Απόστολος Παπαδημητρίου

Απόστολος Παπαδημητρίου

Εξυπηρετούμε όλη την Αττική

Ηλεκτρολόγος μηχανικός με 15ετή εμπειρία στην έκδοση ΠΔΕΗ. Αυθημερόν έκδοση πιστοποιητικών ΔΕΔΔΗΕ.

Υπηρεσίες

Η διαδικασία ηλεκτρολογικού πιστοποιητικού 30 τμ περιλαμβάνει τις μετρήσεις που πρέπει αρχικά να γίνουν από τον ηλεκτρολόγο μηχανικό με την βοήθεια ειδικού οργάνου, ώστε να ελεγχθούν οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, οι δοκιμές για διαπίστωση της ορθής λειτουργίας και ο οπτικός έλεγχος.

 • Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση του πιστοποιητικού.
 • Επίσης , είναι υποχρεωτικό να υπάρχει πίνακας και ρελέ διαφυγής στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση για την έκδοση του πιστοποιητικού.

Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται τα ακόλουθα :

 • Όνομα, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ ιδιοκτήτη
 • Διεύθυνση ακινήτου, όροφο ακινήτου και τον αριθμό διαμερίσματος (είναι προαιρετικό αλλά μπορείτε να το βρείτε στα κοινόχρηστα ή στο συμβόλαιο)
 • Αριθμό παροχής ΔΕΗ
 • Κατάστημα ΔΕΗ
 • Τύπος τιμολογίου (Γ1, Γ21 κοκ).  Αν έχει νυχτερινό ή όχι ( Γ1Ν κοκ). Συμφωνημένη ισχύς υποχρεωτικά.

Η ισχύς του πιστοποιητικού είναι για οικιακούς χώρους 14 χρόνια ενώ για καταστήματα 7 χρόνια.

Για κατάθεση στην ΔΕΔΔΗΕ υπάρχει έξτρα επιβάρυνση +10€ .

Η διαδικασία ηλεκτρολογικού πιστοποιητικού 100 τμ περιλαμβάνει τις μετρήσεις που πρέπει αρχικά να γίνουν από τον ηλεκτρολόγο μηχανικό με την βοήθεια ειδικού οργάνου, ώστε να ελεγχθούν οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, οι δοκιμές για διαπίστωση της ορθής λειτουργίας και ο οπτικός έλεγχος.

 • Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση του πιστοποιητικού.
 • Επίσης , είναι υποχρεωτικό να υπάρχει πίνακας και ρελέ διαφυγής στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση για την έκδοση του πιστοποιητικού.

Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται τα ακόλουθα :

 • Όνομα, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ ιδιοκτήτη
 • Διεύθυνση ακινήτου, όροφο ακινήτου και τον αριθμό διαμερίσματος (είναι προαιρετικό αλλά μπορείτε να το βρείτε στα κοινόχρηστα ή στο συμβόλαιο)
 • Αριθμό παροχής ΔΕΗ
 • Κατάστημα ΔΕΗ
 • Τύπος τιμολογίου (Γ1, Γ21 κοκ).  Αν έχει νυχτερινό ή όχι ( Γ1Ν κοκ). Συμφωνημένη ισχύς υποχρεωτικά.

Η ισχύς του πιστοποιητικού είναι για οικιακούς χώρους 14 χρόνια ενώ για καταστήματα 7 χρόνια.

Για κατάθεση στην ΔΕΔΔΗΕ υπάρχει έξτρα επιβάρυνση +10€ .

Η διαδικασία ηλεκτρολογικού πιστοποιητικού 150 τμ περιλαμβάνει τις μετρήσεις που πρέπει αρχικά να γίνουν από τον ηλεκτρολόγο μηχανικό με την βοήθεια ειδικού οργάνου, ώστε να ελεγχθούν οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, οι δοκιμές για διαπίστωση της ορθής λειτουργίας και ο οπτικός έλεγχος.

 • Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση του πιστοποιητικού.
 • Επίσης , είναι υποχρεωτικό να υπάρχει πίνακας και ρελέ διαφυγής στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση για την έκδοση του πιστοποιητικού.

Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται τα ακόλουθα :

 • Όνομα, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ ιδιοκτήτη
 • Διεύθυνση ακινήτου, όροφο ακινήτου και τον αριθμό διαμερίσματος (είναι προαιρετικό αλλά μπορείτε να το βρείτε στα κοινόχρηστα ή στο συμβόλαιο)
 • Αριθμό παροχής ΔΕΗ
 • Κατάστημα ΔΕΗ
 • Τύπος τιμολογίου (Γ1, Γ21 κοκ).  Αν έχει νυχτερινό ή όχι ( Γ1Ν κοκ). Συμφωνημένη ισχύς υποχρεωτικά.

Η ισχύς του πιστοποιητικού είναι για οικιακούς χώρους 14 χρόνια ενώ για καταστήματα 7 χρόνια.

Για κατάθεση στην ΔΕΔΔΗΕ υπάρχει έξτρα επιβάρυνση +10€ .

Η διαδικασία ηλεκτρολογικού πιστοποιητικού 200 τμ περιλαμβάνει τις μετρήσεις που πρέπει αρχικά να γίνουν από τον ηλεκτρολόγο μηχανικό με την βοήθεια ειδικού οργάνου, ώστε να ελεγχθούν οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, οι δοκιμές για διαπίστωση της ορθής λειτουργίας και ο οπτικός έλεγχος.

 • Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση του πιστοποιητικού.
 • Επίσης , είναι υποχρεωτικό να υπάρχει πίνακας και ρελέ διαφυγής στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση για την έκδοση του πιστοποιητικού.

Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται τα ακόλουθα :

 • Όνομα, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ ιδιοκτήτη
 • Διεύθυνση ακινήτου, όροφο ακινήτου και τον αριθμό διαμερίσματος (είναι προαιρετικό αλλά μπορείτε να το βρείτε στα κοινόχρηστα ή στο συμβόλαιο)
 • Αριθμό παροχής ΔΕΗ
 • Κατάστημα ΔΕΗ
 • Τύπος τιμολογίου (Γ1, Γ21 κοκ).  Αν έχει νυχτερινό ή όχι ( Γ1Ν κοκ). Συμφωνημένη ισχύς υποχρεωτικά.

Η ισχύς του πιστοποιητικού είναι για οικιακούς χώρους 14 χρόνια ενώ για καταστήματα 7 χρόνια.

Για κατάθεση στην ΔΕΔΔΗΕ υπάρχει έξτρα επιβάρυνση +10€ .

Η διαδικασία ηλεκτρολογικού πιστοποιητικού άνω των 200 τμ περιλαμβάνει τις μετρήσεις που πρέπει αρχικά να γίνουν από τον ηλεκτρολόγο μηχανικό με την βοήθεια ειδικού οργάνου, ώστε να ελεγχθούν οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, οι δοκιμές για διαπίστωση της ορθής λειτουργίας και ο οπτικός έλεγχος.

 • Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση του πιστοποιητικού.
 • Επίσης , είναι υποχρεωτικό να υπάρχει πίνακας και ρελέ διαφυγής στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση για την έκδοση του πιστοποιητικού.

Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται τα ακόλουθα :

 • Όνομα, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ ιδιοκτήτη
 • Διεύθυνση ακινήτου, όροφο ακινήτου και τον αριθμό διαμερίσματος (είναι προαιρετικό αλλά μπορείτε να το βρείτε στα κοινόχρηστα ή στο συμβόλαιο)
 • Αριθμό παροχής ΔΕΗ
 • Κατάστημα ΔΕΗ
 • Τύπος τιμολογίου (Γ1, Γ21 κοκ).  Αν έχει νυχτερινό ή όχι ( Γ1Ν κοκ). Συμφωνημένη ισχύς υποχρεωτικά.

Η ισχύς του πιστοποιητικού είναι για οικιακούς χώρους 14 χρόνια ενώ για καταστήματα 7 χρόνια.

Εμφάνιση όλων...

Ωράριο Λειτουργίας

 • Δευτέρα: 9:00-21:30
 • Τρίτη: 9:00-21:30
 • Τετάρτη: 9:00-21:30
 • Πέμπτη: 9:00-21:30
 • Παρασκευή: 9:00-21:30
 • Σάββατο: 9:00-17:30
 • Κυριακή: 9:00-17:30

Τηλεφωνήστε καθημερινά ή κλείστε online όλο το 24ώρο.

Απόστολος Παπαδημητρίου

Απόστολος Παπαδημητρίου

Εξυπηρετούμε όλη την Αττική

Κάλεσε για την συγκεκριμένη προσφορά

Ενημέρωσε ότι τους καλείς για την προσφορά του MyConstructor.gr

Ηλεκτρολόγος μηχανικός με 15ετή εμπειρία στην έκδοση ΠΔΕΗ. Αυθημερόν έκδοση πιστοποιητικών ΔΕΔΔΗΕ.

Εγγύηση Ικανοποίησης

Εγγύηση ικανοποίησης MyConstructor.gr

Στο myconstructor.gr θεωρούμε την ικανοποίηση των πελατών μας ως μέγιστη προτεραιότητα.

Το myconstructor.gr αποδεικνύοντας την αξιοπιστία του και τον σεβασμό του σε εσάς σας παρέχει εγγύηση ικανοποίησης στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Εάν η υπηρεσία ραντεβού από το MyConstructor είναι χαμηλής ποιότητας ή αντίθετη των προσδοκιών σας.
 • Εάν υπάρχει υπαιτιότητα του συνεργάτη επαγγελματία / τεχνικού σε περίπτωση ζημιών.
 • Εάν αντιμετωπίσατε κάποιο οποιοδήποτε μικρό ή σοβαρό πρόβλημα κατά τη διάρκεια της συνεργασία μας με το myconstructor.gr.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας το συντομότερο δυνατό για να ξεκινήσουμε τη διαδικασία της Εγγύησης Ικανοποίησης.

Πώς λειτουργεί

Αφού συγκεντρώσουμε τα βασικά στοιχεία επικοινωνίας σας και του ραντεβού που υπήρξε το πρόβλημα, το τμήμα υποστήριξης του MyConstructor θα ξεκινήσει άμεσα τις διαδικασίες να επιλύσει την υπόθεση σας.

Σε κάθε online ραντεβού ή ραντεβού που κλείνετε μέσω του επίσημου τηλεφωνικού αριθμού του myconstructor.gr 2103009323, τα οποία καλύπτονται από την Εγγύηση Ικανοποίησης, το MyConstructor θα διορθώσει οποιοδήποτε θέμα προκύψει με τους εξής τρόπους:

 • Θα έρθει σε επικοινωνία με εσάς να διαπιστώσει που ακριβώς παρουσιάστηκε η κακή ή προβληματική εξυπηρέτηση.
 • Θα επικοινωνήσει άμεσα με τον επαγγελματία για να διορθώσει το όποιο πρόβλημα και να φέρει εις πέρας σωστά την εργασία ή υπηρεσία είτε με τον ίδιο συνεργάτη τεχνικό είτε με άλλον συνεργάτη του myconstructor.gr.
 • Εάν δεν καλυφθούν οι ανάγκες με τις παραπάνω ενέργειες, η εταιρία του MyConstructor είναι διατεθειμένη να σας επιστρέψει το ποσό που αντιστοιχεί έως και 100% της αξίας της υπηρεσίας που λάβατε με μέγιστο ποσό 1500€.

Προϋποθέσεις Εγγύησης Ικανοποίησης

Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να ανατρέξετε στην Εγγύηση Ικανοποίησης όταν όλα τα παρακάτω ισχύουν:

 • Μείνατε δυσαρεστημένος από την υπηρεσία που λάβατε.
 • Έχετε κλείσει την συμφωνία για την ανάθεση της υπηρεσίας και την τιμή είτε online από το site του MyConstructor είτε τηλεφωνικά στο κεντρικό μας τηλ 2103009323. Η εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση ανάθεσης και συμφωνίας των όρων απευθείας με τον τεχνικό.
 • Το αντικείμενο της εργασίας ή της υπηρεσίας ήταν σαφώς ορισμένο και ξεκάθαρο από την περιγραφή της υπηρεσίας που είναι αναρτημένη στο site.
 • Έχετε αποδεικτικά πληρωμής του τεχνικού για την συγκεκριμένη εργασία.
 • Η Εγγύηση Ικανοποίησης ισχύει για χρονικό διάστημα 7 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα ολοκλήρωσης της εργασίας κατόπιν αναφοράς του προβλήματος σας.
 • Η Εγγύηση Ικανοποίησης ισχύει για όλες τις υπηρεσίες που προσφέρουμε, στο myconstructor.gr.
 • Η Εγγύηση Ικανοποίησης ισχύει εντός του νομού Αττικής και παρέχεται πλέον των λοιπών δικαιωμάτων σας, τα οποία παραμένουν σε ισχύ.

Για το θέμα αυτό, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο info@myconstructor.gr ή τηλεφωνικά στο 210 300 93 23.

Κάλεσε για την συγκεκριμένη προσφορά

Ενημέρωσε ότι τους καλείς για την προσφορά του MyConstructor.gr

Κλείσε Τώρα -10%

Υπολόγισε την τελική τιμή και κέρδισε έως και -10% έκπτωση!

Επίλεξε εργασία

Επιλέξτε πόσα τ.μ. είναι το ακίνητο σας

Υποχρεωτικό πεδίο!

Έχετε έναν λογαριασμό της ΔΕΗ ή κάποιου άλλου παρόχου ρεύματος;

Υποχρεωτικό πεδίο!

Ηλεκτροδοτείται το ακίνητο?

Υποχρεωτικό πεδίο!

Έχετε ηλεκτρολογικό πίνακα;

Υποχρεωτικό πεδίο!

Παράδοση πιστοποιητικού:

Υποχρεωτικό πεδίο!

Υποχρεωτικό πεδίο!

Παρακαλούμε γράψτε και στην συνέχεια επιλέξτε την διεύθυνση σας!

Παρακαλούμε συμπληρώστε όλες τις υποχρεωτικές ερωτήσεις!

Αξιολογήσεις χρηστών

4.9/5
(609)

Ποιότητα 98.4%

Αξιοπιστία 98.3%

Τιμή 98.7%

Συνέπεια 98.5%

Συμπεριφορά 98.7%

Καθαριότητα 99.6%

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-06-2022

Συνεργάστηκα μαζί του για έκδοση πιστοποιητικού. Συνεπής ως προς την ώρα, ευγενικός, διακριτικός, φορούσε κ μάσκα! Πολύ καλός!

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
20-06-2022

Κωνσταντίνος .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
17-06-2022

Γιώργος .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
14-06-2022

Έμεινα πολύ ευχαριστημένη. Ήρθε ακριβώς την ώρα του ραντεβού και ήταν πολύ εξυπηρετικος

ευαγγελια π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
30-05-2022

Εξαιρετικός.

Παναγιώτης Β.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
30-05-2022

Γουγουλας Γ.

4.3/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
26-05-2022

ΑΛΙΚΗ Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
17-05-2022

Σταυρος Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
16-05-2022

Εξαιρετικός επαγγελματίας, συνεπής και οργανωμένος, γνώστης του αντικειμένου του.

Ευαγγελία .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
26-04-2022

Βασιλική Ρ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-05-2022

Ουρανία Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
26-04-2022

Επαγγελματίες!

Ιωαννης .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-04-2022

Ιωαννης .

4.3/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-04-2022

Καλό παιδί και έμπειρο στην δουλειά του! Επαγγελματίας που γνωρίζει το αντικείμενο και είναι μεθοδικός. Αν και άργησε στο ραντεβού πήρε τηλέφωνο να ενημερώσει.

Παύλος Ζ.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
19-04-2022

ΧΡΗΣΤΟΣ Ξ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
19-04-2022

Άψογος επαγγελματίας.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
15-04-2022

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Χ.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-04-2022

Όλγα Μ.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
21-03-2022

. Β.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
29-03-2022

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-03-2022

αγγελος β.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
21-03-2022

Ευαγγελος Ρ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-03-2022

γεωργιος δ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
15-03-2022

Δημήτριος .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
10-03-2022

Αψογος

Ολυμπια .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
28-02-2022

Πολύ καλός, συνεπής, γρήγορος και οικονομικός.

Κωνσταντίνος Β.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-09-2021

ΑΝΔΡΕΑΣ Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
03-09-2021

Καλός ,ευγενικός και γρήγορος .

Ιωάννης .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
28-06-2021

Σοβαρός, συνεπής και υπεύθυνος επαγγελματίας.

. α.

4.6/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
20-07-2021

ΘΑΛΕΙΑ Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-07-2021

Συνεπής,αποτελεσματικός και επαγγελματίας.

βαρβαρα σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
16-07-2021

εξαιρετος,ευγενης, συνεπης,αρτια εργασια ,προθυμος να εξηγησει και να απαντησει σε ολες μου τις αποριες.Σιγουρα τον προτεινω. Ενας αξιολογος επιστημονας.

. Τ.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-07-2021

Γιώργος Κ.

4.6/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-07-2021

ΘΑΛΕΙΑ Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-06-2021

Αριάδνη Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
21-06-2021

κωνσταντινα α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
25-06-2021

Κωνσταντία .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
03-06-2021

Ευτυχία Α.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
16-06-2021

βασιλης κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
14-06-2021

Κωνσταντίνος .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-05-2021

Ευαγγελία .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
17-05-2021

Αννα Λ.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-05-2021

Γιώργος Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
11-05-2021

παναγιωτης γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-05-2021

Αναστασια Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-05-2021

Ιωάννης Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
30-04-2021

Βασιλική .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-04-2021

ΑΣΠΑΣΙΑ Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-04-2021

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
19-04-2021

Συστήνω ανεπιφύλακτα. Όλα έγιναν χωρίς προβλήματα, άμεσα, βάσει των συμφωνηθέντων χρημάτων. Ήταν συνεπής και επεξηγηματικός. Σίγουρα θα σας ξαναπροτιμησω.

Πάρις Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
18-04-2021

Μαρια Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
15-04-2021

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-04-2021

Εξαιρετικός! Συνεπής, ευγενικός και γρήγορος . Τον προτείνω ανεπιφύλακτα!

ΣΟΦΙΑ Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-04-2021

Ευάγγελος Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-04-2021

Πολύ καλη και άμεση εξυπηρέτηση .

Αναστασιος Χ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-04-2021

Ειρηνη Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-04-2021

Πολύ καλή και άμεση εξυπηρέτηση. Ο ηλεκτρολόγος που ήρθε πολύ καλός στην δουλειά του.

Δημητριος Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-04-2021

Μάρκος .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
29-03-2021

Ναταλία .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
27-03-2021

Κυριακος Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
26-03-2021

Αθηνα Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
25-03-2021

Εξαιρετική υπηρεσία, διακριτικός, χωρίς πολλά λόγια, συγκεντρωμένος στην δουλειά του και την συντομότερη ολοκλήρωση της εργασίας.

Νίκη Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-03-2021

Εξαιρετικός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Λ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
21-03-2021

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
20-03-2021

Μανθος .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
19-03-2021

Δήμητρα .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-03-2021

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
11-03-2021

Γρήγορη παρέμβαση και εξαιρετική εργασία!

Αθανασια .