4.9/5

Γιάννης Χάρδας

4.9/5
17 Αξιολογήσεις

Εξυπηρετούμε όλη την Αττική Έδρα Κέντρο

Καλέστε για την συγκεκριμένη προσφορά:

6936121127

Ενημερώστε τους ότι καλείτε για την προσφορά του myConstructor.

Έμπειρος πολιτικός μηχανικός αναλαμβάνει κάθε υπηρεσία άμεσα, υπεύθυνα και σε οικονομική τιμή.

Στρατηγού Μακρυγιάννη 38, Ζωγράφου 157 72, Ελλάδα

Εξυπηρετούμε όλη την Αττική Έδρα Κέντρο .

Καλέστε για την συγκεκριμένη προσφορά:

6936121127

Ενημερώστε τους ότι καλείτε για την προσφορά του myConstructor.

Έμπειρος πολιτικός μηχανικός αναλαμβάνει κάθε υπηρεσία άμεσα, υπεύθυνα και σε οικονομική τιμή.

Στρατηγού Μακρυγιάννη 38, Ζωγράφου 157 72, Ελλάδα

Καλέστε για την συγκεκριμένη προσφορά:

6936121127

Ενημερώστε τους ότι καλείτε για την προσφορά του myConstructor.

Υπηρεσίες

Βεβαίωση Μηχανικού για χώρο μεγαλύτερο των 200τμ

 • Ωράριο Επικοινωνίας: Δευτέρα – Κυριακή: 9:00 – 22:00
 • 0.35 €/τμ+φπα
 • Περισσότερες Πληροφορίες:

  Η προσφορά περιλαμβάνει αποκλειστικά την αμοιβή του μηχανικού για την έκδοση της βεβαίωσης ακινήτου περί μη αυθαιρεσίας εκτάσεως μεγαλύτερης των διακοσίων (200) τ.μ. Η βεβαίωση έχει ισχύ για δυο μήνες μετά την έκδοση της.

  Σε περίπτωση που ο μηχανικός χρειαστεί να ανατρέξει στην πολεοδομία για την εύρεση των απαραίτητων δικαιολογητικών, υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση πενήντα (50) ευρώ.

  Τα δικαιολογητικά για την έκδοση της βεβαίωσης είναι:

  • το συμβόλαιο ιδιοκτησίας
  • η οικοδομική άδεια
  • τα αρχιτεκτονικά σχέδια (όψεις, κατόψεις, τομές)
  • το τοπογραφικό/διάγραμμα κάλυψης

  Σε περίπτωση που τα παραπάνω έγγραφα δεν υπάρχουν εκδίδονται από την αρχή με τα ακόλουθα κόστη:

  • Το κόστος για τον σχεδιασμό της κάτοψης ανέρχεται σε 1.5€/τ.μ.
  • Το κόστος για τον σχεδιασμό των όψεων ανέρχεται σε 1€/τ.μ.
  • Το κόστος για τον σχεδιασμό των τομών ανέρχεται σε 1€/τ.μ.
  • Το κόστος για τον σχεδιασμό του τοπογραφικού διαγράμματος κάλυψης ανέρχεται στα 250€, εφ όσον το αγροτεμάχιο δεν ξεπερνάει το μισό στρέμμα.

Δηλώσεις Κτηματολογίου

 • Επικοινωνήστε μαζί μας: Δευτέρα – Κυριακή : 9:00 – 22:00
 • 28 €+φπα
 • Περισσότερες Πληροφορίες:

  Για την διαδικασία δήλωσης κτηματολογίου του ακινήτου σας θα πρέπει να μας αποστείλετε ηλεκτρονικά μέσω email τα εξής δικαιολογητικά: 

  1. Απλό φωτοαντίγραφο του τίτλου, που τεκµηριώνει το δικαίωµα σε ακίνητο (π.χ. συµβόλαιο). Εάν κάποιος έχει αποκτήσει δικαίωµα σε ένα ακίνητο µε περισσότερους από έναν τίτλους, τότε θα πρέπει να υποβάλει αντίγραφα όλων των τίτλων.
  2. Απλό φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού µεταγραφής / εγγραφής του τίτλου στο Υποθηκοφυλακείο.
  3. Στοιχεία για τον εντοπισµό του ακινήτου.
  4. Απλό φωτοαντίγραφο της αστυνοµικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του δικαιούχου.
  5. Απλό φωτοαντίγραφο εγγράφου που να αποδεικνύει τον ΑΦΜ (π.χ. απόσπασµα από εκκαθαριστικό σηµείωµα εφορίας, αποδεικτικό απόδοσης ΑΦΜ ή λογαριασµό ∆ΕΗ).
Ενεργειακό πιστοποιητικό για χώρο ως 30τμ

 • Ωράριο λειτουργίας Δευ-Κυρ 9:00-22:00, Πανελλαδικά (+20€)
 • 29 €+φπα
 • Περισσότερες Πληροφορίες:

  Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία και ώρα συνάντησης στον χώρο που πρόκειται να γίνει το ενεργειακό πιστοποιητικό.

  Δικαιολογητικά για την έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού αποτελούν:

  • Κάτοψη
  • Τίτλος Ιδιοκτησίας (Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή Ε9 ή γονική παροχή)
  • Αριθμός Οικοδομικής Αδείας για κατοικίες χτισμένες μετά την 1/3/1983
  • Έκδοση ηλεκτρονικού παραρβόλου από την υπηρεσία taxisnet με κωδικό 8012 αξίας 5 € με τους κωδικούς του ιδιοκτήτη του ακινήτου

  Στο ενεργειακό πιστοποιητικό αναφέρεται η ενεργειακή κλάση του ακινήτου, καθώς και προτάσεις του ενεργειακού επιθεωρητή για βελτίωση της υπάρχουσας κλάσης. Επίσης, σας στέλνουμε μέσω e-mail τους απαραίτητους κωδικούς, τον αύξοντα αριθμό και τον κλειδάριθμο που απαιτούνται για την καταχώρηση του μισθωτηρίου συμβολαίου στο taxisnet. Προαιρετικά μπορείτε να παραλάβετε το πιστοποιητικό ταχυδρομικώς ή μέσω courier, με δική σας επιβάρυνση. Αναλαμβάνουμε και την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών στην επαρχία εξ αποστάσεως με την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη κάτοψης και η λήψη φωτογραφιών του ακινήτου εσωτερικά, εξωτερικά και περιμετρικά.

  Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης της κάτοψης υπάρχει επιπλέον χρέωση δέκα (10) ευρώ για τον σχεδιασμό σκαριφήματος. H προσφορά ισχύει για ακίνητα μέχρι τριάντα (30) τ.μ.

Ενεργειακό πιστοποιητικό για χώρο ως 100τμ

 • Ωράριο λειτουργίας Δευ-Κυρ 9:00-22:00, Πανελλαδικά (+20€)
 • 38 €+φπα
 • Περισσότερες Πληροφορίες:

  Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία και ώρα συνάντησης στον χώρο που πρόκειται να γίνει το ενεργειακό πιστοποιητικό.

  Δικαιολογητικά για την έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού αποτελούν:

  • Κάτοψη
  • Τίτλος Ιδιοκτησίας (Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή Ε9 ή γονικη παροχή)
  • Αριθμός Οικοδομικής Αδείας για κατοικίες χτισμένες μετά την 1/3/1983
  • Έκδοση ηλεκτρονικού παραρβόλου από την υπηρεσία taxisnet με κωδικό 8012 αξίας 5 € με τους κωδικούς του ιδιοκτήτη του ακινήτου

  Στο ενεργειακό πιστοποιητικό αναφέρεται η ενεργειακή κλάση του ακινήτου, καθώς και προτάσεις του ενεργειακού επιθεωρητή για βελτίωση της υπάρχουσας κλάσης. Επίσης, σας στέλνουμε μέσω e-mail τους απαραίτητους κωδικούς, τον αύξοντα αριθμό και τον κλειδάριθμο που απαιτούνται για την καταχώρηση του μισθωτηρίου συμβολαίου στο taxisnet. Προαιρετικά μπορείτε να παραλάβετε το πιστοποιητικό ταχυδρομικώς ή μέσω courier, με δική σας επιβάρυνση. Αναλαμβάνουμε και την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών στην επαρχία εξ αποστάσεως με την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη κάτοψης και η λήψη φωτογραφιών του ακινήτου εσωτερικά, εξωτερικά και περιμετρικά.

  Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης της κάτοψης υπάρχει επιπλέον χρέωση δέκα (10) ευρώ για τον σχεδιασμό σκαριφήματος. H προσφορά ισχύει για ακίνητα μέχρι εκατό (100) τ.μ.

Ενεργειακό Πιστοποιητικό για χώρο ως 150τμ

 • Ωράριο λειτουργίας Δευ-Κυρ 9:00-22:00, Πανελλαδικά (+20€)
 • 60 €+φπα
 • Περισσότερες Πληροφορίες:

  Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία και ώρα συνάντησης στον χώρο που πρόκειται να γίνει το ενεργειακό πιστοποιητικό.

  Δικαιολογητικά για την έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού αποτελούν:

  • Κάτοψη
  • Τίτλος Ιδιοκτησίας (Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή Ε9 ή γονική παροχή)
  • Αριθμός Οικοδομικής Αδείας για κατοικίες χτισμένες μετά την 1/3/1983
  • Έκδοση ηλεκτρονικού παραρβόλου από την υπηρεσία taxisnet με κωδικό 8012 αξίας 5 € με τους κωδικούς του ιδιοκτήτη του ακινήτου

  Στο ενεργειακό πιστοποιητικό αναφέρεται η ενεργειακή κλάση του ακινήτου, καθώς και προτάσεις του ενεργειακού επιθεωρητή για βελτίωση της υπάρχουσας κλάσης. Επίσης, σας στέλνουμε μέσω e-mail τους απαραίτητους κωδικούς, τον αύξοντα αριθμό και τον κλειδάριθμο που απαιτούνται για την καταχώρηση του μισθωτηρίου συμβολαίου στο taxisnet. Προαιρετικά μπορείτε να παραλάβετε το πιστοποιητικό ταχυδρομικώς ή μέσω courier, με δική σας επιβάρυνση. Αναλαμβάνουμε και την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών στην επαρχία εξ αποστάσεως με την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη κάτοψης και η λήψη φωτογραφιών του ακινήτου εσωτερικά, εξωτερικά και περιμετρικά.

  Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης της κάτοψης υπάρχει επιπλέον χρέωση δεκαπέντε (15) ευρώ για τον σχεδιασμό σκαριφήματος. H προσφορά ισχύει για ακίνητα μέχρι εκατόν πενήντα (150) τ.μ.

Βεβαίωση Μηχανικού για Ακινήτο έως 100τμ

 • Ωράριο Επικοινωνίας: Δευτέρα – Κυριακή: 9:00 – 22:00
 • 80 € + φπα
 • Περισσότερες Πληροφορίες:

  Η προσφορά περιλαμβάνει αποκλειστικά την αμοιβή του μηχανικού για την έκδοση της βεβαίωσης ακινήτου περί μη αυθαιρεσίας εκτάσεως μικρότερης των εκατό (100) τ.μ. Η βεβαίωση έχει ισχύ για δύο μήνες μετά την έκδοση της.

  Σε περίπτωση που ο μηχανικός χρειαστεί να ανατρέξει στην πολεοδομία για την εύρεση των απαραίτητων δικαιολογητικών, υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση πενήντα (50) ευρώ.

  Τα δικαιολογητικά για την έκδοση της βεβαίωσης είναι:

  • το συμβόλαιο ιδιοκτησίας
  • η οικοδομική άδεια
  • τα αρχιτεκτονικά σχέδια (όψεις, κατόψεις, τομές)
  • το τοπογραφικό/διάγραμμα κάλυψης

  Σε περίπτωση που τα παραπάνω έγγραφα δεν υπάρχουν εκδίδονται από την αρχή με τα ακόλουθα κόστη:

  • Το κόστος για τον σχεδιασμό της κάτοψης ανέρχεται σε 1.5€/τ.μ.
  • Το κόστος για τον σχεδιασμό των όψεων ανέρχεται σε 1€/τ.μ.
  • Το κόστος για τον σχεδιασμό των τομών ανέρχεται σε 1€/τ.μ.
  • Το κόστος για τον σχεδιασμό του τοπογραφικού διαγράμματος κάλυψης ανέρχεται στα 250€, εφ όσον το αγροτεμάχιο δεν ξεπερνάει το μισό στρέμμα.

Βεβαίωση Μηχανικού για Ακινήτο από 100τμ έως 200τμ

 • Επικοινωνήστε μαζί μας: Δευτέρα – Κυριακή : 9:00 – 22:00
 • 80 € + φπα
 • Περισσότερες Πληροφορίες:

  Η προσφορά περιλαμβάνει αποκλειστικά την αμοιβή του μηχανικού για την έκδοση της βεβαίωσης ακινήτου περί μη αυθαιρεσίας εκτάσεως από εκατό (100) έως διακόσια (200) τ.μ. Η βεβαίωση έχει ισχύ για δυο μήνες μετά την έκδοση της.

  Σε περίπτωση που ο μηχανικός χρειαστεί να ανατρέξει στην πολεοδομία για την εύρεση των απαραίτητων δικαιολογητικών, υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση πενήντα (50) ευρώ.

  Τα δικαιολογητικά για την έκδοση της βεβαίωσης είναι:

  • το συμβόλαιο ιδιοκτησίας
  • η οικοδομική άδεια
  • τα αρχιτεκτονικά σχέδια (όψεις, κατόψεις, τομές)
  • το τοπογραφικό/διάγραμμα κάλυψης

  Σε περίπτωση που τα παραπάνω έγγραφα δεν υπάρχουν εκδίδονται από την αρχή με τα ακόλουθα κόστη:

  • Το κόστος για τον σχεδιασμό της κάτοψης ανέρχεται σε 1.5€/τ.μ.
  • Το κόστος για τον σχεδιασμό των όψεων ανέρχεται σε 1€/τ.μ.
  • Το κόστος για τον σχεδιασμό των τομών ανέρχεται σε 1€/τ.μ.
  • Το κόστος για τον σχεδιασμό του τοπογραφικού διαγράμματος κάλυψης ανέρχεται στα 250€, εφ όσον το αγροτεμάχιο δεν ξεπερνάει το μισό στρέμμα.

Ενεργειακό Πιστοποιητικό για χώρο ως 250τμ

 • Ωράριο λειτουργίας Δευ-Κυρ 9:00-22:00, Πανελλαδικά (+20€)
 • 99 €+φπα
 • Περισσότερες Πληροφορίες:

  Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία και ώρα συνάντησης στον χώρο που πρόκειται να γίνει το ενεργειακό πιστοποιητικό.

  Δικαιολογητικά για την έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού αποτελούν:

  • Κάτοψη
  • Τίτλος Ιδιοκτησίας (Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή Ε9 ή γονική παροχή)
  • Αριθμός Οικοδομικής Αδείας για κατοικίες χτισμένες μετά την 1/3/1983
  • Έκδοση ηλεκτρονικού παραρβόλου από την υπηρεσία taxisnet με κωδικό 8012 αξίας 5 € με τους κωδικούς του ιδιοκτήτη του ακινήτου

  Στο ενεργειακό πιστοποιητικό αναφέρεται η ενεργειακή κλάση του ακινήτου, καθώς και προτάσεις του ενεργειακού επιθεωρητή για βελτίωση της υπάρχουσας κλάσης. Επίσης, σας στέλνουμε μέσω e-mail τους απαραίτητους κωδικούς, τον αύξοντα αριθμό και τον κλειδάριθμο που απαιτούνται για την καταχώρηση του μισθωτηρίου συμβολαίου στο taxisnet. Προαιρετικά μπορείτε να παραλάβετε το πιστοποιητικό ταχυδρομικώς ή μέσω courier, με δική σας επιβάρυνση. Αναλαμβάνουμε και την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών στην επαρχία εξ αποστάσεως με την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη κάτοψης και η λήψη φωτογραφιών του ακινήτου εσωτερικά, εξωτερικά και περιμετρικά.

  Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης της κάτοψης υπάρχει επιπλέον χρέωση είκοσι (20) ευρώ για τον σχεδιασμό σκαριφήματος. H προσφορά ισχύει για ακίνητα μέχρι διακόσια πενήντα (250) τ.μ.

Εκτίμηση για διαμερίσματα μέχρι 150τμ

 • Καλέστε μας για ραντεβού Δευ-Κυρ 9:00-22:00
 • 170 €+φπα
 • Περισσότερες Πληροφορίες:

  Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία και ώρα συνάντησης στον χώρο που πρόκειται να γίνει η εκτίμηση του ακινήτου.Χρειαζόμαστε τα εξής δικαιολογητικά : 

  1. Τίτλος Ιδιοκτησίας
  2. Άδεια Οικοδομής
  3. Κατόψεις
  4. Εάν έχει γίνει κάποια τακτοποίηση αυθαιρέτου ,θέλουμε τα χαρτιά της τακτοποίησης.

  Είναι απαραίτητη η εκτίμηση ακινήτου σε περιπτώσεις που αφορούν:

   • Διαχωρισμοί ιδιοκτησιών
   • Κληρονομικές αντιδικίες
    • Μισθωτικές διαφορές (Ιδιοκτήτης – Μισθωτής)
     • Απαλλοτριώσεις
      • Για την πραγματική σημερινή τιμή του ακινήτου σας σε περίπτωση: αγοράς, πώλησης, μίσθωσης, αντιπαροχής
       • Εταιρίες που έχουν στο ενεργητικό τους ακίνητα
        • Εκτιμήσεις σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα (Δ.Λ.Π.)

        Άδεια Μικρής Κλίμακας έως 100τμ

        • Επικοινωνήστε μαζί μας Δευ-Κυρ 9:00-22:00
        • 200 € + φπα
        • Περισσότερες Πληροφορίες:

         Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία κι ώρα συνάντησης στον χώρο που πρόκειται να γίνει η εργασία και για την οποία απαιτείται οικοδομική άδεια μικρής κλίμακας.

         Τα δικαιολογητικά για την έκδοση της οικοδομικής άδειας μικρής κλίμακας είναι:

         • Tο διάγραμμα και το φύλλο από το κτηματολόγιο
         • Η οικοδομική άδεια
         • Το συμβόλαιο ιδιοκτησίας
         • Τα αρχιτεκτονικά σχέδια (όψεις, κατόψεις, τομές)
         • Τυχούσες νομιμοποιητικές πράξεις αυθαιρεσιών

         Σε περίπτωση που ο μηχανικός χρειαστεί να ανατρέξει στην πολεοδομία για την εύρεση των προαναφερθέντων εγγραφών, υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση πενήντα (50) ευρώ.

         Αν τα έγγραφα δεν υπάρχουν και πρέπει να σχεδιαστούν από την αρχή τα κόστη ανέρχονται σε 1.5€ / τ.μ για τον σχεδιασμό της κάτοψης, σε 1€ / τ.μ για τον σχεδιασμό της όψης, 1€ / τ.μ για το σχεδιασμό της τομής.

         Σε περίπτωση που η έκδοση οικοδομικής άδειας μικρής κλίμακας δεν προχωρήσει, το κόστος για την αυτοψία ανέρχεται στα πενήντα (50) ευρώ. Η προσφορά περιλαμβάνει αποκλειστικά την αμοιβή του μηχανικού και δεν συμπεριλαμβάνονται πιθανά παράβολα.

        Εκτίμηση για διαμερίσματα μέχρι 500τμ

        • Καλέστε μας για ραντεβού Δευ-Κυρ 9:00-22:00
        • 250 €+φπα
        • Περισσότερες Πληροφορίες:

         Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία και ώρα συνάντησης στον χώρο που πρόκειται να γίνει η εκτίμηση του ακινήτου.Χρειαζόμαστε τα εξής δικαιολογητικά : 

         1. Τίτλος Ιδιοκτησίας
         2. Άδεια Οικοδομής
         3. Κατόψεις
         4. Εάν έχει γίνει κάποια τακτοποίηση αυθαιρέτου ,θέλουμε τα χαρτιά της τακτοποίησης.

         Είναι απαραίτητη η εκτίμηση ακινήτου σε περιπτώσεις που αφορούν:

          • Διαχωρισμοί ιδιοκτησιών
          • Κληρονομικές αντιδικίες
           • Μισθωτικές διαφορές (Ιδιοκτήτης – Μισθωτής)
            • Απαλλοτριώσεις
             • Για την πραγματική σημερινή τιμή του ακινήτου σας σε περίπτωση: αγοράς, πώλησης, μίσθωσης, αντιπαροχής
              • Εταιρίες που έχουν στο ενεργητικό τους ακίνητα
               • Εκτιμήσεις σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα (Δ.Λ.Π.)

              Εκτίμηση για μονοκατοικίες μέχρι 500τμ

              • Καλέστε μας για ραντεβού Δευ-Κυρ 9:00-22:00
              • 250 €+φπα
              • Περισσότερες Πληροφορίες:

               Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία και ώρα συνάντησης στον χώρο που πρόκειται να γίνει η εκτίμηση του ακινήτου.Χρειαζόμαστε τα εξής δικαιολογητικά : 

               1. Τίτλος Ιδιοκτησίας
               2. Άδεια Οικοδομής
               3. Κατόψεις
               4. Εάν έχει γίνει κάποια τακτοποίηση αυθαιρέτου ,θέλουμε τα χαρτιά της τακτοποίησης.

               Είναι απαραίτητη η εκτίμηση ακινήτου σε περιπτώσεις που αφορούν:

                • Διαχωρισμοί ιδιοκτησιών
                • Κληρονομικές αντιδικίες
                 • Μισθωτικές διαφορές (Ιδιοκτήτης – Μισθωτής)
                  • Απαλλοτριώσεις
                   • Για την πραγματική σημερινή τιμή του ακινήτου σας σε περίπτωση: αγοράς, πώλησης, μίσθωσης, αντιπαροχής
                    • Εταιρίες που έχουν στο ενεργητικό τους ακίνητα
                     • Εκτιμήσεις σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα (Δ.Λ.Π.)

                    Νομιμοποίηση Αυθαιρέτου Χώρου ή Κατασκευής μικρής κλίμακας(BBQ,Περγκολα κ.α)

                    • Επικοινωνήστε μαζί μας Δευ-Κυρ 9:00-22:00,
                    • 250 € + φπα
                    • Περισσότερες Πληροφορίες:

                     H τιμή αφορά αποκλειστικά την αμοιβή του μηχανικού. Σε περίπτωση που γίνει υπολογισμός του προστίμου από τον μηχανικό αλλά δεν ολοκληρωθεί η νομιμοποίηση της αυθαιρεσίας υπάρχει κόστος πενήντα (50) ευρώ. Σε περίπτωση που ο μηχανικός χρειαστεί να ανατρέξει στην πολεοδομία για την εύρεση των απαραίτητων δικαιολογητικών υπάρχει ένα επιπλέον κόστος πενήντα (50) ευρώ.

                     Τα δικαιολογητικά για τη διεκπεραίωση της νομιμοποίησης είναι:

                     • η οικοδομική άδεια
                     • τα αρχιτεκτονικά σχέδια ( όψεις, κατόψεις, τομές )
                     • το τοπογραφικό διάγραμμα κάλυψης
                     • το Ε9
                     • σε περιπτώσεις που η αυθαιρεσία έχει γίνει σε επαγγελματικό χώρο απαιτείται μελέτη στατικής επάρκειας.

                     Σε περίπτωση που τα παραπάνω δικαιολογητικά δεν βρεθούν απαιτείται ο εκ νέου σχεδιασμός τους.

                     • Το κόστος για τον σχεδιασμό της κάτοψης ανέρχεται σε 1.5€ / τ.μ
                     • Το κόστος για τον σχεδιασμό των όψεων ανέρχεται σε 1€ / τ.μ
                     • Το κόστος για τον σχεδιασμό των τομών ανέρχεται σε 1€ / τ.μ
                     • Το κόστος για τον σχεδιασμό του τοπογραφικού διαγράμματος κάλυψης ανέρχεται στα 250€, εφ όσον το αγροτεμάχιο δεν ξεπερνάει το μισό στρέμμα.
                     • Σε περίπτωση που η αυθαιρεσία βρίσκεται σε επαγγελματικό χώρο το κόστος της μελέτης για την στατική επάρκεια ανέρχεται στα τριακόσια ευρώ (300€).
                     Στην παρούσα προσφορά δεν περιλαμβάνεται το πρόστιμο νομιμοποίησης και το παράβολο.

                    Άδεια Μικρής Κλίμακας έως 500τμ

                    • Επικοινωνήστε μαζί μας Δευ-Κυρ 9:00-22:00
                    • 300 €+φπα
                    • Περισσότερες Πληροφορίες:

                     Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία κι ώρα συνάντησης στον χώρο που πρόκειται να γίνει η εργασία και για την οποία απαιτείται οικοδομική άδεια μικρής κλίμακας.

                     Τα δικαιολογητικά για την έκδοση της οικοδομικής άδειας μικρής κλίμακας είναι:

                     • Tο διάγραμμα και το φύλλο από το κτηματολόγιο
                     • Η οικοδομική άδεια
                     • Το συμβόλαιο ιδιοκτησίας
                     • Τα αρχιτεκτονικά σχέδια (όψεις, κατόψεις, τομές)
                     • Τυχούσες νομιμοποιητικές πράξεις αυθαιρεσιών

                     Σε περίπτωση που ο μηχανικός χρειαστεί να ανατρέξει στην πολεοδομία για την εύρεση των προαναφερθέντων εγγραφών, υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση πενήντα (50) ευρώ.

                     Αν τα έγγραφα δεν υπάρχουν και πρέπει να σχεδιαστούν από την αρχή τα κόστη ανέρχονται σε 1.5€ / τ.μ για τον σχεδιασμό της κάτοψης, σε 1€ / τ.μ για τον σχεδιασμό της όψης, 1€ / τ.μ για το σχεδιασμό της τομής.

                     Σε περίπτωση που η έκδοση οικοδομικής άδειας μικρής κλίμακας δεν προχωρήσει, το κόστος για την αυτοψία ανέρχεται στα πενήντα (50) ευρώ. Η προσφορά περιλαμβάνει αποκλειστικά την αμοιβή του μηχανικού και δεν συμπεριλαμβάνονται πιθανά παράβολα.

                    Άδεια Μικρής Κλίμακας με σκαλωσιά έως 100τμ

                    • Επικοινωνήστε μαζί μας Δευ-Κυρ 9:00-22:00
                    • 350 € + φπα
                    • Περισσότερες Πληροφορίες:

                     Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία κι ώρα συνάντησης στον χώρο που πρόκειται να γίνει η εργασία και για την οποία απαιτείται οικοδομική άδεια μικρής κλίμακας με χρήση σκαλωσιάς.

                     Τα δικαιολογητικά για την έκδοση της οικοδομικής άδειας μικρής κλίμακας είναι:

                     • Tο διάγραμμα και το φύλλο από το κτηματολόγιο
                     • Η οικοδομική άδεια
                     • Το συμβόλαιο ιδιοκτησίας
                     • Τα αρχιτεκτονικά σχέδια (όψεις, κατόψεις, τομές)
                     • Τυχούσες νομιμοποιητικές πράξεις αυθαιρεσιών

                     Σε περίπτωση που ο μηχανικός χρειαστεί να ανατρέξει στην πολεοδομία για την εύρεση των προαναφερθέντων εγγραφών, υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση πενήντα (50) ευρώ.

                     Αν τα έγγραφα δεν υπάρχουν και πρέπει να σχεδιαστούν από την αρχή τα κόστη ανέρχονται σε 1.5€ / τ.μ για τον σχεδιασμό της κάτοψης, σε 1€ / τ.μ για τον σχεδιασμό της όψης, 1€ / τ.μ για το σχεδιασμό της τομής.

                     Σε περίπτωση που η έκδοση οικοδομικής άδειας μικρής κλίμακας δεν προχωρήσει, το κόστος για την αυτοψία ανέρχεται στα πενήντα (50) ευρώ. Η προσφορά περιλαμβάνει αποκλειστικά την αμοιβή του μηχανικού και δεν συμπεριλαμβάνονται πιθανά παράβολα.

                    Εκτίμηση για μονοκατοικίες μέχρι 1000τμ

                    • Καλέστε μας για ραντεβού Δευ-Κυρ 9:00-22:00
                    • 350 €+φπα
                    • Περισσότερες Πληροφορίες:

                     Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία και ώρα συνάντησης στον χώρο που πρόκειται να γίνει η εκτίμηση του ακινήτου.Χρειαζόμαστε τα εξής δικαιολογητικά : 

                     1. Τίτλος Ιδιοκτησίας
                     2. Άδεια Οικοδομής
                     3. Κατόψεις
                     4. Εάν έχει γίνει κάποια τακτοποίηση αυθαιρέτου ,θέλουμε τα χαρτιά της τακτοποίησης.

                     Είναι απαραίτητη η εκτίμηση ακινήτου σε περιπτώσεις που αφορούν:

                      • Διαχωρισμοί ιδιοκτησιών
                      • Κληρονομικές αντιδικίες
                       • Μισθωτικές διαφορές (Ιδιοκτήτης – Μισθωτής)
                        • Απαλλοτριώσεις
                         • Για την πραγματική σημερινή τιμή του ακινήτου σας σε περίπτωση: αγοράς, πώλησης, μίσθωσης, αντιπαροχής
                          • Εταιρίες που έχουν στο ενεργητικό τους ακίνητα
                           • Εκτιμήσεις σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα (Δ.Λ.Π.)

                          Εκτίμηση για γραφεία/καταστήματα μέχρι 500τμ

                          • Καλέστε μας για ραντεβού Δευ-Κυρ 9:00-22:00
                          • 350 €+φπα
                          • Περισσότερες Πληροφορίες:

                           Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία και ώρα συνάντησης στον χώρο που πρόκειται να γίνει η εκτίμηση του ακινήτου.Χρειαζόμαστε τα εξής δικαιολογητικά : 

                           1. Τίτλος Ιδιοκτησίας
                           2. Άδεια Οικοδομής
                           3. Κατόψεις
                           4. Εάν έχει γίνει κάποια τακτοποίηση αυθαιρέτου ,θέλουμε τα χαρτιά της τακτοποίησης.

                           Είναι απαραίτητη η εκτίμηση ακινήτου σε περιπτώσεις που αφορούν:

                            • Διαχωρισμοί ιδιοκτησιών
                            • Κληρονομικές αντιδικίες
                             • Μισθωτικές διαφορές (Ιδιοκτήτης – Μισθωτής)
                              • Απαλλοτριώσεις
                               • Για την πραγματική σημερινή τιμή του ακινήτου σας σε περίπτωση: αγοράς, πώλησης, μίσθωσης, αντιπαροχής
                                • Εταιρίες που έχουν στο ενεργητικό τους ακίνητα
                                 • Εκτιμήσεις σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα (Δ.Λ.Π.)

                                Νομιμοποίηση Αυθαιρέτου Μεσαίας Κλίμακας( Ημιυπαίθριοι, Βεράντες κ.ά.)

                                • Ωράριο Επικοινωνίας: Δευτέρα – Κυριακή: 9:00 – 22:00
                                • 350 € + φπα
                                • Περισσότερες Πληροφορίες:

                                 H τιμή αφορά αποκλειστικά την αμοιβή του μηχανικού. Σε περίπτωση που γίνει υπολογισμός του προστίμου από τον μηχανικό αλλά δεν ολοκληρωθεί η νομιμοποίηση της αυθαιρεσίας υπάρχει κόστος πενήντα (50) ευρώ. Σε περίπτωση που ο μηχανικός χρειαστεί να ανατρέξει στην πολεοδομία για την εύρεση των απαραίτητων δικαιολογητικών υπάρχει ένα επιπλέον κόστος πενήντα (50) ευρώ.

                                 Τα δικαιολογητικά για τη διεκπεραίωση της νομιμοποίησης είναι:

                                 • η οικοδομική άδεια
                                 • τα αρχιτεκτονικά σχέδια ( όψεις, κατόψεις, τομές )
                                 • το τοπογραφικό διάγραμμα κάλυψης
                                 • το Ε9
                                 • σε περιπτώσεις που η αυθαιρεσία έχει γίνει σε επαγγελματικό χώρο απαιτείται μελέτη στατικής επάρκειας.

                                 Σε περίπτωση που τα παραπάνω δικαιολογητικά δεν βρεθούν απαιτείται ο εκ νέου σχεδιασμός τους.

                                 • Το κόστος για τον σχεδιασμό της κάτοψης ανέρχεται σε 1.5€ / τ.μ
                                 • Το κόστος για τον σχεδιασμό των όψεων ανέρχεται σε 1€ / τ.μ
                                 • Το κόστος για τον σχεδιασμό των τομών ανέρχεται σε 1€ / τ.μ
                                 • Το κόστος για τον σχεδιασμό του τοπογραφικού διαγράμματος κάλυψης ανέρχεται στα 250€, εφ όσον το αγροτεμάχιο δεν ξεπερνάει το μισό στρέμμα.
                                 • Σε περίπτωση που η αυθαιρεσία βρίσκεται σε επαγγελματικό χώρο το κόστος της μελέτης για την στατική επάρκεια ανέρχεται στα τριακόσια ευρώ (300€).
                                 Στην παρούσα προσφορά δεν περιλαμβάνεται το πρόστιμο νομιμοποίησης και το παράβολο.

                                Άδεια Μικρής Κλίμακας με σκαλωσιά έως 500τμ

                                • Επικοινωνήστε μαζί μας Δευ-Κυρ 9:00-22:00
                                • 450 €+φπα
                                • Περισσότερες Πληροφορίες:

                                 Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία κι ώρα συνάντησης στον χώρο που πρόκειται να γίνει η εργασία και για την οποία απαιτείται οικοδομική άδεια μικρής κλίμακας με χρήση σκαλωσιάς.

                                 Τα δικαιολογητικά για την έκδοση της οικοδομικής άδειας μικρής κλίμακας είναι:

                                 • Tο διάγραμμα και το φύλλο από το κτηματολόγιο
                                 • Η οικοδομική άδεια
                                 • Το συμβόλαιο ιδιοκτησίας
                                 • Τα αρχιτεκτονικά σχέδια (όψεις, κατόψεις, τομές)
                                 • Τυχούσες νομιμοποιητικές πράξεις αυθαιρεσιών

                                 Σε περίπτωση που ο μηχανικός χρειαστεί να ανατρέξει στην πολεοδομία για την εύρεση των προαναφερθέντων εγγραφών, υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση πενήντα (50) ευρώ.

                                 Αν τα έγγραφα δεν υπάρχουν και πρέπει να σχεδιαστούν από την αρχή τα κόστη ανέρχονται σε 1.5€ / τ.μ για τον σχεδιασμό της κάτοψης, σε 1€ / τ.μ για τον σχεδιασμό της όψης, 1€ / τ.μ για το σχεδιασμό της τομής.

                                 Σε περίπτωση που η έκδοση οικοδομικής άδειας μικρής κλίμακας δεν προχωρήσει, το κόστος για την αυτοψία ανέρχεται στα πενήντα (50) ευρώ. Η προσφορά περιλαμβάνει αποκλειστικά την αμοιβή του μηχανικού και δεν συμπεριλαμβάνονται πιθανά παράβολα.

                                Εκτίμηση για γραφεία/καταστήματα μέχρι 1000τμ

                                • Καλέστε μας για ραντεβού Δευ-Κυρ 9:00-22:00
                                • 450 €+φπα
                                • Περισσότερες Πληροφορίες:

                                 Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία και ώρα συνάντησης στον χώρο που πρόκειται να γίνει η εκτίμηση του ακινήτου.Χρειαζόμαστε τα εξής δικαιολογητικά : 

                                 1. Τίτλος Ιδιοκτησίας
                                 2. Άδεια Οικοδομής
                                 3. Κατόψεις
                                 4. Εάν έχει γίνει κάποια τακτοποίηση αυθαιρέτου ,θέλουμε τα χαρτιά της τακτοποίησης.

                                 Είναι απαραίτητη η εκτίμηση ακινήτου σε περιπτώσεις που αφορούν:

                                  • Διαχωρισμοί ιδιοκτησιών
                                  • Κληρονομικές αντιδικίες
                                   • Μισθωτικές διαφορές (Ιδιοκτήτης – Μισθωτής)
                                    • Απαλλοτριώσεις
                                     • Για την πραγματική σημερινή τιμή του ακινήτου σας σε περίπτωση: αγοράς, πώλησης, μίσθωσης, αντιπαροχής
                                      • Εταιρίες που έχουν στο ενεργητικό τους ακίνητα
                                       • Εκτιμήσεις σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα (Δ.Λ.Π.)

                                      Νομιμοποίηση Αυθαιρέτου - Μονοκατοικία από 100τμ έως 200τμ

                                      • Επικοινωνήστε μαζί μας Δευ-Κυρ 9:00-22:00
                                      • 450 € + φπα
                                      • Περισσότερες Πληροφορίες:

                                       H τιμή αφορά αποκλειστικά την αμοιβή του μηχανικού. Σε περίπτωση που γίνει υπολογισμός του προστίμου από τον μηχανικό αλλά δεν ολοκληρωθεί η νομιμοποίηση της αυθαιρεσίας υπάρχει κόστος πενήντα (50) ευρώ. Σε περίπτωση που ο μηχανικός χρειαστεί να ανατρέξει στην πολεοδομία για την εύρεση των απαραίτητων δικαιολογητικών υπάρχει ένα επιπλέον κόστος πενήντα (50) ευρώ.

                                       Τα δικαιολογητικά για τη διεκπεραίωση της νομιμοποίησης είναι:

                                       • η οικοδομική άδεια
                                       • τα αρχιτεκτονικά σχέδια ( όψεις, κατόψεις, τομές )
                                       • το τοπογραφικό διάγραμμα κάλυψης
                                       • το Ε9
                                       • σε περιπτώσεις που η αυθαιρεσία έχει γίνει σε επαγγελματικό χώρο απαιτείται μελέτη στατικής επάρκειας.

                                       Σε περίπτωση που τα παραπάνω δικαιολογητικά δεν βρεθούν απαιτείται ο εκ νέου σχεδιασμός τους.

                                       • Το κόστος για τον σχεδιασμό της κάτοψης ανέρχεται σε 1.5€ / τ.μ
                                       • Το κόστος για τον σχεδιασμό των όψεων ανέρχεται σε 1€ / τ.μ
                                       • Το κόστος για τον σχεδιασμό των τομών ανέρχεται σε 1€ / τ.μ
                                       • Το κόστος για τον σχεδιασμό του τοπογραφικού διαγράμματος κάλυψης ανέρχεται στα 250€, εφ όσον το αγροτεμάχιο δεν ξεπερνάει το μισό στρέμμα.
                                       • Σε περίπτωση που η αυθαιρεσία βρίσκεται σε επαγγελματικό χώρο το κόστος της μελέτης για την στατική επάρκεια ανέρχεται στα τριακόσια ευρώ (300€).
                                       Στην παρούσα προσφορά δεν περιλαμβάνεται το πρόστιμο νομιμοποίησης και το παράβολο.

                                      Εκτίμηση για βιοτεχνίες/πολυκαταστήματα μέχρι 500τμ

                                      • Καλέστε μας για ραντεβού Δευ-Κυρ 9:00-22:00
                                      • 600 €+φπα
                                      • Περισσότερες Πληροφορίες:

                                       Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία και ώρα συνάντησης στον χώρο που πρόκειται να γίνει η εκτίμηση του ακινήτου.Χρειαζόμαστε τα εξής δικαιολογητικά : 

                                       1. Τίτλος Ιδιοκτησίας
                                       2. Άδεια Οικοδομής
                                       3. Κατόψεις
                                       4. Εάν έχει γίνει κάποια τακτοποίηση αυθαιρέτου ,θέλουμε τα χαρτιά της τακτοποίησης.
                                       5. Ισολογισμός 
                                       6. Πληρότητα ξενοδοχείου 

                                       Είναι απαραίτητη η εκτίμηση ακινήτου σε περιπτώσεις που αφορούν:

                                        • Διαχωρισμοί ιδιοκτησιών
                                        • Κληρονομικές αντιδικίες
                                         • Μισθωτικές διαφορές (Ιδιοκτήτης – Μισθωτής)
                                          • Απαλλοτριώσεις
                                           • Για την πραγματική σημερινή τιμή του ακινήτου σας σε περίπτωση: αγοράς, πώλησης, μίσθωσης, αντιπαροχής
                                            • Εταιρίες που έχουν στο ενεργητικό τους ακίνητα
                                             • Εκτιμήσεις σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα (Δ.Λ.Π.)

                                            Νομιμοποίηση Αυθαιρέτου Μεγάλης Κλίμακας(πισίνες, ορόφοι κ.ά>)

                                            • Καλέστε για ραντεβού Δευ-Κυρ 9:00-22:00
                                            • 700 € + φπα
                                            • Περισσότερες Πληροφορίες:

                                             H τιμή αφορά αποκλειστικά την αμοιβή του μηχανικού. Σε περίπτωση που γίνει υπολογισμός του προστίμου από τον μηχανικό αλλά δεν ολοκληρωθεί η νομιμοποίηση της αυθαιρεσίας υπάρχει κόστος πενήντα (50) ευρώ. Σε περίπτωση που ο μηχανικός χρειαστεί να ανατρέξει στην πολεοδομία για την εύρεση των απαραίτητων δικαιολογητικών υπάρχει ένα επιπλέον κόστος πενήντα (50) ευρώ.

                                             Τα δικαιολογητικά για τη διεκπεραίωση της νομιμοποίησης είναι:

                                             • η οικοδομική άδεια
                                             • τα αρχιτεκτονικά σχέδια ( όψεις, κατόψεις, τομές )
                                             • το τοπογραφικό διάγραμμα κάλυψης
                                             • το Ε9
                                             • σε περιπτώσεις που η αυθαιρεσία έχει γίνει σε επαγγελματικό χώρο απαιτείται μελέτη στατικής επάρκειας.

                                             Σε περίπτωση που τα παραπάνω δικαιολογητικά δεν βρεθούν απαιτείται ο εκ νέου σχεδιασμός τους.

                                             • Το κόστος για τον σχεδιασμό της κάτοψης ανέρχεται σε 1.5€ / τ.μ
                                             • Το κόστος για τον σχεδιασμό των όψεων ανέρχεται σε 1€ / τ.μ
                                             • Το κόστος για τον σχεδιασμό των τομών ανέρχεται σε 1€ / τ.μ
                                             • Το κόστος για τον σχεδιασμό του τοπογραφικού διαγράμματος κάλυψης ανέρχεται στα 250€, εφ όσον το αγροτεμάχιο δεν ξεπερνάει το μισό στρέμμα.
                                             • Σε περίπτωση που η αυθαιρεσία βρίσκεται σε επαγγελματικό χώρο το κόστος της μελέτης για την στατική επάρκεια ανέρχεται στα τριακόσια ευρώ (300€).
                                             Στην παρούσα προσφορά δεν περιλαμβάνεται το πρόστιμο νομιμοποίησης και το παράβολο.

                                            Εκτίμηση για βιοτεχνίες/πολυκαταστήματα μέχρι 1000τμ

                                            • Καλέστε μας για ραντεβού Δευ-Κυρ 9:00-22:00
                                            • 850 €+φπα
                                            • Περισσότερες Πληροφορίες:

                                             Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία και ώρα συνάντησης στον χώρο που πρόκειται να γίνει η εκτίμηση του ακινήτου.Χρειαζόμαστε τα εξής δικαιολογητικά : 

                                             1. Τίτλος Ιδιοκτησίας
                                             2. Άδεια Οικοδομής
                                             3. Κατόψεις
                                             4. Εάν έχει γίνει κάποια τακτοποίηση αυθαιρέτου ,θέλουμε τα χαρτιά της τακτοποίησης.
                                             5. Ισολογισμός 
                                             6. Πληρότητα ξενοδοχείου 

                                             Είναι απαραίτητη η εκτίμηση ακινήτου σε περιπτώσεις που αφορούν:

                                              • Διαχωρισμοί ιδιοκτησιών
                                              • Κληρονομικές αντιδικίες
                                               • Μισθωτικές διαφορές (Ιδιοκτήτης – Μισθωτής)
                                                • Απαλλοτριώσεις
                                                 • Για την πραγματική σημερινή τιμή του ακινήτου σας σε περίπτωση: αγοράς, πώλησης, μίσθωσης, αντιπαροχής
                                                  • Εταιρίες που έχουν στο ενεργητικό τους ακίνητα
                                                   • Εκτιμήσεις σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα (Δ.Λ.Π.)

                                                  Εκτίμηση για ξενοδοχεία μέχρι 1500τμ

                                                  • Καλέστε μας για ραντεβού Δευ-Κυρ 9:00-22:00
                                                  • 900 €+φπα
                                                  • Περισσότερες Πληροφορίες:

                                                   Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία και ώρα συνάντησης στον χώρο που πρόκειται να γίνει η εκτίμηση του ακινήτου.Χρειαζόμαστε τα εξής δικαιολογητικά : 

                                                   1. Τίτλος Ιδιοκτησίας
                                                   2. Άδεια Οικοδομής
                                                   3. Κατόψεις
                                                   4. Εάν έχει γίνει κάποια τακτοποίηση αυθαιρέτου ,θέλουμε τα χαρτιά της τακτοποίησης.
                                                   5. Ισολογισμός 
                                                   6. Πληρότητα ξενοδοχείου 

                                                   Είναι απαραίτητη η εκτίμηση ακινήτου σε περιπτώσεις που αφορούν:

                                                    • Διαχωρισμοί ιδιοκτησιών
                                                    • Κληρονομικές αντιδικίες
                                                     • Μισθωτικές διαφορές (Ιδιοκτήτης – Μισθωτής)
                                                      • Απαλλοτριώσεις
                                                       • Για την πραγματική σημερινή τιμή του ακινήτου σας σε περίπτωση: αγοράς, πώλησης, μίσθωσης, αντιπαροχής
                                                        • Εταιρίες που έχουν στο ενεργητικό τους ακίνητα
                                                         • Εκτιμήσεις σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα (Δ.Λ.Π.)

                                                        Εκτίμηση για βιοτεχνίες/πολυκαταστήματα μέχρι 2000τμ

                                                        • Καλέστε μας για ραντεβού Δευ-Κυρ 9:00-22:00
                                                        • 1000 €+φπα
                                                        • Περισσότερες Πληροφορίες:

                                                         Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία και ώρα συνάντησης στον χώρο που πρόκειται να γίνει η εκτίμηση του ακινήτου.Χρειαζόμαστε τα εξής δικαιολογητικά : 

                                                         1. Τίτλος Ιδιοκτησίας
                                                         2. Άδεια Οικοδομής
                                                         3. Κατόψεις
                                                         4. Εάν έχει γίνει κάποια τακτοποίηση αυθαιρέτου ,θέλουμε τα χαρτιά της τακτοποίησης.
                                                         5. Ισολογισμός 
                                                         6. Πληρότητα ξενοδοχείου 

                                                         Είναι απαραίτητη η εκτίμηση ακινήτου σε περιπτώσεις που αφορούν:

                                                          • Διαχωρισμοί ιδιοκτησιών
                                                          • Κληρονομικές αντιδικίες
                                                           • Μισθωτικές διαφορές (Ιδιοκτήτης – Μισθωτής)
                                                            • Απαλλοτριώσεις
                                                             • Για την πραγματική σημερινή τιμή του ακινήτου σας σε περίπτωση: αγοράς, πώλησης, μίσθωσης, αντιπαροχής
                                                              • Εταιρίες που έχουν στο ενεργητικό τους ακίνητα
                                                               • Εκτιμήσεις σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα (Δ.Λ.Π.)

                                                              Εκτίμηση για ξενοδοχεία μέχρι 2500τμ

                                                              • Καλέστε μας για ραντεβού Δευ-Κυρ 9:00-22:00
                                                              • 1500 €+φπα
                                                              • Περισσότερες Πληροφορίες:

                                                               Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία και ώρα συνάντησης στον χώρο που πρόκειται να γίνει η εκτίμηση του ακινήτου.Χρειαζόμαστε τα εξής δικαιολογητικά : 

                                                               1. Τίτλος Ιδιοκτησίας
                                                               2. Άδεια Οικοδομής
                                                               3. Κατόψεις
                                                               4. Εάν έχει γίνει κάποια τακτοποίηση αυθαιρέτου ,θέλουμε τα χαρτιά της τακτοποίησης.
                                                               5. Ισολογισμός 
                                                               6. Πληρότητα ξενοδοχείου 

                                                               Είναι απαραίτητη η εκτίμηση ακινήτου σε περιπτώσεις που αφορούν:

                                                                • Διαχωρισμοί ιδιοκτησιών
                                                                • Κληρονομικές αντιδικίες
                                                                 • Μισθωτικές διαφορές (Ιδιοκτήτης – Μισθωτής)
                                                                  • Απαλλοτριώσεις
                                                                   • Για την πραγματική σημερινή τιμή του ακινήτου σας σε περίπτωση: αγοράς, πώλησης, μίσθωσης, αντιπαροχής
                                                                    • Εταιρίες που έχουν στο ενεργητικό τους ακίνητα
                                                                     • Εκτιμήσεις σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα (Δ.Λ.Π.)

                                                                    Εκτίμηση για ξενοδοχεία μέχρι 5000τμ

                                                                    • Καλέστε μας για ραντεβού Δευ-Κυρ 9:00-22:00
                                                                    • 1900 €+φπα
                                                                    • Περισσότερες Πληροφορίες:

                                                                     Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία και ώρα συνάντησης στον χώρο που πρόκειται να γίνει η εκτίμηση του ακινήτου.Χρειαζόμαστε τα εξής δικαιολογητικά : 

                                                                     1. Τίτλος Ιδιοκτησίας
                                                                     2. Άδεια Οικοδομής
                                                                     3. Κατόψεις
                                                                     4. Εάν έχει γίνει κάποια τακτοποίηση αυθαιρέτου ,θέλουμε τα χαρτιά της τακτοποίησης.
                                                                     5. Ισολογισμός 
                                                                     6. Πληρότητα ξενοδοχείου 

                                                                     Είναι απαραίτητη η εκτίμηση ακινήτου σε περιπτώσεις που αφορούν:

                                                                      • Διαχωρισμοί ιδιοκτησιών
                                                                      • Κληρονομικές αντιδικίες
                                                                       • Μισθωτικές διαφορές (Ιδιοκτήτης – Μισθωτής)
                                                                        • Απαλλοτριώσεις
                                                                         • Για την πραγματική σημερινή τιμή του ακινήτου σας σε περίπτωση: αγοράς, πώλησης, μίσθωσης, αντιπαροχής
                                                                          • Εταιρίες που έχουν στο ενεργητικό τους ακίνητα
                                                                           • Εκτιμήσεις σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα (Δ.Λ.Π.)

                                                                          Αξιολογήσεις πελατών

                                                                          4.9/5

                                                                          Συνολικό σκορ

                                                                          Σκορ από 17 αξιολογήσεις

                                                                          Ποιότητα

                                                                          Αξιοπιστία

                                                                          Τιμή

                                                                          Συνέπεια

                                                                          Συμπεριφορά

                                                                          Καθαριότητα

                                                                          5/5
                                                                          21-05-2019

                                                                          ΙΩΑΝΝΗΣ Δ.

                                                                          5/5
                                                                          12-05-2019

                                                                          Ελενη Α.

                                                                          5/5
                                                                          08-05-2019

                                                                          Μαργαρίτα Δ.

                                                                          5/5
                                                                          08-04-2019

                                                                          Αλέξανδρος Μ.

                                                                          5/5
                                                                          04-06-2019

                                                                          κωνσταντινος Φ.

                                                                          5/5
                                                                          08-01-2019

                                                                          Άψογα για το άνθρωπο που στειλατε..Ολα αψογα

                                                                          Χαρης Π.

                                                                          4.3/5
                                                                          19-10-2018

                                                                          Έμεινα απολύτως ευχαριστημενη

                                                                          Σοφία Ζ.

                                                                          5/5
                                                                          17-09-2018

                                                                          Ολα καλα!Πολυ ευχαριστημενη

                                                                          Καλλιόπη Χ.

                                                                          5/5
                                                                          04-09-2018

                                                                          Κωνσταντινος .

                                                                          5/5
                                                                          04-09-2018

                                                                          Μαρία Τ.

                                                                          5/5
                                                                          13-06-2018

                                                                          Η δουλειά μου έγινε γρήγορα και άμεσα

                                                                          Στεφανία Δ.

                                                                          5/5
                                                                          13-06-2018

                                                                          Πολύ καλή συνεργασία και συνέπεια.

                                                                          Ευάγγελος Σ.

                                                                          5/5
                                                                          19-04-2018

                                                                          Συνέπεια και οργανωτικότητα. Συστήνω ανεπιφύλακτα.

                                                                          Αυγίτης Α.

                                                                          5/5
                                                                          17-04-2018

                                                                          Μαρία Β.

                                                                          5/5
                                                                          05-04-2018

                                                                          Ιωάννης Γ.

                                                                          5/5
                                                                          05-04-2018

                                                                          Κωνσταντίνος .

                                                                          5/5
                                                                          03-04-2018

                                                                          Αθανασία .

                                                                          Παρακαλώ περιμένετε..