Απόστολος Παπαδημητρίου

Απόστολος Παπαδημητρίου

Εξυπηρετούμε όλη την Αττική

Ηλεκτρολόγος μηχανικός με 15ετή εμπειρία στην έκδοση ΠΔΕΗ. Αυθημερόν έκδοση πιστοποιητικών ΔΕΔΔΗΕ.

Υπηρεσίες

Η διαδικασία ηλεκτρολογικού πιστοποιητικού 30 τμ περιλαμβάνει τις μετρήσεις που πρέπει αρχικά να γίνουν από τον ηλεκτρολόγο μηχανικό με την βοήθεια ειδικού οργάνου, ώστε να ελεγχθούν οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, οι δοκιμές για διαπίστωση της ορθής λειτουργίας και ο οπτικός έλεγχος.

 • Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση του πιστοποιητικού.
 • Επίσης , είναι υποχρεωτικό να υπάρχει πίνακας και ρελέ διαφυγής στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση για την έκδοση του πιστοποιητικού.

Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται τα ακόλουθα :

 • Όνομα, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ ιδιοκτήτη
 • Διεύθυνση ακινήτου, όροφο ακινήτου και τον αριθμό διαμερίσματος (είναι προαιρετικό αλλά μπορείτε να το βρείτε στα κοινόχρηστα ή στο συμβόλαιο)
 • Αριθμό παροχής ΔΕΗ
 • Κατάστημα ΔΕΗ
 • Τύπος τιμολογίου (Γ1, Γ21 κοκ).  Αν έχει νυχτερινό ή όχι ( Γ1Ν κοκ). Συμφωνημένη ισχύς υποχρεωτικά.

Η ισχύς του πιστοποιητικού είναι για οικιακούς χώρους 10 χρόνια και για καταστήματα 5 χρόνια .

Για ηλεκτρονική κατάθεση στην ΔΕΔΔΗΕ υπάρχει έξτρα επιβάρυνση +10€ .

Η διαδικασία ηλεκτρολογικού πιστοποιητικού 100 τμ περιλαμβάνει τις μετρήσεις που πρέπει αρχικά να γίνουν από τον ηλεκτρολόγο μηχανικό με την βοήθεια ειδικού οργάνου, ώστε να ελεγχθούν οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, οι δοκιμές για διαπίστωση της ορθής λειτουργίας και ο οπτικός έλεγχος.

 • Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση του πιστοποιητικού.
 • Επίσης , είναι υποχρεωτικό να υπάρχει πίνακας και ρελέ διαφυγής στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση για την έκδοση του πιστοποιητικού.

Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται τα ακόλουθα :

 • Όνομα, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ ιδιοκτήτη
 • Διεύθυνση ακινήτου, όροφο ακινήτου και τον αριθμό διαμερίσματος (είναι προαιρετικό αλλά μπορείτε να το βρείτε στα κοινόχρηστα ή στο συμβόλαιο)
 • Αριθμό παροχής ΔΕΗ
 • Κατάστημα ΔΕΗ
 • Τύπος τιμολογίου (Γ1, Γ21 κοκ).  Αν έχει νυχτερινό ή όχι ( Γ1Ν κοκ). Συμφωνημένη ισχύς υποχρεωτικά.

Η ισχύς του πιστοποιητικού είναι για οικιακούς χώρους 10 χρόνια ενώ για καταστήματα 5 χρόνια.

Για ηλεκτρονική κατάθεση υπάρχει έξτρα επιβάρυνση 10€ συν φπα.

Η διαδικασία ηλεκτρολογικού πιστοποιητικού 150 τμ περιλαμβάνει τις μετρήσεις που πρέπει αρχικά να γίνουν από τον ηλεκτρολόγο μηχανικό με την βοήθεια ειδικού οργάνου, ώστε να ελεγχθούν οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, οι δοκιμές για διαπίστωση της ορθής λειτουργίας και ο οπτικός έλεγχος.

 • Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση του πιστοποιητικού.
 • Επίσης , είναι υποχρεωτικό να υπάρχει πίνακας και ρελέ διαφυγής στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση για την έκδοση του πιστοποιητικού.

Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται τα ακόλουθα :

 • Όνομα, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ ιδιοκτήτη
 • Διεύθυνση ακινήτου, όροφο ακινήτου και τον αριθμό διαμερίσματος (είναι προαιρετικό αλλά μπορείτε να το βρείτε στα κοινόχρηστα ή στο συμβόλαιο)
 • Αριθμό παροχής ΔΕΗ
 • Κατάστημα ΔΕΗ
 • Τύπος τιμολογίου (Γ1, Γ21 κοκ).  Αν έχει νυχτερινό ή όχι ( Γ1Ν κοκ). Συμφωνημένη ισχύς υποχρεωτικά.

Η ισχύς του πιστοποιητικού είναι για οικιακούς χώρους 10 χρόνια ενώ για καταστήματα 5 χρόνια.

Για ηλεκτρονική κατάθεση υπάρχει έξτρα επιβάρυνση 10€ συν φπα.

Η διαδικασία ηλεκτρολογικού πιστοποιητικού 200 τμ περιλαμβάνει τις μετρήσεις που πρέπει αρχικά να γίνουν από τον ηλεκτρολόγο μηχανικό με την βοήθεια ειδικού οργάνου, ώστε να ελεγχθούν οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, οι δοκιμές για διαπίστωση της ορθής λειτουργίας και ο οπτικός έλεγχος.

 • Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση του πιστοποιητικού.
 • Επίσης , είναι υποχρεωτικό να υπάρχει πίνακας και ρελέ διαφυγής στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση για την έκδοση του πιστοποιητικού.

Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται τα ακόλουθα :

 • Όνομα, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ ιδιοκτήτη
 • Διεύθυνση ακινήτου, όροφο ακινήτου και τον αριθμό διαμερίσματος (είναι προαιρετικό αλλά μπορείτε να το βρείτε στα κοινόχρηστα ή στο συμβόλαιο)
 • Αριθμό παροχής ΔΕΗ
 • Κατάστημα ΔΕΗ
 • Τύπος τιμολογίου (Γ1, Γ21 κοκ).  Αν έχει νυχτερινό ή όχι ( Γ1Ν κοκ). Συμφωνημένη ισχύς υποχρεωτικά.

Η ισχύς του πιστοποιητικού είναι για οικιακούς χώρους 10 χρόνια ενώ για καταστήματα 5 χρόνια.

Για ηλεκτρονική κατάθεση υπάρχει έξτρα επιβάρυνση 10€ συν φπα.

Η διαδικασία ηλεκτρολογικού πιστοποιητικού άνω των 200 τμ περιλαμβάνει τις μετρήσεις που πρέπει αρχικά να γίνουν από τον ηλεκτρολόγο μηχανικό με την βοήθεια ειδικού οργάνου, ώστε να ελεγχθούν οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, οι δοκιμές για διαπίστωση της ορθής λειτουργίας και ο οπτικός έλεγχος.

 • Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση του πιστοποιητικού.
 • Επίσης , είναι υποχρεωτικό να υπάρχει πίνακας και ρελέ διαφυγής στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση για την έκδοση του πιστοποιητικού.

Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται τα ακόλουθα :

 • Όνομα, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ ιδιοκτήτη
 • Διεύθυνση ακινήτου, όροφο ακινήτου και τον αριθμό διαμερίσματος (είναι προαιρετικό αλλά μπορείτε να το βρείτε στα κοινόχρηστα ή στο συμβόλαιο)
 • Αριθμό παροχής ΔΕΗ
 • Κατάστημα ΔΕΗ
 • Τύπος τιμολογίου (Γ1, Γ21 κοκ).  Αν έχει νυχτερινό ή όχι ( Γ1Ν κοκ). Συμφωνημένη ισχύς υποχρεωτικά.

Η ισχύς του πιστοποιητικού είναι για οικιακούς χώρους 14 χρόνια ενώ για καταστήματα 7 χρόνια.

Εμφάνιση όλων...

Ωράριο Λειτουργίας

 • Δευτέρα: 9:00-21:30
 • Τρίτη: 9:00-21:30
 • Τετάρτη: 9:00-21:30
 • Πέμπτη: 9:00-21:30
 • Παρασκευή: 9:00-21:30
 • Σάββατο: 9:00-17:30
 • Κυριακή: 9:00-17:30

Τηλεφωνήστε καθημερινά ή κλείστε online όλο το 24ώρο.

Απόστολος Παπαδημητρίου

Απόστολος Παπαδημητρίου

Εξυπηρετούμε όλη την Αττική

Κάλεσε για την συγκεκριμένη προσφορά

Ενημέρωσε ότι τους καλείς για την προσφορά του MyConstructor.gr

Ηλεκτρολόγος μηχανικός με 15ετή εμπειρία στην έκδοση ΠΔΕΗ. Αυθημερόν έκδοση πιστοποιητικών ΔΕΔΔΗΕ.

Εγγύηση Ικανοποίησης

Εγγύηση ικανοποίησης MyConstructor.gr

Στο myconstructor.gr θεωρούμε την ικανοποίηση των πελατών μας ως μέγιστη προτεραιότητα.

Το myconstructor.gr αποδεικνύοντας την αξιοπιστία του και τον σεβασμό του σε εσάς σας παρέχει εγγύηση ικανοποίησης στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Εάν η υπηρεσία ραντεβού από το MyConstructor είναι χαμηλής ποιότητας ή αντίθετη των προσδοκιών σας.
 • Εάν υπάρχει υπαιτιότητα του συνεργάτη επαγγελματία / τεχνικού σε περίπτωση ζημιών.
 • Εάν αντιμετωπίσατε κάποιο οποιοδήποτε μικρό ή σοβαρό πρόβλημα κατά τη διάρκεια της συνεργασία μας με το myconstructor.gr.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας το συντομότερο δυνατό για να ξεκινήσουμε τη διαδικασία της Εγγύησης Ικανοποίησης.

Πώς λειτουργεί

Αφού συγκεντρώσουμε τα βασικά στοιχεία επικοινωνίας σας και του ραντεβού που υπήρξε το πρόβλημα, το τμήμα υποστήριξης του MyConstructor θα ξεκινήσει άμεσα τις διαδικασίες να επιλύσει την υπόθεση σας.

Σε κάθε online ραντεβού ή ραντεβού που κλείνετε μέσω του επίσημου τηλεφωνικού αριθμού του myconstructor.gr 2103009323, τα οποία καλύπτονται από την Εγγύηση Ικανοποίησης, το MyConstructor θα διορθώσει οποιοδήποτε θέμα προκύψει με τους εξής τρόπους:

 • Θα έρθει σε επικοινωνία με εσάς να διαπιστώσει που ακριβώς παρουσιάστηκε η κακή ή προβληματική εξυπηρέτηση.
 • Θα επικοινωνήσει άμεσα με τον επαγγελματία για να διορθώσει το όποιο πρόβλημα και να φέρει εις πέρας σωστά την εργασία ή υπηρεσία είτε με τον ίδιο συνεργάτη τεχνικό είτε με άλλον συνεργάτη του myconstructor.gr.
 • Εάν δεν καλυφθούν οι ανάγκες με τις παραπάνω ενέργειες, η εταιρία του MyConstructor είναι διατεθειμένη να σας επιστρέψει το ποσό που αντιστοιχεί έως και 100% της αξίας της υπηρεσίας που λάβατε με μέγιστο ποσό 1500€.

Προϋποθέσεις Εγγύησης Ικανοποίησης

Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να ανατρέξετε στην Εγγύηση Ικανοποίησης όταν όλα τα παρακάτω ισχύουν:

 • Μείνατε δυσαρεστημένος από την υπηρεσία που λάβατε.
 • Έχετε κλείσει την συμφωνία για την ανάθεση της υπηρεσίας και την τιμή είτε online από το site του MyConstructor είτε τηλεφωνικά στο κεντρικό μας τηλ 2103009323. Η εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση ανάθεσης και συμφωνίας των όρων απευθείας με τον τεχνικό.
 • Το αντικείμενο της εργασίας ή της υπηρεσίας ήταν σαφώς ορισμένο και ξεκάθαρο από την περιγραφή της υπηρεσίας που είναι αναρτημένη στο site.
 • Έχετε αποδεικτικά πληρωμής του τεχνικού για την συγκεκριμένη εργασία.
 • Η Εγγύηση Ικανοποίησης ισχύει για χρονικό διάστημα 7 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα ολοκλήρωσης της εργασίας κατόπιν αναφοράς του προβλήματος σας.
 • Η Εγγύηση Ικανοποίησης ισχύει για όλες τις υπηρεσίες που προσφέρουμε, στο myconstructor.gr.
 • Η Εγγύηση Ικανοποίησης ισχύει εντός του νομού Αττικής και παρέχεται πλέον των λοιπών δικαιωμάτων σας, τα οποία παραμένουν σε ισχύ.

Για το θέμα αυτό, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο info@myconstructor.gr ή τηλεφωνικά στο 210 300 93 23.

Κάλεσε για την συγκεκριμένη προσφορά

Ενημέρωσε ότι τους καλείς για την προσφορά του MyConstructor.gr

Κλείσε Τώρα -10%

Υπολόγισε την τελική τιμή και κέρδισε έως και -10% έκπτωση!

Επίλεξε εργασία

Επιλέξτε πόσα τ.μ. είναι το ακίνητο σας

Υποχρεωτικό πεδίο!

Έχετε έναν λογαριασμό της ΔΕΗ ή κάποιου άλλου παρόχου ρεύματος;

Υποχρεωτικό πεδίο!

Ηλεκτροδοτείται το ακίνητο?

Υποχρεωτικό πεδίο!

Έχετε ηλεκτρολογικό πίνακα;

Υποχρεωτικό πεδίο!

Παράδοση πιστοποιητικού:

Υποχρεωτικό πεδίο!

Υποχρεωτικό πεδίο!

Παρακαλούμε γράψτε και στην συνέχεια επιλέξτε την διεύθυνση σας!

Παρακαλούμε συμπληρώστε όλες τις υποχρεωτικές ερωτήσεις!

Αξιολογήσεις χρηστών

4.9/5
(735)

Ποιότητα 98.4%

Αξιοπιστία 98.3%

Τιμή 98.7%

Συνέπεια 98.5%

Συμπεριφορά 98.6%

Καθαριότητα 99.5%

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
25-04-2023

Όλα εξαιρετικά.Μειναμε απόλυτα ικανοποιημένοι!

Ευαγγελια Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
03-05-2023

Αντώνης .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-05-2023

τελεια εξυπηρετηση

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
11-05-2023

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-05-2023

Στέλλα .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-04-2023

Πολυ καλη δουλεια - εξτρα 10 ευρω για ηλεκτρονικο πιστοποιητικο

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
17-05-2023

ΠΕΤΡΟΣ Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-05-2023

Τασος Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
11-05-2023

Όλα άψογα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
16-05-2023

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-05-2023

Συνεπής, συνεργάσιμος και σωστός επαγγελματίας.

Δημητρης α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-05-2023

ΓΕΩΡΓΙΟΣ .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
18-05-2023

ΜΑΡΙΛΕΝΑ Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-05-2023

Ελένη .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
30-04-2023

ΣΑΒΒΑΣ Χ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-05-2023

Λουκία Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
27-03-2023

Συνεργασία άψογη.Ρυχαριστω για ολα

Π Χ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
30-03-2023

Βίκυ Β.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
30-03-2023

Σταμάτης Β.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-04-2023

Έκανε ακριβώς ότι είχαμε συμφωνήσει.

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
31-03-2023

Αγγελικη Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-04-2023

ΧΡΗΣΤΟΣ Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
18-04-2023

Γκαπι Χ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
18-04-2023

ΣΠΥΡΟΣ Β.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
18-04-2023

Ακριβείς στο ραντεβού. Ευγενικοί και επαγγελματίες. Σίγουρα συστήνεται.

Ευφροσύνη .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-04-2023

Δεν έχουμε κάποιο παράπονο

Γεώργιος Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
27-02-2023

Ο άνθρωπος ήρθε, έκανε τη δουλειά του, μου έδωσε το χαρτί, όλα καλά.

Μαρία .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-03-2023

Θεοδόσιος Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-03-2023

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-02-2023

Εξαιρετικός επαγγελματίας.

Μαρία Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-03-2023

Χαράλαμπος Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
11-03-2023

αψογος επαγγελματιας! συγχαρητηρια!

Αναστασία .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
21-03-2023

Εξαιρετικός επαγγελματίας. Ευγενικός, συνεπής, ταχύτατη εξυπηρέτηση με πολύ αναλυτικές οδηγίες για την κατάθεση του πιστοποιητικού. Απόλυτα ικανοποιημένη. Ευχαριστώ πολύ.

Πελαγία .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
19-02-2023

Έμεινα απόλυτα ικανοποιημένος

Ακης Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-02-2023

Εξαιρετικός και γρήγορος. Τον συστήνω.

Δέσποινα .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-02-2023

Αγγελικη Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
21-02-2023

Μπαμπης Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-03-2023

Ο κ. Παπαδημητρίου είναι εξαιρετικός επαγγελματίας. Συνεπής, ταχύτατος και αποτελεσματικός.

Μαρίνα Ε.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
26-01-2023

Μιχαήλ .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
30-01-2023

ΧΡΥΣΟΥΛΑ Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-02-2023

SOFIA V.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
03-02-2023

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
03-02-2023

Δ. Χ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
30-01-2023

Γεωργιος Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-02-2023

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-02-2023

Εξαιρετική συνεργασία. Άψογος επαγγελματίας!

. μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-02-2023

Ρουσσου Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
10-02-2023

Όλα άψογα ...

Ιωαννης Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-02-2023

Πολύ καλός επαγγελματίας, συνεπής, σοβαρός και αξιόλογος.Θα τον προτείνω κ σε φίλους κ συναδέλφους μου.

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
15-02-2023

Εξαιρετικος επαγγελματιας. Συστηνω!

ΔΗΜΗΤΡΑ Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-02-2023

Σπυρος Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
19-02-2023

Αναστασια Ο.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
21-02-2023

ΚΩΣΤΑΣ .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-01-2023

ΜΙΧΑΛΗΣ Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
29-12-2022

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-01-2023

Άψογη εξυπηρέτηση, ευγένεια.

ΣΟΦΙΑ Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
10-01-2023

άψογη στην δουλειά τούς και σωστή επαγγελματίες

Δημήτρης Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-01-2023

Άψογη συνεργασία

Αλεξανδρος Δ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
16-01-2023

Ακριβής στο ραντεβού του. Εκτέλεσε την εργασία που του ανατέθηκε γρήγορα και σωστά. Σίγουρα θα τον προτιμήσω πάλι και θα τον προτείνω όταν χρειαστεί

κωνσταντινος μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
17-01-2023

αγγελος μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
20-01-2023

ΑΝΤΩΝΗΣ Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
19-01-2023

ΒΙΛΛΥ Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
18-12-2022

Γρήγορος και αποτελεσματικός. Συγχαρητήρια!

Ειρήνη .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-12-2022

Νικολαος Ν.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-12-2022

Πολύ καλή υπηρεσία.

Μαρία Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
03-12-2022

YAPING .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-12-2022

Νίκος .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-12-2022

<