ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 38€

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ

(14 Αξιολογήσεις)

Βρες Ενεργειακό Επιθεωρητή Για Ενεργειακό Πιστοποιητικό

Ενεργειακό Πιστοποιητικό από 38€

Ενεργειακό Πιστοποιητικό

Όπως θα έχετε ήδη ακούσει οι ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι θέλουν να εκμισθώσουν ή να μεταβιβάσουν το ακίνητό τους, είναι πλέον υποχρεωμένοι να εκδώσουν “Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης”, “Π.Ε.Α.”, στη “Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας”, δηλαδή στα μισθωτήρια  συμβόλαια που υποβάλλονται μέσω taxisnet.

Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στο σημείο της υποχρεωτικότητας για ενεργειακό πιστοποιητικό εκ του νόμου για κάθε ιδιοκτήτη. Ειδικότερα το Π.Ε.Α. είναι απαραίτητο όταν πρόκειται για μίσθωση ή μεταβίβαση ακινήτου.   

Πιο συγκεκριμένα, με το Άρθρο 58 παρ. 3  του Ν. 4342/2015 , ορίζεται ότι ο αριθμός πρωτοκόλλου του ΠΕΑ πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας» της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr).

Η εν λόγω διάταξη έχει εφαρμογή από την ημέρα ισχύος του Νόμου , δηλαδή από τις 09/11/2015 και αφορά και τις μεταβιβάσεις ακινήτων εκτός από τις μισθώσεις.

Πότε είναι υποχρεωτικό;

Από 1.1.2016 είναι πλέον  υποχρεωτική η έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού (Π.Ε.Α.) και για κτίσματα μικρότερα των 50 τ.μ., όταν αυτά ενοικιάζονται ή πωλούνται , άρα και υποχρεωτική η δήλωση του στα Ηλεκτρονικά Μισθωτήρια από την ίδια ημερομηνία.

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι σε περίπτωση μη έκδοσης του πιστοποιητικού επιβάλλεται πρόστιμο από 1.000 έως 10.000 ευρώ στον κατά νόμο δικαιούχο, δηλαδή στον ιδιοκτήτη ή εντολοδόχο διαχείρισης του ακινήτου από τον ιδιοκτήτη. Τέλος, η έκδοση του πιστοποιητικού θα πρέπει να προηγείται της υπογραφής του συμβολαίου μεταξύ εκμισθωτή και μισθωτή, καθώς σε κάθε μίσθωση ακινήτου,  ο αριθμός πρωτοκόλλου του πιστοποιητικού θα πρέπει να αναγράφεται στο ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικό μισθωτήριο συμβόλαιο.

Η διαδικασία έκδοσης Π.Ε.Α. από τους συνεργάτες μας.

Οι συνεργάτες μας είναι πιστοποιημένοι ενεργειακοί επιθεωρητές. Εσείς καλείτε, σας ενημερώνουμε για τη διαδικασία που ακολουθούμε και κλείνουμε ένα ραντεβού. Ο ενεργειακός επιθεωρητής θα έρθει στο χώρο σας για να κάνει αυτοψία και μετά από σχετικές μετρήσεις θα σας εκδώσει το ενεργειακό πιστοποιητικό, στο οποίο θα αναφέρει προτάσεις και για την ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας.

Από την ημέρα επίσκεψης και αυτοψίας στο χώρο σας το Π.Ε.Α. μπορεί να εκδοθεί εντός μίας ή δύο εργάσιμων ημερών. Πάνω στο Π.Ε.Α. αναγράφεται ένας αύξων αριθμός μαζί με τον κλειδάριθμο. Ακριβώς αυτά είναι τα στοιχεία που απαιτούνται για την ηλεκτρονική καταχώρηση και την ταυτοποίηση του κτιρίου.

Για επιτάχυνση της διαδικασίας μπορούμε να σας αποστείλουμε τους κωδικούς που απαιτούνται για την καταχώρηση στο μισθωτήριο συμβόλαιο στο taxisnet μέσω e-mail σε ηλεκτρονική διεύθυνση, στην οποία επιθυμείτε και στη συνέχεια θα σας αποστέλλουμε το πιστοποιητικό ταχυδρομικώς ή μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς με τα έξοδα αποστολής δικά σας.

Ενεργειακό πιστοποιητικό δικαιολογητικά

 1. Το συμβόλαιο ιδιοκτησίας (οποιοσδήποτε τίτλος ιδιοκτησίας, πχ από γονική παροχή, αποδοχή κληρονομίας, δωρεά, μεταβίβαση, αγορά κλπ.)
 2. Τον ΚΑΕΚ : Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου, είτε ο Αριθμός Πρωτοκόλλου Δήλωσης και ο Κωδικός Ιδιοκτησίας. Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να βρείτε αυτό το στοιχείο, μπορείτε να απευθυνθείτε στην ηλεκτρονική σελίδα της “Κτηματολόγιο ΑΕ”. (κανονικά απαιτείται για την ολοκληρωμένη έκδοση του Πιστοποιητικού, αν δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δήλωσης στο δήμο που ανήκει το ακίνητο ή δεν μπορεί να βρεθεί αυτός ο αριθμός, το Πιστοποιητικό μπορεί να εκδοθεί και να αναγραφεί ότι δεν προσκομίσθηκε)
 3. Οικοδομική Άδεια (δεν απαιτείται για ακίνητα που ανεγέρθηκαν πριν από 14/3/1983)
 4. Αντίγραφα των αρχιτεκτονικών σχεδίων – Κάτοψη ή σκαρίφημα (αν δεν υπάρχει, την εκδίδουμε με 10-20 ευρώ, αναλόγως τα τ.μ. του διαμερίσματός σας)

Φύλλο συντήρησης καυστήρα (αν χρησιμοποιείται θέρμανση στο ακίνητο ή αν δεν υπάρχει κάποιο διαθέσιμο πρόσφατο φύλλο συντήρησης, θα θέλαμε, ερχόμενοι για την αυτοψία να έχουμε πρόσβαση στο λεβητοστάσιο για να γίνουν οι απαραίτητες μετρήσεις.)

Για πόσο διάστημα ισχύει το ενεργειακό πιστοποιητικό;

Το ενεργειακό πιστοποιητικό ισχύει για 10 χρόνια από την ημερομηνία έκδοσής του. Η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού έχει οριστεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Όμως σε περίπτωση εξ ολοκλήρου ανακαίνισης του ακινήτου πριν την παρέλευση της δεκαετίας θα πρέπει να εκδοθεί νέο πιστοποιητικό με το πέρας των εργασιών της ανακαίνισης, όπου και θα αποτυπώνεται η νέα ενεργειακή κλάση του ακινήτου.

Επίσης, το πιστοποιητικό άπαξ και εκδοθεί μπορεί να χρησιμοποιηθεί όσες φορές χρειαστεί. Ειδικότερα ο ιδιοκτήτης μπορεί να χρησιμοποιήσει το ίδιο Π.Ε.Α. για κάθε καινούριο μισθωτήριο συμβόλαιο που μπορεί να συναφθεί στο διάστημα των δέκα ετών.

Σε περίπτωση που το ακίνητο ανήκει σε περισσότερους του ενός ιδιοκτήτες, πραγματοποιείται ηλεκτρονική υποβολή που περιλαμβάνει τα στοιχεία όλων των ιδιοκτητών του ακινήτου. Στην έντυπη, όμως, έκδοση εμφανίζεται το όνομα μόνο ενός από τους ιδιοκτήτες.

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να γνωρίζουμε ότι το ενεργειακό πιστοποιητικό αποτελεί την ενεργειακή ταυτότητα του ακινήτου, οπότε δεν έχει σημασία το αναγραφόμενο όνομα του ιδιοκτήτη.

Ελπίζουμε να σας βοηθήσαμε και να σας λύσαμε πολλές απορίες.

Σε ποιες περιπτώσεις δεν είναι υποχρεωτική η έκδοση πιστοποιητικού.

Δεν απαιτείται η έκδοση Π.Ε.Α. για ακίνητα με τις παρακάτω χρήσεις:

 1. βιομηχανίας ή βιοτεχνίας
 2. αγροτικής χρήσης
 3. εργαστηρίου
 4. αποθήκης
 5. στάθμευσης αυτοκινήτων
 6. πρατήρια υγρών καυσίμων
 7. αρχαιολογικοί χώροι ή μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς

Είμαστε πάντα στην διάθεση σας!

Ενεργειακό πιστοποιητικό
5 Γενική Βαθμολογία Χρηστών (14 Αξιολογήσεις)
Τι είπαν οι χρήστες για μας Αξιολόγηση
Sort by:

Be the first to leave a review.

User Avatar
Verified
{{{ review.rating_title }}}
{{{review.rating_comment | nl2br}}}

Show more
{{ pageNumber+1 }}
Αξιολόγηση