Ηλίας Αναστόπουλος

Ηλίας Αναστόπουλος

Εξυπηρετούμε όλη την Αττική

Υπηρεσίες

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία κι ώρα συνάντησης στον χώρο που πρόκειται να γίνει η επισκευή στο καζανάκι. Η προσφορά αφορά την αλλαγή του μηχανισμού και του φλοτέρ στο καζανάκι της τουαλέτας. Το κόστος για το καινούριο καζανάκι δεν περιλαμβάνεται στην προσφορά καθότι υπάρχουν διαφορετικοί τύποι.
Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία κι ώρα συνάντησης στον χώρο που πρόκειται να γίνει η επίσκεψη για πιθανή βλάβη ή για υδραυλική εργασία ( μικροβλάβη ). Η τιμή αφορά το αρχικό κόστος επίσκεψης για κάποια μικροβλάβη, ενώ στο κόστος δεν συμπεριλαμβάνονται τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, εάν χρειαστεί καθώς αλλάζουν κατά περίπτωση.
Κατόπιν της τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία κι ώρα για να γίνει η εξαέρωση των σωμάτων θέρμανσης. Η προσφορά περιλαμβάνει την εξαέρωση των σωμάτων θέρμανσης (καλοριφέρ) για σπίτι μέχρι 120τμ.
Τα ακόλουθα είναι σημάδια ότι υπάρχει εγκλωβισμένος αέρας στο δίκτυο ο οποίος πρέπει να αφαιρεθεί:
 • Θόρυβος από τη ροή του νερού στα θερμαντικά σώματα
 • Ανομοιόμορφη θέρμανση των θερμαντικών σωμάτων (το σημείο κοντά στο εξαεριστικό είναι πιο κρύο)
 • Διακοπή της κυκλοφορίας του νερού θέρμανσης σε κάποιους κλάδους του κτιρίου

Η προσφορά ισχύει για τον καθαρισμό του καυστήρα πετρελαίου, του λέβητα και τη βάση της καμινάδας ενώ ακόμα γίνεται ο έλεγχος και ρύθμιση του καυστήρα. Επιπλέον, εκδίδεται το φύλλο ελέγχου. Η τιμή αφορά για καυστήρα που έχει συντηρηθεί τουλάχιστον τα δύο τελευταία χρόνια. Διαφορετικά, υπάρχει έξτρα επιβάρυνση καθώς ακολουθείται άλλη διαδικασία.

Για την αντικατάσταση του μπεκ εάν χρειαστεί, υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση + 15 -19 €. Η τιμή αυτή αφορά συντήρηση καυστήρα πετρελαίου μέχρι 50.000 θερμίδες. Υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση + 10 € / 10.000 θερμίδες + ΦΠΑ. Κόστος επίσκεψης και διάγνωσης προβλήματος σε περίπτωση βλάβης είναι 35 € + ΦΠΑ. Η αλλαγή μπεκ επιβαρύνεται +20€. Η αλλαγή φίλτρου επιβαρύνεται +15€. 

Κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης, ορίζεται ημερομηνία κι ώρα για να γίνει επισκευή του καυστήρα. Η προσφορά περιλαμβάνει την επισκευή του λέβητα για όλων των ειδών τις βλάβες. Η τιμή αφορά το κόστος της επίσκεψης, το οποίο αφαιρείται από το τελικό ποσό της επισκευής εφόσον συμφωνηθεί να γίνει.
Κατόπιν της τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία κι ώρα για να γίνει η επισκευή του ηλιακού θερμοσίφωνα. Η προσφορά περιλαμβάνει την επισκευή του ηλιακού θερμοσίφωνα για κάθε βλάβη. Η τιμή αφορά το κόστος της επίσκεψης, το οποίο αφαιρείται από το τελικό ποσό της επισκευής εφόσον συμφωνηθεί να γίνει. Το κόστος των υλικών επιβαρύνουν τον πελάτη καθώς αλλάζουν κατά περίπτωση.
Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία κι ώρα συνάντησης στον χώρο που πρόκειται να γίνει η απεγκατάσταση του ηλιακού θερμοσίφωνα 160lt. Η τιμή αφορά μόνο την εργασία. Σε περίπτωση μεταφοράς του ηλιακού θερμοσίφωνα από την ταράτσα στο πεζοδρόμιο υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση.
Κατόπιν της τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία κι ώρα για να γίνει η αντικατάσταση της αντίστασης του θερμοσίφωνα. Η προσφορά περιλαμβάνει την αντικατάσταση της αντίστασης του θερμοσίφωνα σας μέχρι 160 lt . Η τιμή αφορά μόνο εργασία και δεν συμπεριλαμβάνονται τα υλικά.
Κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης, ορίζεται ημερομηνία κι ώρα για να γίνει η συντήρηση του ηλεκτρικού θερμοσίφωνα. Η προσφορά περιλαμβάνει την πλήρη συντήρηση (service) του ηλεκτρικού θερμοσίφωνα. Εφόσον ανοίγει ο ηλεκτρικός θερμοσίφωνας και δεν είναι κινέζικης κατασκευής, γίνεται καθαρισμός της αντίστασης από τα άλατα. Με την συντήρηση επιτυγχάνεται καλύτερη απόδοση και οικονομία στην κατανάλωση ρεύματος.

Τον καθαρισμό του μπεκ καύσεως, του ηλεκτροδίου αναφλέξεως και ιονισμού, τον έλεγχο μονωτικών πυρίμαχων πλακών και εναλλακτικών θέρμανσης και ζεστού νερού, τον καθαρισμό του φίλτρου φυσικού αερίου, τον έλεγχο και ρύθμιση πίεσης νερού κλειστού κυκλώματος και ασφαλιστικού.

Επίσης περιλαμβάνει τον έλεγχο κατάστασης και λειτουργίας ανεμιστήρα απαγωγής καυσαερίων, την λειτουργία, μέτρηση καυσαερίων ρύθμιση και έλεγχος λειτουργίας πρεσόστατου καυσαερίων, τον έλεγχο λειτουργίας και ρύθμιση διακοπτών θερμοκρασίας ζεστού νερού και θέρμανσης.

Επιπλέον, εκδίδεται το φύλλο ελέγχου.

Η τιμή αφορά καυστήρα που έχει συντηρηθεί τουλάχιστον τα δύο τελευταία χρόνια. Διαφορετικά, υπάρχει έξτρα επιβάρυνση καθώς ακολουθείται άλλη διαδικασία.  
Για την αντικατάσταση του μπεκ εάν χρειαστεί υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση + 15 €. Σε περίπτωση βλάβης υπάρχει κόστος επίσκεψης και διάγνωσης προβλήματος στα 35 € + φπα.

Υπάρχει έξτρα χρέωση για κεντρική θέρμανση.

Κατόπιν της τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία κι ώρα για να γίνει η πλήρη συντήρηση (service) του ηλιακού θερμοσίφωνα. Η προσφορά περιλαμβάνει την πλήρη συντήρηση (service) του ηλιακού θερμοσίφωνα. Αφορά την αντικατάσταση του αντιψυκτικού υγρού του ηλιακού θερμοσίφωνα και γίνεται καθαρισμός του κάδου (boiler) εσωτερικά από τα άλατα και των συλλεκτών. Επίσης, ελέγχονται η ασφαλιστική βαλβίδα κλειστού κυκλώματος, η ασφαλιστική βαλβίδα νερού χρήσης και οι μονώσεις. Επίσης, στην τιμή  περιλαμβάνεται η αλλαγή του ανοδίου (ράβδος μαγνησίου). Εάν υπάρχει βλάβη στην αντίσταση, χρεώνεται επιπλέον η επισκευή, αναλόγως την περίπτωση. Εάν ο θερμοσίφωνας έχει να συντηρηθεί πάνω από 10 χρόνια , υπάρχει επιπλέον χρέωση 20 €.
Κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης, ορίζεται ημερομηνία κι ώρα για να γίνει η τοποθέτηση του ηλεκτρικού θερμοσίφωνα. Η προσφορά περιλαμβάνει την τοποθέτηση ηλεκτρικού θερμοσίφωνα 80 lt. Θα συνδεθεί με το υδραυλικό και ηλεκτρικό σύστημα του χώρου και θα ελεγχθεί η σωστή λειτουργία του. Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται τα υλικά.

Θα συνδεθεί με το υδραυλικό σύστημα του χώρου, θα τοποθετηθεί αντιψυκτικό υγρό και θα ελεγχθεί η σωστή λειτουργία του. Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται τα υλικά και οι σωληνώσεις.

Υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση για σωλήνα παροχής +10 € / μ. Υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση για τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα σε κεραμοσκεπή ή σιδηροκατασκευές: + 30 € εργασία + 10 € ενδεικτικο κόστος υλικών.Εάν επιθυμείτε την μεταφορά του παλιού θερμοσίφωνα από την ταράτσα στο πεζοδρόμιο είναι 30€+φπα.

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία κι ώρα συνάντησης στον χώρο που πρόκειται να γίνει η υπερύψωση του ηλιακού θερμοσίφωνα 160lt. Η τιμή αφορά μόνο την εργασία.
Η προσφορά περιλαμβάνει την προμήθεια και την εγκατάσταση των παρακάτω:

 1. Επιτοίχιο λέβητα – ατομική μονάδα BUDERUS ή Die Dietrich.
 2. Γραμμή φυσικού αερίου έως 1 m σε περιπτώσεις riser.
 3. Καμινάδα απαγωγής καυσαερίων 1m.
 4. Θερμοστάτη.
 5. Σύνδεση με παροχή νερού έως 2m.
 6. Σύνδεση με προσαγωγή / επιστροφή καλοριφέρ έως 10m.
 7. Ηλεκτρολογική σύνδεση έως 5m.
 8. Έκδοση φύλλου ελέγχου καύσης.

Στις αναγραφόμενες τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α και τα τέλη σύνδεσης προς την Ε.Δ.Α.

*Σε περίπτωση που η εγκατάσταση γίνει σε διαμέρισμα με παλιό δίκτυο κεντρικής θέρμανσης (χωρίς αυτονομία), απαιτείται η κατασκευή νέου εσωτερικού δικτύου θέρμανσης.
Εμφάνιση όλων...

Ωράριο Λειτουργίας

 • Δευτέρα: 9:00-21:30
 • Τρίτη: 9:00-21:30
 • Τετάρτη: 9:00-21:30
 • Πέμπτη: 9:00-21:30
 • Παρασκευή: 9:00-21:30
 • Σάββατο: 9:00-17:30
 • Κυριακή: 9:00-17:30

Τηλεφωνήστε καθημερινά ή κλείστε online όλο το 24ώρο.

Ηλίας Αναστόπουλος

Ηλίας Αναστόπουλος

Εξυπηρετούμε όλη την Αττική

Κάλεσε για την συγκεκριμένη προσφορά

Ενημέρωσε ότι τους καλείς για την προσφορά του MyConstructor.gr

Εγγύηση Ικανοποίησης

Εγγύηση ικανοποίησης MyConstructor.gr

Στο myconstructor.gr θεωρούμε την ικανοποίηση των πελατών μας ως μέγιστη προτεραιότητα.

Το myconstructor.gr αποδεικνύοντας την αξιοπιστία του και τον σεβασμό του σε εσάς σας παρέχει εγγύηση ικανοποίησης στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Εάν η υπηρεσία ραντεβού από το MyConstructor είναι χαμηλής ποιότητας ή αντίθετη των προσδοκιών σας.
 • Εάν υπάρχει υπαιτιότητα του συνεργάτη επαγγελματία / τεχνικού σε περίπτωση ζημιών.
 • Εάν αντιμετωπίσατε κάποιο οποιοδήποτε μικρό ή σοβαρό πρόβλημα κατά τη διάρκεια της συνεργασία μας με το myconstructor.gr.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας το συντομότερο δυνατό για να ξεκινήσουμε τη διαδικασία της Εγγύησης Ικανοποίησης.

Πώς λειτουργεί

Αφού συγκεντρώσουμε τα βασικά στοιχεία επικοινωνίας σας και του ραντεβού που υπήρξε το πρόβλημα, το τμήμα υποστήριξης του MyConstructor θα ξεκινήσει άμεσα τις διαδικασίες να επιλύσει την υπόθεση σας.

Σε κάθε online ραντεβού ή ραντεβού που κλείνετε μέσω του επίσημου τηλεφωνικού αριθμού του myconstructor.gr 2103009323, τα οποία καλύπτονται από την Εγγύηση Ικανοποίησης, το MyConstructor θα διορθώσει οποιοδήποτε θέμα προκύψει με τους εξής τρόπους:

 • Θα έρθει σε επικοινωνία με εσάς να διαπιστώσει που ακριβώς παρουσιάστηκε η κακή ή προβληματική εξυπηρέτηση.
 • Θα επικοινωνήσει άμεσα με τον επαγγελματία για να διορθώσει το όποιο πρόβλημα και να φέρει εις πέρας σωστά την εργασία ή υπηρεσία είτε με τον ίδιο συνεργάτη τεχνικό είτε με άλλον συνεργάτη του myconstructor.gr.
 • Εάν δεν καλυφθούν οι ανάγκες με τις παραπάνω ενέργειες, η εταιρία του MyConstructor είναι διατεθειμένη να σας επιστρέψει το ποσό που αντιστοιχεί έως και 100% της αξίας της υπηρεσίας που λάβατε με μέγιστο ποσό 1500€.

Προϋποθέσεις Εγγύησης Ικανοποίησης

Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να ανατρέξετε στην Εγγύηση Ικανοποίησης όταν όλα τα παρακάτω ισχύουν:

 • Μείνατε δυσαρεστημένος από την υπηρεσία που λάβατε.
 • Έχετε κλείσει την συμφωνία για την ανάθεση της υπηρεσίας και την τιμή είτε online από το site του MyConstructor είτε τηλεφωνικά στο κεντρικό μας τηλ 2103009323. Η εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση ανάθεσης και συμφωνίας των όρων απευθείας με τον τεχνικό.
 • Το αντικείμενο της εργασίας ή της υπηρεσίας ήταν σαφώς ορισμένο και ξεκάθαρο από την περιγραφή της υπηρεσίας που είναι αναρτημένη στο site.
 • Έχετε αποδεικτικά πληρωμής του τεχνικού για την συγκεκριμένη εργασία.
 • Η Εγγύηση Ικανοποίησης ισχύει για χρονικό διάστημα 7 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα ολοκλήρωσης της εργασίας κατόπιν αναφοράς του προβλήματος σας.
 • Η Εγγύηση Ικανοποίησης ισχύει για όλες τις υπηρεσίες που προσφέρουμε, στο myconstructor.gr.
 • Η Εγγύηση Ικανοποίησης ισχύει εντός του νομού Αττικής και παρέχεται πλέον των λοιπών δικαιωμάτων σας, τα οποία παραμένουν σε ισχύ.

Για το θέμα αυτό, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο info@myconstructor.gr ή τηλεφωνικά στο 210 300 93 23.

Κάλεσε για την συγκεκριμένη προσφορά

Ενημέρωσε ότι τους καλείς για την προσφορά του MyConstructor.gr

Κλείσε Τώρα -10%

Υπολόγισε την τελική τιμή και κέρδισε έως και -10% έκπτωση!

Επίλεξε εργασία

Παρακαλώ επιλέξτε τις εργασίες που χρειάζεστε:

Υποχρεωτικό πεδίο!

Υδραυλικές εργασίες:

Υποχρεωτικό πεδίο!

Μικροβλάβες
Θερμοσίφωνες
Είδη υγιεινής
Καλοριφέρ

Υποχρεωτικό πεδίο!

Παρακαλούμε γράψτε και στην συνέχεια επιλέξτε την διεύθυνση σας!

Παρακαλούμε συμπληρώστε όλες τις υποχρεωτικές ερωτήσεις!

Αξιολογήσεις χρηστών

4.2/5
(95)

Ποιότητα 82.1%

Αξιοπιστία 81.2%

Τιμή 87.5%

Συνέπεια 82.1%

Συμπεριφορά 88.6%

Καθαριότητα 84.2%

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-03-2023

Εξαιρετικός επαγγελματίας , συνεπής, γνώστης του αντικειμένου, ευγενικός. Τον συνιστώ ανεπιφύλακτα !

ΓΙΑΝΝΗΣ Ζ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-02-2023

ΣΥΝΕΠΕΣΤΑΤΟΣ.

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Χ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
10-02-2023

Εξαιρετικος επαγγελματιας

Βικυ Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
21-12-2022

Ευαγγελος Δ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-11-2022

ΧΡΙΣΤΟΣ Λ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
26-06-2022

Τεμιρ Ν.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-06-2022

Ο κύριος Αναστόπουλος ήταν εξαιρετικός στη δουλειά του, ευγενικός και πολύ καθαρός...με ειδοποίησε εγκαίρως για καθυστέρηση του ραντεβού..ασχολήθηκε πολύ περισσότερο από την προβλεπόμενη ώρα και εφόσον δεν μου ζήτησε επιπλέον από τα συμφωνημένα, ένα φιλοδώρημα ήταν προφανές ότι χρειαζόταν να δωθεί εκ μέρους μου. Δεν ήξερα το my constructor αλλά από εδώ και στο εξής θα σας έχω υπόψη μου.Σας ευχαριστώ!

Ανεμοδουρα Ε.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-06-2022

Πολυ ευχαριστημενη! Εκανα μετακομιση.υπηρχε συνεπεια προσοχη και πολυ καλες και ξεκαθαρες χρεωσεις! Θα σας ξαναπροτιμησω!

Αρετη Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
11-06-2022

Όλα κομπλέ

Δήμητρα .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-05-2022

Φανταστικός επαγγελματίας και πολύ καθαρός συγχαρητήρια

Ελινα Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-04-2022

Γιωργος Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
27-03-2022

Ευχαριστουμε πολύ .τέλεια δουλειά.

Γιωργος Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-03-2022

Συνεπής και πολύ καλός μάστορας

Βασιλικη Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-12-2021

Ευχαριστώ για την συνεργασί

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-12-2021

Εξαιρετικός επαγγελματίας, τον συνιστώ ανεπιφύλακτα!!!

τριανταφυλλου Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
17-12-2021

Μαρία .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-09-2021

Εξαιρετικώς επαγγελματίας!!!! Μείναμε πολύ ευχαριστημένοι!!!!

.. Ε.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-09-2021

Ευαγγελία Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-09-2021

παναγιωτης μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
21-08-2021

Άνεση και πολύ εργασία από τους ανθρώπους

Στρατής Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
28-08-2021

Επαγγελματίας και ευγενέστατος ανθρωπος

Στελλα Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
29-08-2021

Πετρη Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
30-08-2021

ΚΑτερίνα Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-08-2021

Εξαιρετικός επαγγελματίας, ήρθε, έκανε την δουλειά του γρήγορα και αποτελεσματικά.

Γεώργιος δ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-08-2021

1. Οι τεχνικοί ήρθαν με δίωρη καθυστέρηση. 2. Με υποχρέωσαν να μεταφέρω το κλιματιστικό με το δικό μου αυτοκίνητο και φυσικά με δική μου ευθύνη, επειδή είχαν έρθει με ΙΧ. Διαφορετικά δεν θα ολοκληρωνόταν η εργασία. 3. Στο δρόμο σταμάτησαν να πάρουν κάτι να φάνε και τους περίμενα για να συνεχίσουμε. Γιατί δεν το είχαν κάνει πριν έρθουν; Ο πελάτης έπρεπε να υποστεί κι αυτή την καθυστέρηση; 4. Όταν έκαναν την τρύπα για το καλώδιο στον τοίχο και βρήκαν λίγο τσιμέντο σταμάτησαν και εκβιαστικά ζήτησαν επιπλέον 25 ευρώ για να συνεχίσουν. Τηλεφώνησα αμέσως στην εταιρεία διαμαρτυρόμενος και τους είπαν να ολοκληρώσουν την εργασία χωρίς επιπλέον χρήματα. 5. Όταν τελείωσαν μου άφησαν τα μπάζα μέσα στο σπίτι χωρίς να τα μαζέψουν και έφυγαν. (Υπάρχει φωτογραφία). Όχι, φιλοδώρημα δεν τους έδωσα μετά από τέτοια συμπεριφορά. Μόνο 4 νερά τους έδωσα.

μιχαλης β.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-08-2021

Δημητρα Χ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-07-2021

Ξουρης Χ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-07-2021

Ότι χειρότερο μου έχει τύχει !!! Δεν ήρθαν στην ώρα του προγραμματισμένου ραντεβού, το air condition δεν τοποθετήθηκε σωστά και χρειάστηκαν σχεδόν 3 ώρες για την τοποθέτηση. Επίσης, δεν πρόσεχαν καθόλου (από θέμα καθαριότητας), ήταν απαράδεκτοι ! Δε θα τους πρότεινα και ούτε θα συνεργαζομουν ξανά μαζί τους. Λυπάμαι ! Σας ευχαριστώ πολύ

ΑΡΓΥΡΩ .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-07-2021

Βανεσα Ρ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
29-07-2021

Αψογος επαγγελματίες, πολυ καλος στην δουλειά του, ευγενικος και χαμογελαστος παρολη την κουραση.. Ειμαστε πληρως ικανοποιημενοι. Τον συστηνουμε ανεπιφυλακτα. Ευχαριστούμε!!!

Ανδρικου Ρ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-07-2021

Απεγκατασταση παλιού κλιματιστικου

Χρήστος Δ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
10-07-2021

Εξαιρετικός επαγγελματίας. Ολα έγιναν στην ώρα τους όπως είχαν συμφωνηθεί. Η εγκατάσταση του κλιματιστικού έγινε πολύ γρήγορα.

ΓΙΩΡΓΟΣ Β.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
10-07-2021

Επαγγελματίας!

Ολγα Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
10-07-2021

5 Αστέρια για όλα!!!

ΝΙΚΟΣ Ρ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-06-2021

Εξαιρετικη εξυπηρετηση και με το παραπανω!!!! Ηρθε δυο φορες γιατι το aircondition δεν ειχε φτασει. Κατσπληκτικη συνεννοηση, κατανοηση και εξυπηρετηση ο κυριος. Ευγε!

.. Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-06-2021

ΑΝΤΩΝΗΣ Δ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-05-2021

Νικος Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
17-05-2021

Νικολεττα Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
18-05-2021

Αψογος

σπυρος σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
20-05-2021

ΜΑΡΙΑ Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
21-05-2021

Η βάση χρεώνεται. Δεν είχα ενημέρωση

Νικος Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-05-2021

Αθανασία Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
15-04-2021

ΤΑΣΟΣ Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
17-04-2021

Μαργαρίτα Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-03-2021

Ο κ.Αναστόπουλος έκανε την δουλειά του πολύ προσεκτικά, δίνοντας εμφαση στην ποιότητα της δουλειάς του και φρόντισε επιμελώς τον καθαρισμό του χώρο στο τέλος της εργασίας του.

Γιαννης Ζ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-01-2021

χρηστος λ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
16-01-2021

Πολύ ευγενικός, μας βοήθησε και ενδιαφέρθηκε για να λυθεί το πρόβλημα.

Αλεξάνδρα Λ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
20-01-2021

Λεωνίδας Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-01-2021

Αικατερίνη Ζ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-01-2021

Αλεξανδρος Ζ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
20-12-2020

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
03-12-2020

.. Ψ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
31-12-2020

Πέντε αστέρια σε όλα!Καλη χρόνια!

Γεώργιος Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
18-11-2020

Ανδρεας Ρ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
18-11-2020

.. Ν.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
20-11-2020

Πολύ καλός και γρηγορος

Ιωάννης Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
21-11-2020

Χαράλαμπος .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-11-2020

Αλεξάνδρα Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
28-11-2020

Εξαιρετικός

σωτηρης μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-11-2020

Πάρα πολύ καλός επαγγελματίας, ευχαριστούμε πολύ.!!

Ανδρέας .

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
25-02-2022

Όλα καλά .

Διονύσης Κ.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-09-2021

για περιοχη Αγ.Μαρινας Κρωπιας εξτρα χρεωση.

ΝΙΟΒΗ Κ.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-06-2021

Για τα στηρίγματα της εξωτερικής μοναδας.

Γεωργια Μ.

4.6/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
18-07-2021

Ο κύριος Αναστόπουλος και ο βοηθός του μου συνέδεσαν το κλιματιστικό γρήγορα, υπεύθυνα κάνοντας σωστή επαγγελματική δουλειά Ήταν φιλικοί άνθρωποι και ευγενικοί Αν θα μπορούσα να καταλογησω κάποιο αρνητικό ήταν ότι άργησαν πολύ αλλά με είχαν ενημερώσει τηλεφωνικώς 2 φορές και με ρώτησαν αν έχω πρόβλημα με την καθυστέρηση προτείνοντας εναλλακτικές. Θα τους πρότεινα και σε δικούς μου ανθρώπους αλλά κι εγώ θα τους χρειαστώ πάλι σε μελλοντικές εργασίες

ΜΙΧΑΛΗΣ Σ.

4.6/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
15-06-2021

Στέλιος Μ.

4.6/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-04-2021

Πολύ καλός και ευγενικός μάστορας

Αθανασιος Α.

4.3/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-05-2022

Συνεπής στην ώρα του πάρα πολύ καλός στην τοποθετηση

Δημητρης Α.

4.3/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
11-12-2020

Παυλος Χ.

4.1/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
19-09-2021

Όλα οκ σε γενικές γραμμές.

Παναγιωτης Τ.

4/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
10-12-2020

Όλα καλά.

Δημήτριος .

4/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
17-11-2020

Γιώργος .

3.5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
27-12-2020

Δεν είχε καμμία ηλεκτρολογική σχέση.Καλωδιο του θερμοστάτη το μόνωσε με αποτέλεσμα να γλιτώσουμε στο τσάι την έκρηξη. Σας εύχομαι καλή χρονια

παναγιωτης π.

3.3/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
15-01-2022

κάλεσα & ζήτησα ραντεβού για 12-1-22 στις 17:30. Κατ αρχας το «γραφείο» με ενημερώσω πως αντί για 40 € που αναγράφονταν στο Ίντερνετ η χρέωση θα είναι 50€ ! Θεωρητικά έπρεπε να με καλέσει ο τεχνικός για να μάθει σχετικά με τα στοιχεία της αντίστασης . Ωστόσο ενώ το ραντεβού ήταν για τις 17:30, ο τεχνικός με κάλεσε μόλις στις 16:45 για να με ρωτήσει σχετικά. Το χειρότερο βέβαια ήταν πως δεν μπορούσε να έρθει, διότι το γραφείο τον είχε μόλις ενημερώσει . Κλείσαμε ραντεβού για την επόμενη στις 8:30 με 9:00 αφού χρειαζόταν να αγοράσει αντίσταση (την οποία προφανώς και δεν μπορούσε να αγοράσει στις 16:45). Την επόμενη στις 9:30 κάλεσα να δω που βρίσκεται για να ενημερωθώ πως δεν θα έρθει νωρίτερα από τις 10:15…

δημητρης π.

3/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
16-06-2022

1) Ασυνεπής: ήρθε 5,5 ώρες μετά το προγραμματισμένο ραντεβού!!! 2) Αργός: χρειάστηκε 5 ώρες για εγκατάσταση 2 κλιματιστικών!!! (υπήρχαν ήδη ανοιχτές τρύπες). 3) Έλλειψη επαγγελματισμού: δεν είχε την προσοχή που έπρεπε κατά την τοποθέτηση.

ΘΩΜΑΣ Ψ.

3/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-03-2022

Άχρηστος και άσχετος. Κανει μόνο για καθαριστής λέβητα.

ΕΙΡΗΝΗ Α.

2.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
19-06-2022

Καμία γνώση του αντικειμένου στα βασικά , δεν καθάρισε τίποτα και δεν θα τον συνιστούσα πουθενά

Παπαδοπουλος Π.

2.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-08-2021

Τηλεφώνησα αρκετές φορές στην εταιρεία κ στο κύριο που μας εγκατέστησε το ερκοντισιον κ ανέφερα ότι έβγαζε νερά. Δεν με πήρε κανείς για να διορθώσει τη βλάβη. Αναγκάστηκα να πάρω άλλο τεχνικό για να διορθωθεί το πρόβλημα.

Βασιλης Κ.

2.6/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-09-2021

Ειχα ραντεβου στις 10 δεν ηρθε κανεις μεχρι τις 11 Πηρα τηλ και ηρθε τελικα στις 12 Κατα τα αλλα οκ

.. Χ.

2.5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
26-08-2021

Το ραντεβού μου ήταν στις 11μιση. Αφού είχε ήδη καθυστερήσει, προσπάθησα να επικοινωνήσω μαζί του μέσω και της εταιρείας σας αλλά δεν καταφέρναμε να επικοινωνήσουμε μαζί του. Αφού καταφέρατε να τον βρείτε και με ενημερώσατε ότι θα επικοινωνήσει μαζί μου, με πήρε γύρω στις 12μιση τηλέφωνο και μου είπε πως θα ερχόταν σε μισή με μία ώρα χωρίς να μου πει τον λόγο της καθυστέρηση και ούτε μια συγγνώμη. Επίσης, με ενημέρωσε ότι δήθεν με έπαιρνε τηλέφωνο και δεν με έβρισκε για να με ενημερώσει ότι θα καθυστερήσει ενώ εγώ μιλούσα κανονικά και με την εταιρεία σας που δεν τον βρίσκαμε και ουτε ήρθε εκ των υστέρων κάποια κλήση. Το κορυφαίο όμως ήταν ότι προσπαθούσε λέει να με βρει και στο κινητό και στο σταθερό! Ενώ εγώ δεν έχω καν σταθερό! Τελικά ήρθε στο σπίτι γύρω στις 2 παρά, ενώ προφανώς το φορτηγό με τα πράγματα της μετακόμισης είχε ήδη φύγει διότι δεν μπορούσε να περιμένει άλλο. Ήταν μόνος του και δεν μπορούσε να ολοκληρώσει την απεγκατάσταση του κλιματιστικού χωρίς τη βοήθεια κάποιου άλλου, ώστε να σηκώσει είτε την έξω μονάδα είτε το μηχάνημα στον εσωτερικό τοίχο με μια δεύτερη σκάλα. Για καλή μου τύχη, είχα αφήσει τον πατέρα μου σπίτι να τον περιμένει έχοντας μια σκάλα στο σπίτι και όχι κάποια γυναικά που δεν θα μπορούσε να τον βοηθήσει και ολοκληρώσε την εργασία του. Φυσικά δεν είπε ούτε μια συγγνώμη για την καθυστέρηση! ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΣ! Το μόνο πράγμα στο οποίο μας εξυπηρέτησε ήταν στο ότι κατέβασε μόνος του τη μονάδα κάτω στο Πορτ παγκαζ του αυτοκινήτου μετά από προτροπή μας καθώς δεν υπήρχε για να την κατεβάσει κάποιος άλλος λόγω της καθυστέρησης του καθώς ο πατέρας μου έχει πρόβλημα με τη μέση του. Κατά τα άλλα....

Χρηστος .

2.3/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-06-2021

Πληρωσα σχεδον τα διπλα χρηματα. Δεν υπηρξε τηρηση των ραντεβου. Γενικα ταλαιπωρια.

Παναγιωτης .

2.3/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-05-2021

Τηλεφωνικώς είχαμε συμφωνήσει με συνεργάτη του για κόστος χαλκοσωλήνων+καλωδίων πέραν των 3μέτρων στα 20ευρώ ανα μέτρο. Από κοντά μου είπε 30 ευρώ και οτι το 20 ήταν παλιότερη τιμή και απλά οι συνεργάτες του μέσω του myconstructor δεν είχαν επικαιροποιημένο τιμολόγιο. Τελικά καταλήξαμε στα 25. Επίσης χρέωσε έξτρα τη βάση στήριξης. Από εκεί και πέρα, ως συνήθως, σχεδόν κανένας μάστορας δε καθαρίζει... αλλά αυτό δε με ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Περισσότερο πάντως δε μου άρεσε το εξής: τσάκισμα χαλκοσωλήνα σε γωνία, ενώ είχαμε συμφωνήσει εξαρχής οτι θα υπάρξουν ομαλές καμπύλες... Τελικά το διόρθωσε αρκετά το τσάκισμα, (ο ίδιος δε το θεώρησε προφανώς σημαντικό, αλλά προσωπικά το θεωρώ απαράδεκτο και ευτυχώς που γνωρίζω και μερικά πράγματα και επέβλεπα διαρκώς). Ένα ακόμα πρόβλημα (ΠΟΛΥ σύνηθες και με άλλους επαγγελματίες) είναι οτι δεν έχουν επαρκή υλικά μαζί τους! Αν κάτι πάει στραβά πχ και χαλάσουν μια χαλκοσωλήνα που έχουν φέρει ήδη κομμένη στα μέτρα του πελάτη (ή αν ο πελάτης έχει κάνει λάθος στο μέτρημα) , απλά δε θα μπορέσουν να ολοκληρώσουν τη δουλειά! Κατα την άποψή μου θα πρεπε να χουν κουλούρα της σωλήνες και να τις κόβουν τελευταία στιγμή. Τέλος για μια ακόμα φορά έπρεπε εγώ να ζητήσω να συνδεθεί με την αποχέτευση οχι μονο η εσωτερική μονάδα, αλλά και η εξωτερική ώστε να μη στάζουν τα νερά κάτω.

Δ. Ε.

2.1/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
03-07-2021

Μεγάλη ασυνέπεια συγγνώμη αλλά δεν θα σας Ξανά προτιμήσουμε .

βασιλικη σ.

2.1/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-04-2021

Καθόλου επαγγελματίας, δεν είχε φέρει καν τα απαραίτητα εργαλεία και ζητούσε αν έχουμε στο σπίτι. Δεν διορθώθηκε η βλάβη, μόνο λέρωσε το σπίτι. Πολύ ακριβή επίσκεψη για να μην αλλάξει τίποτα.

Μαρια Γ.

2/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
19-06-2021

Η δουλειά δεν έγινε . Ήρθε ειπε ότι το επισκευάσε και μετά από μισή ώρα ο νεροχύτης έτρεχε πάλι νερά. Σαν να μην ήρθε ποτέ

ΓΙΩΡΓΟΣ Σ.

2/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
10-01-2021

Athloiou

Ευαγγελία Π.

2/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
17-11-2020

Den irthe sto prokathorismeno rantevou! Meta apo arketes prospathies irthe kapoies meres argotera.. To provlima den lythike kai zhtisa na ksanaerthei.. Eipe oti tha epikoinwnisei, alla den egine pote.. Den ksanaprospathisa kathws den yphrxe kamia synepeia!

. Ψ.

1.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
26-12-2021

Μια μερα μετα την εγκατασταση του κλιματιστικου (ηρθε με καθυστερηση 2 ωρες), η αποδοση του επεσε εμφανως. Τον καλεσα ηρθε αμεσα. Αφου εκανε ελεγχο, ειπε οτι δεν βρηκε καποιο προβλημα, να το παρακολουθησω και αν δεν ειμαι ικανοποιημενος να τον ξαναφωναξω. Η κατασταση δεν αλλαξε και τον ξαναφωναξα και ηρθε. Του ειπα οτι στην αρχικη εγκατασταση δεν ειχε κανει κενο στις σωληνες και οτι δεν τις μονωσε χωριστα, οποτε τις αποσυνδεσε απο το εξωτερικο μηχανημα, τις μονωσε χωριστα και τις ξανασυνδεσε. Αυτη την φορα με θερμομετρο μετρησαμε 48 στον εξερχομενο αερα στην χαμηλη ταχυτητα και 36 στην υψηλη, και μου ειπε οτι θεωρει οτι ειναι ικανοποιητικες. Σε καμμια επισκεψη δεν προσθεσε φρεον. Μετα επικοινώνησα με το ΑΠΟΘΕΜΑ απο οπου προμηθευτηκα το κλιματιστικο και μου εστειλε τεχνικους της INVENTOR, οι οποίοι διαπιστωσαν οτι ελειπε φρεον, προσθεσαν οσο χρειαζοταν και το μηχανημα πλεον λειτουργει σωστα, οπως τις πρωτες ωρες λειτουργιας του. Δηλαδη ο κ. Αναστοπουλος, για να μην προσθεσει μισο κιλο φρεον, με ταλαιπωρησε 2 εβδομαδες και εχασε και τον δικο του χρονο. Συμπερασμα : κακη εγκατασταση (οχι κενο, κοινη μονωση, κακη συνδεση και διαρροη φρεον), αδυναμια διαγνωσης βλαβης ή αποκρυψη αυτης για να γλυτωσει φρεον αξιας 15 ευρω, αρα κακος τεχνικος και αναξιοπιστος και .... κοινως ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΣ

Μαρινόπολους Ά.

1.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-08-2021

Είχαμε ραντεβού 15:00, πήρα τηλέφωνο για να ενημερωθώ για την καθυστέρηση, δεν συνδεθηκα ποτε μαζί του και η απάντηση όταν κατάφερα να τον εντοπίσω ήταν:"αυτα να τα πεις στην κίνηση. έχει κίνηση εξω". δεν είχε κίνηση παρεμπιπτόντως. Περίμενα 1:30 ώρα. Ούτε μια τυπική συγγνώμη για την καθυστέρηση και η συμπεριφορά του απαράδεκτη. απότομος και εριστικός. Επίσης, δεν μπήκε καν στον κόπο να κλείσει την τρύπα στον τοίχο κατά την απεγκατασταση του κλιματιστικου όπως γίνεται συνήθως. Παράτησε τα μπάζα από την τρύπα που άνοιξε ξανά, τα οποία και μάζεψα, και έφυγε. Απαράδεκτος

ΖΑΦΕΙΡΙΑ .

1.6/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
28-06-2022

Απαράδεκτη εγκατάσταση

Μιχαλης Φ.

1.5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-05-2021

Συνέπεια 0 συμπεριφορά μέτρια πολύ τσαπατσούλης στη δουλειά του δεν έμεινα καθόλου ευχαριστημένος μόνο οι τιμές ήταν καλές

βασιλης ζ.

1.3/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
26-06-2021

Θά επέλεγα κάποιον άλλον. Δέν έμεινα καθόλου ευχαριστημένος. Δέν θέλω νά γράψω αναλυτικά. Μπορώ να τά πώ άν με καλέσετε. Νομίζω όμως ότι τά συνεργεία σας έχουν τήν κάλυψή σας καί συμπεριφέροντε ανάλογα διαφορετικά θά ήταν πιό προσεκτικοί.

Ελένη Τ.

1.3/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
19-12-2020

Ήρθε την Τετάρτη για καθαρισμό καυστήρα!το μόνο που έκανα έβαλε την ηλεκτρική σκούπα και καθάρισε!ο καυστηρας δεν έπερνε από αρχής!!του λέω δεν δουλεύει το μοτέρ, και μου λέει προτα θα καθαρίσω τον λέβητα και μετά θα δω το μοτέρ!μου λέει θέλει ένα ανταλλακτικό και θα το πάρω μαζί μου στο μαγαζί να το φτιάξω και θα το φέρω να το βάλουμε!!ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ;;;ΤΟ ΕΙΧΕ ΣΤΟ ΜΑΓΑΖΙΤΟΥ ΤΟ ΜΟΤΕΡ 4 ΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΠΕΡΝΕΙ ΤΗΛ.ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΑΙ ΜΟΥ ΛΕΕΙ ΔΕΝ ΒΡΗΚΑ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΟ!!!!ΚΑΙ ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΤΟΥ ΔΩΣΟ ΚΑΙ 50 ΕΥΡΩ!!ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΥΝΕΝΝΌΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΕΔΩΣΑ 30ΕΥΡΩ!!ΓΙΑ ΕΜΕΝΑ ΑΠΑΡΑΔΕΧΤΕΙ!!!!

.. Α.

1/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
27-11-2022

Δεν έχω εξυπηρετηθεί, χειριστή συμπεριφορά, μηδενική προσπάθεια, η δουλειά δεν έχει γίνει, θελω τα χρήματα μου πισω. Απαραδεκτο!

ΦΑΝΗΣ Β.

1/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
15-06-2022

Amatur he used rusty bolts on new a/c stand and put cheap water drain pipe that i didnt noticed also if you want to replqce you can because i coverd the part you need to put on the new pipe insode the wall. Also i didnt have power socket he didnt leave me plug ti connect after bad experience

. N.

1/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
28-07-2021

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΙΔΕΟΣ ΑΣΧΕΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΙΚΑΝΟΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΛΑ ΧΑΛΙΑ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΚΗ ΕΙΧΕ ΦΥΓΕΙ ΟΛΟ ΤΟ ΦΡΕΟΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΚΟΠΑΝΑΓΕ ΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΗΤΑΝ ΜΕΣ ΤΗΝ ΜΠΙΧΛΑ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣΚΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΨΕΜΑΤΑ ΗΡΘΕ ΑΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΣΕ ΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΔΙΟΡΘΩΝΟΝΤΑΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΙΣ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΕΣ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΟΤΙ ΑΛΛΟ ΧΡΕΙΑΣΤΗΚΕ ΜΑΡΥΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ

ΖΑΧΑΡΙΑΣ Ι.

Εμφάνιση όλων

Έκανες κάποια εργασία;

Γράψε την αξιολόγηση σου!

Ποιότητα

Αξιοπιστία

Τιμή

Συνέπεια

Συμπεριφορά

Καθαριότητα

Καταχώρηση αξιολόγησης
Παρακαλώ περιμένετε...