Νικόλαος Αρβανίτης

Νικόλαος Αρβανίτης

Εξυπηρετούμε όλη την Αττική

Αναλαμβάνουμε την μελέτη και την έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης & πιστοποιητικών ηλεκτρολόγου σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Φωτογραφίες

Υπηρεσίες

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία και ώρα συνάντησης στο χώρο που πρόκειται να γίνει το ενεργειακό πιστοποιητικό.

Δικαιολογητικά για την έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού αποτελούν:

 • Κάτοψη
 • Τίτλος Ιδιοκτησίας (Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή Ε9 ή γονική παροχή)
 • Αριθμός Οικοδομικής Αδείας για κατοικίες χτισμένες μετά την 1/3/1983
 • Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου από την υπηρεσία taxisnet με κωδικό 8012 αξίας 5 € με τους κωδικούς του ιδιοκτήτη του ακινήτου
 • Πρόσβαση στο Λέβητα (Πετρελαίου ή Φυσικού αερίου) ή Φύλλο Ελέγχου

Στο ενεργειακό πιστοποιητικό αναφέρεται η ενεργειακή κλάση του ακινήτου, καθώς και προτάσεις του ενεργειακού επιθεωρητή για βελτίωση της υπάρχουσας κλάσης. Επίσης, σας στέλνουμε μέσω e-mail τους απαραίτητους κωδικούς, τον αύξοντα αριθμό και τον κλειδάριθμο που απαιτούνται για την καταχώρηση του μισθωτηρίου συμβολαίου στο taxisnet. Προαιρετικά μπορείτε να παραλάβετε το πιστοποιητικό ταχυδρομικώς ή μέσω courier, με δική σας επιβάρυνση. Αναλαμβάνουμε και την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών στην επαρχία εξ αποστάσεως με την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη κάτοψης και η λήψη φωτογραφιών του ακινήτου εσωτερικά, εξωτερικά και περιμετρικά.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης της κάτοψης υπάρχει επιπλέον χρέωση δέκα (10) ευρώ για τον σχεδιασμό σκαριφήματος. H προσφορά ισχύει για ακίνητα μέχρι τριάντα (30) τ.μ. Το ενεργειακό πιστοποιητικό δεν γίνεται να εκδοθεί για αυθαίρετο ακίνητο ή ακίνητο με αυθαιρεσίες. Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει χρέωση για τα οδοιπορικά του μηχανικού 10€.

Η διαδικασία ηλεκτρολογικού πιστοποιητικού 30 τμ περιλαμβάνει τις μετρήσεις που πρέπει αρχικά να γίνουν από τον ηλεκτρολόγο μηχανικό με την βοήθεια ειδικού οργάνου, ώστε να ελεγχθούν οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, οι δοκιμές για διαπίστωση της ορθής λειτουργίας και ο οπτικός έλεγχος.

 • Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση του πιστοποιητικού.
 • Επίσης , είναι υποχρεωτικό να υπάρχει πίνακας και ρελέ διαφυγής στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση για την έκδοση του πιστοποιητικού.

Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται τα ακόλουθα :

 • Όνομα, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ ιδιοκτήτη
 • Διεύθυνση ακινήτου, όροφο ακινήτου και τον αριθμό διαμερίσματος (είναι προαιρετικό αλλά μπορείτε να το βρείτε στα κοινόχρηστα ή στο συμβόλαιο)
 • Αριθμό παροχής ΔΕΗ
 • Κατάστημα ΔΕΗ
 • Τύπος τιμολογίου (Γ1, Γ21 κοκ).  Αν έχει νυχτερινό ή όχι ( Γ1Ν κοκ). Συμφωνημένη ισχύς υποχρεωτικά.

Η ισχύς του πιστοποιητικού είναι για οικιακούς χώρους 14 χρόνια ενώ για καταστήματα 7 χρόνια.

Για κατάθεση στην ΔΕΔΔΗΕ υπάρχει έξτρα επιβάρυνση +10€ .

Η διαδικασία ηλεκτρολογικού πιστοποιητικού 100 τμ περιλαμβάνει τις μετρήσεις που πρέπει αρχικά να γίνουν από τον ηλεκτρολόγο μηχανικό με την βοήθεια ειδικού οργάνου, ώστε να ελεγχθούν οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, οι δοκιμές για διαπίστωση της ορθής λειτουργίας και ο οπτικός έλεγχος.

 • Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση του πιστοποιητικού.
 • Επίσης , είναι υποχρεωτικό να υπάρχει πίνακας και ρελέ διαφυγής στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση για την έκδοση του πιστοποιητικού.

Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται τα ακόλουθα :

 • Όνομα, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ ιδιοκτήτη
 • Διεύθυνση ακινήτου, όροφο ακινήτου και τον αριθμό διαμερίσματος (είναι προαιρετικό αλλά μπορείτε να το βρείτε στα κοινόχρηστα ή στο συμβόλαιο)
 • Αριθμό παροχής ΔΕΗ
 • Κατάστημα ΔΕΗ
 • Τύπος τιμολογίου (Γ1, Γ21 κοκ).  Αν έχει νυχτερινό ή όχι ( Γ1Ν κοκ). Συμφωνημένη ισχύς υποχρεωτικά.

Η ισχύς του πιστοποιητικού είναι για οικιακούς χώρους 14 χρόνια ενώ για καταστήματα 7 χρόνια.

Για κατάθεση στην ΔΕΔΔΗΕ υπάρχει έξτρα επιβάρυνση +10€ .

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία και ώρα συνάντησης στο χώρο που πρόκειται να γίνει το ενεργειακό πιστοποιητικό.

Δικαιολογητικά για την έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού αποτελούν:

 • Κάτοψη
 • Τίτλος Ιδιοκτησίας (Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή Ε9 ή γονικη παροχή)
 • Αριθμός Οικοδομικής Αδείας για κατοικίες χτισμένες μετά την 1/3/1983
 • Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου από την υπηρεσία taxisnet με κωδικό 8012 αξίας 5 € με τους κωδικούς του ιδιοκτήτη του ακινήτου
 • Πρόσβαση στο Λέβητα (Πετρελαίου ή Φυσικού αερίου) ή Φύλλο Ελέγχου

Στο ενεργειακό πιστοποιητικό αναφέρεται η ενεργειακή κλάση του ακινήτου, καθώς και προτάσεις του ενεργειακού επιθεωρητή για βελτίωση της υπάρχουσας κλάσης. Επίσης, σας στέλνουμε μέσω e-mail τους απαραίτητους κωδικούς, τον αύξοντα αριθμό και τον κλειδάριθμο που απαιτούνται για την καταχώρηση του μισθωτηρίου συμβολαίου στο taxisnet. Προαιρετικά μπορείτε να παραλάβετε το πιστοποιητικό ταχυδρομικώς ή μέσω courier, με δική σας επιβάρυνση. Αναλαμβάνουμε και την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών στην επαρχία εξ αποστάσεως με την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη κάτοψης και η λήψη φωτογραφιών του ακινήτου εσωτερικά, εξωτερικά και περιμετρικά.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης της κάτοψης υπάρχει επιπλέον χρέωση δέκα (10) ευρώ για τον σχεδιασμό σκαριφήματος. H προσφορά ισχύει για ακίνητα μέχρι εκατό (100) τ.μ. Το ενεργειακό πιστοποιητικό δεν γίνεται να εκδοθεί για αυθαίρετο ακίνητο ή ακίνητο με αυθαιρεσίες. Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει χρέωση για τα οδοιπορικά του μηχανικού 10€.

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία και ώρα συνάντησης στο χώρο που πρόκειται να γίνει το ενεργειακό πιστοποιητικό.

Δικαιολογητικά για την έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού αποτελούν:

 • Κάτοψη
 • Τίτλος Ιδιοκτησίας (Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή Ε9 ή γονική παροχή)
 • Αριθμός Οικοδομικής Αδείας για κατοικίες χτισμένες μετά την 1/3/1983
 • Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου από την υπηρεσία taxisnet με κωδικό 8012 αξίας 5 € με τους κωδικούς του ιδιοκτήτη του ακινήτου
 • Πρόσβαση στο Λέβητα (Πετρελαίου ή Φυσικού αερίου) ή Φύλλο Ελέγχου

Στο ενεργειακό πιστοποιητικό αναφέρεται η ενεργειακή κλάση του ακινήτου, καθώς και προτάσεις του ενεργειακού επιθεωρητή για βελτίωση της υπάρχουσας κλάσης. Επίσης, σας στέλνουμε μέσω e-mail τους απαραίτητους κωδικούς, τον αύξοντα αριθμό και τον κλειδάριθμο που απαιτούνται για την καταχώρηση του μισθωτηρίου συμβολαίου στο taxisnet. Προαιρετικά μπορείτε να παραλάβετε το πιστοποιητικό ταχυδρομικώς ή μέσω courier, με δική σας επιβάρυνση. Αναλαμβάνουμε και την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών στην επαρχία εξ αποστάσεως με την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη κάτοψης και η λήψη φωτογραφιών του ακινήτου εσωτερικά, εξωτερικά και περιμετρικά.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης της κάτοψης υπάρχει επιπλέον χρέωση δέκα (10) ευρώ για τον σχεδιασμό σκαριφήματος. H προσφορά ισχύει για ακίνητα μέχρι εβδομήντα πέντε (75)τ.μ. τ.μ. Το ενεργειακό πιστοποιητικό δεν γίνεται να εκδοθεί για αυθαίρετο ακίνητο ή ακίνητο με αυθαιρεσίες. Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει χρέωση για τα οδοιπορικά του μηχανικού 10€.

Η διαδικασία ηλεκτρολογικού πιστοποιητικού 150 τμ περιλαμβάνει τις μετρήσεις που πρέπει αρχικά να γίνουν από τον ηλεκτρολόγο μηχανικό με την βοήθεια ειδικού οργάνου, ώστε να ελεγχθούν οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, οι δοκιμές για διαπίστωση της ορθής λειτουργίας και ο οπτικός έλεγχος.

 • Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση του πιστοποιητικού.
 • Επίσης , είναι υποχρεωτικό να υπάρχει πίνακας και ρελέ διαφυγής στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση για την έκδοση του πιστοποιητικού.

Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται τα ακόλουθα :

 • Όνομα, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ ιδιοκτήτη
 • Διεύθυνση ακινήτου, όροφο ακινήτου και τον αριθμό διαμερίσματος (είναι προαιρετικό αλλά μπορείτε να το βρείτε στα κοινόχρηστα ή στο συμβόλαιο)
 • Αριθμό παροχής ΔΕΗ
 • Κατάστημα ΔΕΗ
 • Τύπος τιμολογίου (Γ1, Γ21 κοκ).  Αν έχει νυχτερινό ή όχι ( Γ1Ν κοκ). Συμφωνημένη ισχύς υποχρεωτικά.

Η ισχύς του πιστοποιητικού είναι για οικιακούς χώρους 14 χρόνια ενώ για καταστήματα 7 χρόνια.

Για κατάθεση στην ΔΕΔΔΗΕ υπάρχει έξτρα επιβάρυνση +10€ .

Η διαδικασία ηλεκτρολογικού πιστοποιητικού άνω των 200 τμ περιλαμβάνει τις μετρήσεις που πρέπει αρχικά να γίνουν από τον ηλεκτρολόγο μηχανικό με την βοήθεια ειδικού οργάνου, ώστε να ελεγχθούν οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, οι δοκιμές για διαπίστωση της ορθής λειτουργίας και ο οπτικός έλεγχος.

 • Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση του πιστοποιητικού.
 • Επίσης , είναι υποχρεωτικό να υπάρχει πίνακας και ρελέ διαφυγής στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση για την έκδοση του πιστοποιητικού.

Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται τα ακόλουθα :

 • Όνομα, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ ιδιοκτήτη
 • Διεύθυνση ακινήτου, όροφο ακινήτου και τον αριθμό διαμερίσματος (είναι προαιρετικό αλλά μπορείτε να το βρείτε στα κοινόχρηστα ή στο συμβόλαιο)
 • Αριθμό παροχής ΔΕΗ
 • Κατάστημα ΔΕΗ
 • Τύπος τιμολογίου (Γ1, Γ21 κοκ).  Αν έχει νυχτερινό ή όχι ( Γ1Ν κοκ). Συμφωνημένη ισχύς υποχρεωτικά.

Η ισχύς του πιστοποιητικού είναι για οικιακούς χώρους 14 χρόνια ενώ για καταστήματα 7 χρόνια.

Η διαδικασία ηλεκτρολογικού πιστοποιητικού 200 τμ περιλαμβάνει τις μετρήσεις που πρέπει αρχικά να γίνουν από τον ηλεκτρολόγο μηχανικό με την βοήθεια ειδικού οργάνου, ώστε να ελεγχθούν οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, οι δοκιμές για διαπίστωση της ορθής λειτουργίας και ο οπτικός έλεγχος.

 • Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση του πιστοποιητικού.
 • Επίσης , είναι υποχρεωτικό να υπάρχει πίνακας και ρελέ διαφυγής στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση για την έκδοση του πιστοποιητικού.

Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται τα ακόλουθα :

 • Όνομα, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ ιδιοκτήτη
 • Διεύθυνση ακινήτου, όροφο ακινήτου και τον αριθμό διαμερίσματος (είναι προαιρετικό αλλά μπορείτε να το βρείτε στα κοινόχρηστα ή στο συμβόλαιο)
 • Αριθμό παροχής ΔΕΗ
 • Κατάστημα ΔΕΗ
 • Τύπος τιμολογίου (Γ1, Γ21 κοκ).  Αν έχει νυχτερινό ή όχι ( Γ1Ν κοκ). Συμφωνημένη ισχύς υποχρεωτικά.

Η ισχύς του πιστοποιητικού είναι για οικιακούς χώρους 14 χρόνια ενώ για καταστήματα 7 χρόνια.

Για κατάθεση στην ΔΕΔΔΗΕ υπάρχει έξτρα επιβάρυνση +10€ .

Ενεργειακό πιστοποιητικό για το εξοικονομώ κατ οίκων

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία και ώρα συνάντησης στο χώρο που πρόκειται να γίνει το ενεργειακό πιστοποιητικό.

Δικαιολογητικά για την έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού αποτελούν:

 • Κάτοψη
 • Τίτλος Ιδιοκτησίας (Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή Ε9 ή γονική παροχή)
 • Αριθμός Οικοδομικής Αδείας για κατοικίες χτισμένες μετά την 1/3/1983
 • Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου από την υπηρεσία taxisnet με κωδικό 8012 αξίας 5 € με τους κωδικούς του ιδιοκτήτη του ακινήτου
 • Πρόσβαση στο Λέβητα (Πετρελαίου ή Φυσικού αερίου) ή Φύλλο Ελέγχου

Στο ενεργειακό πιστοποιητικό αναφέρεται η ενεργειακή κλάση του ακινήτου, καθώς και προτάσεις του ενεργειακού επιθεωρητή για βελτίωση της υπάρχουσας κλάσης. Επίσης, σας στέλνουμε μέσω e-mail τους απαραίτητους κωδικούς, τον αύξοντα αριθμό και τον κλειδάριθμο που απαιτούνται για την καταχώρηση του μισθωτηρίου συμβολαίου στο taxisnet. Προαιρετικά μπορείτε να παραλάβετε το πιστοποιητικό ταχυδρομικώς ή μέσω courier, με δική σας επιβάρυνση. Αναλαμβάνουμε και την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών στην επαρχία εξ αποστάσεως με την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη κάτοψης και η λήψη φωτογραφιών του ακινήτου εσωτερικά, εξωτερικά και περιμετρικά.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης της κάτοψης υπάρχει επιπλέον χρέωση δεκαπέντε (15) ευρώ για τον σχεδιασμό σκαριφήματος. H προσφορά ισχύει για ακίνητα μέχρι εκατόν πενήντα (150) τ.μ. Το ενεργειακό πιστοποιητικό δεν γίνεται να εκδοθεί για αυθαίρετο ακίνητο ή ακίνητο με αυθαιρεσίες. Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει χρέωση για τα οδοιπορικά του μηχανικού 10€.

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία και ώρα συνάντησης στο χώρο που πρόκειται να γίνει το ενεργειακό πιστοποιητικό.

Δικαιολογητικά για την έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού αποτελούν:

 • Κάτοψη
 • Τίτλος Ιδιοκτησίας (Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή Ε9 ή γονική παροχή)
 • Αριθμός Οικοδομικής Αδείας για κατοικίες χτισμένες μετά την 1/3/1983
 • Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου από την υπηρεσία taxisnet με κωδικό 8012 αξίας 5 € με τους κωδικούς του ιδιοκτήτη του ακινήτου
 • Πρόσβαση στο Λέβητα (Πετρελαίου ή Φυσικού αερίου) ή Φύλλο Ελέγχου

Στο ενεργειακό πιστοποιητικό αναφέρεται η ενεργειακή κλάση του ακινήτου, καθώς και προτάσεις του ενεργειακού επιθεωρητή για βελτίωση της υπάρχουσας κλάσης. Επίσης, σας στέλνουμε μέσω e-mail τους απαραίτητους κωδικούς, τον αύξοντα αριθμό και τον κλειδάριθμο που απαιτούνται για την καταχώρηση του μισθωτηρίου συμβολαίου στο taxisnet. Προαιρετικά μπορείτε να παραλάβετε το πιστοποιητικό ταχυδρομικώς ή μέσω courier, με δική σας επιβάρυνση. Αναλαμβάνουμε και την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών στην επαρχία εξ αποστάσεως με την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη κάτοψης και η λήψη φωτογραφιών του ακινήτου εσωτερικά, εξωτερικά και περιμετρικά.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης της κάτοψης υπάρχει επιπλέον χρέωση είκοσι (20) ευρώ για τον σχεδιασμό σκαριφήματος. H προσφορά ισχύει για ακίνητα μέχρι διακόσια πενήντα (250) τ.μ. Το ενεργειακό πιστοποιητικό δεν γίνεται να εκδοθεί για αυθαίρετο ακίνητο ή ακίνητο με αυθαιρεσίες. Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει χρέωση για τα οδοιπορικά του μηχανικού 10€.

Εμφάνιση όλων...

Ωράριο Λειτουργίας

 • Δευτέρα: 9:00-21:30
 • Τρίτη: 9:00-21:30
 • Τετάρτη: 9:00-21:30
 • Πέμπτη: 9:00-21:30
 • Παρασκευή: 9:00-21:30
 • Σάββατο: 9:00-17:30
 • Κυριακή: 9:00-17:30

Τηλεφωνήστε καθημερινά ή κλείστε online όλο το 24ώρο.

Νικόλαος Αρβανίτης

Νικόλαος Αρβανίτης

Εξυπηρετούμε όλη την Αττική

Κάλεσε για την συγκεκριμένη προσφορά

Ενημέρωσε ότι τους καλείς για την προσφορά του MyConstructor.gr

Αναλαμβάνουμε την μελέτη και την έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης & πιστοποιητικών ηλεκτρολόγου σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Εγγύηση Ικανοποίησης

Εγγύηση ικανοποίησης MyConstructor.gr

Στο myconstructor.gr θεωρούμε την ικανοποίηση των πελατών μας ως μέγιστη προτεραιότητα.

Το myconstructor.gr αποδεικνύοντας την αξιοπιστία του και τον σεβασμό του σε εσάς σας παρέχει εγγύηση ικανοποίησης στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Εάν η υπηρεσία ραντεβού από το MyConstructor είναι χαμηλής ποιότητας ή αντίθετη των προσδοκιών σας.
 • Εάν υπάρχει υπαιτιότητα του συνεργάτη επαγγελματία / τεχνικού σε περίπτωση ζημιών.
 • Εάν αντιμετωπίσατε κάποιο οποιοδήποτε μικρό ή σοβαρό πρόβλημα κατά τη διάρκεια της συνεργασία μας με το myconstructor.gr.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας το συντομότερο δυνατό για να ξεκινήσουμε τη διαδικασία της Εγγύησης Ικανοποίησης.

Πώς λειτουργεί

Αφού συγκεντρώσουμε τα βασικά στοιχεία επικοινωνίας σας και του ραντεβού που υπήρξε το πρόβλημα, το τμήμα υποστήριξης του MyConstructor θα ξεκινήσει άμεσα τις διαδικασίες να επιλύσει την υπόθεση σας.

Σε κάθε online ραντεβού ή ραντεβού που κλείνετε μέσω του επίσημου τηλεφωνικού αριθμού του myconstructor.gr 2103009323, τα οποία καλύπτονται από την Εγγύηση Ικανοποίησης, το MyConstructor θα διορθώσει οποιοδήποτε θέμα προκύψει με τους εξής τρόπους:

 • Θα έρθει σε επικοινωνία με εσάς να διαπιστώσει που ακριβώς παρουσιάστηκε η κακή ή προβληματική εξυπηρέτηση.
 • Θα επικοινωνήσει άμεσα με τον επαγγελματία για να διορθώσει το όποιο πρόβλημα και να φέρει εις πέρας σωστά την εργασία ή υπηρεσία είτε με τον ίδιο συνεργάτη τεχνικό είτε με άλλον συνεργάτη του myconstructor.gr.
 • Εάν δεν καλυφθούν οι ανάγκες με τις παραπάνω ενέργειες, η εταιρία του MyConstructor είναι διατεθειμένη να σας επιστρέψει το ποσό που αντιστοιχεί έως και 100% της αξίας της υπηρεσίας που λάβατε με μέγιστο ποσό 1500€.

Προϋποθέσεις Εγγύησης Ικανοποίησης

Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να ανατρέξετε στην Εγγύηση Ικανοποίησης όταν όλα τα παρακάτω ισχύουν:

 • Μείνατε δυσαρεστημένος από την υπηρεσία που λάβατε.
 • Έχετε κλείσει την συμφωνία για την ανάθεση της υπηρεσίας και την τιμή είτε online από το site του MyConstructor είτε τηλεφωνικά στο κεντρικό μας τηλ 2103009323. Η εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση ανάθεσης και συμφωνίας των όρων απευθείας με τον τεχνικό.
 • Το αντικείμενο της εργασίας ή της υπηρεσίας ήταν σαφώς ορισμένο και ξεκάθαρο από την περιγραφή της υπηρεσίας που είναι αναρτημένη στο site.
 • Έχετε αποδεικτικά πληρωμής του τεχνικού για την συγκεκριμένη εργασία.
 • Η Εγγύηση Ικανοποίησης ισχύει για χρονικό διάστημα 7 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα ολοκλήρωσης της εργασίας κατόπιν αναφοράς του προβλήματος σας.
 • Η Εγγύηση Ικανοποίησης ισχύει για όλες τις υπηρεσίες που προσφέρουμε, στο myconstructor.gr.
 • Η Εγγύηση Ικανοποίησης ισχύει εντός του νομού Αττικής και παρέχεται πλέον των λοιπών δικαιωμάτων σας, τα οποία παραμένουν σε ισχύ.

Για το θέμα αυτό, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο info@myconstructor.gr ή τηλεφωνικά στο 210 300 93 23.

Κάλεσε για την συγκεκριμένη προσφορά

Ενημέρωσε ότι τους καλείς για την προσφορά του MyConstructor.gr

Κλείσε Τώρα -10%

Υπολόγισε την τελική τιμή και κέρδισε έως και -10% έκπτωση!

Επίλεξε εργασία

Για ενοικίαση επιλέξτε πόσα τ.μ. είναι το ακίνητο σας.
Για το εξοικονομώ κατ οίκον επιλέξτε «για το πρόγραμμα εξοικονομώ κατ οίκον».

Υποχρεωτικό πεδίο!

 • Αν έχετε κάτοψη του ακινήτου παρακαλούμε να την έχετε διαθέσιμη στο ραντεβού.
 • Επίσης θα χρειαστεί το E9 ή το συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή την γονική παροχή ή αποδοχή κληρονομιάς ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο που να φαίνονται τα στοιχεία του ιδιοκτήτη.

Πόσα τετραγωνικά μέτρα είναι το ακινητό σας;

Υποχρεωτικό πεδίο!

Παρακαλώ συμπληρώστε πάνω από 1 .

Πρέπει να εκδοθεί παράβολο αξίας 5€ από το taxisnet με κωδικό 8012.

Υποχρεωτικό πεδίο!

Υποχρεωτικό πεδίο!

Παρακαλούμε γράψτε και στην συνέχεια επιλέξτε την διεύθυνση σας!

Παρακαλούμε συμπληρώστε όλες τις υποχρεωτικές ερωτήσεις!

Αξιολογήσεις χρηστών

4.9/5
(117)

Ποιότητα 99.4%

Αξιοπιστία 99.4%

Τιμή 98.9%

Συνέπεια 99.8%

Συμπεριφορά 99.6%

Καθαριότητα 100%

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
11-07-2021

χριστινα φ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
20-07-2021

Πολύ ευγενικός. Τον συστήνω ανεπιφύλακτα

ΦΩΤΕΙΝΗ Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-07-2021

Ελένη .

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
11-06-2021

Συνεπής στο ραντεβού και γρήγορος στην εργασία του, χωρίς περιττά λόγια. Η υπεύθυνη δήλωση ετοιμάστηκε και παραδόθηκε επί τόπου. Απόδειξη δόθηκε κανονικά σε πληρωμή με μετρητά επί του συμπεφωνημένου ποσού.

Γεώργιος Ν.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
26-04-2021

Χριστίνα Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
26-04-2021

Ταχυτατος και ευγενης.

Γιωργος Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
15-04-2021

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-04-2021

Πολύ καλή συνεργασία. Άψογος στη συμπεριφορά και στη δουλειά του. Προτείνετε ανεπιφύλακτα.

Χρήστος Β.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
21-03-2021

ΣΟΦΙΑ Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-03-2021

Αθηνά .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-02-2021

Είναι πολύ συνεπής!!!

Ιωάννα Δ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-02-2021

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
29-01-2021

Άψογος. Γρήγορος και αποτελεσματικός.

κατερινα τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-01-2021

Βαγγέλης Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
30-11-2020

Σπύρος .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
25-10-2020

Την Πέμπτη 29/10/2020 θα σας καταθέσω την αμοιβή σας για το ενεργειακό πιστοποιητικό.Ευχαριστώ πολύ. Μιχαήλ Κορωνιωτάκης Αρετής 17,Βάρη Αττικής Τηλ. 6948225209

ΜΙΧΑΗΛ Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
15-10-2020

Ευγενικός κύριος και συνεπής ! Τον συστήνω ανεπιφύλακτα !

Ελενη Θ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-10-2020

Εξαιρετικος!

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Φ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
10-10-2020

Άννα Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-10-2020

παντελης κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-10-2020

Μαρία Τ.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-10-2020

μαργαριτα κ.

4.5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
25-09-2020

Μιχάλης Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-09-2020

Αψογος Επαγγελματίας

σπυρος β.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
14-09-2020

Εμμανουήλ Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-09-2020

ΣΤΑΜΑΤΙΑ Λ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
25-08-2020

Αριστος επαγγελματίας, και ευγενέστατος κύριος, άψογος σε όλα, τον έχω ήδη συστήσει σε φίλους.

βικη ..

4.6/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-08-2020

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-08-2020

Συνεπής στο ραντεβού του. Ολοκλήρωσε επιτόπου το έργο του και το παράδωσε αμέσως.

Ηλίας Κ.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
03-08-2020

Βαρβάρα Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-08-2020

αλεξανδρος δ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
31-07-2020

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
16-07-2020

Εξαιρετικός επαγγελματίας.

Τζούλια Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
14-07-2020

Έμεινα ευχαριστημένος.

Παναγιώτης Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-07-2020

Νομική .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-07-2020

αθηνά σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-06-2020

ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ Ρ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
15-05-2020

Panagiotis Z.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-04-2020

Επαγγελματίας.

Γιώργος Κ.

4.6/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
27-03-2020

Όλα καλά ,πλην όμως λίγο ανεβασμένη τιμή.

Παντελης Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
17-03-2020

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
11-03-2020

Παναγιώτης Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
10-03-2020

Αικατερίνη Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
18-02-2020

Κανένα παράπονο.Γρηγορος κ αποτελεσματικός.

Κωνσταντίνος Ι.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
16-02-2020

Εξυπηρετικος σε οτι ζήτησα και σωστος στη δουλειά του!

giorgos a.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
11-02-2020

Πολύ ικανοποιημένη από τις υπηρεσίες που έλαβα.

Μαρία Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
28-01-2020

Γεωργία Λ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-01-2020

Εξαίρετος επαγγελματίας κ πολύ συνεπής

ΜΙΧΑΗΛ .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-01-2020

Στην ώρα του, πολύ καλός στη δουλειά του.

Σταυρος Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-01-2020

Ερση Ε.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
26-12-2019

Αριστη εξυπηρετηση,συνέπεια στο ραντεβού και πολύ καλές τιμές.Θα σας προτιμούσαμε ξανά και σίγουρα θα σας προτεινουμε

Σωκράτης .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-12-2019

Κωνσταντινος Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
16-12-2019

Πολύ καλός επαγγελματίας και στο ραντεβού του ακριβής! Τον συστήνω ανεπιφύλακτα!!

νικος .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-12-2019

Αντώνης Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
29-11-2019

Βασίλειος Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
29-11-2019

Χλόη Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
26-11-2019

Όλα τέλεια.

Κασσιανή Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
25-11-2019

Άμεση ανταποκριση, ευγενικός και άριστος επαγγελματιας, τον συστήνω ανεπιφύλακτα.

ΣΤΡΑΤΟΣ Δ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
19-11-2019

.. Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
18-11-2019

Μαρίνος Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
11-11-2019

Άψογος επαγγελματίας....!!!!

Γιάννης Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-11-2019

ΔΕΝ ΕΙΧΑ ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΕΓΙΝΕ Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΟΥ ΣΩΣΤΑ.

Νικολαος Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
29-10-2019

Ασημινα .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
15-10-2019

Ερμινα Ζ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
11-10-2019

VASILEIOS T.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-10-2019

Συνεπής και γνώστης του αντικειμένου. Σωστός επαγγελματίας. Προτείνεται ανεπιφύλακτα.

Χρύσανθος Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-10-2019

Βαγγέλης Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
27-09-2019

Εξαίρετος επαγγελματιας. Ευγε!!!

Νίκος Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
26-09-2019

Ιωάννης Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
17-09-2019

Συνέπεια , ευγένεια , επαγγελματισμός . Μπράβο στο γραφείο. Εξαίρετος ο κύριος Αρβανίτης .

ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
15-09-2019

Εξαιρετικός, συνεπής και σωστός! Συστήνω ανεπιφύλακτα!

ΣΟΦΙΑ Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-09-2019

Άψογη εξυπηρέτηση και συνεργασία με το κύριο Αρβανίτη. Συνεπής σωστός και ευγενικός επαγγελματίας. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ!

Αναστάσιος Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-09-2019

Ευγενικός, καταρτισμένος.

Γεώργιος Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-09-2019

Είχα μία άψογη συνεργασία με τον κο Αρβανίτη! Σας ευχαριστώ!

Νίκη Χ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-09-2019

ΔΩΡΑ Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
31-08-2019

με καλεσαν αμεσα για επιβεβαιωση του ραντεβου, με ξανακαλεσαν λιγο πριν φτασουν. ο ανθρωπος που ηρθε ηταν ευγενεστατος, κατατοπιστικοτατος, γενικα πολυ καλος. συνολικά θεωρώ παρα πολύ καλη την εξυπηρετηση τους

γιαννης ..

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-08-2019

Όλα ηταν αψογα, επαγγελματισμος και χαρτι αυθημερον

ΦΩΤΗΣ Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-08-2019

Κατερίνα Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
29-07-2019

Βαγγέλης Φ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-07-2019

Έμεινα ευχαριστημένη με την ποιότητα εργασίας και την τιμή.

ΑΙΜΗΛΙΑ Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
29-06-2019

Άψογος επαγγελματίας! Συνεπής, ταχύτατος και ευγενικός. Συνιστάται ανεπιφύλακτα.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-06-2019

Μιχαλης Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
19-05-2019

Νίκος Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-05-2019

Κατερινα Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-04-2019

ΔΗΜΗΤΡΑ Ν.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-04-2019

Εξαιρετικός επαγγελματίας,συνεργαστήκαμε για έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού.Εντός της ίδιας ημέρας έλαβα με eimail το πιστοποιητικό.

Μπουρκουλας Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
15-04-2019

Κατερινα Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
14-04-2019

Χριστοδουλος Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-04-2019

ΚΩΣΤΑΣ .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
25-03-2019

Άριστη εξυπηρέτηση !

Στέλιος Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-02-2019

Ακριβής και άριστη συνεργασία

ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
20-02-2019

Μάριος Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
03-02-2019

Τέλεια εξυπηρέτηση....

Σταμάτης .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-02-2019

Μιχαλης Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
21-12-2018

Θωμας Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
16-12-2018

ΑΝΔΡΕΑΣ Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-12-2018

Ιωάννα Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-12-2018

Η διαδικασία ήταν εύκολη και η συνέπεια εξαιρετική!

Κωνσταντια Κ.

4.1/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
14-10-2018

Στην αξιολόγηση δεν πρέπει να είναι υποχρεωτικό να βάζει κάποιος σχόλια. Αυτό αποθαρρύνει πολλούς να την ολοκληρώσουν με αποτέλεσμα να έχετε λιγότερες αξιολογήσεις.

Αθανασιος Λ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
21-03-2018

.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-03-2018

Εξαιρετικός σε όλα!!

.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-03-2018

Πήγαν όλα πολύ καλά!

.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-03-2018

Πολύ καλός επαγγελματίας. Τον συνιστώ!!

.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-03-2018

Το πηρα το πιστοποιητικο αμεσως

.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-03-2018

Με τον κ.Αρβανίτη συνεργαστήκαμε για την έκδοση του πιστοποιητικού ΔΕΗ.

.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-03-2018

Με τον κ.Αρβανίτη συνεργαστήκαμε για την έκδοση του ενεργειακού πιστοποιητικού για το πρόγραμμα εξοικονομώ.

.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
26-02-2018

Αυθημερόν έκδοση του πιστοποιητικού μου.

.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
26-02-2018

Με τον κ.Αρβανίτη συνεργαστήκαμε άψογα για την έκδοση 2 ενεργειακών πιστοποιητικών.

.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
16-02-2018

Ο κύριος Αρβανίτης θα αναλάβει τη ενεργειακή επιθεώρηση για τη συμμετοχή μου στο πρόγραμμα εξ'οικονομώ.

.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-02-2018

Πολύ καλή συνεργασία και άμεση παράδοση.

.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-02-2018

Με τον κ.Αρβανίτη είχαμε άψογη συνεργασία.

.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
18-12-2017

Πάρα πολύ καλή η συνεργασία που είχαμε με τον κύριο Αρβανίτη.

.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-12-2017

Αυθημερόν έκδοση του πιστοποιητικού .Έμεινα απόλυτα ικανοποιημένη.

Ελένη Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-10-2017

Άψογος και καταπληκτικός επαγγελματίας με συνέπεια. Τον ευχαριστούμε πολύ, θα τον συστήσω οπωσδήποτε!

.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
16-02-2017

Την ίδια μέρα έγινε η υπογραφή του συμφωνητικού μου.Έμεινα απόλυτα ικανοποιημένος.

.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
16-02-2017

Αυθημερόν έγινε η έκδοση του πιστοποιητικού μου.Πρόλαβα την προθεσμία της ΔΕΗ για την επανασύνδεση του ρεύματος.

.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
16-02-2017

Εξαιρετικός μηχανικός και πολύ άμεσος.Δεν έχω κανένα παράπονο.

.

Εμφάνιση όλων

Έκανες κάποια εργασία;

Γράψε την αξιολόγηση σου!

Ποιότητα

Αξιοπιστία

Τιμή

Συνέπεια

Συμπεριφορά

Καθαριότητα

Καταχώρηση αξιολόγησης
Παρακαλώ περιμένετε...