Παναγιώτης Ιωαννάτος

Παναγιώτης Ιωαννάτος

Εξυπηρετούμε όλη την Αττική Έδρα Δυτικά Προάστια

Εγκαταστάσεις-Συντηρήσεις Κλιματιστικών & Επισκευή λευκών Συσκευών

Υπηρεσίες

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία κι ώρα συνάντησης στον χώρο που πρόκειται να γίνει η απεγκατάσταση κλιματιστικού. Η εργασία περιλαμβάνει την αφαίρεση του φρέοντος (ψυκτικού υγρού), την αποξήλωση της εσωτερικής μονάδας από τον τοίχο και το ξεβίδωμα της εξωτερικής μονάδας. Όλες οι εργασίες κλιματιστικών αφορούν μέγιστο ύψος από δάπεδο ορόφου 4μ.

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία κι ώρα συνάντησης στον χώρο που πρόκειται να γίνει η συντήρηση εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας. Η εργασία περιλαμβάνει τον καθαρισμό των φίλτρων με ειδικό υγρό και τον ακουστικό έλεγχο για διαπίστωση προβλημάτων. Στο κόστος δεν περιλαμβάνεται η επισκευή πιθανών προβλημάτων του κλιματιστικού.

Για επιπλέον ποσότητα φρέον στα 300gr  το κόστος κυμαίνεται στα 20€. Πιο συγκεκριμένα ένα μηχάνημα των 9.000btu χρειάζεται από 300gr έως 1,8kg φρέον, ένα μηχάνημα 12.000btu έως 2kg φρέον και ένα μηχάνημα 18.000-24.000btu χρειάζεται έως 3kg φρέον.Όλες οι εργασίες κλιματιστικών αφορούν μέγιστο ύψος από δάπεδο ορόφου 4μ.

Κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης, ορίζεται ημερομηνία κι ώρα για να γίνει η επισκευή του κλιματιστικού. Η προσφορά περιλαμβάνει την επισκευή του κλιματιστικού για όλες τις βλάβες. Η τιμή αφορά το κόστος της επίσκεψης, το οποίο αφαιρείται από το τελικό ποσό της επισκευής εφόσον συμφωνηθεί να γίνει.
Στην επίσκεψη ηλεκτρολόγου περιλαμβάνεται το κόστος ελέγχου για πιθανή βλάβη ή για οποιαδήποτε ηλεκτρολογική εργασία (αλλαγή ασφάλειας/λάμπας/διακόπτη/πρίζας, τοποθέτηση φωτιστικού, κλπ). Η τιμή αφορά το αρχικό κόστος επίσκεψης και 1 ώρα εργασίας. Το κόστος για κάθε επιπλέον ώρα χρεώνεται ανάλογα με την εργασία και δεν συμπεριλαμβάνονται τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν.

Αλλαγή ασφάλειας.

Αλλαγή ασφάλειας σε ηλεκτρολογικό πίνακα. Η τιμή αφορά την εργασία και το κόστος για την ασφάλεια. Επιπλέον κόστος για κάθε επιπλέον ασφάλεια +5€/ασφάλεια.Η ύπαρξη λειτουργικών ασφαλειών είναι απαραίτητη για την έκδοση του πιστοποιητικού ΔΕΗ.

Αλλαγή πρίζας/διακόπτη.

Η τιμή αφορά την αλλαγή μέχρι τρεις πρίζες ή διακόπτες.Υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση για κάθε επιπλέον πρίζα/διακόπτη: +5€/πρίζα ή διακόπτη. Η ύπαρξη λειτουργικών ασφαλειών είναι απαραίτητη για την έκδοση του πιστοποιητικού ΔΕΗ.

Η διαδικασία ηλεκτρολογικού πιστοποιητικού 30 τμ περιλαμβάνει τις μετρήσεις που πρέπει αρχικά να γίνουν από τον ηλεκτρολόγο μηχανικό με την βοήθεια ειδικού οργάνου, ώστε να ελεγχθούν οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, οι δοκιμές για διαπίστωση της ορθής λειτουργίας και ο οπτικός έλεγχος.

 • Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση του πιστοποιητικού.
 • Επίσης , είναι υποχρεωτικό να υπάρχει πίνακας και ρελέ διαφυγής στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση για την έκδοση του πιστοποιητικού.

Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται τα ακόλουθα :

 • Όνομα, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ ιδιοκτήτη
 • Διεύθυνση ακινήτου, όροφο ακινήτου και τον αριθμό διαμερίσματος (είναι προαιρετικό αλλά μπορείτε να το βρείτε στα κοινόχρηστα ή στο συμβόλαιο)
 • Αριθμό παροχής ΔΕΗ
 • Κατάστημα ΔΕΗ
 • Τύπος τιμολογίου (Γ1, Γ21 κοκ).  Αν έχει νυχτερινό ή όχι ( Γ1Ν κοκ). Συμφωνημένη ισχύς υποχρεωτικά.

Η ισχύς του πιστοποιητικού είναι για οικιακούς χώρους 14 χρόνια ενώ για καταστήματα 7 χρόνια.

Τράβηγμα γραμμής από πίνακα

Τράβηγμα γραμμής από πίνακα σε οποιαδήποτε περίπτωση εγκατάστασης ηλεκτρολογικής συσκευής που απαιτεί μεγάλες ποσότητες ηλεκτρικού ρεύματος. Ενδείκνυται σε περιπτώσεις αποφυγής βραχυκυκλώματος ή πτώσης τάσης. Στην τιμή περιλαμβάνεται καλώδιο μέχρι 10 μέτρα. Επιπλέον κόστος καλωδίου 4€/μ.

Η διαδικασία ηλεκτρολογικού πιστοποιητικού 100 τμ περιλαμβάνει τις μετρήσεις που πρέπει αρχικά να γίνουν από τον ηλεκτρολόγο μηχανικό με την βοήθεια ειδικού οργάνου, ώστε να ελεγχθούν οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, οι δοκιμές για διαπίστωση της ορθής λειτουργίας και ο οπτικός έλεγχος.

 • Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση του πιστοποιητικού.
 • Επίσης , είναι υποχρεωτικό να υπάρχει πίνακας και ρελέ διαφυγής στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση για την έκδοση του πιστοποιητικού.

Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται τα ακόλουθα :

 • Όνομα, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ ιδιοκτήτη
 • Διεύθυνση ακινήτου, όροφο ακινήτου και τον αριθμό διαμερίσματος (είναι προαιρετικό αλλά μπορείτε να το βρείτε στα κοινόχρηστα ή στο συμβόλαιο)
 • Αριθμό παροχής ΔΕΗ
 • Κατάστημα ΔΕΗ
 • Τύπος τιμολογίου (Γ1, Γ21 κοκ).  Αν έχει νυχτερινό ή όχι ( Γ1Ν κοκ). Συμφωνημένη ισχύς υποχρεωτικά.

Η ισχύς του πιστοποιητικού είναι για οικιακούς χώρους 14 χρόνια ενώ για καταστήματα 7 χρόνια.

Είναι σημαντικό να επιλέξετε τον κατάλληλο ηλεκτρολόγο για την εγκατάσταση και την σύνδεση της ηλεκτρικής κουζίνας με την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας ετσί ώστε να μην δημιουργηθούν προβλήματα ή βλάβες στο δίκτυο.

Η διαδικασία ηλεκτρολογικού πιστοποιητικού 150 τμ περιλαμβάνει τις μετρήσεις που πρέπει αρχικά να γίνουν από τον ηλεκτρολόγο μηχανικό με την βοήθεια ειδικού οργάνου, ώστε να ελεγχθούν οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, οι δοκιμές για διαπίστωση της ορθής λειτουργίας και ο οπτικός έλεγχος.

 • Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση του πιστοποιητικού.
 • Επίσης , είναι υποχρεωτικό να υπάρχει πίνακας και ρελέ διαφυγής στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση για την έκδοση του πιστοποιητικού.

Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται τα ακόλουθα :

 • Όνομα, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ ιδιοκτήτη
 • Διεύθυνση ακινήτου, όροφο ακινήτου και τον αριθμό διαμερίσματος (είναι προαιρετικό αλλά μπορείτε να το βρείτε στα κοινόχρηστα ή στο συμβόλαιο)
 • Αριθμό παροχής ΔΕΗ
 • Κατάστημα ΔΕΗ
 • Τύπος τιμολογίου (Γ1, Γ21 κοκ).  Αν έχει νυχτερινό ή όχι ( Γ1Ν κοκ). Συμφωνημένη ισχύς υποχρεωτικά.

Η ισχύς του πιστοποιητικού είναι για οικιακούς χώρους 14 χρόνια ενώ για καταστήματα 7 χρόνια.

Η διαδικασία ηλεκτρολογικού πιστοποιητικού 200 τμ περιλαμβάνει τις μετρήσεις που πρέπει αρχικά να γίνουν από τον ηλεκτρολόγο μηχανικό με την βοήθεια ειδικού οργάνου, ώστε να ελεγχθούν οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, οι δοκιμές για διαπίστωση της ορθής λειτουργίας και ο οπτικός έλεγχος.

 • Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση του πιστοποιητικού.
 • Επίσης , είναι υποχρεωτικό να υπάρχει πίνακας και ρελέ διαφυγής στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση για την έκδοση του πιστοποιητικού.

Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται τα ακόλουθα :

 • Όνομα, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ ιδιοκτήτη
 • Διεύθυνση ακινήτου, όροφο ακινήτου και τον αριθμό διαμερίσματος (είναι προαιρετικό αλλά μπορείτε να το βρείτε στα κοινόχρηστα ή στο συμβόλαιο)
 • Αριθμό παροχής ΔΕΗ
 • Κατάστημα ΔΕΗ
 • Τύπος τιμολογίου (Γ1, Γ21 κοκ).  Αν έχει νυχτερινό ή όχι ( Γ1Ν κοκ). Συμφωνημένη ισχύς υποχρεωτικά.

Η ισχύς του πιστοποιητικού είναι για οικιακούς χώρους 14 χρόνια ενώ για καταστήματα 7 χρόνια.

Η διαδικασία ηλεκτρολογικού πιστοποιητικού άνω των 200 τμ περιλαμβάνει τις μετρήσεις που πρέπει αρχικά να γίνουν από τον ηλεκτρολόγο μηχανικό με την βοήθεια ειδικού οργάνου, ώστε να ελεγχθούν οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, οι δοκιμές για διαπίστωση της ορθής λειτουργίας και ο οπτικός έλεγχος.

 • Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση του πιστοποιητικού.
 • Επίσης , είναι υποχρεωτικό να υπάρχει πίνακας και ρελέ διαφυγής στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση για την έκδοση του πιστοποιητικού.

Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται τα ακόλουθα :

 • Όνομα, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ ιδιοκτήτη
 • Διεύθυνση ακινήτου, όροφο ακινήτου και τον αριθμό διαμερίσματος (είναι προαιρετικό αλλά μπορείτε να το βρείτε στα κοινόχρηστα ή στο συμβόλαιο)
 • Αριθμό παροχής ΔΕΗ
 • Κατάστημα ΔΕΗ
 • Τύπος τιμολογίου (Γ1, Γ21 κοκ).  Αν έχει νυχτερινό ή όχι ( Γ1Ν κοκ). Συμφωνημένη ισχύς υποχρεωτικά.

Η ισχύς του πιστοποιητικού είναι για οικιακούς χώρους 14 χρόνια ενώ για καταστήματα 7 χρόνια.

Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση του ρελέ διαφυγής στον μονοφασικό σας πίνακα. Για να αποφύγετε οποιοδήποτε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή κωλυσιεργίας στην έκδοση του πιστοποιητικού Ηλεκτρολόγου/ΔΕΗ έμπειροι ηλεκτρολόγοι μας σας δώσουν άμεσα λύση. Στην τιμή περιλαμβάνεται το κόστος για τα υλικά και η εργασία του τεχνικού.

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία κι ώρα συνάντησης στον χώρο που πρόκειται να γίνει η εγκατάσταση εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας σε τοίχο. Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται το κόστος της βάσης (+7€) αλλά ούτε και η συμπλήρωση φρέον (εξαρτάται από την περίπτωση).Όλες οι εργασίες κλιματιστικών αφορούν μέγιστο ύψος από δάπεδο ορόφου 4μ.

Ανάλογα το μέγεθος του μηχανήματος η ελάχιστη ποσότητα φρέον κυμαίνεται στα 300gr και κοστίζει 20€ με μέγιστη ποσότητα τα 3kg. Για παράδειγμα, ένα κλιματιστικό των 9.000btu χρειάζεται από 300gr εώς 1,8kg φρέον, ένα μηχάνημα 12.000btu από 300gr εώς 2kg φρέον και ένα μηχάνημα 18.000 - 24.000btu χρειάζεται από 300gr εώς 3kg φρέον. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται 2μ χαλκοσωλήνας, 3μ καλώδιο παροχής, 2μ σωλήνας αποχέτευσης.

Για επιπλέον μέτρα υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση :

 • Σωλήνας αποχέτευσης: 2€ / μ
 • Καλώδιο Παροχής ρεύματος: 2€ / μ
 • Χαλκοσωλήνας: 15€ / μ για κλιματιστικά 9.000-12.000 btu - 20€ / μ για κλιματιστικά 18.000-24.000 btu

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία κι ώρα συνάντησης στον χώρο που πρόκειται να γίνει η εγκατάσταση εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας σε τοίχο. Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται το κόστος της βάσης (+6€) αλλά ούτε και η συμπλήρωση φρέον (εξαρτάται από την περίπτωση).

Ανάλογα το μέγεθος του μηχανήματος η ελάχιστη ποσότητα φρέον κυμαίνεται στα 300gr και κοστίζει 20€ με μέγιστη ποσότητα τα 3kg. Για παράδειγμα, ένα κλιματιστικό των 7.000btu χρειάζεται από 300gr έως 1,5kg φρέον, ένα κλιματιστικό των 9.000btu χρειάζεται από 300gr έως 1,8kg φρέον, ένα μηχάνημα 12.000btu από 300gr έως 2kg φρέον και ένα μηχάνημα 18.000-24.000btu χρειάζεται από 300gr έως 3kg φρέον.

Υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση για:

 • Σωλήνα αποχέτευσης: 2€ / μ
 • Καλώδιο Παροχής ρεύματος: 2€ / μ
 • Χαλκοσωλήνα: 15€ / μ για κλιματιστικά 9.000-12.000 btu - 20€ / μ για κλιματιστικά 18.000-24.000 btu

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία κι ώρα συνάντησης στον χώρο που πρόκειται να γίνει η εγκατάσταση ρελέ σε τριφασικό πίνακα. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση του ρελέ διαφυγής στον τριφασικό σας πίνακα. Για να αποφύγετε οποιοδήποτε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή κωλυσιεργίας στην έκδοση του πιστοποιητικού Ηλεκτρολόγου/ΔΕΗ έμπειροι ηλεκτρολόγοι μας σας δώσουν άμεσα λύση. Στην τιμή περιλαμβάνεται το κόστος για τα υλικά και η εργασία του τεχνικού.

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία κι ώρα συνάντησης στον χώρο που πρόκειται να γίνει η απεγκατάσταση κλιματιστικού. Η εργασία περιλαμβάνει την αφαίρεση του φρέον (ψυκτικού υγρού), την αποξήλωση της εσωτερικής μονάδας από τον τοίχο και το ξεβίδωμα της εξωτερικής μονάδας. Γίνεται η μεταφορά στο χώρο που πρόκειται να γίνει η εγκατάσταση εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας σε τοίχο.Όλες οι εργασίες κλιματιστικών αφορούν μέγιστο ύψος από δάπεδο ορόφου 4μ.

Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται το κόστος της βάσης (+7€) αλλά ούτε και η συμπλήρωση φρέον (εξαρτάται από την περίπτωση). Ανάλογα το μέγεθος του μηχανήματος η ελάχιστη ποσότητα φρέον κυμαίνεται στα 300gr και κοστίζει 20€ με μέγιστη ποσότητα τα 3kg και αντίστοιχη χρέωση στα 80€. Για παράδειγμα, ένα κλιματιστικό των 9.000btu χρειάζεται από 300gr εώς 1,8kg φρέον, ένα μηχάνημα 12.000btu από 300gr εώς 2kg φρέον και ένα μηχάνημα 18.000-24.000btu χρειάζεται από 300gr εώς 3kg φρέον.

Υπάρχει επιπλεόν επιβάρυνση για:

 • Σωλήνας αποχέτευσης: 2€ / μ
 • Καλώδιο Παροχής ρεύματος: 2€ / μ
 • Χαλκοσωλήνας: 15€ / μ για κλιματιστικά 9.000-12.000 btu - 20€ / μ για κλιματιστικά 18.000-24.000 btu

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία κι ώρα συνάντησης στον χώρο που πρόκειται να γίνει η εγκατάσταση μονοφασικού πίνακα.

Ενδεικτικά περιλαμβάνει αγορά και τοποθέτηση πλαστικού πίνακα χωνευτού 24 στοιχείων με:

 • 2 ασφάλειες 10Α για τις γραμμές φωτισμού
 • 1 ασφάλεια 16Α για τη γραμμή των πριζών
 • μια ασφάλεια 20Α για τον θερμοσίφωνα
 • μια ασφάλεια 25Α για την κουζίνα

Επίσης, περιλαμβάνεται:

 • ένας διπολικός διακόπτης για την κουζίνα
 • ένας διπολικός διακόπτης για τον θερμοσίφωνα.
 • ένας γενικός διακόπτης 1Χ40Α
 • μια γενική ασφάλεια 1Χ32Α
 • ένα ρελέ διαφυγής 2Χ40Α
 • όλες οι απαραίτητες ενδεικτικές λυχνίες.

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία κι ώρα συνάντησης στον χώρο που πρόκειται να γίνει η εγκατάσταση τριφασικού πίνακα.

Ενδεικτικά περιλαμβάνει αγορά και τοποθέτηση πλαστικού πίνακα χωνευτού 24 στοιχείων με:

 • τρεις ασφάλειες 10Α για τις γραμμές φωτισμού
 • δυο ασφάλειες 16Α για τη γραμμή των πριζών
 • μια ασφάλεια 20Α για τον θερμοσίφωνα
 • μια ασφάλεια 25Α για την κουζίνα

Επίσης, περιλαμβάνεται:

 • ένας γενικός διακόπτης 3Χ40Α
 • μια γενική ασφάλεια 3Χ32Α
 • ρελέ διαφυγής 4Χ40Α
 • όλες οι απαραίτητες ενδεικτικές λυχνίες

Επιπλέον χρεώσεις :

 • Ασφάλεια: 6€
 • Τράβηγμα Νέας Γραμμής : 30€+φπα
Εμφάνιση όλων...

Ωράριο Λειτουργίας

 • Δευτέρα: 9:00-21:30
 • Τρίτη: 9:00-21:30
 • Τετάρτη: 9:00-21:30
 • Πέμπτη: 9:00-21:30
 • Παρασκευή: 9:00-21:30
 • Σάββατο: 9:00-17:30
 • Κυριακή: 9:00-17:30

Τηλεφωνήστε καθημερινά ή κλείστε online όλο το 24ώρο.

Παναγιώτης Ιωαννάτος

Παναγιώτης Ιωαννάτος

Εξυπηρετούμε όλη την Αττική Έδρα Δυτικά Προάστια

Κάλεσε για την συγκεκριμένη προσφορά

Ενημέρωσε ότι τους καλείς για την προσφορά του MyConstructor.gr

Εγκαταστάσεις-Συντηρήσεις Κλιματιστικών & Επισκευή λευκών Συσκευών

Κάλεσε για την συγκεκριμένη προσφορά

Ενημέρωσε ότι τους καλείς για την προσφορά του MyConstructor.gr

Κλείσε Τώρα -10%

Υπολόγισε την τελική τιμή και κέρδισε έως και -10% έκπτωση!

Επίλεξε εργασία

Παρακαλώ επιλέξτε την υπηρεσία που θέλετε:

Υποχρεωτικό πεδίο!

Για τι κλιματιστικό ενδιαφέρεστε;

Υποχρεωτικό πεδίο!

Υποχρεωτικό πεδίο!

Παρακαλούμε γράψτε και στην συνέχεια επιλέξτε την διεύθυνση σας!

Παρακαλούμε συμπληρώστε όλες τις υποχρεωτικές ερωτήσεις!

Αξιολογήσεις χρηστών

4.8/5
(255)

Ποιότητα 97%

Αξιοπιστία 97.1%

Τιμή 96.7%

Συνέπεια 97%

Συμπεριφορά 97.8%

Καθαριότητα 97.5%

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-01-2020

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-01-2020

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-01-2020

ιωαννης σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-01-2020

Άψογη συνεργασία, συστήνω ανεπιφύλακτα. Ευχαριστώ Myconstructor!

Ζωη Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-01-2020

Εξαιρετικος επαγγελματιας, εκτελεσε την εργασια με ταχυτητα, ηρθε στην ωρα του και ολα εγιναν οπως ειχαν συμφωνηθει. Προτεινεται ανεπιφυλακτα!

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ .

4/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-01-2020

Πολύ καλά παιδιά κ γρήγορα.. ευγενικά κ εξυπηρετικά...

βικυ κ.

4.6/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
14-01-2020

Κωνσταντίνος Γ.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
16-01-2020

Δημητριος Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
14-01-2020

Γιαννης Δ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
14-01-2020

Γρήγορος, αποτελεσματικός και αξιόπιστος!

ΜΑΡΙΕΤΑ Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
14-01-2020

ΑΓΓΕΛΙΚΗ Λ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
14-01-2020

γιωργος γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
16-01-2020

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
10-01-2020

Εξαιρετική συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ

.. Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
11-01-2020

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-01-2020

Γιωργος Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
03-01-2020

Όλα μια χαρά. Παρέλαβα και επί τόπου το πιστοποιητικό χωρίς καμία καθυστέρηση.

ΣΠΥΡΟΣ Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-01-2020

Ευαγγελία Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-01-2020

Ιωάννα Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
30-12-2019

Σας ευχαριστω, ειστε συνεπεστατη εταιρεια.

Γιώργος Χ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-01-2020

Πολυ καλοι στη δουλρια τους. Αψογοι επαγγελματιες...

κωνσταντινος α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-01-2020

Άννα Χ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
31-12-2019

Ελένη Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
16-12-2019

Δεν είχα κλείσει ραντεβού με τον εν λόγω κύριο και ενώ είχα λάβει πιστοποιητικό από άλλον μηχανικό της my constructor, κάποιο μπέρδεμα έγινε στην εταιρεία, με κάλεσε στο κινητό και ευγενικά λύθηκε η παρεξήγηση που μου δημιούργησε το σύστημα

ΠΕΤΡΟΣ .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
27-12-2019

Κωνσταντίνος Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
26-12-2019

LEONIDAS N.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-12-2019

Γεώργιος Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
30-12-2019

Επαγγελματιες

ΙΑΣΟΝΑΣ Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
14-12-2019

Επαγγελματίας. Πολύ ευγενικός

Ιωάννα Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
17-12-2019

Σωστοί επαγγελματίες και ευγενικοί

Κωνσταντινος Σ.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-12-2019

Ιωαννης Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-12-2019

Δημήτρης Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
17-12-2019

Σπύρος .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-12-2019

Ε

ΦΩΤΗΣ Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-12-2019

Έμεινα πολύ ευχαριστημένη μπραβο

μαρια γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-12-2019

Μουζακίτης Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
25-11-2019

Δεν είχα κανένα πρόβλημα. Ευχαριστημένη από την εργασία.

Μελινα Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
26-11-2019

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
20-11-2019

Πολύ ευχαριστημένη. Εξυπηρετικότατος.

Γεωργια Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
25-11-2019

Ο Πάνος και ο συνάδελφος του είναι εξαιρετικοί επαγγελματίες! Στην ώρα τους, γρήγοροι και εξυπηρετικοί! Τους συστήνω ανεπιφύλακτα!

Ελευθερία Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
20-11-2019

Εξαιρετική συνεργασία, δεν ταλαιπωρήθηκα καθόλου. Πολύ ευχαριστημένος.

Ιωσήφ Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
20-11-2019

Όλα πήγαν μια χαρά.

Δημήτρης Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-11-2019

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ...ΧΡΕΙΑΣΤΗΚΕ ΚΑΤΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΦΏΝΑΞΑ ΚΑΙ ΜΕ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΑΝ ΑΜΕΣΩΣ...

Κατερίνα Ζ.

3.5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
20-11-2019

Μ είπαν στ τηλέφωνο 30 ευρώ με ΦΠΑ κ πλήρωσα 45

ηρακλης κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
19-11-2019

Πολυχρόνης Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-11-2019

ΒΑΣΙΛΗΣ Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-11-2019

μαρια π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-11-2019

ΓΙΩΡΓΟΣ Ρ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-11-2019

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-11-2019

Άψογη εξυπηρέτηση Αξίζει τα χρήματα... Ήδη το έχω προτείνει

Χρυσοβαλαντης .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-11-2019

Λήδα Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-11-2019

Θεόδωρος Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
30-10-2019

Απόλυτα ικανοποιημένη από τον κ. Παναγιώτη. Ήρθε ακριβώς στην ώρα του. Ήταν ευγενεστατος. Μου έδωσε και χρήσιμες πληροφορίες για τη λειτουργία των συσκευών. Τον συστήνω ανεπιφύλακτα.

Ραυτοπουλου Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-10-2019

ΣΠΥΡΟΣ Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
30-10-2019

Αγγελική Μ.

1/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
25-10-2019

Απλώς απατεώνες. Ήρθαν μου είπαν ότι η προσφορά ήταν λάθος κι ότι έφταιγε η εταιρεία, με τα χίλια ζόρια φτάσαμε σε ένα συμβιβασμό, τελικά αθετησαν κ το συμβιβασμό, λέγοντας μου ψέμματα ότι "αυτός ο τοίχος έχει δοκάρι άρα θα μπει αλλού το a/c, άρα θα χρειαστεί περισσότερο καλώδιο, άρα περισσότερα λεφτά, και τελικά τους είπα ότι δεν δέχομαι κι έφυγαν. Ο τεχνικός που προσέλαβα τελικά και έκανα την εγκατάσταση (από άλλη εταιρεία) έκανε τη δουλειά γρήγορα, φτηνά, χωρίς "δοκάρια" κ ιστορίες. Διαπιστώσαμε δε ότι οι εν λόγω τεχνικοί σας κατά την αποξήλωση είχαν καταστρέψει εξάρτημα μιας μονάδας. Αίσχος.

Μελίνα Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-10-2019

Αθανάσιος Χ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-10-2019

Ήταν άψογοι επαγγελματίες κ πολύ φιλικοί!

Μαριελα Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
21-10-2019

Βαρβαρα Β.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-10-2019

Ταχύτητα, ακρίβια, οικονομικά, ακριβής ενημέρωση. Σίγουρα θα ξανασυνεργαστώ μαζί σας.

Χρηστος Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-10-2019

ΘΕΟΦΑΝΞΣ Λ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
10-10-2019

Εξαίρετος,ευγενέστατος και στην ώρα του ο κύριος Ιωαννάτος!

Ιωάννης Μ.

4.6/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
10-10-2019

ζημιανιτη μ.

4.5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-10-2019

Δεν είχα πλήρη ενημέρωση από την αρχή για τον κατάλογο υπηρεσιών που προσφέρουν και τις τιμές τους ο τεχνικός έκανε την δουλειά του αλλά δεν βρήκε ρελε διαφυγής και δεν έδινε πιστοποιητικό και πολύ καλά έκανε και μου είπε ότι αυτές είναι οι τιμές της εταιρείας όμως έπρεπε να είχαν πει ότι αν δεν έχει κοστίζει τόσο εμείς δεν είμαστε ηλεκτρολόγοι για να ξέρουμε και σε ερώτηση σε άλλον ηλεκτρολόγο μας είπε τιμή για το ρελε 25 ευρώ εργασία και υλικό μεγάλη διαφορά

ΒΑΣΙΛΙΚΗ Φ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-10-2019

Στελλα Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
03-10-2019

ολα πολυ καλα συνεπεια και επαγγελματισμος

μαρια ψ.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-10-2019

Φιλικότατοι και επαγγελματίες. Άψογοι σε όλες τις εργασίες, διακριτικοί και έτοιμοι να δώσουν λύσεις και συμβουλές. Μπράβο στα παιδιά...

κωσταγιαννης .

4.5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-09-2019

Argise sto randeboy

odisseas k.

2.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
30-08-2019

Τρεις μερες αργοτερα και μετα απο νεα τηλεφωνικη επικοινωνια δεν εχω ακομη ενημερωθει αν υπαρχει το ανταλλακτικο και ποιο ειναι το συνολικο κοστος της επισκευης.

σαββας σ.

4.6/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-08-2019

Μια χαρα ηταν. Εμεινα ικανοποιημενη

Ειρηνη .

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-08-2019

Άριστοι επαγγελματίες

Θωμάς Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-08-2019

Aψογος!!

Δημητρης Κ.

4.6/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-08-2019

Στην εξυπηρετηση πελατων δεν υπηρχε συννενοηση μεταξυ τους! Αλλες τιμες και αλλες διαθεσιμες ημερες μου ελεγε ο καθενας

κουλη ε.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
31-07-2019

Εξαιρετικοί και οι δύο που ήρθαν, ευγενέστατοι, ήρθαν ακριβώς την ώρα που μου είχαν πει. Τους συνιστώ ανεπιφύλακτα.

Θεανώ Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
29-07-2019

ΜΑΡΙΛΕΝΑ Ν.

1/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
27-07-2019

88 ευρω για μια προβληματικη εγκατασταση! Απο τη δευτερη μερα λειτουργιας, στο πρωτο μισαωρο αρχισε να σταζει η εσωτερικη μοναδα μεσα στους τοιχους και το πατωμα, με αποτελεσμα να δημιουργηθουν φθορες. Του κουτιου το κλιματιστικο, ολα καινουργια. Σε επικοινωνια που ειχα με το μαγαζι μου ειπαν θα με παρουν τηλεφωνο, κατι που δεν εγινε ποτε. Και ολα αυτα ενω ειχαν συμφωνηθει 75 ευρω, τα οποια εγιναν 88 την ωρα της εγκαταστασης. Το αποτελεσμα ειναι οτι δε μπορω να χρησιμοποιησω το κλιματιστικο, μεσα στο καλοκαιρι, και ενω εχω πληρωσει 88 ευρω για την εγκατασταση

Αλκης Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
26-07-2019

Νατασσα Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
25-07-2019

ΠΑΝΤΕΛΗΣ Π.

4.5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
20-07-2019

Ακριβη η τιμολογηση της συναρμολογησης καθως και η τοποθετηση του κλιματιστικου για περισσοτερα μετρα

Ευστρατια Χ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
14-07-2019

Irina P.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-07-2019

Η εξυπηρέτηση από τους υπαλλήλους στο τηλεφωνικό κέντρο καλή. Ωστόσο περιμέναμε τον ψυκτικο στις 8.30 στις 9 κ ενώ δεν είχε έρθει κάλεσα 2 φορές μέσω viber. Μέχρι τις 9.30 περίμενα χωρίς να έρθει κανείς. Τελικά το ραντεβού κλειστηκε για το απόγευμα της ίδιας μέρας. Ο ψυκτικος κ συναδελφος του πολύ καλοί θα τους προτιμήσω ξανά !

. Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
11-07-2019

Υπευθυνότητα και επαγγελματική συμπεριφορά, καθαρή εργασία γρήγορα και σωστά. Τους συστήνω ανεπιφύλακτα .

Αντωνης Φ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-07-2019

Μαρία Σ.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-07-2019

Χρήστος .

4.5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
20-06-2019

Σωστή και υπεύθυνη εργασία. Ευγένεια και επαγγελματική συμπεριφορά.

Ευαγγελία Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
17-06-2019

Παναγιώτης Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
16-06-2019

Αννα Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-06-2019

Εξαιρετικοι επαγγελματιες και πολυ ευγενικα παιδια.

ΚΑΡΙΩΤΗΣ Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
10-06-2019

ΓΡΗΓΟΡΗΣ .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-06-2019

Δημητρης .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-06-2019

ΑΡΙΣΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΠΟΛΛΑ ΜΠΡΑΒΟ!!

ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
29-05-2019

Σταματινα Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
28-05-2019

Ήταν όλα άψογα. Ευγενική συμπεριφορά!!! Ευχαριστώ για όλα. Θα σας προτιμήσουμε σύντομα!

Μαρια Ν.

3.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-05-2019

κακή ενδοεταιρική επικοινωνία και συννενόηση, θα μπορουσαν να εχουν προσπαθήσει περισσότερο για την επίλυση των δυσκολιών, αναγκάστηκα να φέρω άλλον τεχνικό για την περαίωση των απαιτούμενων εργασιών

Στελιος κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-05-2019

Συνεπής στο ραντεβού του. Άψογος επαγγελματίας, γρήγορη εξυπηρέτηση.

ΣΤΑΜΑΤΙΑ Β.

1/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
19-05-2019

Όταν στέλνετε τους τεχνικούς σας για μια βλάβη εκτός από την διάγνωση καλό θα ήταν να ξέρουν πως να επισκευάζουν την βλάβη και όχι να σου λένε να το πετάξεις. Απευθύνθηκα στην αντιπροσωπία (αυτό έπρεπε να κάνω από την αρχή και όχι σε εσάς) όπου και μου είπαν ότι επισκευάζετε με χχ κόστος. Είναι λοιπόν απαράδεχτο να ζητάτε χρήματα για μια επίσκεψη χωρίς να δώσετε λύση. Μάλλον οι τεχνικοί σας είναι αλμπάνηδες, Θα ήταν από μέρους σας απρέπεια και αντιεπαγγελματικότητα στο να μην δώσετε λύση σε αυτό που σας είπα το ότι οι τεχνικοί σας πήραν χρήματα χωρίς να μπορούν να επισκευάσουν το πλυντήριο μου ενώ επισκευαζόταν. Κοινώς επιθυμώ να πάρω πίσω τα €25 που πήρατε χωρίς απόδειξη με ότι αυτό υπονοώ.

Βασιλης Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
14-05-2019

μαρια ζ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
14-05-2019

Άψογη εξυπηρέτηση. Ευγένεια και αμεση ολοκλήρωση των εργασιών. Σίγουρα θα χρησιμοποιήσω την υπηρεσία και σε μελλοντικές μου ανάγκες.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-05-2019

ΔΗΜΗΤΡΙΑ Δ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-05-2019

Βρήκα τυχαία το MyConstructor ψάχνοντας για ηλεκτρολόγο που θα μπορούσε να μου βγάλει πιστοποιητικό για την ΔΕΗ. Τα παιδιά που ήρθαν ήταν επαγγελματίες. Ήρθαν στην ώρα τους και έκαναν την δουλειά τους άμεσα. Σίγουρα θα τούς ξανά προτιμήσω όπως και την συγκεκριμένη σελίδα!

Νίκος Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-05-2019

Γρήγοροι στην δουλειά τους και επαγγελματίες!!! Ευχαριστώ πολύ για τις υπηρεσίες σας!!!

Παρασκευή .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
11-05-2019

ΕΙΡΗΝΗ Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-05-2019

Κωνσταντίνος Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
30-04-2019

ΜΙΧΑΗΛ Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-04-2019

Άριστα 10 με τόνο....

Κωστας .

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
21-04-2019

ΑΨΟΓΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ!

ΧΡΥΣΑΝΘΗ Λ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
19-04-2019

Αποστολος Ζ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
15-04-2019

Οι καλύτεροι Στην ώρα που είχαμε κανονίσει Η εργασία έγινε γρήγορα και σωστά

Γιώργος Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-04-2019

Δημήτρης Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-04-2019

. π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-04-2019

Αψογα τα παιδια

No f.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-04-2019

Βασίλης Σ.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-04-2019

Άψογη εξυπηρέτηση και πολύ καλοί επαγγελματίες.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ρ.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
31-03-2019

ΜΙΧΑΗΛ Λ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
31-03-2019

σωτηρης μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
18-03-2019

Αριστείδης Ξ.

4/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
11-03-2019

Γιώργος .

4.6/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-03-2019

Τιμή. Συνέπεια . Συμπεριφορά. Τέλεια σας ευχαριστώ.

γιαννης π.

4.6/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-03-2019

Ευτυχια Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-03-2019

Όλα ήταν άψογα από κάθε άποψη και το φιλοδώρημα άξιζε τον κόπο να δωθεί στον ευγενεστατο άνθρωπο.. Ευχαριστώ!

Σοφία Β.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
28-02-2019

Πολύ ικανοποιημένη, ακριβώς ότι συμφωνήσαμε. Άψογοι επαγγελματίες.

μαρια τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
25-02-2019

Πολύ καλός!

θωμας Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-02-2019

Υπευθυνότητα και επαγγελματική συμπεριφορά, συνέπεια στους χρόνους, καθαρή εργασία. Έμεινα απόλυτα ικανοποιημένος

μαρκος λ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-02-2019

ΘΕΟΦΑΝΗΣ Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
17-02-2019

γιωργος τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
15-02-2019

Πολυ εξυπηρετικος και σωστος επαγγελματιας. Πολυ καλη οργανωση. Θα σας προτιμησω και για αλλεςυπηρεσιες.

Μαγδαληνη Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
14-02-2019

Άμεση εξυπηρέτηση και άψογη συνεργασία. Τον συνιστώ ανεπιφύλακτα!

καλλιοπη π.

4.3/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
14-02-2019

ειχα κλεισει ραντεβου στις 8,00 το πρωι (ειχα λαβει και μηνυμα)και ο επαγγελματιας 1, δεν ηταν αυτος που καλεσα και 2, ηρθε 45 λεπτα αργοτερα αφου ειπε αυτη ηταν η ωρα που του ειχε δωθει απαραδεκτο, καμία συνεπεια με αποτελεσμα να αργησω στην δουλεια μου

Μαριλιανα Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
14-02-2019

Έξοχα

Στέφανος Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-02-2019

φαρινα χ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
11-02-2019

πολη κ.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
10-02-2019

ΠΕΤΡΟΣ Μ.

1/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-02-2019

Απραδεκτοι. Καμια συνεπεια. Ευχαριστω

Βάσια .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-02-2019

Ολα πήγαν τέλεια. Από τον προγραμματισμό του ραντεβού μεχρι την ολοκλήρωση της εργασίας από τον εξαιρετικό επαγγελματία.

Κωνσταντινος Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
30-01-2019

Eξαιρετικοι και απόλυτα εξυπηρετικοί!

Μαρια β.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
26-01-2019

ΜΑΡΙΑ Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
25-01-2019

Αψογη εξυπηρετηση, επαγγελματιες αψογοι, με συνεπεια και αποτελεσματικοτητα!!! ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

Ασημίνα Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
25-01-2019

Παναγιώτης Λ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
25-01-2019

Γρήγορη εξυπηρέτηση

Φώτης .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
20-01-2019

Πολυ καλη εξυπηρέτηση! Άμεσα έκλεισα ραντεβού. Το συστήνω

Αγγελικη Κ.

4.6/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
14-01-2019

Χρησιμοποιησα την υπηρεσια απεγκαταστασης των 2 aircondition του σπιτιου μου λογω μετακομισης. Εμεινα πολυ ευχαριστημενη, σιγουρα θα το προτεινα σε φιλους.

Γιαννης Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-01-2019

Μαρεκ Ν.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-01-2019

Μαριο Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-12-2018

Άμεση ανταπόκριση κ φιλική συμπεριφορά

Γιωργος π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
21-12-2018

Γιωργος Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
19-12-2018

Δημητρης Τ.

2.5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
17-12-2018

Στο τηλέφωνο μου είχαν πει ότι θα έδινα 25 και εκείνοι μου ζήτησαν 30 παρά το γεγονός ότι δεν χρειάστηκε κανένα ανταλλακτικο ή οτιδήποτε άλλο. Απλά απαράδεκτο.

Σοφια Φ.

4.6/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
16-12-2018

Πολύ καλά παιδιά και επαγγελματίες

Αρετη Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
15-12-2018

Ακριβείς στο ραντεβού, ευγενικοι εξυπηρέτηση τέλεια, γρήγορα είμαι απόλυτα ευχαριστημενος

Κωνσταντίνος Σ.

4.6/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-12-2018

Εξαιρετικός

ευαγγελος μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-12-2018

Αθανασιος Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-12-2018

Ευτυχία Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-12-2018

Μαρκος Ζ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-12-2018

Αθανασια τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
30-11-2018

Άψογη συνεργασία. Ευγενική οι υπάλληλοι.

Στεφανος Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
26-11-2018

Τασος Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
25-11-2018

Χρήστος Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-11-2018

Ιωαννατος φ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-11-2018

Σμαραγδα Ι.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
19-11-2018

Φραγκουλάκη Λ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
10-11-2018

Μαρια Φ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-11-2018

Εξαιρετική δουλειά.Πολυ καλή συνεργασία.

Σταματία Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-11-2018

μιχαλης Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-11-2018

Ναταλια Ι.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
30-10-2018

Απολυτως ικανοποιημενος σε ολα τα επιπεδα, η εξυπηρετηση μου ολοκληρωθηκε με ευγενεια και ταχυτατα.

Γιώργιο; Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
30-10-2018

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
26-10-2018

Εξυπηρετικότατος και πολύ συνεργάσιμος. Έμεινα απόλυτα ικανοποιημένος. Άμεση έκδοση του πιστοποιητικού που χρειαζόμουν.

Ηλλίας Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-10-2018

καυτερανος χ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-10-2018

παπαιωαννου ..

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-10-2018

Ολα καλά

. Π.

4.6/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
21-10-2018

Είμαι πολύ ευχαριστημένη σε όλα τα επίπεδα.

Δημήτρα Τ.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
18-10-2018

Βασίλης Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
16-10-2018

Τελεια ολα.τα παιδια τζετλεμαν. Ευγε.

. κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
16-10-2018

Φιλικός, εξυπηρετικός, κανένα απολύτως πρόβλημα.

Δημητρης .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
14-10-2018

Θοδωρης Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
14-10-2018

Άριστοι επαγγελματίες τα παιδιά!

Αθανασιος Ρ.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-10-2018

Συνεπές συνεργείο, τελείωσε στην ώρα του κάνοντας ο, τι συμφωνήσαμε. Τους ευχαριστώ...

Νίκος Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
11-10-2018

Αντώνης Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
10-10-2018

Θεοφιλος Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-10-2018

Χρυσούλα Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
28-09-2018

Μαρίνα Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
28-09-2018

Σιμόν Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
27-09-2018

Δημήτρης Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
27-09-2018

Παναγιώτης Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
26-09-2018

Πέτρος Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-09-2018

Όλα άψογα.Ευχαριστώ.

Γιωργος Φ.

4.1/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-09-2018

Πολυ καλο και ευγενικο συνεργειο. Η μονη μου ενσταση ειναι οτι δεν καλυψαν τις τρυπες που εκαναν για την εγκατασταση του κλιματιστικου. Η εξτρα χρεωση 20 ευρω συμφωνηθηκε και δοθηκε για εγκατασταση ανεμιστηρα οροφης

Γιωργος Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
03-09-2018

Εξαιρετικος επαγγελματίας κι αρτια καταρτισμένος.Πάρα πολύ καλός στη δουλειά του. Κι ο Παναγιώτης κι ο Μάκης ο βοηθός του είναι πάρα πολύ ευγενικά παιδιά.

Στέλιος Κ.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
03-09-2018

Γεωργία Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
03-09-2018

Εξαιρετικοι, αποτελεσματικοι,αψογοι, προθυμοι, πολυ καλη δουλεια, μακαρι ολοι οι επαγγελματιες να ηταν σαν αυτους. Τους συνιστω αναπιφυλακτα.

ΕΙΡΗΝΗ Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
30-08-2018

Συνεπείς στο ραντεβού και αποτελεσματικοί!

Χρηστος Ρ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
29-08-2018

Στέλλα Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-08-2018

Πολύ καλή εξυπηρέτηση γρήγορη και άριστη εργασία.

Βαγγέλης Τ.

4.5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-08-2018

Γιουλι Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
29-07-2018

Εξαιρετικοί επαγγελματιες, συνεπείς, γρήγοροι και εμφανως πολυ καλοί γνώστες της δουλειάς τους. Έγινε ό,τι συμφωνήθηκε, γρήγορα και καθαρά. Θα τους ξαναπροτιμήσω σίγουρα.

Κωνσταντίνος Λ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-06-2018

Ηταν πολυ γρηγοροι στην εργασία τους και το κλιματιστικό δουλεύει τέλεια!!!

Μάριος Χ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-06-2018

Πολύ καλός στη δουλειά του. Η τοποθέτηση ήταν άριστη.

Χρηστος Φ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-06-2018

Πάρα πολύ καλός επαγγελματίας.Τον συστήνω και σε εσάς.

. G.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-06-2018

Πολύ καλός τεχνικός και έκανε πολύ γρήγορα την εγκατάσταση του κλιματιστικού.

Γιώργος Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-06-2018

Ιωάννης Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-06-2018

Σωστός τεχνικός, πολύ καλή δουλειά.

Δαμιανός Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-06-2018

εξαιρετικός επαγγελματίας.Πάρα πολύ καλός στη δουλειά του και πάρα πολύ οικονομικός.

'Αννα Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-06-2018

Σοβαρός επαγγελματίας & μετρημένος!Συστήνω ανεπιφύλακτα.

Γιωργος κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
30-04-2018

πολύ καλός επαγγελματίας μπράβο του!!

Κωστας Β.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
20-04-2018

Ευγενία Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
19-04-2018

Άψογη εξυπηρέτηση.

ΝΑΤΑΛΙΑ Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
18-04-2018

Πέτρος .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
18-04-2018

Γιάννης .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
18-04-2018

Παναγιώτης Δ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
17-04-2018

Νίκος Λ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
17-04-2018

Αυθημερόν έκδοση του πιστοποιητικού ΔΕΗ.

Έλλη .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
17-04-2018

Με τον κ.Ιωαννάτο συνεργαστήκαμε για την έκδοση του πδεη αλλά και την τοποθέτηση ρελέ.

Γιώργος Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-04-2018

Ευγενικότατος κύριος και καλό παιδι με βοήθησε πάρα πολύ με τα ηλεκτρολογικά μου

Νίκος Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-04-2018

Νικος Β.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-04-2018

Έμεινα πολύ ευχαριστημένος!

Αθανασιος Β.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-04-2018

Μαρια .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-04-2018

Νίκος Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-04-2018

Αναστασία Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-04-2018

Αυθημερόν έκδοση των πδεη.

Αλέξανδρος Λ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
27-03-2018

Πήγαν όλα πολύ καλά.

Γιώργος Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
26-03-2018

Βάζω 5/5 σε όλα!

Στέλιος Ε.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-03-2018

Με τον κ.Ιωαννάτο προχωρήσαμε στην έκδοση του πδεη και στην τοποθέτηση ρελέ.

Σταύρος Θ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-03-2018

Ιωάννα Χ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-03-2018

Αυθημερόν έκδοση πδεη

Γιάννης Ν.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-03-2018

Πάρα πολύ καλός επαγγελματίας.

Ευάγγελος Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
21-03-2018

Πολύ καλός και ήρθε 7μιση το πρωι όπως του είπα

Ευάγγελος Ν.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
21-03-2018

Γιώργος Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
19-03-2018

Ηλίας Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
19-03-2018

Αυθημερόν έκδοση του πδεη .

Λυμπέρης Λ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
16-03-2018

Σπυριδουλα Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
16-03-2018

Έβγαλε στον πατέρα μου το πιστοποιητικό και είχε την υπομονή να εξηγήσει σε γέρο άνθρωπο όλα τα τεχνικά. Μπράβο του!

Χαριλαος Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
16-03-2018

Πολύ καλό παιδί ο Παναγιώτης και άμεσα να εξυπηρετήσει

Αθανασίου Δ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
16-03-2018

Αυθημερόν έκδοση του πδεη

Δημήτρης Φ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
15-03-2018

Πολυ καλή και καθαρη δουλεια

Στυλιανος Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
15-03-2018

Πολύ καλά τα παιδια που ήρθαν.

Ειρηνη Η.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
15-03-2018

Πολυ καλη και άμεση εργασία θα σας χρειαστώ ξανά για τον ηλιακό μου

Αλεξης Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-03-2018

Σε συνδυασμό με τη μεταφορά μας κάναμε και την απεγκατάσταση και εγκατάσταση ενός κλιματιστικού.Έμεινα απόλυτα ικανοποιημένος.

Βασιλης Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
28-02-2018

Ηταν αλλαγη κλιματιστικων και ήρθε με το συνεργάτη του και αμεσως εκαναν τις απεγκαταστάσεις

ΚΩΣΤΑς π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-02-2018

Έμεινα απόλυτα ευχαριστημένος με τη δουλειά του.Τον συστήνω ανεπιφύλακτα.

Ανδρεας Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-02-2018

Εξαιρετικός ο κύριος Παναγιώτης και πάρα πολύ προσεχτικός με την εγκατάσταση του καινούργιου μου απορροφητήρα.

Γιώργος Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-02-2018

Έμεινα πάρα πολύ ικανοποιημένη με τον κ.Ιωαννάτο.Η εγκατάσταση του κλιματιστικού μου έγινε απόλυτα σωστά.

Πετρούλα Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-02-2018

Παρα πολυ εξυπηρετικός κύριος και άμεσα διαθέσιμος

Δόξα Χ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
25-01-2018

Εξαιρετικός ηλεκτρολόγος.Συστήνω ανεπιφύλακτα.

Κωνσταντίνος Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-01-2018

Πάρα πολύ καλός ο κ.Ιωαννάτος.Τον συστήνω ανεπιφύλακτα.

Μαρία .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-01-2018

Η απεγκατάσταση και η εγκατάσταση του κλιματιστικού μου έγινε με τις καλύτερες συνθήκες.Συνδυάσαμε την μεταφορά μας για τις ψυκτικές εργασίες.

Τριαντάφυλλο Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
18-01-2018

Πολύ καλός. Περιμένουμε τώρα να μας φέρουν και το άλλο κλιματιστικό

Κυριακος Β.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
18-01-2018

Ηταν πολυ καλός και εξυπηρετικός κύριος και αυτος και ο βοηθός του

Γιωργος Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
18-01-2018

Έμεινα πάρα πολύ ευχαριστημένος από την συνεργασία που είχαμε με τον κ.Παναγιώτη Ιωαννάτο.Έγινε καταπληκτική δουλειά.Δεν χάθηκε καθόλου φρέον από τα κλιματιστικά.

Ανδρέα Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-01-2018

Έμεινα πάρα πολύ ευχαριστημένη από τον κ.Ιωαννάτο.Το πλυντήριο μου δουλεύει άψογα.

Ελένη Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-01-2018

Αν και βρισκόμουν εκτός Αθηνών όταν έγινε η επισκευή είμαι πεπεισμένος ότι όλα πήγαν καλά.

Αποστόλης Δ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-01-2018

Έφταιγε η πλακέτα και δυστυχώς δεν φτιαχνόταν το πλυντήριο πιάτων μας.Οπότε αναγκαστικά αγοράσαμε άλλο.

Γιώργος Β.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-01-2018

Το ραντεβού μου με τον κ.Ιωαννάτο αποτέλεσε τη ετήσια συντήρηση του πλυντηρίου μου.

Χριστίνα Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-01-2018

Έμεινα πάρα πολύ ικανοποιημένη από τη συνεργασία που είχα με τον κο Παναγιώτη.Εξαιρετική τιμή.

Ελευθερία Ζ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
19-12-2017

Αξιόπιστος και ποιοτικός επαγγελματίας.

Αγγελική Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
19-12-2017

Έμεινα πάρα πολύ ικανοποιημένος και πάρα πολύ ικανοποιητική η τιμή .

Κωνσταντίνος Λ.

Εμφάνιση όλων

Έκανες κάποια εργασία;

Γράψε την αξιολόγηση σου!

Ποιότητα

Αξιοπιστία

Τιμή

Συνέπεια

Συμπεριφορά