Ηλεκτρομηχανολογικά Έργα

Ηλεκτρομηχανολογικά Έργα

Εξυπηρετούμε όλη την Αττική

Αναλαμβάνω κάθε εργασία άμεσα και οικονομικά.

Υπηρεσίες

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία και ώρα συνάντησης στο χώρο που πρόκειται να γίνει το ενεργειακό πιστοποιητικό.

Δικαιολογητικά για την έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού αποτελούν:

 • Κάτοψη
 • Τίτλος Ιδιοκτησίας (Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή Ε9 ή γονική παροχή)
 • Αριθμός Οικοδομικής Αδείας για κατοικίες χτισμένες μετά την 1/3/1983
 • Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου από την υπηρεσία taxisnet με κωδικό 8014 αξίας 30 € με τους κωδικούς του ιδιοκτήτη του ακινήτου.
 • Πρόσβαση στο Λέβητα (Πετρελαίου ή Φυσικού αερίου) ή Φύλλο Ελέγχου

Στο ενεργειακό πιστοποιητικό αναφέρεται η ενεργειακή κλάση του ακινήτου, καθώς και προτάσεις του ενεργειακού επιθεωρητή για βελτίωση της υπάρχουσας κλάσης. Επίσης, σας στέλνουμε μέσω e-mail τους απαραίτητους κωδικούς, τον αύξοντα αριθμό και τον κλειδάριθμο που απαιτούνται για την καταχώρηση του μισθωτηρίου συμβολαίου στο taxisnet. Προαιρετικά μπορείτε να παραλάβετε το πιστοποιητικό ταχυδρομικώς ή μέσω courier, με δική σας επιβάρυνση. Αναλαμβάνουμε και την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών στην επαρχία εξ αποστάσεως με την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη κάτοψης και η λήψη φωτογραφιών του ακινήτου εσωτερικά, εξωτερικά και περιμετρικά.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης της κάτοψης υπάρχει επιπλέον χρέωση 0,10€ / τ.μ για τον σχεδιασμό σκαριφήματος. H προσφορά ισχύει για ακίνητα άνω των χιλίων (1000) τ.μ. Το ενεργειακό πιστοποιητικό δεν γίνεται να εκδοθεί για αυθαίρετο ακίνητο ή ακίνητο με αυθαιρεσίες. Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει χρέωση για τα οδοιπορικά του μηχανικού 10€.

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία και ώρα συνάντησης στο χώρο που πρόκειται να γίνει το ενεργειακό πιστοποιητικό.

Δικαιολογητικά για την έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού αποτελούν:

 • Κάτοψη
 • Τίτλος Ιδιοκτησίας (Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή Ε9 ή γονική παροχή)
 • Αριθμός Οικοδομικής Αδείας για κατοικίες χτισμένες μετά την 1/3/1983
 • Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου από την υπηρεσία taxisnet με κωδικό 8012 αξίας 5 € με τους κωδικούς του ιδιοκτήτη του ακινήτου
 • Πρόσβαση στο Λέβητα (Πετρελαίου ή Φυσικού αερίου) ή Φύλλο Ελέγχου

Στο ενεργειακό πιστοποιητικό αναφέρεται η ενεργειακή κλάση του ακινήτου, καθώς και προτάσεις του ενεργειακού επιθεωρητή για βελτίωση της υπάρχουσας κλάσης. Επίσης, σας στέλνουμε μέσω e-mail τους απαραίτητους κωδικούς, τον αύξοντα αριθμό και τον κλειδάριθμο που απαιτούνται για την καταχώρηση του μισθωτηρίου συμβολαίου στο taxisnet. Προαιρετικά μπορείτε να παραλάβετε το πιστοποιητικό ταχυδρομικώς ή μέσω courier, με δική σας επιβάρυνση. Αναλαμβάνουμε και την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών στην επαρχία εξ αποστάσεως με την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη κάτοψης και η λήψη φωτογραφιών του ακινήτου εσωτερικά, εξωτερικά και περιμετρικά.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης της κάτοψης υπάρχει επιπλέον χρέωση δέκα (10) ευρώ για τον σχεδιασμό σκαριφήματος. H προσφορά ισχύει για ακίνητα μέχρι τριάντα (30) τ.μ. Το ενεργειακό πιστοποιητικό δεν γίνεται να εκδοθεί για αυθαίρετο ακίνητο ή ακίνητο με αυθαιρεσίες. Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει χρέωση για τα οδοιπορικά του μηχανικού 10€.

Η διαδικασία ηλεκτρολογικού πιστοποιητικού 30 τμ περιλαμβάνει τις μετρήσεις που πρέπει αρχικά να γίνουν από τον ηλεκτρολόγο μηχανικό με την βοήθεια ειδικού οργάνου, ώστε να ελεγχθούν οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, οι δοκιμές για διαπίστωση της ορθής λειτουργίας και ο οπτικός έλεγχος.

 • Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση του πιστοποιητικού.
 • Επίσης , είναι υποχρεωτικό να υπάρχει πίνακας και ρελέ διαφυγής στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση για την έκδοση του πιστοποιητικού.

Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται τα ακόλουθα :

 • Όνομα, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ ιδιοκτήτη
 • Διεύθυνση ακινήτου, όροφο ακινήτου και τον αριθμό διαμερίσματος (είναι προαιρετικό αλλά μπορείτε να το βρείτε στα κοινόχρηστα ή στο συμβόλαιο)
 • Αριθμό παροχής ΔΕΗ
 • Κατάστημα ΔΕΗ
 • Τύπος τιμολογίου (Γ1, Γ21 κοκ).  Αν έχει νυχτερινό ή όχι ( Γ1Ν κοκ). Συμφωνημένη ισχύς υποχρεωτικά.

Η ισχύς του πιστοποιητικού είναι για οικιακούς χώρους 14 χρόνια ενώ για καταστήματα 7 χρόνια.

Για κατάθεση στην ΔΕΔΔΗΕ υπάρχει έξτρα επιβάρυνση +10€ .

Η διαδικασία ηλεκτρολογικού πιστοποιητικού 100 τμ περιλαμβάνει τις μετρήσεις που πρέπει αρχικά να γίνουν από τον ηλεκτρολόγο μηχανικό με την βοήθεια ειδικού οργάνου, ώστε να ελεγχθούν οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, οι δοκιμές για διαπίστωση της ορθής λειτουργίας και ο οπτικός έλεγχος.

 • Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση του πιστοποιητικού.
 • Επίσης , είναι υποχρεωτικό να υπάρχει πίνακας και ρελέ διαφυγής στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση για την έκδοση του πιστοποιητικού.

Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται τα ακόλουθα :

 • Όνομα, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ ιδιοκτήτη
 • Διεύθυνση ακινήτου, όροφο ακινήτου και τον αριθμό διαμερίσματος (είναι προαιρετικό αλλά μπορείτε να το βρείτε στα κοινόχρηστα ή στο συμβόλαιο)
 • Αριθμό παροχής ΔΕΗ
 • Κατάστημα ΔΕΗ
 • Τύπος τιμολογίου (Γ1, Γ21 κοκ).  Αν έχει νυχτερινό ή όχι ( Γ1Ν κοκ). Συμφωνημένη ισχύς υποχρεωτικά.

Η ισχύς του πιστοποιητικού είναι για οικιακούς χώρους 14 χρόνια ενώ για καταστήματα 7 χρόνια.

Για κατάθεση στην ΔΕΔΔΗΕ υπάρχει έξτρα επιβάρυνση +10€ .

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία και ώρα συνάντησης στο χώρο που πρόκειται να γίνει το ενεργειακό πιστοποιητικό.

Δικαιολογητικά για την έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού αποτελούν:

 • Κάτοψη
 • Τίτλος Ιδιοκτησίας (Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή Ε9 ή γονική παροχή)
 • Αριθμός Οικοδομικής Αδείας για κατοικίες χτισμένες μετά την 1/3/1983
 • Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου από την υπηρεσία taxisnet με κωδικό 8012 αξίας 5 € με τους κωδικούς του ιδιοκτήτη του ακινήτου
 • Πρόσβαση στο Λέβητα (Πετρελαίου ή Φυσικού αερίου) ή Φύλλο Ελέγχου

Στο ενεργειακό πιστοποιητικό αναφέρεται η ενεργειακή κλάση του ακινήτου, καθώς και προτάσεις του ενεργειακού επιθεωρητή για βελτίωση της υπάρχουσας κλάσης. Επίσης, σας στέλνουμε μέσω e-mail τους απαραίτητους κωδικούς, τον αύξοντα αριθμό και τον κλειδάριθμο που απαιτούνται για την καταχώρηση του μισθωτηρίου συμβολαίου στο taxisnet. Προαιρετικά μπορείτε να παραλάβετε το πιστοποιητικό ταχυδρομικώς ή μέσω courier, με δική σας επιβάρυνση. Αναλαμβάνουμε και την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών στην επαρχία εξ αποστάσεως με την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη κάτοψης και η λήψη φωτογραφιών του ακινήτου εσωτερικά, εξωτερικά και περιμετρικά.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης της κάτοψης υπάρχει επιπλέον χρέωση δέκα (10) ευρώ για τον σχεδιασμό σκαριφήματος. H προσφορά ισχύει για ακίνητα μέχρι εβδομήντα πέντε (75)τ.μ. τ.μ. Το ενεργειακό πιστοποιητικό δεν γίνεται να εκδοθεί για αυθαίρετο ακίνητο ή ακίνητο με αυθαιρεσίες. Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει χρέωση για τα οδοιπορικά του μηχανικού 10€.

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία και ώρα συνάντησης στο χώρο που πρόκειται να γίνει το ενεργειακό πιστοποιητικό.

Δικαιολογητικά για την έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού αποτελούν:

 • Κάτοψη
 • Τίτλος Ιδιοκτησίας (Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή Ε9 ή γονικη παροχή)
 • Αριθμός Οικοδομικής Αδείας για κατοικίες χτισμένες μετά την 1/3/1983
 • Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου από την υπηρεσία taxisnet με κωδικό 8012 αξίας 5 € με τους κωδικούς του ιδιοκτήτη του ακινήτου
 • Πρόσβαση στο Λέβητα (Πετρελαίου ή Φυσικού αερίου) ή Φύλλο Ελέγχου

Στο ενεργειακό πιστοποιητικό αναφέρεται η ενεργειακή κλάση του ακινήτου, καθώς και προτάσεις του ενεργειακού επιθεωρητή για βελτίωση της υπάρχουσας κλάσης. Επίσης, σας στέλνουμε μέσω e-mail τους απαραίτητους κωδικούς, τον αύξοντα αριθμό και τον κλειδάριθμο που απαιτούνται για την καταχώρηση του μισθωτηρίου συμβολαίου στο taxisnet. Προαιρετικά μπορείτε να παραλάβετε το πιστοποιητικό ταχυδρομικώς ή μέσω courier, με δική σας επιβάρυνση. Αναλαμβάνουμε και την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών στην επαρχία εξ αποστάσεως με την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη κάτοψης και η λήψη φωτογραφιών του ακινήτου εσωτερικά, εξωτερικά και περιμετρικά.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης της κάτοψης υπάρχει επιπλέον χρέωση δέκα (10) ευρώ για τον σχεδιασμό σκαριφήματος. H προσφορά ισχύει για ακίνητα μέχρι εκατό (100) τ.μ. Το ενεργειακό πιστοποιητικό δεν γίνεται να εκδοθεί για αυθαίρετο ακίνητο ή ακίνητο με αυθαιρεσίες. Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει χρέωση για τα οδοιπορικά του μηχανικού 10€.

Η διαδικασία ηλεκτρολογικού πιστοποιητικού 150 τμ περιλαμβάνει τις μετρήσεις που πρέπει αρχικά να γίνουν από τον ηλεκτρολόγο μηχανικό με την βοήθεια ειδικού οργάνου, ώστε να ελεγχθούν οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, οι δοκιμές για διαπίστωση της ορθής λειτουργίας και ο οπτικός έλεγχος.

 • Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση του πιστοποιητικού.
 • Επίσης , είναι υποχρεωτικό να υπάρχει πίνακας και ρελέ διαφυγής στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση για την έκδοση του πιστοποιητικού.

Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται τα ακόλουθα :

 • Όνομα, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ ιδιοκτήτη
 • Διεύθυνση ακινήτου, όροφο ακινήτου και τον αριθμό διαμερίσματος (είναι προαιρετικό αλλά μπορείτε να το βρείτε στα κοινόχρηστα ή στο συμβόλαιο)
 • Αριθμό παροχής ΔΕΗ
 • Κατάστημα ΔΕΗ
 • Τύπος τιμολογίου (Γ1, Γ21 κοκ).  Αν έχει νυχτερινό ή όχι ( Γ1Ν κοκ). Συμφωνημένη ισχύς υποχρεωτικά.

Η ισχύς του πιστοποιητικού είναι για οικιακούς χώρους 14 χρόνια ενώ για καταστήματα 7 χρόνια.

Για κατάθεση στην ΔΕΔΔΗΕ υπάρχει έξτρα επιβάρυνση +10€ .

Η διαδικασία ηλεκτρολογικού πιστοποιητικού 200 τμ περιλαμβάνει τις μετρήσεις που πρέπει αρχικά να γίνουν από τον ηλεκτρολόγο μηχανικό με την βοήθεια ειδικού οργάνου, ώστε να ελεγχθούν οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, οι δοκιμές για διαπίστωση της ορθής λειτουργίας και ο οπτικός έλεγχος.

 • Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση του πιστοποιητικού.
 • Επίσης , είναι υποχρεωτικό να υπάρχει πίνακας και ρελέ διαφυγής στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση για την έκδοση του πιστοποιητικού.

Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται τα ακόλουθα :

 • Όνομα, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ ιδιοκτήτη
 • Διεύθυνση ακινήτου, όροφο ακινήτου και τον αριθμό διαμερίσματος (είναι προαιρετικό αλλά μπορείτε να το βρείτε στα κοινόχρηστα ή στο συμβόλαιο)
 • Αριθμό παροχής ΔΕΗ
 • Κατάστημα ΔΕΗ
 • Τύπος τιμολογίου (Γ1, Γ21 κοκ).  Αν έχει νυχτερινό ή όχι ( Γ1Ν κοκ). Συμφωνημένη ισχύς υποχρεωτικά.

Η ισχύς του πιστοποιητικού είναι για οικιακούς χώρους 14 χρόνια ενώ για καταστήματα 7 χρόνια.

Για κατάθεση στην ΔΕΔΔΗΕ υπάρχει έξτρα επιβάρυνση +10€ .

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία και ώρα συνάντησης στο χώρο που πρόκειται να γίνει το ενεργειακό πιστοποιητικό.

Δικαιολογητικά για την έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού αποτελούν:

 • Κάτοψη
 • Τίτλος Ιδιοκτησίας (Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή Ε9 ή γονική παροχή)
 • Αριθμός Οικοδομικής Αδείας για κατοικίες χτισμένες μετά την 1/3/1983
 • Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου από την υπηρεσία taxisnet με κωδικό 8012 αξίας 5 € με τους κωδικούς του ιδιοκτήτη του ακινήτου
 • Πρόσβαση στο Λέβητα (Πετρελαίου ή Φυσικού αερίου) ή Φύλλο Ελέγχου

Στο ενεργειακό πιστοποιητικό αναφέρεται η ενεργειακή κλάση του ακινήτου, καθώς και προτάσεις του ενεργειακού επιθεωρητή για βελτίωση της υπάρχουσας κλάσης. Επίσης, σας στέλνουμε μέσω e-mail τους απαραίτητους κωδικούς, τον αύξοντα αριθμό και τον κλειδάριθμο που απαιτούνται για την καταχώρηση του μισθωτηρίου συμβολαίου στο taxisnet. Προαιρετικά μπορείτε να παραλάβετε το πιστοποιητικό ταχυδρομικώς ή μέσω courier, με δική σας επιβάρυνση. Αναλαμβάνουμε και την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών στην επαρχία εξ αποστάσεως με την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη κάτοψης και η λήψη φωτογραφιών του ακινήτου εσωτερικά, εξωτερικά και περιμετρικά.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης της κάτοψης υπάρχει επιπλέον χρέωση δεκαπέντε (15) ευρώ για τον σχεδιασμό σκαριφήματος. H προσφορά ισχύει για ακίνητα μέχρι εκατόν πενήντα (150) τ.μ. Το ενεργειακό πιστοποιητικό δεν γίνεται να εκδοθεί για αυθαίρετο ακίνητο ή ακίνητο με αυθαιρεσίες. Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει χρέωση για τα οδοιπορικά του μηχανικού 10€.

Η διαδικασία ηλεκτρολογικού πιστοποιητικού άνω των 200 τμ περιλαμβάνει τις μετρήσεις που πρέπει αρχικά να γίνουν από τον ηλεκτρολόγο μηχανικό με την βοήθεια ειδικού οργάνου, ώστε να ελεγχθούν οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, οι δοκιμές για διαπίστωση της ορθής λειτουργίας και ο οπτικός έλεγχος.

 • Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση του πιστοποιητικού.
 • Επίσης , είναι υποχρεωτικό να υπάρχει πίνακας και ρελέ διαφυγής στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση για την έκδοση του πιστοποιητικού.

Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται τα ακόλουθα :

 • Όνομα, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ ιδιοκτήτη
 • Διεύθυνση ακινήτου, όροφο ακινήτου και τον αριθμό διαμερίσματος (είναι προαιρετικό αλλά μπορείτε να το βρείτε στα κοινόχρηστα ή στο συμβόλαιο)
 • Αριθμό παροχής ΔΕΗ
 • Κατάστημα ΔΕΗ
 • Τύπος τιμολογίου (Γ1, Γ21 κοκ).  Αν έχει νυχτερινό ή όχι ( Γ1Ν κοκ). Συμφωνημένη ισχύς υποχρεωτικά.

Η ισχύς του πιστοποιητικού είναι για οικιακούς χώρους 14 χρόνια ενώ για καταστήματα 7 χρόνια.

Η προσφορά περιλαμβάνει αποκλειστικά την αμοιβή του μηχανικού για την έκδοση της βεβαίωσης ακινήτου περί μη αυθαιρεσίας εκτάσεως μικρότερης των εκατό (100) τ.μ. Η βεβαίωση έχει ισχύ για δύο μήνες μετά την έκδοση της.

Σε περίπτωση που ο μηχανικός χρειαστεί να ανατρέξει στην πολεοδομία για την εύρεση των απαραίτητων δικαιολογητικών, υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση πενήντα (50) ευρώ.

Τα δικαιολογητικά για την έκδοση της βεβαίωσης είναι:

 • το συμβόλαιο ιδιοκτησίας
 • η οικοδομική άδεια
 • τα αρχιτεκτονικά σχέδια (όψεις, κατόψεις, τομές)
 • το τοπογραφικό/διάγραμμα κάλυψης

Σε περίπτωση που τα παραπάνω έγγραφα δεν υπάρχουν εκδίδονται από την αρχή με τα ακόλουθα κόστη:

 • Το κόστος για τον σχεδιασμό της κάτοψης ανέρχεται σε 1.5€/τ.μ.
 • Το κόστος για τον σχεδιασμό των όψεων ανέρχεται σε 1€/τ.μ.
 • Το κόστος για τον σχεδιασμό των τομών ανέρχεται σε 1€/τ.μ.
 • Το κόστος για τον σχεδιασμό του τοπογραφικού διαγράμματος κάλυψης ανέρχεται στα 250€, εφ όσον το αγροτεμάχιο δεν ξεπερνάει το μισό στρέμμα.

Η προσφορά περιλαμβάνει αποκλειστικά την αμοιβή του μηχανικού για την έκδοση της βεβαίωσης ακινήτου περί μη αυθαιρεσίας εκτάσεως από εκατό (100) έως διακόσια (200) τ.μ. Η βεβαίωση έχει ισχύ για δυο μήνες μετά την έκδοση της.

Σε περίπτωση που ο μηχανικός χρειαστεί να ανατρέξει στην πολεοδομία για την εύρεση των απαραίτητων δικαιολογητικών, υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση πενήντα (50) ευρώ.

Τα δικαιολογητικά για την έκδοση της βεβαίωσης είναι:

 • το συμβόλαιο ιδιοκτησίας
 • η οικοδομική άδεια
 • τα αρχιτεκτονικά σχέδια (όψεις, κατόψεις, τομές)
 • το τοπογραφικό/διάγραμμα κάλυψης

Σε περίπτωση που τα παραπάνω έγγραφα δεν υπάρχουν εκδίδονται από την αρχή με τα ακόλουθα κόστη:

 • Το κόστος για τον σχεδιασμό της κάτοψης ανέρχεται σε 1.5€/τ.μ.
 • Το κόστος για τον σχεδιασμό των όψεων ανέρχεται σε 1€/τ.μ.
 • Το κόστος για τον σχεδιασμό των τομών ανέρχεται σε 1€/τ.μ.
 • Το κόστος για τον σχεδιασμό του τοπογραφικού διαγράμματος κάλυψης ανέρχεται στα 250€, εφ όσον το αγροτεμάχιο δεν ξεπερνάει το μισό στρέμμα.

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία και ώρα συνάντησης στο χώρο που πρόκειται να γίνει το ενεργειακό πιστοποιητικό.

Δικαιολογητικά για την έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού αποτελούν:

 • Κάτοψη
 • Τίτλος Ιδιοκτησίας (Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή Ε9 ή γονική παροχή)
 • Αριθμός Οικοδομικής Αδείας για κατοικίες χτισμένες μετά την 1/3/1983
 • Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου από την υπηρεσία taxisnet με κωδικό 8012 αξίας 5 € με τους κωδικούς του ιδιοκτήτη του ακινήτου
 • Πρόσβαση στο Λέβητα (Πετρελαίου ή Φυσικού αερίου) ή Φύλλο Ελέγχου

Στο ενεργειακό πιστοποιητικό αναφέρεται η ενεργειακή κλάση του ακινήτου, καθώς και προτάσεις του ενεργειακού επιθεωρητή για βελτίωση της υπάρχουσας κλάσης. Επίσης, σας στέλνουμε μέσω e-mail τους απαραίτητους κωδικούς, τον αύξοντα αριθμό και τον κλειδάριθμο που απαιτούνται για την καταχώρηση του μισθωτηρίου συμβολαίου στο taxisnet. Προαιρετικά μπορείτε να παραλάβετε το πιστοποιητικό ταχυδρομικώς ή μέσω courier, με δική σας επιβάρυνση. Αναλαμβάνουμε και την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών στην επαρχία εξ αποστάσεως με την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη κάτοψης και η λήψη φωτογραφιών του ακινήτου εσωτερικά, εξωτερικά και περιμετρικά.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης της κάτοψης υπάρχει επιπλέον χρέωση είκοσι (20) ευρώ για τον σχεδιασμό σκαριφήματος. H προσφορά ισχύει για ακίνητα μέχρι διακόσια πενήντα (250) τ.μ. Το ενεργειακό πιστοποιητικό δεν γίνεται να εκδοθεί για αυθαίρετο ακίνητο ή ακίνητο με αυθαιρεσίες. Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει χρέωση για τα οδοιπορικά του μηχανικού 10€.

Ενεργειακό πιστοποιητικό για το εξοικονομώ κατ οίκων

Την αμοιβή του μηχανικού για την σύνταξη του ηλεκτρονικού φακέλου. Αν ο μηχανικός χρειαστεί να παέι στην πολεοδομία για εύρεση των απαραίτητων δικαιολογητικών υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση πενήντα (50) ευρώ.

Τα δικαιολογητικά για την σύνταξη του φακέλου είναι:

 • Οικοδομική άδεια
 • Τα αρχιτεκτονικά σχέδια ( όψεις, κατόψεις, τομές )
 • Το τοπογραφικό διάγραμμα κάλυψης
 • Ε9
 • Σε ορισμένες περιπτώσεις χρειαζεται μελέτη στατικής επάρκειας

Σε περίπτωση που τα παραπάνω δικαιολογητικά δεν βρεθούν απαιτείται ο εκ νέου σχεδιασμός τους.

 • Το κόστος για τον σχεδιασμό της κάτοψης ανέρχεται σε 1.5€ / τ.μ
 • Το κόστος για τον σχεδιασμό των όψεων ανέρχεται σε 1€ / τ.μ
 • Το κόστος για τον σχεδιασμό των τομών ανέρχεται σε 1€ / τ.μ
 • Το κόστος για τον σχεδιασμό του τοπογραφικού διαγράμματος κάλυψης ανέρχεται στα 250€, εφ όσον το αγροτεμάχιο δεν ξεπερνάει το μισό στρέμμα.

Αφορά την έκδοση οικοδομικής άδειας για κατάστημα.

Περιλαμβάνει:

 • Αρχιτεκτονικά Σχέδια
 • Στατική Μελέτη
 • Ενεργειακή Μελέτη
 • Ηλεκτρομηχανολογικά
 • Επισκέψεις στην Πολεοδομία και την τελική έκδοση της άδειας

Η τιμή αφορά την εργασία του μηχανικού και δεν συμπεριλαμβάνονται παράβολα και χαρτόσημα. Η τιμή δεν αφορά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και δεν περιλαμβάνει πιστοποίηση τύπου HACCP.

Αφορά την έκδοση οικοδομικής άδειας για ακίνητο μέχρι 150 τ.μ / όροφος.

Περιλαμβάνει:

 • Αρχιτεκτονικά Σχέδια
 • Στατική Μελέτη
 • Ενεργειακή Μελέτη
 • Ηλεκτρομηχανολογικά
 • Επισκέψεις στην Πολεοδομία και την τελική έκδοση της άδειας

Η τιμή αφορά την εργασία του μηχανικού και δεν συμπεριλαμβάνονται παράβολα και χαρτόσημα. Αφορά δυόροφη πολυκατοικία.

Αφορά την έκδοση οικοδομικής άδειας για ακίνητο μέχρι 350 τ.μ / όροφος.

Περιλαμβάνει:

 • Αρχιτεκτονικά Σχέδια
 • Στατική Μελέτη
 • Ενεργειακή Μελέτη
 • Ηλεκτρομηχανολογικά
 • Επισκέψεις στην Πολεοδομία και την τελική έκδοση της άδειας

Η τιμή αφορά την εργασία του μηχανικού και δεν συμπεριλαμβάνονται παράβολα και χαρτόσημα. Αφορά δυόροφη πολυκατοικία.

Εμφάνιση όλων...

Ωράριο Λειτουργίας

 • Δευτέρα: 9:00-21:30
 • Τρίτη: 9:00-21:30
 • Τετάρτη: 9:00-21:30
 • Πέμπτη: 9:00-21:30
 • Παρασκευή: 9:00-21:30
 • Σάββατο: 9:00-17:30
 • Κυριακή: 9:00-17:30

Τηλεφωνήστε καθημερινά ή κλείστε online όλο το 24ώρο.

Ηλεκτρομηχανολογικά Έργα

Ηλεκτρομηχανολογικά Έργα

Εξυπηρετούμε όλη την Αττική

Κάλεσε για την συγκεκριμένη προσφορά

Ενημέρωσε ότι τους καλείς για την προσφορά του MyConstructor.gr

Αναλαμβάνω κάθε εργασία άμεσα και οικονομικά.

Εγγύηση Ικανοποίησης

Εγγύηση ικανοποίησης MyConstructor.gr

Στο myconstructor.gr θεωρούμε την ικανοποίηση των πελατών μας ως μέγιστη προτεραιότητα.

Το myconstructor.gr αποδεικνύοντας την αξιοπιστία του και τον σεβασμό του σε εσάς σας παρέχει εγγύηση ικανοποίησης στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Εάν η υπηρεσία ραντεβού από το MyConstructor είναι χαμηλής ποιότητας ή αντίθετη των προσδοκιών σας.
 • Εάν υπάρχει υπαιτιότητα του συνεργάτη επαγγελματία / τεχνικού σε περίπτωση ζημιών.
 • Εάν αντιμετωπίσατε κάποιο οποιοδήποτε μικρό ή σοβαρό πρόβλημα κατά τη διάρκεια της συνεργασία μας με το myconstructor.gr.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας το συντομότερο δυνατό για να ξεκινήσουμε τη διαδικασία της Εγγύησης Ικανοποίησης.

Πώς λειτουργεί

Αφού συγκεντρώσουμε τα βασικά στοιχεία επικοινωνίας σας και του ραντεβού που υπήρξε το πρόβλημα, το τμήμα υποστήριξης του MyConstructor θα ξεκινήσει άμεσα τις διαδικασίες να επιλύσει την υπόθεση σας.

Σε κάθε online ραντεβού ή ραντεβού που κλείνετε μέσω του επίσημου τηλεφωνικού αριθμού του myconstructor.gr 2103009323, τα οποία καλύπτονται από την Εγγύηση Ικανοποίησης, το MyConstructor θα διορθώσει οποιοδήποτε θέμα προκύψει με τους εξής τρόπους:

 • Θα έρθει σε επικοινωνία με εσάς να διαπιστώσει που ακριβώς παρουσιάστηκε η κακή ή προβληματική εξυπηρέτηση.
 • Θα επικοινωνήσει άμεσα με τον επαγγελματία για να διορθώσει το όποιο πρόβλημα και να φέρει εις πέρας σωστά την εργασία ή υπηρεσία είτε με τον ίδιο συνεργάτη τεχνικό είτε με άλλον συνεργάτη του myconstructor.gr.
 • Εάν δεν καλυφθούν οι ανάγκες με τις παραπάνω ενέργειες, η εταιρία του MyConstructor είναι διατεθειμένη να σας επιστρέψει το ποσό που αντιστοιχεί έως και 100% της αξίας της υπηρεσίας που λάβατε με μέγιστο ποσό 1500€.

Προϋποθέσεις Εγγύησης Ικανοποίησης

Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να ανατρέξετε στην Εγγύηση Ικανοποίησης όταν όλα τα παρακάτω ισχύουν:

 • Μείνατε δυσαρεστημένος από την υπηρεσία που λάβατε.
 • Έχετε κλείσει την συμφωνία για την ανάθεση της υπηρεσίας και την τιμή είτε online από το site του MyConstructor είτε τηλεφωνικά στο κεντρικό μας τηλ 2103009323. Η εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση ανάθεσης και συμφωνίας των όρων απευθείας με τον τεχνικό.
 • Το αντικείμενο της εργασίας ή της υπηρεσίας ήταν σαφώς ορισμένο και ξεκάθαρο από την περιγραφή της υπηρεσίας που είναι αναρτημένη στο site.
 • Έχετε αποδεικτικά πληρωμής του τεχνικού για την συγκεκριμένη εργασία.
 • Η Εγγύηση Ικανοποίησης ισχύει για χρονικό διάστημα 7 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα ολοκλήρωσης της εργασίας κατόπιν αναφοράς του προβλήματος σας.
 • Η Εγγύηση Ικανοποίησης ισχύει για όλες τις υπηρεσίες που προσφέρουμε, στο myconstructor.gr.
 • Η Εγγύηση Ικανοποίησης ισχύει εντός του νομού Αττικής και παρέχεται πλέον των λοιπών δικαιωμάτων σας, τα οποία παραμένουν σε ισχύ.

Για το θέμα αυτό, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο info@myconstructor.gr ή τηλεφωνικά στο 210 300 93 23.

Κάλεσε για την συγκεκριμένη προσφορά

Ενημέρωσε ότι τους καλείς για την προσφορά του MyConstructor.gr

Κλείσε Τώρα -10%

Υπολόγισε την τελική τιμή και κέρδισε έως και -10% έκπτωση!

Επίλεξε εργασία

Για ενοικίαση επιλέξτε πόσα τ.μ. είναι το ακίνητο σας.
Για το εξοικονομώ κατ οίκον επιλέξτε «για το πρόγραμμα εξοικονομώ κατ οίκον».

Υποχρεωτικό πεδίο!

 • Αν έχετε κάτοψη του ακινήτου παρακαλούμε να την έχετε διαθέσιμη στο ραντεβού.
 • Επίσης θα χρειαστεί το E9 ή το συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή την γονική παροχή ή αποδοχή κληρονομιάς ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο που να φαίνονται τα στοιχεία του ιδιοκτήτη.

Πρέπει να εκδοθεί παράβολο αξίας 30€ από το taxisnet με κωδικό 8014.

Υποχρεωτικό πεδίο!

Υποχρεωτικό πεδίο!

Παρακαλούμε γράψτε και στην συνέχεια επιλέξτε την διεύθυνση σας!

Παρακαλούμε συμπληρώστε όλες τις υποχρεωτικές ερωτήσεις!

Αξιολογήσεις χρηστών

4.8/5
(95)

Ποιότητα 96.8%

Αξιοπιστία 96.2%

Τιμή 97.4%

Συνέπεια 96%

Συμπεριφορά 98.7%

Καθαριότητα 98.7%

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
28-09-2021

Δημητρης .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-10-2021

Δημητρης .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
11-10-2021

Γιώργος .

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
11-10-2021

ΙΩΑΝΝΑ Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
30-09-2021

Επαγγελματική δουλεία, συστήνεται ανεπιφύλακτα.

Χρήστος Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
16-09-2021

Ελευθερία Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-09-2021

Νίκος Β.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-09-2021

Ο ηλεκτρολογος εκανε την δουλεια του γρηγορα και επισημανε και δυο σημεια βελτιωσης. Ετοιμασε τα απαιτουμενα χαρτια τα οποια εστειλα στον ΔΕΔΔΗΕ. Δεν εχω ακομα αποκριση απο Δεδδηε.

Μαρία Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
30-08-2021

Βάψιμο σπιτιού 100τμ. μέσα -έξω, αγορά χρωμάτων και υλικών, τοποθέτηση 5 ντουι για λάμπες, αποξήλωση 1 ντουλάπι κουζίνας , τοποθέτηση πόμολα κουζίνας, αποξήλωση 3 χαλασμένες σήτες, αποξήλωση 1 χαλασμένης ντουλάπας, βάψιμο 1 εξωτερικής ντουλάπας, επισκευή ενός ντουλαπιού κουζίνας (πορτάκι πεσμένο), τοποθέτηση 1 βρύσης νιπτήρα μπάνιου.

Νικολέτα Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
26-08-2021

Είναι πραγματικά πολύ αξιόπιστοι. Πολύ ευγενικοί και εξυπηρετικοί στο τηλέφωνο και ο ειδικός που ήρθε καταρτισμένος, ευγενικός και συνεπής.

Λίνα Φ.

3.3/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
19-08-2021

ΔΕΝ ΕΧΩ ΛΑΒΕΙ ΑΚΟΜΗ (4 ΗΜΕΡΕΣ) ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΓΑΛΗΝΟΣ Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
27-08-2021

Αννα Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
18-08-2021

Πολύ καλός άνθρωπος και πλήρως επεξηγηματικός.

George S.

4.6/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
16-08-2021

Επαγγελματιες, αμεση και γρηγορη εξυπηρετηση

ΛΕΩΝΙΔΑΣ Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
11-08-2021

Παναγιώτης Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
10-08-2021

Άψογη.

Διαμαντής /.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
17-07-2021

Τζορτζιανα Ν.

4/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-07-2021

Χρειαστηκε. Κάλεσα έναν ηλεκτρολόγο από το site με αναγραφόμενη τιμή για τη συγκεκριμένη υπηρεσία 19€ +ΦΠΑ. Στο ραντεβού για την ΥΔΕ ήρθε άλλος ηλεκτρολόγος ο οποίος χρέωσε 34€+ΦΠΑ. Δεν είναι τα 5 ευρώ το πρόβλημα αλλά δεν με ενημέρωσε κάνεις για τη διαφοροποίηση στην τιμή.

Μιχαλης Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-07-2021

Γεωργιος Λ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-07-2021

Είστε επαγγελματίες!!!!

Δημητρης .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
25-06-2021

αντωνης α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-06-2021

Νίκος Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
28-05-2021

Πολύ καλή εξυπηρέτηση καί πολύ ωραία δουλειά καί τό χάρτι το πήρα αμέσως σάς ευχάριστω.θα σάς ξαναπροτημησω.καλο μήνα

Κωνσταντινος Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
27-05-2021

Αθανάσιος Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
27-05-2021

κωνσταντινος π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
03-05-2021

Σοφια Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
30-04-2021

δημητριος φ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
20-04-2021

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΗΣ

σταματινα π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
20-04-2021

Πολύ επαγγελματική.

Γεωργιος .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
18-04-2021

Νίκος .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
18-04-2021

. Λ.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-04-2021

Πάρα πολύ καλός και πολύ εξυπηρετικός

. Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
29-03-2021

Η συνεργασία ήταν άψογη

ιωαννης τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
14-03-2021

ΣΤΑΜΑΤΗΣ Δ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
28-02-2021

Άψογοι επαγγελματίες. Στην ώρα τους τηρώντας τα συμφωνηθέντα στο ακέραιο.

Φώτης Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-02-2021

Θανασης Κ.

4.6/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
20-01-2021

Όλα πήγαν πολύ καλά στη διαδικασία της έκδοσης ενεργ. πιστοποιητικού εκτός από: 1.Με τους αριθμούς των email σας που μου στείλατε,δεν μπορούσα να επικοινωνήσω για να στείλω έγγραφα που μου ζητούσατε. 2.Αναμένω ακόμη το σώμα του ενεργ. πιστοποιητικού. Παπαδόπουλος Παναγιώτης

Παναγιωτης .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
15-01-2021

Βασίλης Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
14-01-2021

Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία. Η ανταπόκριση του γραφείου σας υπήρξε άμεση κ οι συνεργάτες σας μας εξυπηρετησαν γρήγορα και αποτελεσματικά. Εύχομαι να συνεχίσετε να παρέχετε υπηρεσίες του ίδιου κ ακόμη υψηλότερου επιπέδου.

Κατερίνα Ζ.

1/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
03-01-2021

Δεν ήρθε ποτέ στην ώρα του ήρθε 2 ώρες μετά που πήρε τηλέφωνο αναφέροντας την επιβεβαιώση του ραντεβού .Πολυ κακό σέρβις κ συνεννόηση απο το γραφείο που κλείνει τα ραντεβού καλύτερα να απευθυνθείς απευθείας σε έναν ιδιώτη καθώς η συγκεκριμένη εταιρεία στέλνει όποιον ανήλικο ηλεκτρολόγο εχει κ όχι αυτόν που βλέπεις στο προφίλ

Afroditi M.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-01-2021

Παναγιωτης .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
29-12-2020

Κυριακή .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-12-2020

Κωνσταντίνα Β.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-11-2020

Ελενη Λ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-11-2020

Αμεσοτητα,κατατοπιστικος,ευγενικος...αψογος

Aναστασια .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-11-2020

ΒΑΓΓΕΛΗΣ Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-11-2020

ΒΑΓΓΕΛΗΣ Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-11-2020

Γιωργος Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-11-2020

κωνσταντινα χ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-11-2020

γιωργος ξ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
19-10-2020

Σωστός επαγγελματίας.

Αννα Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
18-10-2020

Φιωρεττα Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
18-10-2020

ΔΙΟΝΥΣΗΣ Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
15-10-2020

Γιάννης Φ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
10-10-2020

Σπυρος Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
29-09-2020

Κωνσταντινος Ρ.

3.3/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
27-09-2020

Άλλη τιμή συμφωνήσαμε στο τηλέφωνο και άλλη μου ζητήθηκε μετά το τέλος της εργασίας.

Ελενη Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-09-2020

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Λ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
19-09-2020

σταυρουλα μ.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
14-09-2020

ΛΑΜΠΡΟΣ Ν.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-09-2020

ΕΛΕΝΗ Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-09-2020

δημητρα .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-09-2020

ΖΩΗ Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-09-2020

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
30-08-2020

βικυ χ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-08-2020

Εξαιρετικός επαγγελματίας, συνιστώ ανεπιφύλακτα

θωμας π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-08-2020

Σπυρος Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
14-08-2020

Ο ηλεκτρολόγος που ήρθε ήταν συνεπής ενημερωμένος και ευγενικός. Έμεινα πολύ ευχαριστημένη.

Ιωάννα Φ.

4.6/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-08-2020

Ταρεκ Ε.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-08-2020

Αλέξανδρος .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-08-2020

Σωστοί στο ραντεβού τους κ άμεση η έκδοση πιστοποιητικού

Δημητρης .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-08-2020

Νικος Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-08-2020

ΓΙΑΝΝΗΣ Τ.

4.3/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-08-2020

Δημήτρης Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-08-2020

Απόλυτη συνέπεια στο ραντεβού, μέσα σε 1 ώρα ήταν όλα έτοιμα και παρέλαβα άμεσα τα πιστοποιητικά. Δεν τα έχω καταθέσει ακόμη για να ξέρω εάν ήταν σωστό, αλλά μου ανέφερε ότι μπορώ να επικοινωνήσω μαζί του για όποια πιθανή αλλαγή μου ζητηθεί, οπότε σύμφωνα με την μέχρι τώρα εμπειρία μου τον συνιστώ!

Ιωάννης Τ.

3.5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
03-08-2020

Κάλεσε 20 λεπτά μετά το ρανεβού για ενημέρωση καθυστέρησης. Δεν κατέστει σαφής με ποιά σειρά θα γίνουν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες με Δεδδηε και protergia.

Σπυρίδων Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-08-2020

Ανδρεας Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-07-2020

Ευγενέστατος και επαγγελματίας!

.. Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
19-07-2020

Επαγγελματίας, ευγενικός, χωρίς καθυστέρηση και με γνώση στο αντικείμενο του..

πετρακης .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
18-07-2020

Πολύ καλός άψογη συμπεριφορά πολύ καλή δουλεία με κάθε λεπτομέρεια και με πλήρη επεξήγηση σε όλα για ενημέρωση μου όλα σωστά είμαι που ευχαριστημένος !!!

ΜΙΧΑΗΛ Β.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-07-2020

ΚΑΛΛΙΟΠΗ .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-07-2020

Θοδωρης Κ.

4.5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
11-07-2020

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-07-2020

Χρυσουλα Β.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-07-2020

Εξαίρετος επαγγελματίας συνιστώ ανεπιφύλακτα

Θοδωρής Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-07-2020

Ο κ. Λευκαδιτης είναι συνεπής και αξιόλογος επαγγελματίας.

ελπιδα α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-07-2020

ΧΡΙΣΤΟΣ Ι.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-07-2020

ευαγγελος τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-06-2020

κωνσταντινος α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
20-06-2020

Πολυ καλη εξυπηρετηαη!Ενω ειχαμε επιλεξει να μας δωσει το πιστοποιητικο σε 3 ημερες,μας το εβγαλε εκεινη την ωρα!Τον συστηνω ανεπιφυλακτα

Γεωργία Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
20-06-2020

Άψογος.Τηλέφωνο για να επιβεβαιώσει το ραντεβού, στην ώρα του. Πραγματικός επαγγελματίας. Σίγουρα, εάν χρειαστώ πάλι, θα προτιμήσω τον ίδιο!!

Αναστάσης Λ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
15-06-2020

.. ..

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
11-06-2020

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-06-2020

Πολύ καλή συνεργασία!!

Κωνσταντίνα Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-06-2020

Δέσποινα Κ.

Εμφάνιση όλων

Έκανες κάποια εργασία;

Γράψε την αξιολόγηση σου!

Ποιότητα

Αξιοπιστία

Τιμή

Συνέπεια

Συμπεριφορά

Καθαριότητα

Καταχώρηση αξιολόγησης
Παρακαλώ περιμένετε...