Έκδοση Οικοδομικής Άδειας

Έμπειροι και εξειδικευμένοι μηχανικοί για έκδοση οικοδομικής άδειας εύκολα, γρήγορα και οικονομικά.
Έκδοση οικοδομικής άδειας μέχρι 150τμ/όροφος
από
990
Βρες Επαγγελματία
Ή κάλεσέ μας στο 210 300 9323
Πάνω από 300.000 πελάτες μας εμπιστεύονται σταθερά
Γλιτώσαμε από όλο το τρέξιμο. Ευχαριστούμε πολύ!
Γρήγορη έκδοση οικοδομικής άδειας χωρίς καθυστερήσεις. Ανέλαβαν εξ' ολοκλήρου όλη τη διαδικασία.
Ευχαριστούμε πολύ για την ταχύτητα και τον επαγγελματισμό σας. Η διαδικασία προχώρησε πολύ γρήγορα!

Οικοδομική Άδεια

Για οποιαδήποτε απορία επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 300 9323.
100%x280

Πότε χρειάζεται η έκδοση οικοδομικής άδειας;

Η οικοδομική άδεια αναφέρεται σε ένα νομικό έγγραφο ή επίσημο έγγραφο που εκδίδεται από τις τοπικές αρχές αυτοδιοίκησης ή άλλους αρμόδιους φορείς σε μια χώρα ή περιοχή, με σκοπό την εξασφάλιση της άδειας για την έναρξη κατασκευαστικών έργων, όπως κατοικίες, εμπορικά κτίρια ή άλλα είδη κατασκευών.

Χρειάζεται συνήθως για οποιοδήποτε κατασκευαστικό έργο που αφορά την κατασκευή, ανακαίνιση, επέκταση ή αλλαγή χρήσης ενός κτιρίου. Αν κάποιος σχεδιάζει να πραγματοποιήσει οποιοδήποτε από τα παρακάτω έργα, συνήθως απαιτείται η απόκτηση οικοδομικής άδειας. Οι κατηγορίες οικοδομικών αδειών είναι οι εξής: 
 • Νέα κατασκευή κτιρίου: Όταν κατασκευάζεται ένα νέο κτίριο, όπως ένα σπίτι, ένα εμπορικό κτίριο ή μια βιομηχανική μονάδα, απαιτείται οικοδομική άδεια.
 • Ανακαίνιση και επέκταση κτιρίου: Όταν πραγματοποιούνται αλλαγές σε ένα υπάρχον κτίριο, όπως η ανακαίνιση εσωτερικών χώρων ή η προσθήκη επιπλέον δομών, όπως μπαλκόνια, γκαράζ ή προσθήκη ορόφων, απαιτείται οικοδομική άδεια.
 • Αλλαγή χρήσης κτιρίου: Όταν το αρχικό σκοπό ενός κτιρίου αλλάζει, όπως η μετατροπή ενός εμπορικού κτιρίου σε κατοικία ή αντίστροφα, μπορεί να απαιτηθεί οικοδομική άδεια.
 • Άδεια Συντήρησης: Για εργασίες που αφορούν τη συντήρηση και την επισκευή υφιστάμενων κτιρίων, χωρίς αλλαγές στη δομή ή τον όγκο τους.
 • Ειδικές Άδειες: Αυτές μπορεί να αφορούν ειδικές κατασκευές όπως βιομηχανικά κτίρια, ιστορικά κτίρια, κτίρια σε προστατευόμενες περιοχές κ.ά.
Ωστόσο, οι ακριβείς κανόνες και οι απαιτήσεις διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή και τους τοπικούς κανονισμούς. 

Τι στοιχεία περιλαμβάνει η άδεια δόμησης;

Η οικοδομική άδεια περιλαμβάνει μελέτες που πραγματοποιούνται από εξειδικευμένους και πιστοποιημένους μηχανικούς. Ειδικότερα:
 • Αρχιτεκτονική μελέτη
 • Στατική μελέτη
 • Ηλεκτρομηχανολογική (Η/Μ) μελέτη (για κτίριο άνω των 300 τ.μ. και όγκου άνω των 1300 κ.μ. ή άνω των 3 ορόφων
 • Μελέτη ύδρευσης – αποχέτευσης (για κτίριο όγκου άνω των 800 κ.μ. ή άνω του ενός ορόφου)
 • Μελέτη θερμομόνωσης
 • Μελέτη καύσιμου αερίου
 • Μελέτη πυροπροστασίας

Διαδικασία έκδοσης οικοδομικής άδειας 

Η διαδικασία έκδοσης οικοδομικής άδειας μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή και τους νόμους. Ωστόσο, γενικά η διαδικασία περιλαμβάνει τα εξής βήματα:
 • Προσδιορισμός ενεργειών: Ο προσδιορισμός των απαιτούμενων εργασιών είναι απαραίτητος ώστε να αποφασιστεί το είδιος της οικοδομικής άδειας που απαιτείται.
 • Υποβολή αίτησης: Ο ιδιοκτήτης του κτιρίου ή ο αρμόδιος υποβάλλει μια αίτηση για την έκδοση οικοδομικής άδειας στις αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης ή στον αρμόδιο φορέα.
 • Έλεγχος αιτήσεων: Οι αρχές ελέγχουν την αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα που υποβλήθηκαν, όπως αρχιτεκτονικά σχέδια, πλάνα και προδιαγραφές έργου, εκτίμηση κόστους και άλλα σχετικά έγγραφα.
 • Έγκριση και χρέωση τελών: Εάν η αίτηση πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις και πληροφορίες, η οικοδομική άδεια εγκρίνεται και ο αιτούντας χρεώνεται με τα αντίστοιχα τέλη που συνδέονται με την άδεια.
 • Έλεγχος κατασκευής: Κατά τη διάρκεια της κατασκευής, οι αρχές ενδέχεται να πραγματοποιούν επιθεωρήσεις για να επιβεβαιώσουν ότι το έργο προχωρά σύμφωνα με τις εγκεκριμένες προδιαγραφές και οικοδομικά πρότυπα.
 • Έκδοση οικοδομικής άδειας: Αφού ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και ο έλεγχος της κατασκευής, εάν όλα πληρούν τις απαιτήσεις, η οικοδομική άδεια εκδίδεται στον αιτούντα.

Οικοδομική άδεια κόστος

Το τελικό κόστος για έκδοση οικοδομικής άδειας επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη και εξαρτάται από τα συνολικά τετραγωνικά μέτρα, το κόστος των μελετών και των εισφορών, αλλά και την αμοιβή του μηχανικού. Είναι, λοιπόν, δύσκολο να προσδιοριστεί με ακρίβεια πόσο κοστίζει μια οικοδομική άδεια 100τμ, καθώς το κόστος μπορεί να διαφέρει ανάλογα με πολλούς παράγοντες όπως η τοποθεσία, οι απαιτήσεις του σχεδίου, οι τοπικές ρυθμίσεις και οι τιμές των επαγγελματιών που εμπλέκονται.

Σε πόσο καιρό βγαίνει μια οικοδομική άδεια

Για να εκδοθεί μια οικοδομική άδεια πρέπει ο φάκελος με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά να είναι έτοιμος. Από τη στιγμή που συγκεντρωθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία και δεν έχει γίνει κάτι λάθος, η άδεια δόμησης γίνεται εντός 45 ημερών.

Δικαιολογητικά που χρειάζονται για την άδεια δόμησης

Για την έκδοση οικοδομικής άδειας, απαιτείται η υποβολή μιας σειράς δικαιολογητικών, τα οποία ποικίλουν ανάλογα με τον τύπο των εργασιών που πρόκειται να πραγματοποιηθούν. Οι οικοδομικές άδειες κατατάσσονται σε τρεις βασικές κατηγορίες, μαζί με μια που αφορά εργασίες μικρής κλίμακας. Αρκετά από τα δικαιολογητικά απαιτούνται για κάθε κατηγορία άδειας, ανεξαρτήτως του είδους των εργασιών. Αυτά περιλαμβάνουν:

 • Πλήρη στοιχεία του ιδιοκτήτη, όπως ΑΦΜ-ΔΟΥ, στοιχεία επικοινωνίας κ.λπ.
 • Τίτλος και πιστοποιητικό ιδιοκτησίας, καθώς και πιθανές συμβολαιογραφικές δηλώσεις για χώρο στάθμευσης.
 • Κτηματολογικό φύλλο και διάγραμμα της ιδιοκτησίας.
 • Σε περίπτωση μίσθωσης, ιδιωτικό συμφωνητικό με σαφείς όρους για την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών.
 • Σε περίπτωση εργασιών σε υπάρχον κτίριο, παλαιότερες οικοδομικές άδειες (με αρχιτεκτονικές κατόψεις, διαγράμματα κάλυψης, σχέδια, τομές, όψεις, μηχανολογικά - υδραυλικά κ.λπ.).
 • Έγγραφα πιστοποίησης ότι ένα υφιστάμενο κτίριο έχει ενταχθεί στον Νόμο Υπαγωγής Αυθαιρέτων Κατασκευών (εάν υπάρχουν).
Τα παραπάνω δικαιολογητικά αφορούν κυρίως πληροφορίες σχετικά με τον ιδιοκτήτη και το ακίνητο. Ωστόσο, η έκδοση οικοδομικής άδειας απαιτεί επίσης μια σειρά δικαιολογητικών από τον αρμόδιο μηχανικό που θα αναλάβει τις εργασίες. 

Ανάλογα με τον τύπο της οικοδομικής άδειας, αυτά τα δικαιολογητικά μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • Τοπογραφικό διάγραμμα
 • Στατική μελέτη
 • Αρχιτεκτονική μελέτη
 • Διάγραμμα δόμησης
 • Μελέτη ηλεκτρομηχανολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων
 • Μελέτη ενεργειακής απόδοσης
 • Μελέτη πυροπροστασίας
 • Σχέδιο ασφάλειας και υγείας
 • Σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων
 • Τεχνικές εκθέσεις, βεβαιώσεις κ.λπ.
 • Υπεύθυνες δηλώσεις για στατική επάρκεια.

  Σημειώνεται ότι κάθε είδος οικοδομικής άδειας απαιτεί διαφορετικά δικαιολογητικά. 

Εργασίες που δεν απαιτούν οικοδομική άδεια

Οι εργασίες που δεν απαιτούν συνήθως οικοδομική άδεια διαφέρουν ανάλογα με τη νομοθεσία και τους κανονισμούς της κάθε περιοχής. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες κοινές εργασίες που συνήθως δεν απαιτούν οικοδομική άδεια:
 • Μικροεπισκευές και συντηρήσεις εσωτερικών χώρων, όπως βαψίματα, αλλαγή δαπέδων, εγκατάσταση κουζινέτων, αλλαγή φωτιστικών κλπ.
 • Εργασίες κήπου και τοπίου, όπως φύτευση ή αναδιάταξη φυτών, εγκατάσταση χωρίς θεμέλια εξωτερικών δομών, όπως αίθρια, αναπαυτικοί χώροι κλπ.
 • Εγκατάσταση κιόσκια ή περίπτερα μικρής κλίμακας.
 • Επισκευές και συντηρήσεις σε υφιστάμενα κτίρια, εκτός από περιπτώσεις όπου απαιτείται οικοδομική άδεια για ειδικές εργασίες, όπως η αντικατάσταση θεμελίων ή οι δομικές αλλαγές που επηρεάζουν τη δομική ακεραιότητα.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι παραπάνω γενικές κατευθυντήριες γραμμές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή και τους νόμους που ισχύουν. 

Διάρκεια οικοδομικής άδειας 

Από την στιγμή που η οικοδομική άδεια εκδοθεί ισχυεί για 4 χρόνια, με την εξαίρεση ότι για κτίριο με επιφάνεια μεγαλύτερη των 5.000 τ.μ. η ισχύς είναι τα 6 χρόνια.
Περιεχόμενα
Βασιστείτε πάνω μας για την γρήγορη και αποτελεσματική ολοκλήρωση της δουλειάς σας!
Βρες επαγγελματία
happy

Τι είναι η οικοδομική άδεια;

plus
Η οικοδομική άδεια είναι ένα νομικό έγγραφο ή ένα επίσημο έγγραφο που εκδίδεται από τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλους αρμόδιους φορείς σε μια χώρα ή περιφέρεια, προκειμένου να επιτραπεί η έναρξη κατασκευαστικών έργων, όπως οικιστικά κτίρια, εμπορικές εγκαταστάσεις ή οποιουδήποτε άλλου είδους κατασκευαστικά έργα.

Είναι απαραίτητη για να εξασφαλιστεί ότι οι κατασκευαστικές εργασίες θα πληρούν τους κανονισμούς, τις προδιαγραφές και τα πρότυπα ασφαλείας που ισχύουν σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Κάθε περιοχή έχει τους δικούς της νόμους και κανονισμούς σχετικά με την οικοδομική άδεια, και οι ιδιοκτήτες ακινήτων πρέπει να υποβάλλουν αίτηση και να λάβουν έγκριση πριν από την έναρξη οποιουδήποτε έργου κατασκευής.

Ποιες είναι οι απαιτήσεις για έκδοση οικοδομικής άδειας;

plus
Οι απαιτήσεις για την έκδοση οικοδομικής άδειας μπορεί να περιλαμβάνουν τα εξής στοιχεία: 
 • Αρχιτεκτονικά σχέδια
 • Πλάνα και προδιαγραφές του έργου
 • Εκτίμηση κόστους και οικονομικής βιωσιμότητας
 • Σχέδια ασφάλειας και πυρασφάλειας
 • Εκθέσεις περιβαλλοντικής επιπτώσεων 
 • Άλλα σχετικά έγγραφα που απαιτούνται από τις αρχές

Ποιος είναι ο σκοπός της οικοδομικής άδειας;

plus
Ο σκοπός της οικοδομικής άδειας είναι να διασφαλίσει ότι οι κατασκευαστικές εργασίες πληρούν τους κανονισμούς ασφάλειας, προστασίας του περιβάλλοντος, σχεδιασμού και κατασκευής κτιρίων. Επιπλέον, η οικοδομική άδεια εξασφαλίζει ότι οι κατασκευαστικές εργασίες διεξάγονται νόμιμα και με σεβασμό προς την πολεοδομική και χωροταξική συνοχή της περιοχής.

Πόσο κοστίζει η έκδοση της;

plus
Το κόστος οικοδομικής άδειας καθορίζεται από την αμοιβή του μηχανικού που θα την αναλάβει, τους φόρους, αλλά και τις εισφορές.

Πόσο καιρό διαρκεί η έκδοση της οικοδομικής άδειας;

plus
Η οικοδομική άδεια βγαίνει εντός 45 ημερών.

Έχω χάσει την οικοδομική άδεια. Τι να κάνω;

plus
Εάν έχετε χάσει την οικοδομική άδεια, συνιστάται να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:
 • Επικοινωνήστε με τις αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης: Επικοινωνήστε με το αντίστοιχο τμήμα οικοδομικών άδειων ή την τοπική αρχή που εξέδωσε αρχικά την άδεια. Πληροφορηθείτε από αυτούς τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε για την ανανέωση ή την απόκτηση νέας οικοδομικής άδειας.
 • Υποβολή απαραίτητων εγγράφων: Συλλέξτε τα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αίτηση νέας οικοδομικής άδειας. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν αρχιτεκτονικά σχέδια, πλάνα, προδιαγραφές έργου, καθώς και οποιαδήποτε άλλη τεκμηρίωση που απαιτείται από τις αρχές.
 • Υποβολή αίτησης: Υποβάλετε μια νέα αίτηση οικοδομικής άδειας στις αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης σύμφωνα με την προκαθορισμένη διαδικασία.
 • Πληρωμή των απαιτούμενων τελών: Ενδέχεται να απαιτείται η καταβολή τελών για την επεξεργασία και την έκδοση της νέας οικοδομικής άδειας. Προσέξτε να ενημερωθείτε σχετικά με τα ακριβή ποσά και τους τρόπους πληρωμής που ισχύουν στην περιοχή σας.
 • Ακολουθήστε τη νέα διαδικασία: Ακολουθήστε τη νέα διαδικασία που θα σας οριστεί από τις αρχές, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής εγγράφων, των απαιτούμενων επιθεωρήσεων και του έλεγχου της συμμόρφωσης με τους κανονισμούς και τους κανονισμούς οικοδομικής ασφάλειας.

Είναι σημαντικό να επικοινωνήσετε με τις αρχές το συντομότερο δυνατόν για να ενημερωθείτε σχετικά με τη διαδικασία και να διευκολυνθείτε στην ανανέωση ή έκδοση νέας οικοδομικής άδειας.
Χρειάζεστε βοήθεια; Καλέστε μας! 210 300 9323
lady
Ποιοί εμπιστεύονται το MyConstructor.gr;
Μαρία Ηλιάκη

Τελείωσε και αυτό!🙏 Το να μετακομίζεις από ένα σπιτι μετά από τόσα χρόνια είναι ένα σοβαρό project. 🤔 Ευτυχώς είχα οργανωθεί σωστά μήνες πριν! Είχα καλή παρέα... πολλή υπομονή… και καλούς βοηθούς! Thank you @myconstructorgr που κάνατε τα πράγματα πιο εύκολα. ❤️

Ελένη Βουλγαράκη

Ευτυχώς επικοινώνησα με την εταιρία @myconstructorgr για τη μετακόμισή μου!🙏 Οι άνθρωποι μου πακέταραν τα πάντα, δε χρειάστηκε να κάνω τίποτα, και μάλιστα τα έστησαν όλα από την αρχή στο νέο μου σπίτι! Αν είστε σαν εμένα και δεν αντέχετε τις μετακομίσεις, @myconstructorgr και ευχαριστήστε με αργότερα!🥳

Μαίρη Συνατσάκη

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην εταιρία @myconstructorgr.😍 Ήταν η πρώτη φορά που συνεργάστηκα με εταιρία που εκτός από την μετακίνηση, σου πακετάρει και τα πράματα! Πρόσεξαν τα πράγματά μου σαν να ήταν δικά τους!❤️

Ευρυδίκη Βαλαβάνη

Το πρώτο βήμα έγινε και το σπίτι μας γέμισε από κούτες! 📦 Ευτυχώς που είχαμε το @myconstructorgr και μας βοήθησε στο αμπαλάζ, στην αποθήκευση και στη μετακόμισή μας! 📦

Αλέξανδρος Μπουρδούμης

Η εμπειρία με τους ανθρώπους του @myconstructorgr ήταν πάρα πολύ καλή! Είσαστε αποδοτικότατοι, είσαστε γενναίοι!💪 Έχουμε πολλά ακόμα να δούμε από το MyConstructor. Αυτό ήταν μόνο η αρχή!

Γωγώ & Όλγα Φαρμάκη

Κάποια ταλαιπωρία, κάποια μετακόμιση όμως ευτυχώς έχουμε τους ανθρώπους του @myconstructorgr που μας έχουν λύσει τα χέρια! Ευχαριστούμε πολύ! 🖤🤞🏻🍀

Πηνελόπη Αναστασοπούλου

Θέλω να ευχαριστήσω πολύ τους ανθρώπους του @myconstructorgr.🖤 Χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσε με τίποτα να γίνει αυτή η δύσκολη μετακόμιση. Αν έχετε στο πλάνο μια μεγάλη δύσκολη μετακόμιση εμπιστευτείτε τους ειδικούς! Τους συνιστώ ανεπιφύλακτα! 🥰

Μαριέλλα Σαββίδου

Οι καλύτεροι! Ευχαριστώ @myconstructorgr για την άψογη μετακόμιση!! 👏👏👏👏

Μαρία Κορινθίου

Το @myconstructorgr είναι δίπλα μας στο καινούργιο εγχείρημά μας και μας βοηθάει με τις παροχές του και τους εξειδικευμένους μάστορες και τεχνίτες που παρέχει! Ευχαριστούμε για όλα!

Γιώργος Χρανιώτης

Τα πρωινά μας ξυπνήματα εμπλουτίστηκαν με ήχους από την εργασία και χαρά των επαγγελματιών σας! Ευχαριστούμε @myconstructorgr για τα μέτρα ασφαλείας που τηρήθηκαν από την ομάδα! Επίσης ευχαριστούμε για την αποτελεσματικότητα και την ευγένειά σας!❤️

Το ραντεβού σου σε 3 απλά βήματα!
find
1. Βρες την εργασία που σε ενδιαφέρει
Αναζήτησε από μία πληθώρα υπηρεσιών εκείνη που σε καλύπτει.
choose
2. Επέλεξε Επαγγελματία
Διάλεξε τον επαγγελματία που επιθυμείς και σύγκρινε αξιολογήσεις πελατών.
congrats
3. Κλείσε Ραντεβού
Κάλεσε και κλείσε άμεσα το ραντεβού σου. Μετά την εργασία μπορείς να αξιολογήσεις την υπηρεσία και τον επαγγελματία!
Κλείσε το ραντεβού σου
Εταιρίες που μας εμπιστεύονται
Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, όπως περιγράφεται στην πολιτική μας για τα cookies. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας ανά πάσα στιγμή. Μάθετε περισσότερα