Ιωάννης Σπανός

Ιωάννης Σπανός

Εξυπηρετούμε όλη την Αττική

Αναλαμβάνω όλες τις ηλεκτρολογικές εργασίες και την έκδοση πιστοποιητικού Δεή σε ανταγωνιστικές τιμές.

Υπηρεσίες

Αλλαγή ασφάλειας.

Αλλαγή ασφάλειας σε ηλεκτρολογικό πίνακα. Η τιμή αφορά την εργασία και το κόστος για την ασφάλεια. Επιπλέον κόστος για κάθε επιπλέον ασφάλεια +5€/ασφάλεια.Η ύπαρξη λειτουργικών ασφαλειών είναι απαραίτητη για την έκδοση του πιστοποιητικού ΔΕΗ.

Αλλαγή πρίζας/διακόπτη.

Η τιμή αφορά την αλλαγή μέχρι τρεις πρίζες ή διακόπτες.Υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση για κάθε επιπλέον πρίζα/διακόπτη: +5€/πρίζα ή διακόπτη. Η ύπαρξη λειτουργικών ασφαλειών είναι απαραίτητη για την έκδοση του πιστοποιητικού ΔΕΗ.

Στην επίσκεψη ηλεκτρολόγου περιλαμβάνεται το κόστος ελέγχου για πιθανή βλάβη ή για οποιαδήποτε ηλεκτρολογική εργασία (αλλαγή ασφάλειας/λάμπας/διακόπτη/πρίζας, τοποθέτηση φωτιστικού, κλπ). Η τιμή αφορά το αρχικό κόστος επίσκεψης και 1 ώρα εργασίας. Το κόστος για κάθε επιπλέον ώρα χρεώνεται ανάλογα με την εργασία και δεν συμπεριλαμβάνονται τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν.

Η διαδικασία ηλεκτρολογικού πιστοποιητικού 30 τμ περιλαμβάνει τις μετρήσεις που πρέπει αρχικά να γίνουν από τον ηλεκτρολόγο μηχανικό με την βοήθεια ειδικού οργάνου, ώστε να ελεγχθούν οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, οι δοκιμές για διαπίστωση της ορθής λειτουργίας και ο οπτικός έλεγχος.

 • Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση του πιστοποιητικού.
 • Επίσης , είναι υποχρεωτικό να υπάρχει πίνακας και ρελέ διαφυγής στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση για την έκδοση του πιστοποιητικού.

Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται τα ακόλουθα :

 • Όνομα, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ ιδιοκτήτη
 • Διεύθυνση ακινήτου, όροφο ακινήτου και τον αριθμό διαμερίσματος (είναι προαιρετικό αλλά μπορείτε να το βρείτε στα κοινόχρηστα ή στο συμβόλαιο)
 • Αριθμό παροχής ΔΕΗ
 • Κατάστημα ΔΕΗ
 • Τύπος τιμολογίου (Γ1, Γ21 κοκ).  Αν έχει νυχτερινό ή όχι ( Γ1Ν κοκ). Συμφωνημένη ισχύς υποχρεωτικά.

Η ισχύς του πιστοποιητικού είναι για οικιακούς χώρους 14 χρόνια ενώ για καταστήματα 7 χρόνια.

Η διαδικασία ηλεκτρολογικού πιστοποιητικού 100 τμ περιλαμβάνει τις μετρήσεις που πρέπει αρχικά να γίνουν από τον ηλεκτρολόγο μηχανικό με την βοήθεια ειδικού οργάνου, ώστε να ελεγχθούν οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, οι δοκιμές για διαπίστωση της ορθής λειτουργίας και ο οπτικός έλεγχος.

 • Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση του πιστοποιητικού.
 • Επίσης , είναι υποχρεωτικό να υπάρχει πίνακας και ρελέ διαφυγής στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση για την έκδοση του πιστοποιητικού.

Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται τα ακόλουθα :

 • Όνομα, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ ιδιοκτήτη
 • Διεύθυνση ακινήτου, όροφο ακινήτου και τον αριθμό διαμερίσματος (είναι προαιρετικό αλλά μπορείτε να το βρείτε στα κοινόχρηστα ή στο συμβόλαιο)
 • Αριθμό παροχής ΔΕΗ
 • Κατάστημα ΔΕΗ
 • Τύπος τιμολογίου (Γ1, Γ21 κοκ).  Αν έχει νυχτερινό ή όχι ( Γ1Ν κοκ). Συμφωνημένη ισχύς υποχρεωτικά.

Η ισχύς του πιστοποιητικού είναι για οικιακούς χώρους 14 χρόνια ενώ για καταστήματα 7 χρόνια.

Είναι σημαντικό να επιλέξετε τον κατάλληλο ηλεκτρολόγο για την εγκατάσταση και την σύνδεση της ηλεκτρικής κουζίνας με την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας ετσί ώστε να μην δημιουργηθούν προβλήματα ή βλάβες στο δίκτυο.

Η διαδικασία ηλεκτρολογικού πιστοποιητικού 150 τμ περιλαμβάνει τις μετρήσεις που πρέπει αρχικά να γίνουν από τον ηλεκτρολόγο μηχανικό με την βοήθεια ειδικού οργάνου, ώστε να ελεγχθούν οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, οι δοκιμές για διαπίστωση της ορθής λειτουργίας και ο οπτικός έλεγχος.

 • Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση του πιστοποιητικού.
 • Επίσης , είναι υποχρεωτικό να υπάρχει πίνακας και ρελέ διαφυγής στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση για την έκδοση του πιστοποιητικού.

Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται τα ακόλουθα :

 • Όνομα, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ ιδιοκτήτη
 • Διεύθυνση ακινήτου, όροφο ακινήτου και τον αριθμό διαμερίσματος (είναι προαιρετικό αλλά μπορείτε να το βρείτε στα κοινόχρηστα ή στο συμβόλαιο)
 • Αριθμό παροχής ΔΕΗ
 • Κατάστημα ΔΕΗ
 • Τύπος τιμολογίου (Γ1, Γ21 κοκ).  Αν έχει νυχτερινό ή όχι ( Γ1Ν κοκ). Συμφωνημένη ισχύς υποχρεωτικά.

Η ισχύς του πιστοποιητικού είναι για οικιακούς χώρους 14 χρόνια ενώ για καταστήματα 7 χρόνια.

Η διαδικασία ηλεκτρολογικού πιστοποιητικού 200 τμ περιλαμβάνει τις μετρήσεις που πρέπει αρχικά να γίνουν από τον ηλεκτρολόγο μηχανικό με την βοήθεια ειδικού οργάνου, ώστε να ελεγχθούν οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, οι δοκιμές για διαπίστωση της ορθής λειτουργίας και ο οπτικός έλεγχος.

 • Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση του πιστοποιητικού.
 • Επίσης , είναι υποχρεωτικό να υπάρχει πίνακας και ρελέ διαφυγής στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση για την έκδοση του πιστοποιητικού.

Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται τα ακόλουθα :

 • Όνομα, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ ιδιοκτήτη
 • Διεύθυνση ακινήτου, όροφο ακινήτου και τον αριθμό διαμερίσματος (είναι προαιρετικό αλλά μπορείτε να το βρείτε στα κοινόχρηστα ή στο συμβόλαιο)
 • Αριθμό παροχής ΔΕΗ
 • Κατάστημα ΔΕΗ
 • Τύπος τιμολογίου (Γ1, Γ21 κοκ).  Αν έχει νυχτερινό ή όχι ( Γ1Ν κοκ). Συμφωνημένη ισχύς υποχρεωτικά.

Η ισχύς του πιστοποιητικού είναι για οικιακούς χώρους 14 χρόνια ενώ για καταστήματα 7 χρόνια.

Η διαδικασία ηλεκτρολογικού πιστοποιητικού άνω των 200 τμ περιλαμβάνει τις μετρήσεις που πρέπει αρχικά να γίνουν από τον ηλεκτρολόγο μηχανικό με την βοήθεια ειδικού οργάνου, ώστε να ελεγχθούν οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, οι δοκιμές για διαπίστωση της ορθής λειτουργίας και ο οπτικός έλεγχος.

 • Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση του πιστοποιητικού.
 • Επίσης , είναι υποχρεωτικό να υπάρχει πίνακας και ρελέ διαφυγής στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση για την έκδοση του πιστοποιητικού.

Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται τα ακόλουθα :

 • Όνομα, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ ιδιοκτήτη
 • Διεύθυνση ακινήτου, όροφο ακινήτου και τον αριθμό διαμερίσματος (είναι προαιρετικό αλλά μπορείτε να το βρείτε στα κοινόχρηστα ή στο συμβόλαιο)
 • Αριθμό παροχής ΔΕΗ
 • Κατάστημα ΔΕΗ
 • Τύπος τιμολογίου (Γ1, Γ21 κοκ).  Αν έχει νυχτερινό ή όχι ( Γ1Ν κοκ). Συμφωνημένη ισχύς υποχρεωτικά.

Η ισχύς του πιστοποιητικού είναι για οικιακούς χώρους 14 χρόνια ενώ για καταστήματα 7 χρόνια.

Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση του ρελέ διαφυγής στον μονοφασικό σας πίνακα. Για να αποφύγετε οποιοδήποτε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή κωλυσιεργίας στην έκδοση του πιστοποιητικού Ηλεκτρολόγου/ΔΕΗ έμπειροι ηλεκτρολόγοι μας σας δώσουν άμεσα λύση. Στην τιμή περιλαμβάνεται το κόστος για τα υλικά και η εργασία του τεχνικού.
Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία κι ώρα συνάντησης στον χώρο που πρόκειται να γίνει η εγκατάσταση ρελέ σε τριφασικό πίνακα. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση του ρελέ διαφυγής στον τριφασικό σας πίνακα. Για να αποφύγετε οποιοδήποτε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή κωλυσιεργίας στην έκδοση του πιστοποιητικού Ηλεκτρολόγου/ΔΕΗ έμπειροι ηλεκτρολόγοι μας σας δώσουν άμεσα λύση. Στην τιμή περιλαμβάνεται το κόστος για τα υλικά και η εργασία του τεχνικού.

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία κι ώρα συνάντησης στον χώρο που πρόκειται να γίνει η εγκατάσταση μονοφασικού πίνακα.

Ενδεικτικά περιλαμβάνει αγορά και τοποθέτηση πλαστικού πίνακα χωνευτού 24 στοιχείων με:

 • 2 ασφάλειες 10Α για τις γραμμές φωτισμού
 • 1 ασφάλεια 16Α για τη γραμμή των πριζών
 • μια ασφάλεια 20Α για τον θερμοσίφωνα
 • μια ασφάλεια 25Α για την κουζίνα

Επίσης, περιλαμβάνεται:

 • ένας διπολικός διακόπτης για την κουζίνα
 • ένας διπολικός διακόπτης για τον θερμοσίφωνα.
 • ένας γενικός διακόπτης 1Χ40Α
 • μια γενική ασφάλεια 1Χ32Α
 • ένα ρελέ διαφυγής 2Χ40Α
 • όλες οι απαραίτητες ενδεικτικές λυχνίες.

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία κι ώρα συνάντησης στον χώρο που πρόκειται να γίνει η εγκατάσταση τριφασικού πίνακα.

Ενδεικτικά περιλαμβάνει αγορά και τοποθέτηση πλαστικού πίνακα χωνευτού 24 στοιχείων με:

 • τρεις ασφάλειες 10Α για τις γραμμές φωτισμού
 • δυο ασφάλειες 16Α για τη γραμμή των πριζών
 • μια ασφάλεια 20Α για τον θερμοσίφωνα
 • μια ασφάλεια 25Α για την κουζίνα

Επίσης, περιλαμβάνεται:

 • ένας γενικός διακόπτης 3Χ40Α
 • μια γενική ασφάλεια 3Χ32Α
 • ρελέ διαφυγής 4Χ40Α
 • όλες οι απαραίτητες ενδεικτικές λυχνίες

Επιπλέον χρεώσεις :

 • Ασφάλεια: 6€
 • Τράβηγμα Νέας Γραμμής : 30€+φπα
Εμφάνιση όλων...

Ωράριο Λειτουργίας

 • Δευτέρα: 9:00-21:30
 • Τρίτη: 9:00-21:30
 • Τετάρτη: 9:00-21:30
 • Πέμπτη: 9:00-21:30
 • Παρασκευή: 9:00-21:30
 • Σάββατο: 9:00-17:30
 • Κυριακή: 9:00-17:30

Τηλεφωνήστε καθημερινά ή κλείστε online όλο το 24ώρο.

Ιωάννης Σπανός

Ιωάννης Σπανός

Εξυπηρετούμε όλη την Αττική

Κάλεσε για την συγκεκριμένη προσφορά

Ενημέρωσε ότι τους καλείς για την προσφορά του MyConstructor.gr

Αναλαμβάνω όλες τις ηλεκτρολογικές εργασίες και την έκδοση πιστοποιητικού Δεή σε ανταγωνιστικές τιμές.

Κάλεσε για την συγκεκριμένη προσφορά

Ενημέρωσε ότι τους καλείς για την προσφορά του MyConstructor.gr

Κλείσε Τώρα -10%

Υπολόγισε την τελική τιμή και κέρδισε έως και -10% έκπτωση!

Επίλεξε εργασία

Παρακαλώ επιλέξτε τις εργασίες που χρειάζεστε:

Υποχρεωτικό πεδίο!

Ηλεκτρολογικές εργασίες:

Υποχρεωτικό πεδίο!

Μικροβλάβες
Πρίζες, Τηλέφωνα & Φώτα
Ηλεκτρολογικός Πίνακας
Ηλεκτρικές Συσκευές
Κεραίες Τηλεόρασης

Υποχρεωτικό πεδίο!

Παρακαλούμε γράψτε και στην συνέχεια επιλέξτε την διεύθυνση σας!

Παρακαλούμε συμπληρώστε όλες τις υποχρεωτικές ερωτήσεις!

Αξιολογήσεις χρηστών

4.6/5
(142)

Ποιότητα 92.8%

Αξιοπιστία 92.8%

Τιμή 93.3%

Συνέπεια 89.7%

Συμπεριφορά 93.2%

Καθαριότητα 94.6%

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-09-2020

Γρήγορη και άμεση εξυπηρέτηση!

. Χ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-08-2020

αννα τ.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
19-08-2020

Ιωάννης Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
21-08-2020

Εξαιρετικός επαγγελματίας, ακριβής στο ραντεβού με συνέπεια και επαγγελματισμό. Εργασία με κατανοητή ενημέρωση και επεξηγήσεις πριν και μετά.

Απόστολος Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
14-08-2020

Ιωάννης Κ.

4.5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
20-08-2020

Δημητρης Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
10-08-2020

Νικόλαος .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
17-08-2020

Γρήγορο εξυπηρέτηση , σωστός επαγγελματίας πολυ ευγενικός!

Μαγδαληνη .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
19-08-2020

Συνεπέστατος και ταχύτατος στην έκδοση πιστοποιητικού ηλεκτρολόγου.

Αναστασιος .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-08-2020

ΠΕΤΡΟΣ Β.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-08-2020

Συνεπής στο ραντεβού! Ευγενεστατος και κατατοπιστικός σε κάποιες απορίες μου.

Μαρία Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-08-2020

Έγινε καταπληκτική δουλειά Ευχαριστώ Δημήτρης Παντος

δημητρης π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-08-2020

ΠΕΤΡΟΣ Β.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-07-2020

Η εξυπηρέτηση από τον συνεργάτη σας ήταν εξαιρετικη

κωνσταντινος κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
17-07-2020

ΕΛΕΝΑ .

1/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-07-2020

εκανε μιση δουλεια, εστειλε μισα εγγραφα στην ΔΕΔΔΗΕ. κατοπιν πολλων τηλεφωνηματων ειπε, οτι εστειλε συμπληρωματικά εγγραφα στην ΔΕΔΔΗΕ μέσω ΕΛΤΑ. μετα απο 7 ημερες απο την αποστολή των συμπληρωματικών εγγράφων η ΔΕΔΔΗΕ εξακολουθει κ δηλώνει ημετελές ηλεκτρολογικό πιστοποιητικό συνεπώς εξακολουθώ να μην μπορω να προχωρησω σε παροχη ρεύματος

ΠΑΝΟΣ .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
14-07-2020

Γρήγορη εξυπηρέτηση, συνέπεια στο ραντεβού και χαμηλό κόστος.

Φωτεινή Ε.

4.3/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-07-2020

Αν εξαιρέσουμε ότι άργησε και με ενημέρωσε αλλά καθυστερημένα, στα υπόλοιπα άψογος.

Παναγιώτης Σ.

4.5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-07-2020

Κανένα πρόβλημα εκτός του ότι άργησε μισή ώρα.....

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-07-2020

πολύ καλός και οικονομικός...!

Μάγδα .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-07-2020

Θέλετε και αξιολόγηση είχα κλείσει ραντεβού την Πέμπτη και ακόμα τον περιμένω...

ΑΝΤΩΝΙΟΣ .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-07-2020

Πολύ καλός και συνεπής στην εργασία του και στο ραντεβού του.

ΓΚΟΥΣΚΟΣ Δ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-07-2020

ΙΩΑΝΝΗΣ Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-07-2020

ΕΙΡΗΝΗ Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-07-2020

Άψογος επαγγελματίας και το καλό είναι ότι έχει μαγαζί στην ίδια περιοχή που μένουμε.

Κωνσταντίνος Χ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
30-06-2020

ΜΑΡΙΑ Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
25-06-2020

Γιαννης Λ.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
11-06-2020

Υπήρχε μια πολύ μεγάλη καθυστέρηση στην ώρα του ραντεβου, κατά τα άλλα καλά!

Μαρία .

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
25-06-2020

Χριστίνα Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
10-06-2020

Όλα έγιναν σωστά και όπως είχε συμφωνηθεί για το πιστοποιητικό ηλεκτρικής εγκατάστασης.

γιωργος ξ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
11-06-2020

ΑΘΑΝΑΣΙΑ Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
28-05-2020

Ιωάννης Ζ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-05-2020

Η δουλεια εγινε σωστα αλλα ο ηλεκτρολογος αργησε να ελθει χωρις να ειδοποιησει. Η τιμη ηταν αυτη που ειχαμε συμφωνησει.

αθανασιος μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-06-2020

Ευγενικός και συνεπής.

Νικολετα Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
14-05-2020

Δυστυχώς,δεν ήρθε ποτέ!

Οκτωβριανη Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
28-05-2020

Όλα ήταν αψογα

= =.

4.5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
19-05-2020

καθυστέρησε να ερθει 1 ωρα.

Δημητρης Α.

4.1/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
11-05-2020

Αναστάσιος .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-05-2020

Αριστειδης Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-05-2020

Εξαιρετική εξυπηρέτηση

Αλέξανδρος Κ.

2/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
29-04-2020

Δεν ήρθαν ποτέ

Δημήτριος Τ.

4.6/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
25-04-2020

Καλή και γρήγορη δουλειά, εάν και λόγω λάθος ενημέρωσης του επαγγελματία το ραντεβού καθυστέρησε 2 ώρες.

Κλεομένης Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
28-03-2020

ΣΟΦΟΚΛΗΣ Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
29-03-2020

Γιάννης Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-04-2020

Κυριακή .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-04-2020

ρουτσης θ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-03-2020

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Σ.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
27-03-2020

Άγγελος Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-03-2020

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ .

3.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
27-02-2020

...................

Νικος .

2.3/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
27-02-2020

Ηρθε με μια ωρα καθυστερηση!

Κωστας Π.

4.6/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
27-02-2020

Πασχάλης Ο.

1/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-02-2020

Ο κύριος δεν εμφανίστηκε ποτέ στο ραντεβού του. Ενημέρωσε την ημέρα του ραντεβού ότι χάλασε το μεταφορικό του και θα ερχόταν την επόμενη αλλά δεν ενημέρωσε ποτέ ξανά.

Αντιγόνη Τ.

1.3/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-02-2020

Στην τηλεφωνική επικοινωνία με εκπρόσωπο της mycostructor.gr περιέγραψα πως χρειάζομαι πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου κ ρελε για κατάστημα με τριφασικό ρεύμα. Ο Ηλεκτρολογος ήρθε με 3 ώρες καθυστέρηση από το ραντεβού, με ρελε για μονοφασικο ρεύμα. Από Παρασκευή είπε θα έρθει Τρίτη για να το τοποθετήσει. Τρίτη ισχυρίστηκε πως είναι άρρωστος κ τώρα μια βδομάδα μετά έχει κλειστο το κινητό. Απαράδεκτος επαγγελματίας, απορώ πως εργάζεται. Δεν τον συστήνω με τίποτα.

ευαγγελια α.

4.5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-02-2020

Ικανοποιημενος

Κωνσταντίνος .

1.6/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
20-02-2020

Πλήρης αδιαφορία αντί επαγγελματισμός δεν έκανε τη δουλειά του αδιαφόρησε Δεν με εξυπηρέτησε

Παναγιωτης Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
20-02-2020

Όλα μια χαρά.

Ιωσηφ κ.

4.5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
18-02-2020

ΜΙΧΑΛΗΣ Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
16-02-2020

Ο Σπανός Ιωάννης κέρδισε την εμπιστοσύνη μου

σοφια α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
15-02-2020

ΓΙΩΡΓΟΣ Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
14-02-2020

Τυπικός στην ώρα του και πολύ ευγενικός!

Κατερινα Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-02-2020

Σπύρος Σ.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
10-02-2020

Όλα πολύ καλά, υπήρξε μόνο μικρή καθυστέρηση στην έναρξη του ραντεβού.

Γιάννης Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-02-2020

ελενα γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-02-2020

Γεώργιος Φ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-02-2020

Κωνσταντίνα Σ.

1/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-02-2020

Δεν ήρθε στο ραντεβού με πήρε τηλ 30 λεπτά μετά να μου δηλώση ασθένεια

Αθανασιος Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-02-2020

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Ζ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
25-01-2020

Τερζάκη Ε.

1/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-01-2020

Δεν εξυπηρετηθηκα, δεν ήρθε ο επαγγελματίας δυστυχώς μάλλον δεν προλάβαινε και ήταν ένα χαρτί που το ήθελα επείγον.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ Κ.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-01-2020

Αφεντούλης Ο.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
18-01-2020

αλεξανδρος τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
10-01-2020

. α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
31-12-2019

Αξιόλογος και συνεννοήσιμος επαγγελματίας. Σίγουρα θα ξανασυνεργαζόμουν μαζί του.

Γιαννης Π.

2.5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
30-12-2019

1. Αναβλήθηκε το αρχικό ραντεβού (από 23/12 πήγε στις 27/12) στις 4 το πρωί, λαμβάνοντας ένα μήνυμα στο viber. 2. Στις 27/12 είχαμε ραντεβού στις 10:30 και ήρθε 11:45 (τουλάχιστον πήρε τηλ να ενημερώσει ότι θα αργήσει λίγο). 3. Αποτέλεσμα της αναβολής είναι ότι δεν θα μπορέσω να κάνω αλλαγή παρόχου μέχρι τις 31/12/2019 που είχα προγραμματίσει.

Σπυρος Μ.

1/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-12-2019

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΣ. ΔΕΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΕ ΠΟΤΕ ΣΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΚΑΙ ΟΥΤΕ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕ ΠΩΣ ΔΕ ΘΑ ΕΡΘΕΙ. ΟΤΑΝ ΤΟΝ ΚΑΛΕΣΑ ΜΟΥ ΕΙΠΑ ΠΩΣ ΞΕΧΑΣΤΗΚΕ. ΘΕΣΑΜΕ ΝΕΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΑΦΑΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-12-2019

Δημήτριος Ι.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
21-12-2019

Λυδια Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
20-12-2019

Εαν σε νοιάζει μόνο, το χαρτί ηλεκτρολόγου, είναι οκ

. ..

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
18-12-2019

Καλή η εμπειρία μας στην συνεργασία μας θα σας προτείνουμε και σε άλλους

Μπελλα .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
17-12-2019

Ήρθε στην ώρα του. Πολύ προσιτος στο να εξηγήσει όλες τις απορίες.

Αντώνιος Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
17-12-2019

Πολύ ικανοποιημένη από τον κύριο Γιάννη.

Μαρία .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
16-12-2019

Πάρα πολύ ικανοποιημένος από τον επαγγελματία.

Μανώλης Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
16-12-2019

Γεώργιος Τ.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
16-12-2019

Ευγενικός, επαγγελματίας, κατατοπιστικός. Μικρή καθυστέρηση στο ραντεβού για την οποία θα έπρεπε να είχαμε ενημερωθεί τηλεφωνικά. Κατά τα υπόλοιπα άψογος.

Εμμανουήλ Λ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
15-12-2019

Όλα καλά!

θωμας κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
15-12-2019

Πολύ Καλός επαγγελματίας

ΠΕΤΡΟΣ .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
14-12-2019

Επαγγελματίας, πολύ ευγενικός, άψογος.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-12-2019

Αθανασιος Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-12-2019

Στο MyCostructor βρήκα εύκολα αυτό που ήθελα και σε καλή τιμή. Ο τεχνικός ήταν ακριβής στο ραντεβού και ιδιαίτερα ευγενικός. Μου δόθηκε απόδειξη για το σύνολο της δαπάνης.

Ιωάννης Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-12-2019

Fotis V.

1/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-12-2019

Δεν ήρθε ποτε ο Ηλεκτρολογος

Αναστασια Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
10-12-2019

Εξαιρετικός ο κύριος Γιάννης.

νικος π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
10-12-2019

Συνεπής , δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα.

ΧΡΗΣΤΟΣ Ζ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
10-12-2019

Εξυπηρετικότατος.

ΓΙΩΡΓΟΣ Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-12-2019

ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-12-2019

Φωτεινή Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-12-2019

Πάρα πολύ σωστός επαγγελματίας

Αγγελικη Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-12-2019

ΜΙΧΑΛΗΣ Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-12-2019

Ακριβής στην ώρα του.

Ελένη Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-12-2019

Δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα.

Κωνσταντίνος Ρ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-12-2019

Ιωάννης Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-12-2019

Πολύ ικανοποιημένη από τη συνεργασία.

ΑΝΝΑ-ΑΘΗΝΑ Ζ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-12-2019

Ευγενέστατος ο κύριος.

ΕΛΕΝΗ Σ.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-12-2019

Αντώνης Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-12-2019

Ολα τέλεια!

Χάρης .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-12-2019

Ευάγγελος .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-12-2019

Πολύ ευγενικός και συνεργασιμος. Συνεπής στην ώρα του ραντεβού. Τον προτείνω!

Βασιλική .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
29-11-2019

< Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
29-11-2019

ΙΩΑΝΝΑ Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
29-11-2019

Ο κ.Σπανός ήταν συνεπής στο ραντεβού του και ευγενέστατος.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ.

4.5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
28-11-2019

Επαγγελματίας πολύ καλός

Ιωαννης Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
27-11-2019

Έμεινα πολύ ευχαριστημένος.

Αλέξανδρος Ζ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
27-11-2019

Αναστάσιος Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
27-11-2019

Ηλίας .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-11-2019

Πολυ θετικη εμπειρια. Το προτεινω ανεπιφυλακτα. Επαγγελματισμος και αμεσοτητα

ματθαιος Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-11-2019

Πολυ καλη

Αννα .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-11-2019

ΣΠΥΡΟΣ Ε.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-11-2019

Ευάγγελος .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-11-2019

Όλα ήταν τέλεια

νικολαος κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
20-11-2019

Άριστος επαγγελματίας, ευγενικός και πρόθυμος στο να σου εξηγήσει οτιδήποτε αφορά την εργασία για την οποία ήρθε. Τον συστήνω ανεπιφύλακτα!!!

Παντελης Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
18-11-2019

Παντελής Μ.

1/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
18-11-2019

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΨΕΥΤΗΣ. ΔΕΝ ΕΒΑΛΕ ΤΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΗΣ ΔΕΗ. ΤΟΝ ΚΑΛΕΣΑ 3 ΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΙΠΕ ΟΤΙ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΔΗΕ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙ. ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΠΟΤΕ. ΤΑΛΑΙΠΩΡΗΘΗΚΑ ΑΦΑΝΤΑΣΤΑ ΜΑΖΙ ΤΟΥ

ΓΙΩΡΓΟΣ Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
16-11-2019

Στέλλα Ψ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
16-11-2019

ΣΟΦΙΑ Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
15-11-2019

Αθηνα .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
11-11-2019

. Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
11-11-2019

ΓΙΩΡΓΟΣ Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-11-2019

Αγγελική .

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-11-2019

Γεώργιος Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-11-2019

ΠΕΤΡΟΣ Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-11-2019

Πολύ καλή ποιότητα στις υπηρεσίες που προσέφερε

Παναγιώτης Ν.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
03-11-2019

Κώστας Δ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
03-11-2019

Katarzyna .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-11-2019

Καλός

ΑΓΓΕΛΟΣ Ν.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-11-2019

Εμμανουέλα .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-11-2019

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Μ.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
26-10-2019

Ανδρεας .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
21-10-2019

νικηφορος ζ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
21-10-2019

Πολλα συγχαρητηρια!!!

γιωργος κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
19-10-2019

. Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
19-10-2019

Ιωαννης Σ.

Εμφάνιση όλων

Έκανες κάποια εργασία;

Γράψε την αξιολόγηση σου!

Ποιότητα

Αξιοπιστία

Τιμή

Συνέπεια

Συμπεριφορά

Καθαριότητα

Καταχώρηση αξιολόγησης
Παρακαλώ περιμένετε...