Ιωάννης Βασίλειος Σπανός

Ιωάννης Βασίλειος Σπανός

Εξυπηρετούμε όλη την Αττική

Αναλαμβάνω όλες τις ηλεκτρολογικές εργασίες και την έκδοση πιστοποιητικού Δεή σε ανταγωνιστικές τιμές. Με ιστορρικό 1.300 ολοκληρομένων εργασιών και δραστιριότητα απο το 2014!

Φωτογραφίες

Υπηρεσίες

Η διαδικασία ηλεκτρολογικού πιστοποιητικού άνω των 200 τμ περιλαμβάνει τις μετρήσεις που πρέπει αρχικά να γίνουν από τον ηλεκτρολόγο μηχανικό με την βοήθεια ειδικού οργάνου, ώστε να ελεγχθούν οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, οι δοκιμές για διαπίστωση της ορθής λειτουργίας και ο οπτικός έλεγχος.

 • Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση του πιστοποιητικού.
 • Επίσης , είναι υποχρεωτικό να υπάρχει πίνακας και ρελέ διαφυγής στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση για την έκδοση του πιστοποιητικού.

Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται τα ακόλουθα :

 • Όνομα, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ ιδιοκτήτη
 • Διεύθυνση ακινήτου, όροφο ακινήτου και τον αριθμό διαμερίσματος (είναι προαιρετικό αλλά μπορείτε να το βρείτε στα κοινόχρηστα ή στο συμβόλαιο)
 • Αριθμό παροχής ΔΕΗ
 • Κατάστημα ΔΕΗ
 • Τύπος τιμολογίου (Γ1, Γ21 κοκ).  Αν έχει νυχτερινό ή όχι ( Γ1Ν κοκ). Συμφωνημένη ισχύς υποχρεωτικά.

Η ισχύς του πιστοποιητικού είναι για οικιακούς χώρους 14 χρόνια ενώ για καταστήματα 7 χρόνια.

Η διαδικασία ηλεκτρολογικού πιστοποιητικού 30 τμ περιλαμβάνει τις μετρήσεις που πρέπει αρχικά να γίνουν από τον ηλεκτρολόγο μηχανικό με την βοήθεια ειδικού οργάνου, ώστε να ελεγχθούν οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, οι δοκιμές για διαπίστωση της ορθής λειτουργίας και ο οπτικός έλεγχος.

 • Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση του πιστοποιητικού.
 • Επίσης , είναι υποχρεωτικό να υπάρχει πίνακας και ρελέ διαφυγής στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση για την έκδοση του πιστοποιητικού.

Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται τα ακόλουθα :

 • Όνομα, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ ιδιοκτήτη
 • Διεύθυνση ακινήτου, όροφο ακινήτου και τον αριθμό διαμερίσματος (είναι προαιρετικό αλλά μπορείτε να το βρείτε στα κοινόχρηστα ή στο συμβόλαιο)
 • Αριθμό παροχής ΔΕΗ
 • Κατάστημα ΔΕΗ
 • Τύπος τιμολογίου (Γ1, Γ21 κοκ).  Αν έχει νυχτερινό ή όχι ( Γ1Ν κοκ). Συμφωνημένη ισχύς υποχρεωτικά.

Η ισχύς του πιστοποιητικού είναι για οικιακούς χώρους 10 χρόνια και για καταστήματα 5 χρόνια .

Για ηλεκτρονική κατάθεση στην ΔΕΔΔΗΕ υπάρχει έξτρα επιβάρυνση +10€ .

Η διαδικασία ηλεκτρολογικού πιστοποιητικού 100 τμ περιλαμβάνει τις μετρήσεις που πρέπει αρχικά να γίνουν από τον ηλεκτρολόγο μηχανικό με την βοήθεια ειδικού οργάνου, ώστε να ελεγχθούν οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, οι δοκιμές για διαπίστωση της ορθής λειτουργίας και ο οπτικός έλεγχος.

 • Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση του πιστοποιητικού.
 • Επίσης , είναι υποχρεωτικό να υπάρχει πίνακας και ρελέ διαφυγής στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση για την έκδοση του πιστοποιητικού.

Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται τα ακόλουθα :

 • Όνομα, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ ιδιοκτήτη
 • Διεύθυνση ακινήτου, όροφο ακινήτου και τον αριθμό διαμερίσματος (είναι προαιρετικό αλλά μπορείτε να το βρείτε στα κοινόχρηστα ή στο συμβόλαιο)
 • Αριθμό παροχής ΔΕΗ
 • Κατάστημα ΔΕΗ
 • Τύπος τιμολογίου (Γ1, Γ21 κοκ).  Αν έχει νυχτερινό ή όχι ( Γ1Ν κοκ). Συμφωνημένη ισχύς υποχρεωτικά.

Η ισχύς του πιστοποιητικού είναι για οικιακούς χώρους 10 χρόνια ενώ για καταστήματα 5 χρόνια.

Για ηλεκτρονική κατάθεση υπάρχει έξτρα επιβάρυνση 10€ συν φπα.

Η διαδικασία ηλεκτρολογικού πιστοποιητικού 150 τμ περιλαμβάνει τις μετρήσεις που πρέπει αρχικά να γίνουν από τον ηλεκτρολόγο μηχανικό με την βοήθεια ειδικού οργάνου, ώστε να ελεγχθούν οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, οι δοκιμές για διαπίστωση της ορθής λειτουργίας και ο οπτικός έλεγχος.

 • Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση του πιστοποιητικού.
 • Επίσης , είναι υποχρεωτικό να υπάρχει πίνακας και ρελέ διαφυγής στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση για την έκδοση του πιστοποιητικού.

Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται τα ακόλουθα :

 • Όνομα, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ ιδιοκτήτη
 • Διεύθυνση ακινήτου, όροφο ακινήτου και τον αριθμό διαμερίσματος (είναι προαιρετικό αλλά μπορείτε να το βρείτε στα κοινόχρηστα ή στο συμβόλαιο)
 • Αριθμό παροχής ΔΕΗ
 • Κατάστημα ΔΕΗ
 • Τύπος τιμολογίου (Γ1, Γ21 κοκ).  Αν έχει νυχτερινό ή όχι ( Γ1Ν κοκ). Συμφωνημένη ισχύς υποχρεωτικά.

Η ισχύς του πιστοποιητικού είναι για οικιακούς χώρους 10 χρόνια ενώ για καταστήματα 5 χρόνια.

Για ηλεκτρονική κατάθεση υπάρχει έξτρα επιβάρυνση 10€ συν φπα.

Η διαδικασία ηλεκτρολογικού πιστοποιητικού 200 τμ περιλαμβάνει τις μετρήσεις που πρέπει αρχικά να γίνουν από τον ηλεκτρολόγο μηχανικό με την βοήθεια ειδικού οργάνου, ώστε να ελεγχθούν οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, οι δοκιμές για διαπίστωση της ορθής λειτουργίας και ο οπτικός έλεγχος.

 • Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση του πιστοποιητικού.
 • Επίσης , είναι υποχρεωτικό να υπάρχει πίνακας και ρελέ διαφυγής στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση για την έκδοση του πιστοποιητικού.

Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται τα ακόλουθα :

 • Όνομα, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ ιδιοκτήτη
 • Διεύθυνση ακινήτου, όροφο ακινήτου και τον αριθμό διαμερίσματος (είναι προαιρετικό αλλά μπορείτε να το βρείτε στα κοινόχρηστα ή στο συμβόλαιο)
 • Αριθμό παροχής ΔΕΗ
 • Κατάστημα ΔΕΗ
 • Τύπος τιμολογίου (Γ1, Γ21 κοκ).  Αν έχει νυχτερινό ή όχι ( Γ1Ν κοκ). Συμφωνημένη ισχύς υποχρεωτικά.

Η ισχύς του πιστοποιητικού είναι για οικιακούς χώρους 10 χρόνια ενώ για καταστήματα 5 χρόνια.

Για ηλεκτρονική κατάθεση υπάρχει έξτρα επιβάρυνση 10€ συν φπα.

Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση του ρελέ διαφυγής στον μονοφασικό σας πίνακα. Για να αποφύγετε οποιοδήποτε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή κωλυσιεργίας στην έκδοση του πιστοποιητικού Ηλεκτρολόγου/ΔΕΗ έμπειροι ηλεκτρολόγοι μας σας δώσουν άμεσα λύση. Στην τιμή περιλαμβάνεται το κόστος για τα υλικά και η εργασία του τεχνικού.
Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία κι ώρα συνάντησης στον χώρο που πρόκειται να γίνει η εγκατάσταση ρελέ σε τριφασικό πίνακα. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση του ρελέ διαφυγής στον τριφασικό σας πίνακα. Για να αποφύγετε οποιοδήποτε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή κωλυσιεργίας στην έκδοση του πιστοποιητικού Ηλεκτρολόγου/ΔΕΗ έμπειροι ηλεκτρολόγοι μας σας δώσουν άμεσα λύση. Στην τιμή περιλαμβάνεται το κόστος για τα υλικά και η εργασία του τεχνικού.
Εμφάνιση όλων...

Ωράριο Λειτουργίας

 • Δευτέρα: 9:00-21:30
 • Τρίτη: 9:00-21:30
 • Τετάρτη: 9:00-21:30
 • Πέμπτη: 9:00-21:30
 • Παρασκευή: 9:00-21:30
 • Σάββατο: 9:00-17:30
 • Κυριακή: 9:00-17:30

Τηλεφωνήστε καθημερινά ή κλείστε online όλο το 24ώρο.

Ιωάννης Βασίλειος Σπανός

Ιωάννης Βασίλειος Σπανός

Εξυπηρετούμε όλη την Αττική

Κάλεσε για την συγκεκριμένη προσφορά

Ενημέρωσε ότι τους καλείς για την προσφορά του MyConstructor.gr

Αναλαμβάνω όλες τις ηλεκτρολογικές εργασίες και την έκδοση πιστοποιητικού Δεή σε ανταγωνιστικές τιμές. Με ιστορρικό 1.300 ολοκληρομένων εργασιών και δραστιριότητα απο το 2014!

Εγγύηση Ικανοποίησης

Εγγύηση ικανοποίησης MyConstructor.gr

Στο myconstructor.gr θεωρούμε την ικανοποίηση των πελατών μας ως μέγιστη προτεραιότητα.

Το myconstructor.gr αποδεικνύοντας την αξιοπιστία του και τον σεβασμό του σε εσάς σας παρέχει εγγύηση ικανοποίησης στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Εάν η υπηρεσία ραντεβού από το MyConstructor είναι χαμηλής ποιότητας ή αντίθετη των προσδοκιών σας.
 • Εάν υπάρχει υπαιτιότητα του συνεργάτη επαγγελματία / τεχνικού σε περίπτωση ζημιών.
 • Εάν αντιμετωπίσατε κάποιο οποιοδήποτε μικρό ή σοβαρό πρόβλημα κατά τη διάρκεια της συνεργασία μας με το myconstructor.gr.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας το συντομότερο δυνατό για να ξεκινήσουμε τη διαδικασία της Εγγύησης Ικανοποίησης.

Πώς λειτουργεί

Αφού συγκεντρώσουμε τα βασικά στοιχεία επικοινωνίας σας και του ραντεβού που υπήρξε το πρόβλημα, το τμήμα υποστήριξης του MyConstructor θα ξεκινήσει άμεσα τις διαδικασίες να επιλύσει την υπόθεση σας.

Σε κάθε online ραντεβού ή ραντεβού που κλείνετε μέσω του επίσημου τηλεφωνικού αριθμού του myconstructor.gr 2103009323, τα οποία καλύπτονται από την Εγγύηση Ικανοποίησης, το MyConstructor θα διορθώσει οποιοδήποτε θέμα προκύψει με τους εξής τρόπους:

 • Θα έρθει σε επικοινωνία με εσάς να διαπιστώσει που ακριβώς παρουσιάστηκε η κακή ή προβληματική εξυπηρέτηση.
 • Θα επικοινωνήσει άμεσα με τον επαγγελματία για να διορθώσει το όποιο πρόβλημα και να φέρει εις πέρας σωστά την εργασία ή υπηρεσία είτε με τον ίδιο συνεργάτη τεχνικό είτε με άλλον συνεργάτη του myconstructor.gr.
 • Εάν δεν καλυφθούν οι ανάγκες με τις παραπάνω ενέργειες, η εταιρία του MyConstructor είναι διατεθειμένη να σας επιστρέψει το ποσό που αντιστοιχεί έως και 100% της αξίας της υπηρεσίας που λάβατε με μέγιστο ποσό 1500€.

Προϋποθέσεις Εγγύησης Ικανοποίησης

Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να ανατρέξετε στην Εγγύηση Ικανοποίησης όταν όλα τα παρακάτω ισχύουν:

 • Μείνατε δυσαρεστημένος από την υπηρεσία που λάβατε.
 • Έχετε κλείσει την συμφωνία για την ανάθεση της υπηρεσίας και την τιμή είτε online από το site του MyConstructor είτε τηλεφωνικά στο κεντρικό μας τηλ 2103009323. Η εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση ανάθεσης και συμφωνίας των όρων απευθείας με τον τεχνικό.
 • Το αντικείμενο της εργασίας ή της υπηρεσίας ήταν σαφώς ορισμένο και ξεκάθαρο από την περιγραφή της υπηρεσίας που είναι αναρτημένη στο site.
 • Έχετε αποδεικτικά πληρωμής του τεχνικού για την συγκεκριμένη εργασία.
 • Η Εγγύηση Ικανοποίησης ισχύει για χρονικό διάστημα 7 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα ολοκλήρωσης της εργασίας κατόπιν αναφοράς του προβλήματος σας.
 • Η Εγγύηση Ικανοποίησης ισχύει για όλες τις υπηρεσίες που προσφέρουμε, στο myconstructor.gr.
 • Η Εγγύηση Ικανοποίησης ισχύει εντός του νομού Αττικής και παρέχεται πλέον των λοιπών δικαιωμάτων σας, τα οποία παραμένουν σε ισχύ.

Για το θέμα αυτό, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο info@myconstructor.gr ή τηλεφωνικά στο 210 300 93 23.

Κάλεσε για την συγκεκριμένη προσφορά

Ενημέρωσε ότι τους καλείς για την προσφορά του MyConstructor.gr

Κλείσε Τώρα -10%

Υπολόγισε την τελική τιμή και κέρδισε έως και -10% έκπτωση!

Επίλεξε εργασία

Παρακαλώ επιλέξτε τις εργασίες που χρειάζεστε:

Υποχρεωτικό πεδίο!

Ηλεκτρολογικές εργασίες:

Υποχρεωτικό πεδίο!

Μικροβλάβες
Πρίζες, Τηλέφωνα & Φώτα
Ηλεκτρολογικός Πίνακας
Ηλεκτρικές Συσκευές
Κεραίες Τηλεόρασης

Υποχρεωτικό πεδίο!

Παρακαλούμε γράψτε και στην συνέχεια επιλέξτε την διεύθυνση σας!

Παρακαλούμε συμπληρώστε όλες τις υποχρεωτικές ερωτήσεις!

Αξιολογήσεις χρηστών

4.5/5
(376)

Ποιότητα 91.7%

Αξιοπιστία 91.4%

Τιμή 92.8%

Συνέπεια 88.9%

Συμπεριφορά 92.2%

Καθαριότητα 94.2%

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-05-2023

Μπράβο σας για την γρήγορη εξυπηρέτηση και τον επαγγελματισμό. Σας ευχαριστώ πολύ

Γερασιμος Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-05-2023

χριστινα τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
03-05-2023

Κωνσταντίνος Λ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
15-05-2023

Στυλιανός Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-05-2023

Νικος Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
16-05-2023

τσακαλιετη .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-05-2023

Με στησατε δύο φορές χωρίς ενημέρωση και τελικά εξυπηρετηθηκα από άλλο συνάδελφο σας.

Μαρια Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
17-05-2023

Κωνσταντίνος Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
27-04-2023

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
29-03-2023

Ευγενία .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
28-03-2023

έμεινα πολύ ευχαριστημενη

Μαριλην Β.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-04-2023

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
20-03-2023

Γεώργιος Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
03-12-2022

μαρια κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-11-2022

ΣΥΜΕΩΝ Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
26-11-2022

.. Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-11-2022

Άψογος σε όλα!!!

γρηγοριος λ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-10-2022

Αθανασιος Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
17-10-2022

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
27-10-2022

Συνεπείς, αξιόπιστοι, ευγενικοί! Θα τους σύστηνα ανεπιφύλακτα!

Καιτη Ν.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
03-10-2022

Ταχύτατοι, οικονομικοί και πολυ εξυπηρετικοί .

.. Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
20-09-2022

.. Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-08-2022

Δημητρης Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-08-2022

Μαρία .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-08-2022

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-08-2022

Επαγγελματισμός, ταχύτητα, άψογη εξυπηρέτηση!

Σταυρος Δ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
28-07-2022

. α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-06-2022

Ο κύριος Ιωάννης ήταν πολύ συνεπείς στις εργασίες που έκανε, τυπικός και ο έλεγχος του πολύ σχολαστικός. Απάντησε σε τυχόν ερωτήματα τα οποία είχα και κατατοπιστικός.

ανδρεας ν.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-06-2022

Άμεση ανταπόκριση, ευγένια και άριστη εξυπηρέτηση.

.. Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-06-2022

Αγγελική Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-05-2022

Δεν περίμενα τέτοια συνέπεια Πηρα τηλέφωνο στις 12μμ και στις 14+30 είχα την πιστοποίηση του μηχανικού στα χέρια μου!!!! άψογος σε όλα του συνεργασιμος και πολύ προσεκτικος σε όλα του αλλά πάνω απ όλα ευγενικός Ευχαριστώ πολύ και επιφυλάσσωμε και για άλλη συνεργασία!!!!!!!

Διονυσης Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-05-2022

Εξαιρετικά συνεργάσιμος και ευγενικός Με ενημέρωσε αμέσως για μια μικροκαθυστερηση, πολύ συνεπής. Είμαι απόλυτα ικανοποιημένη Ευχαριστώ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-05-2022

αντωνια γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
26-05-2022

Γιωργος .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-04-2022

Εξαιρετικός και ευγενεστατος!

. ..

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
03-04-2022

Γαβριελλα Λ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-04-2022

Κατερίνα Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-04-2022

Ήμουν επιφυλακτικός στην αρχή. Έγινε το ραντεβού όλα καλά. Στην ώρα του ο τεχνικός και έγινε άμεσα η Δουλειά. ( έκδοση πιστοποιητικού ΔΕΗ)

. μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
11-04-2022

αναστασια κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
11-04-2022

παναγιωτης τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
15-04-2022

Χαράλαμπος Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
15-04-2022

Άρτεμις Φ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
15-04-2022

Κατερίνα .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
17-04-2022

ΧΡΥΣΑΝΘΗ Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
20-04-2022

Συμπαθέστατος κ ευγενεστατος

Ζωη Β.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
29-04-2022

Ο ηλεκτρολόγος ευγενεστατος και εξυπηρετικοτατος ευχαριστώ πολύ

Νικολαος .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-03-2022

Ιωάννης Ι.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
03-03-2022

Οδυσσέας Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-03-2022

Συνέπεια, ευγένεια, ταχύτητα.

Σταυρος Δ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
14-03-2022

Συνεπής στο ραντεβού,γρήγορος στην εξυπηρέτηση,γνώστης της δουλειάς,μου έδωσε χρήσιμες πληροφορίες στο αντικείμενο( ΥΔΕ).

ΣΤΕΛΙΟΣ Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
14-03-2022

Εξαιρετικός ανθρωπος

Εφη .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
21-03-2022

Κυριακος Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
17-02-2022

Σπυριδων .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
18-02-2022

Πολύ ευγενικός, συνεπής και ακριβής. Χαμογελαστός άνθρωπος και πρόθυμος να απαντήσει σε κάθε απορία!

Μερόπη Ν.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-02-2022

Σπύρος Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-02-2022

Ξανθη Ζ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-02-2022

CHRISTOS .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-02-2022

Δεσποινα Δ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
11-02-2022

Άψογος. Σωστός επαγγελματίας, ήταν φιλικός και ευγενικός.

Δημητρης Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-01-2022

Βασιλειος .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-01-2022

Πολύ ευγενικός και άμεσος στην δουλειά του. Τον συνιστώ ανεπιφύλακτα. Μπράβο

ΣΟΦΙΑ Β.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
10-01-2022

Κωνσταντίνος Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
10-01-2022

Εξαιρετικος επαγγελματιας. Ειχα το πιστοποιητικο αμμεσα. Στα + οτι ηταν συνεπης με την ωρα του ραντεβου.

Θεοδοσης Λ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
10-01-2022

Σπύρος Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
18-01-2022

Δεν έχω μείνει πιο ευχαριστημένη από επαγγελματία. Σίγουρα θα ξαναπροτιμησω την πλατφόρμα για τα ραντεβού μου από εδώ και στο εξής.

ΔΗΜΗΤΡΑ Ξ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
19-01-2022

Εξαιρετικός

Δεσποινα Ν.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-01-2022

ΓΙΩΡΓΟΣ Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-01-2022

Αψογος. Σωστος επαγγελματίας, ήταν φιλικός και ευγενικός.

Κωνσταντινος Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-01-2022

ΘΩΜΑΣ Ε.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
25-01-2022

ΜΑΡΙΑ Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
29-01-2022

Παναγιώτης Δ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-12-2021

ΙΩΑΝΝΑ Ξ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-12-2021

Επαγγελματίας ότι και εαν προκύψει είναι δίπλα στον πελάτη να τον βοηθηση και να ξεπέρασει το κάθε εμπόδιο.... Εγώ προσωπικά των ευχαριστω!

Ελενη Ε.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
03-12-2021

Χαρίκλεια Ζ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
11-12-2021

Άψογος ο συνεργάτης σας. Ευχαριστω

Ορεστης Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-12-2021

Αναστάσιος Ν.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
19-12-2021

Στην ώρα του, ολοκληρώθηκε η εργασία όπως έπρεπε, απόλυτα ικανοποιημένος.

ΙΩΑΝΝΗΣ Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
21-12-2021

Κωστας Λ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-12-2021

ΣΟΦΙΑ .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
30-12-2021

ΓΙΩΡΓΟΣ Χ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
29-11-2021

Νίκος Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-11-2021

Άψογος επαγγελματίας.

Ουρανία Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-11-2021

Παναγιω΄τα Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-11-2021

όλα τέλεια...

Κυριακός Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-11-2021

Μαρία Δ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
14-11-2021

Απαρεδεκτοι οι «συνεργατες» της εταιριας σας. 1) Εδωσαν λαθος οδηγιες στον ηλεκτρολογο και αναγκαστηκα να περιμενω 1 ωρα παραπανω. 1) τους ενημερωσα οτι εαν ερθει ο ανθρωπος το βραδυ, το σπιτι δεν εχει ρευμα και θα πρεπει να εχει φακο μαζι του. Δεν τον ενημερωσαν: αποτελεσμα ηταν να προσπαθουμε να κανουμε την δουλεια μας με το φακο του κινητου. 3) οταν επαιρνα τηλεφωνο, συνεχως επεφτε η γραμμη και ουδεις ενδιαφερθηκε να με παρει πισω, παρα το γεγονος οτι γνωριζαν οτι εχουν δωσει λαθος οδηγιες. Ο ηλεκτρολογος ηταν πολυ καλος καπ εξυπηρετικος.

δημητρης σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
15-11-2021

Όπως πάντα αξιοπιστία, ταχύτητα και ακρίβεια.

Σταθης Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
18-11-2021

ΝΙΚΟΣ Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
18-11-2021

Εξαιρετική εξυπηρέτηση

Ελενη Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
21-11-2021

Έμεινα ικανοποιημένη από τη συνεργασία μου....έγινε η δουλειά μου όπως έπρεπε .

Σοφία Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
21-11-2021

Σωστός επαγγελματίας.

Ρουσσετος Ν.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-11-2021

Πολύ καλά όλα , είμαι πολύ ευχαριστημένος με τον κύριο Σπανό

Ειρήνη .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-11-2021

Κωνσταντίνος .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
27-11-2021

Όλα καλά

ιωαννα ζ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-11-2021

Καλλιόπη .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-10-2021

Εξυπηρετικός,ευγενικός και γρήγορος!...τον συστήνω!

Αγγελική Δ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-10-2021

Τυπικός στο ραντεβού του και σωστος επαγγελματίας

ΑΝΔΡΕΑΣ Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-10-2021

Άριστος επαγγελματίας, ευγενικός και συνεπής στα ραντεβού του. Πρόθυμος να απαντήσει σε οποιαδήποτε ερώτηση.

Ανδρεας Ι.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
11-10-2021

Μιχάλης Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
11-10-2021

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-10-2021

Νίκος .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
14-10-2021

ΑΨΟΓΟΣ

Θανάσης Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
16-10-2021

Μαρία-Αλεξία .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
18-10-2021

αργυρω .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
21-10-2021

Γιαννης .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-10-2021

Ωραίος επαγγελματίας, με γνώσεις πάνω στη δουλειά του.

Αντώνης Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
25-10-2021

Αντώνης Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
25-10-2021

Συνεπής, γρήγορος και αποτελεσματικός.Θα τον πρότεινα σίγουρα

Θεοδώρα Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
25-10-2021

ΑΡΓΥΡΩ Ν.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-10-2021

ΜΙΧΤΑΡΑΙ Ν.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
29-10-2021

Άψογος επαγγελματίας. Συνεργάσιμος.

ΜΑΚΡΙΝΑ Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-10-2021

ΚΥΡΙΑΚΟΣ Β.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-10-2021

Όλα καλά! πολύ καλός ο τεχνιτης και εξυπητικοτατος.

Αβντί .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
30-10-2021

. Δ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
30-10-2021

Απόστολος Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
18-09-2021

Μαγια Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-09-2021

Αναστασία Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-09-2021

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Η.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
25-09-2021

χριστινα μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
25-09-2021

γιωργος μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-08-2021

Βαγγελης Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-08-2021

γιαννης σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-08-2021

Θάνος Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-08-2021

Πολυ καλα

Γεώργιος Χ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
17-07-2021

Πολυ καλος επαγγελ.ατιας

Κωνσταντινα ..

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
18-07-2021

γεωργια ρ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
25-07-2021

ΜΑΡΙΑ-ΛΟΥΙΖΑ Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-07-2021

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
26-07-2021

Βασιλικη Λ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
03-07-2021

Είναι η δεύτερη φορά που χρησιμοποίησα τις υπηρεσίες σας και οι δύο συνεργάτες σας με μια λέξη ΆΨΟΓΟΙ.

Παντελής Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
11-07-2021

.. Ζ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
25-06-2021

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ, ΤΑΧΥΤΗΤΑ

Κίμων Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-06-2021

Νικόλαος Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-06-2021

Βασίλης .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
19-06-2021

Πολύ καλός.Επαγγελματίας καί καλός άνθρωπος.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
31-05-2021

Επαγγελματίας, άριστη συνεννόηση και πολύ ευγενικός. Τον συστήνω ανεπιφύλακτα.

αναστασια π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
14-05-2021

Συμπαθέστατος, ευχάριστος.Χρειάστηκε να μιλήσει αγγλικά και μιλάει πολύ καλά.Ευχαριστούμε

Αφροδίτη Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-04-2021

ΑΘΑΝΑΣΙΑ Δ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
14-04-2021

Ευάγγελος .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-02-2021

Κωνσταντινος Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-02-2021

Μάρουα Χ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
11-02-2021

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-02-2021

Ιωάννης Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-02-2021

Εξαιρετικός επαγγελματίας και ευγενικός.

Διάλλας Ι.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
15-01-2021

ΜΑΝΩΛΗΣ Δ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
18-01-2021

Εξαιρετικα

Σοφια .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-01-2021

Πολύ καλός επαγγελματίας και εξυπηρετικός σε αντίθεση με συνάδελφό του από το My Constructor που μας έστησε σε καθορισμένο ραντεβού και δεν εμφανίστηκε ποτέ...

Κασσιανή Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-12-2020

Ηλιανα Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-12-2020

νικος π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-12-2020

Αντωνιος Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
18-12-2020

Ηλίας Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
25-12-2020

Πολύ καλή. Δεν το περίμενα.Μου άρεσε πάρα πολύ όλο το πακέτο και θα το συστήσω και θα το χρησιμοποιήσω.Εξαιρετικό!!!!

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
27-12-2020

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ρ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
15-11-2020

Πολύ καλός επαγγελματίας

Γιωργος Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
15-11-2020

Μαριάννα Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-11-2020

Προσιτός ευγενικός, επεξηγηματικος και γνώστης του αντικειμένου του. Έμεινα πολύ ευχαριστημένος.

Κωνσταντίνος .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-11-2020

Απολύτως ικανοποιημένος απο το επιπεδο και ποιοτητα της ολης παρουσιας και υπηρεσιας

Γιωργος Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-11-2020

Μαρία Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
28-11-2020

Όλα καλά. Γρήγορη εξυπηρέτηση.

ΕΛΕΝΗ Θ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
11-11-2020

Άμεση εξυπηρέτηση.

Κώστας Χ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-11-2020

Ανεζίρης Δ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
14-11-2020

Ιωάννης .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-10-2020

Μαρία .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
18-10-2020

Κωνσταντίνος Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-10-2020

Γαβριήλ .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-10-2020

Εξαιρετικός !

δημητρα .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-10-2020

ΔΑΝΑΗ Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-09-2020

αννα τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
27-09-2020

Συνεπεστατος και επαγγελματίας.Τον συστήνω α επιφυλακτα!

Ιωάννης .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
10-09-2020

Γρήγορη και άμεση εξυπηρέτηση!

. Χ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-08-2020

ΠΕΤΡΟΣ Β.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-08-2020

Έγινε καταπληκτική δουλειά Ευχαριστώ Δημήτρης Παντος

Δημήτριος .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
10-08-2020

Συνεπής στο ραντεβού! Ευγενεστατος και κατατοπιστικός σε κάποιες απορίες μου.

Μαρία Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
17-08-2020

ΠΕΤΡΟΣ Β.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
20-08-2020

Συνεπέστατος και ταχύτατος στην έκδοση πιστοποιητικού ηλεκτρολόγου.

αναστασιος .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-08-2020

Γρήγορο εξυπηρέτηση , σωστός επαγγελματίας πολυ ευγενικός!

Μαγδαληνη .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-08-2020

Νικόλαος .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
27-08-2020

Ιωάννης Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
28-08-2020

Εξαιρετικός επαγγελματίας, ακριβής στο ραντεβού με συνέπεια και επαγγελματισμό. Εργασία με κατανοητή ενημέρωση και επεξηγήσεις πριν και μετά.

Απόστολος .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-08-2020

Η εξυπηρέτηση από τον συνεργάτη σας ήταν εξαιρετικη

κωνσταντινος κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
18-07-2020

Γρήγορη εξυπηρέτηση, συνέπεια στο ραντεβού και χαμηλό κόστος.

Φωτεινή Ε.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
03-07-2020

Γιαννης Λ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-07-2020

ΜΑΡΙΑ Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-07-2020

Άψογος επαγγελματίας και το καλό είναι ότι έχει μαγαζί στην ίδια περιοχή που μένουμε.

Κωνσταντίνος Χ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
25-07-2020

ΕΛΕΝΑ .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-07-2020

ΕΙΡΗΝΗ Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-07-2020

ΙΩΑΝΝΗΣ Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-07-2020

Πολύ καλός και συνεπής στην εργασία του και στο ραντεβού του.

ΓΚΟΥΣΚΟΣ Δ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-07-2020

Θέλετε και αξιολόγηση είχα κλείσει ραντεβού την Πέμπτη και ακόμα τον περιμένω...

ΑΝΤΩΝΙΟΣ .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-07-2020

πολύ καλός και οικονομικός...!

Μάγδα .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
21-06-2020

ΑΘΑΝΑΣΙΑ Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-06-2020

Όλα ήταν αψογα

= =.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-06-2020

Δυστυχώς,δεν ήρθε ποτέ!

Οκτωβριανη Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-06-2020

Ευγενικός και συνεπής.

Νικολετα Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
26-06-2020

Όλα έγιναν σωστά και όπως είχε συμφωνηθεί για το πιστοποιητικό ηλεκτρικής εγκατάστασης.

γιωργος ξ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
11-06-2020

Η δουλεια εγινε σωστα αλλα ο ηλεκτρολογος αργησε να ελθει χωρις να ειδοποιησει. Η τιμη ηταν αυτη που ειχαμε συμφωνησει.

αθανασιος μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-06-2020

Ιωάννης Ζ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-05-2020

Εξαιρετική εξυπηρέτηση

Αλέξανδρος Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
11-05-2020

Αριστειδης Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-04-2020

ρουτσης θ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-04-2020

Κυριακη Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-04-2020

Γιάννης Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-04-2020

Σοφοκλής .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
30-03-2020

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Σ.