Οι εργασίες συνεχίζονται κανονικά. Ολοι οι επαγγελματίες μας λαμβάνουν ενισχυμένα μέτρα υγιεινής. Καλέστε για ραντεβού ή κλειστε on-line.
Απόστολος Παπαδημητρίου

Απόστολος Παπαδημητρίου

Εξυπηρετούμε όλη την Αττική Έδρα Κέντρο

Ηλεκτρολόγος μηχανικός με 15ετή εμπειρία στην έκδοση ΠΕΑ & ΠΔΕΗ. Αυθημερόν έκδοση πιστοποιητικών ΔΕΔΔΗΕ.

Υπηρεσίες

Η διαδικασία ηλεκτρολογικού πιστοποιητικού 30 τμ περιλαμβάνει τις μετρήσεις που πρέπει αρχικά να γίνουν από τον ηλεκτρολόγο μηχανικό με την βοήθεια ειδικού οργάνου, ώστε να ελεγχθούν οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, οι δοκιμές για διαπίστωση της ορθής λειτουργίας και ο οπτικός έλεγχος.

 • Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση του πιστοποιητικού.
 • Επίσης , είναι υποχρεωτικό να υπάρχει πίνακας και ρελέ διαφυγής στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση για την έκδοση του πιστοποιητικού.

Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται τα ακόλουθα :

 • Όνομα, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ ιδιοκτήτη
 • Διεύθυνση ακινήτου, όροφο ακινήτου και τον αριθμό διαμερίσματος (είναι προαιρετικό αλλά μπορείτε να το βρείτε στα κοινόχρηστα ή στο συμβόλαιο)
 • Αριθμό παροχής ΔΕΗ
 • Κατάστημα ΔΕΗ
 • Τύπος τιμολογίου (Γ1, Γ21 κοκ).  Αν έχει νυχτερινό ή όχι ( Γ1Ν κοκ). Συμφωνημένη ισχύς υποχρεωτικά.

Η ισχύς του πιστοποιητικού είναι για οικιακούς χώρους 14 χρόνια ενώ για καταστήματα 7 χρόνια.

Η διαδικασία ηλεκτρολογικού πιστοποιητικού 100 τμ περιλαμβάνει τις μετρήσεις που πρέπει αρχικά να γίνουν από τον ηλεκτρολόγο μηχανικό με την βοήθεια ειδικού οργάνου, ώστε να ελεγχθούν οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, οι δοκιμές για διαπίστωση της ορθής λειτουργίας και ο οπτικός έλεγχος.

 • Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση του πιστοποιητικού.
 • Επίσης , είναι υποχρεωτικό να υπάρχει πίνακας και ρελέ διαφυγής στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση για την έκδοση του πιστοποιητικού.

Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται τα ακόλουθα :

 • Όνομα, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ ιδιοκτήτη
 • Διεύθυνση ακινήτου, όροφο ακινήτου και τον αριθμό διαμερίσματος (είναι προαιρετικό αλλά μπορείτε να το βρείτε στα κοινόχρηστα ή στο συμβόλαιο)
 • Αριθμό παροχής ΔΕΗ
 • Κατάστημα ΔΕΗ
 • Τύπος τιμολογίου (Γ1, Γ21 κοκ).  Αν έχει νυχτερινό ή όχι ( Γ1Ν κοκ). Συμφωνημένη ισχύς υποχρεωτικά.

Η ισχύς του πιστοποιητικού είναι για οικιακούς χώρους 14 χρόνια ενώ για καταστήματα 7 χρόνια.

Η διαδικασία ηλεκτρολογικού πιστοποιητικού 150 τμ περιλαμβάνει τις μετρήσεις που πρέπει αρχικά να γίνουν από τον ηλεκτρολόγο μηχανικό με την βοήθεια ειδικού οργάνου, ώστε να ελεγχθούν οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, οι δοκιμές για διαπίστωση της ορθής λειτουργίας και ο οπτικός έλεγχος.

 • Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση του πιστοποιητικού.
 • Επίσης , είναι υποχρεωτικό να υπάρχει πίνακας και ρελέ διαφυγής στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση για την έκδοση του πιστοποιητικού.

Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται τα ακόλουθα :

 • Όνομα, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ ιδιοκτήτη
 • Διεύθυνση ακινήτου, όροφο ακινήτου και τον αριθμό διαμερίσματος (είναι προαιρετικό αλλά μπορείτε να το βρείτε στα κοινόχρηστα ή στο συμβόλαιο)
 • Αριθμό παροχής ΔΕΗ
 • Κατάστημα ΔΕΗ
 • Τύπος τιμολογίου (Γ1, Γ21 κοκ).  Αν έχει νυχτερινό ή όχι ( Γ1Ν κοκ). Συμφωνημένη ισχύς υποχρεωτικά.

Η ισχύς του πιστοποιητικού είναι για οικιακούς χώρους 14 χρόνια ενώ για καταστήματα 7 χρόνια.

Η διαδικασία ηλεκτρολογικού πιστοποιητικού άνω των 200 τμ περιλαμβάνει τις μετρήσεις που πρέπει αρχικά να γίνουν από τον ηλεκτρολόγο μηχανικό με την βοήθεια ειδικού οργάνου, ώστε να ελεγχθούν οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, οι δοκιμές για διαπίστωση της ορθής λειτουργίας και ο οπτικός έλεγχος.

 • Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση του πιστοποιητικού.
 • Επίσης , είναι υποχρεωτικό να υπάρχει πίνακας και ρελέ διαφυγής στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση για την έκδοση του πιστοποιητικού.

Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται τα ακόλουθα :

 • Όνομα, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ ιδιοκτήτη
 • Διεύθυνση ακινήτου, όροφο ακινήτου και τον αριθμό διαμερίσματος (είναι προαιρετικό αλλά μπορείτε να το βρείτε στα κοινόχρηστα ή στο συμβόλαιο)
 • Αριθμό παροχής ΔΕΗ
 • Κατάστημα ΔΕΗ
 • Τύπος τιμολογίου (Γ1, Γ21 κοκ).  Αν έχει νυχτερινό ή όχι ( Γ1Ν κοκ). Συμφωνημένη ισχύς υποχρεωτικά.

Η ισχύς του πιστοποιητικού είναι για οικιακούς χώρους 14 χρόνια ενώ για καταστήματα 7 χρόνια.

Η διαδικασία ηλεκτρολογικού πιστοποιητικού 200 τμ περιλαμβάνει τις μετρήσεις που πρέπει αρχικά να γίνουν από τον ηλεκτρολόγο μηχανικό με την βοήθεια ειδικού οργάνου, ώστε να ελεγχθούν οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, οι δοκιμές για διαπίστωση της ορθής λειτουργίας και ο οπτικός έλεγχος.

 • Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση του πιστοποιητικού.
 • Επίσης , είναι υποχρεωτικό να υπάρχει πίνακας και ρελέ διαφυγής στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση για την έκδοση του πιστοποιητικού.

Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται τα ακόλουθα :

 • Όνομα, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ ιδιοκτήτη
 • Διεύθυνση ακινήτου, όροφο ακινήτου και τον αριθμό διαμερίσματος (είναι προαιρετικό αλλά μπορείτε να το βρείτε στα κοινόχρηστα ή στο συμβόλαιο)
 • Αριθμό παροχής ΔΕΗ
 • Κατάστημα ΔΕΗ
 • Τύπος τιμολογίου (Γ1, Γ21 κοκ).  Αν έχει νυχτερινό ή όχι ( Γ1Ν κοκ). Συμφωνημένη ισχύς υποχρεωτικά.

Η ισχύς του πιστοποιητικού είναι για οικιακούς χώρους 14 χρόνια ενώ για καταστήματα 7 χρόνια.

Εμφάνιση όλων...

Ωράριο Λειτουργίας

 • Δευτέρα: 9:00-21:30
 • Τρίτη: 9:00-21:30
 • Τετάρτη: 9:00-21:30
 • Πέμπτη: 9:00-21:30
 • Παρασκευή: 9:00-21:30
 • Σάββατο: 9:00-17:30
 • Κυριακή: 9:00-17:30

Τηλεφωνήστε καθημερινά ή κλείστε online όλο το 24ώρο.

Απόστολος Παπαδημητρίου

Απόστολος Παπαδημητρίου

Εξυπηρετούμε όλη την Αττική Έδρα Κέντρο

Κάλεσε για την συγκεκριμένη προσφορά

Ενημέρωσε ότι τους καλείς για την προσφορά του MyConstructor.gr

Ηλεκτρολόγος μηχανικός με 15ετή εμπειρία στην έκδοση ΠΕΑ & ΠΔΕΗ. Αυθημερόν έκδοση πιστοποιητικών ΔΕΔΔΗΕ.

Κάλεσε για την συγκεκριμένη προσφορά

Ενημέρωσε ότι τους καλείς για την προσφορά του MyConstructor.gr

Κλείσε Τώρα -10%

Υπολόγισε την τελική τιμή και κέρδισε έως και -10% έκπτωση!

Επίλεξε εργασία

Επιλέξτε πόσα τ.μ. είναι το ακίνητο σας

Υποχρεωτικό πεδίο!

Έχετε έναν λογαριασμό της ΔΕΗ ή κάποιου άλλου παρόχου ρεύματος;

Υποχρεωτικό πεδίο!

Έχετε ηλεκτρολογικό πίνακα;

Υποχρεωτικό πεδίο!

Παράδοση πιστοποιητικού:

Υποχρεωτικό πεδίο!

Υποχρεωτικό πεδίο!

Παρακαλούμε γράψτε και στην συνέχεια επιλέξτε την διεύθυνση σας!

Παρακαλούμε συμπληρώστε όλες τις υποχρεωτικές ερωτήσεις!

Αξιολογήσεις χρηστών

4.9/5
(394)

Ποιότητα 98.9%

Αξιοπιστία 98.7%

Τιμή 99%

Συνέπεια 98.8%

Συμπεριφορά 99.2%

Καθαριότητα 99.8%

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
14-03-2020

Σταυρος Ζ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
03-03-2020

ΣΩΤΗΡΙΟΣ Χ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-03-2020

Νικητοπουλου Φ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
03-03-2020

Αναστασία .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-02-2020

Εμεινα πολυ ευχαριστημενη

. Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
14-02-2020

Εξαιρετικός τον σύστησα και σε άλλους οι οποίοι επίσης έμειναν πολυ ευχαριστημένοι.

Κυριακή Ν.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
19-02-2020

Κάτια Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
19-02-2020

Ο κ.Παπαδημητρίου είναι εξαιρετικός επαγγελματίας και πολύ ευγενικός κύριος.Τον συστήνω ανεπιφύλακτα.

αριστεα χ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-02-2020

Κωνσταντίνος Ν.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
19-02-2020

Στην ώρα του στο ραντεβού, όλα άψογα !

ΑΝΕΣΤΗΣ Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-02-2020

Ο ηλεκτρολόγος που ήρθε στο ραντεβού ήταν εξυπηρετικός

αλεξανδρος π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-02-2020

Νικόλαος .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
31-01-2020

Κάτια Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
31-01-2020

ΓΕΩΡΓΙΑ Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
30-01-2020

Μια χαρά όλα, ήρθε, είδε, έφτιαξε το πιστοποιητικό. Ούτε μία ώρα. Όλα άψογα

Παύλος Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
03-02-2020

Πολύ τυπικός στην ώρα του ραντεβού, ευγενικός και γρήγορος στην δουλειά του. Τον συνιστώ ανεπιφύλακτα.

Χρήστος Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
25-01-2020

Υβόννη Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
16-01-2020

φωτεινη π.

4.6/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
11-01-2020

Βασιλης Γ.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
18-01-2020

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-01-2020

Ακριβώς οπως τα είχαμε πει και τηλεφωνικά. Συνέπεια και ενημέρωση σχετικά με το ραντεβού μας.

. Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
17-01-2020

Αναστασια .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-01-2020

Γεωργια Χ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-01-2020

ΚΑΤΕΡΙΝΑ Τ.

1.5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-11-2019

Απαράδεκτος.Εκανα βλακεία που τον προτίμησα.

ΘΕΑΝΩ Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
14-01-2020

Γρήγορος και ευγενέστατος. Τον συστήνω ανεπιφύλακτα.

ΝΙΚΟΣ Β.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-01-2020

Ευαγγελία .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
20-12-2019

Παναγιώτης .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-12-2019

Μαρία .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
20-11-2019

Παναγιωτης Κ.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
16-12-2019

Χρηστος Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-12-2019

χρυσουλα κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-12-2019

Εξαιρετικός ο κύριος Απόστολος.

αλεξανδρα Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-12-2019

Συνεπής και ευγενικός! Το χαρτί μου το έφτιαξε άμεσα! Αν χρειαστώ παλι ηλεκτρολόγο θα τον προτιμήσω σίγουρα!

Αναστασία Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-12-2019

Αντώνης .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-12-2019

Άριστη συνεργασία!

στυλιδου α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-12-2019

Όλα μια χαρά.

Στέργιος Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-12-2019

ΙΩΑΝΝΑ Θ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
26-11-2019

Μαρια .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
03-12-2019

Ολα αριστα ( εννοω 5αστερια )

Νικολαος Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-12-2019

ευαγγελια α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
28-11-2019

Ελευθερία .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
25-11-2019

Στουραϊτης Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
11-11-2019

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ρ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
25-11-2019

Ποτουρίδη Ε.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
20-11-2019

Πολύ ευχαριστημένος από τον άνθρωπο, συνεπέστατος.

Κώστας σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
19-11-2019

Χριστιάνα Χ.

4/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
17-11-2019

Επαγγελματική συμπεριφορά και συνέπεια!

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
20-11-2019

Επαγγελματίας, συνεργάσιμος και πρόθυμος να εξηγήσει τα πάντα ο ηλεκτρολόγος ! Έμεινα εξαιρετικά ικανοποιημένος από τη δουλεία του αλλά και από την εφαρμογή που έκλεισα ραντεβού!!!

Ανέστης Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
15-11-2019

Του οφείλω εγω ένα ευρώ, γιατί δεν είχα ψιλα!!!

Στυλιανή Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-11-2019

Άψογος σε όλα !!! Σίγουρα θα συνεργαστούμε ξανά.

ΓΙΩΡΓΟς Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-11-2019

μακρη δ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
10-11-2019

Άννα Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
20-10-2019

Νικος Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
16-10-2019

Μινα Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-10-2019

Eξαιρετικός επαγγελματίας , άψογος, συνεπής , απόλυτα αξιόπιστος , πολύ καλή τιμή

Μαρία Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-10-2019

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
18-10-2019

Αφροδίτη Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
10-10-2019

Είρθε στην ώρα του , ήταν ευγενικός και δεν με καθυστέρησε καθόλου και το πιστοποιητικό που ήθελα για την ΔΕΔΔΗΕ μου το έκδοσε επι τόπου . Οτιδήποτε χρειαστώ σίγουρα θα σας ξαναπροτιμήσω.

Στέλλα Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
17-10-2019

Όλα τέλεια!

MICHALIS P.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
11-10-2019

Στεφανία Λ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
19-10-2019

ΣΟΦΙΑ Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
10-10-2019

Άψογη συνεργασία. Ευγένεια και συνέπεια.Αν και τις φοβόμουν αυτου του τύπου τις εταιρείες ευτυχώς διαψευτηκα.

Ανδριανή Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
11-10-2019

Η δουλειά η δική μου έγινε μια χαρά χωρίς απρόοπτα.

Ιώαννης Ι.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-10-2019

ΣΠΥΡΟΣ Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-10-2019

Επαγγελματίας με άριστη γνώση της δουλειάς του και με εξαιρετική συμπεριφορά, συστηνεται ανεπιφύλακτα

Λάσκαρης Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-10-2019

Εξυπηρετικός υπάλληλος, κατατοπιστικος, ούτε καν δέχθηκε φιλοδώρημα. Τον συνιστώ ανεπιφύλακτα.

κοτσαρινης β.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
10-10-2019

Ακριβής στο ραντεβού του και σωστός επαγγελματίας. Μπράβο !!!

Φώτης Χ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-10-2019

Evdoxia K.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-10-2019

Ιωαννης Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-10-2019

Συνεπής και με κατανόηση.

Μαρια Δ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
03-10-2019

Με στενοχωρισατε στην αρχή αλλα επειδή είδα συνέπεια και επαγγελματισμο στην συνεχεια αποδέχτηκα την συνεργασία και έμεινα ευχαριστημενος

GIORGOS M.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
30-09-2019

ΜΑΡΙΑ Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
30-09-2019

Ευρυδίκη Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
29-09-2019

AΝΑΡΓΥΡΟΣ Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-09-2019

Ολα τελεια.

Μαρία Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-09-2019

Άψογος και αποτελεσματικός στη δουλειά του, ακριβής στο ραντεβού του. Παρείχε και γενικές χρήσιμες οδηγίες για θέματα ασφαλείας του ηλεκτρικού πίνακα της οικίας μου. Με ευχαρίστηση τον συνιστώ σε φίλους και συνεργάτες μου.

Ιωάννης Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-09-2019

Κωνσταντίνος Δ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-09-2019

Μιχαήλ Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
20-09-2019

Γιώργος Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
17-09-2019

Χρήστος Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
17-09-2019

Αιμιλιος .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
16-09-2019

Ολα αψογα, ευχαριστω για την αμεση και αξιοπιστη εξυπηρέτηση!!

Λουκάς Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
16-09-2019

Καραμπίνης Ρ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
15-09-2019

Αννα Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
15-09-2019

Κλείσαμε ραντεβού για την έκδοση πιστοποιητικου ΔΕΗ. Εξαιρετικός επαγγελματίας, τηλεφώνησε και ο ίδιος για να επιβεβαιώσει το ραντεβού, συνεπής στην ώρα του, αποτελεσματικός και γρήγορος. Τον συστήνω ανεπιφύλακτα.

Όλγα Β.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-09-2019

Ο συνεργάτης σας γρήγορος, σωστός και ευγενέστατος. Ολοκλήρωσε την μελέτη και παρέδωσε τα απαραίτητα έγγραφα όπως ειχε υποσχεθεί. Ευχαριστώ και θα σας προτιμήσω και την επομενη φορά που θα χρειαστώ κάτι, επίσης θα σας προτείνω στους φίλους και γνωστούς μου.

Ηρακλής Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-09-2019

Konstantinos P.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-09-2019

Σωστός επαγγελματίας.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-09-2019

Ήταν άψογος

Ελενη Ν.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-09-2019

Απολύτως ικανοποιημένη από την εξυπηρέτηση

Σουζάνα Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-09-2019

Εξαιρετική εξυπηρέτηση με τον πιο σύγχρονο τρόπο.

Μανουσάκης Ι.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-09-2019

Σωστός επαγγελματίας... Μπράβο

Δημήτρης Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-09-2019

Ηλιάνα Δ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-09-2019

ΒΑΓΕΝΑ Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-09-2019

στεφανη γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-09-2019

Πολυ καλη εξυπηρετηση, χωρις παρατηρησεις.

Φωτιος Β.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-09-2019

ΣΥΝΕΠΗΣ - ΑΨΟΓΟΣ -ΣΩΣΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

ΕΛΕΝΗ Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-09-2019

Ολα ηταν αψογα.Δεν χρειαστηκε τιποτα παραπανω απο τα αναφερομενα στο site

ΘΕΟΦΑΝΗΣ Χ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-09-2019

ΑΝΝΑ Η.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
31-08-2019

ΗΛΙΑΣ Λ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
26-08-2019

Αλέξανδρος Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
25-08-2019

. Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-08-2019

Αριστος

Ερη Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-08-2019

Χρυσούλα Δ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
20-08-2019

Χριστίνα Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
18-08-2019

ΒΑΣΙΛΗΣ Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
17-08-2019

Ιωακειμ Φ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-08-2019

Όλα τέλεια!!!

Ελένη Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-08-2019

Όλγα Ν.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-08-2019

Άψογος επαγγελματίας!!!!!

Λεωνίδας Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
29-07-2019

Είστε άψογοι και συνεπεστατοι

Ελενη Ν.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
25-07-2019

Νικος Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-07-2019

Νικος Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-07-2019

Ελενη Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-07-2019

Ηλίας .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
19-07-2019

Υπηρχε συνέπεια από τον τεχνικό και επαγγελματισμός

Αχιλλεας Σ.

4.5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
19-07-2019

Σπυρίδων .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
14-07-2019

Όλα καλά. Το ραντεβού μας ήταν συγκεκριμένη ώρα και δεν υπήρχε καθηστερηση. Επαγγελματίας ήρθε έκανε την δουλειά του και όλα καλά.

Μανώλης Ν.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-07-2019

Άψογη συνεργασία και καλύτερη τιμή!

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-07-2019

Συγχαρητηρια για την αμεσοτητα και τον επαγγελματισμο του προσωπικου. Σας συνιστω ανεπιφυλακτα

Γιάννης Κ.

4.5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
11-07-2019

καββαδια μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-07-2019

Λαζαρος Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-07-2019

παρασκευας κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-07-2019

Γρήγορη ανταπόκριση εξαιρετικός ο συνεργάτης σας Ειρηνη Παπαθανασιου

ΙΩΑΝΝΗΣ Π.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-07-2019

Στέφανος Ν.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-07-2019

Αψογοι!!!

γιωργος τ.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-07-2019

Ναταλία .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
30-06-2019

Άψογη εξυπηρέτηση σε όλους τους τομείς..

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ .

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
30-06-2019

Χρήστος Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
29-06-2019

Βασιλική Μ.

4.6/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
25-06-2019

Ιωαννης Χ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-06-2019

Φωτεινή Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-06-2019

Ρουμπίν Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
15-06-2019

Αψογα σε ολους τους τομεις! Το συστηνω ανεπιφυλακτα!!!

. Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
11-06-2019

Όλα άψογα, κλείσιμο ραντεβού άμεσο και συνεπέστατος ο ηλεκτρολόγος, και η τιμή από τις καλύτερες στην αγορά!

Βαγγέλης Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-06-2019

Ιορδάνης Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-06-2019

Μαρία Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-06-2019

Γιάννης Λ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-06-2019

Εμμανουήλ Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
31-05-2019

Συνεπής, ταχύς και αξιόπιστος.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
28-05-2019

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
20-05-2019

ΣΩΤΗΡΗΣ Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
20-05-2019

Τα λόγια είναι περιττά, άψογος επαγγελματίας, γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση! Με μερικά κλικ στη παραπάνω σελίδα κάνεις τη δουλειά σου και κυρίως οικονομικά. Συστήνεται ανεπιφύλακτα!

Δημήτριος Κ.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
17-05-2019

Μια χαρά!! Ευχαριστώ πολύ

Αντωνια Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-05-2019

ανετα σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
28-04-2019

Vasileios (.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
27-04-2019

Εύκολη και άμεση!

Μιράντα Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-04-2019

Αξιόπιστος και συνεπής. Εμεινα ευχαριστημένη.

Ρένα Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-04-2019

ΕΛΕΝΗ Χ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
18-04-2019

ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ ΣΩΣΤΟΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΕΛΕΙΟΣ

ΕΛΕΝΗ Ζ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
15-04-2019

ελπιδα π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
15-04-2019

Πολύ καλός επαγγελματίας!

Χρυσοβαλάντης Λ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
14-04-2019

Είμαι απόλυτα ικανοποιημενη. Όλα έγιναν εύκολα γρήγορα και με συνέπεια. Ευχαριστώ πολύ

Χαρικλεια Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
11-04-2019

Απολυτα τυπικος στην δουλεια του και αξιοπιστος. Προτεινεται ανεπιφυλακτα.

ΣΟΦΙΑ Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-04-2019

Εξαιρετική συνεργασία!!

Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-04-2019

Γιαννης Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-04-2019

Όλα ήταν άψογα!

Γιωργος Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-04-2019

Ευαγγελία Χ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
28-03-2019

Αριστη συνεργασία.Αψογος επαγγελματίας.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
26-03-2019

CΗRYSANTHAKOPOULOS N.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-03-2019

Νίκος .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-03-2019

Μαρίνος Β.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
16-03-2019

Κώστας Ξ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
15-03-2019

Γιώργος Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
10-03-2019

Άριστος επαγγελματίας !

ΑΜΑΛΙΑ Ν.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
10-03-2019

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-03-2019

Συγχαρητήρια ειχα μια πολύ καλη συνεργασια...

Νίκος Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-02-2019

Μαρίλη Χ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
18-02-2019

Μαρια Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
14-02-2019

Όλα καλώς !!!

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-02-2019

Εξαιρετικός και άμεση έκδοση του πιστοποιητικού.

Σταύρος Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
11-02-2019

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-02-2019

Νίκος Δ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
03-02-2019

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
31-01-2019

Κωνσταντινος Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
26-01-2019

ΚΑΛΛΙΟΠΗ Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-01-2019

Φώτης Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
20-01-2019

Συγχαρητήρια, έμεινα πολύ ικανοποιημένη από τις υπηρεσίες σας!!

Κατερίνα Χ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-01-2019

Θεανώ Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-01-2019

Θεμιστοκλής Α.

3.3/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
26-12-2018

Αναγκάσθηκα να πάω δύο φορές στην ΔΕΔΔΗΕ για την κατάθεση του πιστοποιητικού, γιατί ο υπάλληλος εκεί δεν μπορούσε να καταλάβει τι έγραφε στο πιστοποιητικό, λόγω του ότι τα γράμματα ήταν ακαταλαβίστικα. Συναντήθηκα με τον κύριο Παπαδημητρίου την επόμενη, διόρθωσε τα γράμματα και ξαναπήγα στην ΔΕΔΔΗΕ για την κατάθεση.

Γιώργος Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-12-2018

Σοφια Ν.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
21-12-2018

σταυροπουλος .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
18-12-2018

Ανδρέας Λ.

4.1/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
16-12-2018

Αγγελικη Χ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
15-12-2018

Μιχαλης Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
03-12-2018

Κατερινα Κ.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
26-11-2018

Ελένη Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
26-11-2018

. Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
19-11-2018

Προκόπης Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
15-11-2018

Ιωάννης Α.