Βρες ενεργειακό επιθεωρητή στην Αττική, Θεσσαλονίκη & Ηράκλειο Κρήτης για την άμεση έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης ΠΕΑ. Ενημερώσου για τα δικαιολογητικά και την διαδικασία έκδοσης του Π.Ε.Α.

Προσφορά Ενεργειακό Πιστοποιητικό 26€
Χαμηλότερη Τιμή στα Οnline Ραντεβού: ΠΕΑ 26€!

Προτεινόμενοι Ενεργειακοί Επιθεωρητές

Οι καλύτεροι επαγγελματίες βάση αξιολογήσεων!

Ενεργειακό Πιστοποιητικό - Βόρεια Προάστια Αττική 143 41

Είμαι ηλεκτρολόγος μηχανικός από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με πιστοποίηση και εξειδίκευση σαν ενεργειακός επιθεωρητής με πολυετή πείρα. Το γραφείο μου διαμορφώνει μελέτες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και ενεργειακής απόδοσης κτιρίων.

Ενεργειακό Πιστοποιητικό - Nότια Προάστια Αττική 171 24

Η ειδικότητα μου είναι ενεργειακός επιθεωρητής και αναλαμβάνω την μελέτη και την έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης. Επίσης, μπορούμε να εκδώσουμε υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου με τη διενέργεια των απαραίτητων μετρήσεων και τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα.

Ενεργειακό Πιστοποιητικό - Αθήνα Κέντρο Αττική 118 54

Είμαι Ηλεκτρολόγος μηχανικός και εργάζομαι πολλά χρόνια ως ενεργειακός επιθεωρητής κτιρίων και κτιριακών μονάδων. Η εμπειρία μου στο χώρο με βοηθάει να παρέχω υπηρεσίες άριστης ποιότητας σε οικονομικές τιμές και με τις καλύτερες αξιολογήσεις πελατών.

Ενεργειακό Πιστοποιητικό ΠΕΑ

Όπως θα έχετε ήδη ακούσει οι ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι θέλουν να εκμισθώσουν ή να μεταβιβάσουν το ακίνητό τους, είναι πλέον υποχρεωμένοι να εκδώσουν Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, Π.Ε.Α., στη “Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας”, δηλαδή στα μισθωτήρια συμβόλαια που υποβάλλονται μέσω taxisnet.

Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στο σημείο της υποχρεωτικότητας για ενεργειακό πιστοποιητικό εκ του νόμου για κάθε ιδιοκτήτη. Ειδικότερα το ΠΕΑ είναι απαραίτητο όταν πρόκειται για μίσθωση ή μεταβίβαση ακινήτου.

Πιο συγκεκριμένα, με το Άρθρο 58 παρ. 3 του Ν. 4342/2015, ορίζεται ότι ο αριθμός πρωτοκόλλου του ΠΕΑ πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας» της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων www.gsis.gr.

Η εν λόγω διάταξη έχει εφαρμογή από την ημέρα ισχύος του Νόμου, δηλαδή από τις 09/11/2015 και αφορά και τις μεταβιβάσεις και μισθώσεις ακινήτων.

Ποιά είναι η τιμή για την έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού;

 • Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης έως 30τ.μ. 29€
 • Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης έως 100τ.μ. 33€
 • Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης έως 150τ.μ. 60€
 • Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης έως 250τ.μ. 99€
 • Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης έως 1000τ.μ. 0,4€/τ.μ
 • Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης από 1000τ.μ. 0,4€/τ.μ

Βρες ενεργειακό επιθεωρητή εδώ.

Πώς να υπολογίσω την τιμή για το Ενεργειακό Πιστοποιητικό;

Η τιμή έκδοσης ενεργειακού πιστοποιητικού διαμορφώνεται ανάλογα με τα τετραγωνικά μέτρα του κάθε ακινήτου. Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης της κάτοψης και του ηλεκτρονικού παραβόλου από το taxisnet ενδέχεται να υπάρξει μια επιπλέον χρέωση ανάλογα τον ενεργειακό επιθεωρητή.

Υπολόγισε την τιμή έκδοσης ενεργειακού πιστοποιητικού εδώ.

Τι δικαιολογητικά χρειάζομαι;

 1. Το συμβόλαιο ιδιοκτησίας (οποιοσδήποτε τίτλος ιδιοκτησίας, πχ από γονική παροχή, αποδοχή κληρονομίας, δωρεά, μεταβίβαση, αγορά κλπ.)

 2. Τον ΚΑΕΚ :Kωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου, είτε ο Αριθμός Πρωτοκόλλου Δήλωσης και ο Κωδικός Ιδιοκτησίας. Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να βρείτε αυτό το στοιχείο, μπορείτε να απευθυνθείτε στην ηλεκτρονική σελίδα της “Κτηματολόγιο ΑΕ”. (κανονικά απαιτείται για την ολοκληρωμένη έκδοση του Πιστοποιητικού, αν δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δήλωσης στο δήμο που ανήκει το ακίνητο ή δεν μπορεί να βρεθεί αυτός ο αριθμός, το Πιστοποιητικό μπορεί να εκδοθεί και να αναγραφεί ότι δεν προσκομίσθηκε)

 3. Οικοδομική Άδεια . Δεν απαιτείται οικοδομική άδεια για ακίνητα που ανεγέρθηκαν πριν από 14/3/1983.

 4. Αντίγραφα των αρχιτεκτονικών σχεδίων – Κάτοψη ή σκαρίφημα (αν δεν υπάρχει, την εκδίδουμε με 10-20 ευρώ, αναλόγως τα τ.μ. του διαμερίσματός σας)

 5. Φύλλο συντήρησης καυστήρα. Aν χρησιμοποιείται θέρμανση στο ακίνητο ή αν δεν υπάρχει κάποιο διαθέσιμο πρόσφατο φύλλο συντήρησης, θα θέλαμε, ερχόμενοι για την αυτοψία να έχουμε πρόσβαση στο λεβητοστάσιο για να γίνουν οι απαραίτητες μετρήσεις.

Για πόσο διάστημα ισχύει το ενεργειακό πιστοποιητικό;

Το ενεργειακό πιστοποιητικό ισχύει για 10 χρόνια από την ημερομηνία έκδοσής του. Η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού έχει οριστεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Όμως σε περίπτωση εξ ολοκλήρου ανακαίνισης του ακινήτου πριν την παρέλευση της δεκαετίας θα πρέπει να εκδοθεί νέο πιστοποιητικό με το πέρας των εργασιών της ανακαίνισης, όπου και θα αποτυπώνεται η νέα ενεργειακή κλάση του ακινήτου.

Επίσης, το ενεργειακό πιστοποιητικό άπαξ και εκδοθεί μπορεί να χρησιμοποιηθεί όσες φορές χρειαστεί. Ειδικότερα ο ιδιοκτήτης μπορεί να χρησιμοποιήσει το ίδιο Π.Ε.Α. για κάθε καινούριο μισθωτήριο συμβόλαιο που μπορεί να συναφθεί στο διάστημα των δέκα ετών.

Σε περίπτωση που το ακίνητο ανήκει σε περισσότερους του ενός ιδιοκτήτες, πραγματοποιείται ηλεκτρονική υποβολή που περιλαμβάνει τα στοιχεία όλων των ιδιοκτητών του ακινήτου. Στην έντυπη, όμως, έκδοση εμφανίζεται το όνομα μόνο ενός από τους ιδιοκτήτες.

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να γνωρίζουμε ότι το ενεργειακό πιστοποιητικό αποτελεί την ενεργειακή ταυτότητα του ακινήτου, οπότε δεν έχει σημασία το αναγραφόμενο όνομα του ιδιοκτήτη.

Σε πόσο καιρό εκδίδεται το Ενεργειακό Πιστοποιητικό;

Το Ενεργειακό Πιστοποιητικό μπορεί να εκδοθεί εντός μίας ή δύο εργάσιμων ημερών μετά την επίσκεψη και αυτοψία που θα πραγματοποιηθεί στο χώρο σας.

Πότε το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης είναι υποχρεωτικό;

Το ενεργειακό πιστοποιητικό είναι υποχρεωτικό εφόσον δεν υφίσταται ισχύον ΠΕΑ - μεταξύ άλλων - κατά τη μίσθωση σε νέο ενοικιαστή κτιρίου ή κτιριακής μονάδας. Περαιτέρω, κατά την πώληση ή μίσθωση κτιρίων ή κτιριακών μονάδων, επιδεικνύεται από τον ιδιοκτήτη το ΠΕΑ ή αντίγραφό του, στον υποψήφιο νέο αγοραστή ή ενοικιαστή και παραδίδεται αυτό στο νέο αγοραστή ή ενοικιαστή.

Ενεργειακό πιστοποιητικό για τον έλεγχο της ενεργειακής απόδοσης του ακινήτου.

Περαιτέρω, η ως άνω υποχρέωση υφίσταται από 09.01.2011 και εφαρμόζεται:

 • από 09.01.2011 κατά τη νέα μίσθωση κτιρίων.
 • από 09.12.2011 κατά τη νέα μίσθωση κτιριακών μονάδων.

Ως μίσθωση ακινήτου νοείται η σύμβαση με την οποία ο εκμισθωτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραχωρήσει τη χρήση του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας στον μισθωτή και ο μισθωτής να καταβάλει το συμφωνημένο τίμημα ως μίσθωμα για όσο χρόνο διαρκεί η μισθωτική σχέση.

Όπως αναφέραμε και πιο πάνω η ύπαρξη και διάθεση του ΠΕΑ κατά τη μίσθωση επιβεβαιώνεται με την καταχώρηση των στοιχείων του στη Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας, η οποία είναι υποχρεωτική από 09.11.2015.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, υφίσταται υποχρέωση ύπαρξης ισχύοντος ΠΕΑ και καταχώρησης των στοιχείων του στην ηλεκτρονική εφαρμογή της Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας εφόσον συντρέχουν αθροιστικά τα ακόλουθα:

 • απαιτείται, από τη νομοθεσία να εκδοθεί ενεργειακό πιστοποιητικό
 • πρόκειται για κατάρτιση νέας σύμβασης μίσθωσης σε νέο μισθωτή που εγκαθίσταται για πρώτη φορά στο μίσθιο και
 • η υποβολή της Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας (και όχι η ημερομηνία σύνταξης τυχόν συμφωνητικού μίσθωσης) έγινε από την 9η Νοεμβρίου 2015 και έπειτα.

Επισημαίνεται ότι, οι υπόχρεοι οφείλουν σε διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας να εκδώσουν (εφόσον δεν έχουν ήδη εκδώσει) και να συμπληρώσουν τα στοιχεία του ΠΕΑ στα σχετικά πεδία της Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας.

Υπάρχει πρόστιμο μη έκδοσης Ενεργειακού Πιστοποιητικού;

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι σε περίπτωση μη έκδοσης του πιστοποιητικού επιβάλλεται πρόστιμο από 1.000 έως 10.000 ευρώ στον κατά νόμο δικαιούχο, δηλαδή στον ιδιοκτήτη ή εντολοδόχο διαχείρισης του ακινήτου από τον ιδιοκτήτη. Τέλος, η έκδοση του πιστοποιητικού θα πρέπει να προηγείται της υπογραφής του συμβολαίου μεταξύ εκμισθωτή και μισθωτή, καθώς σε κάθε μίσθωση ακινήτου, ο αριθμός πρωτοκόλλου του πιστοποιητικού θα πρέπει να αναγράφεται στο ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικό μισθωτήριο συμβόλαιο.

Τι είναι το Ενεργειακό Πιστοποιητικό;

Το συγκεκριμένο πιστοποιητικό, δίνει τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες ακινήτων ή κτιριακών μονάδων να αξιολογούν την ενεργειακή απόδοση της ακίνητης περιουσίας τους. Η διάρκεια του πιστοποιητικού είναι τέτοια καθώς πρόκειται για ακίνητο και όχι φυσικό πρόσωπο. Εφόσον λοιπόν δεν υπάρξουν ακραίες αλλαγές στο κτίριο όπως για παράδειγμα μια μεγάλη ανακαίνιση, δε χρειάζεται κάποια ανανέωση του ενεργειακού πιστοποιητικού.

Βρες Ενεργειακό Επιθεωρητή Για Ενεργειακό Πιστοποιητικό

Ενεργειακό Πιστοποιητικό 30τ.μ.

29€

Ενεργειακό Πιστοποιητικό 100τ.μ.

38€

Ενεργειακό Πιστοποιητικό 150τ.μ.

60€

Ενεργειακό Πιστοποιητικό 200τ.μ.

90€

Τι είπαν οι χρήστες για τα συνεργεία μας

Άψογος επαγγελματίας και άμεση εξυπηρέτηση!

Ευρυδίκη Κ.

Πάρα πολύ καλός επαγγελματίας ο κ. Παρθένης.Θα τον πρότεινα σίγουρα!!!

Τάκης Κ.

Πολυ καλή δουλεία. Αμεση εξυπηρέτηση και πολύ καλή οικονομική προσφορά!

θωμάς Τ.

Πως γίνεται η έκδοση παραβόλου για το Ενεργειακό Πιστοποιητικό;

Με το νέο νόμο ( Αριθμ.οικ.ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/15418/1294/15.03.2018 Απόφαση του Υπουργού και Αν. Υπουργού ΠΕΝ, του Υπουργού και Αν. Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή ΑΑΔΕ, (ΦΕΚ Β΄ 1242/04.04.2018) και τον Ν. 4409 / 2016) ορίζεται η κατάργηση του παραβόλου 2246.

Ουσιαστικά, τι αλλάζει με τα παράβολα είναι ότι μεταφέρεται η υποχρέωση της αγοράς αυτού του παραβόλου από τον Ενεργειακό Επιθεωρητή στον ιδιοκτήτη του ακινήτου, αφού η αξία του νέου παραβόλου για την έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού θα καταβάλλεται από τον ιδιοκτήτη.

Πόσο κοστίζει το Παράβολο για την έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού;

Το κόστος του παράβολου ποικίλει ανάλογα με την τάξη της ενεργειακής επιθεώρησης.

 • Για ενεργειακή επιθεώρηση Ά Τάξης η αξία του παραβόλου με κωδικό τύπο 8012, ανέρχεται στα 5 ευρώ.
 • Για ενεργειακή επιθεώρηση Β’ Τάξης η αξία του παραβόλου τύπου 8013, ανέρχεται στα 10 ευρώ.
 • Για ενεργειακή επιθεώρηση Γ’ Τάξης η αξία του παραβόλου τύπου 8014, ανέρχεται στα 30 ευρώ.

Για την έκδοση και πληρωμή ενός e-παραβόλου θα χρειαστεί να συμπληρώσετε:

 1. Τον τύπο του παραβόλου (Φορέας/Κατηγορία/Τύπος).
 2. Τον ΑΦΜ, Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο του ατόμου για το οποίο θα γίνει η έκδοση του e-παραβόλου.
 3. Τον ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού (27 ψηφία) σε περίπτωση που θα χρειαστούμε επιστροφή χρημάτων.
 4. Το πεδίο "πρόσθετα στοιχεία" που συμπληρώνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του αρμόδιου Φορέα.

Που βρίσκω το Παράβολο για το Ενεργειακό Πιστοποιητικό;

Όπως προαναφέρθηκε, η έκδοση του παραβόλου είναι υποχρέωση του ιδιοκτήτη του ακινήτου και, έτσι, η έκδοση του θα πρέπει να γίνεται στο ΑΦΜ του.

 1. O ενδιαφερόμενος, θα πρέπει να συμπληρώσει την ηλεκτρονική φόρμα που θα βρει στην ιστοσελίδα στο taxisnet.gt.
 2. Επιλέγει το παράβολο που επιθυμεί.
 3. Στη συνέχεια εκδίδεται αυτόματα ένας μοναδικός «κωδικός παραβόλου» για το ηλεκτρονικό μας παράβολο.
 4. Η πληρωμή του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παραβόλου) θα γίνεται με τη χρήση του μοναδικού κωδικού.
 5. Το παράβολο εκδίδεται άμεσα από το taxisnet και δεν χρειάζεται καμία περαιτέρω ενέργεια από τον ιδιοκτήτη.

Πώς κάνω την αίτηση για την έκδοση του e-Παραβόλου;

 1. Μπαίνουμε στη σελίδα εδώ.
 2. Κάνουμε αναζήτηση με κωδικού τύπου (8012,8013,8014.)
 3. Τα αρχικά στοιχεία έχουν συμπληρωθεί μόνα τους βάση του κωδικού που έχουμε πατήσει.
 4. Συμπληρώνουμε τα προσωπικά μας στοιχεία.
 5. Πατάμε υποβολή

Πώς πληρώνω το παράβολο;

Η πληρωμή του Παράβολου για το Ενεργειακό Πιστοποιητικό γίνεται:

 1. Με κατάθεση στη Τράπεζα (με επιπλέον κόστος 2ευρώ).
 2. Στα ΕΛΤΑ
 3. Με πιστωτική/χρεωστική/προπληρωμένη κάρτα απευθείας στην ιστοσελίδα.

Συνεργαζόμενες Τράπεζες για την πληρωμή παραβόλου

Την άμεση πληρωμή για την άμεση έκδοση του Παραβόλου μπορείτε να κάνετε στις εξής τράπεζες:

 • ALPHA BANK
 • ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
 • EUROBANK
 • ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
 • ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Σημείωση: Με πληρωμή μέσω των ΕΛΤΑ και στις υπόλοιπες τράπεζες, το παράβολο σας θα είναι διαθέσιμο μετά από 1-2 εργάσιμες μέρες.

Λοιπές πληροφορίες για το παράβολο

 1. Για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε το παράβολο για το Ενεργειακό Πιστοποιητικό μας, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η πληρωμή του.
 2. Το παράβολο μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε όποτε θέλουμε, αφού δεν λήγει.
 3. Για την έκδοση του υπάρχει καταλήκτική ημερομηνία πληρωμής, με το πέρασμα της οποίας το ηλεκτρονικό παράβολο ακυρώνεται και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Ενεργειακό Πιστοποιητικό & Χρήση Ακινήτου

Μικτή Χρήση

Ένα ακίνητο το οποίο έχει περισσότερες από μία χρήσεις συγκαταλέγεται σε αυτά της μικτής χρήσης. Σε αυτή την περίπτωση, κάθε ένα τμήμα ξεχωριστά εξετάζεται από τον ενεργειακό επιθεωρητή καθώς έχει διαφορετική λειτουργία.

Ενιαία Χρήση

Ενιαία χρήση έχει ένα κτίριο το οποίο για να λειτουργήσει προαπαιτεί τη λειτουργία και των υπόλοιπων χρήσεων που το απαρτίζουν. Για την εξυπηρέτηση της κύριας χρήσης του ακινήτου, χρησιμοποιείται η «κύρια» ειδικότητα του ακινήτου. Για παράδειγμα, στην περίπτωση ενός νοσοκομείου, κάποιο κατάστημα που ίσως να υπάρχει μέσα σε αυτό, ελέγχεται από τον ενεργειακό επιθεωρητή ως νοσοκομείο. Επίσης, είναι σημαντικό να σημειωθεί πως στην περίπτωση μιας πολυκατοικίας, εάν έχει γίνει έλεγχος για ενεργειακό πιστοποιητικό τότε το ίδιο πιστοποιητικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάθε διαμέρισμα ξεχωριστά.

Σε ποιες περιπτώσεις δεν είναι υποχρεωτικό το ενεργειακό πιστοποιητικό.

Δεν απαιτείται η έκδοση ΠΕΑ για ακίνητα με τις παρακάτω χρήσεις:

 1. Μνημεία, αρχαία ακίνητα. Συνεπώς, για κτίρια χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα ή για κτίρια που ευρίσκονται εντός χαρακτηρισμένων ιστορικών τόπων ή παραδοσιακών οικισμών απαιτείται η έκδοση ΠΕΑ, εφόσον τα κτίρια αυτά δεν αποτελούν μνημεία.
 2. Κτίρια χρησιμοποιούμενα ως χώροι λατρείας (γνωστής θρησκείας).
 3. Βιομηχανικές εγκαταστάσεις, βιοτεχνίες, εργαστήρια, κτίρια ή κτιριακές μονάδες που στεγάζουν βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εργαστήρια, παρασκευαστήρια, υπηρεσίες με σημαντικό ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό.
 4. Προσωρινής χρήσης κτίρια των οποίων η διάρκεια χρήσης δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη. Κτίρια που τοποθετούνται και απομακρύνονται σε λυόμενα μέρη, δεν απαιτούν εκτεταμένη υποδομή και μόνιμη εγκατάσταση συλλογής αποβλήτων. π.χ. container - isobox, τολ κλπ.
 5. Επίσης ενεργειακό πιστοποιητικό δεν απαιτείται σε αποθήκες, κτίρια αγροτικών χρήσεων και αγροτικά κτίρια πλην κατοικιών. Κτίρια ή κτιριακές μονάδες που χρησιμοποιούνται για αποθήκευση αγαθών, φύλαξη αντικειμένων ή στέγαση ζώων.
 6. Χώροι στάθμευσης οχημάτων και πρατήρια υγρών καυσίμων. Κτίρια ή κτιριακές μονάδες που χρησιμοποιούνται για τη στάθμευση οχημάτων ή για πρατήρια υγρών καυσίμων ή για πλυντήρια αυτοκινήτων.
 7. Μεμονωμένα κτίρια με συνολική ωφέλιμη επιφάνεια, ήτοι μικτή επιφάνεια δαπέδων των κλειστών στεγασμένων χώρων του κτιρίου που προορίζονται για την εξυπηρέτηση των αναγκών της κύριας χρήσης του, μικρότερη από πενήντα τετραγωνικά μέτρα (50 τ.μ.).

Σε κάθε περίπτωση, δεν εκδίδεται ΠΕΑ σε κατηγορίες κτιρίων που η κατανάλωση ενέργειας δεν αποσκοπεί στη ρύθμιση των εσωτερικών κλιματικών συνθηκών -προκειμένου να διασφαλιστεί η άνεση των χρηστών τους - και, ως εκ τούτου, δε νοούνται ως κτίρια κατά την έννοια του ν.4122/2013. Συνεπώς, σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει διαμορφωμένο κέλυφος δεν εκδίδεται ενεργειακό πιστοποιητικό (π.χ. σε ημιτελή, ασκεπή ή εγκαταλελειμμένα κτίρια ή κτιριακές μονάδες). Δείτε περισσότερα για το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης στο Taxheaven.

Η διαδικασία έκδοσης Π.Ε.Α. από τους συνεργάτες μας.

Οι συνεργάτες μας είναι πιστοποιημένοι ενεργειακοί επιθεωρητές. Εσείς καλείτε, σας ενημερώνουμε για τη διαδικασία που ακολουθούμε και κλείνουμε ένα ραντεβού. Ο ενεργειακός επιθεωρητής θα έρθει στο χώρο σας για να κάνει αυτοψία και μετά από σχετικές μετρήσεις θα σας εκδώσει το ενεργειακό πιστοποιητικό, στο οποίο θα αναφέρει προτάσεις και για την ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας.

Από την ημέρα επίσκεψης και αυτοψίας στο χώρο σας το Π.Ε.Α. μπορεί να εκδοθεί εντός μίας ή δύο εργάσιμων ημερών. Πάνω στο Π.Ε.Α. αναγράφεται ένας αύξων αριθμός μαζί με τον κλειδάριθμο. Ακριβώς αυτά είναι τα στοιχεία που απαιτούνται για την ηλεκτρονική καταχώρηση και την ταυτοποίηση του κτιρίου.

Για επιτάχυνση της διαδικασίας μπορούμε να σας αποστείλουμε τους κωδικούς που απαιτούνται για την καταχώρηση στο μισθωτήριο συμβόλαιο στο taxisnet μέσω e-mail σε ηλεκτρονική διεύθυνση, στην οποία επιθυμείτε και στη συνέχεια θα σας αποστέλλουμε το πιστοποιητικό ταχυδρομικώς ή μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς.

Ελπίζουμε να σας βοηθήσαμε και να σας λύσαμε πολλές απορίες σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης ΠΕΑ. Για οποιαδήποτε απορροία επικοινωνήστε μαζί μας 210 300 9323!

Κατάλογος ενεργειακών επιθεωρητών

Μπες στον κατάλογο ενεργειακών επιθεωρητών δες τιμές και αξιολογήσεις και επέλεξε τον ενεργειακό επιθεωρητή σύμφωνα με τις ανάγκες σου!

Έχεις ακόμα απορίες;

Ζήτησε μας να σε καλέσουμε!