Ιωάννης Βασίλειος Σπανός

Ιωάννης Βασίλειος Σπανός

Εξυπηρετούμε όλη την Αττική

Αναλαμβάνω όλες τις ηλεκτρολογικές εργασίες και την έκδοση πιστοποιητικού Δεή σε ανταγωνιστικές τιμές. Με ιστορρικό 1.300 ολοκληρομένων εργασιών και δραστιριότητα απο το 2014!

Φωτογραφίες

Υπηρεσίες

Η διαδικασία ηλεκτρολογικού πιστοποιητικού άνω των 200 τμ περιλαμβάνει τις μετρήσεις που πρέπει αρχικά να γίνουν από τον ηλεκτρολόγο μηχανικό με την βοήθεια ειδικού οργάνου, ώστε να ελεγχθούν οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, οι δοκιμές για διαπίστωση της ορθής λειτουργίας και ο οπτικός έλεγχος.

 • Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση του πιστοποιητικού.
 • Επίσης , είναι υποχρεωτικό να υπάρχει πίνακας και ρελέ διαφυγής στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση για την έκδοση του πιστοποιητικού.

Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται τα ακόλουθα :

 • Όνομα, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ ιδιοκτήτη
 • Διεύθυνση ακινήτου, όροφο ακινήτου και τον αριθμό διαμερίσματος (είναι προαιρετικό αλλά μπορείτε να το βρείτε στα κοινόχρηστα ή στο συμβόλαιο)
 • Αριθμό παροχής ΔΕΗ
 • Κατάστημα ΔΕΗ
 • Τύπος τιμολογίου (Γ1, Γ21 κοκ).  Αν έχει νυχτερινό ή όχι ( Γ1Ν κοκ). Συμφωνημένη ισχύς υποχρεωτικά.

Η ισχύς του πιστοποιητικού είναι για οικιακούς χώρους 14 χρόνια ενώ για καταστήματα 7 χρόνια.

Η διαδικασία ηλεκτρολογικού πιστοποιητικού 30 τμ περιλαμβάνει τις μετρήσεις που πρέπει αρχικά να γίνουν από τον ηλεκτρολόγο μηχανικό με την βοήθεια ειδικού οργάνου, ώστε να ελεγχθούν οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, οι δοκιμές για διαπίστωση της ορθής λειτουργίας και ο οπτικός έλεγχος.

 • Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση του πιστοποιητικού.
 • Επίσης , είναι υποχρεωτικό να υπάρχει πίνακας και ρελέ διαφυγής στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση για την έκδοση του πιστοποιητικού.

Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται τα ακόλουθα :

 • Όνομα, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ ιδιοκτήτη
 • Διεύθυνση ακινήτου, όροφο ακινήτου και τον αριθμό διαμερίσματος (είναι προαιρετικό αλλά μπορείτε να το βρείτε στα κοινόχρηστα ή στο συμβόλαιο)
 • Αριθμό παροχής ΔΕΗ
 • Κατάστημα ΔΕΗ
 • Τύπος τιμολογίου (Γ1, Γ21 κοκ).  Αν έχει νυχτερινό ή όχι ( Γ1Ν κοκ). Συμφωνημένη ισχύς υποχρεωτικά.

Η ισχύς του πιστοποιητικού είναι για οικιακούς χώρους 14 χρόνια ενώ για καταστήματα 7 χρόνια.

Για κατάθεση στην ΔΕΔΔΗΕ υπάρχει έξτρα επιβάρυνση +10€ .

Η διαδικασία ηλεκτρολογικού πιστοποιητικού 100 τμ περιλαμβάνει τις μετρήσεις που πρέπει αρχικά να γίνουν από τον ηλεκτρολόγο μηχανικό με την βοήθεια ειδικού οργάνου, ώστε να ελεγχθούν οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, οι δοκιμές για διαπίστωση της ορθής λειτουργίας και ο οπτικός έλεγχος.

 • Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση του πιστοποιητικού.
 • Επίσης , είναι υποχρεωτικό να υπάρχει πίνακας και ρελέ διαφυγής στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση για την έκδοση του πιστοποιητικού.

Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται τα ακόλουθα :

 • Όνομα, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ ιδιοκτήτη
 • Διεύθυνση ακινήτου, όροφο ακινήτου και τον αριθμό διαμερίσματος (είναι προαιρετικό αλλά μπορείτε να το βρείτε στα κοινόχρηστα ή στο συμβόλαιο)
 • Αριθμό παροχής ΔΕΗ
 • Κατάστημα ΔΕΗ
 • Τύπος τιμολογίου (Γ1, Γ21 κοκ).  Αν έχει νυχτερινό ή όχι ( Γ1Ν κοκ). Συμφωνημένη ισχύς υποχρεωτικά.

Η ισχύς του πιστοποιητικού είναι για οικιακούς χώρους 14 χρόνια ενώ για καταστήματα 7 χρόνια.

Για κατάθεση στην ΔΕΔΔΗΕ υπάρχει έξτρα επιβάρυνση +10€ .

Η διαδικασία ηλεκτρολογικού πιστοποιητικού 150 τμ περιλαμβάνει τις μετρήσεις που πρέπει αρχικά να γίνουν από τον ηλεκτρολόγο μηχανικό με την βοήθεια ειδικού οργάνου, ώστε να ελεγχθούν οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, οι δοκιμές για διαπίστωση της ορθής λειτουργίας και ο οπτικός έλεγχος.

 • Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση του πιστοποιητικού.
 • Επίσης , είναι υποχρεωτικό να υπάρχει πίνακας και ρελέ διαφυγής στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση για την έκδοση του πιστοποιητικού.

Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται τα ακόλουθα :

 • Όνομα, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ ιδιοκτήτη
 • Διεύθυνση ακινήτου, όροφο ακινήτου και τον αριθμό διαμερίσματος (είναι προαιρετικό αλλά μπορείτε να το βρείτε στα κοινόχρηστα ή στο συμβόλαιο)
 • Αριθμό παροχής ΔΕΗ
 • Κατάστημα ΔΕΗ
 • Τύπος τιμολογίου (Γ1, Γ21 κοκ).  Αν έχει νυχτερινό ή όχι ( Γ1Ν κοκ). Συμφωνημένη ισχύς υποχρεωτικά.

Η ισχύς του πιστοποιητικού είναι για οικιακούς χώρους 14 χρόνια ενώ για καταστήματα 7 χρόνια.

Για κατάθεση στην ΔΕΔΔΗΕ υπάρχει έξτρα επιβάρυνση +10€ .

Η διαδικασία ηλεκτρολογικού πιστοποιητικού 200 τμ περιλαμβάνει τις μετρήσεις που πρέπει αρχικά να γίνουν από τον ηλεκτρολόγο μηχανικό με την βοήθεια ειδικού οργάνου, ώστε να ελεγχθούν οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, οι δοκιμές για διαπίστωση της ορθής λειτουργίας και ο οπτικός έλεγχος.

 • Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση του πιστοποιητικού.
 • Επίσης , είναι υποχρεωτικό να υπάρχει πίνακας και ρελέ διαφυγής στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση για την έκδοση του πιστοποιητικού.

Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται τα ακόλουθα :

 • Όνομα, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ ιδιοκτήτη
 • Διεύθυνση ακινήτου, όροφο ακινήτου και τον αριθμό διαμερίσματος (είναι προαιρετικό αλλά μπορείτε να το βρείτε στα κοινόχρηστα ή στο συμβόλαιο)
 • Αριθμό παροχής ΔΕΗ
 • Κατάστημα ΔΕΗ
 • Τύπος τιμολογίου (Γ1, Γ21 κοκ).  Αν έχει νυχτερινό ή όχι ( Γ1Ν κοκ). Συμφωνημένη ισχύς υποχρεωτικά.

Η ισχύς του πιστοποιητικού είναι για οικιακούς χώρους 14 χρόνια ενώ για καταστήματα 7 χρόνια.

Για κατάθεση στην ΔΕΔΔΗΕ υπάρχει έξτρα επιβάρυνση +10€ .

Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση του ρελέ διαφυγής στον μονοφασικό σας πίνακα. Για να αποφύγετε οποιοδήποτε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή κωλυσιεργίας στην έκδοση του πιστοποιητικού Ηλεκτρολόγου/ΔΕΗ έμπειροι ηλεκτρολόγοι μας σας δώσουν άμεσα λύση. Στην τιμή περιλαμβάνεται το κόστος για τα υλικά και η εργασία του τεχνικού.
Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία κι ώρα συνάντησης στον χώρο που πρόκειται να γίνει η εγκατάσταση ρελέ σε τριφασικό πίνακα. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση του ρελέ διαφυγής στον τριφασικό σας πίνακα. Για να αποφύγετε οποιοδήποτε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή κωλυσιεργίας στην έκδοση του πιστοποιητικού Ηλεκτρολόγου/ΔΕΗ έμπειροι ηλεκτρολόγοι μας σας δώσουν άμεσα λύση. Στην τιμή περιλαμβάνεται το κόστος για τα υλικά και η εργασία του τεχνικού.
Εμφάνιση όλων...

Ωράριο Λειτουργίας

 • Δευτέρα: 9:00-21:30
 • Τρίτη: 9:00-21:30
 • Τετάρτη: 9:00-21:30
 • Πέμπτη: 9:00-21:30
 • Παρασκευή: 9:00-21:30
 • Σάββατο: 9:00-17:30
 • Κυριακή: 9:00-17:30

Τηλεφωνήστε καθημερινά ή κλείστε online όλο το 24ώρο.

Ιωάννης Βασίλειος Σπανός

Ιωάννης Βασίλειος Σπανός

Εξυπηρετούμε όλη την Αττική

Κάλεσε για την συγκεκριμένη προσφορά

Ενημέρωσε ότι τους καλείς για την προσφορά του MyConstructor.gr

Αναλαμβάνω όλες τις ηλεκτρολογικές εργασίες και την έκδοση πιστοποιητικού Δεή σε ανταγωνιστικές τιμές. Με ιστορρικό 1.300 ολοκληρομένων εργασιών και δραστιριότητα απο το 2014!

Εγγύηση Ικανοποίησης

Εγγύηση ικανοποίησης MyConstructor.gr

Στο myconstructor.gr θεωρούμε την ικανοποίηση των πελατών μας ως μέγιστη προτεραιότητα.

Το myconstructor.gr αποδεικνύοντας την αξιοπιστία του και τον σεβασμό του σε εσάς σας παρέχει εγγύηση ικανοποίησης στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Εάν η υπηρεσία ραντεβού από το MyConstructor είναι χαμηλής ποιότητας ή αντίθετη των προσδοκιών σας.
 • Εάν υπάρχει υπαιτιότητα του συνεργάτη επαγγελματία / τεχνικού σε περίπτωση ζημιών.
 • Εάν αντιμετωπίσατε κάποιο οποιοδήποτε μικρό ή σοβαρό πρόβλημα κατά τη διάρκεια της συνεργασία μας με το myconstructor.gr.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας το συντομότερο δυνατό για να ξεκινήσουμε τη διαδικασία της Εγγύησης Ικανοποίησης.

Πώς λειτουργεί

Αφού συγκεντρώσουμε τα βασικά στοιχεία επικοινωνίας σας και του ραντεβού που υπήρξε το πρόβλημα, το τμήμα υποστήριξης του MyConstructor θα ξεκινήσει άμεσα τις διαδικασίες να επιλύσει την υπόθεση σας.

Σε κάθε online ραντεβού ή ραντεβού που κλείνετε μέσω του επίσημου τηλεφωνικού αριθμού του myconstructor.gr 2103009323, τα οποία καλύπτονται από την Εγγύηση Ικανοποίησης, το MyConstructor θα διορθώσει οποιοδήποτε θέμα προκύψει με τους εξής τρόπους:

 • Θα έρθει σε επικοινωνία με εσάς να διαπιστώσει που ακριβώς παρουσιάστηκε η κακή ή προβληματική εξυπηρέτηση.
 • Θα επικοινωνήσει άμεσα με τον επαγγελματία για να διορθώσει το όποιο πρόβλημα και να φέρει εις πέρας σωστά την εργασία ή υπηρεσία είτε με τον ίδιο συνεργάτη τεχνικό είτε με άλλον συνεργάτη του myconstructor.gr.
 • Εάν δεν καλυφθούν οι ανάγκες με τις παραπάνω ενέργειες, η εταιρία του MyConstructor είναι διατεθειμένη να σας επιστρέψει το ποσό που αντιστοιχεί έως και 100% της αξίας της υπηρεσίας που λάβατε με μέγιστο ποσό 1500€.

Προϋποθέσεις Εγγύησης Ικανοποίησης

Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να ανατρέξετε στην Εγγύηση Ικανοποίησης όταν όλα τα παρακάτω ισχύουν:

 • Μείνατε δυσαρεστημένος από την υπηρεσία που λάβατε.
 • Έχετε κλείσει την συμφωνία για την ανάθεση της υπηρεσίας και την τιμή είτε online από το site του MyConstructor είτε τηλεφωνικά στο κεντρικό μας τηλ 2103009323. Η εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση ανάθεσης και συμφωνίας των όρων απευθείας με τον τεχνικό.
 • Το αντικείμενο της εργασίας ή της υπηρεσίας ήταν σαφώς ορισμένο και ξεκάθαρο από την περιγραφή της υπηρεσίας που είναι αναρτημένη στο site.
 • Έχετε αποδεικτικά πληρωμής του τεχνικού για την συγκεκριμένη εργασία.
 • Η Εγγύηση Ικανοποίησης ισχύει για χρονικό διάστημα 7 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα ολοκλήρωσης της εργασίας κατόπιν αναφοράς του προβλήματος σας.
 • Η Εγγύηση Ικανοποίησης ισχύει για όλες τις υπηρεσίες που προσφέρουμε, στο myconstructor.gr.
 • Η Εγγύηση Ικανοποίησης ισχύει εντός του νομού Αττικής και παρέχεται πλέον των λοιπών δικαιωμάτων σας, τα οποία παραμένουν σε ισχύ.

Για το θέμα αυτό, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο info@myconstructor.gr ή τηλεφωνικά στο 210 300 93 23.

Κάλεσε για την συγκεκριμένη προσφορά

Ενημέρωσε ότι τους καλείς για την προσφορά του MyConstructor.gr

Κλείσε Τώρα -10%

Υπολόγισε την τελική τιμή και κέρδισε έως και -10% έκπτωση!

Επίλεξε εργασία

Παρακαλώ επιλέξτε τις εργασίες που χρειάζεστε:

Υποχρεωτικό πεδίο!

Ηλεκτρολογικές εργασίες:

Υποχρεωτικό πεδίο!

Μικροβλάβες
Πρίζες, Τηλέφωνα & Φώτα
Ηλεκτρολογικός Πίνακας
Ηλεκτρικές Συσκευές
Κεραίες Τηλεόρασης

Υποχρεωτικό πεδίο!

Παρακαλούμε γράψτε και στην συνέχεια επιλέξτε την διεύθυνση σας!

Παρακαλούμε συμπληρώστε όλες τις υποχρεωτικές ερωτήσεις!

Αξιολογήσεις χρηστών

4.6/5
(339)

Ποιότητα 92.2%

Αξιοπιστία 91.9%

Τιμή 93.5%

Συνέπεια 89.6%

Συμπεριφορά 92.6%

Καθαριότητα 94.8%

1/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
14-06-2022

απαραδεκτοι και ψευτες 1 μηνα δεν εχει ρευμα το σπιτι γιατι και καλα εκαναν τη δουλεια και τελικα δεν εκαναν τιποτα χοντρο δουλεμα χωρις λογο απαραδεκτοι

Λαμπρινη Μ.

1/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
27-06-2022

Δεν ξέρω αν είναι καλός στη δουλειά του ο κύριος Σπανός γιατί ποτέ δεν ήρθε στο ραντεβού. Με κάλεσε 1 ώρα μετά, αφού είχαν προηγηθεί άπειρες κλήσεις μέσω της πλατφόρμας και μου είπε μια αστεία δικαιολογία. Κρίμα για τον χρόνο μου

Γιώτα .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-06-2022

Ο κύριος Ιωάννης ήταν πολύ συνεπείς στις εργασίες που έκανε, τυπικός και ο έλεγχος του πολύ σχολαστικός. Απάντησε σε τυχόν ερωτήματα τα οποία είχα και κατατοπιστικός.

ανδρεας ν.

4.6/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-06-2022

ΙΩΑΝΝΗΣ Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
30-05-2022

Αγγελική Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-06-2022

Άμεση ανταπόκριση, ευγένια και άριστη εξυπηρέτηση.

.. Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-05-2022

Γιωργος .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
17-05-2022

αντωνια γ.

4.3/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
03-05-2022

Ολα καλα,αλλα ακομα περιμενω την αποδειξη.

Χρηστος Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-05-2022

Εξαιρετικά συνεργάσιμος και ευγενικός Με ενημέρωσε αμέσως για μια μικροκαθυστερηση, πολύ συνεπής. Είμαι απόλυτα ικανοποιημένη Ευχαριστώ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-05-2022

Δεν περίμενα τέτοια συνέπεια Πηρα τηλέφωνο στις 12μμ και στις 14+30 είχα την πιστοποίηση του μηχανικού στα χέρια μου!!!! άψογος σε όλα του συνεργασιμος και πολύ προσεκτικος σε όλα του αλλά πάνω απ όλα ευγενικός Ευχαριστώ πολύ και επιφυλάσσωμε και για άλλη συνεργασία!!!!!!!

Διονυσης Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
21-04-2022

Ο ηλεκτρολόγος ευγενεστατος και εξυπηρετικοτατος ευχαριστώ πολύ

Νικολαος .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-04-2022

Συμπαθέστατος κ ευγενεστατος

Ζωη Ε.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-04-2022

ΧΡΥΣΑΝΘΗ Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-04-2022

Κατερίνα .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-04-2022

Άρτεμις Φ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
11-04-2022

Χαράλαμπος Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-04-2022

παναγιωτης τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-04-2022

αναστασια κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
29-03-2022

Ήμουν επιφυλακτικός στην αρχή. Έγινε το ραντεβού όλα καλά. Στην ώρα του ο τεχνικός και έγινε άμεσα η Δουλειά. ( έκδοση πιστοποιητικού ΔΕΗ)

. μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-04-2022

Κατερίνα Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
30-03-2022

Γαβριελλα Λ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-03-2022

Εξαιρετικός και ευγενεστατος!

. ..

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
10-03-2022

Κυριακος Σ.

3.6/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
10-03-2022

Δυστυχώς υπήρξε καθυστέρηση μιας ώρας στο ραντεβού κατά τα άλλα εξυπηρετικός και επεξηγηματκός με τις διαδικασίες.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Κ.

1.6/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-03-2022

ΑΝΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΣΕ ΟΛΟ ΤΗΣ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ

Νικολαος Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
10-03-2022

Εξαιρετικός ανθρωπος

εφη .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
10-03-2022

Συνεπής στο ραντεβού,γρήγορος στην εξυπηρέτηση,γνώστης της δουλειάς,μου έδωσε χρήσιμες πληροφορίες στο αντικείμενο( ΥΔΕ).

ΣΤΕΛΙΟΣ Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-03-2022

Συνέπεια, ευγένεια, ταχύτητα.

Σταυρος Δ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
25-02-2022

Οδυσσέας Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
18-02-2022

Ιωάννης Ι.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
16-02-2022

Ξανθη Ζ.

1/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
16-02-2022

Τσάμπα έχασα μεροκάματο και χρόνο να τον περιμένω.Δεν εμφανίστηκε ΠΟΤΕ παρόλο που στο τηλέφωνό μου είπε πως έτυχε δουλειά και θα ξαναπάρει σε μια ώρα.Εννοειται πως δεν ξαναπήρε.

Παναγιώτης Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
14-02-2022

Σπύρος Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
11-02-2022

Πολύ ευγενικός, συνεπής και ακριβής. Χαμογελαστός άνθρωπος και πρόθυμος να απαντήσει σε κάθε απορία!

Μερόπη Ν.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-02-2022

Σπυριδων .

4.6/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-02-2022

Ευγενικός κι εξυπηρετικός αλλά το πρώτο ραντεβού ακυρώθηκε (λόγο μεγάλης καθυστέρησης) και το δεύτερο ραντεβού υπήρχε καθυστέρηση 1.5 ώρας.

Τσάφου Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-02-2022

Άψογος. Σωστός επαγγελματίας, ήταν φιλικός και ευγενικός.

Δημητρης Σ.

2.3/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
20-01-2022

ασυνεπής, ζητήθηκαν επιπλέον χρήματα για κάτι που δεν ήταν υποχρεωτικό. η δουλειά ακυρώθηκε. ευτυχώς μεσολάβησε η εταιρεία άμεσα και αποτελεσματικα

αγγελος σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
28-01-2022

Δεσποινα Δ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
27-01-2022

CHRISTOS .

2.5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
28-01-2022

Ασυνεπής στο ραντεβού το ακύρωσα

.. Θ.

4.3/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
21-01-2022

Προτεινε μια λυση η οποια ανακαλυψα ροτωντας αλλον ηλεκτρολογο οτι δεν ειναι απαραιτητη

Θαλεια .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
17-01-2022

Παναγιώτης Δ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
21-01-2022

ΜΑΡΙΑ Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
20-01-2022

ΘΩΜΑΣ Ε.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
17-01-2022

Αψογος. Σωστος επαγγελματίας, ήταν φιλικός και ευγενικός.

Κωνσταντινος Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
18-01-2022

ΓΙΩΡΓΟΣ Γ.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
15-01-2022

ΑΘΗΝΑ Μ.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
10-01-2022

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Λ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-01-2022

Εξαιρετικός

Δεσποινα Ν.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
14-01-2022

Δεν έχω μείνει πιο ευχαριστημένη από επαγγελματία. Σίγουρα θα ξαναπροτιμησω την πλατφόρμα για τα ραντεβού μου από εδώ και στο εξής.

ΔΗΜΗΤΡΑ Ξ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-01-2022

Σπύρος Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-01-2022

Εξαιρετικος επαγγελματιας. Ειχα το πιστοποιητικο αμμεσα. Στα + οτι ηταν συνεπης με την ωρα του ραντεβου.

Θεοδοσης Λ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-01-2022

Κωνσταντίνος Π.

1/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
03-01-2022

Είχαμε ραντεβού με πήρε μου είπε ότι θα αργήσει του είπα δεν πειράζει ελάτε αύριο κλείσαμε ραντεβού στις 11 δεν ήρθε ποτέ το κινητό κλειστό και δεν με πήρε κανείς πίσω . Απαράδεκτο !

Χριστίνα Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
31-12-2021

Πολύ ευγενικός και άμεσος στην δουλειά του. Τον συνιστώ ανεπιφύλακτα. Μπράβο

ΣΟΦΙΑ Β.

4.6/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
21-12-2021

ΕΛΕΝΗ Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
15-11-2021

Βασιλειος .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-12-2021

ΓΙΩΡΓΟΣ Χ.

1/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
17-12-2021

Μετά από μισή ώρα καθυστέρηση καλέσαμε να μάθουμε αν είναι όλα καλά και τον λόγο της αργοπορίας. Μας είπε ότι θα μας καλούσε να μας ενημερώσει, ότι υπάρχει κώλυμα με τη σφραγίδα, το σωματείο, το καινούργιο ΦΕΚ -ασυνάρτητες δικαιολογίες κατά τη γνώμη μας- και να στείλουμε φωτογραφία το ρολόι να μας κάνει τα χαρτιά εξ αποστάσεως. Σε εργασία που απαιτεί επιτόπιο έλεγχο. Αν είναι δυνατόν!!! Απαράδεκτη συμπεριφορά, μείναμε χωρίς ρεύμα παραπάνω μέρες εξαιτίας του κυρίου. Φυσικά και ενημερώσαμε επιτόπου τον εκπρόσωπο του τηλεφωνικού κέντρου σας. Και εννοείται ακυρώσαμε το ραντεβού με τον εν λόγω «επαγγελματία».

Αθηνά Σ.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-12-2021

Αννα Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
17-12-2021

ΣΟΦΙΑ .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
29-11-2021

Κωστας Λ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
14-12-2021

Στην ώρα του, ολοκληρώθηκε η εργασία όπως έπρεπε, απόλυτα ικανοποιημένος.

ΙΩΑΝΝΗΣ Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-12-2021

Αναστάσιος Ν.

4.5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-12-2021

καθυστερηση 4 ωρων στο ραντεβου

ΜΑΡΙΑ Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-12-2021

Άψογος ο συνεργάτης σας. Ευχαριστω

Ορεστης Α.

3.3/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
29-11-2021

ΟΚ ΟΛΑ

κυριανη π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
28-11-2021

Χαρίκλεια Ζ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-11-2021

Επαγγελματίας ότι και εαν προκύψει είναι δίπλα στον πελάτη να τον βοηθηση και να ξεπέρασει το κάθε εμπόδιο.... Εγώ προσωπικά των ευχαριστω!

Ελενη Ε.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
25-11-2021

ΙΩΑΝΝΑ Ξ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-11-2021

Νίκος Κ.

3.1/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
16-11-2021

Ασυνεπής στο ραντεβού. Δεν ήρθε γιατί είχε αλλού δουλειές.

Αντωνης Κ.

2.3/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
19-10-2021

Ήρθε στο ραντεβού για το ΥΔΕ αλλά το σπίτι δεν είχε τελικά ρελε. Συμφωνήσαμε να έρθει να το τοποθετήσει, αλλά έκτοτε ακύρωσε 3 φορές το ραντεβού και ουδέποτε ήρθε

ΜΥΡΣΙΝΗ Ν.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
16-11-2021

Όλα καλά

ιωαννα ζ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
03-11-2021

Κωνσταντίνος .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
15-11-2021

Πολύ καλά όλα , είμαι πολύ ευχαριστημένος με τον κύριο Σπανό

Ειρήνη .

4.5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
16-11-2021

Καράμπαμπα .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
16-11-2021

Σωστός επαγγελματίας.

Ρουσσετος Ν.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
11-11-2021

Έμεινα ικανοποιημένη από τη συνεργασία μου....έγινε η δουλειά μου όπως έπρεπε .

Σοφία Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-11-2021

Εξαιρετική εξυπηρέτηση

Ελενη Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-11-2021

ΝΙΚΟΣ Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
10-11-2021

Όπως πάντα αξιοπιστία, ταχύτητα και ακρίβεια.

Σταθης Π.

4.5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
10-11-2021

Γιώργος Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
11-11-2021

Απαρεδεκτοι οι «συνεργατες» της εταιριας σας. 1) Εδωσαν λαθος οδηγιες στον ηλεκτρολογο και αναγκαστηκα να περιμενω 1 ωρα παραπανω. 1) τους ενημερωσα οτι εαν ερθει ο ανθρωπος το βραδυ, το σπιτι δεν εχει ρευμα και θα πρεπει να εχει φακο μαζι του. Δεν τον ενημερωσαν: αποτελεσμα ηταν να προσπαθουμε να κανουμε την δουλεια μας με το φακο του κινητου. 3) οταν επαιρνα τηλεφωνο, συνεχως επεφτε η γραμμη και ουδεις ενδιαφερθηκε να με παρει πισω, παρα το γεγονος οτι γνωριζαν οτι εχουν δωσει λαθος οδηγιες. Ο ηλεκτρολογος ηταν πολυ καλος καπ εξυπηρετικος.

δημητρης σ.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-11-2021

Τρουμπαδινα Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-11-2021

Μαρία .

4.6/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-11-2021

ΓΕΩΡΓΙΟΣ .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-11-2021

όλα τέλεια...

Χρήστος .

2.1/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-11-2021

Καλη...όχι α συνέπεια

Αφροδίτη Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
30-10-2021

Παναγιω΄τα Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
31-10-2021

Άψογος επαγγελματίας.

Ουρανία Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
26-10-2021

Καλλιόπη .

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
26-10-2021

Νικόλαος Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
18-10-2021

Απόστολος Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-10-2021

. Δ.

2/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
26-10-2021

Δεν ήρθε ποτέ ! Περίμενα στον χώρο μου 2.5 ώρες και καμιά ενημέρωση παρόλο που πήρα 3 τηλέφωνα. ΑΠΛΑ ΑΠΑΡΆΔΕΚΤΟ!!!!!

Ελευθέριος Φ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
11-10-2021

Άψογος επαγγελματίας. Συνεργάσιμος.

ΜΑΚΡΙΝΑ Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
18-10-2021

ΑΡΓΥΡΩ Ν.

2.6/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
15-10-2021

Σωστή δουλειά,αλλά ασυνέπεια στο χρόνο και συμπεριφορά όχι και τόσο επαγγελματική

Βασίλειος Β.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
20-10-2021

Συνεπής, γρήγορος και αποτελεσματικός.Θα τον πρότεινα σίγουρα

Θεοδώρα Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
20-10-2021

Αντώνης Γ.

4.3/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-10-2021

Καθυστέρηση μίας ώρας χωρίς ενημέρωση (σύμφωνα με τον μισθωτή μου). Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε 13/10 αλλά τα 4 έγγραφα αναφέρουν, σε 7 σημεία, 7/10. Ελπίζω τα υπόλοιπα νούμερα να είναι σωστά, είναι και πολλά, και δυσανάγνωστα.

Γιάννης Ο.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-10-2021

Ωραίος επαγγελματίας, με γνώσεις πάνω στη δουλειά του.

Αντώνης Κ.

4.6/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-10-2021

Σταύρος Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
15-10-2021

Γιαννης .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
14-10-2021

αργυρω .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
11-10-2021

Μαρία- Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-10-2021

ΑΨΟΓΟΣ

Θανάσης Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-10-2021

Νίκος .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-10-2021

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-10-2021

Μιχάλης Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-10-2021

Άριστος επαγγελματίας, ευγενικός και συνεπής στα ραντεβού του. Πρόθυμος να απαντήσει σε οποιαδήποτε ερώτηση.

Ανδρεας Ι.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
03-10-2021

Τυπικός στο ραντεβού του και σωστος επαγγελματίας

ΑΝΔΡΕΑΣ Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-10-2021

Εξυπηρετικός,ευγενικός και γρήγορος!...τον συστήνω!

Αγγελική Δ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
29-09-2021

Όλα καλά! πολύ καλός ο τεχνιτης και εξυπητικοτατος.

Αβντί .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
29-09-2021

ΚΥΡΙΑΚΟΣ Β.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
27-09-2021

ΜΙΧΤΑΡΑΙ Ν.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-09-2021

μανιατης .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
14-09-2021

χριστινα μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
20-09-2021

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Η.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
17-09-2021

Αναστασία Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
14-09-2021

Μαγια Μ.

4/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-08-2021

Έγραψε λάθος τον αριθμό της παροχής και ήρθε 2 μέρες αργότερα για το διορθώσει. Ωστόσο είχα στείλει με κουριερ την βεβαίωση με το λάθος και το ξανά έστειλα χωρίς να πληρώσει ο ίδιος. Μου είπε να το στείλω στην ΔΕΔΔΗΕ ΦΙΛΟΘΈΗΣ-ΚΗΦΙΣΊΑΣ ΕΝΩ ΈΠΡΕΠΕ ΝΑ ΤΟ ΣΤΕΊΛΩ ΣΤΗΝ ΔΕΔΔΗΕ ΜΕΣΌΓΕΙΑ!!! ΈΛΕΟΣ Ποια λοιπόν είναι η ευθύνη σας;;

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
31-07-2021

Βαγγελης Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
28-07-2021

Πολυ καλα

Γεώργιος Χ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-08-2021

Θάνος Τ.

4.3/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
30-07-2021

Γιώργος Χ.

4.3/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
28-07-2021

Dr G.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
26-07-2021

γιαννης σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
21-07-2021

Βασιλικη Λ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
20-07-2021

ΜΑΡΙΑ-ΛΟΥΙΖΑ Α.

1/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-07-2021

Απαράδεκτοι κλείσαμε ραντεβού συγκεκριμένη μέρα και ώρα με κάλεσαν για κάτι λεπτομέρειες και δεν με ενημέρωσε κανένας ότι δεν θα έρθει στο ραντεβού!

Λύρα Ν.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
03-07-2021

γεωργια ρ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-07-2021

Πολυ καλος επαγγελ.ατιας

Κωνσταντινα ..

4.5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-07-2021

Γιάννης Λ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-07-2021

.. Ζ.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-07-2021

Αχιλλέας Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
30-06-2021

Είναι η δεύτερη φορά που χρησιμοποίησα τις υπηρεσίες σας και οι δύο συνεργάτες σας με μια λέξη ΆΨΟΓΟΙ.

Παντελής Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
18-06-2021

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
30-06-2021

Αριάννα Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
21-06-2021

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ, ΤΑΧΥΤΗΤΑ

Κίμων Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-05-2021

Πολύ καλός.Επαγγελματίας καί καλός άνθρωπος.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
03-06-2021

Βασίλης .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
30-05-2021

Νικόλαος Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
21-05-2021

Επαγγελματίας, άριστη συνεννόηση και πολύ ευγενικός. Τον συστήνω ανεπιφύλακτα.

αναστασια π.

4.5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
25-05-2021

Ακριβώς ό,τι συμφωνήθηκε. Γρήγορα και αξιόπιστα.

Νίκος Ρ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
10-05-2021

Συμπαθέστατος, ευχάριστος.Χρειάστηκε να μιλήσει αγγλικά και μιλάει πολύ καλά.Ευχαριστούμε

Αφροδίτη Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
14-04-2021

Ευάγγελος .

4/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
03-04-2021

Είχαμε ραντεβού στις 11 και ήρθε στις 12.30

Πέτρος Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-04-2021

ΑΘΑΝΑΣΙΑ Δ.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-03-2021

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Π.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-03-2021

Σωτηρης .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-02-2021

Εξαιρετικός επαγγελματίας και ευγενικός.

Διάλλας Ι.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-02-2021

Ιωάννης Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
11-02-2021

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-02-2021

Μαριλίζα Κ.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-02-2021

Μιχαέλα Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-02-2021

Μάρουα Χ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-02-2021

Κωνσταντινος Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-01-2021

Πολύ καλός επαγγελματίας και εξυπηρετικός σε αντίθεση με συνάδελφό του από το My Constructor που μας έστησε σε καθορισμένο ραντεβού και δεν εμφανίστηκε ποτέ...

Κασσιανή Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
18-01-2021

Εξαιρετικα

Σοφια .

4.6/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
17-01-2021

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
15-01-2021

ΜΑΝΩΛΗΣ Δ.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-01-2021

Μανθος .

2.3/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-01-2021

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΧΑ ΚΑΠΟΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ!!

ΙΩΑΝΝΗΣ .

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
28-12-2020

Χρήστος Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
27-12-2020

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ρ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
25-12-2020

Πολύ καλή. Δεν το περίμενα.Μου άρεσε πάρα πολύ όλο το πακέτο και θα το συστήσω και θα το χρησιμοποιήσω.Εξαιρετικό!!!!

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
18-12-2020

Ηλίας Α.

1.6/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
17-12-2020

ΔΕΝ ΗΡΘΕ ΚΑΝ

ΕΥΘΑΛΙΑ Ζ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-12-2020

Αντωνιος Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-12-2020

νικος π.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-12-2020

Παρά πολύ καλός συνεπης και έμπειρος τον συνιστώ.

. Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-12-2020

Ηλιανα Σ.

4.3/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
03-12-2020

Στη συγκεκριμένη περίοδο θα έπρεπε να φοράει μάσκα όταν έκανε το σχέδιο εντός σπιτιού. Κατα τ αλλά άψογος

Νικος Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
28-11-2020

Όλα καλά. Γρήγορη εξυπηρέτηση.

Ιωάννης .

1/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
27-11-2020

Απαραδεκτος .δεν ηρθε ποτε στο ραντεβου.και ενω τον ενημερωσα και εστειλα στοιχεια του πινακα και αριθμο παροχης .ανεφερε οτι το εφτιαξε αλλα δεν ηρθε ποτε στα γραφεια της εταιρειας να το παραδωαει.Απαραδεκτος οπως και η εταιρεια σας.δεν απαντησατε ποτε στα μηνυματα μου με mail .

HAIFA ν.

4.1/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
27-11-2020

Όλα καλά απλώς λίγο με την ώρα συναντησης να είναι πιο οκ

παναγιωτης ..

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
15-11-2020

Μαριάννα Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
15-11-2020

Πολύ καλός επαγγελματίας

Γιωργος Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
14-11-2020

Ιωάννης .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-11-2020

Ανεζίρης Δ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
11-11-2020

Άμεση εξυπηρέτηση.

Κώστας Χ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-11-2020

Μαρία Κ.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-11-2020

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-11-2020

Απολύτως ικανοποιημένος απο το επιπεδο και ποιοτητα της ολης παρουσιας και υπηρεσιας

Γιωργος Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-11-2020

Προσιτός ευγενικός, επεξηγηματικος και γνώστης του αντικειμένου του. Έμεινα πολύ ευχαριστημένος.

Κωνσταντίνος .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-10-2020

ΔΑΝΑΗ Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-10-2020

Γαβριήλ .

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
20-10-2020

.. Χ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
18-10-2020

Κωνσταντίνος Κ.

1/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-10-2020

Ήρθε τον Αύγουστο για να μας φτιάξει το πιστοποιητικό της ΔΕΗ. Όταν το στείλαμε στην ΔΕΔΔΗΔΕ αποδείχτηκε ότι ήταν λάθος. Η ΔΕΔΔΗΔΕ μας ζήτησε να περάσει ο ηλεκτρολόγος από το γραφείο τους για να το διορθώσουν. Προσπαθήσαμε πάρα πολλές φορές να τον πείσουμε να πάει αλλά δεν το έκανε. Όταν επικοινώνησα με την εταιρεία μου είπαν ότι θα το φροντίσουν αλλά δεν το έκαναν ποτέ. Υπόψη ότι αυτή ήταν η δεύτερη φορά που ήρθε ηλεκτρολόγος από την ίδια εταιρεία για να φτιάξει το πιστοποιητικό γιατί και ο πρώτος το έκανε λάθος! Ζητήσαμε από την εταιρεία να στείλει άλλον και μετά από δική μας επιμονή έστειλαν τον δεύτερο ηλεκτρολόγο, ο οποίος και αυτός το έκανε λάθος! Κανένας από τους δύο δεν πήγε στην ΔΕΔΔΗΔΕ να το διορθώσει, παρόλο που τους τηλεφωνήσαμε πολλές φορές. Πραγματικά, οι ώρες που ξόδεψα στα τηλέφωνα δεν αξίζουν την χαμηλή τιμή, με τίποτα. Και πάλι η δουλειά δεν έγινε μετά από δύο μήνες!. Πληρώστε τον Ηλεκτρολόγο της γειτονιάς σας!

Maria K.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-10-2020

Μαρία .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-10-2020

Εξαιρετικός !

δημητρα .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
27-09-2020

Συνεπεστατος και επαγγελματίας.Τον συστήνω α επιφυλακτα!

Ιωάννης .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
10-09-2020

Γρήγορη και άμεση εξυπηρέτηση!

. Χ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-09-2020

αννα τ.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
31-08-2020

Ιωάννης Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
28-08-2020

Εξαιρετικός επαγγελματίας, ακριβής στο ραντεβού με συνέπεια και επαγγελματισμό. Εργασία με κατανοητή ενημέρωση και επεξηγήσεις πριν και μετά.

Απόστολος Α.