Μετακομίζεις; Άλλαξες όνομα στον λογαριασμό της ΔΕΗ;

Ενημερωθείτε για την διαδικασία αλλαγής ονόματος στον λογαριασμό της ΔΕΗ. Είτε πρόκειτε για μετακόμιση είτε για άλλες περιπτώσεις.

Διαδικασία για αλλαγή ονόματος ΔΕΗ (ΥΔΕ)

Είναι συχνό το φαινόμενο όταν μετακομίζουμε να μπλέκουμε τόσο πολύ με τις εκκρεμότητες που να πελαγώνουμε και να μην ξέρουμε από που να αρχίσουμε. Οι εκκρεμότητες ξεκινάνε από τη μεταφορά του τηλεφωνικού αριθμού μέχρι την αλλαγή διεύθυνσης στο ταχυδρομείο και άλλα. Στο κείμενο αυτό θα μιλήσουμε για την αλλαγή ονόματος λογαριασμού της Δ.Ε.Η. ΥΔΕ. Η αλλαγή ονόματος Δ.Ε.Η. είναι ένα πολύ επίκαιρο ζήτημα αφού τελευταία οι ενοικιαστές προχωρούν σε μετακομίσεις πολύ συχνά και είναι απαραίτητη διαδικασία έτσι ώστε να έρχεται στον τρέχοντα ενοικιαστή του διαμερίσματος.

Πρώτον και κύριο έγγραφο για την αλλαγή του ονόματος είναι το επικυρωμένο από την εφορία μισθωτήριο συμβόλαιο. Για να εγκριθεί από την εφορία το μισθωτήριο θα πρέπει να υπάρχει και εν ισχύ ενεργειακό πιστοποιητικό το οποίο με βάση την πρόσφατη νομοθεσία του 2016 είναι υποχρεωτικό για όλα τα ακίνητα ανεξαρτήτως επιφάνειας. Τη διαδικασία για το ενεργειακό πιστοποιητικό πρέπει να την ακολουθήσει ο ιδιοκτήτης του ακινήτου δηλαδή να συγκεντρώσει τα κατάλληλα δικαιολογητικά και να συνεννοηθεί με κάποιον ενεργειακό επιθεωρητή για την έκδοση του. Το έγγραφο αυτό έχει ισχύ 10 έτη και χρειάζεται σε κάθε νέα μίσθωση μετά το 2011.Στη συνέχεια, χρειάζεται η αστυνομική ταυτότητα, ο αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) και ο αριθμός παροχής του διαμερίσματος.

Πιστοπιητικό ηλεκτρολόγου για αλλαγή ονόματος δεη

Είτε πρόκειται για μετακόμιση η για οποιαδήποτε άλλη περίπτωση που θέλουμε να αλλάξουμε όνομα στον λογαριασμό δεη, χρειάζεται το Σχέδιο ηλεκτρολόγου της εγκατάστασης του σπιτιού δηλαδή το πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου ή η υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου όπως είναι γνωστό ως έγγραφο. Το πιστοποιητικό αυτό εξετάζει την καταλληλότητα ή όχι της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του σπιτιού και κατά πόσο συμφωνεί με συγκεκριμένα πρότυπα. Η ισχύς του είναι 14 έτη και σε περίπτωση λήξης του για την αλλαγή ονόματος χρειάζεται οπωσδήποτε η επανέκδοση του. Το πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου συνοδεύουν τα έντυπα της έκθεσης παράδοσης ηλεκτρικής εγκατάστασης, το πρωτόκολλο ελέγχου ηλεκτρικής εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD 384 και το πρωτόκολλο ελέγχου ηλεκτρικής εγκατάστασης κατά ΚΕΗΕ. Με τα παραπάνω δικαιολογητικά ο ενοικιαστής μπορεί να συνάψει το νέο συμβόλαιο Προμήθειας Ρεύματος και ο λογαριασμός θα εκδίδεται πλέον στο όνομα του.Σημαντικό είναι να έχετε ένα αντίγραφο του τελευταίου λογαριασμού της Δ.Ε.Η. εξοφλημένο.

Τέλος, να σημειωθεί ότι για την σύναψη συμβολαίων με τους εναλλακτικούς παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας ( πέραν της Δ.Ε.Η. ) και την αλλαγή ονόματος χρειάζεται η έκδοση των ίδιων δικαιολογητικών αν δεν υπάρχουν.

Επίσης, μια άλλη περίπτωση που είναι πιθανό να χρειαστεί να ακολουθήσετε παρόμοια διαδικασία είναι σε περίπτωση που θέλετε να επανασυνδέσετε το ηλεκτρικό ρεύμα στο ακίνητο εάν το έχετε διακόψει για κάποιο συγκεκριμένο λόγο (π.χ. αλλαγή ενοικιαστή, μεγάλο διάστημα απουσίας από το ακίνητο κ.ά.) Και στις δυο περιπτώσεις το πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου είναι απαραίτητο αλλά το θετικό είναι ότι εκδίδεται μια φορά ανά 14 έτη και συνοδεύει το ακίνητο. Με άλλα λόγια, σε περίπτωση που εντός των 14 ετών από την έκδοση του αλλάξει ο ενοικιαστής το πιστοποιητικό αυτό δεν χρειάζεται ανανέωση και θα χρησιμεύσει για την εκ νέου αλλαγή του ονόματος στο λογαριασμό Δ.Ε.Η.

Κατάλογος Επαγγελματιών

Μπες στον κατάλογο επαγγελματιών δες τιμές και αξιολογήσεις ηλεκτρολόγων, για αλλαγή ονόματος δεή!