Λάμπρος Καλαντζής

Λάμπρος Καλαντζής

Εξυπηρετούμε όλη την Αττική

Αναλαμβάνουμε την έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού με αξιοπιστία και υπευθυνότητα σε πολύ οικονομική τιμή. Καλέστε για ραντεβού Δευ-Κυρ 9:00-22:00.

Φωτογραφίες

Υπηρεσίες

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία και ώρα συνάντησης στο χώρο που πρόκειται να γίνει το ενεργειακό πιστοποιητικό.

Δικαιολογητικά για την έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού αποτελούν:

 • Κάτοψη
 • Τίτλος Ιδιοκτησίας (Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή Ε9 ή γονική παροχή)
 • Αριθμός Οικοδομικής Αδείας για κατοικίες χτισμένες μετά την 1/3/1983
 • Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου από την υπηρεσία taxisnet με κωδικό 8012 αξίας 5 € με τους κωδικούς του ιδιοκτήτη του ακινήτου
 • Πρόσβαση στο Λέβητα (Πετρελαίου ή Φυσικού αερίου) ή Φύλλο Ελέγχου

Στο ενεργειακό πιστοποιητικό αναφέρεται η ενεργειακή κλάση του ακινήτου, καθώς και προτάσεις του ενεργειακού επιθεωρητή για βελτίωση της υπάρχουσας κλάσης. Επίσης, σας στέλνουμε μέσω e-mail τους απαραίτητους κωδικούς, τον αύξοντα αριθμό και τον κλειδάριθμο που απαιτούνται για την καταχώρηση του μισθωτηρίου συμβολαίου στο taxisnet. Προαιρετικά μπορείτε να παραλάβετε το πιστοποιητικό ταχυδρομικώς ή μέσω courier, με δική σας επιβάρυνση. Αναλαμβάνουμε και την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών στην επαρχία εξ αποστάσεως με την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη κάτοψης και η λήψη φωτογραφιών του ακινήτου εσωτερικά, εξωτερικά και περιμετρικά.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης της κάτοψης υπάρχει επιπλέον χρέωση δέκα (10) ευρώ για τον σχεδιασμό σκαριφήματος. H προσφορά ισχύει για ακίνητα μέχρι τριάντα (30) τ.μ. Το ενεργειακό πιστοποιητικό δεν γίνεται να εκδοθεί για αυθαίρετο ακίνητο ή ακίνητο με αυθαιρεσίες. Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει χρέωση για τα οδοιπορικά του μηχανικού 10€.

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία και ώρα συνάντησης στο χώρο που πρόκειται να γίνει το ενεργειακό πιστοποιητικό.

Δικαιολογητικά για την έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού αποτελούν:

 • Κάτοψη
 • Τίτλος Ιδιοκτησίας (Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή Ε9 ή γονική παροχή)
 • Αριθμός Οικοδομικής Αδείας για κατοικίες χτισμένες μετά την 1/3/1983
 • Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου από την υπηρεσία taxisnet με κωδικό 8012 αξίας 5 € με τους κωδικούς του ιδιοκτήτη του ακινήτου
 • Πρόσβαση στο Λέβητα (Πετρελαίου ή Φυσικού αερίου) ή Φύλλο Ελέγχου

Στο ενεργειακό πιστοποιητικό αναφέρεται η ενεργειακή κλάση του ακινήτου, καθώς και προτάσεις του ενεργειακού επιθεωρητή για βελτίωση της υπάρχουσας κλάσης. Επίσης, σας στέλνουμε μέσω e-mail τους απαραίτητους κωδικούς, τον αύξοντα αριθμό και τον κλειδάριθμο που απαιτούνται για την καταχώρηση του μισθωτηρίου συμβολαίου στο taxisnet. Προαιρετικά μπορείτε να παραλάβετε το πιστοποιητικό ταχυδρομικώς ή μέσω courier, με δική σας επιβάρυνση. Αναλαμβάνουμε και την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών στην επαρχία εξ αποστάσεως με την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη κάτοψης και η λήψη φωτογραφιών του ακινήτου εσωτερικά, εξωτερικά και περιμετρικά.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης της κάτοψης υπάρχει επιπλέον χρέωση δέκα (10) ευρώ για τον σχεδιασμό σκαριφήματος. H προσφορά ισχύει για ακίνητα μέχρι εβδομήντα πέντε (75)τ.μ. τ.μ. Το ενεργειακό πιστοποιητικό δεν γίνεται να εκδοθεί για αυθαίρετο ακίνητο ή ακίνητο με αυθαιρεσίες. Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει χρέωση για τα οδοιπορικά του μηχανικού 10€.

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία και ώρα συνάντησης στο χώρο που πρόκειται να γίνει το ενεργειακό πιστοποιητικό.

Δικαιολογητικά για την έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού αποτελούν:

 • Κάτοψη
 • Τίτλος Ιδιοκτησίας (Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή Ε9 ή γονικη παροχή)
 • Αριθμός Οικοδομικής Αδείας για κατοικίες χτισμένες μετά την 1/3/1983
 • Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου από την υπηρεσία taxisnet με κωδικό 8012 αξίας 5 € με τους κωδικούς του ιδιοκτήτη του ακινήτου
 • Πρόσβαση στο Λέβητα (Πετρελαίου ή Φυσικού αερίου) ή Φύλλο Ελέγχου

Στο ενεργειακό πιστοποιητικό αναφέρεται η ενεργειακή κλάση του ακινήτου, καθώς και προτάσεις του ενεργειακού επιθεωρητή για βελτίωση της υπάρχουσας κλάσης. Επίσης, σας στέλνουμε μέσω e-mail τους απαραίτητους κωδικούς, τον αύξοντα αριθμό και τον κλειδάριθμο που απαιτούνται για την καταχώρηση του μισθωτηρίου συμβολαίου στο taxisnet. Προαιρετικά μπορείτε να παραλάβετε το πιστοποιητικό ταχυδρομικώς ή μέσω courier, με δική σας επιβάρυνση. Αναλαμβάνουμε και την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών στην επαρχία εξ αποστάσεως με την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη κάτοψης και η λήψη φωτογραφιών του ακινήτου εσωτερικά, εξωτερικά και περιμετρικά.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης της κάτοψης υπάρχει επιπλέον χρέωση δέκα (10) ευρώ για τον σχεδιασμό σκαριφήματος. H προσφορά ισχύει για ακίνητα μέχρι εκατό (100) τ.μ. Το ενεργειακό πιστοποιητικό δεν γίνεται να εκδοθεί για αυθαίρετο ακίνητο ή ακίνητο με αυθαιρεσίες. Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει χρέωση για τα οδοιπορικά του μηχανικού 10€.

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία και ώρα συνάντησης στο χώρο που πρόκειται να γίνει το ενεργειακό πιστοποιητικό.

Δικαιολογητικά για την έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού αποτελούν:

 • Κάτοψη
 • Τίτλος Ιδιοκτησίας (Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή Ε9 ή γονική παροχή)
 • Αριθμός Οικοδομικής Αδείας για κατοικίες χτισμένες μετά την 1/3/1983
 • Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου από την υπηρεσία taxisnet με κωδικό 8012 αξίας 5 € με τους κωδικούς του ιδιοκτήτη του ακινήτου
 • Πρόσβαση στο Λέβητα (Πετρελαίου ή Φυσικού αερίου) ή Φύλλο Ελέγχου

Στο ενεργειακό πιστοποιητικό αναφέρεται η ενεργειακή κλάση του ακινήτου, καθώς και προτάσεις του ενεργειακού επιθεωρητή για βελτίωση της υπάρχουσας κλάσης. Επίσης, σας στέλνουμε μέσω e-mail τους απαραίτητους κωδικούς, τον αύξοντα αριθμό και τον κλειδάριθμο που απαιτούνται για την καταχώρηση του μισθωτηρίου συμβολαίου στο taxisnet. Προαιρετικά μπορείτε να παραλάβετε το πιστοποιητικό ταχυδρομικώς ή μέσω courier, με δική σας επιβάρυνση. Αναλαμβάνουμε και την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών στην επαρχία εξ αποστάσεως με την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη κάτοψης και η λήψη φωτογραφιών του ακινήτου εσωτερικά, εξωτερικά και περιμετρικά.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης της κάτοψης υπάρχει επιπλέον χρέωση δεκαπέντε (15) ευρώ για τον σχεδιασμό σκαριφήματος. H προσφορά ισχύει για ακίνητα μέχρι εκατόν πενήντα (150) τ.μ. Το ενεργειακό πιστοποιητικό δεν γίνεται να εκδοθεί για αυθαίρετο ακίνητο ή ακίνητο με αυθαιρεσίες. Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει χρέωση για τα οδοιπορικά του μηχανικού 10€.

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία και ώρα συνάντησης στο χώρο που πρόκειται να γίνει το ενεργειακό πιστοποιητικό.

Δικαιολογητικά για την έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού αποτελούν:

 • Κάτοψη
 • Τίτλος Ιδιοκτησίας (Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή Ε9 ή γονική παροχή)
 • Αριθμός Οικοδομικής Αδείας για κατοικίες χτισμένες μετά την 1/3/1983
 • Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου από την υπηρεσία taxisnet με κωδικό 8012 αξίας 5 € με τους κωδικούς του ιδιοκτήτη του ακινήτου
 • Πρόσβαση στο Λέβητα (Πετρελαίου ή Φυσικού αερίου) ή Φύλλο Ελέγχου

Στο ενεργειακό πιστοποιητικό αναφέρεται η ενεργειακή κλάση του ακινήτου, καθώς και προτάσεις του ενεργειακού επιθεωρητή για βελτίωση της υπάρχουσας κλάσης. Επίσης, σας στέλνουμε μέσω e-mail τους απαραίτητους κωδικούς, τον αύξοντα αριθμό και τον κλειδάριθμο που απαιτούνται για την καταχώρηση του μισθωτηρίου συμβολαίου στο taxisnet. Προαιρετικά μπορείτε να παραλάβετε το πιστοποιητικό ταχυδρομικώς ή μέσω courier, με δική σας επιβάρυνση. Αναλαμβάνουμε και την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών στην επαρχία εξ αποστάσεως με την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη κάτοψης και η λήψη φωτογραφιών του ακινήτου εσωτερικά, εξωτερικά και περιμετρικά.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης της κάτοψης υπάρχει επιπλέον χρέωση είκοσι (20) ευρώ για τον σχεδιασμό σκαριφήματος. H προσφορά ισχύει για ακίνητα μέχρι διακόσια πενήντα (250) τ.μ. Το ενεργειακό πιστοποιητικό δεν γίνεται να εκδοθεί για αυθαίρετο ακίνητο ή ακίνητο με αυθαιρεσίες. Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει χρέωση για τα οδοιπορικά του μηχανικού 10€.

Εμφάνιση όλων...

Ωράριο Λειτουργίας

 • Δευτέρα: 9:00-21:30
 • Τρίτη: 9:00-21:30
 • Τετάρτη: 9:00-21:30
 • Πέμπτη: 9:00-21:30
 • Παρασκευή: 9:00-21:30
 • Σάββατο: 9:00-17:30
 • Κυριακή: 9:00-17:30

Τηλεφωνήστε καθημερινά ή κλείστε online όλο το 24ώρο.

Λάμπρος Καλαντζής

Λάμπρος Καλαντζής

Εξυπηρετούμε όλη την Αττική

Κάλεσε για την συγκεκριμένη προσφορά

Ενημέρωσε ότι τους καλείς για την προσφορά του MyConstructor.gr

Αναλαμβάνουμε την έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού με αξιοπιστία και υπευθυνότητα σε πολύ οικονομική τιμή. Καλέστε για ραντεβού Δευ-Κυρ 9:00-22:00.

Εγγύηση Ικανοποίησης

Εγγύηση ικανοποίησης MyConstructor.gr

Στο myconstructor.gr θεωρούμε την ικανοποίηση των πελατών μας ως μέγιστη προτεραιότητα.

Το myconstructor.gr αποδεικνύοντας την αξιοπιστία του και τον σεβασμό του σε εσάς σας παρέχει εγγύηση ικανοποίησης στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Εάν η υπηρεσία ραντεβού από το MyConstructor είναι χαμηλής ποιότητας ή αντίθετη των προσδοκιών σας.
 • Εάν υπάρχει υπαιτιότητα του συνεργάτη επαγγελματία / τεχνικού σε περίπτωση ζημιών.
 • Εάν αντιμετωπίσατε κάποιο οποιοδήποτε μικρό ή σοβαρό πρόβλημα κατά τη διάρκεια της συνεργασία μας με το myconstructor.gr.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας το συντομότερο δυνατό για να ξεκινήσουμε τη διαδικασία της Εγγύησης Ικανοποίησης.

Πώς λειτουργεί

Αφού συγκεντρώσουμε τα βασικά στοιχεία επικοινωνίας σας και του ραντεβού που υπήρξε το πρόβλημα, το τμήμα υποστήριξης του MyConstructor θα ξεκινήσει άμεσα τις διαδικασίες να επιλύσει την υπόθεση σας.

Σε κάθε online ραντεβού ή ραντεβού που κλείνετε μέσω του επίσημου τηλεφωνικού αριθμού του myconstructor.gr 2103009323, τα οποία καλύπτονται από την Εγγύηση Ικανοποίησης, το MyConstructor θα διορθώσει οποιοδήποτε θέμα προκύψει με τους εξής τρόπους:

 • Θα έρθει σε επικοινωνία με εσάς να διαπιστώσει που ακριβώς παρουσιάστηκε η κακή ή προβληματική εξυπηρέτηση.
 • Θα επικοινωνήσει άμεσα με τον επαγγελματία για να διορθώσει το όποιο πρόβλημα και να φέρει εις πέρας σωστά την εργασία ή υπηρεσία είτε με τον ίδιο συνεργάτη τεχνικό είτε με άλλον συνεργάτη του myconstructor.gr.
 • Εάν δεν καλυφθούν οι ανάγκες με τις παραπάνω ενέργειες, η εταιρία του MyConstructor είναι διατεθειμένη να σας επιστρέψει το ποσό που αντιστοιχεί έως και 100% της αξίας της υπηρεσίας που λάβατε με μέγιστο ποσό 1500€.

Προϋποθέσεις Εγγύησης Ικανοποίησης

Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να ανατρέξετε στην Εγγύηση Ικανοποίησης όταν όλα τα παρακάτω ισχύουν:

 • Μείνατε δυσαρεστημένος από την υπηρεσία που λάβατε.
 • Έχετε κλείσει την συμφωνία για την ανάθεση της υπηρεσίας και την τιμή είτε online από το site του MyConstructor είτε τηλεφωνικά στο κεντρικό μας τηλ 2103009323. Η εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση ανάθεσης και συμφωνίας των όρων απευθείας με τον τεχνικό.
 • Το αντικείμενο της εργασίας ή της υπηρεσίας ήταν σαφώς ορισμένο και ξεκάθαρο από την περιγραφή της υπηρεσίας που είναι αναρτημένη στο site.
 • Έχετε αποδεικτικά πληρωμής του τεχνικού για την συγκεκριμένη εργασία.
 • Η Εγγύηση Ικανοποίησης ισχύει για χρονικό διάστημα 7 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα ολοκλήρωσης της εργασίας κατόπιν αναφοράς του προβλήματος σας.
 • Η Εγγύηση Ικανοποίησης ισχύει για όλες τις υπηρεσίες που προσφέρουμε, στο myconstructor.gr.
 • Η Εγγύηση Ικανοποίησης ισχύει εντός του νομού Αττικής και παρέχεται πλέον των λοιπών δικαιωμάτων σας, τα οποία παραμένουν σε ισχύ.

Για το θέμα αυτό, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο info@myconstructor.gr ή τηλεφωνικά στο 210 300 93 23.

Κάλεσε για την συγκεκριμένη προσφορά

Ενημέρωσε ότι τους καλείς για την προσφορά του MyConstructor.gr

Κλείσε Τώρα -10%

Υπολόγισε την τελική τιμή και κέρδισε έως και -10% έκπτωση!

Επίλεξε εργασία

Για ενοικίαση επιλέξτε πόσα τ.μ. είναι το ακίνητο σας.
Για το εξοικονομώ κατ οίκον επιλέξτε «για το πρόγραμμα εξοικονομώ κατ οίκον».

Υποχρεωτικό πεδίο!

 • Αν έχετε κάτοψη του ακινήτου παρακαλούμε να την έχετε διαθέσιμη στο ραντεβού.
 • Επίσης θα χρειαστεί το E9 ή το συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή την γονική παροχή ή αποδοχή κληρονομιάς ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο που να φαίνονται τα στοιχεία του ιδιοκτήτη.

Πόσα τετραγωνικά μέτρα είναι το ακινητό σας;

Υποχρεωτικό πεδίο!

Παρακαλώ συμπληρώστε πάνω από 1 .

Πρέπει να εκδοθεί παράβολο αξίας 5€ από το taxisnet με κωδικό 8012.

Υποχρεωτικό πεδίο!

Υποχρεωτικό πεδίο!

Παρακαλούμε γράψτε και στην συνέχεια επιλέξτε την διεύθυνση σας!

Παρακαλούμε συμπληρώστε όλες τις υποχρεωτικές ερωτήσεις!

Αξιολογήσεις χρηστών

4.9/5
(66)

Ποιότητα 99.6%

Αξιοπιστία 100%

Τιμή 100%

Συνέπεια 100%

Συμπεριφορά 100%

Καθαριότητα 100%

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
28-02-2023

Εξυπηρέτηση και η ταχύτητα ήταν εξαιρετικά ευχαριστώ πολύ

θοδωρης τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-03-2023

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-03-2023

Συνεπής στο ραντεβού του ολοκλήρωσε τη διαδικασία χωρίς κανένα πρόβλημα.πολυ καλή επιλογη

. λ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-03-2023

ΣΩΤΗΡΗΣ Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-03-2023

Αθανάσιος .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-03-2023

εξαιρετικος!

Γιωργος .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
03-03-2023

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-03-2023

Αμεσος,αξιόπιστος.

φωκιων Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-03-2023

ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ!! ΗΤΑΝ ΠΟΛΥ ΣΥΝΕΠΗΣ,ΑΨΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΟΣ. ΓΕΝΙΚΑ ΦΑΙΝΟΤΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ ΠΑΙΔΙ.

Αναστασία Ζ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
15-03-2023

Άψογη και άμεση εξυπηρέτηση. Ευχαριστούμε πολύ.

Πελαγία .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
18-03-2023

Άμεση και σωστή εξυπηρέτηση.

Χρύσανθος .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
20-03-2023

Μιχαηλ .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
17-03-2023

Γιώργος Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
28-02-2023

Άψογος,κατατοπιστικός,εξυπηρετικός

ΜΙΧΑΛΗΣ Δ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-02-2023

Ευχαριστω πολύ για την άμεση εξυπηρέτηση!

Γεωργία .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
17-02-2023

Νικηφόρος Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
17-02-2023

μαρτινα κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
15-02-2023

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-01-2023

Συνεπείς στο ραντεβού. Στο συμφωνημένο ποσο

Βασιλης Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-01-2023

Συνεπής και στο ραντεβού του και στην αποστολή του ενεργειακού πιστοποιητικού μετά την αυτοψία.

ΑΝΝΑ .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
16-12-2022

ελενη κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
31-12-2022

Προτείνεται.

Χρηστος Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-12-2022

Εξαιρετικά όλα

Μαρία Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-12-2022

Συνεπής, ευγενικός και πολύ επαγγελματίας. Με πήρε τηλ μια μέρα πριν για να μου το επιβεβαιώσει. Το ενεργειακό πιστοποιητικό μου το έστειλε σε 2 ώρες στο email.

Φωτης Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-12-2022

ΝΙΚΟΣ Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-12-2022

Θα έπρεπε να ενημερωθώ είτε από το site σας είτε από τον επιθεωρητή όταν με κάλεσε την παραμονή, για το επιπλέον κόστος για την κάτοψη του χώρου.

Νικόλαος .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
10-12-2022

Έμεινα πολύ ευχαριστημένη

/ Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
28-11-2022

Ήρθε στην ώρα του. Ευγενεστατος. Την ίδια μέρα μου παρέδωσε και το ενεργειακό πιστοποιητικό

δημητρης μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-11-2022

αικατερινη τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-11-2022

Άριστη συνεργασία σε όλους τους τομείς

γιωργος μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
18-10-2022

Όλα πήγαν θαυμασια δεν είχα κανένα προβλημα

γιωργος β.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-10-2022

. σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
28-10-2022

γιαννης κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-09-2022

Αλεξανδρα Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
16-09-2022

Ουρανια Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
26-09-2022

Τσιγκρης π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-09-2022

Επαγγελματίας κι ευγενέστατος

Παναγιωτου Ν.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-08-2022

Όλοι οι συνεργάτες, με τους οποίους μίλησα, ήταν πάρα πολύ καλοί και εξυπηρετικοι. Ο κ. Καλαντζης ομως, με τον οποίο συνεργάστηκα, ήταν αψογος επαγγελματιας, ταχιστος στο αποτέλεσμα και ευγενεστατος στο ήθος.

Λυδια Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-08-2022

Με τον κ. Καλαντζή είχαμε μια άψογη συνεργασία, κλείσαμε τηλ ραντεβού, του έστειλα με mail τα στοιχεία που χρειάζονται, ήταν απολύτως συνεπής στο ραντεβού και σε λιγότερο από 24 ώρες μου έστειλε το ΠΕΑ. Σε τηλ μετά για κάποια απορία μου ήταν ευγενής και κατατοπιστικός και λύθηκε αμέσως το θέμα εντοπισμού του ΠΕΑ στο ΥΠΕΚΑ.

ελενη γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-08-2022

Συνεπέστατος και εξαιρετικός επαγγελματίας!!

Αναστασιος .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-08-2022

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-08-2022

Άψογοι σε όλα. Στην επικοινωνία, και στο αντικείμενο. Ευγενικοί συνεπείς και γρήγοροι. Και λογικότατες τιμές. Θα τους χρησιμοποιήσω ξανά σε κάθε ευκαιρία

Παντελης .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-08-2022

Άψογος επαγγελματίας. Θα τον ξαναπροτιμήσω.

Νταη Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
14-08-2022

ΙΩΑΝΝΗΣ Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-08-2022

Δερδελη Ε.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-08-2022

Στην ώρα του και νωρίτερα, ευγενικός, γρηγορος, συννεοησιμος.

αγγελινα υ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-06-2022

Ηρω Χ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
26-06-2022

Αμεσότητα, συνέπεια

γιακουμακη μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-06-2022

Αννυ Β. Εξαιρετικά συνεπής στο ραντεβού, ευγενέστατος, γρηγορος και αποτελεσματικος επαγγελματιας μηχανικος! Σας ευχαριστώ

Αννυ .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-06-2022

Εξαιρετική παρουσία και συνεργασία. Άμεσο αποτέλεσμα Έμπνευση εμπιστοσύνης για επίσκεψη σε ιδιώτες

Κατερίνα .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-06-2022

Πολύ καλός και άμεσος μου έστειλε το ΠΕΑ την ίδια ημέρα. Τον συστήνω !!!

Ευθύμιος Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-06-2022

Παναγιώτης Β.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-04-2022

Άμεση εξυπηρέτηση, ευγένεια, ταχύτατη έκδοση του πιστοποιητικού. Ανεπιφύλακτα ο κύριος Καλαντζής είναι ο "δικός μας άνθρωπος". Συγχαρητήρια για τον επαγγελματισμό σας!

Μαριέττα Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-04-2022

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
11-04-2022

Αμεση εξυπηρέτηση, πολύ καλή συνεργασία. Σας προτείνω ανεπιφύλακτα.

ΧΡΙΣΤΙΝΑ Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
15-04-2022

Μαριέττα Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
16-04-2022

Πολύ καλή εξυπηρέτηση, συστήνω ανεπιφύλακτα.

Αντιγόνη .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
25-04-2022

ΑΝΤΙΓΟΝΗ Ρ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
31-03-2022

Γιωργος Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-03-2022

Πολύ καλή εξυπηρέτηση.Γρήγορη έκδοση του πιστοποιητικού.

Dionisia T.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-03-2022

Γρήγορη εξυπηρέτηση!

Νικολια Χ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
15-03-2022

ΠΕΤΡΟΣ Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
16-03-2022

Άψογος επαγγελματίας.Σε μια μέρα ολοκλήρωσε την διαδικασία.

Αθηνά Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-03-2022

πολύ καλή και εξυπηρέτηση!!!

κατερινα .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-03-2022

Ευσταθία Τ.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
19-09-2022

Για ΦΠΑ και παραβολο

Μερσίνα .

Εμφάνιση όλων

Έκανες κάποια εργασία;

Γράψε την αξιολόγηση σου!

Ποιότητα

Αξιοπιστία

Τιμή

Συνέπεια

Συμπεριφορά

Καθαριότητα

Καταχώρηση αξιολόγησης
Παρακαλώ περιμένετε...