Απόστολος Παπαδημητρίου

Απόστολος Παπαδημητρίου

Εξυπηρετούμε όλη την Αττική

Ηλεκτρολόγος μηχανικός με 15ετή εμπειρία στην έκδοση ΠΕΑ & ΠΔΕΗ. Αυθημερόν έκδοση πιστοποιητικών ΔΕΔΔΗΕ.

Υπηρεσίες

Η διαδικασία ηλεκτρολογικού πιστοποιητικού 30 τμ περιλαμβάνει τις μετρήσεις που πρέπει αρχικά να γίνουν από τον ηλεκτρολόγο μηχανικό με την βοήθεια ειδικού οργάνου, ώστε να ελεγχθούν οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, οι δοκιμές για διαπίστωση της ορθής λειτουργίας και ο οπτικός έλεγχος.

 • Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση του πιστοποιητικού.
 • Επίσης , είναι υποχρεωτικό να υπάρχει πίνακας και ρελέ διαφυγής στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση για την έκδοση του πιστοποιητικού.

Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται τα ακόλουθα :

 • Όνομα, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ ιδιοκτήτη
 • Διεύθυνση ακινήτου, όροφο ακινήτου και τον αριθμό διαμερίσματος (είναι προαιρετικό αλλά μπορείτε να το βρείτε στα κοινόχρηστα ή στο συμβόλαιο)
 • Αριθμό παροχής ΔΕΗ
 • Κατάστημα ΔΕΗ
 • Τύπος τιμολογίου (Γ1, Γ21 κοκ).  Αν έχει νυχτερινό ή όχι ( Γ1Ν κοκ). Συμφωνημένη ισχύς υποχρεωτικά.

Η ισχύς του πιστοποιητικού είναι για οικιακούς χώρους 14 χρόνια ενώ για καταστήματα 7 χρόνια.

Η διαδικασία ηλεκτρολογικού πιστοποιητικού 100 τμ περιλαμβάνει τις μετρήσεις που πρέπει αρχικά να γίνουν από τον ηλεκτρολόγο μηχανικό με την βοήθεια ειδικού οργάνου, ώστε να ελεγχθούν οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, οι δοκιμές για διαπίστωση της ορθής λειτουργίας και ο οπτικός έλεγχος.

 • Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση του πιστοποιητικού.
 • Επίσης , είναι υποχρεωτικό να υπάρχει πίνακας και ρελέ διαφυγής στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση για την έκδοση του πιστοποιητικού.

Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται τα ακόλουθα :

 • Όνομα, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ ιδιοκτήτη
 • Διεύθυνση ακινήτου, όροφο ακινήτου και τον αριθμό διαμερίσματος (είναι προαιρετικό αλλά μπορείτε να το βρείτε στα κοινόχρηστα ή στο συμβόλαιο)
 • Αριθμό παροχής ΔΕΗ
 • Κατάστημα ΔΕΗ
 • Τύπος τιμολογίου (Γ1, Γ21 κοκ).  Αν έχει νυχτερινό ή όχι ( Γ1Ν κοκ). Συμφωνημένη ισχύς υποχρεωτικά.

Η ισχύς του πιστοποιητικού είναι για οικιακούς χώρους 14 χρόνια ενώ για καταστήματα 7 χρόνια.

Η διαδικασία ηλεκτρολογικού πιστοποιητικού 150 τμ περιλαμβάνει τις μετρήσεις που πρέπει αρχικά να γίνουν από τον ηλεκτρολόγο μηχανικό με την βοήθεια ειδικού οργάνου, ώστε να ελεγχθούν οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, οι δοκιμές για διαπίστωση της ορθής λειτουργίας και ο οπτικός έλεγχος.

 • Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση του πιστοποιητικού.
 • Επίσης , είναι υποχρεωτικό να υπάρχει πίνακας και ρελέ διαφυγής στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση για την έκδοση του πιστοποιητικού.

Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται τα ακόλουθα :

 • Όνομα, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ ιδιοκτήτη
 • Διεύθυνση ακινήτου, όροφο ακινήτου και τον αριθμό διαμερίσματος (είναι προαιρετικό αλλά μπορείτε να το βρείτε στα κοινόχρηστα ή στο συμβόλαιο)
 • Αριθμό παροχής ΔΕΗ
 • Κατάστημα ΔΕΗ
 • Τύπος τιμολογίου (Γ1, Γ21 κοκ).  Αν έχει νυχτερινό ή όχι ( Γ1Ν κοκ). Συμφωνημένη ισχύς υποχρεωτικά.

Η ισχύς του πιστοποιητικού είναι για οικιακούς χώρους 14 χρόνια ενώ για καταστήματα 7 χρόνια.

Η διαδικασία ηλεκτρολογικού πιστοποιητικού άνω των 200 τμ περιλαμβάνει τις μετρήσεις που πρέπει αρχικά να γίνουν από τον ηλεκτρολόγο μηχανικό με την βοήθεια ειδικού οργάνου, ώστε να ελεγχθούν οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, οι δοκιμές για διαπίστωση της ορθής λειτουργίας και ο οπτικός έλεγχος.

 • Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση του πιστοποιητικού.
 • Επίσης , είναι υποχρεωτικό να υπάρχει πίνακας και ρελέ διαφυγής στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση για την έκδοση του πιστοποιητικού.

Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται τα ακόλουθα :

 • Όνομα, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ ιδιοκτήτη
 • Διεύθυνση ακινήτου, όροφο ακινήτου και τον αριθμό διαμερίσματος (είναι προαιρετικό αλλά μπορείτε να το βρείτε στα κοινόχρηστα ή στο συμβόλαιο)
 • Αριθμό παροχής ΔΕΗ
 • Κατάστημα ΔΕΗ
 • Τύπος τιμολογίου (Γ1, Γ21 κοκ).  Αν έχει νυχτερινό ή όχι ( Γ1Ν κοκ). Συμφωνημένη ισχύς υποχρεωτικά.

Η ισχύς του πιστοποιητικού είναι για οικιακούς χώρους 14 χρόνια ενώ για καταστήματα 7 χρόνια.

Η διαδικασία ηλεκτρολογικού πιστοποιητικού 200 τμ περιλαμβάνει τις μετρήσεις που πρέπει αρχικά να γίνουν από τον ηλεκτρολόγο μηχανικό με την βοήθεια ειδικού οργάνου, ώστε να ελεγχθούν οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, οι δοκιμές για διαπίστωση της ορθής λειτουργίας και ο οπτικός έλεγχος.

 • Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση του πιστοποιητικού.
 • Επίσης , είναι υποχρεωτικό να υπάρχει πίνακας και ρελέ διαφυγής στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση για την έκδοση του πιστοποιητικού.

Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται τα ακόλουθα :

 • Όνομα, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ ιδιοκτήτη
 • Διεύθυνση ακινήτου, όροφο ακινήτου και τον αριθμό διαμερίσματος (είναι προαιρετικό αλλά μπορείτε να το βρείτε στα κοινόχρηστα ή στο συμβόλαιο)
 • Αριθμό παροχής ΔΕΗ
 • Κατάστημα ΔΕΗ
 • Τύπος τιμολογίου (Γ1, Γ21 κοκ).  Αν έχει νυχτερινό ή όχι ( Γ1Ν κοκ). Συμφωνημένη ισχύς υποχρεωτικά.

Η ισχύς του πιστοποιητικού είναι για οικιακούς χώρους 14 χρόνια ενώ για καταστήματα 7 χρόνια.

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία και ώρα συνάντησης στο χώρο που πρόκειται να γίνει το ενεργειακό πιστοποιητικό.

Δικαιολογητικά για την έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού αποτελούν:

 • Κάτοψη
 • Τίτλος Ιδιοκτησίας (Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή Ε9 ή γονική παροχή)
 • Αριθμός Οικοδομικής Αδείας για κατοικίες χτισμένες μετά την 1/3/1983
 • Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου από την υπηρεσία taxisnet με κωδικό 8012 αξίας 5 € με τους κωδικούς του ιδιοκτήτη του ακινήτου
 • Πρόσβαση στο Λέβητα (Πετρελαίου ή Φυσικού αερίου) ή Φύλλο Ελέγχου

Στο ενεργειακό πιστοποιητικό αναφέρεται η ενεργειακή κλάση του ακινήτου, καθώς και προτάσεις του ενεργειακού επιθεωρητή για βελτίωση της υπάρχουσας κλάσης. Επίσης, σας στέλνουμε μέσω e-mail τους απαραίτητους κωδικούς, τον αύξοντα αριθμό και τον κλειδάριθμο που απαιτούνται για την καταχώρηση του μισθωτηρίου συμβολαίου στο taxisnet. Προαιρετικά μπορείτε να παραλάβετε το πιστοποιητικό ταχυδρομικώς ή μέσω courier, με δική σας επιβάρυνση. Αναλαμβάνουμε και την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών στην επαρχία εξ αποστάσεως με την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη κάτοψης και η λήψη φωτογραφιών του ακινήτου εσωτερικά, εξωτερικά και περιμετρικά.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης της κάτοψης υπάρχει επιπλέον χρέωση δέκα (10) ευρώ για τον σχεδιασμό σκαριφήματος. H προσφορά ισχύει για ακίνητα μέχρι τριάντα (30) τ.μ. Το ενεργειακό πιστοποιητικό δεν γίνεται να εκδοθεί για αυθαίρετο ακίνητο ή ακίνητο με αυθαιρεσίες. Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει χρέωση για τα οδοιπορικά του μηχανικού 10€.

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία και ώρα συνάντησης στο χώρο που πρόκειται να γίνει το ενεργειακό πιστοποιητικό.

Δικαιολογητικά για την έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού αποτελούν:

 • Κάτοψη
 • Τίτλος Ιδιοκτησίας (Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή Ε9 ή γονική παροχή)
 • Αριθμός Οικοδομικής Αδείας για κατοικίες χτισμένες μετά την 1/3/1983
 • Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου από την υπηρεσία taxisnet με κωδικό 8012 αξίας 5 € με τους κωδικούς του ιδιοκτήτη του ακινήτου
 • Πρόσβαση στο Λέβητα (Πετρελαίου ή Φυσικού αερίου) ή Φύλλο Ελέγχου

Στο ενεργειακό πιστοποιητικό αναφέρεται η ενεργειακή κλάση του ακινήτου, καθώς και προτάσεις του ενεργειακού επιθεωρητή για βελτίωση της υπάρχουσας κλάσης. Επίσης, σας στέλνουμε μέσω e-mail τους απαραίτητους κωδικούς, τον αύξοντα αριθμό και τον κλειδάριθμο που απαιτούνται για την καταχώρηση του μισθωτηρίου συμβολαίου στο taxisnet. Προαιρετικά μπορείτε να παραλάβετε το πιστοποιητικό ταχυδρομικώς ή μέσω courier, με δική σας επιβάρυνση. Αναλαμβάνουμε και την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών στην επαρχία εξ αποστάσεως με την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη κάτοψης και η λήψη φωτογραφιών του ακινήτου εσωτερικά, εξωτερικά και περιμετρικά.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης της κάτοψης υπάρχει επιπλέον χρέωση δέκα (10) ευρώ για τον σχεδιασμό σκαριφήματος. H προσφορά ισχύει για ακίνητα μέχρι εβδομήντα πέντε (75)τ.μ. τ.μ. Το ενεργειακό πιστοποιητικό δεν γίνεται να εκδοθεί για αυθαίρετο ακίνητο ή ακίνητο με αυθαιρεσίες. Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει χρέωση για τα οδοιπορικά του μηχανικού 10€.

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία και ώρα συνάντησης στο χώρο που πρόκειται να γίνει το ενεργειακό πιστοποιητικό.

Δικαιολογητικά για την έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού αποτελούν:

 • Κάτοψη
 • Τίτλος Ιδιοκτησίας (Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή Ε9 ή γονικη παροχή)
 • Αριθμός Οικοδομικής Αδείας για κατοικίες χτισμένες μετά την 1/3/1983
 • Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου από την υπηρεσία taxisnet με κωδικό 8012 αξίας 5 € με τους κωδικούς του ιδιοκτήτη του ακινήτου
 • Πρόσβαση στο Λέβητα (Πετρελαίου ή Φυσικού αερίου) ή Φύλλο Ελέγχου

Στο ενεργειακό πιστοποιητικό αναφέρεται η ενεργειακή κλάση του ακινήτου, καθώς και προτάσεις του ενεργειακού επιθεωρητή για βελτίωση της υπάρχουσας κλάσης. Επίσης, σας στέλνουμε μέσω e-mail τους απαραίτητους κωδικούς, τον αύξοντα αριθμό και τον κλειδάριθμο που απαιτούνται για την καταχώρηση του μισθωτηρίου συμβολαίου στο taxisnet. Προαιρετικά μπορείτε να παραλάβετε το πιστοποιητικό ταχυδρομικώς ή μέσω courier, με δική σας επιβάρυνση. Αναλαμβάνουμε και την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών στην επαρχία εξ αποστάσεως με την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη κάτοψης και η λήψη φωτογραφιών του ακινήτου εσωτερικά, εξωτερικά και περιμετρικά.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης της κάτοψης υπάρχει επιπλέον χρέωση δέκα (10) ευρώ για τον σχεδιασμό σκαριφήματος. H προσφορά ισχύει για ακίνητα μέχρι εκατό (100) τ.μ. Το ενεργειακό πιστοποιητικό δεν γίνεται να εκδοθεί για αυθαίρετο ακίνητο ή ακίνητο με αυθαιρεσίες. Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει χρέωση για τα οδοιπορικά του μηχανικού 10€.

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία και ώρα συνάντησης στο χώρο που πρόκειται να γίνει το ενεργειακό πιστοποιητικό.

Δικαιολογητικά για την έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού αποτελούν:

 • Κάτοψη
 • Τίτλος Ιδιοκτησίας (Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή Ε9 ή γονική παροχή)
 • Αριθμός Οικοδομικής Αδείας για κατοικίες χτισμένες μετά την 1/3/1983
 • Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου από την υπηρεσία taxisnet με κωδικό 8012 αξίας 5 € με τους κωδικούς του ιδιοκτήτη του ακινήτου
 • Πρόσβαση στο Λέβητα (Πετρελαίου ή Φυσικού αερίου) ή Φύλλο Ελέγχου

Στο ενεργειακό πιστοποιητικό αναφέρεται η ενεργειακή κλάση του ακινήτου, καθώς και προτάσεις του ενεργειακού επιθεωρητή για βελτίωση της υπάρχουσας κλάσης. Επίσης, σας στέλνουμε μέσω e-mail τους απαραίτητους κωδικούς, τον αύξοντα αριθμό και τον κλειδάριθμο που απαιτούνται για την καταχώρηση του μισθωτηρίου συμβολαίου στο taxisnet. Προαιρετικά μπορείτε να παραλάβετε το πιστοποιητικό ταχυδρομικώς ή μέσω courier, με δική σας επιβάρυνση. Αναλαμβάνουμε και την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών στην επαρχία εξ αποστάσεως με την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη κάτοψης και η λήψη φωτογραφιών του ακινήτου εσωτερικά, εξωτερικά και περιμετρικά.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης της κάτοψης υπάρχει επιπλέον χρέωση δεκαπέντε (15) ευρώ για τον σχεδιασμό σκαριφήματος. H προσφορά ισχύει για ακίνητα μέχρι εκατόν πενήντα (150) τ.μ. Το ενεργειακό πιστοποιητικό δεν γίνεται να εκδοθεί για αυθαίρετο ακίνητο ή ακίνητο με αυθαιρεσίες. Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει χρέωση για τα οδοιπορικά του μηχανικού 10€.

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία και ώρα συνάντησης στο χώρο που πρόκειται να γίνει το ενεργειακό πιστοποιητικό.

Δικαιολογητικά για την έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού αποτελούν:

 • Κάτοψη
 • Τίτλος Ιδιοκτησίας (Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή Ε9 ή γονική παροχή)
 • Αριθμός Οικοδομικής Αδείας για κατοικίες χτισμένες μετά την 1/3/1983
 • Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου από την υπηρεσία taxisnet με κωδικό 8014 αξίας 30 € με τους κωδικούς του ιδιοκτήτη του ακινήτου.
 • Πρόσβαση στο Λέβητα (Πετρελαίου ή Φυσικού αερίου) ή Φύλλο Ελέγχου

Στο ενεργειακό πιστοποιητικό αναφέρεται η ενεργειακή κλάση του ακινήτου, καθώς και προτάσεις του ενεργειακού επιθεωρητή για βελτίωση της υπάρχουσας κλάσης. Επίσης, σας στέλνουμε μέσω e-mail τους απαραίτητους κωδικούς, τον αύξοντα αριθμό και τον κλειδάριθμο που απαιτούνται για την καταχώρηση του μισθωτηρίου συμβολαίου στο taxisnet. Προαιρετικά μπορείτε να παραλάβετε το πιστοποιητικό ταχυδρομικώς ή μέσω courier, με δική σας επιβάρυνση. Αναλαμβάνουμε και την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών στην επαρχία εξ αποστάσεως με την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη κάτοψης και η λήψη φωτογραφιών του ακινήτου εσωτερικά, εξωτερικά και περιμετρικά.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης της κάτοψης υπάρχει επιπλέον χρέωση 0,10€ / τ.μ για τον σχεδιασμό σκαριφήματος. H προσφορά ισχύει για ακίνητα άνω των χιλίων (1000) τ.μ. Το ενεργειακό πιστοποιητικό δεν γίνεται να εκδοθεί για αυθαίρετο ακίνητο ή ακίνητο με αυθαιρεσίες. Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει χρέωση για τα οδοιπορικά του μηχανικού 10€.

Εμφάνιση όλων...

Ωράριο Λειτουργίας

 • Δευτέρα: 9:00-21:30
 • Τρίτη: 9:00-21:30
 • Τετάρτη: 9:00-21:30
 • Πέμπτη: 9:00-21:30
 • Παρασκευή: 9:00-21:30
 • Σάββατο: 9:00-17:30
 • Κυριακή: 9:00-17:30

Τηλεφωνήστε καθημερινά ή κλείστε online όλο το 24ώρο.

Απόστολος Παπαδημητρίου

Απόστολος Παπαδημητρίου

Εξυπηρετούμε όλη την Αττική

Κάλεσε για την συγκεκριμένη προσφορά

Ενημέρωσε ότι τους καλείς για την προσφορά του MyConstructor.gr

Ηλεκτρολόγος μηχανικός με 15ετή εμπειρία στην έκδοση ΠΕΑ & ΠΔΕΗ. Αυθημερόν έκδοση πιστοποιητικών ΔΕΔΔΗΕ.

Εγγύηση Ικανοποίησης

Εγγύηση ικανοποίησης MyConstructor.gr

Στο myconstructor.gr θεωρούμε την ικανοποίηση των πελατών μας ως μέγιστη προτεραιότητα.

Το myconstructor.gr αποδεικνύοντας την αξιοπιστία του και τον σεβασμό του σε εσάς σας παρέχει εγγύηση ικανοποίησης στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Εάν η υπηρεσία ραντεβού από το MyConstructor είναι χαμηλής ποιότητας ή αντίθετη των προσδοκιών σας.
 • Εάν υπάρχει υπαιτιότητα του συνεργάτη επαγγελματία / τεχνικού σε περίπτωση ζημιών.
 • Εάν αντιμετωπίσατε κάποιο οποιοδήποτε μικρό ή σοβαρό πρόβλημα κατά τη διάρκεια της συνεργασία μας με το myconstructor.gr.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας το συντομότερο δυνατό για να ξεκινήσουμε τη διαδικασία της Εγγύησης Ικανοποίησης.

Πώς λειτουργεί

Αφού συγκεντρώσουμε τα βασικά στοιχεία επικοινωνίας σας και του ραντεβού που υπήρξε το πρόβλημα, το τμήμα υποστήριξης του MyConstructor θα ξεκινήσει άμεσα τις διαδικασίες να επιλύσει την υπόθεση σας.

Σε κάθε online ραντεβού ή ραντεβού που κλείνετε μέσω του επίσημου τηλεφωνικού αριθμού του myconstructor.gr 2103009323, τα οποία καλύπτονται από την Εγγύηση Ικανοποίησης, το MyConstructor θα διορθώσει οποιοδήποτε θέμα προκύψει με τους εξής τρόπους:

 • Θα έρθει σε επικοινωνία με εσάς να διαπιστώσει που ακριβώς παρουσιάστηκε η κακή ή προβληματική εξυπηρέτηση.
 • Θα επικοινωνήσει άμεσα με τον επαγγελματία για να διορθώσει το όποιο πρόβλημα και να φέρει εις πέρας σωστά την εργασία ή υπηρεσία είτε με τον ίδιο συνεργάτη τεχνικό είτε με άλλον συνεργάτη του myconstructor.gr.
 • Εάν δεν καλυφθούν οι ανάγκες με τις παραπάνω ενέργειες, η εταιρία του MyConstructor είναι διατεθειμένη να σας επιστρέψει το ποσό που αντιστοιχεί έως και 100% της αξίας της υπηρεσίας που λάβατε με μέγιστο ποσό 1500€.

Προϋποθέσεις Εγγύησης Ικανοποίησης

Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να ανατρέξετε στην Εγγύηση Ικανοποίησης όταν όλα τα παρακάτω ισχύουν:

 • Μείνατε δυσαρεστημένος από την υπηρεσία που λάβατε.
 • Έχετε κλείσει την συμφωνία για την ανάθεση της υπηρεσίας και την τιμή είτε online από το site του MyConstructor είτε τηλεφωνικά στο κεντρικό μας τηλ 2103009323. Η εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση ανάθεσης και συμφωνίας των όρων απευθείας με τον τεχνικό.
 • Το αντικείμενο της εργασίας ή της υπηρεσίας ήταν σαφώς ορισμένο και ξεκάθαρο από την περιγραφή της υπηρεσίας που είναι αναρτημένη στο site.
 • Έχετε αποδεικτικά πληρωμής του τεχνικού για την συγκεκριμένη εργασία.
 • Η Εγγύηση Ικανοποίησης ισχύει για χρονικό διάστημα 7 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα ολοκλήρωσης της εργασίας κατόπιν αναφοράς του προβλήματος σας.
 • Η Εγγύηση Ικανοποίησης ισχύει για όλες τις υπηρεσίες που προσφέρουμε, στο myconstructor.gr.
 • Η Εγγύηση Ικανοποίησης ισχύει εντός του νομού Αττικής και παρέχεται πλέον των λοιπών δικαιωμάτων σας, τα οποία παραμένουν σε ισχύ.

Για το θέμα αυτό, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο info@myconstructor.gr ή τηλεφωνικά στο 210 300 93 23.

Κάλεσε για την συγκεκριμένη προσφορά

Ενημέρωσε ότι τους καλείς για την προσφορά του MyConstructor.gr

Κλείσε Τώρα -10%

Υπολόγισε την τελική τιμή και κέρδισε έως και -10% έκπτωση!

Επίλεξε εργασία

Επιλέξτε πόσα τ.μ. είναι το ακίνητο σας

Υποχρεωτικό πεδίο!

Έχετε έναν λογαριασμό της ΔΕΗ ή κάποιου άλλου παρόχου ρεύματος;

Υποχρεωτικό πεδίο!

Έχετε ηλεκτρολογικό πίνακα;

Υποχρεωτικό πεδίο!

Παράδοση πιστοποιητικού:

Υποχρεωτικό πεδίο!

Υποχρεωτικό πεδίο!

Παρακαλούμε γράψτε και στην συνέχεια επιλέξτε την διεύθυνση σας!

Παρακαλούμε συμπληρώστε όλες τις υποχρεωτικές ερωτήσεις!

Αξιολογήσεις χρηστών

4.9/5
(502)

Ποιότητα 98.4%

Αξιοπιστία 98.2%

Τιμή 98.7%

Συνέπεια 98.6%

Συμπεριφορά 98.6%

Καθαριότητα 99.6%

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
18-11-2020

Nikolina K.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
03-11-2020

Σοφία Φ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-11-2020

Βασιλικη Ν.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-11-2020

Γιάννης .

3.5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
21-10-2020

Ο επαγγελματίας δεν ήθελε?/ δεν είχε διάθεση?/ δεν είχε χρόνο? να μας ενημερώσει με σαφήνεια και ορθότητα για την διαδικασία έκδοσης και υποβολής του πιστοποιητικού.

ΕΙΡΗΝΗ Γ.

4.6/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
27-10-2020

Αντωνης Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
27-10-2020

Αλέξιος .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
15-10-2020

πολύ καλή και άμεση εξυπηρέτηση!!

Σοφοκλής Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
15-10-2020

ΑΓΓΕΛΟΣ Ρ.

1/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-08-2020

Ήρθε τον Αύγουστο για να μας φτιάξει το πιστοποιητικό της ΔΕΗ. Όταν το στείλαμε στην ΔΕΔΔΗΔΕ αποδείχτηκε ότι ήταν λάθος. Η ΔΕΔΔΗΔΕ μας ζήτησε να περάσει ο ηλεκτρολόγος από το γραφείο τους για να το διορθώσουν. Δεν μπορούσε να πάει ο ίδιος γιατί έλειπε. Ζητήσαμε από την εταιρεία να στείλει άλλον και μετά από δική μας επιμονή έστειλαν τον δεύτερο ηλεκτρολόγο, ο οποίος και αυτός το έκανε λάθος! Κανένας από τους δύο δεν πήγε στην ΔΕΔΔΗΔΕ να το διορθώσει, παρόλο που τους τηλεφωνήσαμε πολλές φορές. Πραγματικά, οι ώρες που ξόδεψα στα τηλέφωνα δεν αξίζουν την χαμηλή τιμή, με τίποτα. Και πάλι η δουλειά δεν έγινε μετά από δύο μήνες!. Πληρώστε τον Ηλεκτρολόγο της γειτονιάς σας!

Maria K.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-10-2020

Andreas .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-10-2020

Ήταν όλα καλά επαγγελματική δουλειά.

Νικόλαος Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
28-09-2020

ειρηνη χ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-10-2020

Πολύ επαγγελματίας,ευγενέστσατος,σύντομος και τυπικός.

Σωτήρης Β.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-10-2020

Εμμυ Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
29-09-2020

Ευδοξία Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
29-09-2020

. μ.

4.5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-09-2020

Κωστας Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
18-09-2020

ΜΙΧΑΛΗΣ Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-09-2020

Γιωργος Δ.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-09-2020

δημητρης π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
20-09-2020

Χρήστος Υ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
15-09-2020

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-09-2020

Δημητρης .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
16-09-2020

Σπυρος Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
14-09-2020

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
14-09-2020

Η συνεργασία και με τον αξιότιμο επαγγελματία και με το myconstructor.gr ήταν εξαιρετική. Ευχαριστώ, και να συνεχίσετε έτσι.

Ευάγγελος Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-09-2020

Froso S.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-09-2020

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Σ.

4.6/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-09-2020

γιαννης ρ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-09-2020

Στην ώρα του.ευγενικος με συνέπεια.

Μαρια Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
31-08-2020

Πολύ καλή δουλειά με συνέπεια και όλες τις απαραίτητες διευκρινίσεις.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
31-08-2020

Κωνσταντίνος Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
28-08-2020

Εξαιρετικός στην εργασία του!!! Ευγενέστατος και επαγγελματίας.

Αναστάσιος Σ.

4.3/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
27-08-2020

Εξαιρετικός επαγγελματίας. Συνεπής, ταχύτατος και ακριβής.

Γιάννης Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-08-2020

Εξαιρετικός επαγγελματίας, άμεσος, ευγενικός.

ΓΙΩΡΓΟΣ Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-08-2020

Γιάννης Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-08-2020

Γιώργος Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
10-08-2020

Alexandros L.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-08-2020

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-08-2020

Ευγενής και γρήγορος. Για την πληρωμή ότι ακριβώς είχε συμφωνηθεί.

Γιώργος Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
03-08-2020

Κωστας Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-08-2020

Οι εντυπώσεις από τον επαγγελματία ήταν άριστες. Από εσάς όμως θα έλεγα ότι έμεινα με μια πικρία. Στις ενημερώσεις που στέλνετε έχετε ένα τηλεφωνικό νούμερο επικοινωνίας και το ωράριο. Παρά τις πολυάριθμες προσπάθειές μου σε όλο το εύρος του ωραρίου λειτουργίας να επικοινωνήσω μαζί σας, δεν απαντήσατε ποτέ.

Μιχάλης Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
03-08-2020

Συνέπεια στο ραντεβού, γρήγορη εξυπηρέτηση, λογικό κόστος. Συστήνεται ανεπιφύλακτα.

Λευτέρης Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
28-07-2020

Ευαγγελος Ν.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
20-07-2020

Μιχάλης Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-08-2020

Ήρθε ακριβώς στην ώρα που είχαμε συμφωνήσει. Επαγγελματική συμπεριφορά, λίγα λόγια και καλά

Αριστείδης Δ.

3.6/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
03-08-2020

Βιαστικος

Δημητρης Β.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-08-2020

Σπυρος Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
03-08-2020

Κωνσταντίνα Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-08-2020

Ευαγγελος Ν.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
20-07-2020

Χριστίνα Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
16-07-2020

Χρηστος .

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-07-2020

Ευάγγελος Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-07-2020

Vittorio Z.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
15-07-2020

Δημητρης Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-07-2020

ΜΙΧΑΗΛ Α.

4/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-07-2020

αναστασης α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-07-2020

Συνεπής, προσεκτικός, ευγενης. Τον συστήνω.

Ελπίδα Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-06-2020

παναγιωτης Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-07-2020

Η πιο άμεση εργασία και συγκριτικά η καλύτερη τιμή!

Βασιλης Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
29-06-2020

Ο άνθρωπος ήταν ακριβώς στην ώρα του, σωστός επαγγελματίας, γρήγορος, η όλη διαδικασία δεν κράτησε παν από 20’-30’, με όλα τα χαρτιά συμπληρωμένα!

Αντωνης Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
21-06-2020

ΘΩΜΑΣ Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
26-06-2020

Όλα έγιναν όπως είχαμε συμφωνήσει.

Νικολαος Χ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-06-2020

ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-06-2020

Γρήγορη εξυπηρέτηση και επικοινωνία

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-06-2020

Συγχαρητήρια για τον κύριο Παπαδημητρίου σωστός επαγγελματιας

κωνσταντινος σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-06-2020

κατερινα μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
16-06-2020

Anastasia K.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-06-2020

Πολύ ευχαριστημένος

ΑΡΙΣΤΟΣ Ζ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-06-2020

ΣΜΑΡΩ Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
11-06-2020

ΕΛΕΝΗ Χ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
11-06-2020

Πολύ εξυπηρετικός και γρήγορος. Στην ώρα του πράγμα σπάνιο στις μέρες μας. Πολύ ευγενικός. Τον συστήνω ανεπιφύλαχτα.

Ειρηνη .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-06-2020

Πολύ σωστός επαγγελματίας

Σπύρος Β.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-06-2020

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Π.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
10-06-2020

Αργησε μιση ωρα αλλα ενημέρωσε για την καθυστέρηση

Dimitris v.

4.1/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
11-06-2020

Συνέπεια

Σπυρος Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-06-2020

Νικη Π.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-06-2020

Γεώργιος Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-06-2020

αλεξης τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
11-06-2020

Γιάννης Λ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-06-2020

Πολύ καλή εξυπηρέτηση πολύ ευγενικός τον προτείνω ανεπιφύλακτα!!!

Τάκης Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-06-2020

Πολυ καλή εξυπηρέτηση, καλή τιμή,συνέπεια.

Νίκος .

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-06-2020

Είναι μηχανικός του Πολυτεχνείου, ήρθε στην ώρα του, ήλεγξε και συνέταξε αμέσως την υπεύθυνη δήλωση. Αναμένουμε την έγκριση της δουλειάς του από τον ΔΕΔΔΗΕ. Συμπεφωνημένη χρέωση κατά την τιμολόγηση.

ΦΩΤΕΙΝΗ Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
29-05-2020

Εξαιρετικος επαγγελματιας. Συνεπης και δεοντολογικος.

ΕΙΡΗΝΗ Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-06-2020

Άψογος, με ακρίβεια στο ραντεβού, όλα καλά.

Θοδωρής Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
29-05-2020

Ξανθη Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
25-05-2020

Εξαιρετικος κύριος και καλός στη δουλειά του

Ελισάβετ χ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-05-2020

Άρης Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
27-05-2020

Γεώργιος Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
25-05-2020

ΚΩΣΤΑΣ Β.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-05-2020

Ήμασταν αρχικά επιφυλακτικοί να καλέσουμε κάποιον επαγγελματία από το διαδίκτυο. Τελικά πράξαμε πολύ σωστά γιατί ο κύριος Απόστολος ήταν πολύ σωστός επαγγελματίας, ευγενικός, ευχάριστος κ διακριτικός. Σίγουρα εάν χρειαστεί θα τον ξανακαλέσουμε κ θα τον συστήσουμε σε φίλους μας. Τον ευχαριστούμε

Σταυρούλα Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
18-05-2020

Αλεξανδρος Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
15-05-2020

Τσαμπανιδης Σ.

1.6/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
15-05-2020

Αλλά ειπώθηκαν στο κλείσιμο του ραντεβού και άλλα είπε ο ηλεκτρολογος

Παναγιώτης Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-05-2020

Απλά super

Ευθυμια Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-05-2020

αλεξανδρος λ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-05-2020

Όλα έγιναν απόλυτα ενταξει

Κωστας Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-05-2020

Pavlin S.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
26-04-2020

Αγγελος Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
26-04-2020

Στεφαν .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-04-2020

Ο κος Παπαδημητρίου ήρθε στην προγραμματισμένη ώρα, ήταν ευγενέστατος και σχολαστικός επαγγελματίας. Το πιστοποιητικό εκδόθηκε άμεσα και απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις μου σχετικά με αυτό.

Γεώργιος Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-04-2020

Πολύ ευγενικός και άμεσος. Μου έδωσε το πιστοποιητικό της ΔΕΗ αμέσως μετά το πέρας του ελέγχου. Τον συνιστώ ανεπιφύλακτα.

Απόστολος Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-04-2020

Τζένη Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
19-04-2020

σωτηριος σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
17-04-2020

Άψογη εξυπηρέτηση ευγενεστατος ο κ. Παπαδημητρίου.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ρ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
10-04-2020

ΠΕΤΡΟΣ Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-04-2020

Δεν υπηρξε κανενα προβλημα.Ευγενικος απλος και σαφης

Βαρβαρα Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
28-03-2020

Σταυρος Ζ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
16-03-2020

ΣΩΤΗΡΙΟΣ Χ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-03-2020

Νικητοπουλου Φ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-03-2020

Αναστασία .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
28-02-2020

Εμεινα πολυ ευχαριστημενη

. Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
27-02-2020

Εξαιρετικός τον σύστησα και σε άλλους οι οποίοι επίσης έμειναν πολυ ευχαριστημένοι.

Αννα Χ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
26-02-2020

Κάτια Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-02-2020

Ο κ.Παπαδημητρίου είναι εξαιρετικός επαγγελματίας και πολύ ευγενικός κύριος.Τον συστήνω ανεπιφύλακτα.

αριστεα χ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-02-2020

Κωνσταντίνος Ν.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
21-02-2020

Στην ώρα του στο ραντεβού, όλα άψογα !

ΑΝΕΣΤΗΣ Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
18-02-2020

Ο ηλεκτρολόγος που ήρθε στο ραντεβού ήταν εξυπηρετικός

αλεξανδρος π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-02-2020

Νικόλαος .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-02-2020

Κάτια Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-02-2020

ΓΕΩΡΓΙΑ Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-02-2020

Μια χαρά όλα, ήρθε, είδε, έφτιαξε το πιστοποιητικό. Ούτε μία ώρα. Όλα άψογα

Παύλος Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-02-2020

Πολύ τυπικός στην ώρα του ραντεβού, ευγενικός και γρήγορος στην δουλειά του. Τον συνιστώ ανεπιφύλακτα.

Χρήστος Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
03-02-2020

Υβόννη Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
31-01-2020

φωτεινη π.

4.6/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
31-01-2020

Βασιλης Γ.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
26-01-2020

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
25-01-2020

Ακριβώς οπως τα είχαμε πει και τηλεφωνικά. Συνέπεια και ενημέρωση σχετικά με το ραντεβού μας.

. Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-01-2020

Αναστασια .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
19-01-2020

Γεωργια Χ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
18-01-2020

ΚΑΤΕΡΙΝΑ Τ.

1.5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
18-01-2020

Απαράδεκτος.Εκανα βλακεία που τον προτίμησα.

Θεανω Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
17-01-2020

Γρήγορος και ευγενέστατος. Τον συστήνω ανεπιφύλακτα.

ΝΙΚΟΣ Β.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-01-2020

Ευαγγελία .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
27-12-2019

Παναγιώτης .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
26-12-2019

Μαρία .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-12-2019

Παναγιωτης Κ.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
20-12-2019

Χρηστος Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
17-12-2019

χρυσουλα κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
16-12-2019

Εξαιρετικός ο κύριος Απόστολος.

αλεξανδρα Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
14-12-2019

Συνεπής και ευγενικός! Το χαρτί μου το έφτιαξε άμεσα! Αν χρειαστώ παλι ηλεκτρολόγο θα τον προτιμήσω σίγουρα!

Αναστασία Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-12-2019

Αντώνης .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-12-2019

Άριστη συνεργασία!

στυλιδου α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
10-12-2019

Όλα μια χαρά.

Στέργιος Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-12-2019

ΙΩΑΝΝΑ Θ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-12-2019

Μαρια .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-12-2019

Ολα αριστα ( εννοω 5αστερια )

Νικολαος Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-12-2019

ευαγγελια α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-12-2019

Ελευθερία .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-12-2019

Στουραϊτης Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
03-12-2019

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ρ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-12-2019

Ποτουρίδη Ε.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
29-11-2019

Πολύ ευχαριστημένος από τον άνθρωπο, συνεπέστατος.

Κώστας σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-11-2019

Χριστιάνα Χ.

4/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-11-2019

Επαγγελματική συμπεριφορά και συνέπεια!

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-11-2019

Επαγγελματίας, συνεργάσιμος και πρόθυμος να εξηγήσει τα πάντα ο ηλεκτρολόγος ! Έμεινα εξαιρετικά ικανοποιημένος από τη δουλεία του αλλά και από την εφαρμογή που έκλεισα ραντεβού!!!

Ανέστης Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
21-11-2019

Του οφείλω εγω ένα ευρώ, γιατί δεν είχα ψιλα!!!

Στυλιανή Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
17-11-2019

Άψογος σε όλα !!! Σίγουρα θα συνεργαστούμε ξανά.

ΓΙΩΡΓΟς Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
14-11-2019

μακρη δ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
10-11-2019

Άννα Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-11-2019

Νικος Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
30-10-2019

Μινα Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
29-10-2019

Eξαιρετικός επαγγελματίας , άψογος, συνεπής , απόλυτα αξιόπιστος , πολύ καλή τιμή

Μαρία Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
28-10-2019

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
25-10-2019

Αφροδίτη Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
25-10-2019

Είρθε στην ώρα του , ήταν ευγενικός και δεν με καθυστέρησε καθόλου και το πιστοποιητικό που ήθελα για την ΔΕΔΔΗΕ μου το έκδοσε επι τόπου . Οτιδήποτε χρειαστώ σίγουρα θα σας ξαναπροτιμήσω.

Στέλλα Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-10-2019

Όλα τέλεια!

MICHALIS P.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
19-10-2019

Στεφανία Λ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
19-10-2019

ΣΟΦΙΑ Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
19-10-2019

Άψογη συνεργασία. Ευγένεια και συνέπεια.Αν και τις φοβόμουν αυτου του τύπου τις εταιρείες ευτυχώς διαψευτηκα.

Ανδριανή Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
17-10-2019

Η δουλειά η δική μου έγινε μια χαρά χωρίς απρόοπτα.

Ιώαννης Ι.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
15-10-2019

ΣΠΥΡΟΣ Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
11-10-2019

Επαγγελματίας με άριστη γνώση της δουλειάς του και με εξαιρετική συμπεριφορά, συστηνεται ανεπιφύλακτα

Λάσκαρης Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
11-10-2019

Εξυπηρετικός υπάλληλος, κατατοπιστικος, ούτε καν δέχθηκε φιλοδώρημα. Τον συνιστώ ανεπιφύλακτα.

βασιλης κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
10-10