Τεχνικός Ασφαλείας

Ενημερώσου για τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του τεχνικού ασφαλέιας. Βρες έμπειρο και οικονομικό τεχνικό ασφαλείας για την επιχείρηση σου!

Ασφάλεια & Αξιοπιστία

Οι καλύτεροι Τεχνικοί Ασφαλείας.

Εμπειρία & Ποιότητα Εργασιών

Διαθέτουμε ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο δίκτυο συνεργατών από το 2012!
Έχοντας επιλέξει τους καλύτερους συνεργάτες..

Οικονομία & Εξειδίκευση

Σας προσφέρουμε την καλύτερη τιμή της αγοράς και υψηλή ποιότητα υπηρεσιών!

Κατάλογος Επαγγελματιών

Μπες στον κατάλογο επαγγελματιών δες τιμές και αξιολογήσεις και επέλεξε τον τεχνικό που σου ταιριάζει!

Τεχνικός Ασφαλείας

Με βάση τη νομοθεσία όλες οι επιχειρήσεις εφόσον απασχολούν έστω και έναν εργαζόμενο πρέπει να έχουν τεχνικό ασφαλείας. Οι επιχειρήσεις χωρίζονται με βάση την επικινδυνότητα τους σε τρεις κατηγορίες,
Την Α (υψηλή επικινδυνότητα),
την B (μέση επικινδυνότητα) και
την Γ (χαμηλή επικινδυνότητα).

Ποιές είναι οι αρμοδιότητες του τεχνικού ασφαλείας;

Οι αρμοδιότητες του τεχνικού ασφάλειας περιγράφονται στα άρθρα 6 και 7 του Ν.1568/85 και στο Π.Δ.17/96. Οι αρμοδιότητες αυτές είναι συμβουλευτικές προς τον εργοδότη ενώ επίσης ο τεχνικός ασφάλειας έχει την υποχρέωση επίβλεψης των συνθηκών εργασίας. Συγκεκριμένα:

O τεχνικός ασφάλειας παρέχει στον εργοδότη υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή προφορικά, σε θέματα σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων. Tις γραπτές υποδείξεις καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο της επιχείρησης, το οποίο σελιδομετρείται και θεωρείται από την επιθεώρηση εργασίας. O εργοδότης έχει υποχρέωση να λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σ αυτό το βιβλίο.

Eιδικότερα ο τεχνικός ασφάλειας:

  • Συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων, εισαγωγής νέων παραγωγικών διαδικασιών, προμήθειας μέσων και εξοπλισμού, επιλογής και ελέγχου της αποτελεσματικότητας των ατομικών μέσων προστασίας καθώς και διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας και γενικό οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας.

  • Ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων, πριν από τη λειτουργία τους καθώς και των παραγωγικών διαδικασιών και μεθόδων εργασίας πριν από την εφαρμογή τους και επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και πρόληψης των ατυχημάτων, ενημερώνοντας σχετικά τους αρμόδιους προϊσταμένους των τμημάτων ή τη διεύθυνση της επιχείρησης.

Για την επίβλεψη των συνθηκών εργασίας ο τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση

  • Nα επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, να αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας να προτείνει μέτρα αντιμετώπισής της και να επιβλέπει την εφαρμογή τους.

  • Nα επιβλέπει την ορθή χρήση των ατομικών μέσων προστασίας.

  • Nα ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων, να αναλύει τα αποτελέσματα των ερευνών, να τα αξιολογεί και να προτείνει μέτρα αποτροπής παρόμοιων ατυχημάτων.

  • Nα εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού για τη διαπίστωση ετοιμότητος προς αντιμετώπιση ατυχημάτων.

Για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στην επιχείρηση ο τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση:

  • Nα μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και να τους ενημερώνει και καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους.

  • Nα συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.

H άσκηση του έργου του τεχνικού ασφάλειας δεν αποκλείει την ανάθεση σε αυτόν από τον εργοδότη και άλλων καθηκόντων πέραν του ελάχιστου ορίου ωρών απασχόλησής ως τεχνικού ασφάλειας.

O τεχνικός ασφάλειας έχει κατά την άσκηση του έργου του ηθική ανεξαρτησία απέναντι στον εργοδότη και στους εργαζομένους. Tυχόν διαφωνία του με τον εργοδότη, για θέματα της αρμοδιότητάς του, δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο καταγγελίας της σύμβασής του. Σε κάθε περίπτωση η απόλυση του τεχνικού ασφάλειας πρέπει να είναι αιτιολογημένη.

O τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο.

Βρες εξειδικευμένο Τεχνικός Ασφαλείας εύκολα και οικονομικά!

Τεχνικός Ασφαλείας από

119€

Τι είπαν οι χρήστες για τα συνεργεία μας

Άψογος Τεχνικός Ασφαλείας!

Γιώργος Μ.

Πολύ καλός μηχανικός. Είμαι πολύ ευχαριστημένη!

Δημήτρα Μ.

Πολύ καλός μηχανικός.

Λεωνίδας Χ.

Προτεινόμενοι Τεχνικοί Ασφαλείας

Οι καλύτεροι Επαγγελματίες βάση αξιολογήσεων

Τεχνικός Ασφαλείας - Πειραιάς Αττική 185 45

(43) Αξιολογήσεις

Σαν τεχνικός ασφαλείας δραστηριοποιούμαι στον κλάδο εδώ και 15 χρόνια και διαθέτω τις γνώσεις και την πείρα για κάθε είδους επιχείρηση. Μπορώ να παρέχω συμβουλευτικές υπηρεσίες σε κάθε επιχείρηση προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις της κάθε μιας. Ο τεχνικός ασφαλείας είναι ένας εξωτερικός συνεργάτης που εκτός ότι υπαγορεύεται από την νομοθεσία επιτελεί σημαντικό έργο στην ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της κάθε εταιρίας. Το γραφείο μου μπορεί να καλύψει εταιρίες με μικρό αριθμό εργαζομένων αλλά και εταιρίες με μεγάλο αριθμό προσωπικού.

Τεχνικός Ασφαλείας - Δυτικά Προάστια Αττική 121 36

(1) Αξιολογήσεις

Αναλαμβάνουμε την κάλυψη της εταιρίας σας σε επίπεδο τεχνικού ασφαλείας σε πολύ λογικές και συμφέρουσες τιμές. Με μεγάλη πείρα στο κλάδο μπορούμε να ανταποκριθούμε σε κάθε απαίτηση της εταιρίας σας και σε κάθε ανάγκη σας. Είμαστε δίπλα σας για όποια βοήθεια χρειαστείτε γύρω από θέματα ασφαλείας και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και χαιρόμαστε να σας εξυπηρετούμε.

Τεχνικός Ασφαλείας - Κέντρο Θεσσαλονική, 546 22

(Καμία αξιολόγηση ακόμη) Αξιολογήσεις

Εξυπηρετούμε όλο τον Νομό Θεσσαλονικής και καλύπτουμε κάθε ανάγκη σας για τεχνικό ασφαλείας σε μικρές ή μεγαλύτερες εταιρίες. Μπορούμε να σας παρέχουμε συμβουλές και υποδείξεις σε κάθε ζήτημα ασφάλειας που σας απασχολεί και είμαστε στη διάθεση σας για κάθε ανάγκη που μπορούμε να καλύψουμε. Εμπιστευτείτε μας και συγκρίνετε τις ανταγωνιστικές τιμές μας.