Κωνσταντίνος Καλμαντής

Κωνσταντίνος Καλμαντής

Εξυπηρετούμε όλη την Αττική

Έμπειρος μηχανολόγος μηχανικός Ε.Μ.Π. Άμεσα και με αξιοπιστία στο χώρο σας.

Φωτογραφίες

Έμφάνιση όλων

Υπηρεσίες

Η προσφορά περιλαμβάνει αποκλειστικά την αμοιβή του μηχανικού για την έκδοση της βεβαίωσης ακινήτου περί μη αυθαιρεσίας εκτάσεως μεγαλύτερης των διακοσίων (200) τ.μ. Η βεβαίωση έχει ισχύ για δυο μήνες μετά την έκδοση της.

Σε περίπτωση που ο μηχανικός χρειαστεί να ανατρέξει στην πολεοδομία για την εύρεση των απαραίτητων δικαιολογητικών, υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση πενήντα (50) ευρώ.

Τα δικαιολογητικά για την έκδοση της βεβαίωσης είναι:

 • το συμβόλαιο ιδιοκτησίας
 • η οικοδομική άδεια
 • τα αρχιτεκτονικά σχέδια (όψεις, κατόψεις, τομές)
 • το τοπογραφικό/διάγραμμα κάλυψης

Σε περίπτωση που τα παραπάνω έγγραφα δεν υπάρχουν εκδίδονται από την αρχή με τα ακόλουθα κόστη:

 • Το κόστος για τον σχεδιασμό της κάτοψης ανέρχεται σε 1.5€/τ.μ.
 • Το κόστος για τον σχεδιασμό των όψεων ανέρχεται σε 1€/τ.μ.
 • Το κόστος για τον σχεδιασμό των τομών ανέρχεται σε 1€/τ.μ.
 • Το κόστος για τον σχεδιασμό του τοπογραφικού διαγράμματος κάλυψης ανέρχεται στα 250€, εφ όσον το αγροτεμάχιο δεν ξεπερνάει το μισό στρέμμα.

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία και ώρα συνάντησης στο χώρο που πρόκειται να γίνει το ενεργειακό πιστοποιητικό.

Δικαιολογητικά για την έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού αποτελούν:

 • Κάτοψη
 • Τίτλος Ιδιοκτησίας (Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή Ε9 ή γονική παροχή)
 • Αριθμός Οικοδομικής Αδείας για κατοικίες χτισμένες μετά την 1/3/1983
 • Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου από την υπηρεσία taxisnet με κωδικό 8014 αξίας 30 € με τους κωδικούς του ιδιοκτήτη του ακινήτου.
 • Πρόσβαση στο Λέβητα (Πετρελαίου ή Φυσικού αερίου) ή Φύλλο Ελέγχου

Στο ενεργειακό πιστοποιητικό αναφέρεται η ενεργειακή κλάση του ακινήτου, καθώς και προτάσεις του ενεργειακού επιθεωρητή για βελτίωση της υπάρχουσας κλάσης. Επίσης, σας στέλνουμε μέσω e-mail τους απαραίτητους κωδικούς, τον αύξοντα αριθμό και τον κλειδάριθμο που απαιτούνται για την καταχώρηση του μισθωτηρίου συμβολαίου στο taxisnet. Προαιρετικά μπορείτε να παραλάβετε το πιστοποιητικό ταχυδρομικώς ή μέσω courier, με δική σας επιβάρυνση. Αναλαμβάνουμε και την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών στην επαρχία εξ αποστάσεως με την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη κάτοψης και η λήψη φωτογραφιών του ακινήτου εσωτερικά, εξωτερικά και περιμετρικά.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης της κάτοψης υπάρχει επιπλέον χρέωση 0,10€ / τ.μ για τον σχεδιασμό σκαριφήματος. H προσφορά ισχύει για ακίνητα άνω των χιλίων (1000) τ.μ. Το ενεργειακό πιστοποιητικό δεν γίνεται να εκδοθεί για αυθαίρετο ακίνητο ή ακίνητο με αυθαιρεσίες. Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει χρέωση για τα οδοιπορικά του μηχανικού 10€.

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία και ώρα συνάντησης στο χώρο που πρόκειται να γίνει το ενεργειακό πιστοποιητικό.

Δικαιολογητικά για την έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού αποτελούν:

 • Κάτοψη
 • Τίτλος Ιδιοκτησίας (Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή Ε9 ή γονική παροχή)
 • Αριθμός Οικοδομικής Αδείας για κατοικίες χτισμένες μετά την 1/3/1983
 • Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου από την υπηρεσία taxisnet με κωδικό 8013 αξίας 10 € με τους κωδικούς του ιδιοκτήτη του ακινήτου.

Στο ενεργειακό πιστοποιητικό αναφέρεται η ενεργειακή κλάση του ακινήτου, καθώς και προτάσεις του ενεργειακού επιθεωρητή για βελτίωση της υπάρχουσας κλάσης. Επίσης, σας στέλνουμε μέσω e-mail τους απαραίτητους κωδικούς, τον αύξοντα αριθμό και τον κλειδάριθμο που απαιτούνται για την καταχώρηση του μισθωτηρίου συμβολαίου στο taxisnet. Προαιρετικά μπορείτε να παραλάβετε το πιστοποιητικό ταχυδρομικώς ή μέσω courier, με δική σας επιβάρυνση. Αναλαμβάνουμε και την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών στην επαρχία εξ αποστάσεως με την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη κάτοψης και η λήψη φωτογραφιών του ακινήτου εσωτερικά, εξωτερικά και περιμετρικά.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης της κάτοψης υπάρχει επιπλέον χρέωση 0,10 € / τμ + φπα για τον σχεδιασμό σκαριφήματος. H προσφορά ισχύει για ακίνητα μέχρι χίλια (1000) τ.μ. Το ενεργειακό πιστοποιητικό δεν γίνεται να εκδοθεί για αυθαίρετο ακίνητο ή ακίνητο με αυθαιρεσίες. Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει χρέωση για τα οδοιπορικά του μηχανικού 10€.

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία και ώρα συνάντησης στον χώρο που πρόκειται να γίνει το ενεργειακό πιστοποιητικό.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού αποτελούν:

 • Κάτοψη
 • Τίτλος Ιδιοκτησίας (Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή Ε9 ή γονική παροχή)
 • Αριθμό Πρωτοκόλλου Δήλωσης κτηματολογίου
 • Αριθμός Οικοδομικής Αδείας για κατοικίες χτισμένες μετά την 1/3/1983

Η διαδικασία έχει ως εξής: κλείνουμε ραντεβού, έρχεται ο ενεργειακός επιθεωρητής για να κάνει αυτοψία στο ακίνητο και μετά από τις απαραίτητες μετρήσεις εκδίδεται το ενεργειακό πιστοποιητικό άμεσα μέσα σε 1-3 εργάσιμες ημέρες.

Στο ενεργειακό πιστοποιητικό αναφέρεται η ενεργειακή κλάση του ακινήτου, καθώς και προτάσεις του ενεργειακού επιθεωρητή για βελτίωση της υπάρχουσας κλάσης. Επίσης, σας στέλνουμε μέσω e-mail τους απαραίτητους κωδικούς, τον αύξοντα αριθμό και τον κλειδάριθμο που απαιτούνται για την καταχώρηση του μισθωτηρίου συμβολαίου στο taxisnet. Προαιρετικά μπορείτε να παραλάβετε το πιστοποιητικό ταχυδρομικώς ή μέσω courier, με δική σας επιβάρυνση. Αναλαμβάνουμε και την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών στην επαρχία εξ αποστάσεως με την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη κάτοψης και η λήψη φωτογραφιών του ακινήτου εσωτερικά, εξωτερικά και περιμετρικά. Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης της κάτοψης υπάρχει επιπλέον χρέωση δέκα (10) ευρώ για τον σχεδιασμό σκαριφήματος. H προσφορά ισχύει για ακίνητα μέχρι τριάντα (30) τ.μ.

Επίσης, είναι απαραίτητη πλέον η έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου από την υπηρεσία taxisnet με κωδικό 8012 αξίας 5 € με τους κωδικούς του ιδιοκτήτη του ακινήτου.

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία και ώρα συνάντησης στο χώρο που πρόκειται να γίνει το ενεργειακό πιστοποιητικό.

Δικαιολογητικά για την έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού αποτελούν:

 • Κάτοψη
 • Τίτλος Ιδιοκτησίας (Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή Ε9 ή γονική παροχή)
 • Αριθμός Οικοδομικής Αδείας για κατοικίες χτισμένες μετά την 1/3/1983
 • Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου από την υπηρεσία taxisnet με κωδικό 8012 αξίας 5 € με τους κωδικούς του ιδιοκτήτη του ακινήτου
 • Πρόσβαση στο Λέβητα (Πετρελαίου ή Φυσικού αερίου) ή Φύλλο Ελέγχου

Στο ενεργειακό πιστοποιητικό αναφέρεται η ενεργειακή κλάση του ακινήτου, καθώς και προτάσεις του ενεργειακού επιθεωρητή για βελτίωση της υπάρχουσας κλάσης. Επίσης, σας στέλνουμε μέσω e-mail τους απαραίτητους κωδικούς, τον αύξοντα αριθμό και τον κλειδάριθμο που απαιτούνται για την καταχώρηση του μισθωτηρίου συμβολαίου στο taxisnet. Προαιρετικά μπορείτε να παραλάβετε το πιστοποιητικό ταχυδρομικώς ή μέσω courier, με δική σας επιβάρυνση. Αναλαμβάνουμε και την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών στην επαρχία εξ αποστάσεως με την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη κάτοψης και η λήψη φωτογραφιών του ακινήτου εσωτερικά, εξωτερικά και περιμετρικά.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης της κάτοψης υπάρχει επιπλέον χρέωση δέκα (10) ευρώ για τον σχεδιασμό σκαριφήματος. H προσφορά ισχύει για ακίνητα μέχρι τριάντα (30) τ.μ. Το ενεργειακό πιστοποιητικό δεν γίνεται να εκδοθεί για αυθαίρετο ακίνητο ή ακίνητο με αυθαιρεσίες. Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει χρέωση για τα οδοιπορικά του μηχανικού 10€.

Η διαδικασία ηλεκτρολογικού πιστοποιητικού 30 τμ περιλαμβάνει τις μετρήσεις που πρέπει αρχικά να γίνουν από τον ηλεκτρολόγο μηχανικό με την βοήθεια ειδικού οργάνου, ώστε να ελεγχθούν οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, οι δοκιμές για διαπίστωση της ορθής λειτουργίας και ο οπτικός έλεγχος.

 • Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση του πιστοποιητικού.
 • Επίσης , είναι υποχρεωτικό να υπάρχει πίνακας και ρελέ διαφυγής στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση για την έκδοση του πιστοποιητικού.

Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται τα ακόλουθα :

 • Όνομα, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ ιδιοκτήτη
 • Διεύθυνση ακινήτου, όροφο ακινήτου και τον αριθμό διαμερίσματος (είναι προαιρετικό αλλά μπορείτε να το βρείτε στα κοινόχρηστα ή στο συμβόλαιο)
 • Αριθμό παροχής ΔΕΗ
 • Κατάστημα ΔΕΗ
 • Τύπος τιμολογίου (Γ1, Γ21 κοκ).  Αν έχει νυχτερινό ή όχι ( Γ1Ν κοκ). Συμφωνημένη ισχύς υποχρεωτικά.

Η ισχύς του πιστοποιητικού είναι για οικιακούς χώρους 10 χρόνια και για καταστήματα 5 χρόνια .

Για ηλεκτρονική κατάθεση στην ΔΕΔΔΗΕ υπάρχει έξτρα επιβάρυνση +10€ .

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία και ώρα συνάντησης στο χώρο που πρόκειται να γίνει το ενεργειακό πιστοποιητικό.

Δικαιολογητικά για την έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού αποτελούν:

 • Κάτοψη
 • Τίτλος Ιδιοκτησίας (Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή Ε9 ή γονικη παροχή)
 • Αριθμός Οικοδομικής Αδείας για κατοικίες χτισμένες μετά την 1/3/1983
 • Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου από την υπηρεσία taxisnet με κωδικό 8012 αξίας 5 € με τους κωδικούς του ιδιοκτήτη του ακινήτου
 • Πρόσβαση στο Λέβητα (Πετρελαίου ή Φυσικού αερίου) ή Φύλλο Ελέγχου

Στο ενεργειακό πιστοποιητικό αναφέρεται η ενεργειακή κλάση του ακινήτου, καθώς και προτάσεις του ενεργειακού επιθεωρητή για βελτίωση της υπάρχουσας κλάσης. Επίσης, σας στέλνουμε μέσω e-mail τους απαραίτητους κωδικούς, τον αύξοντα αριθμό και τον κλειδάριθμο που απαιτούνται για την καταχώρηση του μισθωτηρίου συμβολαίου στο taxisnet. Προαιρετικά μπορείτε να παραλάβετε το πιστοποιητικό ταχυδρομικώς ή μέσω courier, με δική σας επιβάρυνση. Αναλαμβάνουμε και την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών στην επαρχία εξ αποστάσεως με την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη κάτοψης και η λήψη φωτογραφιών του ακινήτου εσωτερικά, εξωτερικά και περιμετρικά.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης της κάτοψης υπάρχει επιπλέον χρέωση δέκα (10) ευρώ για τον σχεδιασμό σκαριφήματος. H προσφορά ισχύει για ακίνητα μέχρι εκατό (100) τ.μ. Το ενεργειακό πιστοποιητικό δεν γίνεται να εκδοθεί για αυθαίρετο ακίνητο ή ακίνητο με αυθαιρεσίες. Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει χρέωση για τα οδοιπορικά του μηχανικού 10€.

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία και ώρα συνάντησης στο χώρο που πρόκειται να γίνει το ενεργειακό πιστοποιητικό.

Δικαιολογητικά για την έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού αποτελούν:

 • Κάτοψη
 • Τίτλος Ιδιοκτησίας (Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή Ε9 ή γονική παροχή)
 • Αριθμός Οικοδομικής Αδείας για κατοικίες χτισμένες μετά την 1/3/1983
 • Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου από την υπηρεσία taxisnet με κωδικό 8012 αξίας 5 € με τους κωδικούς του ιδιοκτήτη του ακινήτου
 • Πρόσβαση στο Λέβητα (Πετρελαίου ή Φυσικού αερίου) ή Φύλλο Ελέγχου

Στο ενεργειακό πιστοποιητικό αναφέρεται η ενεργειακή κλάση του ακινήτου, καθώς και προτάσεις του ενεργειακού επιθεωρητή για βελτίωση της υπάρχουσας κλάσης. Επίσης, σας στέλνουμε μέσω e-mail τους απαραίτητους κωδικούς, τον αύξοντα αριθμό και τον κλειδάριθμο που απαιτούνται για την καταχώρηση του μισθωτηρίου συμβολαίου στο taxisnet. Προαιρετικά μπορείτε να παραλάβετε το πιστοποιητικό ταχυδρομικώς ή μέσω courier, με δική σας επιβάρυνση. Αναλαμβάνουμε και την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών στην επαρχία εξ αποστάσεως με την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη κάτοψης και η λήψη φωτογραφιών του ακινήτου εσωτερικά, εξωτερικά και περιμετρικά.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης της κάτοψης υπάρχει επιπλέον χρέωση δέκα (10) ευρώ για τον σχεδιασμό σκαριφήματος. H προσφορά ισχύει για ακίνητα μέχρι εβδομήντα πέντε (75)τ.μ. τ.μ. Το ενεργειακό πιστοποιητικό δεν γίνεται να εκδοθεί για αυθαίρετο ακίνητο ή ακίνητο με αυθαιρεσίες. Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει χρέωση για τα οδοιπορικά του μηχανικού 10€.

Ενεργειακό πιστοποιητικό για το εξοικονομώ κατ οίκων

Η διαδικασία ηλεκτρολογικού πιστοποιητικού 100 τμ περιλαμβάνει τις μετρήσεις που πρέπει αρχικά να γίνουν από τον ηλεκτρολόγο μηχανικό με την βοήθεια ειδικού οργάνου, ώστε να ελεγχθούν οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, οι δοκιμές για διαπίστωση της ορθής λειτουργίας και ο οπτικός έλεγχος.

 • Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση του πιστοποιητικού.
 • Επίσης , είναι υποχρεωτικό να υπάρχει πίνακας και ρελέ διαφυγής στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση για την έκδοση του πιστοποιητικού.

Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται τα ακόλουθα :

 • Όνομα, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ ιδιοκτήτη
 • Διεύθυνση ακινήτου, όροφο ακινήτου και τον αριθμό διαμερίσματος (είναι προαιρετικό αλλά μπορείτε να το βρείτε στα κοινόχρηστα ή στο συμβόλαιο)
 • Αριθμό παροχής ΔΕΗ
 • Κατάστημα ΔΕΗ
 • Τύπος τιμολογίου (Γ1, Γ21 κοκ).  Αν έχει νυχτερινό ή όχι ( Γ1Ν κοκ). Συμφωνημένη ισχύς υποχρεωτικά.

Η ισχύς του πιστοποιητικού είναι για οικιακούς χώρους 10 χρόνια ενώ για καταστήματα 5 χρόνια.

Για ηλεκτρονική κατάθεση υπάρχει έξτρα επιβάρυνση 10€ συν φπα.

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία και ώρα συνάντησης στο χώρο που πρόκειται να γίνει το ενεργειακό πιστοποιητικό.

Δικαιολογητικά για την έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού αποτελούν:

 • Κάτοψη
 • Τίτλος Ιδιοκτησίας (Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή Ε9 ή γονική παροχή)
 • Αριθμός Οικοδομικής Αδείας για κατοικίες χτισμένες μετά την 1/3/1983
 • Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου από την υπηρεσία taxisnet με κωδικό 8012 αξίας 5 € με τους κωδικούς του ιδιοκτήτη του ακινήτου
 • Πρόσβαση στο Λέβητα (Πετρελαίου ή Φυσικού αερίου) ή Φύλλο Ελέγχου

Στο ενεργειακό πιστοποιητικό αναφέρεται η ενεργειακή κλάση του ακινήτου, καθώς και προτάσεις του ενεργειακού επιθεωρητή για βελτίωση της υπάρχουσας κλάσης. Επίσης, σας στέλνουμε μέσω e-mail τους απαραίτητους κωδικούς, τον αύξοντα αριθμό και τον κλειδάριθμο που απαιτούνται για την καταχώρηση του μισθωτηρίου συμβολαίου στο taxisnet. Προαιρετικά μπορείτε να παραλάβετε το πιστοποιητικό ταχυδρομικώς ή μέσω courier, με δική σας επιβάρυνση. Αναλαμβάνουμε και την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών στην επαρχία εξ αποστάσεως με την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη κάτοψης και η λήψη φωτογραφιών του ακινήτου εσωτερικά, εξωτερικά και περιμετρικά.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης της κάτοψης υπάρχει επιπλέον χρέωση δεκαπέντε (15) ευρώ για τον σχεδιασμό σκαριφήματος. H προσφορά ισχύει για ακίνητα μέχρι εκατόν πενήντα (150) τ.μ. Το ενεργειακό πιστοποιητικό δεν γίνεται να εκδοθεί για αυθαίρετο ακίνητο ή ακίνητο με αυθαιρεσίες. Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει χρέωση για τα οδοιπορικά του μηχανικού 10€.

Η διαδικασία ηλεκτρολογικού πιστοποιητικού 150 τμ περιλαμβάνει τις μετρήσεις που πρέπει αρχικά να γίνουν από τον ηλεκτρολόγο μηχανικό με την βοήθεια ειδικού οργάνου, ώστε να ελεγχθούν οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, οι δοκιμές για διαπίστωση της ορθής λειτουργίας και ο οπτικός έλεγχος.

 • Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση του πιστοποιητικού.
 • Επίσης , είναι υποχρεωτικό να υπάρχει πίνακας και ρελέ διαφυγής στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση για την έκδοση του πιστοποιητικού.

Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται τα ακόλουθα :

 • Όνομα, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ ιδιοκτήτη
 • Διεύθυνση ακινήτου, όροφο ακινήτου και τον αριθμό διαμερίσματος (είναι προαιρετικό αλλά μπορείτε να το βρείτε στα κοινόχρηστα ή στο συμβόλαιο)
 • Αριθμό παροχής ΔΕΗ
 • Κατάστημα ΔΕΗ
 • Τύπος τιμολογίου (Γ1, Γ21 κοκ).  Αν έχει νυχτερινό ή όχι ( Γ1Ν κοκ). Συμφωνημένη ισχύς υποχρεωτικά.

Η ισχύς του πιστοποιητικού είναι για οικιακούς χώρους 10 χρόνια ενώ για καταστήματα 5 χρόνια.

Για ηλεκτρονική κατάθεση υπάρχει έξτρα επιβάρυνση 10€ συν φπα.

Η διαδικασία ηλεκτρολογικού πιστοποιητικού 200 τμ περιλαμβάνει τις μετρήσεις που πρέπει αρχικά να γίνουν από τον ηλεκτρολόγο μηχανικό με την βοήθεια ειδικού οργάνου, ώστε να ελεγχθούν οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, οι δοκιμές για διαπίστωση της ορθής λειτουργίας και ο οπτικός έλεγχος.

 • Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση του πιστοποιητικού.
 • Επίσης , είναι υποχρεωτικό να υπάρχει πίνακας και ρελέ διαφυγής στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση για την έκδοση του πιστοποιητικού.

Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται τα ακόλουθα :

 • Όνομα, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ ιδιοκτήτη
 • Διεύθυνση ακινήτου, όροφο ακινήτου και τον αριθμό διαμερίσματος (είναι προαιρετικό αλλά μπορείτε να το βρείτε στα κοινόχρηστα ή στο συμβόλαιο)
 • Αριθμό παροχής ΔΕΗ
 • Κατάστημα ΔΕΗ
 • Τύπος τιμολογίου (Γ1, Γ21 κοκ).  Αν έχει νυχτερινό ή όχι ( Γ1Ν κοκ). Συμφωνημένη ισχύς υποχρεωτικά.

Η ισχύς του πιστοποιητικού είναι για οικιακούς χώρους 10 χρόνια ενώ για καταστήματα 5 χρόνια.

Για ηλεκτρονική κατάθεση υπάρχει έξτρα επιβάρυνση 10€ συν φπα.

Η προσφορά περιλαμβάνει αποκλειστικά την αμοιβή του μηχανικού για την έκδοση της βεβαίωσης ακινήτου περί μη αυθαιρεσίας εκτάσεως μικρότερης των εκατό (100) τ.μ. Η βεβαίωση έχει ισχύ για δύο μήνες μετά την έκδοση της.

Σε περίπτωση που ο μηχανικός χρειαστεί να ανατρέξει στην πολεοδομία για την εύρεση των απαραίτητων δικαιολογητικών, υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση πενήντα (50) ευρώ.

Τα δικαιολογητικά για την έκδοση της βεβαίωσης είναι:

 • το συμβόλαιο ιδιοκτησίας
 • η οικοδομική άδεια
 • τα αρχιτεκτονικά σχέδια (όψεις, κατόψεις, τομές)
 • το τοπογραφικό/διάγραμμα κάλυψης

Σε περίπτωση που τα παραπάνω έγγραφα δεν υπάρχουν εκδίδονται από την αρχή με τα ακόλουθα κόστη:

 • Το κόστος για τον σχεδιασμό της κάτοψης ανέρχεται σε 1.5€/τ.μ.
 • Το κόστος για τον σχεδιασμό των όψεων ανέρχεται σε 1€/τ.μ.
 • Το κόστος για τον σχεδιασμό των τομών ανέρχεται σε 1€/τ.μ.
 • Το κόστος για τον σχεδιασμό του τοπογραφικού διαγράμματος κάλυψης ανέρχεται στα 250€, εφ όσον το αγροτεμάχιο δεν ξεπερνάει το μισό στρέμμα.

Η διαδικασία ηλεκτρολογικού πιστοποιητικού άνω των 200 τμ περιλαμβάνει τις μετρήσεις που πρέπει αρχικά να γίνουν από τον ηλεκτρολόγο μηχανικό με την βοήθεια ειδικού οργάνου, ώστε να ελεγχθούν οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, οι δοκιμές για διαπίστωση της ορθής λειτουργίας και ο οπτικός έλεγχος.

 • Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση του πιστοποιητικού.
 • Επίσης , είναι υποχρεωτικό να υπάρχει πίνακας και ρελέ διαφυγής στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση για την έκδοση του πιστοποιητικού.

Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται τα ακόλουθα :

 • Όνομα, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ ιδιοκτήτη
 • Διεύθυνση ακινήτου, όροφο ακινήτου και τον αριθμό διαμερίσματος (είναι προαιρετικό αλλά μπορείτε να το βρείτε στα κοινόχρηστα ή στο συμβόλαιο)
 • Αριθμό παροχής ΔΕΗ
 • Κατάστημα ΔΕΗ
 • Τύπος τιμολογίου (Γ1, Γ21 κοκ).  Αν έχει νυχτερινό ή όχι ( Γ1Ν κοκ). Συμφωνημένη ισχύς υποχρεωτικά.

Η ισχύς του πιστοποιητικού είναι για οικιακούς χώρους 14 χρόνια ενώ για καταστήματα 7 χρόνια.

Η προσφορά περιλαμβάνει αποκλειστικά την αμοιβή του μηχανικού για την έκδοση της βεβαίωσης ακινήτου περί μη αυθαιρεσίας εκτάσεως από εκατό (100) έως διακόσια (200) τ.μ. Η βεβαίωση έχει ισχύ για δυο μήνες μετά την έκδοση της.

Σε περίπτωση που ο μηχανικός χρειαστεί να ανατρέξει στην πολεοδομία για την εύρεση των απαραίτητων δικαιολογητικών, υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση πενήντα (50) ευρώ.

Τα δικαιολογητικά για την έκδοση της βεβαίωσης είναι:

 • το συμβόλαιο ιδιοκτησίας
 • η οικοδομική άδεια
 • τα αρχιτεκτονικά σχέδια (όψεις, κατόψεις, τομές)
 • το τοπογραφικό/διάγραμμα κάλυψης

Σε περίπτωση που τα παραπάνω έγγραφα δεν υπάρχουν εκδίδονται από την αρχή με τα ακόλουθα κόστη:

 • Το κόστος για τον σχεδιασμό της κάτοψης ανέρχεται σε 1.5€/τ.μ.
 • Το κόστος για τον σχεδιασμό των όψεων ανέρχεται σε 1€/τ.μ.
 • Το κόστος για τον σχεδιασμό των τομών ανέρχεται σε 1€/τ.μ.
 • Το κόστος για τον σχεδιασμό του τοπογραφικού διαγράμματος κάλυψης ανέρχεται στα 250€, εφ όσον το αγροτεμάχιο δεν ξεπερνάει το μισό στρέμμα.

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία και ώρα συνάντησης στο χώρο που πρόκειται να γίνει το ενεργειακό πιστοποιητικό.

Δικαιολογητικά για την έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού αποτελούν:

 • Κάτοψη
 • Τίτλος Ιδιοκτησίας (Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή Ε9 ή γονική παροχή)
 • Αριθμός Οικοδομικής Αδείας για κατοικίες χτισμένες μετά την 1/3/1983
 • Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου από την υπηρεσία taxisnet με κωδικό 8012 αξίας 5 € με τους κωδικούς του ιδιοκτήτη του ακινήτου
 • Πρόσβαση στο Λέβητα (Πετρελαίου ή Φυσικού αερίου) ή Φύλλο Ελέγχου

Στο ενεργειακό πιστοποιητικό αναφέρεται η ενεργειακή κλάση του ακινήτου, καθώς και προτάσεις του ενεργειακού επιθεωρητή για βελτίωση της υπάρχουσας κλάσης. Επίσης, σας στέλνουμε μέσω e-mail τους απαραίτητους κωδικούς, τον αύξοντα αριθμό και τον κλειδάριθμο που απαιτούνται για την καταχώρηση του μισθωτηρίου συμβολαίου στο taxisnet. Προαιρετικά μπορείτε να παραλάβετε το πιστοποιητικό ταχυδρομικώς ή μέσω courier, με δική σας επιβάρυνση. Αναλαμβάνουμε και την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών στην επαρχία εξ αποστάσεως με την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη κάτοψης και η λήψη φωτογραφιών του ακινήτου εσωτερικά, εξωτερικά και περιμετρικά.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης της κάτοψης υπάρχει επιπλέον χρέωση είκοσι (20) ευρώ για τον σχεδιασμό σκαριφήματος. H προσφορά ισχύει για ακίνητα μέχρι διακόσια πενήντα (250) τ.μ. Το ενεργειακό πιστοποιητικό δεν γίνεται να εκδοθεί για αυθαίρετο ακίνητο ή ακίνητο με αυθαιρεσίες. Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει χρέωση για τα οδοιπορικά του μηχανικού 10€.

Εμφάνιση όλων...

Ωράριο Λειτουργίας

 • Δευτέρα: 9:00-21:30
 • Τρίτη: 9:00-21:30
 • Τετάρτη: 9:00-21:30
 • Πέμπτη: 9:00-21:30
 • Παρασκευή: 9:00-21:30
 • Σάββατο: 9:00-17:30
 • Κυριακή: 9:00-17:30

Τηλεφωνήστε καθημερινά ή κλείστε online όλο το 24ώρο.

Κωνσταντίνος Καλμαντής

Κωνσταντίνος Καλμαντής

Εξυπηρετούμε όλη την Αττική

Κάλεσε για την συγκεκριμένη προσφορά

Ενημέρωσε ότι τους καλείς για την προσφορά του MyConstructor.gr

Έμπειρος μηχανολόγος μηχανικός Ε.Μ.Π. Άμεσα και με αξιοπιστία στο χώρο σας.

Εγγύηση Ικανοποίησης

Εγγύηση ικανοποίησης MyConstructor.gr

Στο myconstructor.gr θεωρούμε την ικανοποίηση των πελατών μας ως μέγιστη προτεραιότητα.

Το myconstructor.gr αποδεικνύοντας την αξιοπιστία του και τον σεβασμό του σε εσάς σας παρέχει εγγύηση ικανοποίησης στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Εάν η υπηρεσία ραντεβού από το MyConstructor είναι χαμηλής ποιότητας ή αντίθετη των προσδοκιών σας.
 • Εάν υπάρχει υπαιτιότητα του συνεργάτη επαγγελματία / τεχνικού σε περίπτωση ζημιών.
 • Εάν αντιμετωπίσατε κάποιο οποιοδήποτε μικρό ή σοβαρό πρόβλημα κατά τη διάρκεια της συνεργασία μας με το myconstructor.gr.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας το συντομότερο δυνατό για να ξεκινήσουμε τη διαδικασία της Εγγύησης Ικανοποίησης.

Πώς λειτουργεί

Αφού συγκεντρώσουμε τα βασικά στοιχεία επικοινωνίας σας και του ραντεβού που υπήρξε το πρόβλημα, το τμήμα υποστήριξης του MyConstructor θα ξεκινήσει άμεσα τις διαδικασίες να επιλύσει την υπόθεση σας.

Σε κάθε online ραντεβού ή ραντεβού που κλείνετε μέσω του επίσημου τηλεφωνικού αριθμού του myconstructor.gr 2103009323, τα οποία καλύπτονται από την Εγγύηση Ικανοποίησης, το MyConstructor θα διορθώσει οποιοδήποτε θέμα προκύψει με τους εξής τρόπους:

 • Θα έρθει σε επικοινωνία με εσάς να διαπιστώσει που ακριβώς παρουσιάστηκε η κακή ή προβληματική εξυπηρέτηση.
 • Θα επικοινωνήσει άμεσα με τον επαγγελματία για να διορθώσει το όποιο πρόβλημα και να φέρει εις πέρας σωστά την εργασία ή υπηρεσία είτε με τον ίδιο συνεργάτη τεχνικό είτε με άλλον συνεργάτη του myconstructor.gr.
 • Εάν δεν καλυφθούν οι ανάγκες με τις παραπάνω ενέργειες, η εταιρία του MyConstructor είναι διατεθειμένη να σας επιστρέψει το ποσό που αντιστοιχεί έως και 100% της αξίας της υπηρεσίας που λάβατε με μέγιστο ποσό 1500€.

Προϋποθέσεις Εγγύησης Ικανοποίησης

Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να ανατρέξετε στην Εγγύηση Ικανοποίησης όταν όλα τα παρακάτω ισχύουν:

 • Μείνατε δυσαρεστημένος από την υπηρεσία που λάβατε.
 • Έχετε κλείσει την συμφωνία για την ανάθεση της υπηρεσίας και την τιμή είτε online από το site του MyConstructor είτε τηλεφωνικά στο κεντρικό μας τηλ 2103009323. Η εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση ανάθεσης και συμφωνίας των όρων απευθείας με τον τεχνικό.
 • Το αντικείμενο της εργασίας ή της υπηρεσίας ήταν σαφώς ορισμένο και ξεκάθαρο από την περιγραφή της υπηρεσίας που είναι αναρτημένη στο site.
 • Έχετε αποδεικτικά πληρωμής του τεχνικού για την συγκεκριμένη εργασία.
 • Η Εγγύηση Ικανοποίησης ισχύει για χρονικό διάστημα 7 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα ολοκλήρωσης της εργασίας κατόπιν αναφοράς του προβλήματος σας.
 • Η Εγγύηση Ικανοποίησης ισχύει για όλες τις υπηρεσίες που προσφέρουμε, στο myconstructor.gr.
 • Η Εγγύηση Ικανοποίησης ισχύει εντός του νομού Αττικής και παρέχεται πλέον των λοιπών δικαιωμάτων σας, τα οποία παραμένουν σε ισχύ.

Για το θέμα αυτό, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο info@myconstructor.gr ή τηλεφωνικά στο 210 300 93 23.

Κάλεσε για την συγκεκριμένη προσφορά

Ενημέρωσε ότι τους καλείς για την προσφορά του MyConstructor.gr

Κλείσε Τώρα -10%

Υπολόγισε την τελική τιμή και κέρδισε έως και -10% έκπτωση!

Επίλεξε εργασία

Για ενοικίαση επιλέξτε πόσα τ.μ. είναι το ακίνητο σας.
Για το εξοικονομώ κατ οίκον επιλέξτε «για το πρόγραμμα εξοικονομώ κατ οίκον».

Υποχρεωτικό πεδίο!

 • Αν έχετε κάτοψη του ακινήτου παρακαλούμε να την έχετε διαθέσιμη στο ραντεβού.
 • Επίσης θα χρειαστεί το E9 ή το συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή την γονική παροχή ή αποδοχή κληρονομιάς ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο που να φαίνονται τα στοιχεία του ιδιοκτήτη.

Πρέπει να εκδοθεί παράβολο αξίας 10€ από το taxisnet με κωδικό 8013.

Υποχρεωτικό πεδίο!

Υποχρεωτικό πεδίο!

Παρακαλούμε γράψτε και στην συνέχεια επιλέξτε την διεύθυνση σας!

Παρακαλούμε συμπληρώστε όλες τις υποχρεωτικές ερωτήσεις!

Αξιολογήσεις χρηστών

4.9/5
(140)

Ποιότητα 99.5%

Αξιοπιστία 99.4%

Τιμή 97.4%

Συνέπεια 99.4%

Συμπεριφορά 99%

Καθαριότητα 99.8%

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-10-2020

Μαγδα Δ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-07-2020

Ηταν ολα τελεια

Αναστασια .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
29-06-2020

ΟΛΑ ΑΨΟΓΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-03-2020

ΝΙΚΟΣ Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-02-2020

νικος ρ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
29-02-2020

Στέφανος Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
18-02-2020

Άψογη συμπεριφορά καί συνεργασία....

Γερασιμιος Β.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
27-01-2020

Ευγενής επαγγελματίας γρήγορος συνεπής και αποτελεσματικος

Αλέξανδρος Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
27-12-2019

Παρασκευή Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-11-2019

Άψογη συνεργασία, ταχύτητα εξυπηρέτησης!

Άννα .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-11-2019

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ!

Μινα Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-11-2019

Theano I.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-11-2019

Αναστασιος Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
28-11-2019

Πολύ ευχαριστημένος.

Αλεξανδρος Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
29-11-2019

Συνεπής στο ραντεβού του.

Ελένη Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-11-2019

Σωτηρία Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
28-10-2019

. Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
30-10-2019

το τελικο ποσο που μου εβγαλε οταν εκλεισα το ραντεβου ηταν 67€, και μου ζητησε 70€. Δεν το εκανα καν θεμα, αλλα οκ..καλο ειναι να υπαρχει συνεπεια.

ΕΦΗ Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
26-10-2019

Αλεξάνδρα Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-08-2019

Ιωαννης Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
25-07-2019

Many thanks! Both of you guys were extremely helpful, It was simple to set up a meeting already for the next morning, The communication was clear and professional, And we got the certificate fast, with zero surprises, and with a big smile.

Roy .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-06-2019

Αψόγη συνεργάσια

χαραλαμπος λ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-06-2019

γιωργος κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-06-2019

Άψογος.Θα τον συνιστούσα για σοβαρή και υπεύθυνη συνεργασία

χρηστος π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
20-05-2019

Μαιρη Δ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
27-05-2019

Ιωάννης Δ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
25-04-2019

Μιχαλης Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
25-04-2019

Αλέξανδρος Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-04-2019

Μαιρη Δ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-04-2019

Έμεινα ικανοποιημένη από τη συνεργασία μας.

μανωλη .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-04-2019

Αναστασία Ι.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
11-04-2019

Γεωργιος Λ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-04-2019

Αψογη συνεργασια, ειμαι πολυ ικανοποιημενη απο την επιλογη.

δαναη μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
15-04-2019

Δημήτρης Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-04-2019

Όλα τελειώσαν γρήγορα, πήρα το πιστοποιητικό το ίδιο βράδι και οταν την επόμενη μέρα χρειάστηκα τον κο Καλμαντή στο τηλ μιλήσαμε και με εξυπηρέτησε άμεσα. Έμεινα πολυ ευχαριστημένος

Θεόδωρος Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
25-03-2019

ΕΛΕΝΗ Ψ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-03-2019

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-02-2019

εξαιρετική συνεργασία και αψογη εξυπηρετηση

Μιλτιαδης Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
14-02-2019

Έμεινα ικανοποιημένος.

Βασίλης Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-01-2019

Ο κ. Καλμαντής Κωνσταντίνος ήταν άψογος Επαγγελματίας. Συγχαρητήρια....

Γιωργος Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-01-2019

Άριστος επαγγελματίας.

Αλέξανδρος Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-12-2018

Ο Κώστας ήταν άψογος και πολύ κατατοπιστικός και πολύ γρήγορη εξυπηρέτηση

παναγιωτης Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
14-11-2018

Όλα έγιναν στό χρόνο που είχαμε συμφωνήσει. Επαγγελματισμός,συνέπεια καί ευγένεια.

Ουρανια Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
16-11-2018

Βασιλικη Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-11-2018

Γιωργος Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-10-2018

Είμαι ευχαριστημενη

Κυριακούλα Δ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-10-2018

Παναγιώτης Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-10-2018

Μείναμε απόλυτα ευχαριστημένοι.

Χαρικλεια Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-10-2018

Αλεβίζος Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
14-09-2018

Γεώργιος Χ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-09-2018

Πολύ συνεπής ανθρώπινος αξιόλογος

κωσταντινα κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
27-06-2018

Ήρθε ο κύριος Κώστας και βγάλαμε 2 πιστοποιητικά (ΥΔΕ και ΠΕΑ) και μου τα έδωσε και τα δυο αμεσα

Σμαράγδα Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-04-2018

Εξαιρετικός μηχανικός και άψογη συνεργασία.

.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
17-04-2018

.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-03-2018

Πάρα πολύ καλή συνεργασία!!!

.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
26-03-2018

.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-03-2018

Συστήνω ανεπιφύλακτα τον κ.Καλμαντή.

.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-03-2018

.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
14-03-2018

.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-03-2018

.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
16-02-2018

Με τον κ.Καλμαντή είναι η 2η φορά που συνεργαζόμαστε για την έκδοση του ενεργειακού πιστοποιητικού για σπίτι που αφορά την Κρήτη.

.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
20-02-2018

Σε δύο εργάσιμες ήταν έτοιμο το πιστοποιητικό μου.

.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-02-2018

Μηχανικός υψηλών προδιαγραφών με άμεση εξυπηρέτηση!!!!

.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-02-2018

Με τον κ.Καλμαντή εκδώσαμε το ενεργειακό πιστοποιητικό.Μέσα σε 3 μέρες.

.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
27-02-2018

Με τον κ.Καλμαντή συνεργαστήκαμε για την έκδοση δύο ενεργειακών πιστοποιητικών.Άψογος σε όλα.

.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
27-02-2018

Με τον κ.Καλμαντή είχαμε άψογη συνεργασία.Συστήνω ανεπιφύλακτα.

.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
28-02-2018

Με τον κ.Καλμαντή συνεργαστήκαμε άψογα.

.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-02-2018

Εξυπηρετικότατος μηχανικός και πάρα πολύ συνεργάσιμος.

.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-02-2018

Εξαιρετικός ο κύριος Καλμαντής.Έμεινα πάρα πολύ ευχαριστημένος από τη συνεργασία που είχαμε.

.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-02-2018

Με τον κ.Καλμαντή βγάλαμε το ενεργειακό πιστοποιητικό για ένα ακίνητο που πρόκειται να ενοικιάσουμε.

.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-02-2018

ενεργειακό πιστοποιητικό μόνο με 38€+φπα!!!

.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-01-2018

Μας έβγαλε το πιστοποιητικό αμέσως για τη δουλειά που το ήθελα

.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
18-01-2018

Έχω κρατήσει το τηλέφωνο του κ.Καλμαντή Θα τον ξαναχρησιμοποιήσω ξανά και στο μέλλον για οποιαδήποτε άλλη τεχνική εργασία.

.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-01-2018

Μας το έστειλαν άμεσα μέσα σε 2 μέρες το είχα στα χέρια μου.

.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
26-01-2018

Ο Κος Καλμαντής είναι έμπειρος μηχανικός και απόλυτος γνώστης του αντικειμένου. Επαγγελματίας, συνεπής και ταχύτατος, θα τον πρότεινα ανεπιφύλακτα.

Τάκης Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
29-01-2018

Πολύ καλή εξυπηρέτηση και συνεννόηση

.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
29-01-2018

Πολύ καλή εξυπηρέτηση

.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
29-01-2018

Με τον κύριο Καλμαντή έγινε η έκδοση και του ενεργειακού πιστοποιητικού μου και ΔΕΗ.

.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
30-01-2018

Έμεινα πάρα πολύ ικανοποιημένος με τον κ.Καλμαντή.

.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
29-12-2017

Απίστευτη τιμή και εξαιρετική συνεργασία.

.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-12-2017

Συστήνω απόλυτα το γραφείο του κύριο Καλμαντή .Απόλυτα ικανοποιημένος.

Ειρήνη Β.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
29-11-2017

Πολυ καλη δουλεια, ευγενικος ανθρωπος

Ελευθέριος Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-11-2017

Γρηγορη δουλεια και πανω απο όλα καλη!!

νικος .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-11-2017

Ο μηχανικος ηταν τυπικος ακριβης και λεπτομερης, πολυ σωστη δουλεια Αγγελής Αντώνης

.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
25-10-2017

Συνεργάστηκα μαζί του άψογα και έμεινα απόλυτα ευχαριστημένος από τις υπηρεσίες που μας παρείχε.

.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-09-2017

Έμεινα αρκετά ικανοποιημένη, έγινε όλη η διαδικασία χωρίς να δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα.

Αλεξάνδρα Χ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-09-2017

Όλα πήγαν πολύ καλά με πολύ γρήγορη εξυπηρέτηση.

Σπύρος Δ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
14-09-2017

Άμεση ανταπόκριση και εξυπηρέτηση.Συστήνω ανεπιφύλακτα.

ΑΝΔΡΕΑΣ Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
30-06-2017

Πολύ καλή εξυπηρέτηση!

Γιάννης Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-06-2017

Όλα πήγαν καλά και έμεινα πολύ ικανοποιημένη με τη συνεργασία. Τον προτείνω οπωσδήποτε.

.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-05-2017

Πολύ σωστή εξυπηρέτηση!

Θάλεια .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
25-05-2017

Μια χαρά πήγαν όλα. Έμεινα πολυ ικανοποιημένη, ταχυτατος και εξυπηρετικότατος

Ελένη Δ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
27-05-2017

Έμεινα πολύ ικανοποιημένος από τη συνεργασία και τη συνέπεια.

Μιχάλης Δ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
29-05-2017

Έμεινα απόλυτα ικανοποιημένος από τη συνεργασία!

.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
03-05-2017

Έμεινα απόλυτα ικανοποιημένος από τη διαδικασία έκδοσης του ενεργειακού πιστοποιητικού με τον κύριο Καλμαντή.

Αντώνης Δ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
10-05-2017

Έμεινα πολύ ικανοποιημένη από τη συνεργασία με τον κύριο Καλμαντή, μας εξυπηρέτησε άμεσα, μας τα παρέδωσε και κάναμε αυτό που χρειαζόταν εύκολα.

Άννα Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-04-2017

Όλα καλά πήγαν με τον κύριο Καλμαντή. Μας διευκόλυνε πολύ στην έκδοση της διαδικασίας του πιστοποιητικού.

Παντελής Β.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-04-2017

Πολύ σωστός επαγγελματίας και γρήγορη εξυπηρέτηση.

Ευάγγελος Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
10-04-2017

Όλα πήγαν πολύ καλά και ήταν πολύ εξυπηρετικός. Είχαμε πολύ άμεσα το πιστοποιητικό στα χέρια μας.

βασιλικη μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
30-03-2017

Ο κύριος Καλμαντής ήταν πολύ εξυπηρετικός και σε πολύ καλή τιμή.

Ειρήνη Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-03-2017

Όλα πήγαν καλά, ευγενικός και συνεπής επαγγελματίας!

Εύη Χ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-03-2017

Έμεινα απόλυτα ικανοποιημένος. Πολύ άμεση εξυπηρέτηση.

Θεμιστοκλής Χ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-03-2017

Όλα πήγαν μια χαρά, ο κύριος Καλμαντής ήταν συνεπέστατος και πολύ γρήγορος στην εξυπηρέτηση.

Ελπινίκη Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-03-2017

Άψογη και συνεπής επαγγελματική συμπεριφορά, μείναμε πολύ ικανοποιημένοι.

.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-03-2017

Πολύ άμεση εξυπηρέτηση και με διευκόλυνε ο ενεργειακός επιθεωρητής αρκετά στην όλη διαδικασία

Θωμάς Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-03-2017

Μείναμε ευχαριστημένη από την άμεση και συνεπή εξυπηρέτηση.

Χρήστος Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-03-2017

Έμεινα πολύ ευχαριστημένος από τη συνεργασία με τον κύριο Καλμαντή. Σωστός επαγγελματίας.

Φάνης Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-03-2017

Ήταν πολύ άμεση η ανταπόκριση και πολύ καλή η συνεργασία, συνιστώ τον κύριο Καλμαντή ανεπιφύλακτα.

Ευάγγελος Ν.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-03-2017

σωστός επαγγελματίας, τον προτείνω.

Νίκος Λ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-03-2017

Μας εξυπηρέτησε πολύ άμεσα και με συνέπεια.

Άννα Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
10-02-2017

Πολύ καλή συνεργασία, όλα πήγαν πολύ καλά και η εξυπηρέτηση ήταν πολύ άμεση.

Ελένη Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
16-02-2017

Έμεινα πολύ ικανοποιημένη από τον κύριο Καλμαντή, πολύ εξυπηρετικός και μας διευκόλυνε αρκετά.

Μαρουσώ Ρ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
17-02-2017

Εκπληκτικός μηχανικός και πολύ γρήγορος.Έμεινα απόλυτα ευχαριστημένος από τη συνεργασία μας.

Γεώργιος Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
17-02-2017

Συνέπεια και επαγγελματισμός.Είναι 2 λέξεις με τις οποίες μπορώ να χαρακτηρίσω τον κύριο Καλμαντή.

Θεοδώρα Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
17-02-2017

Εξυπηρετικός,άμεσος και πάρα πολύ συνεπής στο ραντεβού του.

αναστασια Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-02-2017

Πολύ καλή συνεργασία και εξαιρετικός επαγγελματίας με συνέπεια και άμεση εξυπηρέτηση.

Νίκη Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-02-2017

Αξιόλογος επαγγελματίας.Τον προτείνω ανεπιφύλακτα σε όλους σας.

Πανος Β.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-02-2017

Εξυπηρέτηση,συμπεριφορά και κόστος βάζω σε όλα 5 αστέρια.

Ελένη Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
03-02-2017

Τέλεια εξυπηρέτηση.Δεν έχω κανένα παράπονο.Πολύ τυπικός και εξυπηρετικός.

Κωστας Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-02-2017

Άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη διαδικασία με αξιοπιστία, συνέπεια και τυπικότητα.

Νίκος Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
31-01-2017

Άψογος σε όλα τα επίπεδα.Αξιοπιστία,κόστος και συνέπεια.

Νικολαος .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
20-01-2017

Εξυπηρετικός,ευγενικός και πολύ συνεργάσιμος.Εκδόθηκε το πιστοποιητικό μου αυθημερόν.

Κυριακή Β.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-07-2016

Ο κ. Καλμαντής μας έβγαλε το πιστοποιητικό σε μια μέρα. Πολύ οικονομικός τον συστήνω

.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-07-2016

ηρθε εκανε αυτοψία, μας εφτιαξε τα χαρτια και τα ειχαμε την επομενη. Πολυ επαγγελματίας

.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
20-06-2016

Πολύ αξιόπιστος και με εμπειρία.Έμεινα πολύ ικανοποιημένος. Και πάρα πολύ γρήγορος.

.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
28-06-2016

Πολύ γρήγορα και οικονομικά, όλα γρήγορα αυθημερόν.

.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
29-08-2020

ΕΙΜΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Ζωη Μ.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
03-12-2019

αλεξης π.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
21-12-2019

Σωστός επαγγελματίας. Χρειάστηκε παρέμβαση ηλεκτρολόγου για αλλαγή στο πίνακα τον οποίο σύστησε ο ίδιος και ήταν επίσης επαγγελματίας.

Ανδρέας Σ.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
25-10-2019

ΓΕΩΡΓΙΟΣ .

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-05-2019

Συστηματικός, μεθοδικός, απόλυτα συγκεντρωμένος σε αυτό που κάνει, συνεπής σε όλα!

Ζαχαρούλα Λ.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-03-2017

Έμεινα αρκετά ευχαριστημένος,καλή εξυπηρέτηση.

.

4.6/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-09-2019

Όλα Οκ.

Γιωργος Τ.

4.6/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
21-07-2019

Σωστοί επαγγελματίες.

σταυρουλα χ.

4.6/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-09-2018

Ενώ το κόστος για πιστοποιητικό Ηλεκτρολόγου και ενεργειακό πιστοποιητικό όπως μου είπαν στο τηλ ήταν 70 περίπου συν 10 ευρώ η κατοχή ....πλήρωσα 90 ευρώ βέβαια όλα ήταν οκ την επόμενη ημέρα ....

Στεφανος Φ.

4.3/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-12-2019

Μου ζήτησε 50€. Του είπα ότι στο σιτε έλεγε 29+ ΦΠΑ και τελικά μου είπε να δώσω 40€ και θα κόψει μία απόδειξη 5€ (την οποία δεν είδα ποτέ..) Όλες οι υπόλοιπες υπηρεσίες μια χαρά!

Αντώνης .

4.3/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-04-2019

Θα ήταν χρήσιμο το mail επιβεβαίωσης του ραντεβού να είναι πληρέστερο ως προς τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση του ΠΕΑ και οι επαγγελματίες καλό θα είναι να επικοινωνούν με τους πελάτες την ημέρα υποβολής του αιτήματος

ΕΦΗ Β.

4.1/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-09-2019

φωτεινη Μ.

4/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
29-12-2019

Εγγλέζος στο ραντεβού του και γρήγορος στην αποστολή του πιστοποιητικού, αλλά ενώ η εργασία είχε επιβεβαιωθεί για 34€ χωρίς ΦΠΑ και 42.2€ με ΦΠΑ, ζήτησε 50€ με απόδειξη και παρόλο που του έδειξα το email και του το επιβεβαίωσαν τηλεφωνικά από το MyConstructor.gr πήρε 40€ χωρίς απόδειξη.

Χαράλαμπος Σ.

4/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-03-2019

Αμεση εξυπηρετηση!!!!

Αγγελικη Μ.

Εμφάνιση όλων

Έκανες κάποια εργασία;

Γράψε την αξιολόγηση σου!

Ποιότητα

Αξιοπιστία

Τιμή

Συνέπεια

Συμπεριφορά

Καθαριότητα

Καταχώρηση αξιολόγησης
Παρακαλώ περιμένετε...