ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΕΗ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ 27€

Ενημερωθείτε για το πιστοποιητικό Δ.Ε.Η. σε ποιές περιπτώσεις απαιτείται, διαδικασία έκδοσης και το κόστος του πιστοποιητικού. Βρείτε έμπειρο και οικονομικό ηλεκτρολόγο για την έκδοση πιστοποιητικών δεη (ΥΔΕ)!

Τιμή μόνο για Online Ραντεβού: Πιστοποιητικό ΔΕΗ 24€!

Προτεινόμενοι Επαγγελματίες για Πιστοποιητικό Δ.Ε.Η

Οι καλύτεροι επαγγελματίες βάση αξιολογήσεων

Πιστοποιητικό ΔΕΗ - Κέντρο Αττική 118 54

Είμαι ηλεκτρολόγος μηχανικός με 15ετή εμπειρία στην μελέτη ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και έκδοση πιστοποιητικών Δ.Ε.Η. Επίσης, το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την μελέτη και την έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης.

Πιστοποιητικό ΔΕΗ - Nότια Προάστια Αττική 171 24

Η ειδικότητα μου είναι ενεργειακός επιθεωρητής και αναλαμβάνω την μελέτη και την έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης. Ο ενεργειακός επιθεωρητής έρχεται στο χώρο σας και κάνει αυτοψία σχετικά με την ενεργειακή κατανάλωση και την φιλικότητα προς το περιβάλλον του κτίσματος σας ή του διαμερίσματος σας.

Πιστοποιητικό ΔΕΗ - Βόρεια Προάστια Αττική 143 41

Είμαι ηλεκτρολόγος μηχανικός από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με πιστοποίηση και εξειδίκευση σαν ενεργειακός επιθεωρητής με πολυετή πείρα. Το γραφείο μου διαμορφώνει μελέτες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και ενεργειακής απόδοσης κτιρίων.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΕΗ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ

Το πιστοποιητικό ΔΕΗ είναι ένα έγγραφο που πρέπει να εκδίδεται με βάση τον υπάρχοντα νόμο για κάθε κτίριο από την 1η Νοεμβρίου του 2011. Δεν πρέπει να υποτιμάμε τη χρησιμότητά του, δεν είναι μόνο άλλο ένα τυπικό χαρτί που μας ζητάνε για γραφειοκρατικούς λόγους από τη ΔΕΗ. Είναι απαραίτητο για την πιστοποίηση της ασφάλειας των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ενός κτιρίου και απαιτείται να γίνουν οι απαραίτητες μετρήσεις για να διασφαλιστεί η ασφάλεια όσων δραστηριοποιούνται μέσα σε αυτό. Για την έκδοση ενός έγκυρου πιστοποιητικού θα πρέπει να εξετάζεται αν πληρούνται οι απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές. Για την έκδοση του πιστοποιητικού απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο ηλεκτρολογικός πίνακας κάθε οικίας να διαθέτει ρελέ διαφυγής τάσης για να αποφευχθεί οποιαδήποτε πιθανότητα ηλεκτροπληξίας.

Όπως αναφέρεται και παραπάνω το πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου δεν πρέπει να προσπερνάται σαν ένα επιπλέον τυπικό έγγραφο. Είναι πλέον ιδιαίτερα απαραίτητο να ελέγχεται κατά πόσο ένα ακίνητο είναι άρτιο ηλεκτρολογικά ή όχι. Αυτό έχει καταστεί αναγκαίο τα τελευταία χρόνια καθώς οι νέες κατασκευές ακινήτων είναι ελάχιστες. Πιο συχνά ακούμε περί ανακαίνισης παρά νέας οικοδομής. Αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι τα ακίνητα είναι αρκετά παλιά και οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παλιές. Οι ίδιες είναι βασικό να αναβαθμίζονται όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο από τον ηλεκτρολόγο. Το πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου λοιπόν, είναι πλέον απαραίτητο για οποιαδήποτε νέα οικοδομή αλλά και για την αλλαγή ονόματος σε υπάρχουσες κατοικίες.

Η εν λόγω διάταξη έχει εφαρμογή από την ημέρα ισχύος του Νόμου, δηλαδή από τις 09/11/2015 και αφορά και τις μεταβιβάσεις ακινήτων εκτός από τις μισθώσεις.

Επιπλέον, από 1.1.2016 είναι πλέον υποχρεωτική η έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού (Π.Ε.Α.) και για κτίσματα μικρότερα των 50 τ.μ., όταν αυτά ενοικιάζονται ή πωλούνται, άρα και υποχρεωτική η δήλωση του στα Ηλεκτρονικά Μισθωτήρια από την ίδια ημερομηνία.

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι σε περίπτωση μη έκδοσης του πιστοποιητικού επιβάλλεται πρόστιμο από 1.000 έως 10.000 ευρώ στον κατά τον νόμο δικαιούχο, δηλαδή στον ιδιοκτήτη ή εντολοδόχο διαχείρισης του ακινήτου από τον ιδιοκτήτη. Τέλος, η έκδοση του πιστοποιητικού θα πρέπει να προηγείται της υπογραφής του συμβολαίου μεταξύ εκμισθωτή και μισθωτή, καθώς σε κάθε μίσθωση ακινήτου, ο αριθμός πρωτοκόλλου του πιστοποιητικού θα πρέπει να αναγράφεται στο ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικό μισθωτήριο συμβόλαιο.

Ποιά είναι η διαδικασία του Πιστοποιητικού ΔΕΗ;

Ο επαγγελματίας που έχετε επιλέξει επισκέπτεται το χώρο σας και κάνει τις απαραίτητες μετρήσεις και ελέγχους της εγκατάστασης του χώρου σας. Στην περίπτωση που ο ηλεκτρολόγος εντοπίσει τυχόν ελλείψεις ή βλάβες τις αντικαθιστά ο ίδιος. Σαν τελικό στάδιο, δίνετε τα στοιχεία για την έκδοση του πιστοποιητικού και παραδίδεται σε εσάς το πρωτότυπο και ένα αντίγραφο του πιστοποιητικού.

Ποιά είναι η τιμή για Πιστοποιητικό ΔΕΗ;

Οι τιμές για έκδοση πιστοποιητικού ηλεκτρολόγου διαμορφώνονται ανάλογα με τα τετραγωνικά του σπιτιού σας ή του χώρου που σας ενδιαφέρει. Πιο συγκεκριμένα για ακίνητο:

 1. μέχρι 30τμ από 27€
 2. μέχρι 100τμ από 33€
 3. μέχρι 150τμ από 43€
 4. μέχρι 200τμ από 44€

Βρείτε εδώ ηλεκτρολόγο μηχανικό για έκδοση πιστοποιητικού ΔΕΗ.

Πώς μπορώ να υπολογίσω την τιμή για το πιστοποιητικό ΔΕΗ;

Η τιμή έκδοσης Πιστοποητικού ΔΕΗ διαμορφώνεται ανάλογα με τα τετραγωνικά μέτρα του κάθε ακινήτου. Σε περίπτωση έλλειψης του ρελέ τάσης διαφυγής, υπάρχει επιπλέον χρέωση για την τοποθέτηση, διότι η ύπαρξή του είναι υποχρεωτική

Υπολόγισε την τιμή έκδοσης πιστοποιητικού ΔΕΗ εδώ.

Ποιά είναι τα απαραίτητα έγγραφα για έκδοση Πιστοποιητικού ΔΕΗ;

Τα έγγραφα που θα χρειαστείτε για την έκδοση του πιστοποιητικού σας είναι τα εξής:

 1. Λογαριασμός ΔΕΗ.
 2. Υποχρεωτική είναι και η ύπαρξη ηλεκτρολογικού πίνακα στο ακίνητο.

Τι περιλαμβάνει το πιστοποιητικό ΔΕΗ;

 1. Υπεύθυνη δήλωση αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη ΥΔΕ
 2. Έκθεση παράδοσης ηλεκτρικής εγκατάστασης
 3. Πρωτόκολλο ελέγχου ηλεκτρικής εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD 384.
 4. Ηλεκτρολογικά σχέδια κάτοψης ή ηλεκτρολογικό σκαρίφημα του πίνακα και της εγκατάστασης στο χώρο.
 5. Μονογραμμικό σχέδιο του πίνακα εγκατάστασης.

Πότε είναι απαραίτητη η έκδοση Πιστοποιητικού ΔΕΗ;

Η έκδοση για πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου είναι απαραίτητη στις περιπτώσεις που αναφέρονται παρακάτω:

 1. Στην αρχική Ηλεκτροδότηση ή Επανασύνδεση
 2. Στην αλλαγή ονόματος ΔΕΗ
 3. Όταν επιθυμείτε να κάνετε αίτηση για νυχτερινό ρεύμα ή για κοινωνικό τιμολόγιο

Πόσα έτη διαρκεί το Πιστοποιητικό ΔΕΗ;

 • Για κατοικίες, οικιακούς χώρους έχει διάρκεια για 14 χρόνια.
 • Για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους έχει διάρκεια για 7 χρόνια.
 • Για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους με εύφλεκτα υλικά, έχει διάρκεια για 2 χρόνια.
 • Για χώρους ψυχαγωγίας απαιτείται η έκδοση του ΥΔΕ κάθε χρόνο.

Πώς μπορώ να αποκτήσω το πιστοποιητικό ΔΕΗ;

Η διαδικασία έκδοσης του πιστοποιητικού είναι εξαιρετικά απλή. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μας καλέστε στο 210 300 93 23 ή να κλείσετε μόνος σας ένα online ραντεβού χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχουμε δημιουργήσει,εδώ.

Είναι απαραίτητη η ύπαρξη ρελέ διαφυγής;

Βάση υπουργικής απόφασης όλες οι εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις είναι υποχρεωτικό να έχουν εγκατεστημένο ΔΔΕ για να είναι προστατευμένοι από ηλεκτροπληξία.

Γιατί να επιλέξετε ηλεκτρολόγο μηχανικό του MyConstructor.gr για πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου;

Οι ηλεκτρολόγοι του καταλόγου μας είναι εξειδικευμένοι και με πολυετή εμπειρία. Μπορούν να αναλάβουν το πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου για οποιοδήποτε ακίνητο και αν ενδιαφέρεστε κατόπιν ραντεβού. Οι τιμές για έκδοση πιστοποιητικού Δ.Ε.Η ξεκινούν από τα 29€. Οι επαγγελματίες μας μπορούν να αναλάβουν είτε επαγγελματικό χώρο είτε κατοικία. Μπορείτε να μας καλέσετε για οποιαδήποτε απορία είναι πιθανό να έχετε σχετικά με την έκδοση για πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου καθώς και για κάποια ιδιαιτερότητα μπορεί να έχει το ακίνητο σας.

Βρες Αξιόπιστο και Οικονομικό Ηλεκτρολόγο

Ενημερώσου για τις τιμές των πιστοποιητικών ΔΕΗ ανάλογα με την κατηγορία τετραγωνικών που ανήκει το ακίνητο σου

Πιστοποιητικό ΔΕΗ από

27€

Τι είπαν οι χρήστες για τα συνεργεία μας

Εξαιρετικός και αρκετά συνεργάσιμος. Ευχαριστώ.

Γιώργος Τ.

Συνεπής και τυπικός. Βγάλαμε πιστοποιητικό ΔΕΗ σε πολύ καλη τιμή!

Νικολέτα Δήμου

Πολύ καλά ενημερωμένος ο ηλεκτρολόγος. Αρκετά εξυπηρετηκός!

Στέλιος Χ.

Κατάλογος Επαγγελματιών

Μπες στον κατάλογο επαγγελματιών δες τιμές και αξιολογήσεις και επέλεξε τον Ηλεκτρολόγο που σου ταιριάζει!

Δείτε ακόμα

Αλλαγή ονόματος δεη

Είναι συχνό το φαινόμενο όταν μετακομίζουμε να μπλέκουμε τόσο πολύ με τις εκκρεμότητες που να πελαγώνουμε και να μην ξέρουμε από που να αρχίσουμε.

Επισκευή Λευκών Συσκευών

Επισκευή λευκών συσκευών. Βρες επαγγελματία για επισκευή ψυγείου, ηλεκτρικής κουζίνας, πλυντηρίου ρούχων, πλυντηρίου πιάτων, απορροφητήρα, στεγνωτηρίου, σύνδεση ηλεκτρικής κουζίνας

Συντήρηση Ηλιακού Θερμοσίφωνα

Ενημερωθείτε για την ορθή διαδικάσία συντήρησης ηλιακού θερμοσίφωνα. Βρες επαγγελματία για συντήρηση / επισκευή / εγκατάσταση θερμοσίφωνα

[rwp_box id="0"]

Έχεις ακόμα απορίες;

Ζήτησε μας να σε καλέσουμε!