυνότητας  Α, Β και Γ κατηγοριών μέχρι 5 άτομα προσωπικό. Σε περίπτωση που χρειάζεται πρωτοκόλληση στο Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας υπάρχει έξτρα κόστος + 30 € αν γίνει από εμάς. 

Σε περίπτωση επιχειρήσεων που ασχολούνται με τεχνικά έργα δεν ισχύουν οι παραπάνω τιμές. Υπάρχει κόστος επίσκεψης ανά μήνα. Δηλαδή για έργα που ανήκουν στην Α κατηγορία επικινδυνότητας το κόστος ανέρχεται στα 80 € + φπα / επίσκεψη ενώ για έργα Β κατηγορίας επικινδυνότητας το κόστος ανέρχεται στα 60 € + φπα / επίσκεψη. Το ετήσιο κόστος αφορά γραφεία,καταστήματα, μαγαζιά. Για βιοτεχνικούς χώρους η τιμή διαμορφώνεται +600€.

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία κι ώρα συνάντησης στον χώρο που πρόκειται να γίνει η μελέτη με έμπειρους Ιατρούς Εργασίας που σας δίνουν συμβουλές και υποδείξεις  σχετικά με θέματα που αφορούν την Ασφάλεια των υπαλλήλων σας, καλύπτοντας τις απαιτήσεις του Νόμου Ν. 3850/2010, άρθρο 43. Η τιμή αφορά τη μελέτη από τεχνικούς ασφαλείας σε καταστήματα, γραφεία και μαγαζιά (Γ` Κατηγορίας).

Για το πρώτο ραντεβού με τον τεχνικό ασφαλείας, πρέπει:

 1. Να είναι παρών ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας
 2. Η πληρωμή του τεχνικού  ασφαλείας να γίνει με την υπογραφή της έκθεσης
Αφορούν επιχειρήσεις Γ κατηγοριών επικινδυνότητας μέχρι 75 άτομα προσωπικό. Για να την αναλάβει δικός μας τεχνικός ασφαλείας θα πρέπει να διακόψετε με αυτόν που ήδη συνεργάζεστε  και να ανατεθεί σε δικό μας τεχνικός ασφαλείας. Αν είναι ο εργοδότης της επιχείρησης τεχνικός ασφαλείας μπορούμε να την αναλάβουμε εμείς την μελέτη επαγγελματικού κινδύνου αλλά θα πρέπει να την υπογράψει ο εργοδότης ως τεχνικός ασφαλείας.

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία κι ώρα συνάντησης στον χώρο που πρόκειται να γίνει το συμφωνητικό με έμπειρους τεχνικούς ασφαλείας που σας δίνουν συμβουλές και υποδείξεις  σχετικά με θέματα που αφορούν την Υγεία & την Ασφάλεια των υπαλλήλων σας, καλύπτοντας τις απαιτήσεις του Νόμου 1568/85 και των Π.Δ. 294/88, 17/96 και του 95/99. Η τιμή αφορά τεχνικούς ασφαλείας σε καταστήματα, γραφεία και μαγαζιά (Γ` Κατηγορίας).

Για το πρώτο ραντεβού με τον τεχνικό ασφαλείας, πρέπει:

 1. Να είναι παρών ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας.
 2. Η πληρωμή του τεχνικού  ασφαλείας να γίνει με την υπογραφή της σύμβασης
 3. Σε περίπτωση που υπάρχει ήδη τεχνικός ασφαλείας, να υπάρχει υπεύθυνη δήλωση λήξης της σύμβασης με τον προηγούμενο τεχνικό καθώς και το βιβλίο του τεχνικού ασφαλείας
 4. Να οριστούν οι ώρες και οι ημέρες επισκέψεων των τεχνικών μας (75 ώρες το χρόνο ανά εταιρεία ανάλογα με το είδος αυτής και την κατηγορία επικινδυνότητας που ανήκει).

Αφορούν επιχειρήσεις επικινδυνότητας  Α, Β και Γ κατηγοριών με μέχρι 5 άτομα προσωπικό. Σε περίπτωση που χρειάζεται πρωτοκόλληση στο Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας υπάρχει έξτρα κόστος + 30 € αν γίνει από εμάς.

Σε περίπτωση επιχειρήσεων που ασχολούνται με τεχνικά έργα δεν ισχύουν οι παραπάνω τιμές. Υπάρχει κόστος επίσκεψης ανά μήνα. Δηλαδή για έργα που ανήκουν στην Α κατηγορία επικινδυνότητας το κόστος ανέρχεται στα 80 € + φπα / επίσκεψη ενώ για έργα Β κατηγορίας επικινδυνότητας το κόστος ανέρχεται στα 60 € + φπα / επίσκεψη. Το ετήσιο κόστος αφορά γραφεία,καταστήματα, μαγαζιά. Για βιοτεχνικούς χώρους η τιμή διαμορφώνεται +800€.

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία κι ώρα συνάντησης στον χώρο που πρόκειται να γίνει η μελέτη με έμπειρους τεχνικούς ασφαλείας που σας δίνουν συμβουλές και υποδείξεις  σχετικά με θέματα που αφορούν την Υγεία & την Ασφάλεια των υπαλλήλων σας, καλύπτοντας τις απαιτήσεις του Νόμου Ν. 3850/2010, άρθρο 43. Η τιμή αφορά τη μελέτη από τεχνικούς ασφαλείας σε καταστήματα, γραφεία και μαγαζιά (Γ` Κατηγορίας).

Για το πρώτο ραντεβού με τον τεχνικό ασφαλείας, πρέπει:

 1. Να είναι παρών ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας
 2. Η πληρωμή του τεχνικού  ασφαλείας να γίνει με την υπογραφή της έκθεσης.
Αφορούν επιχειρήσεις Γ κατηγοριών επικινδυνότητας  μέχρι 100 άτομα προσωπικό. Για να την αναλάβει δικός μας τεχνικός ασφαλείας θα πρέπει να διακόψετε με αυτόν που ήδη συνεργάζεστε  και να ανατεθεί σε δικό μας τεχνικός ασφαλείας. Αν είναι ο εργοδότης της επιχείρησης τεχνικός ασφαλείας μπορούμε να την αναλάβουμε εμείς την μελέτη επαγγελματικού κινδύνου αλλά θα πρέπει να την υπογράψει ο εργοδότης ως τεχνικός ασφαλείας.

Εμφάνιση όλων...

Ωράριο Λειτουργίας

 • Δευτέρα: 9:00-21:30
 • Τρίτη: 9:00-21:30
 • Τετάρτη: 9:00-21:30
 • Πέμπτη: 9:00-21:30
 • Παρασκευή: 9:00-21:30
 • Σάββατο: 9:00-17:30
 • Κυριακή: 9:00-17:30

Τηλεφωνήστε καθημερινά ή κλείστε online όλο το 24ώρο.

Δημήτρης Κορέντης-Κορίνθιος

Δημήτρης Κορέντης-Κορίνθιος

Έδρα Κέντρο - Εξυπηρετούμε όλη την Αττική

Κάλεσε για την συγκεκριμένη προσφορά

Ενημέρωσε ότι τους καλείς για την προσφορά του MyConstructor.gr

Έμπειρος μηχανικός. Παρέχουμε άμεση εξυπηρέτηση με σεβασμό και υπευθυνότητα στον πελάτη.

Κάλεσε για την συγκεκριμένη προσφορά

Ενημέρωσε ότι τους καλείς για την προσφορά του MyConstructor.gr

Κλείσε Τώρα -10%

Υπολόγισε την τελική τιμή και κέρδισε έως και -10% έκπτωση!

Επίλεξε εργασία

Για ενοικίαση επιλέξτε πόσα τ.μ. είναι το ακίνητο σας.
Για το εξοικονομώ κατ οίκον επιλέξτε «για το πρόγραμμα εξοικονομώ κατ οίκον».

Υποχρεωτικό πεδίο!

Πόσα τετραγωνικά μέτρα είναι το ακινητό σας;

Υποχρεωτικό πεδίο!

Παρακαλώ συμπληρώστε πάνω από 1 .

Κάτοψη είναι ένα σχέδιο (σκαρίφημα) του σπιτιού. Μπορείτε να το σχεδιάσετε και μόνοι σας σε ένα χαρτί μιλιμετρέ.

Έχετε κάτοψη του ακινήτου;

Υποχρεωτικό πεδίο!

Έχετε διαθέσιμο το Ε9 του ιδιοκτήτη;

Υποχρεωτικό πεδίο!

Πρέπει να εκδοθεί παράβολο αξίας 5€ από το taxisnet με κωδικό 8012.

Υποχρεωτικό πεδίο!

Υποχρεωτικό πεδίο!

Παρακαλούμε γράψτε και στην συνέχεια επιλέξτε την διεύθυνση σας!

Παρακαλούμε συμπληρώστε όλες τις υποχρεωτικές ερωτήσεις!

Αξιολογήσεις χρηστών

4.9/5
(134)

Ποιότητα 99.4%

Αξιοπιστία 99.4%

Τιμή 98.8%

Συνέπεια 99.4%

Συμπεριφορά 99.4%

Καθαριότητα 99.4%

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-03-2020

Δεν είχα φυσική παρουσία αλλά όλα καλά η επικοινωνία ήταν άψογη εργασία κι ο χρόνος αποπεράτωσης όσο έπρεπε

Αλέξης Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
03-03-2020

Άψογη εξυπηρέτηση!

ΑΝΤΩΝΗΣ Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-03-2020

Εύχομαι όλες οι συναφείς τεχνικές εργασίες να γίνονταν με την ίδια αξιοπιστία, υπευθυνότητα, ταχύτητα και ευγένεια που συνάντησα στην σύντομη συνεργασία μου με τον Δημήτρη. Ως Πολιτικός Μηχανικός δε που γνωρίζω το αντικείμενο, εύχομαι να βρουν αυτές οι δουλειές τις αμοιβές που αξίζουν γιατί, λόγω των κακών οικονομικών συνθηκών στην χώρα μας αλλά και της υπερπροσφοράς εργασίας Μηχανικών, πραγματικά είναι πολύ χαμηλές ......

ΚΑΛΛΙΟΠΗ Δ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
19-02-2020

Ειρηνη Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
19-02-2020

ΧΡΙΣΤΙΝΑ Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-02-2020

Πολύ ακριβής και λεπτομερής. Το ραντεβού κράτησε ακριβώς όσο ειχε προσυμφωνηθεί. Το ραντεβού έγινε 19:00 το απόγευμα και μου έστειλε το πιστοποιητικό την άλλη μέρα το πρωί στις 08:00.

ΙΩΑΝΝΗΣ Λ.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-02-2020

Ένας από τους καλύτερους επαγγελματίες που έχω γνωρίσει.

No f.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
10-02-2020

Εξαιρετική δουλειά, επαγγελματισμός και άμεση εξυπηρέτηση. Συγχαρητήρια

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Ι.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-02-2020

Πολυτίμη Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
30-01-2020

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ Ν.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
28-01-2020

Άψογη εξυπηρέτηση σε όλα τα επίπεδα. Εξαιρετική και άμεση υπηρεσία. Πολύ καλός επαγγελματίας.

ΜΑΡΙΟΣ Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
27-01-2020

Συνεπής, ευγενικός και εξυπηρετικότατος. Ένας άψογος επαγγελματίας. Σίγουρα θα τον ξαναπροτιμήσω.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-01-2020

Εξαιρετικός, μεθοδικός , ακριβής και με βοήθησε με εύστοχες παρατηρήσεις. Θα συνεργαστώ ξανά μαζί του. Τον συστήνω

Marinos S.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-01-2020

ΘΟΔΩΡΗΣ Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-01-2020

Γερασιμια Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
17-01-2020

Αναστασια .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
14-01-2020

Εξαίρετος επαγγελματίας

θεοδωρα Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
10-01-2020

ΑΓΓΕΛΙΚΗ Λ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
11-01-2020

Εξαιρετικός

Παναγιωτης Ρ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-01-2020

Πολύ καλός στην δουλειά του συνεργάσιμος και εξυπηρετικός

ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ Β.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-01-2020

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΚΟΡΕΝΤΗΣ ΗΤΑΝ ΕΥΓΕΝΕΣΤΑΤΟΣ ΗΡΘΕ ΝΩΡΙΤΕΡΑ ΚΑΙ ΜΕ ΚΑΤΑΤΟΠΙΣΕ ΠΛΗΡΩΣ.ΑΡΙΣΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΤΟΝ ΣΥΣΤΗΝΩ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-01-2020

Πολύ σωστός επαγγελματίας και κυρίως χαμογελαστός και ευχάριστος. Τον συστήνω ανεπιφύλακτα.

Βασιλική Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-01-2020

Άψογος επαγγελματιας!!!

Κωνσταντίνα Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-01-2020

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
18-12-2019

Πολύ ικανοποιημένη. Φαίνεται ότι είναι γνώστης, σωστός επαγγελματίας, συνεπής ευγενέστατος, εκφράζεται με σαφήνεια, και πολύ πρόθυμος να λύσει τις απορίες, να δώσει απαντήσεις και λύσεις. Μαρία Στεφανάκη

Μαρια Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
16-12-2019

Εξαιρετικά φιλικός, αναλυτικός ως προς τη διαδικασία αλλά και τις συμβουλές για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του διαμερίσματος.

επαμινονδας γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
20-11-2019

τασσα ε.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
20-11-2019

Ευγενέστατος και υπερ-εξυπηρετικός

. Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-11-2019

Εξαιρετικός και πάρα πολύ φιλότιμος! Έμεινα πάρα πολύ ικανοποιημένος

Αλεξανδρος Ν.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
25-10-2019

σιγάλα ε.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
21-10-2019

Πετρος π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
17-10-2019

Άμεση εξυπηρέτηση από επαγγελματία !!!! Ευγενέστατος και κατατοπιστικός !!!

Σωτήτης Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-10-2019

Τέλεια εξυπηρέτηση

Εμμανουηλ Χ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-10-2019

Αψογος επαγγελματίας!

Κωστης .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
11-10-2019

ΕΛΕΝΗ Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-10-2019

Τέλεια συνεργασία!! Συνιστώ ανεπιφύλακτα!!!

Αλεξάνδρα Δ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
03-10-2019

Άψογη συνεργασία, συμπεριφορά και επαγγελματισμός.

ΜΑΡΚΟΣ Ζ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-10-2019

Μείναμε απόλυτα ευχαριστημένοι απο την ποιότητα της δουλείας του κ. Κορέντη, τον επαγγελματισμό του και την επικοινωνία που είχαμε μαζί του!!!Θα τον συνιστούσαμε ανεπιφύλακτα!!!

Σοφια Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-10-2019

Εξαίρετος ευγενέστατος συνεργασιμος

Βιβή Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-10-2019

Μιχαλης Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-10-2019

Επειδή εργάζομαι ως γιατρός στη Ρόδο ,χρειάστηκαν 2 πιστοποιητικά για ένα σπίτι μου στην Αθήνα .Το γραφείο μου έστειλε δυο θαυμάσιους συνεργάτες ,τελειώσαν πολύ γρήγορα ,με ευγένεια ,άριστη κατάρτιση και πολύ καλές τιμές χωρίς να χρειαστεί να ταξιδέψω.Ειλικρινά σας ευχαριστώ

Δημήτριος Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-10-2019

Καταπληκτικός επαγγελματίας, γρήγορος, και αποτελεσματικος! Ήθος και ποιότητα! Είμαστε πελάτες του πια!

ΟΛΥΜΠΙΑ Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
30-09-2019

Αντώνης Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-10-2019

Εξαίρετος απαγγελματίας ο κ. ΚΟΡΕΝΤΗΣ. Είμαι απόλυτα ικανοποιημένος απο τη συνέπεια, την ευγένεια, την τυπικότητα και την επαγγελματική κατάρτισή του. Συγχαρητήρια στον ίδιο και σε σας για την επιλογή τέτοιων συνεργατών.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
30-09-2019

ΝΑΣΟΣ Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
30-09-2019

ΕΛΕΝΗ .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
27-09-2019

Σαββινα Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
26-09-2019

Εξαιρετικός! Τον συνιστώ ανεπιφύλακτα!

Φωτεινή Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-09-2019

ΣΥΝΕΠΕΣΤΑΤΟΣ, ΕΥΓΕΝΗΣ, ΑΨΟΓΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ.

Βαρβάρα Α.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-09-2019

Συνεπής, έμπειρος, εργατικός, συνεργάσιμος και ευγενέστατος. Θα ξανασυνεργαζόμουν στο μέλλον σε παρόμοια υπόθεση.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-09-2019

Συνεπής, άψογος επαγγελματίας και πολύ ευγενικός!

Σοφία a.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-09-2019

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Μαρία α.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-09-2019

Ειρήνη Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
19-09-2019

Κώστας Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
15-09-2019

Άμεση εξυπηρέτηση. Ο Κος Κορινθιος Δημήτρης καταπληκτικος επαγγελματίας. Ευγενικότατος, άριστος στη δουλειά του, πραγματικά συγχαρητήρια.

Γεωργία Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
14-09-2019

Άψογος επαγγελματίας και πάρα πολύ γρήγορος. Ευχαριστώ για την συνεργασία

Σπύρος Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
10-09-2019

Εξαιρετικός και ΑΡΙΣΤΟΣ στην εργασία του επαγγελματίας.

ΜΗΝΑΣ Λ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-09-2019

Ιωαννης .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-09-2019

Άριστος επαγγελματίας, φιλικότατος, και γρήγορος. Τον συνιστώ ανεπιφύλακτα.

Ιωάννης Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-09-2019

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-09-2019

Ευγενέστατος επαγγελματίας, άριστα καταρτισμένος επιστήμονας, και εξυπηρετικότατος.

Ευφημία Ι.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-09-2019

Αμαλία .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
31-08-2019

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
30-08-2019

Πολύ καλός στη δουλειά και ευγενικός. Τον συστήνω ανεπιφύλακτα!!!

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-08-2019

. Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
11-08-2019

Πολύ σοβαρός και λεπτομερής επαγγελματίας. Λεπτολόγος σε επίπεδο ίσως υπερβολής, αλλά ταυτόχρονα προσεχτικός σε όλα τα επίπεδα της δουλειάς του. Τον συνιστώ ανεπιφύλακτα. Θα τον χρησιμοποιήσω και άλλες φορές.

Κοσκωτας Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-08-2019

Ο κόσμος Κορέντης διακρίνεται για την ευγένειά, τη συνέπεια, τον επαγγελματισμό και την εξυπηρετικότητά του. Τον συνιστούμε ανεπιφύλακτα.

Βασιλης Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
03-08-2019

Απόλυτα συνεπής επαγγελματίας - άριστη υπηρεσία.

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Π.

1/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
27-07-2019

Ενώ του έδωσα το προσυμφωνημένο ποσό μου έκοψε απόδειξη 12 ευρώ χρησιμοποιώντας διάφορες δικαιολογίες για το ΦΠΑ. Στη συνέχεια ενώ του ζητώ να βάλει μία υπογραφή σε ένα έντυπο παρεμβάσεων που το παρέδωσα και το οποίο χρειάζομαι για να συμμετάσχω στο εξοικονομώ κατοίκων 2 , εν ολίγοις μου λέει ότι το πιστοποιητικό το οποίο μου έδωσε το πλήρωσα πολύ λίγα λεφτά είναι δευτέρας κατηγορίας και δεν είναι άξιο για να χρησιμοποιηθεί για το εξοικονομω κατοίκων και επίσης ότι πρέπει να πληρώσω αλλά λεφτά για να βάλει την υπογραφή του οφείλει με βάση τον νόμο σε αυτό το χαρτί . Επιφυλάσσομαι για όποιες περαιτέρω νομικές ενέργειες

ΙΩΑΝΝΗΣ Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-07-2019

ελενη Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
19-07-2019

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
19-07-2019

Απολύτως ικανοποιημένη με τις υπηρεσίες σας!!!Σας ευχαριστώ πολύ!!!

Νίκη Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
17-07-2019

Απλά εξαιρετικός και εξυπηρετικός!!

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
16-07-2019

Ο κ.Κορέντης-Κορίνθιος Δημήτρης ήταν ευγενέστατος , συνεργάσιμος και πρόθυμος να μας εξηγήσει όσα θέλαμε .Τέλος λάβαμε πολύ σύντομα το ενεργειακό πιστοποιητικό μας.

Θεοδώρα Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
15-07-2019

Μιχαλης Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-07-2019

Τέλεια συνεργασία! Ο κ. Κορέντης - Κορίνθιος Δημήτρης είναι συνεπής επαγγελματίας και καλός άνθρωπος! Συγχαρητήρια!

χρηστος τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-07-2019

Θεόδωρος Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-07-2019

Εξαιρετικός επαγγελματίας, στην ώρα του στο ραντεβού. Φιλικός και εξηγούσε ότι τον ρωτούσα σχετικά με τις διαδικασίες. Άριστος επαγγελματίας

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-07-2019

Πολύ καλός.επάγγελμάτιας

Αναστασία .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-07-2019

Ζαχαρίας .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
30-06-2019

Παναγιώτα .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
29-06-2019

Αριολα .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-06-2019

ΠΟΛΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΣΩΣΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-06-2019

Αθανασιος Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
16-06-2019

Γιώργος Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
15-06-2019

Στέφανος Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-06-2019

Εξαιρετικός, ευγενής, άψογος!!!

Παναγιώτα Ζ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-06-2019

Αριστη συνεργασια με ακριβεια στο ραντεβου και με προθυμια για καθε εξυπηρετηση...

Νικος Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
03-06-2019

Δημήτριος .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-06-2019

Εξαιρετικός επαγγελματίας, ευγενικός συνεπής και πολύ επεξηγηματικος! Τον συνιστώ ανεπιφύλακτα

Βασιλική .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
31-05-2019

Γρήγορη εξυπηρέτηση και πολύ καλή δουλειά

ΧΡΗΣΤΟΣ Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
30-05-2019

γιωργος μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
21-05-2019

Άψογη και άμεση εξυπηρέτηση, ευγενέστατος και επαγγελματίας. Προτείνεται ανεπιφύλακτα.

Άγγελος Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
21-05-2019

SIDERI E.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
20-05-2019

Μαρία Χ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
20-05-2019

Πάρα πολύ καλός επαγγελματίας. Είμαι πολύ ικανοποιημένη με τη συνεργασία μας.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Ν.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
19-05-2019

Εξαιρετικός επαγγλεματίας με γνώση του αντικειμένου!!!

ΧΡΙΣΤΙΝΑ Ζ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
19-05-2019

Άριστος επαγγελματίας, άψογη συμπεριφορά!!

ΑΝΤΩΝΗΣ Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
18-05-2019

Πρόθυμος, υπομονετικός, επεξηγηματικός, φιλικός, εύστροφος, ότι καλύτερο έχω συναντήσει.

Στέφανος Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
17-05-2019

νικολας μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
16-05-2019

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-05-2019

Χαραλαμπος .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-05-2019

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΣ, ΤΥΠΙΚΟΣ, ΦΙΛΙΚΟΣ. ΑΨΟΓΟΣ ΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΊΑΣ ΚΑΙ ΩΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ!!!! ΣΥΓΧΑΡΗΤΉΡΙΑ!!!!

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Λ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-04-2019

Ο Δημήτρης είναι άψογος και άριστος επαγγελματίας! Γνώστης του αντικειμένου και με διάθεση να βοηθήσει. ΄Ηρθε εγκαίρως στο ραντεβού του, διέθεσε όσο χρειαζόταν και έκαν ολοκληρωμένη εργασία. Με κατατόπισε σε διάφορα θέματα που τον ρώτησα και είχε όλη την καλή διάθεση να βοηθήσει. Τον συστήνω ανεπιφύλακτα!

Κωστας Δ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-04-2019

Κωνσταντίνος Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-04-2019

Εξαιρετικό παιδί, συνεργάσιμος και ευγενέστατος.

Νικόλας Ζ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
16-04-2019

ΕΛΕΝΗ Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
14-04-2019

Όλα καλά. Πολύ καλή συμπεριφορά. Παρόλο που αργήσαμε εμείς στο ραντεβού ο συνεργάτης σας το αντιμετώπισε με το χαμόγελο.

Παναγιωτης .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-04-2019

Γρήγορη εξυπηρέτηση. Έμεινα ευχαριστημένος.

ΧΡΗΣΤΟΣ Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
11-04-2019

Γιαννης Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
11-04-2019

Αντωνια Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-04-2019

Απόλυτα ικανοποιημένη από την συνεργασία

Σοφία Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-04-2019

Ακρίβεια, συνέπεια (ήρθε στο ραντεβού νωρίτερα), ευγένεια.. Πολύ καλή εμπειρία

Κωνσταντίνος Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-04-2019

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-04-2019

ΝΙΚΟΣ Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-04-2019

Παυλου Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-04-2019

Άψογος και εξυπηρετικός. Συγχαρητήρια!!!

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-04-2019

ΘΕΟΦΑΝΗΣ Ρ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
31-03-2019

Ο κος. Κορέντης ήταν εξαιρετικός στη δουλειά του, συνεπής και αποτελέσματικός. Τον συνιστώ ανεπιφύλακτα.

Τερψιθεα Δ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
31-03-2019

ΕΙΡΗΝΗ Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
30-03-2019

Πέτρος Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
30-03-2019

ΚΑΤΕΡΙΝΑ Ζ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
29-03-2019

Πολλή ευγενείς και με άμεση εξυπερετιση.

ΣΩΚΡΑΤΗΣ Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
29-03-2019

Μαργαρίτα Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-03-2019

Κυριακή Ο.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
17-03-2019

Ευαγγελια ..

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
15-03-2019

ΣΩΚΡΑΤΗΣ Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-03-2019

Υπερβολικά ικανοποιημένη!!!!

Tatia T.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-03-2019

αναστασια κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-03-2019

Καταπληκτικος επαγγελματίας, με άριστη γνώση ακόμα και εξειδικευμενων λεπτομερειών. Πραγματικά ένα μεγάλο μπράβο στον Κο Κορέντη.

νικος μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-02-2019

Eυ αριστημενη με την συνεργασια αψογος στην εργασια αν και δεν εχω παραλαβει ακομη το πιστοποητικο γιατι ειναι πολυ συντομο το χρονικο διαστημα υπεροχος ανθρωπος. Στγχαρητηρια

καλλιοπη λ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-02-2019

Άμεσο ραντεβού και γρήγορη εξυπηρέτηση. Έμεινα πάρα πολύ ευχαριστημένος.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
21-02-2019

Γιώργος Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
21-02-2019

ΜΑΡΙΝΑ .

Εμφάνιση όλων

Έκανες κάποια εργασία;

Γράψε την αξιολόγηση σου!

Ποιότητα

Αξιοπιστία

Τιμή

Συνέπεια

Συμπεριφορά

Καθαριότητα

Καταχώρηση αξιολόγησης
Παρακαλώ περιμένετε...