Βάλια Καράμπελα

Βάλια Καράμπελα

Εξυπηρετούμε όλη την Αττική

Στόχος μου η άμεση και οικονομική εξυπηρέτηση του πελάτη με υπευθυνότητα και σεβασμό στις ανάγκες του.

Υπηρεσίες

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία και ώρα συνάντησης στο χώρο που πρόκειται να γίνει το ενεργειακό πιστοποιητικό.

Δικαιολογητικά για την έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού αποτελούν:

 • Κάτοψη
 • Τίτλος Ιδιοκτησίας (Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή Ε9 ή γονική παροχή)
 • Αριθμός Οικοδομικής Αδείας για κατοικίες χτισμένες μετά την 1/3/1983
 • Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου από την υπηρεσία taxisnet με κωδικό 8012 αξίας 5 € με τους κωδικούς του ιδιοκτήτη του ακινήτου
 • Πρόσβαση στο Λέβητα (Πετρελαίου ή Φυσικού αερίου) ή Φύλλο Ελέγχου

Στο ενεργειακό πιστοποιητικό αναφέρεται η ενεργειακή κλάση του ακινήτου, καθώς και προτάσεις του ενεργειακού επιθεωρητή για βελτίωση της υπάρχουσας κλάσης. Επίσης, σας στέλνουμε μέσω e-mail τους απαραίτητους κωδικούς, τον αύξοντα αριθμό και τον κλειδάριθμο που απαιτούνται για την καταχώρηση του μισθωτηρίου συμβολαίου στο taxisnet. Προαιρετικά μπορείτε να παραλάβετε το πιστοποιητικό ταχυδρομικώς ή μέσω courier, με δική σας επιβάρυνση. Αναλαμβάνουμε και την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών στην επαρχία εξ αποστάσεως με την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη κάτοψης και η λήψη φωτογραφιών του ακινήτου εσωτερικά, εξωτερικά και περιμετρικά.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης της κάτοψης υπάρχει επιπλέον χρέωση δέκα (10) ευρώ για τον σχεδιασμό σκαριφήματος. H προσφορά ισχύει για ακίνητα μέχρι τριάντα (30) τ.μ. Το ενεργειακό πιστοποιητικό δεν γίνεται να εκδοθεί για αυθαίρετο ακίνητο ή ακίνητο με αυθαιρεσίες. Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει χρέωση για τα οδοιπορικά του μηχανικού 10€.

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία και ώρα συνάντησης στο χώρο που πρόκειται να γίνει το ενεργειακό πιστοποιητικό.

Δικαιολογητικά για την έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού αποτελούν:

 • Κάτοψη
 • Τίτλος Ιδιοκτησίας (Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή Ε9 ή γονικη παροχή)
 • Αριθμός Οικοδομικής Αδείας για κατοικίες χτισμένες μετά την 1/3/1983
 • Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου από την υπηρεσία taxisnet με κωδικό 8012 αξίας 5 € με τους κωδικούς του ιδιοκτήτη του ακινήτου
 • Πρόσβαση στο Λέβητα (Πετρελαίου ή Φυσικού αερίου) ή Φύλλο Ελέγχου

Στο ενεργειακό πιστοποιητικό αναφέρεται η ενεργειακή κλάση του ακινήτου, καθώς και προτάσεις του ενεργειακού επιθεωρητή για βελτίωση της υπάρχουσας κλάσης. Επίσης, σας στέλνουμε μέσω e-mail τους απαραίτητους κωδικούς, τον αύξοντα αριθμό και τον κλειδάριθμο που απαιτούνται για την καταχώρηση του μισθωτηρίου συμβολαίου στο taxisnet. Προαιρετικά μπορείτε να παραλάβετε το πιστοποιητικό ταχυδρομικώς ή μέσω courier, με δική σας επιβάρυνση. Αναλαμβάνουμε και την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών στην επαρχία εξ αποστάσεως με την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη κάτοψης και η λήψη φωτογραφιών του ακινήτου εσωτερικά, εξωτερικά και περιμετρικά.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης της κάτοψης υπάρχει επιπλέον χρέωση δέκα (10) ευρώ για τον σχεδιασμό σκαριφήματος. H προσφορά ισχύει για ακίνητα μέχρι εκατό (100) τ.μ. Το ενεργειακό πιστοποιητικό δεν γίνεται να εκδοθεί για αυθαίρετο ακίνητο ή ακίνητο με αυθαιρεσίες. Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει χρέωση για τα οδοιπορικά του μηχανικού 10€.

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία και ώρα συνάντησης στο χώρο που πρόκειται να γίνει το ενεργειακό πιστοποιητικό.

Δικαιολογητικά για την έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού αποτελούν:

 • Κάτοψη
 • Τίτλος Ιδιοκτησίας (Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή Ε9 ή γονική παροχή)
 • Αριθμός Οικοδομικής Αδείας για κατοικίες χτισμένες μετά την 1/3/1983
 • Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου από την υπηρεσία taxisnet με κωδικό 8012 αξίας 5 € με τους κωδικούς του ιδιοκτήτη του ακινήτου
 • Πρόσβαση στο Λέβητα (Πετρελαίου ή Φυσικού αερίου) ή Φύλλο Ελέγχου

Στο ενεργειακό πιστοποιητικό αναφέρεται η ενεργειακή κλάση του ακινήτου, καθώς και προτάσεις του ενεργειακού επιθεωρητή για βελτίωση της υπάρχουσας κλάσης. Επίσης, σας στέλνουμε μέσω e-mail τους απαραίτητους κωδικούς, τον αύξοντα αριθμό και τον κλειδάριθμο που απαιτούνται για την καταχώρηση του μισθωτηρίου συμβολαίου στο taxisnet. Προαιρετικά μπορείτε να παραλάβετε το πιστοποιητικό ταχυδρομικώς ή μέσω courier, με δική σας επιβάρυνση. Αναλαμβάνουμε και την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών στην επαρχία εξ αποστάσεως με την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη κάτοψης και η λήψη φωτογραφιών του ακινήτου εσωτερικά, εξωτερικά και περιμετρικά.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης της κάτοψης υπάρχει επιπλέον χρέωση δέκα (10) ευρώ για τον σχεδιασμό σκαριφήματος. H προσφορά ισχύει για ακίνητα μέχρι εβδομήντα πέντε (75)τ.μ. τ.μ. Το ενεργειακό πιστοποιητικό δεν γίνεται να εκδοθεί για αυθαίρετο ακίνητο ή ακίνητο με αυθαιρεσίες. Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει χρέωση για τα οδοιπορικά του μηχανικού 10€.

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία και ώρα συνάντησης στο χώρο που πρόκειται να γίνει το ενεργειακό πιστοποιητικό.

Δικαιολογητικά για την έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού αποτελούν:

 • Κάτοψη
 • Τίτλος Ιδιοκτησίας (Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή Ε9 ή γονική παροχή)
 • Αριθμός Οικοδομικής Αδείας για κατοικίες χτισμένες μετά την 1/3/1983
 • Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου από την υπηρεσία taxisnet με κωδικό 8012 αξίας 5 € με τους κωδικούς του ιδιοκτήτη του ακινήτου
 • Πρόσβαση στο Λέβητα (Πετρελαίου ή Φυσικού αερίου) ή Φύλλο Ελέγχου

Στο ενεργειακό πιστοποιητικό αναφέρεται η ενεργειακή κλάση του ακινήτου, καθώς και προτάσεις του ενεργειακού επιθεωρητή για βελτίωση της υπάρχουσας κλάσης. Επίσης, σας στέλνουμε μέσω e-mail τους απαραίτητους κωδικούς, τον αύξοντα αριθμό και τον κλειδάριθμο που απαιτούνται για την καταχώρηση του μισθωτηρίου συμβολαίου στο taxisnet. Προαιρετικά μπορείτε να παραλάβετε το πιστοποιητικό ταχυδρομικώς ή μέσω courier, με δική σας επιβάρυνση. Αναλαμβάνουμε και την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών στην επαρχία εξ αποστάσεως με την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη κάτοψης και η λήψη φωτογραφιών του ακινήτου εσωτερικά, εξωτερικά και περιμετρικά.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης της κάτοψης υπάρχει επιπλέον χρέωση δεκαπέντε (15) ευρώ για τον σχεδιασμό σκαριφήματος. H προσφορά ισχύει για ακίνητα μέχρι εκατόν πενήντα (150) τ.μ. Το ενεργειακό πιστοποιητικό δεν γίνεται να εκδοθεί για αυθαίρετο ακίνητο ή ακίνητο με αυθαιρεσίες. Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει χρέωση για τα οδοιπορικά του μηχανικού 10€.

Η προσφορά περιλαμβάνει αποκλειστικά την αμοιβή του μηχανικού για την έκδοση της βεβαίωσης ακινήτου περί μη αυθαιρεσίας εκτάσεως μικρότερης των εκατό (100) τ.μ. Η βεβαίωση έχει ισχύ για δύο μήνες μετά την έκδοση της.

Σε περίπτωση που ο μηχανικός χρειαστεί να ανατρέξει στην πολεοδομία για την εύρεση των απαραίτητων δικαιολογητικών, υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση πενήντα (50) ευρώ.

Τα δικαιολογητικά για την έκδοση της βεβαίωσης είναι:

 • το συμβόλαιο ιδιοκτησίας
 • η οικοδομική άδεια
 • τα αρχιτεκτονικά σχέδια (όψεις, κατόψεις, τομές)
 • το τοπογραφικό/διάγραμμα κάλυψης

Σε περίπτωση που τα παραπάνω έγγραφα δεν υπάρχουν εκδίδονται από την αρχή με τα ακόλουθα κόστη:

 • Το κόστος για τον σχεδιασμό της κάτοψης ανέρχεται σε 1.5€/τ.μ.
 • Το κόστος για τον σχεδιασμό των όψεων ανέρχεται σε 1€/τ.μ.
 • Το κόστος για τον σχεδιασμό των τομών ανέρχεται σε 1€/τ.μ.
 • Το κόστος για τον σχεδιασμό του τοπογραφικού διαγράμματος κάλυψης ανέρχεται στα 250€, εφ όσον το αγροτεμάχιο δεν ξεπερνάει το μισό στρέμμα.

Η προσφορά περιλαμβάνει αποκλειστικά την αμοιβή του μηχανικού για την έκδοση της βεβαίωσης ακινήτου περί μη αυθαιρεσίας εκτάσεως από εκατό (100) έως διακόσια (200) τ.μ. Η βεβαίωση έχει ισχύ για δυο μήνες μετά την έκδοση της.

Σε περίπτωση που ο μηχανικός χρειαστεί να ανατρέξει στην πολεοδομία για την εύρεση των απαραίτητων δικαιολογητικών, υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση πενήντα (50) ευρώ.

Τα δικαιολογητικά για την έκδοση της βεβαίωσης είναι:

 • το συμβόλαιο ιδιοκτησίας
 • η οικοδομική άδεια
 • τα αρχιτεκτονικά σχέδια (όψεις, κατόψεις, τομές)
 • το τοπογραφικό/διάγραμμα κάλυψης

Σε περίπτωση που τα παραπάνω έγγραφα δεν υπάρχουν εκδίδονται από την αρχή με τα ακόλουθα κόστη:

 • Το κόστος για τον σχεδιασμό της κάτοψης ανέρχεται σε 1.5€/τ.μ.
 • Το κόστος για τον σχεδιασμό των όψεων ανέρχεται σε 1€/τ.μ.
 • Το κόστος για τον σχεδιασμό των τομών ανέρχεται σε 1€/τ.μ.
 • Το κόστος για τον σχεδιασμό του τοπογραφικού διαγράμματος κάλυψης ανέρχεται στα 250€, εφ όσον το αγροτεμάχιο δεν ξεπερνάει το μισό στρέμμα.

Η προσφορά περιλαμβάνει αποκλειστικά την αμοιβή του μηχανικού για την έκδοση της βεβαίωσης ακινήτου περί μη αυθαιρεσίας εκτάσεως μεγαλύτερης των διακοσίων (200) τ.μ. Η βεβαίωση έχει ισχύ για δυο μήνες μετά την έκδοση της.

Σε περίπτωση που ο μηχανικός χρειαστεί να ανατρέξει στην πολεοδομία για την εύρεση των απαραίτητων δικαιολογητικών, υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση πενήντα (50) ευρώ.

Τα δικαιολογητικά για την έκδοση της βεβαίωσης είναι:

 • το συμβόλαιο ιδιοκτησίας
 • η οικοδομική άδεια
 • τα αρχιτεκτονικά σχέδια (όψεις, κατόψεις, τομές)
 • το τοπογραφικό/διάγραμμα κάλυψης

Σε περίπτωση που τα παραπάνω έγγραφα δεν υπάρχουν εκδίδονται από την αρχή με τα ακόλουθα κόστη:

 • Το κόστος για τον σχεδιασμό της κάτοψης ανέρχεται σε 1.5€/τ.μ.
 • Το κόστος για τον σχεδιασμό των όψεων ανέρχεται σε 1€/τ.μ.
 • Το κόστος για τον σχεδιασμό των τομών ανέρχεται σε 1€/τ.μ.
 • Το κόστος για τον σχεδιασμό του τοπογραφικού διαγράμματος κάλυψης ανέρχεται στα 250€, εφ όσον το αγροτεμάχιο δεν ξεπερνάει το μισό στρέμμα.

H τιμή αφορά αποκλειστικά την αμοιβή του μηχανικού. Σε περίπτωση που γίνει υπολογισμός του προστίμου από τον μηχανικό αλλά δεν ολοκληρωθεί η νομιμοποίηση της αυθαιρεσίας υπάρχει κόστος πενήντα (50) ευρώ. Σε περίπτωση που ο μηχανικός χρειαστεί να ανατρέξει στην πολεοδομία για την εύρεση των απαραίτητων δικαιολογητικών υπάρχει ένα επιπλέον κόστος πενήντα (50) ευρώ.

Τα δικαιολογητικά για τη διεκπεραίωση της νομιμοποίησης είναι:

 • η οικοδομική άδεια
 • τα αρχιτεκτονικά σχέδια ( όψεις, κατόψεις, τομές )
 • το τοπογραφικό διάγραμμα κάλυψης
 • το Ε9
 • σε περιπτώσεις που η αυθαιρεσία έχει γίνει σε επαγγελματικό χώρο απαιτείται μελέτη στατικής επάρκειας.

Σε περίπτωση που τα παραπάνω δικαιολογητικά δεν βρεθούν απαιτείται ο εκ νέου σχεδιασμός τους.

 • Το κόστος για τον σχεδιασμό της κάτοψης ανέρχεται σε 1.5€ / τ.μ
 • Το κόστος για τον σχεδιασμό των όψεων ανέρχεται σε 1€ / τ.μ
 • Το κόστος για τον σχεδιασμό των τομών ανέρχεται σε 1€ / τ.μ
 • Το κόστος για τον σχεδιασμό του τοπογραφικού διαγράμματος κάλυψης ανέρχεται στα 250€, εφ όσον το αγροτεμάχιο δεν ξεπερνάει το μισό στρέμμα.
 • Σε περίπτωση που η αυθαιρεσία βρίσκεται σε επαγγελματικό χώρο το κόστος της μελέτης για την στατική επάρκεια ανέρχεται στα τριακόσια ευρώ (300€).
Στην παρούσα προσφορά δεν περιλαμβάνεται το πρόστιμο νομιμοποίησης και το παράβολο.

H τιμή αφορά αποκλειστικά την αμοιβή του μηχανικού. Σε περίπτωση που γίνει υπολογισμός του προστίμου από τον μηχανικό αλλά δεν ολοκληρωθεί η νομιμοποίηση της αυθαιρεσίας υπάρχει κόστος πενήντα (50) ευρώ. Σε περίπτωση που ο μηχανικός χρειαστεί να ανατρέξει στην πολεοδομία για την εύρεση των απαραίτητων δικαιολογητικών υπάρχει ένα επιπλέον κόστος πενήντα (50) ευρώ.

Τα δικαιολογητικά για τη διεκπεραίωση της νομιμοποίησης είναι:

 • η οικοδομική άδεια
 • τα αρχιτεκτονικά σχέδια ( όψεις, κατόψεις, τομές )
 • το τοπογραφικό διάγραμμα κάλυψης
 • το Ε9
 • σε περιπτώσεις που η αυθαιρεσία έχει γίνει σε επαγγελματικό χώρο απαιτείται μελέτη στατικής επάρκειας.

Σε περίπτωση που τα παραπάνω δικαιολογητικά δεν βρεθούν απαιτείται ο εκ νέου σχεδιασμός τους.

 • Το κόστος για τον σχεδιασμό της κάτοψης ανέρχεται σε 1.5€ / τ.μ
 • Το κόστος για τον σχεδιασμό των όψεων ανέρχεται σε 1€ / τ.μ
 • Το κόστος για τον σχεδιασμό των τομών ανέρχεται σε 1€ / τ.μ
 • Το κόστος για τον σχεδιασμό του τοπογραφικού διαγράμματος κάλυψης ανέρχεται στα 250€, εφ όσον το αγροτεμάχιο δεν ξεπερνάει το μισό στρέμμα.
 • Σε περίπτωση που η αυθαιρεσία βρίσκεται σε επαγγελματικό χώρο το κόστος της μελέτης για την στατική επάρκεια ανέρχεται στα τριακόσια ευρώ (300€).
Στην παρούσα προσφορά δεν περιλαμβάνεται το πρόστιμο νομιμοποίησης και το παράβολο.

H τιμή αφορά αποκλειστικά την αμοιβή του μηχανικού. Σε περίπτωση που γίνει υπολογισμός του προστίμου από τον μηχανικό αλλά δεν ολοκληρωθεί η νομιμοποίηση της αυθαιρεσίας υπάρχει κόστος πενήντα (50) ευρώ. Σε περίπτωση που ο μηχανικός χρειαστεί να ανατρέξει στην πολεοδομία για την εύρεση των απαραίτητων δικαιολογητικών υπάρχει ένα επιπλέον κόστος πενήντα (50) ευρώ.

Τα δικαιολογητικά για τη διεκπεραίωση της νομιμοποίησης είναι:

 • η οικοδομική άδεια
 • τα αρχιτεκτονικά σχέδια ( όψεις, κατόψεις, τομές )
 • το τοπογραφικό διάγραμμα κάλυψης
 • το Ε9
 • σε περιπτώσεις που η αυθαιρεσία έχει γίνει σε επαγγελματικό χώρο απαιτείται μελέτη στατικής επάρκειας.

Σε περίπτωση που τα παραπάνω δικαιολογητικά δεν βρεθούν απαιτείται ο εκ νέου σχεδιασμός τους.

 • Το κόστος για τον σχεδιασμό της κάτοψης ανέρχεται σε 1.5€ / τ.μ
 • Το κόστος για τον σχεδιασμό των όψεων ανέρχεται σε 1€ / τ.μ
 • Το κόστος για τον σχεδιασμό των τομών ανέρχεται σε 1€ / τ.μ
 • Το κόστος για τον σχεδιασμό του τοπογραφικού διαγράμματος κάλυψης ανέρχεται στα 250€, εφ όσον το αγροτεμάχιο δεν ξεπερνάει το μισό στρέμμα.
 • Σε περίπτωση που η αυθαιρεσία βρίσκεται σε επαγγελματικό χώρο το κόστος της μελέτης για την στατική επάρκεια ανέρχεται στα τριακόσια ευρώ (300€).
Στην παρούσα προσφορά δεν περιλαμβάνεται το πρόστιμο νομιμοποίησης και το παράβολο.

H τιμή αφορά αποκλειστικά την αμοιβή του μηχανικού. Σε περίπτωση που γίνει υπολογισμός του προστίμου από τον μηχανικό αλλά δεν ολοκληρωθεί η νομιμοποίηση της αυθαιρεσίας υπάρχει κόστος πενήντα (50) ευρώ. Σε περίπτωση που ο μηχανικός χρειαστεί να ανατρέξει στην πολεοδομία για την εύρεση των απαραίτητων δικαιολογητικών υπάρχει ένα επιπλέον κόστος πενήντα (50) ευρώ.

Τα δικαιολογητικά για τη διεκπεραίωση της νομιμοποίησης είναι:

 • η οικοδομική άδεια
 • τα αρχιτεκτονικά σχέδια ( όψεις, κατόψεις, τομές )
 • το τοπογραφικό διάγραμμα κάλυψης
 • το Ε9
 • σε περιπτώσεις που η αυθαιρεσία έχει γίνει σε επαγγελματικό χώρο απαιτείται μελέτη στατικής επάρκειας.

Σε περίπτωση που τα παραπάνω δικαιολογητικά δεν βρεθούν απαιτείται ο εκ νέου σχεδιασμός τους.

 • Το κόστος για τον σχεδιασμό της κάτοψης ανέρχεται σε 1.5€ / τ.μ
 • Το κόστος για τον σχεδιασμό των όψεων ανέρχεται σε 1€ / τ.μ
 • Το κόστος για τον σχεδιασμό των τομών ανέρχεται σε 1€ / τ.μ
 • Το κόστος για τον σχεδιασμό του τοπογραφικού διαγράμματος κάλυψης ανέρχεται στα 250€, εφ όσον το αγροτεμάχιο δεν ξεπερνάει το μισό στρέμμα.
 • Σε περίπτωση που η αυθαιρεσία βρίσκεται σε επαγγελματικό χώρο το κόστος της μελέτης για την στατική επάρκεια ανέρχεται στα τριακόσια ευρώ (300€).
Στην παρούσα προσφορά δεν περιλαμβάνεται το πρόστιμο νομιμοποίησης και το παράβολο.

Εμφάνιση όλων...

Ωράριο Λειτουργίας

 • Δευτέρα: 9:00-21:30
 • Τρίτη: 9:00-21:30
 • Τετάρτη: 9:00-21:30
 • Πέμπτη: 9:00-21:30
 • Παρασκευή: 9:00-21:30
 • Σάββατο: 9:00-17:30
 • Κυριακή: 9:00-17:30

Τηλεφωνήστε καθημερινά ή κλείστε online όλο το 24ώρο.

Βάλια Καράμπελα

Βάλια Καράμπελα

Εξυπηρετούμε όλη την Αττική

Κάλεσε για την συγκεκριμένη προσφορά

Ενημέρωσε ότι τους καλείς για την προσφορά του MyConstructor.gr

Στόχος μου η άμεση και οικονομική εξυπηρέτηση του πελάτη με υπευθυνότητα και σεβασμό στις ανάγκες του.

Εγγύηση Ικανοποίησης

Εγγύηση ικανοποίησης MyConstructor.gr

Στο myconstructor.gr θεωρούμε την ικανοποίηση των πελατών μας ως μέγιστη προτεραιότητα.

Το myconstructor.gr αποδεικνύοντας την αξιοπιστία του και τον σεβασμό του σε εσάς σας παρέχει εγγύηση ικανοποίησης στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Εάν η υπηρεσία ραντεβού από το MyConstructor είναι χαμηλής ποιότητας ή αντίθετη των προσδοκιών σας.
 • Εάν υπάρχει υπαιτιότητα του συνεργάτη επαγγελματία / τεχνικού σε περίπτωση ζημιών.
 • Εάν αντιμετωπίσατε κάποιο οποιοδήποτε μικρό ή σοβαρό πρόβλημα κατά τη διάρκεια της συνεργασία μας με το myconstructor.gr.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας το συντομότερο δυνατό για να ξεκινήσουμε τη διαδικασία της Εγγύησης Ικανοποίησης.

Πώς λειτουργεί

Αφού συγκεντρώσουμε τα βασικά στοιχεία επικοινωνίας σας και του ραντεβού που υπήρξε το πρόβλημα, το τμήμα υποστήριξης του MyConstructor θα ξεκινήσει άμεσα τις διαδικασίες να επιλύσει την υπόθεση σας.

Σε κάθε online ραντεβού ή ραντεβού που κλείνετε μέσω του επίσημου τηλεφωνικού αριθμού του myconstructor.gr 2103009323, τα οποία καλύπτονται από την Εγγύηση Ικανοποίησης, το MyConstructor θα διορθώσει οποιοδήποτε θέμα προκύψει με τους εξής τρόπους:

 • Θα έρθει σε επικοινωνία με εσάς να διαπιστώσει που ακριβώς παρουσιάστηκε η κακή ή προβληματική εξυπηρέτηση.
 • Θα επικοινωνήσει άμεσα με τον επαγγελματία για να διορθώσει το όποιο πρόβλημα και να φέρει εις πέρας σωστά την εργασία ή υπηρεσία είτε με τον ίδιο συνεργάτη τεχνικό είτε με άλλον συνεργάτη του myconstructor.gr.
 • Εάν δεν καλυφθούν οι ανάγκες με τις παραπάνω ενέργειες, η εταιρία του MyConstructor είναι διατεθειμένη να σας επιστρέψει το ποσό που αντιστοιχεί έως και 100% της αξίας της υπηρεσίας που λάβατε με μέγιστο ποσό 1500€.

Προϋποθέσεις Εγγύησης Ικανοποίησης

Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να ανατρέξετε στην Εγγύηση Ικανοποίησης όταν όλα τα παρακάτω ισχύουν:

 • Μείνατε δυσαρεστημένος από την υπηρεσία που λάβατε.
 • Έχετε κλείσει την συμφωνία για την ανάθεση της υπηρεσίας και την τιμή είτε online από το site του MyConstructor είτε τηλεφωνικά στο κεντρικό μας τηλ 2103009323. Η εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση ανάθεσης και συμφωνίας των όρων απευθείας με τον τεχνικό.
 • Το αντικείμενο της εργασίας ή της υπηρεσίας ήταν σαφώς ορισμένο και ξεκάθαρο από την περιγραφή της υπηρεσίας που είναι αναρτημένη στο site.
 • Έχετε αποδεικτικά πληρωμής του τεχνικού για την συγκεκριμένη εργασία.
 • Η Εγγύηση Ικανοποίησης ισχύει για χρονικό διάστημα 7 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα ολοκλήρωσης της εργασίας κατόπιν αναφοράς του προβλήματος σας.
 • Η Εγγύηση Ικανοποίησης ισχύει για όλες τις υπηρεσίες που προσφέρουμε, στο myconstructor.gr.
 • Η Εγγύηση Ικανοποίησης ισχύει εντός του νομού Αττικής και παρέχεται πλέον των λοιπών δικαιωμάτων σας, τα οποία παραμένουν σε ισχύ.

Για το θέμα αυτό, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο info@myconstructor.gr ή τηλεφωνικά στο 210 300 93 23.

Κάλεσε για την συγκεκριμένη προσφορά

Ενημέρωσε ότι τους καλείς για την προσφορά του MyConstructor.gr

Κλείσε Τώρα -10%

Υπολόγισε την τελική τιμή και κέρδισε έως και -10% έκπτωση!

Επίλεξε εργασία

Για ενοικίαση επιλέξτε πόσα τ.μ. είναι το ακίνητο σας.
Για το εξοικονομώ κατ οίκον επιλέξτε «για το πρόγραμμα εξοικονομώ κατ οίκον».

Υποχρεωτικό πεδίο!

 • Αν έχετε κάτοψη του ακινήτου παρακαλούμε να την έχετε διαθέσιμη στο ραντεβού.
 • Επίσης θα χρειαστεί το E9 ή το συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή την γονική παροχή ή αποδοχή κληρονομιάς ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο που να φαίνονται τα στοιχεία του ιδιοκτήτη.

Πόσα τετραγωνικά μέτρα είναι το ακινητό σας;

Υποχρεωτικό πεδίο!

Παρακαλώ συμπληρώστε πάνω από 1 .

Πρέπει να εκδοθεί παράβολο αξίας 5€ από το taxisnet με κωδικό 8012.

Υποχρεωτικό πεδίο!

Υποχρεωτικό πεδίο!

Παρακαλούμε γράψτε και στην συνέχεια επιλέξτε την διεύθυνση σας!

Παρακαλούμε συμπληρώστε όλες τις υποχρεωτικές ερωτήσεις!

Αξιολογήσεις χρηστών

4.9/5
(93)

Ποιότητα 98.2%

Αξιοπιστία 98.2%

Τιμή 98.7%

Συνέπεια 97.2%

Συμπεριφορά 98.2%

Καθαριότητα 98.9%

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
20-03-2020

Γρήγορη, συνεπης και επαγγελματιας

Δημήτρης .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
17-03-2020

Πλέον προτείνω την my constructor σε όποιον χρειαστεί μηχανικό για βεβαιώσεις ή ενεργειακά πιστοποιητικά.

Χρηστος Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-03-2020

Άψογη επαγγελματίας η Κυρια Καρσμπελα,σας ευχαριστώ πολύ για τις υπηρεσιες σας.Θα σας ξαναπροτιμησουμε οπωσδήποτε!

. Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
26-02-2020

Εξαιρετική επαγγελματίας. Συνεπεστατη και ευγενής. Συνιστάται ανεπιφύλακτα.

Γιωργος Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-02-2020

Εξαιρετική επαγγελματίας. Ήρθε και νωρίτερα από το ραντεβού! Ευγενέστατη επίσης.

Σταυρούλα Χ.

4.6/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-02-2020

Μιλτιάδης .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
21-02-2020

αξιοπιστη επαγγελματιας ,προσηνης!!!

ΙΟΥΛΙΑ Β.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
17-02-2020

ΧΡΗΣΤΟΣ Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
17-02-2020

Εξαιρετική επαγγελματίας, άρτια καταρτισμενη και ευγενική.

ΜΙΧΑΗΛ Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-02-2020

Άψογη σε όλα και πολύ άμεση εξυπηρέτηση, τόσο στο ραντεβού, όσο και στην έκδοση του Πιστοποιητικού. Συστήνεται ανεπιφύλακτα.

... κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-02-2020

Πολύ καλή, ευγενική και αξιόπιστη επαγγελματίας!

Κατερίνα Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-02-2020

. Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-02-2020

Ελενη Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
30-01-2020

Εξαιρετική συνεργασία, ακρίβεια στο ραντεβού και ολοκλήρωση της εργασίας σε συντομότερο από τον συμφωνηθέντα χρόνο. Συστήνεται ανεπιφύλακτα.

Μαριάνθη .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
25-01-2020

Η κ. Καραμπελα ήταν άψογη. Ευχαριστώ πολύ.

ΤΑΣΟΥΛΑ Χ.

1/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-01-2020

Σε μεταγενέστερη δουλειά που της ανατέθηκε τον Οκτώβριο του 2019 δεν έχει ανταποκριθεί και δεν έχει ενημερώσει ακόμα.

Γιώργος Χ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-12-2019

Παναγιωτης Φ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-12-2019

ΜΑΡΙΑ Δ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
20-12-2019

Πολύ καλή επαγγελματίας. Ανταποκρίθηκε άμεσα. Εξαιρετική συνεργασία.

Γιώργος Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
19-12-2019

Η συνεργασία μας ήταν εξαιρετική. Όλη η διαδικασία κύλησε όπως ακριβως είχα ενημερωθεί.

γιωργος τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
18-12-2019

Όλα άψογα!

ΓΕΩΡΓΙΑ Λ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
17-12-2019

Μαριλενα .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
17-12-2019

Ευγενέστατη.

Κώστας .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
17-12-2019

Αλκης Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-12-2019

Πολύ καλή επαγγελματίας. Διακριτική, γρήγορη και στην ώρα της.

Μαριαλένα Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
10-12-2019

Εξαιρετικη επαγγελματιας! Απολυτως συνεπης στο ραντεβου αλλα και στο χρονο παραδοσης του ενεργειακου πιστοποιητικου! Τη συστηνω ανεπιφυλακτα!

Κώστας Β.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-12-2019

Κυριακή Κ.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-12-2019

Υπήρξε καθυστέρηση 1 ημέρας στην αποστολή του πιστοποιητικού.

τακης Μ.

3/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
03-12-2019

Ηρθε στο ραντεβου την Πέμπτη το μεσημερι και μου ειπε οτι το ποιστοποιητικο θα ειναι έτοιμο ισως την παρασκευη αλλα σιγουρα το Σάββατο. Περασε το Σάββατο και η κυριακη και τιποτα. Ανησυχησα και το πρωι τη Δευτέρα την πηρα τηλέ φωνο και μου ειπε οτι δε δύο ώρες θα το εχω. Μεχρι το βραδι δεν μου το ειχε στειλει οποτε άρχισα να παίρνω τηλέφωνο επανειλημμένα να το σηκωνουν στην αρχη καποιοι συνεργάτες και να μου λενε οτι η κ βαλια θα με παρει τηλέφωνο αλλα ματαια μετα να μην σηκωνουν το τηλέφωνο απο τουλαχιστον δεκα κλησεις. Μετα απο πολλες προσπαθειες και λιγη φοβερα μου έστειλε το ποιστοποιητικο στις 10,30 το βραδι.

ΣΑΒΒΑΣ Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-12-2019

Φώτιος Χ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
29-11-2019

Άριστη και άμεση εξυπηρέτηση. Την συστήνω ανεπιφύλακτα.

ΑΡΗΣ Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
28-11-2019

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ, ΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙ ΑΝΑΠΙΦΥΛΑΚΤΑ !!

ΚΩΣΤΑΣ Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
28-11-2019

Συνεπεστατη εξυπηρετική ευγενική σωστή επαγγελματίας.Βεβαιως και θα την ξαναχρειασθω και θα την συστήσω ανεπιφύλακτα.

ΑΡΕΤΗ Λ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-11-2019

Μαρίνος Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
21-11-2019

Άψογη συνεργασία

Ευαγγελία Ν.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
18-11-2019

Γιοχάνες χ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
17-11-2019

ΚΑΤΕΡΙΝΑ Γ.

4.6/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
16-11-2019

Παπαθανασιου Δ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
16-11-2019

Ελευθερία Γ.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
15-11-2019

ΜΙΧΑΛΗΣ Σ.

4.5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
15-11-2019

άριστη και άμεση εξυπηρέτηση

Χρηστος Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
14-11-2019

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
11-11-2019

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σ.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-11-2019

Γεώργιος Λ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-11-2019

Σωστή επαγγελματίας, στην ώρα της, και ότι χρειάστηκε το υλοποίησε γρήγορα και αποτελεσματικά. Συνιστάται ανεπιφύλακτα.

ΜΑΡΙΑ Ν.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-11-2019

Δημητριος Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-11-2019

Επαγγελματίας! Ήταν συνεπέστατη στο ραντεβού και στην παραδοση του πιστοποιητικού όπως αρχικα είχε συμφωνηθεί.

ΣΠΥΡΟΣ Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
27-10-2019

. Ν.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
26-10-2019

Άψογη εξυπηρέτηση.

Αποστολος Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
21-10-2019

Είμαι πολύ ευχαριστημένη απ την συνέπεια και ανταπόκριση της εταιρίας.

. ..

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
20-10-2019

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
19-10-2019

Εξαιρετική!!! Συνεργάσιμη και συνεπής!!!

Βασιλική Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
17-10-2019

ΙΩΑΝΝΗΣ Π.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-10-2019

Έλαβα την υπηρεσία που ήθελα (έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού) γρήγορα και ποιοτικά με μία ευχάριστη επαγγελματία.

Δημητριος Χ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-10-2019

Yannis P.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
03-10-2019

Η Πολιτικός Μηχανικός Κυρία Καράμπελα Ήταν Άψογη Στην Συνεργασία Μας Για Την Έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού. Ευγενέστερη Και Συνεπέστατη. Την Προτείνω Ανεπιφύλακτα Για Όποια Υπηρεσία Του Τομέα Της!!!

Γιαννης Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-10-2019

Στην ώρα της κανονικά, έβγαλε το πιστοποιητικό και το κατέθεσε όπως συμφωνήσαμε, πολύ αξιόλογη και με πολύ καλή τιμή, τη συστήνω ανεπιφύλακτα.

ΗΛΙΑΣ Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-09-2019

Πρόκειται για πραγματικούς και σωστούς επαγγελματίες. Ταχύτατοι, εξυπηρετικότατοι με σεβασμό στις ανάγκες του πελάτη. Συστήνονται ανεπιφύλακτα.

παρασκευας κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
19-09-2019

Γεωργιος Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-09-2019

Επαγγελματισμός και συνέπεια. Όλα όπως είχαν συμφωνηθεί.

αποστολος μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-09-2019

ΝΙΚΗ Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-09-2019

Ευγένεια, Επαγγελματική συμπεριφορά και συνέπεια!

Γιώργος Λ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-09-2019

Εύα Φ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-09-2019

Άριστη επαγγελματίας.

Γιαννης .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
29-08-2019

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-08-2019

Εξαιρετικη επαγγελματιας και συνεπης.Ολα εγιναν σωστα και με ιδανικο τροπο

ΛΟΥΚΑΣ Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-08-2019

Εξαιρετική συνεργασία. Γρήγορη εξυπηρέτηση, η τεχνικός ευγενέστατη και συνεπής τόσο στην ώρα του ραντεβού, όσο και στην αποστολή του ενεργειακού πιστοποιητικού.

Αρετη .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-08-2019

Ευχαριστώ πολύ

γεωργιος κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
15-08-2019

ειρηνη ..

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-08-2019

Είχα συνεργασία με την κυρία Καραμπελα Βαλια , η οποία είναι εξαιρετική επαγγελματίας , συνεπής και υπεύθυνη . Σας ευχαριστώ πολύ όλους σας !

αγαπη π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
10-08-2019

Ευγε μπραβο αριστα

. ν.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-08-2019

ΣΤΑΘΑ Δ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-08-2019

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ρ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-08-2019

Γιάννης Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-08-2019

Εξαιρετική επαγγελματίας, ακριβής, γρήγορη , συνεπέστατη.. Θα τη συστηναμε ανεπιφύλακτα, μείναμε πολύ ευχαριστημένοι, ένα μεγάλο μπράβο!!

Ιωαννα Δ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-08-2019

Η πιο άψογη και ευγενική επαγγελματιας που έχω συνεργαστεί πότε. Μπράβο! Και χίλια ευχαριστώ.

δοξα τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
30-07-2019

Αλκης Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
28-07-2019

ΓΡΗΓΟΡΑ ΜΕ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΑ . ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

ΜΑΡΙΑ Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
26-07-2019

Άψογοι. Διευκόλυνση στο παράβολο και στην κάτοψη.

Ευγενιος Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
25-07-2019

Δανιέλα Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-07-2019

Χριστίνα Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
21-07-2019

Είμαι απόλυτα ευχαριστημένη από τον επαγγελματισμό και την συνέπεια σας. Θα σας συστήνω ανεπιφύλακτα. Η κ. Καράμπελα, συνεπεστατη, έμπειρη και σαφής. Χαίρομαι που σας επέλεξα.

Ευσταθια Β.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
20-07-2019

Γιώργος Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
15-07-2019

Εξαιρετικη επαγγελματιας η κα Καραμπελα. Τη συστηνω ανεπιφυλακτα.

ΕΥΓΕΝΙΑ Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
14-07-2019

Σπυρος Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-07-2019

Alexandros K.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-07-2019

ΔΑΜΙΑΝΟΣ Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
03-07-2019

Ήταν όλα άψογα, πολύ ευχαριστημένοι.

ολγα ν.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-07-2019

Έμεινα πολυ ευχαριστημένη και απο τους δυο συνεργάτες σας ευχαριστώ Παπαθανασιου Ειρηνη

ΙΩΑΝΝΗΣ Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
27-06-2019

Σωτήριος Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
16-06-2019

Ελινα Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
15-06-2019

ευδοξια λ.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-06-2019

Όλα καλά πόλυκαλη...!!! Επαγγελματίας και ευγενέστατη!!!Όσο για την εφαρμογή τελια!!!

Νικος .

Εμφάνιση όλων

Έκανες κάποια εργασία;

Γράψε την αξιολόγηση σου!

Ποιότητα

Αξιοπιστία

Τιμή

Συνέπεια

Συμπεριφορά

Καθαριότητα

Καταχώρηση αξιολόγησης
Παρακαλώ περιμένετε...