Καθαρισμοί επίπλων Τσινάρης

Καθαρισμοί επίπλων Τσινάρης

Εξυπηρετούμε όλη την Αττική

Υπηρεσίες

Κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης, ορίζεται ημερομηνία κι ώρα για να γίνει ο καθαρισμός των χαλιών. Τον επιτόπιο καθαρισμό χαλιών είτε στο σπίτι είτε σε οποιοδήποτε άλλο επαγγελματικό χώρο. Η διαδικασία αποτελείται από τρία στάδια :
 1. Απορρύπανση
 2. Πλύση - Απόπλυση
 3. Ατμοαποστείρωση
Ο χρόνος στεγνώματος είναι ελάχιστος, γεγονός που σημαίνει ότι μπορεί να γίνει άμεση χρήση του χώρου. Με τα παραπάνω στάδια τα χρώματα ξαναζωντανεύουν και εξαφανίζονται λεκέδες και οσμές.

Κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης, ορίζεται ημερομηνία κι ώρα για να γίνει o καθαρισμός της Καρέκλας Τραπεζαρίας. Η προσφορά περιλαμβάνει τη βιοεξυγίανση (φρεσκάρισμα) εσωτερικά της καρέκλας τραπεζαρίας για την πλήρη απομάκρυνση των ακάρεων και λοιπών μικροοργανισμών και σκόνης. Για τον εξωτερικό καθαρισμό δύσκολων λεκέδων υπάρχει επιπλέον χρέωση 2€ / θέση. Για τον καθαρισμό μεγάλης καρέκλας γραφείου υπάρχει επιπλέον χρέωση. Για τον καθαρισμό δερμάτινης καρέκλας υπάρχει επιπλέον χρέωση. Με τα ειδικά βιοδιασπώμενα, υποαλλεργικά απορρυπαντικά  και το ειδικό μηχάνημα πλύσης - απόπλυσης, η πολυθρόνα γίνεται ξανά καθαρή, με ευχάριστη μυρωδιά και κυρίως χωρίς μικρόβια και λεκέδες.Απαραίτητη προϋπόθεση η ύπαρξη παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. 

Κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης, ορίζεται ημερομηνία κι ώρα για να γίνει o καθαρισμός πολυθρόνας. Η προσφορά περιλαμβάνει τη βιοεξυγίανση (φρεσκάρισμα) εσωτερικά της πολυθρόνας για την πλήρη απομάκρυνση των ακάρεων και λοιπών μικροοργανισμών και σκόνης. Για τον εξωτερικό καθαρισμό δύσκολων λεκέδων υπάρχει επιπλέον χρέωση 4€ / θέση. Για τον καθαρισμό δερμάτινης πολυθρόνας υπάρχει επιπλέον χρέωση +2€ / θέση. Με τα ειδικά βιοδιασπώμενα, υποαλλεργικά απορρυπαντικά  και το ειδικό μηχάνημα πλύσης - απόπλυσης, η πολυθρόνα σας είναι ξανά πεντακάθαρη, με ευχάριστη μυρωδιά και κυρίως χωρίς λεκέδες και μικρόβια. Απαραίτητη προϋπόθεση η ύπαρξη παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. 
Κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης, ορίζεται ημερομηνία κι ώρα για να γίνει o καθαρισμός του διθέσιου καναπέ. Η προσφορά περιλαμβάνει τη βιοεξυγίανση (φρεσκάρισμα) εσωτερικά του διθέσιου καναπέ για την πλήρη απομάκρυνση των ακάρεων και λοιπών μικροοργανισμών και σκόνης. Για τον εξωτερικό καθαρισμό δύσκολων λεκέδων υπάρχει επιπλέον χρέωση 4€ / θέση. Για τον καθαρισμό δερμάτινου καναπέ υπάρχει επιπλέον χρέωση +2€ / θέση. Με τα ειδικά βιοδιασπώμενα, υποαλλεργικά απορρυπαντικά  και το ειδικό μηχάνημα πλύσης - απόπλυσης, η πολυθρόνα γίνεται ξανά καθαρή, με ευχάριστη μυρωδιά και κυρίως χωρίς μικρόβια και λεκέδες. Αφορά καναπέ με μέγιστη διάσταση θέσεων 70 εκατοστά.Απαραίτητη προϋπόθεση η ύπαρξη παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. 

Η προσφορά ισχύει για τον εσωτερικό και εξωτερικό βιοκαθαρισμό μονού στρώματος, απομάκρυνση των ακάρεων, λοιπών μικροοργανισμών και λεκέδων από ούρα και αίμα μέχρι μιας εβδομάδας αλλά και τον εξωτερικό καθαρισμό (πλύση καλύμματος). Άμεση λύση και απαλλαγή από το μικροβιακό φορτίο (μύκητες, ακάρεα, μικροοργανισμούς) αλλά και τις οσμές και την αντιαισθητική όψη που δεν αντιμετωπίζονται από κοινά συμβατικά συστήματα καθαρισμού και παραδοσιακούς τρόπους πλύσης.

Η διαδικασία αποτελείται από τρεις φάσεις, οι οποίες είναι:

 • Καθαρισμός με ηλεκτρική σκούπα Kirby
 • Πλύση- απόπλυση του στρώματος
 • Ατμοαποστείρωση του στρώματος αν επιθυμείτε
Για την Ατμοαποστείρωση υπάρχει έξτρα επιβάρυνση +6€. Χρησιμοποιείται σύγχρονος καθαριστικός εξοπλισμός.Απαραίτητη προϋπόθεση η ύπαρξη παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. 

Κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης, ορίζεται ημερομηνία κι ώρα για να γίνει o καθαρισμός του τριθέσιου καναπέ. Η προσφορά περιλαμβάνει τη βιοεξυγίανση (φρεσκάρισμα) εσωτερικά του τριθέσιου καναπέ για την πλήρη απομάκρυνση των ακάρεων και λοιπών μικροοργανισμών και σκόνης. Για τον εξωτερικό καθαρισμό δύσκολων λεκέδων υπάρχει επιπλέον χρέωση 4 € / θέση. Για τον καθαρισμό δερμάτινου καναπέ υπάρχει επιπλέον χρέωση +2€ / θέση. Με τα ειδικά βιοδιασπώμενα, υποαλλεργικά απορρυπαντικά  και το ειδικό μηχάνημα πλύσης - απόπλυσης, η πολυθρόνα γίνεται ξανά καθαρή, με ευχάριστη μυρωδιά και κυρίως χωρίς μικρόβια και λεκέδες. Αφορά καναπέ με μέγιστη διάσταση θέσεων 70 εκατοστά.Απαραίτητη προϋπόθεση η ύπαρξη παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. 

Η προσφορά ισχύει για τον εσωτερικό και εξωτερικό βιοκαθαρισμό διπλού στρώματος, απομάκρυνση των ακάρεων, λοιπών μικροοργανισμών και λεκέδων από ούρα και αίμα μέχρι μιας εβδομάδας αλλά και εξωτερικός καθαρισμός (πλύση καλύμματος). Άμεση λύση και απαλλαγή από το μικροβιακό φορτίο (μύκητες, ακάρεα, μικροοργανισμούς) αλλά και τις οσμές και την αντιαισθητική όψη που δεν αντιμετωπίζονται από κοινά συμβατικά συστήματα καθαρισμού και παραδοσιακούς τρόπους πλύσης.

Η διαδικασία αποτελείται από τρεις φάσεις, οι οποίες είναι:

 • Καθαρισμός με ηλεκτρική σκούπα Kirby
 • Πλύση- απόπλυση του στρώματος
 • Ατμοαποστείρωση, εφόσον επιθυμείτε.
Για την Ατμοαποστείρωση του στρώματος υπάρχει έξτρα επιβάρυνση +6€. Χρησιμοποιείται σύγχρονος καθαριστικός εξοπλισμός.Απαραίτητη προϋπόθεση η ύπαρξη παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. 

Κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης, ορίζεται ημερομηνία κι ώρα για να γίνει o καθαρισμός του γωνιακού πενταθέσιου καναπέ. Η προσφορά περιλαμβάνει τη βιοεξυγίανση (φρεσκάρισμα) εσωτερικά του γωνιακού πενταθέσιου καναπέ για την πλήρη απομάκρυνση των ακάρεων και λοιπών μικροοργανισμών και σκόνης. Για τον εξωτερικό καθαρισμό δύσκολων λεκέδων υπάρχει επιπλέον χρέωση 4 € / θέση. Για τον καθαρισμό δερμάτινου καναπέ υπάρχει επιπλέον χρέωση +2€ / θέση. Με τα ειδικά βιοδιασπώμενα, υποαλλεργικά απορρυπαντικά  και το ειδικό μηχάνημα πλύσης - απόπλυσης, η πολυθρόνα γίνεται ξανά καθαρή, με ευχάριστη μυρωδιά και κυρίως χωρίς μικρόβια και λεκέδες. Αφορά καναπέ με διαστάσεις θέσεων maximum 70cm.Απαραίτητη προϋπόθεση η ύπαρξη παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. 

Κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης, ορίζεται ημερομηνία κι ώρα για να γίνει o καθαρισμός του γωνιακού επταθέσιου καναπέ. Η προσφορά περιλαμβάνει τη βιοεξυγίανση (φρεσκάρισμα) εσωτερικά του γωνιακού επταθέσιου καναπέ για την πλήρη απομάκρυνση των ακάρεων και λοιπών μικροοργανισμών και σκόνης. Για τον εξωτερικό καθαρισμό δύσκολων λεκέδων υπάρχει επιπλέον χρέωση 4 € / θέση. Για τον καθαρισμό δερμάτινου καναπέ υπάρχει επιπλέον χρέωση +2€ / θέση. Με τα ειδικά βιοδιασπώμενα, υποαλλεργικά απορρυπαντικά  και το ειδικό μηχάνημα πλύσης - απόπλυσης, η πολυθρόνα γίνεται ξανά καθαρή, με ευχάριστη μυρωδιά και κυρίως χωρίς μικρόβια και λεκέδες. Αφορά καναπέ με διαστάσεις θέσεων maximum 70cm.

Κατόπιν της τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία και ώρα για να γίνει ο βιολογικός καθαρισμός του αυτοκινήτου στο χώρο σας.

Ο καθαρισμός αφορά τα εξής 10 στάδια:
 • Ξηρός Καθαρισμός ταπετσαρίας καθισμάτων με την ειδική σκούπα Kirby.
 • Υγρός καθαρισμός ταπετσαρίας καθισμάτων με την ειδική σκούπα Bissell.
 • Πλύση – Απόπλυση ταπετσαρίας.
 • Απομάκρυνση λεκέδων.
 • Ατμοκαθαρισμός - Ατμοαποστείρωση ταπετσαρίας & καθισμάτων με την ειδική σκούπα Kirby.
 • Απομάκρυνση σκόνης και ακάρεων.
 • Καθαρισμός πορτών.
 • Καθαρισμός – πλύσιμο πατώματος και πατάκια.
 • Καθαρισμός αποθηκευτικών χώρων.
 • Καθαρισμός ταμπλό.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στο χώρο σας. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να έχετε μπαλαντέζα μεγάλου μήκους.

Υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση για αυτοκίνητα που έχουν υποστεί λεκέδες από πλημμύρα ή από κατοικίδια ζώα και ξεπερνούν τις 5 θέσεις.

Εμφάνιση όλων...

Ωράριο Λειτουργίας

 • Δευτέρα: 9:00-21:30
 • Τρίτη: 9:00-21:30
 • Τετάρτη: 9:00-21:30
 • Πέμπτη: 9:00-21:30
 • Παρασκευή: 9:00-21:30
 • Σάββατο: 9:00-17:30
 • Κυριακή: 9:00-17:30

Τηλεφωνήστε καθημερινά ή κλείστε online όλο το 24ώρο.

Καθαρισμοί επίπλων Τσινάρης

Καθαρισμοί επίπλων Τσινάρης

Εξυπηρετούμε όλη την Αττική

Κάλεσε για την συγκεκριμένη προσφορά

Ενημέρωσε ότι τους καλείς για την προσφορά του MyConstructor.gr

Εγγύηση Ικανοποίησης

Εγγύηση ικανοποίησης MyConstructor.gr

Στο myconstructor.gr θεωρούμε την ικανοποίηση των πελατών μας ως μέγιστη προτεραιότητα.

Το myconstructor.gr αποδεικνύοντας την αξιοπιστία του και τον σεβασμό του σε εσάς σας παρέχει εγγύηση ικανοποίησης στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Εάν η υπηρεσία ραντεβού από το MyConstructor είναι χαμηλής ποιότητας ή αντίθετη των προσδοκιών σας.
 • Εάν υπάρχει υπαιτιότητα του συνεργάτη επαγγελματία / τεχνικού σε περίπτωση ζημιών.
 • Εάν αντιμετωπίσατε κάποιο οποιοδήποτε μικρό ή σοβαρό πρόβλημα κατά τη διάρκεια της συνεργασία μας με το myconstructor.gr.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας το συντομότερο δυνατό για να ξεκινήσουμε τη διαδικασία της Εγγύησης Ικανοποίησης.

Πώς λειτουργεί

Αφού συγκεντρώσουμε τα βασικά στοιχεία επικοινωνίας σας και του ραντεβού που υπήρξε το πρόβλημα, το τμήμα υποστήριξης του MyConstructor θα ξεκινήσει άμεσα τις διαδικασίες να επιλύσει την υπόθεση σας.

Σε κάθε online ραντεβού ή ραντεβού που κλείνετε μέσω του επίσημου τηλεφωνικού αριθμού του myconstructor.gr 2103009323, τα οποία καλύπτονται από την Εγγύηση Ικανοποίησης, το MyConstructor θα διορθώσει οποιοδήποτε θέμα προκύψει με τους εξής τρόπους:

 • Θα έρθει σε επικοινωνία με εσάς να διαπιστώσει που ακριβώς παρουσιάστηκε η κακή ή προβληματική εξυπηρέτηση.
 • Θα επικοινωνήσει άμεσα με τον επαγγελματία για να διορθώσει το όποιο πρόβλημα και να φέρει εις πέρας σωστά την εργασία ή υπηρεσία είτε με τον ίδιο συνεργάτη τεχνικό είτε με άλλον συνεργάτη του myconstructor.gr.
 • Εάν δεν καλυφθούν οι ανάγκες με τις παραπάνω ενέργειες, η εταιρία του MyConstructor είναι διατεθειμένη να σας επιστρέψει το ποσό που αντιστοιχεί έως και 100% της αξίας της υπηρεσίας που λάβατε με μέγιστο ποσό 1500€.

Προϋποθέσεις Εγγύησης Ικανοποίησης

Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να ανατρέξετε στην Εγγύηση Ικανοποίησης όταν όλα τα παρακάτω ισχύουν:

 • Μείνατε δυσαρεστημένος από την υπηρεσία που λάβατε.
 • Έχετε κλείσει την συμφωνία για την ανάθεση της υπηρεσίας και την τιμή είτε online από το site του MyConstructor είτε τηλεφωνικά στο κεντρικό μας τηλ 2103009323. Η εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση ανάθεσης και συμφωνίας των όρων απευθείας με τον τεχνικό.
 • Το αντικείμενο της εργασίας ή της υπηρεσίας ήταν σαφώς ορισμένο και ξεκάθαρο από την περιγραφή της υπηρεσίας που είναι αναρτημένη στο site.
 • Έχετε αποδεικτικά πληρωμής του τεχνικού για την συγκεκριμένη εργασία.
 • Η Εγγύηση Ικανοποίησης ισχύει για χρονικό διάστημα 7 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα ολοκλήρωσης της εργασίας κατόπιν αναφοράς του προβλήματος σας.
 • Η Εγγύηση Ικανοποίησης ισχύει για όλες τις υπηρεσίες που προσφέρουμε, στο myconstructor.gr.
 • Η Εγγύηση Ικανοποίησης ισχύει εντός του νομού Αττικής και παρέχεται πλέον των λοιπών δικαιωμάτων σας, τα οποία παραμένουν σε ισχύ.

Για το θέμα αυτό, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο info@myconstructor.gr ή τηλεφωνικά στο 210 300 93 23.

Κάλεσε για την συγκεκριμένη προσφορά

Ενημέρωσε ότι τους καλείς για την προσφορά του MyConstructor.gr

Κλείσε Τώρα -10%

Υπολόγισε την τελική τιμή και κέρδισε έως και -10% έκπτωση!

Επίλεξε εργασία

Παρακαλώ επιλέξτε όσα από τα παρακάτω αντικείμενα θέλετε:

Υποχρεωτικό πεδίο!

Επιλέξτε ένα ή περισσότερα:

Υποχρεωτικό πεδίο!

Στρώματα
Έπιπλα Σαλονιού
Καρέκλες
Χαλιά
Δερμάτινα Έπιπλα

Υποχρεωτικό πεδίο!

Παρακαλούμε γράψτε και στην συνέχεια επιλέξτε την διεύθυνση σας!

Παρακαλούμε συμπληρώστε όλες τις υποχρεωτικές ερωτήσεις!

Αξιολογήσεις χρηστών

4.8/5
(54)

Ποιότητα 96.2%

Αξιοπιστία 97.4%

Τιμή 97.4%

Συνέπεια 98.1%

Συμπεριφορά 98.8%

Καθαριότητα 97%

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-02-2023

. Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-01-2023

Άψογος επαγγελματίας χωρίς πολλά λόγια!!!

Κοντακος Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-01-2023

ζωη φ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
20-12-2022

Ήταν όλα υπέροχα!

Νικολέτα Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
30-12-2022

βιολεττα φ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-12-2022

Χαρουλα Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-10-2022

Δεσποινα Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-10-2022

ΑΨΟΓΟΙ.....!!!!

Γιωργος Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
20-10-2022

Εντυπωσιακά τα αποτελέσματα από τον καθαρισμό καρεκλών γραφείου, καναπέ κ κρεβατιού! Θα πρότεινα το συνεργείο καθαρισμού Τσινάρης ανεπιφύλακτα.

ΒΑΣΙΛΗΣ Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-10-2022

Σταυρος Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
29-10-2022

Ταχύτητα και εξυπηρέτηση!

Αρης Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
14-08-2022

Εξαιρετικός επαγγελματίας ο Δημήτρης. Ευγενικός. Καθάρισε τις παλιές καρέκλες τραπεζαριας και το αποτέλεσμα ήταν φανταστικό. Μου εξήγησε τα πάντα σχετικά με τον καθαρισμό. Συνιστώ ανεπιφύλακτα την συγκεκριμένη εταιρία.

Μικραν Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
29-08-2022

Παρά πολύ καλή δουλειά κ πολύ ευγενική αντιμετώπιση !

Καρλοτα .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
28-06-2022

Πολύ καλοί στη δουλεια τους! Ο καναπές έγινε σαν καινούριος! Ήδη έχω κανονίσει και την καθαριότητα όλου του σπιτιού! Συνεχίστε την καλή δουλεια!!

Σωτηρης Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-05-2022

Όλα εξαιρετικά! Άψογοι!!!!

αννα ν.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-05-2022

Ευστράτιος Ν.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-05-2022

Ειρηνα Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-05-2022

Λυκουρης Δ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-05-2022

Ευτυχια Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-05-2022

ευτυχια π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-05-2022

. Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-05-2022

Δεσποινα Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-05-2022

Γεωργιος .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-05-2022

ξενια κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-05-2022

Νικος .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-05-2022

Ελενη Ν.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-05-2022

Αλεξανδρος .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-05-2022

χρυσανθη π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-05-2022

μαρια χ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-05-2022

Ειρήνη Β.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-05-2022

,, κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-05-2022

Αλεξανδρος .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-05-2022

Ζωη Δ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-05-2022

Αλεξανδρος Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-05-2022

Επαμεινωνδας Θ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-05-2022

Αννα Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-05-2022

Αντζελα Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-05-2022

Γραδελακης Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-05-2022

Ιασωνας Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-05-2022

Αγγελικη Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-05-2022

Ελισαβετ Δ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-05-2022

Αμποελαλα Δ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-05-2022

δημητρης μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-05-2022

δεσποινα σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-05-2022

.. Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-05-2022

Αθηνα Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-05-2022

Αννα Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-05-2022

Νικος Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-01-2022

Ευχαριστημενη

χριστινα Α.

4.6/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
19-12-2022

.. Φ.

4.5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
29-08-2022

Αγγελικη Μ.

4.1/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-09-2022

Νιόβη Ζ.

3.3/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-02-2023

Τα λόγια είναι περιττά

Δημητρης Ν.

1.6/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-01-2022

Δεν άξιζε. Όλα έγιναν στο fast forward. Οι λεκέδες σε καναπέ και καρέκλα γραφείου ήταν δύσκολοι, αλλά με ένα δεύτερο χέρι πάντα έφευγαν. Δεύτερο χέρι δεν έγινε ποτέ στον καναπέ, στην δε πολυθρόνα δεν μπήκε καν στον κόπο να βάλει την σκούπα. Δεν περίμενε καν να ελέγξει αν όντως είναι εντάξει και δεν έχουν μείνει λεκέδες ή μυρωδιές. Στο μισάωρο ο μικρός την είχε κοπανήσει, ενώ το ραντεβού έλεγε για μια με μιάμιση ώρα. Στην ώρα πάνω ο καναπές μύριζε ξανά και φυσικά από την πολυθρόνα δεν είχε φύγει σχεδόν κανένας λεκές. Το κερασάκι στην τούρτα ήταν που τον νεαρό τον είχαν στείλει σε ραντεβού χωρίς λεφτά για ρέστα. Χρειάστηκε να βγω στην γύρα για να κάνω ψιλά. Ρέστα έδωσε από το δικό του πορτοφόλι και αυτό με πολύ προσπάθεια. Με άλλους επαγγελματίες που είχα κλείσει και είχα δώσει κάτι παραπάνω είχα άριστα αποτελέσματα. Εδώ πραγματικά δεν άξιζε καθόλου.

Σταμάτης .

Εμφάνιση όλων

Έκανες κάποια εργασία;

Γράψε την αξιολόγηση σου!

Ποιότητα

Αξιοπιστία

Τιμή

Συνέπεια

Συμπεριφορά

Καθαριότητα

Καταχώρηση αξιολόγησης
Παρακαλώ περιμένετε...