Βρες τεχνικό για εγκατάσταση / επισκευή / συντήρηση ηλιακού θερμοσίφωνα. Ενημερώσου για την σωστή και αποτελεσματική συντήρηση ηλιακού.

Συντήρηση Ηλιακού Θερμοσίφωνα

Η σημαντικότερη εργασία για έναν ηλιακό θερμοσίφωνα πέρα από την σωστή τοποθέτηση και εγκατάσταση είναι σαφώς η σωστή και τακτική συντήρηση του. Με τον όρο τακτική συντήρηση νοείται η ρύθμιση και ο έλεγχος από κάποιον εξειδικευμένο τεχνικό τουλάχιστον κάθε δύο χρόνια. Η σωστή συντήρηση περιλαμβάνει την ορθή και έγκαιρη εκτέλεση κάποιων ή όλων των παρακάτω εργασιών.

Τι περιλαμβάνει η συντήρηση ηλιακού θερμοσίφωνα;

Πραγματοποείται η αλλαγή ανοδίου, η συμπλήρωση αντιψυκτικού υγρού, η αντικατάσταση φλάντζας αντίστασης, ο καθαρισμός βαρελιού (boiler) εσωτερικά και ο έλεγχος της ασφαλιστικής βαλβίδας κλειστού κυκλώματος, του νερού χρήσης και των μονώσεων.

Κάθε πότε πρέπει να κάνω συντήρηση;

Καλό είναι το πρώτο service του συστήματος να γίνει στο τέλος του δεύτερου έτους λειτουργίας του και έπειτα κάθε 2 χρόνια. Κάνοντας το service, το ειδικευμένο συνεργείο μας ελέγχει την λειτουργία του συστήματος, την αντιψυκτική ικανότητα του θερμικού φορέα στο κλειστό κύκλωμα της συσκευής και αλλάζει το ανόδιο που περιέχει το μπόιλερ.

Αλλαγή Ανοδίου

Η αλλαγή ανοδίου είναι μια διαδικασία που χρειάζεται οπωσδήποτε ανά δύο χρόνια για να μην γίνεται ηλεκτρόλυση στο καζάνι και τρυπήσει. Το ανόδιο (η ράβδος μαγνησίου) βρίσκεται σε όλα τα boiler οποιουδήποτε υλικού κατασκευής εκτός του χαλκού. Η ηλεκτρόλυση είναι ένας κίνδυνος που έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια λόγω του γεγονότος ότι οι σωλήνες του δικτύου ύδρευσης έχουν αντικατασταθεί από πλαστικούς. Παλαιότερα που οι σωλήνες ήταν μεταλλικοί δεν παρατηρούνταν τόσο έντονα το φαινόμενο αυτό και οι ηλιακοί θερμοσίφωνες άντεχαν περισσότερο καιρό χωρίς την συγκεκριμένη εργασία συντήρησης. Σήμερα είναι απαραίτητη σε όλες τις εταιρίες κατασκευής ηλιακών θερμοσίφωνων και αποτελεί απαραίτητο όρο για την ισχύ της εγγύησης των εργοστασίων.

Αποκατάσταση Αντιψυκτικού Υγρού

Μια άλλη εργασία συντήρησης που έχει μεγάλη βαρύτητα και βελτιστοποιεί την απόδοση του θερμοσίφωνα είναι η αποκατάσταση σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο του αντιψυκτικού υγρού ούτως ώστε να προστατεύεται από παγετούς και χαμηλές θερμοκρασίες. Το αντιψυκτικό υγρό (αιθυλεγλυκόλη) πρέπει να συμπληρώνεται περίπου μια φορά το χρόνο και συνήθως μετά το καλοκαίρι λόγω του ότι τους θερμούς μήνες από τις υψηλές θερμοκρασίες τα υγρά εξατμίζονται. Αποτέλεσμα μη πραγματοποίησης της παραπάνω εργασίας είναι να μην θερμαίνεται ο ηλιακός, να έχει πολύ μειωμένη απόδοση ακόμα και σε μέρες με ικανοποιητική ηλιοφάνεια ή μπορεί τους χειμερινούς μήνες να σπάσουν εσωτερικές σωληνώσεις συλλέκτη από τις χαμηλές θερμοκρασίες.

Διαθέτουμε εξειδικευμένους Υδραυλικούς για Συντήρηση Ηλιακού Θερμοσίφωνα

Συντήρηση Ηλιακού από

59€

Επισκευή Ηλιακού από

35€

Απεγκατάσταση Ηλιακού από

39€

Τοποθέτηση Ηλιακού από

59€

Τι είπαν οι χρήστες για τα συνεργεία μας

Πολύ καλό αποτέλεσμας και είχε πολύ λογικές τιμές!

Γιάννα Β.

Συνεπέστατος και άμεση εξυπηρέτηση!

Κωσταντίνα Π.

Πολύ καλή δουλειά!!!

Μάριος Κ.

Προτεινόμενοι Επαγγελματίες για Συντήρηση Ηλιακού Θερμοσίφωνα

Οι καλύτεροι Επαγγελματίες βάση αξιολογήσεων

Αντικατάσταση Φλάτζας Ηλιακού Θερμοσίφωνα

Η αντικατάσταση της φλάντζας αντίστασης είναι μια εργασία που μπορεί να διαγνώσει μόνο ένας έμπειρος τεχνικός και είναι απαραίτητη σε ένα ολοκληρωμένο service ηλιακού θερμοσίφωνα για να αποφευχθούν διαρροές οι οποίες θα κάψουν και ηλεκτρικά μέρη του ηλιακού θερμοσίφωνα, όπως η αντίσταση και ο θερμοστάτης.

Καθαρισμός Boiler

Ο καθαρισμός του boiler εσωτερικά απομακρύνει άλατα και λάσπες που συσσωρεύονται από την καθημερινή χρήση του ηλιακού.

Ασφαλιστικά Ηλιακού Θερμοσίφωνα

Επίσης, σε μια συντήρηση πρέπει να ελέγχονται τα ασφαλιστικά (όπως λέγονται ) του ηλιακού και να αλλάζονται αν κριθεί απαραίτητο με σκοπό να μην σκάσει το καζάνι σε μια πιθανή υπερθέρμανση και να προστατευτεί το υδραυλικό δίκτυο του σπιτιού σας. Πρέπει να ελέγχονται ακόμα οι μονώσεις των σωληνώσεων που φθείρονται με τον χρόνο και βρίσκονται εκτεθειμένες στις καιρικές συνθήκες. Με τον τρόπο αυτό ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος να σπάσουν οι σωλήνες του ηλιακού θερμοσίφωνα σε έναν ενδεχόμενο παγετό ή στην καλύτερη περίπτωση να μειωθεί κατά πολύ η απόδοση του κυκλώματος στο ζεστό νερό που έρχεται στη βρύση του σπιτιού μας ή οποιασδήποτε εγκατάστασης.

Όπως καταλαβαίνετε από τα παραπάνω, η σωστή και περιοδική συντήρηση του ηλιακού θερμοσίφωνα δεν είναι μόνο θέμα διατήρησης της απόδοσης του αλλά και λειτουργικής ασφάλειας και προστασίας του κυκλώματος. Αυτό μπορείτε να το συμπεράνετε εύκολα αφού η προστασία του κυκλώματος συνεπάγεται διατήρηση της υψηλής απόδοσης του κυκλώματος και φυσικά η συντήρηση εξυπηρετεί την προσωπική μας ασφάλεια καθώς ενέχει κινδύνους.

Τα συνεργεία του MyConstructor και οι συνεργαζόμενοι υδραυλικοί καταλαβαίνουν πλήρως το διπλό μερίδιο της ευθύνης και η πείρα τους υπαγορεύει την τήρηση της ολοκληρωμένης διαδικασίας εφόσον κριθεί απαραίτητο. Παρόλα αυτά προσπαθούν να διατηρήσουν πολύ οικονομικές τιμές κατανοώντας την κατάσταση αλλά χωρίς καμία έκπτωση στην ποιότητα των υπηρεσιών.

Κατάλογος Επαγγελματιών

Μπες στον κατάλογο επαγγελματιών δες τιμές και αξιολογήσεις και επέλεξε τον επαγγελματία για την Συντήρηση Ηλιακού Θερμοσίφωνα που σου ταιριάζει!

Έχεις ακόμα απορίες;

Ζήτησε μας να σε καλέσουμε!