Πιστοποιητικό ΔΕΗ με Έκπτωση -10% !

Κλεισε online ραντεβού για Πιστοποιητικό Ηλεκτρολόγου από 26€ σε 3 απλά βήματα!

ΒΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ

Ψάχνουμε το καλύτερο ραντεβού για εσένα...

Πιστοποιητικό Ηλεκτρολόγου

Η διαδικασία για να εκδόσετε Πιστοποιητικό ΔΕΗ μπορεί να γίνει αυθημερόν. Μαζί με το πιστοποιητικό ηλεκτρλόγου παραλαμβάνετε επίσης:

  1. Την υπέυθυνη δήλωση αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη.
  2. Την έκθεση παράδοσης ηλεκτρικής εγκτάστασης.
  3. Το πρωτόκολλο ελέγχου ηλεκτρικής εγκατάστασης κατα ΕΛΟΤ HD 384.
  4. Ηλεκτρολογικό σχέδιο του ακινήτου.

Για την έκδοση Πιστοποιητικού ΔΕΗ θα πρέπει να έχτε:

  • Λογαριασμό ΔΕΗ ή Αριθμό Παροχής
  • Ρελέ διαφυγής στον ηλεκτρολογικό πίνακα του ακινήτου.