Ιωάννης Βασίλειος Σπανός

Ιωάννης Βασίλειος Σπανός

Εξυπηρετούμε όλη την Αττική

Αναλαμβάνω όλες τις ηλεκτρολογικές εργασίες και την έκδοση πιστοποιητικού Δεή σε ανταγωνιστικές τιμές. Με ιστορρικό 1.300 ολοκληρομένων εργασιών και δραστιριότητα απο το 2014!

Υπηρεσίες

Η διαδικασία ηλεκτρολογικού πιστοποιητικού 30 τμ περιλαμβάνει τις μετρήσεις που πρέπει αρχικά να γίνουν από τον ηλεκτρολόγο μηχανικό με την βοήθεια ειδικού οργάνου, ώστε να ελεγχθούν οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, οι δοκιμές για διαπίστωση της ορθής λειτουργίας και ο οπτικός έλεγχος.

 • Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση του πιστοποιητικού.
 • Επίσης , είναι υποχρεωτικό να υπάρχει πίνακας και ρελέ διαφυγής στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση για την έκδοση του πιστοποιητικού.

Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται τα ακόλουθα :

 • Όνομα, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ ιδιοκτήτη
 • Διεύθυνση ακινήτου, όροφο ακινήτου και τον αριθμό διαμερίσματος (είναι προαιρετικό αλλά μπορείτε να το βρείτε στα κοινόχρηστα ή στο συμβόλαιο)
 • Αριθμό παροχής ΔΕΗ
 • Κατάστημα ΔΕΗ
 • Τύπος τιμολογίου (Γ1, Γ21 κοκ).  Αν έχει νυχτερινό ή όχι ( Γ1Ν κοκ). Συμφωνημένη ισχύς υποχρεωτικά.

Η ισχύς του πιστοποιητικού είναι για οικιακούς χώρους 14 χρόνια ενώ για καταστήματα 7 χρόνια.

Για κατάθεση στην ΔΕΔΔΗΕ υπάρχει έξτρα επιβάρυνση +10€ .

Η διαδικασία ηλεκτρολογικού πιστοποιητικού 100 τμ περιλαμβάνει τις μετρήσεις που πρέπει αρχικά να γίνουν από τον ηλεκτρολόγο μηχανικό με την βοήθεια ειδικού οργάνου, ώστε να ελεγχθούν οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, οι δοκιμές για διαπίστωση της ορθής λειτουργίας και ο οπτικός έλεγχος.

 • Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση του πιστοποιητικού.
 • Επίσης , είναι υποχρεωτικό να υπάρχει πίνακας και ρελέ διαφυγής στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση για την έκδοση του πιστοποιητικού.

Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται τα ακόλουθα :

 • Όνομα, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ ιδιοκτήτη
 • Διεύθυνση ακινήτου, όροφο ακινήτου και τον αριθμό διαμερίσματος (είναι προαιρετικό αλλά μπορείτε να το βρείτε στα κοινόχρηστα ή στο συμβόλαιο)
 • Αριθμό παροχής ΔΕΗ
 • Κατάστημα ΔΕΗ
 • Τύπος τιμολογίου (Γ1, Γ21 κοκ).  Αν έχει νυχτερινό ή όχι ( Γ1Ν κοκ). Συμφωνημένη ισχύς υποχρεωτικά.

Η ισχύς του πιστοποιητικού είναι για οικιακούς χώρους 14 χρόνια ενώ για καταστήματα 7 χρόνια.

Για κατάθεση στην ΔΕΔΔΗΕ υπάρχει έξτρα επιβάρυνση +10€ .

Η διαδικασία ηλεκτρολογικού πιστοποιητικού 150 τμ περιλαμβάνει τις μετρήσεις που πρέπει αρχικά να γίνουν από τον ηλεκτρολόγο μηχανικό με την βοήθεια ειδικού οργάνου, ώστε να ελεγχθούν οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, οι δοκιμές για διαπίστωση της ορθής λειτουργίας και ο οπτικός έλεγχος.

 • Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση του πιστοποιητικού.
 • Επίσης , είναι υποχρεωτικό να υπάρχει πίνακας και ρελέ διαφυγής στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση για την έκδοση του πιστοποιητικού.

Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται τα ακόλουθα :

 • Όνομα, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ ιδιοκτήτη
 • Διεύθυνση ακινήτου, όροφο ακινήτου και τον αριθμό διαμερίσματος (είναι προαιρετικό αλλά μπορείτε να το βρείτε στα κοινόχρηστα ή στο συμβόλαιο)
 • Αριθμό παροχής ΔΕΗ
 • Κατάστημα ΔΕΗ
 • Τύπος τιμολογίου (Γ1, Γ21 κοκ).  Αν έχει νυχτερινό ή όχι ( Γ1Ν κοκ). Συμφωνημένη ισχύς υποχρεωτικά.

Η ισχύς του πιστοποιητικού είναι για οικιακούς χώρους 14 χρόνια ενώ για καταστήματα 7 χρόνια.

Για κατάθεση στην ΔΕΔΔΗΕ υπάρχει έξτρα επιβάρυνση +10€ .

Η διαδικασία ηλεκτρολογικού πιστοποιητικού άνω των 200 τμ περιλαμβάνει τις μετρήσεις που πρέπει αρχικά να γίνουν από τον ηλεκτρολόγο μηχανικό με την βοήθεια ειδικού οργάνου, ώστε να ελεγχθούν οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, οι δοκιμές για διαπίστωση της ορθής λειτουργίας και ο οπτικός έλεγχος.

 • Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση του πιστοποιητικού.
 • Επίσης , είναι υποχρεωτικό να υπάρχει πίνακας και ρελέ διαφυγής στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση για την έκδοση του πιστοποιητικού.

Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται τα ακόλουθα :

 • Όνομα, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ ιδιοκτήτη
 • Διεύθυνση ακινήτου, όροφο ακινήτου και τον αριθμό διαμερίσματος (είναι προαιρετικό αλλά μπορείτε να το βρείτε στα κοινόχρηστα ή στο συμβόλαιο)
 • Αριθμό παροχής ΔΕΗ
 • Κατάστημα ΔΕΗ
 • Τύπος τιμολογίου (Γ1, Γ21 κοκ).  Αν έχει νυχτερινό ή όχι ( Γ1Ν κοκ). Συμφωνημένη ισχύς υποχρεωτικά.

Η ισχύς του πιστοποιητικού είναι για οικιακούς χώρους 14 χρόνια ενώ για καταστήματα 7 χρόνια.

Η διαδικασία ηλεκτρολογικού πιστοποιητικού 200 τμ περιλαμβάνει τις μετρήσεις που πρέπει αρχικά να γίνουν από τον ηλεκτρολόγο μηχανικό με την βοήθεια ειδικού οργάνου, ώστε να ελεγχθούν οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, οι δοκιμές για διαπίστωση της ορθής λειτουργίας και ο οπτικός έλεγχος.

 • Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση του πιστοποιητικού.
 • Επίσης , είναι υποχρεωτικό να υπάρχει πίνακας και ρελέ διαφυγής στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση για την έκδοση του πιστοποιητικού.

Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται τα ακόλουθα :

 • Όνομα, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ ιδιοκτήτη
 • Διεύθυνση ακινήτου, όροφο ακινήτου και τον αριθμό διαμερίσματος (είναι προαιρετικό αλλά μπορείτε να το βρείτε στα κοινόχρηστα ή στο συμβόλαιο)
 • Αριθμό παροχής ΔΕΗ
 • Κατάστημα ΔΕΗ
 • Τύπος τιμολογίου (Γ1, Γ21 κοκ).  Αν έχει νυχτερινό ή όχι ( Γ1Ν κοκ). Συμφωνημένη ισχύς υποχρεωτικά.

Η ισχύς του πιστοποιητικού είναι για οικιακούς χώρους 14 χρόνια ενώ για καταστήματα 7 χρόνια.

Για κατάθεση στην ΔΕΔΔΗΕ υπάρχει έξτρα επιβάρυνση +10€ .

Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση του ρελέ διαφυγής στον μονοφασικό σας πίνακα. Για να αποφύγετε οποιοδήποτε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή κωλυσιεργίας στην έκδοση του πιστοποιητικού Ηλεκτρολόγου/ΔΕΗ έμπειροι ηλεκτρολόγοι μας σας δώσουν άμεσα λύση. Στην τιμή περιλαμβάνεται το κόστος για τα υλικά και η εργασία του τεχνικού.
Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία κι ώρα συνάντησης στον χώρο που πρόκειται να γίνει η εγκατάσταση ρελέ σε τριφασικό πίνακα. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση του ρελέ διαφυγής στον τριφασικό σας πίνακα. Για να αποφύγετε οποιοδήποτε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή κωλυσιεργίας στην έκδοση του πιστοποιητικού Ηλεκτρολόγου/ΔΕΗ έμπειροι ηλεκτρολόγοι μας σας δώσουν άμεσα λύση. Στην τιμή περιλαμβάνεται το κόστος για τα υλικά και η εργασία του τεχνικού.
Εμφάνιση όλων...

Ωράριο Λειτουργίας

 • Δευτέρα: 9:00-21:30
 • Τρίτη: 9:00-21:30
 • Τετάρτη: 9:00-21:30
 • Πέμπτη: 9:00-21:30
 • Παρασκευή: 9:00-21:30
 • Σάββατο: 9:00-17:30
 • Κυριακή: 9:00-17:30

Τηλεφωνήστε καθημερινά ή κλείστε online όλο το 24ώρο.

Ιωάννης Βασίλειος Σπανός

Ιωάννης Βασίλειος Σπανός

Εξυπηρετούμε όλη την Αττική

Κάλεσε για την συγκεκριμένη προσφορά

Ενημέρωσε ότι τους καλείς για την προσφορά του MyConstructor.gr

Αναλαμβάνω όλες τις ηλεκτρολογικές εργασίες και την έκδοση πιστοποιητικού Δεή σε ανταγωνιστικές τιμές. Με ιστορρικό 1.300 ολοκληρομένων εργασιών και δραστιριότητα απο το 2014!

Εγγύηση Ικανοποίησης

Εγγύηση ικανοποίησης MyConstructor.gr

Στο myconstructor.gr θεωρούμε την ικανοποίηση των πελατών μας ως μέγιστη προτεραιότητα.

Το myconstructor.gr αποδεικνύοντας την αξιοπιστία του και τον σεβασμό του σε εσάς σας παρέχει εγγύηση ικανοποίησης στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Εάν η υπηρεσία ραντεβού από το MyConstructor είναι χαμηλής ποιότητας ή αντίθετη των προσδοκιών σας.
 • Εάν υπάρχει υπαιτιότητα του συνεργάτη επαγγελματία / τεχνικού σε περίπτωση ζημιών.
 • Εάν αντιμετωπίσατε κάποιο οποιοδήποτε μικρό ή σοβαρό πρόβλημα κατά τη διάρκεια της συνεργασία μας με το myconstructor.gr.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας το συντομότερο δυνατό για να ξεκινήσουμε τη διαδικασία της Εγγύησης Ικανοποίησης.

Πώς λειτουργεί

Αφού συγκεντρώσουμε τα βασικά στοιχεία επικοινωνίας σας και του ραντεβού που υπήρξε το πρόβλημα, το τμήμα υποστήριξης του MyConstructor θα ξεκινήσει άμεσα τις διαδικασίες να επιλύσει την υπόθεση σας.

Σε κάθε online ραντεβού ή ραντεβού που κλείνετε μέσω του επίσημου τηλεφωνικού αριθμού του myconstructor.gr 2103009323, τα οποία καλύπτονται από την Εγγύηση Ικανοποίησης, το MyConstructor θα διορθώσει οποιοδήποτε θέμα προκύψει με τους εξής τρόπους:

 • Θα έρθει σε επικοινωνία με εσάς να διαπιστώσει που ακριβώς παρουσιάστηκε η κακή ή προβληματική εξυπηρέτηση.
 • Θα επικοινωνήσει άμεσα με τον επαγγελματία για να διορθώσει το όποιο πρόβλημα και να φέρει εις πέρας σωστά την εργασία ή υπηρεσία είτε με τον ίδιο συνεργάτη τεχνικό είτε με άλλον συνεργάτη του myconstructor.gr.
 • Εάν δεν καλυφθούν οι ανάγκες με τις παραπάνω ενέργειες, η εταιρία του MyConstructor είναι διατεθειμένη να σας επιστρέψει το ποσό που αντιστοιχεί έως και 100% της αξίας της υπηρεσίας που λάβατε με μέγιστο ποσό 1500€.

Προϋποθέσεις Εγγύησης Ικανοποίησης

Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να ανατρέξετε στην Εγγύηση Ικανοποίησης όταν όλα τα παρακάτω ισχύουν:

 • Μείνατε δυσαρεστημένος από την υπηρεσία που λάβατε.
 • Έχετε κλείσει την συμφωνία για την ανάθεση της υπηρεσίας και την τιμή είτε online από το site του MyConstructor είτε τηλεφωνικά στο κεντρικό μας τηλ 2103009323. Η εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση ανάθεσης και συμφωνίας των όρων απευθείας με τον τεχνικό.
 • Το αντικείμενο της εργασίας ή της υπηρεσίας ήταν σαφώς ορισμένο και ξεκάθαρο από την περιγραφή της υπηρεσίας που είναι αναρτημένη στο site.
 • Έχετε αποδεικτικά πληρωμής του τεχνικού για την συγκεκριμένη εργασία.
 • Η Εγγύηση Ικανοποίησης ισχύει για χρονικό διάστημα 7 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα ολοκλήρωσης της εργασίας κατόπιν αναφοράς του προβλήματος σας.
 • Η Εγγύηση Ικανοποίησης ισχύει για όλες τις υπηρεσίες που προσφέρουμε, στο myconstructor.gr.
 • Η Εγγύηση Ικανοποίησης ισχύει εντός του νομού Αττικής και παρέχεται πλέον των λοιπών δικαιωμάτων σας, τα οποία παραμένουν σε ισχύ.

Για το θέμα αυτό, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο info@myconstructor.gr ή τηλεφωνικά στο 210 300 93 23.

Κάλεσε για την συγκεκριμένη προσφορά

Ενημέρωσε ότι τους καλείς για την προσφορά του MyConstructor.gr

Κλείσε Τώρα -10%

Υπολόγισε την τελική τιμή και κέρδισε έως και -10% έκπτωση!

Επίλεξε εργασία

Παρακαλώ επιλέξτε τις εργασίες που χρειάζεστε:

Υποχρεωτικό πεδίο!

Ηλεκτρολογικές εργασίες:

Υποχρεωτικό πεδίο!

Μικροβλάβες
Πρίζες, Τηλέφωνα & Φώτα
Ηλεκτρολογικός Πίνακας
Ηλεκτρικές Συσκευές
Κεραίες Τηλεόρασης

Υποχρεωτικό πεδίο!

Παρακαλούμε γράψτε και στην συνέχεια επιλέξτε την διεύθυνση σας!

Παρακαλούμε συμπληρώστε όλες τις υποχρεωτικές ερωτήσεις!

Αξιολογήσεις χρηστών

4.6/5
(234)

Ποιότητα 93%

Αξιοπιστία 92.6%

Τιμή 94%

Συνέπεια 90.7%

Συμπεριφορά 93.2%

Καθαριότητα 94.5%

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
15-10-2021

Γιαννης .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
14-10-2021

αργυρω .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
11-10-2021

Μαρία -.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-10-2021

ΑΨΟΓΟΣ

Θανάσης Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-10-2021

Νικόλαος Β.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-10-2021

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Α.

1/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-10-2021

Ειχαμε δωσει ραντεβου την Παρασκευη και με καλεσανε οτι λογω φορτου εργασιας μπορει να ερθουν αργα το μεσημερι ή αλλιως την επομενη μερα. Δεν με ξανακαλεσαν ποτε. Αναγκαστηκα να φωναξω αλλον ηλεκτρολογο.

Παναγιώτης Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-10-2021

Μιχάλης Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-10-2021

Άριστος επαγγελματίας, ευγενικός και συνεπής στα ραντεβού του. Πρόθυμος να απαντήσει σε οποιαδήποτε ερώτηση.

Ανδρεας Ι.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
03-10-2021

Τυπικός στο ραντεβού του και σωστος επαγγελματίας

ΑΝΔΡΕΑΣ Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-10-2021

Εξυπηρετικός,ευγενικός και γρήγορος!...τον συστήνω!

Αγγελική Δ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
29-09-2021

Όλα καλά! πολύ καλός ο τεχνιτης και εξυπητικοτατος.

Αβντί .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
29-09-2021

ΚΥΡΙΑΚΟΣ Β.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
27-09-2021

ΜΙΧΤΑΡΑΙ Ν.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-09-2021

Γιωργος Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
14-09-2021

χριστινα μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
20-09-2021

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Η.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
17-09-2021

Αναστασία Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
14-09-2021

Μαγια Μ.

4/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-08-2021

Έγραψε λάθος τον αριθμό της παροχής και ήρθε 2 μέρες αργότερα για το διορθώσει. Ωστόσο είχα στείλει με κουριερ την βεβαίωση με το λάθος και το ξανά έστειλα χωρίς να πληρώσει ο ίδιος. Μου είπε να το στείλω στην ΔΕΔΔΗΕ ΦΙΛΟΘΈΗΣ-ΚΗΦΙΣΊΑΣ ΕΝΩ ΈΠΡΕΠΕ ΝΑ ΤΟ ΣΤΕΊΛΩ ΣΤΗΝ ΔΕΔΔΗΕ ΜΕΣΌΓΕΙΑ!!! ΈΛΕΟΣ Ποια λοιπόν είναι η ευθύνη σας;;

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
31-07-2021

Βαγγελης Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
28-07-2021

Πολυ καλα

Γεώργιος Χ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-08-2021

Θάνος Τ.

4.3/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
30-07-2021

Γιώργος Χ.

4.3/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
28-07-2021

Dr G.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
26-07-2021

γιαννης σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
21-07-2021

Βασιλικη Λ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
20-07-2021

ΜΑΡΙΑ-ΛΟΥΙΖΑ Α.

1/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-07-2021

Απαράδεκτοι κλείσαμε ραντεβού συγκεκριμένη μέρα και ώρα με κάλεσαν για κάτι λεπτομέρειες και δεν με ενημέρωσε κανένας ότι δεν θα έρθει στο ραντεβού!

Λύρα Ν.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
03-07-2021

γεωργια ρ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-07-2021

Πολυ καλος επαγγελ.ατιας

Κωνσταντινα ..

4.5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-07-2021

Γιάννης Λ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-07-2021

.. Ζ.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-07-2021

Αχιλλέας Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
30-06-2021

Είναι η δεύτερη φορά που χρησιμοποίησα τις υπηρεσίες σας και οι δύο συνεργάτες σας με μια λέξη ΆΨΟΓΟΙ.

Παντελής Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
18-06-2021

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
30-06-2021

Αριάννα Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
21-06-2021

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ, ΤΑΧΥΤΗΤΑ

Διαχειριστική Ε.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-05-2021

Πολύ καλός.Επαγγελματίας καί καλός άνθρωπος.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
03-06-2021

Βασιλης Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
30-05-2021

Νικόλαος Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
21-05-2021

Επαγγελματίας, άριστη συνεννόηση και πολύ ευγενικός. Τον συστήνω ανεπιφύλακτα.

αναστασια π.

4.5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
25-05-2021

Ακριβώς ό,τι συμφωνήθηκε. Γρήγορα και αξιόπιστα.

Νίκος Ρ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
10-05-2021

Συμπαθέστατος, ευχάριστος.Χρειάστηκε να μιλήσει αγγλικά και μιλάει πολύ καλά.Ευχαριστούμε

Αφροδίτη Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
14-04-2021

Ευάγγελος .

4/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
03-04-2021

Είχαμε ραντεβού στις 11 και ήρθε στις 12.30

Πέτρος Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-04-2021

Αθανασια .

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-03-2021

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Π.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-03-2021

Σωτηρης .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-02-2021

Εξαιρετικός επαγγελματίας και ευγενικός.

Διάλλας Ι.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-02-2021

Ιωάννης Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
11-02-2021

Αναστασία Γ.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-02-2021

Μαριλίζα Κ.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-02-2021

Μιχαέλα Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-02-2021

Μάρουα Χ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-02-2021

Κωνσταντινος Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-01-2021

Πολύ καλός επαγγελματίας και εξυπηρετικός σε αντίθεση με συνάδελφό του από το My Constructor που μας έστησε σε καθορισμένο ραντεβού και δεν εμφανίστηκε ποτέ...

Κασσιανή Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
18-01-2021

Εξαιρετικα

Σοφια .

4.6/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
17-01-2021

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
15-01-2021

ΜΑΝΩΛΗΣ Δ.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-01-2021

μαργαριτα κ.

2.3/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-01-2021

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΧΑ ΚΑΠΟΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ!!

ΙΩΑΝΝΗΣ .

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
28-12-2020

Χρήστος Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
27-12-2020

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ρ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
25-12-2020

Πολύ καλή. Δεν το περίμενα.Μου άρεσε πάρα πολύ όλο το πακέτο και θα το συστήσω και θα το χρησιμοποιήσω.Εξαιρετικό!!!!

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
18-12-2020

Ηλίας Α.

1.6/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
17-12-2020

ΔΕΝ ΗΡΘΕ ΚΑΝ

ΕΥΘΑΛΙΑ Ζ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-12-2020

Αντωνιος Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-12-2020

νικος π.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-12-2020

Παρά πολύ καλός συνεπης και έμπειρος τον συνιστώ.

. Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-12-2020

Ηλιανα Σ.

4.3/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
03-12-2020

Στη συγκεκριμένη περίοδο θα έπρεπε να φοράει μάσκα όταν έκανε το σχέδιο εντός σπιτιού. Κατα τ αλλά άψογος

Νικος Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
28-11-2020

Όλα καλά. Γρήγορη εξυπηρέτηση.

Ιωάννης .

1/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
27-11-2020

Απαραδεκτος .δεν ηρθε ποτε στο ραντεβου.και ενω τον ενημερωσα και εστειλα στοιχεια του πινακα και αριθμο παροχης .ανεφερε οτι το εφτιαξε αλλα δεν ηρθε ποτε στα γραφεια της εταιρειας να το παραδωαει.Απαραδεκτος οπως και η εταιρεια σας.δεν απαντησατε ποτε στα μηνυματα μου με mail .

HAIFA ν.

4.1/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
27-11-2020

Όλα καλά απλώς λίγο με την ώρα συναντησης να είναι πιο οκ

παναγιωτης ..

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
15-11-2020

Μαριάννα Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
15-11-2020

Πολύ καλός επαγγελματίας

Γιωργος Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
14-11-2020

Ιωάννης .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-11-2020

Ανεζίρης Δ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
11-11-2020

Άμεση εξυπηρέτηση.

Κώστας Χ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-11-2020

Μαρία Κ.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-11-2020

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-11-2020

Απολύτως ικανοποιημένος απο το επιπεδο και ποιοτητα της ολης παρουσιας και υπηρεσιας

Γιωργος Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-11-2020

Προσιτός ευγενικός, επεξηγηματικος και γνώστης του αντικειμένου του. Έμεινα πολύ ευχαριστημένος.

Κωνσταντίνος .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-10-2020

ΔΑΝΑΗ Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-10-2020

Γαβριήλ .

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
20-10-2020

.. Χ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
18-10-2020

Κωνσταντίνος Κ.

1/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-10-2020

Ήρθε τον Αύγουστο για να μας φτιάξει το πιστοποιητικό της ΔΕΗ. Όταν το στείλαμε στην ΔΕΔΔΗΔΕ αποδείχτηκε ότι ήταν λάθος. Η ΔΕΔΔΗΔΕ μας ζήτησε να περάσει ο ηλεκτρολόγος από το γραφείο τους για να το διορθώσουν. Προσπαθήσαμε πάρα πολλές φορές να τον πείσουμε να πάει αλλά δεν το έκανε. Όταν επικοινώνησα με την εταιρεία μου είπαν ότι θα το φροντίσουν αλλά δεν το έκαναν ποτέ. Υπόψη ότι αυτή ήταν η δεύτερη φορά που ήρθε ηλεκτρολόγος από την ίδια εταιρεία για να φτιάξει το πιστοποιητικό γιατί και ο πρώτος το έκανε λάθος! Ζητήσαμε από την εταιρεία να στείλει άλλον και μετά από δική μας επιμονή έστειλαν τον δεύτερο ηλεκτρολόγο, ο οποίος και αυτός το έκανε λάθος! Κανένας από τους δύο δεν πήγε στην ΔΕΔΔΗΔΕ να το διορθώσει, παρόλο που τους τηλεφωνήσαμε πολλές φορές. Πραγματικά, οι ώρες που ξόδεψα στα τηλέφωνα δεν αξίζουν την χαμηλή τιμή, με τίποτα. Και πάλι η δουλειά δεν έγινε μετά από δύο μήνες!. Πληρώστε τον Ηλεκτρολόγο της γειτονιάς σας!

Maria K.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-10-2020

Μαρία .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-10-2020

Εξαιρετικός !

δημητρα .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
27-09-2020

Συνεπεστατος και επαγγελματίας.Τον συστήνω α επιφυλακτα!

Ιωάννης .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
10-09-2020

Γρήγορη και άμεση εξυπηρέτηση!

. Χ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-09-2020

αννα τ.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
31-08-2020

Ιωάννης Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
28-08-2020

Εξαιρετικός επαγγελματίας, ακριβής στο ραντεβού με συνέπεια και επαγγελματισμό. Εργασία με κατανοητή ενημέρωση και επεξηγήσεις πριν και μετά.

Απόστολος Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
27-08-2020

Ιωάννης Κ.

4.5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
27-08-2020

Δημητρης Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-08-2020

Νικόλαος .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-08-2020

Γρήγορο εξυπηρέτηση , σωστός επαγγελματίας πολυ ευγενικός!

Μαγδαληνη .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
20-08-2020

Συνεπέστατος και ταχύτατος στην έκδοση πιστοποιητικού ηλεκτρολόγου.

Αναστασος Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
17-08-2020

ΠΕΤΡΟΣ Β.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
10-08-2020

Συνεπής στο ραντεβού! Ευγενεστατος και κατατοπιστικός σε κάποιες απορίες μου.

Μαρία Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-08-2020

Έγινε καταπληκτική δουλειά Ευχαριστώ Δημήτρης Παντος

δημητρης π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-08-2020

ΠΕΤΡΟΣ Β.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-08-2020

Η εξυπηρέτηση από τον συνεργάτη σας ήταν εξαιρετικη

κωνσταντινος κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
25-07-2020

ΕΛΕΝΑ .

1/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-07-2020

εκανε μιση δουλεια, εστειλε μισα εγγραφα στην ΔΕΔΔΗΕ. κατοπιν πολλων τηλεφωνηματων ειπε, οτι εστειλε συμπληρωματικά εγγραφα στην ΔΕΔΔΗΕ μέσω ΕΛΤΑ. μετα απο 7 ημερες απο την αποστολή των συμπληρωματικών εγγράφων η ΔΕΔΔΗΕ εξακολουθει κ δηλώνει ημετελές ηλεκτρολογικό πιστοποιητικό συνεπώς εξακολουθώ να μην μπορω να προχωρησω σε παροχη ρεύματος

ΠΑΝΟΣ .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
18-07-2020

Γρήγορη εξυπηρέτηση, συνέπεια στο ραντεβού και χαμηλό κόστος.

Φωτεινή Ε.

4.3/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
17-07-2020

Αν εξαιρέσουμε ότι άργησε και με ενημέρωσε αλλά καθυστερημένα, στα υπόλοιπα άψογος.

Παναγιώτης Σ.

4.5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-07-2020

Κανένα πρόβλημα εκτός του ότι άργησε μισή ώρα.....

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-07-2020

πολύ καλός και οικονομικός...!

Μάγδα .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-07-2020

Θέλετε και αξιολόγηση είχα κλείσει ραντεβού την Πέμπτη και ακόμα τον περιμένω...

ΑΝΤΩΝΙΟΣ .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-07-2020

Πολύ καλός και συνεπής στην εργασία του και στο ραντεβού του.

ΓΚΟΥΣΚΟΣ Δ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-07-2020

ΙΩΑΝΝΗΣ Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-07-2020

ΕΙΡΗΝΗ Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-07-2020

Άψογος επαγγελματίας και το καλό είναι ότι έχει μαγαζί στην ίδια περιοχή που μένουμε.

Κωνσταντίνος Χ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-07-2020

ΜΑΡΙΑ Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
03-07-2020

Γιαννης Λ.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
30-06-2020

Υπήρχε μια πολύ μεγάλη καθυστέρηση στην ώρα του ραντεβου, κατά τα άλλα καλά!

Μαρία .

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
26-06-2020

Χριστίνα Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
26-06-2020

Όλα έγιναν σωστά και όπως είχε συμφωνηθεί για το πιστοποιητικό ηλεκτρικής εγκατάστασης.

γιωργος ξ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
21-06-2020

ΑΘΑΝΑΣΙΑ Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-06-2020

Ιωάννης Ζ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
11-06-2020

Η δουλεια εγινε σωστα αλλα ο ηλεκτρολογος αργησε να ελθει χωρις να ειδοποιησει. Η τιμη ηταν αυτη που ειχαμε συμφωνησει.

αθανασιος μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-06-2020

Ευγενικός και συνεπής.

Νικολετα Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-06-2020

Δυστυχώς,δεν ήρθε ποτέ!

Οκτωβριανη Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-06-2020

Όλα ήταν αψογα

= =.

4.5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-05-2020

καθυστέρησε να ερθει 1 ωρα.

Δημητρης Α.

4.1/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
16-05-2020

Αναστάσιος .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
11-05-2020

Αριστειδης Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-05-2020

Εξαιρετική εξυπηρέτηση

Αλέξανδρος Κ.

2/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
03-05-2020

Δεν ήρθαν ποτέ

Δημήτριος Τ.

4.6/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
30-04-2020

Καλή και γρήγορη δουλειά, εάν και λόγω λάθος ενημέρωσης του επαγγελματία το ραντεβού καθυστέρησε 2 ώρες.

Κλεομένης Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-04-2020

Σοφοκλής .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-04-2020

Γιάννης Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-04-2020

Κυριακή .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-04-2020

ρουτσης θ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
30-03-2020

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Σ.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
27-03-2020

Άγγελος Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-03-2020

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ .

3.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
27-02-2020

...................

Νικος .

2.3/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
27-02-2020

Ηρθε με μια ωρα καθυστερηση!

Κωστας Π.

4.6/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
27-02-2020

Πασχάλης Ο.

1/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-02-2020

Ο κύριος δεν εμφανίστηκε ποτέ στο ραντεβού του. Ενημέρωσε την ημέρα του ραντεβού ότι χάλασε το μεταφορικό του και θα ερχόταν την επόμενη αλλά δεν ενημέρωσε ποτέ ξανά.

Αντιγόνη Τ.

1.3/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-02-2020

Στην τηλεφωνική επικοινωνία με εκπρόσωπο της mycostructor.gr περιέγραψα πως χρειάζομαι πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου κ ρελε για κατάστημα με τριφασικό ρεύμα. Ο Ηλεκτρολογος ήρθε με 3 ώρες καθυστέρηση από το ραντεβού, με ρελε για μονοφασικο ρεύμα. Από Παρασκευή είπε θα έρθει Τρίτη για να το τοποθετήσει. Τρίτη ισχυρίστηκε πως είναι άρρωστος κ τώρα μια βδομάδα μετά έχει κλειστο το κινητό. Απαράδεκτος επαγγελματίας, απορώ πως εργάζεται. Δεν τον συστήνω με τίποτα.

ευαγγελια α.

4.5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-02-2020

Ικανοποιημενος

Κωνσταντίνος .

1.6/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
20-02-2020

Πλήρης αδιαφορία αντί επαγγελματισμός δεν έκανε τη δουλειά του αδιαφόρησε Δεν με εξυπηρέτησε

Παναγιωτης Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
20-02-2020

Όλα μια χαρά.

Ιωσηφ κ.

4.5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
18-02-2020

ΜΙΧΑΛΗΣ Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
16-02-2020

Ο Σπανός Ιωάννης κέρδισε την εμπιστοσύνη μου

σοφια α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
15-02-2020

ΓΙΩΡΓΟΣ Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
14-02-2020

Τυπικός στην ώρα του και πολύ ευγενικός!

Κατερινα Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-02-2020

Σπύρος Σ.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
10-02-2020

Όλα πολύ καλά, υπήρξε μόνο μικρή καθυστέρηση στην έναρξη του ραντεβού.

Γιάννης Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-02-2020

ελενα γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-02-2020

Γεώργιος Φ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-02-2020

Κωνσταντίνα Σ.

1/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-02-2020

Δεν ήρθε στο ραντεβού με πήρε τηλ 30 λεπτά μετά να μου δηλώση ασθένεια

Αθανασιος Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-02-2020

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Ζ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
25-01-2020

Τερζάκη Ε.

1/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-01-2020

Δεν εξυπηρετηθηκα, δεν ήρθε ο επαγγελματίας δυστυχώς μάλλον δεν προλάβαινε και ήταν ένα χαρτί που το ήθελα επείγον.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ Κ.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-01-2020

Αφεντούλης Ο.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
18-01-2020

αλεξανδρος τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
10-01-2020

. α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
31-12-2019

Αξιόλογος και συνεννοήσιμος επαγγελματίας. Σίγουρα θα ξανασυνεργαζόμουν μαζί του.

Γιαννης Π.

2.5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
30-12-2019

1. Αναβλήθηκε το αρχικό ραντεβού (από 23/12 πήγε στις 27/12) στις 4 το πρωί, λαμβάνοντας ένα μήνυμα στο viber. 2. Στις 27/12 είχαμε ραντεβού στις 10:30 και ήρθε 11:45 (τουλάχιστον πήρε τηλ να ενημερώσει ότι θα αργήσει λίγο). 3. Αποτέλεσμα της αναβολής είναι ότι δεν θα μπορέσω να κάνω αλλαγή παρόχου μέχρι τις 31/12/2019 που είχα προγραμματίσει.

Σπυρος Μ.

1/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-12-2019

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΣ. ΔΕΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΕ ΠΟΤΕ ΣΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΚΑΙ ΟΥΤΕ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕ ΠΩΣ ΔΕ ΘΑ ΕΡΘΕΙ. ΟΤΑΝ ΤΟΝ ΚΑΛΕΣΑ ΜΟΥ ΕΙΠΑ ΠΩΣ ΞΕΧΑΣΤΗΚΕ. ΘΕΣΑΜΕ ΝΕΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΑΦΑΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-12-2019

Δημήτριος Ι.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
21-12-2019

Λυδια Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
20-12-2019

Εαν σε νοιάζει μόνο, το χαρτί ηλεκτρολόγου, είναι οκ

. ..

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
18-12-2019

Καλή η εμπειρία μας στην συνεργασία μας θα σας προτείνουμε και σε άλλους

Μπελλα .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
17-12-2019

Ήρθε στην ώρα του. Πολύ προσιτος στο να εξηγήσει όλες τις απορίες.

Αντώνιος Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
17-12-2019

Πολύ ικανοποιημένη από τον κύριο Γιάννη.

τασος Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
16-12-2019

Πάρα πολύ ικανοποιημένος από τον επαγγελματία.

Μανώλης Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
16-12-2019

Γεώργιος Τ.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
16-12-2019

Ευγενικός, επαγγελματίας, κατατοπιστικός. Μικρή καθυστέρηση στο ραντεβού για την οποία θα έπρεπε να είχαμε ενημερωθεί τηλεφωνικά. Κατά τα υπόλοιπα άψογος.

Εμμανουήλ Λ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
15-12-2019

Όλα καλά!

θωμας κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
15-12-2019

Πολύ Καλός επαγγελματίας

ΠΕΤΡΟΣ .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
14-12-2019

Επαγγελματίας, πολύ ευγενικός, άψογος.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-12-2019

Αθανασιος Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-12-2019

Στο MyCostructor βρήκα εύκολα αυτό που ήθελα και σε καλή τιμή. Ο τεχνικός ήταν ακριβής στο ραντεβού και ιδιαίτερα ευγενικός. Μου δόθηκε απόδειξη για το σύνολο της δαπάνης.

Ιωάννης Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-12-2019

Φώτης Β.

1/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-12-2019

Δεν ήρθε ποτε ο Ηλεκτρολογος

Αναστασια Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
10-12-2019

Εξαιρετικός ο κύριος Γιάννης.

νικος π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
10-12-2019

Συνεπής , δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα.

ΧΡΗΣΤΟΣ Ζ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
10-12-2019

Εξυπηρετικότατος.

ΓΙΩΡΓΟΣ Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-12-2019

ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-12-2019

Φωτεινή Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-12-2019

Πάρα πολύ σωστός επαγγελματίας

Αγγελικη Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-12-2019

ΜΙΧΑΛΗΣ Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-12-2019

Ακριβής στην ώρα του.

Ελένη Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-12-2019

Δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα.

Κωνσταντίνος Ρ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-12-2019

Ιωάννης Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-12-2019

Πολύ ικανοποιημένη από τη συνεργασία.

ΑΝΝΑ-ΑΘΗΝΑ Ζ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-12-2019

Ευγενέστατος ο κύριος.

ΕΛΕΝΗ Σ.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-12-2019

Αντώνης Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-12-2019

Ολα τέλεια!

Χάρης .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-12-2019

Ευάγγελος .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-12-2019

Πολύ ευγενικός και συνεργασιμος. Συνεπής στην ώρα του ραντεβού. Τον προτείνω!

Βασιλική .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
29-11-2019

< Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
29-11-2019

ΙΩΑΝΝΑ Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
29-11-2019

Ο κ.Σπανός ήταν συνεπής στο ραντεβού του και ευγενέστατος.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ.

4.5/5