Δημήτρης Κουλεντιανός

Δημήτρης Κουλεντιανός

Εξυπηρετούμε όλη την Αττική

Έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού εντός μιας εργάσιμης μέρας σε πολύ οικονομική τιμή.

Υπηρεσίες

Η προσφορά περιλαμβάνει αποκλειστικά την αμοιβή του μηχανικού για την έκδοση της βεβαίωσης ακινήτου περί μη αυθαιρεσίας εκτάσεως μεγαλύτερης των διακοσίων (200) τ.μ. Η βεβαίωση έχει ισχύ για δυο μήνες μετά την έκδοση της.

Σε περίπτωση που ο μηχανικός χρειαστεί να ανατρέξει στην πολεοδομία για την εύρεση των απαραίτητων δικαιολογητικών, υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση πενήντα (50) ευρώ.

Τα δικαιολογητικά για την έκδοση της βεβαίωσης είναι:

 • το συμβόλαιο ιδιοκτησίας
 • η οικοδομική άδεια
 • τα αρχιτεκτονικά σχέδια (όψεις, κατόψεις, τομές)
 • το τοπογραφικό/διάγραμμα κάλυψης

Σε περίπτωση που τα παραπάνω έγγραφα δεν υπάρχουν εκδίδονται από την αρχή με τα ακόλουθα κόστη:

 • Το κόστος για τον σχεδιασμό της κάτοψης ανέρχεται σε 1.5€/τ.μ.
 • Το κόστος για τον σχεδιασμό των όψεων ανέρχεται σε 1€/τ.μ.
 • Το κόστος για τον σχεδιασμό των τομών ανέρχεται σε 1€/τ.μ.
 • Το κόστος για τον σχεδιασμό του τοπογραφικού διαγράμματος κάλυψης ανέρχεται στα 250€, εφ όσον το αγροτεμάχιο δεν ξεπερνάει το μισό στρέμμα.

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία και ώρα συνάντησης στο χώρο που πρόκειται να γίνει το ενεργειακό πιστοποιητικό.

Δικαιολογητικά για την έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού αποτελούν:

 • Κάτοψη
 • Τίτλος Ιδιοκτησίας (Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή Ε9 ή γονική παροχή)
 • Αριθμός Οικοδομικής Αδείας για κατοικίες χτισμένες μετά την 1/3/1983
 • Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου από την υπηρεσία taxisnet με κωδικό 8012 αξίας 5 € με τους κωδικούς του ιδιοκτήτη του ακινήτου
 • Πρόσβαση στο Λέβητα (Πετρελαίου ή Φυσικού αερίου) ή Φύλλο Ελέγχου

Στο ενεργειακό πιστοποιητικό αναφέρεται η ενεργειακή κλάση του ακινήτου, καθώς και προτάσεις του ενεργειακού επιθεωρητή για βελτίωση της υπάρχουσας κλάσης. Επίσης, σας στέλνουμε μέσω e-mail τους απαραίτητους κωδικούς, τον αύξοντα αριθμό και τον κλειδάριθμο που απαιτούνται για την καταχώρηση του μισθωτηρίου συμβολαίου στο taxisnet. Προαιρετικά μπορείτε να παραλάβετε το πιστοποιητικό ταχυδρομικώς ή μέσω courier, με δική σας επιβάρυνση. Αναλαμβάνουμε και την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών στην επαρχία εξ αποστάσεως με την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη κάτοψης και η λήψη φωτογραφιών του ακινήτου εσωτερικά, εξωτερικά και περιμετρικά.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης της κάτοψης υπάρχει επιπλέον χρέωση δέκα (10) ευρώ για τον σχεδιασμό σκαριφήματος. H προσφορά ισχύει για ακίνητα μέχρι τριάντα (30) τ.μ. Το ενεργειακό πιστοποιητικό δεν γίνεται να εκδοθεί για αυθαίρετο ακίνητο ή ακίνητο με αυθαιρεσίες. Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει χρέωση για τα οδοιπορικά του μηχανικού 10€.

Η διαδικασία ηλεκτρολογικού πιστοποιητικού 30 τμ περιλαμβάνει τις μετρήσεις που πρέπει αρχικά να γίνουν από τον ηλεκτρολόγο μηχανικό με την βοήθεια ειδικού οργάνου, ώστε να ελεγχθούν οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, οι δοκιμές για διαπίστωση της ορθής λειτουργίας και ο οπτικός έλεγχος.

 • Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση του πιστοποιητικού.
 • Επίσης , είναι υποχρεωτικό να υπάρχει πίνακας και ρελέ διαφυγής στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση για την έκδοση του πιστοποιητικού.

Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται τα ακόλουθα :

 • Όνομα, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ ιδιοκτήτη
 • Διεύθυνση ακινήτου, όροφο ακινήτου και τον αριθμό διαμερίσματος (είναι προαιρετικό αλλά μπορείτε να το βρείτε στα κοινόχρηστα ή στο συμβόλαιο)
 • Αριθμό παροχής ΔΕΗ
 • Κατάστημα ΔΕΗ
 • Τύπος τιμολογίου (Γ1, Γ21 κοκ).  Αν έχει νυχτερινό ή όχι ( Γ1Ν κοκ). Συμφωνημένη ισχύς υποχρεωτικά.

Η ισχύς του πιστοποιητικού είναι για οικιακούς χώρους 14 χρόνια ενώ για καταστήματα 7 χρόνια.

Για κατάθεση στην ΔΕΔΔΗΕ υπάρχει έξτρα επιβάρυνση +10€ .

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία και ώρα συνάντησης στο χώρο που πρόκειται να γίνει το ενεργειακό πιστοποιητικό.

Δικαιολογητικά για την έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού αποτελούν:

 • Κάτοψη
 • Τίτλος Ιδιοκτησίας (Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή Ε9 ή γονικη παροχή)
 • Αριθμός Οικοδομικής Αδείας για κατοικίες χτισμένες μετά την 1/3/1983
 • Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου από την υπηρεσία taxisnet με κωδικό 8012 αξίας 5 € με τους κωδικούς του ιδιοκτήτη του ακινήτου
 • Πρόσβαση στο Λέβητα (Πετρελαίου ή Φυσικού αερίου) ή Φύλλο Ελέγχου

Στο ενεργειακό πιστοποιητικό αναφέρεται η ενεργειακή κλάση του ακινήτου, καθώς και προτάσεις του ενεργειακού επιθεωρητή για βελτίωση της υπάρχουσας κλάσης. Επίσης, σας στέλνουμε μέσω e-mail τους απαραίτητους κωδικούς, τον αύξοντα αριθμό και τον κλειδάριθμο που απαιτούνται για την καταχώρηση του μισθωτηρίου συμβολαίου στο taxisnet. Προαιρετικά μπορείτε να παραλάβετε το πιστοποιητικό ταχυδρομικώς ή μέσω courier, με δική σας επιβάρυνση. Αναλαμβάνουμε και την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών στην επαρχία εξ αποστάσεως με την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη κάτοψης και η λήψη φωτογραφιών του ακινήτου εσωτερικά, εξωτερικά και περιμετρικά.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης της κάτοψης υπάρχει επιπλέον χρέωση δέκα (10) ευρώ για τον σχεδιασμό σκαριφήματος. H προσφορά ισχύει για ακίνητα μέχρι εκατό (100) τ.μ. Το ενεργειακό πιστοποιητικό δεν γίνεται να εκδοθεί για αυθαίρετο ακίνητο ή ακίνητο με αυθαιρεσίες. Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει χρέωση για τα οδοιπορικά του μηχανικού 10€.

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία και ώρα συνάντησης στο χώρο που πρόκειται να γίνει το ενεργειακό πιστοποιητικό.

Δικαιολογητικά για την έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού αποτελούν:

 • Κάτοψη
 • Τίτλος Ιδιοκτησίας (Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή Ε9 ή γονική παροχή)
 • Αριθμός Οικοδομικής Αδείας για κατοικίες χτισμένες μετά την 1/3/1983
 • Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου από την υπηρεσία taxisnet με κωδικό 8012 αξίας 5 € με τους κωδικούς του ιδιοκτήτη του ακινήτου
 • Πρόσβαση στο Λέβητα (Πετρελαίου ή Φυσικού αερίου) ή Φύλλο Ελέγχου

Στο ενεργειακό πιστοποιητικό αναφέρεται η ενεργειακή κλάση του ακινήτου, καθώς και προτάσεις του ενεργειακού επιθεωρητή για βελτίωση της υπάρχουσας κλάσης. Επίσης, σας στέλνουμε μέσω e-mail τους απαραίτητους κωδικούς, τον αύξοντα αριθμό και τον κλειδάριθμο που απαιτούνται για την καταχώρηση του μισθωτηρίου συμβολαίου στο taxisnet. Προαιρετικά μπορείτε να παραλάβετε το πιστοποιητικό ταχυδρομικώς ή μέσω courier, με δική σας επιβάρυνση. Αναλαμβάνουμε και την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών στην επαρχία εξ αποστάσεως με την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη κάτοψης και η λήψη φωτογραφιών του ακινήτου εσωτερικά, εξωτερικά και περιμετρικά.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης της κάτοψης υπάρχει επιπλέον χρέωση δέκα (10) ευρώ για τον σχεδιασμό σκαριφήματος. H προσφορά ισχύει για ακίνητα μέχρι εβδομήντα πέντε (75)τ.μ. τ.μ. Το ενεργειακό πιστοποιητικό δεν γίνεται να εκδοθεί για αυθαίρετο ακίνητο ή ακίνητο με αυθαιρεσίες. Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει χρέωση για τα οδοιπορικά του μηχανικού 10€.

Η διαδικασία ηλεκτρολογικού πιστοποιητικού 100 τμ περιλαμβάνει τις μετρήσεις που πρέπει αρχικά να γίνουν από τον ηλεκτρολόγο μηχανικό με την βοήθεια ειδικού οργάνου, ώστε να ελεγχθούν οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, οι δοκιμές για διαπίστωση της ορθής λειτουργίας και ο οπτικός έλεγχος.

 • Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση του πιστοποιητικού.
 • Επίσης , είναι υποχρεωτικό να υπάρχει πίνακας και ρελέ διαφυγής στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση για την έκδοση του πιστοποιητικού.

Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται τα ακόλουθα :

 • Όνομα, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ ιδιοκτήτη
 • Διεύθυνση ακινήτου, όροφο ακινήτου και τον αριθμό διαμερίσματος (είναι προαιρετικό αλλά μπορείτε να το βρείτε στα κοινόχρηστα ή στο συμβόλαιο)
 • Αριθμό παροχής ΔΕΗ
 • Κατάστημα ΔΕΗ
 • Τύπος τιμολογίου (Γ1, Γ21 κοκ).  Αν έχει νυχτερινό ή όχι ( Γ1Ν κοκ). Συμφωνημένη ισχύς υποχρεωτικά.

Η ισχύς του πιστοποιητικού είναι για οικιακούς χώρους 14 χρόνια ενώ για καταστήματα 7 χρόνια.

Για κατάθεση στην ΔΕΔΔΗΕ υπάρχει έξτρα επιβάρυνση +10€ .

Η διαδικασία ηλεκτρολογικού πιστοποιητικού 150 τμ περιλαμβάνει τις μετρήσεις που πρέπει αρχικά να γίνουν από τον ηλεκτρολόγο μηχανικό με την βοήθεια ειδικού οργάνου, ώστε να ελεγχθούν οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, οι δοκιμές για διαπίστωση της ορθής λειτουργίας και ο οπτικός έλεγχος.

 • Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση του πιστοποιητικού.
 • Επίσης , είναι υποχρεωτικό να υπάρχει πίνακας και ρελέ διαφυγής στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση για την έκδοση του πιστοποιητικού.

Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται τα ακόλουθα :

 • Όνομα, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ ιδιοκτήτη
 • Διεύθυνση ακινήτου, όροφο ακινήτου και τον αριθμό διαμερίσματος (είναι προαιρετικό αλλά μπορείτε να το βρείτε στα κοινόχρηστα ή στο συμβόλαιο)
 • Αριθμό παροχής ΔΕΗ
 • Κατάστημα ΔΕΗ
 • Τύπος τιμολογίου (Γ1, Γ21 κοκ).  Αν έχει νυχτερινό ή όχι ( Γ1Ν κοκ). Συμφωνημένη ισχύς υποχρεωτικά.

Η ισχύς του πιστοποιητικού είναι για οικιακούς χώρους 14 χρόνια ενώ για καταστήματα 7 χρόνια.

Για κατάθεση στην ΔΕΔΔΗΕ υπάρχει έξτρα επιβάρυνση +10€ .

Η διαδικασία ηλεκτρολογικού πιστοποιητικού 200 τμ περιλαμβάνει τις μετρήσεις που πρέπει αρχικά να γίνουν από τον ηλεκτρολόγο μηχανικό με την βοήθεια ειδικού οργάνου, ώστε να ελεγχθούν οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, οι δοκιμές για διαπίστωση της ορθής λειτουργίας και ο οπτικός έλεγχος.

 • Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση του πιστοποιητικού.
 • Επίσης , είναι υποχρεωτικό να υπάρχει πίνακας και ρελέ διαφυγής στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση για την έκδοση του πιστοποιητικού.

Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται τα ακόλουθα :

 • Όνομα, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ ιδιοκτήτη
 • Διεύθυνση ακινήτου, όροφο ακινήτου και τον αριθμό διαμερίσματος (είναι προαιρετικό αλλά μπορείτε να το βρείτε στα κοινόχρηστα ή στο συμβόλαιο)
 • Αριθμό παροχής ΔΕΗ
 • Κατάστημα ΔΕΗ
 • Τύπος τιμολογίου (Γ1, Γ21 κοκ).  Αν έχει νυχτερινό ή όχι ( Γ1Ν κοκ). Συμφωνημένη ισχύς υποχρεωτικά.

Η ισχύς του πιστοποιητικού είναι για οικιακούς χώρους 14 χρόνια ενώ για καταστήματα 7 χρόνια.

Για κατάθεση στην ΔΕΔΔΗΕ υπάρχει έξτρα επιβάρυνση +10€ .

Ενεργειακό πιστοποιητικό για το εξοικονομώ κατ οίκων

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία και ώρα συνάντησης στο χώρο που πρόκειται να γίνει το ενεργειακό πιστοποιητικό.

Δικαιολογητικά για την έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού αποτελούν:

 • Κάτοψη
 • Τίτλος Ιδιοκτησίας (Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή Ε9 ή γονική παροχή)
 • Αριθμός Οικοδομικής Αδείας για κατοικίες χτισμένες μετά την 1/3/1983
 • Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου από την υπηρεσία taxisnet με κωδικό 8012 αξίας 5 € με τους κωδικούς του ιδιοκτήτη του ακινήτου
 • Πρόσβαση στο Λέβητα (Πετρελαίου ή Φυσικού αερίου) ή Φύλλο Ελέγχου

Στο ενεργειακό πιστοποιητικό αναφέρεται η ενεργειακή κλάση του ακινήτου, καθώς και προτάσεις του ενεργειακού επιθεωρητή για βελτίωση της υπάρχουσας κλάσης. Επίσης, σας στέλνουμε μέσω e-mail τους απαραίτητους κωδικούς, τον αύξοντα αριθμό και τον κλειδάριθμο που απαιτούνται για την καταχώρηση του μισθωτηρίου συμβολαίου στο taxisnet. Προαιρετικά μπορείτε να παραλάβετε το πιστοποιητικό ταχυδρομικώς ή μέσω courier, με δική σας επιβάρυνση. Αναλαμβάνουμε και την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών στην επαρχία εξ αποστάσεως με την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη κάτοψης και η λήψη φωτογραφιών του ακινήτου εσωτερικά, εξωτερικά και περιμετρικά.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης της κάτοψης υπάρχει επιπλέον χρέωση δεκαπέντε (15) ευρώ για τον σχεδιασμό σκαριφήματος. H προσφορά ισχύει για ακίνητα μέχρι εκατόν πενήντα (150) τ.μ. Το ενεργειακό πιστοποιητικό δεν γίνεται να εκδοθεί για αυθαίρετο ακίνητο ή ακίνητο με αυθαιρεσίες. Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει χρέωση για τα οδοιπορικά του μηχανικού 10€.

Η διαδικασία ηλεκτρολογικού πιστοποιητικού άνω των 200 τμ περιλαμβάνει τις μετρήσεις που πρέπει αρχικά να γίνουν από τον ηλεκτρολόγο μηχανικό με την βοήθεια ειδικού οργάνου, ώστε να ελεγχθούν οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, οι δοκιμές για διαπίστωση της ορθής λειτουργίας και ο οπτικός έλεγχος.

 • Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση του πιστοποιητικού.
 • Επίσης , είναι υποχρεωτικό να υπάρχει πίνακας και ρελέ διαφυγής στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση για την έκδοση του πιστοποιητικού.

Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται τα ακόλουθα :

 • Όνομα, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ ιδιοκτήτη
 • Διεύθυνση ακινήτου, όροφο ακινήτου και τον αριθμό διαμερίσματος (είναι προαιρετικό αλλά μπορείτε να το βρείτε στα κοινόχρηστα ή στο συμβόλαιο)
 • Αριθμό παροχής ΔΕΗ
 • Κατάστημα ΔΕΗ
 • Τύπος τιμολογίου (Γ1, Γ21 κοκ).  Αν έχει νυχτερινό ή όχι ( Γ1Ν κοκ). Συμφωνημένη ισχύς υποχρεωτικά.

Η ισχύς του πιστοποιητικού είναι για οικιακούς χώρους 14 χρόνια ενώ για καταστήματα 7 χρόνια.

Η προσφορά περιλαμβάνει αποκλειστικά την αμοιβή του μηχανικού για την έκδοση της βεβαίωσης ακινήτου περί μη αυθαιρεσίας εκτάσεως μικρότερης των εκατό (100) τ.μ. Η βεβαίωση έχει ισχύ για δύο μήνες μετά την έκδοση της.

Σε περίπτωση που ο μηχανικός χρειαστεί να ανατρέξει στην πολεοδομία για την εύρεση των απαραίτητων δικαιολογητικών, υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση πενήντα (50) ευρώ.

Τα δικαιολογητικά για την έκδοση της βεβαίωσης είναι:

 • το συμβόλαιο ιδιοκτησίας
 • η οικοδομική άδεια
 • τα αρχιτεκτονικά σχέδια (όψεις, κατόψεις, τομές)
 • το τοπογραφικό/διάγραμμα κάλυψης

Σε περίπτωση που τα παραπάνω έγγραφα δεν υπάρχουν εκδίδονται από την αρχή με τα ακόλουθα κόστη:

 • Το κόστος για τον σχεδιασμό της κάτοψης ανέρχεται σε 1.5€/τ.μ.
 • Το κόστος για τον σχεδιασμό των όψεων ανέρχεται σε 1€/τ.μ.
 • Το κόστος για τον σχεδιασμό των τομών ανέρχεται σε 1€/τ.μ.
 • Το κόστος για τον σχεδιασμό του τοπογραφικού διαγράμματος κάλυψης ανέρχεται στα 250€, εφ όσον το αγροτεμάχιο δεν ξεπερνάει το μισό στρέμμα.

Η προσφορά περιλαμβάνει αποκλειστικά την αμοιβή του μηχανικού για την έκδοση της βεβαίωσης ακινήτου περί μη αυθαιρεσίας εκτάσεως από εκατό (100) έως διακόσια (200) τ.μ. Η βεβαίωση έχει ισχύ για δυο μήνες μετά την έκδοση της.

Σε περίπτωση που ο μηχανικός χρειαστεί να ανατρέξει στην πολεοδομία για την εύρεση των απαραίτητων δικαιολογητικών, υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση πενήντα (50) ευρώ.

Τα δικαιολογητικά για την έκδοση της βεβαίωσης είναι:

 • το συμβόλαιο ιδιοκτησίας
 • η οικοδομική άδεια
 • τα αρχιτεκτονικά σχέδια (όψεις, κατόψεις, τομές)
 • το τοπογραφικό/διάγραμμα κάλυψης

Σε περίπτωση που τα παραπάνω έγγραφα δεν υπάρχουν εκδίδονται από την αρχή με τα ακόλουθα κόστη:

 • Το κόστος για τον σχεδιασμό της κάτοψης ανέρχεται σε 1.5€/τ.μ.
 • Το κόστος για τον σχεδιασμό των όψεων ανέρχεται σε 1€/τ.μ.
 • Το κόστος για τον σχεδιασμό των τομών ανέρχεται σε 1€/τ.μ.
 • Το κόστος για τον σχεδιασμό του τοπογραφικού διαγράμματος κάλυψης ανέρχεται στα 250€, εφ όσον το αγροτεμάχιο δεν ξεπερνάει το μισό στρέμμα.

Την αμοιβή του μηχανικού για την σύνταξη του ηλεκτρονικού φακέλου. Αν ο μηχανικός χρειαστεί να παέι στην πολεοδομία για εύρεση των απαραίτητων δικαιολογητικών υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση πενήντα (50) ευρώ.

Τα δικαιολογητικά για την σύνταξη του φακέλου είναι:

 • Οικοδομική άδεια
 • Τα αρχιτεκτονικά σχέδια ( όψεις, κατόψεις, τομές )
 • Το τοπογραφικό διάγραμμα κάλυψης
 • Ε9
 • Σε ορισμένες περιπτώσεις χρειαζεται μελέτη στατικής επάρκειας

Σε περίπτωση που τα παραπάνω δικαιολογητικά δεν βρεθούν απαιτείται ο εκ νέου σχεδιασμός τους.

 • Το κόστος για τον σχεδιασμό της κάτοψης ανέρχεται σε 1.5€ / τ.μ
 • Το κόστος για τον σχεδιασμό των όψεων ανέρχεται σε 1€ / τ.μ
 • Το κόστος για τον σχεδιασμό των τομών ανέρχεται σε 1€ / τ.μ
 • Το κόστος για τον σχεδιασμό του τοπογραφικού διαγράμματος κάλυψης ανέρχεται στα 250€, εφ όσον το αγροτεμάχιο δεν ξεπερνάει το μισό στρέμμα.
Εμφάνιση όλων...

Ωράριο Λειτουργίας

 • Δευτέρα: 9:00-21:30
 • Τρίτη: 9:00-21:30
 • Τετάρτη: 9:00-21:30
 • Πέμπτη: 9:00-21:30
 • Παρασκευή: 9:00-21:30
 • Σάββατο: 9:00-17:30
 • Κυριακή: 9:00-17:30

Τηλεφωνήστε καθημερινά ή κλείστε online όλο το 24ώρο.

Δημήτρης Κουλεντιανός

Δημήτρης Κουλεντιανός

Εξυπηρετούμε όλη την Αττική

Κάλεσε για την συγκεκριμένη προσφορά

Ενημέρωσε ότι τους καλείς για την προσφορά του MyConstructor.gr

Έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού εντός μιας εργάσιμης μέρας σε πολύ οικονομική τιμή.

Εγγύηση Ικανοποίησης

Εγγύηση ικανοποίησης MyConstructor.gr

Στο myconstructor.gr θεωρούμε την ικανοποίηση των πελατών μας ως μέγιστη προτεραιότητα.

Το myconstructor.gr αποδεικνύοντας την αξιοπιστία του και τον σεβασμό του σε εσάς σας παρέχει εγγύηση ικανοποίησης στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Εάν η υπηρεσία ραντεβού από το MyConstructor είναι χαμηλής ποιότητας ή αντίθετη των προσδοκιών σας.
 • Εάν υπάρχει υπαιτιότητα του συνεργάτη επαγγελματία / τεχνικού σε περίπτωση ζημιών.
 • Εάν αντιμετωπίσατε κάποιο οποιοδήποτε μικρό ή σοβαρό πρόβλημα κατά τη διάρκεια της συνεργασία μας με το myconstructor.gr.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας το συντομότερο δυνατό για να ξεκινήσουμε τη διαδικασία της Εγγύησης Ικανοποίησης.

Πώς λειτουργεί

Αφού συγκεντρώσουμε τα βασικά στοιχεία επικοινωνίας σας και του ραντεβού που υπήρξε το πρόβλημα, το τμήμα υποστήριξης του MyConstructor θα ξεκινήσει άμεσα τις διαδικασίες να επιλύσει την υπόθεση σας.

Σε κάθε online ραντεβού ή ραντεβού που κλείνετε μέσω του επίσημου τηλεφωνικού αριθμού του myconstructor.gr 2103009323, τα οποία καλύπτονται από την Εγγύηση Ικανοποίησης, το MyConstructor θα διορθώσει οποιοδήποτε θέμα προκύψει με τους εξής τρόπους:

 • Θα έρθει σε επικοινωνία με εσάς να διαπιστώσει που ακριβώς παρουσιάστηκε η κακή ή προβληματική εξυπηρέτηση.
 • Θα επικοινωνήσει άμεσα με τον επαγγελματία για να διορθώσει το όποιο πρόβλημα και να φέρει εις πέρας σωστά την εργασία ή υπηρεσία είτε με τον ίδιο συνεργάτη τεχνικό είτε με άλλον συνεργάτη του myconstructor.gr.
 • Εάν δεν καλυφθούν οι ανάγκες με τις παραπάνω ενέργειες, η εταιρία του MyConstructor είναι διατεθειμένη να σας επιστρέψει το ποσό που αντιστοιχεί έως και 100% της αξίας της υπηρεσίας που λάβατε με μέγιστο ποσό 1500€.

Προϋποθέσεις Εγγύησης Ικανοποίησης

Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να ανατρέξετε στην Εγγύηση Ικανοποίησης όταν όλα τα παρακάτω ισχύουν:

 • Μείνατε δυσαρεστημένος από την υπηρεσία που λάβατε.
 • Έχετε κλείσει την συμφωνία για την ανάθεση της υπηρεσίας και την τιμή είτε online από το site του MyConstructor είτε τηλεφωνικά στο κεντρικό μας τηλ 2103009323. Η εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση ανάθεσης και συμφωνίας των όρων απευθείας με τον τεχνικό.
 • Το αντικείμενο της εργασίας ή της υπηρεσίας ήταν σαφώς ορισμένο και ξεκάθαρο από την περιγραφή της υπηρεσίας που είναι αναρτημένη στο site.
 • Έχετε αποδεικτικά πληρωμής του τεχνικού για την συγκεκριμένη εργασία.
 • Η Εγγύηση Ικανοποίησης ισχύει για χρονικό διάστημα 7 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα ολοκλήρωσης της εργασίας κατόπιν αναφοράς του προβλήματος σας.
 • Η Εγγύηση Ικανοποίησης ισχύει για όλες τις υπηρεσίες που προσφέρουμε, στο myconstructor.gr.
 • Η Εγγύηση Ικανοποίησης ισχύει εντός του νομού Αττικής και παρέχεται πλέον των λοιπών δικαιωμάτων σας, τα οποία παραμένουν σε ισχύ.

Για το θέμα αυτό, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο info@myconstructor.gr ή τηλεφωνικά στο 210 300 93 23.

Κάλεσε για την συγκεκριμένη προσφορά

Ενημέρωσε ότι τους καλείς για την προσφορά του MyConstructor.gr

Κλείσε Τώρα -10%

Υπολόγισε την τελική τιμή και κέρδισε έως και -10% έκπτωση!

Επίλεξε εργασία

Για ενοικίαση επιλέξτε πόσα τ.μ. είναι το ακίνητο σας.
Για το εξοικονομώ κατ οίκον επιλέξτε «για το πρόγραμμα εξοικονομώ κατ οίκον».

Υποχρεωτικό πεδίο!

 • Αν έχετε κάτοψη του ακινήτου παρακαλούμε να την έχετε διαθέσιμη στο ραντεβού.
 • Επίσης θα χρειαστεί το E9 ή το συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή την γονική παροχή ή αποδοχή κληρονομιάς ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο που να φαίνονται τα στοιχεία του ιδιοκτήτη.

Πόσα τετραγωνικά μέτρα είναι το ακινητό σας;

Υποχρεωτικό πεδίο!

Παρακαλώ συμπληρώστε πάνω από 1 .

Πρέπει να εκδοθεί παράβολο αξίας 5€ από το taxisnet με κωδικό 8012.

Υποχρεωτικό πεδίο!

Υποχρεωτικό πεδίο!

Παρακαλούμε γράψτε και στην συνέχεια επιλέξτε την διεύθυνση σας!

Παρακαλούμε συμπληρώστε όλες τις υποχρεωτικές ερωτήσεις!

Αξιολογήσεις χρηστών

4.9/5
(110)

Ποιότητα 99%

Αξιοπιστία 98.3%

Τιμή 98%

Συνέπεια 97.6%

Συμπεριφορά 98.9%

Καθαριότητα 99%

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
11-10-2021

Έμεινα ικανοποιημένος

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
30-09-2021

Πολυ καλος

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-10-2021

μαγδα μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
29-09-2021

κυριακη .

2.1/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-09-2021

Πλήρωσα ποσό τελικό με ΦΠΑ αλλά απόδειξη δε μου δόθηκε.

Αδαμαντια .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-09-2021

Γιαννης Δ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-09-2021

Άμεση επικοινωνία και εξυπηρέτηση για την έκδοση ΥΔΕ

Νικόλαος Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
31-08-2021

Αναστασια .

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-09-2021

Θεοδωρος .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-09-2021

μανωλης χ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
31-08-2021

Κώστας Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-09-2021

ΑΝΕΣΤΗ Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
03-09-2021

Αμεση εξυπηρέτηση με πλήθος επιλογών και τιμών για κάθε εργασία και με αξιολογήσεις για κάθε επαγγελματία. Πολύ χρήσιμη η υπηρεσία σας μτη συστήνω ανεπιφύλακτα!!!

Αποστολος Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-09-2021

σταματια .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
03-09-2021

Φιλιώ Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
03-09-2021

γιωργος .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-09-2021

Άψογη συνεργασία, όλα καλά!!

Γιωργος Β.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-09-2021

Κατσούλα Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
30-08-2021

George K.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
31-08-2021

Ελπιδα Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
31-08-2021

Γεωργιος Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
30-08-2021

ΣΤΑΥΡΟΣ Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
14-07-2021

Αγγελική .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
14-07-2021

πολυ καλός στη δουλειά του κι ευγενικός

. Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-07-2021

Αστεριος .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-07-2021

Σταθης Π.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-07-2021

Βασιλειος Χ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
29-06-2021

Γρηγορα και εύκολα ΚΑΝΑΜΕ την ΔΟΥΛΕΙΑ μας ΟΛΑ ΚΑΛΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ !!!!!!!!

Φωτης Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
30-06-2021

Δημητριος Ν.

4.3/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
28-06-2021

Ενώ στο site η τιμή ήταν 33, στην πραγματικότητα ήταν 40. Θα πρέπει να είστε πιο ακριβείς στο site.

Δημητρα Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-06-2021

Πολύ καλός, στην ώρα του, άριστη εξυπηρέτηση!Σίγουρα θα τον ξαναπροτιμησω.

Δημήτρης Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-06-2021

Thank you very much. He was excellent!

Στεργιος Λ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-06-2021

Έλενα Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-06-2021

ΑΨΟΦΟΙ ΣΕ ΟΛΑ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ Δ.ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ

Νελλη Ζ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
14-06-2021

Άμεση ανταπόκριση και εξυπηρέτηση. Μας διευκόλυνε και κατά τον προγραμματισμό του ραντεβού.

Κωνσταντίνος Λ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
14-06-2021

Άμεση ανταπόκριση και εξυπηρέτηση. Μας διευκόλυνε και κατά τον προγραμματισμό του ραντεβού.

Κωνσταντίνος Λ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
15-06-2021

Πολύ καλή δουλειά. Συνεπεστατος και σωστός επαγγελματίας.

Άννα .

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
25-05-2021

Ιωαννα Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
25-05-2021

Πολύ καλή

Παναγιώτης Β.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-05-2021

Ζωη Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
26-05-2021

.. Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
18-05-2021

Όλα καλά.

Αλκιβιάδης Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
19-05-2021

Άριστη συνεργασία.

Σταματινα .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
18-05-2021

χριστίνα σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
15-05-2021

μαρια φ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-05-2021

Δημητρης Χ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-05-2021

νικολετα π.

3/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-05-2021

Καλημέρα, αυτά

Παναγιώτης Β.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
10-05-2021

Νικος Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-05-2021

ΑΦΡΟΔΙΤΗ Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
27-04-2021

Εξαιρετικός επαγγελματίας άμεσος κ συνεπής!

κατερινα α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-04-2021

Γιωργος Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-04-2021

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
30-03-2021

Θεοφιλος .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-03-2021

Ευγενικος στην ωρα του ,αλλά ενω η τιμή ηταν με φπα όπως μου εξήγησε, δεν πηρα ποτε απόδειξη ενώ την ζήτησα .

Σοφια Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
19-03-2021

ΣΕΜΙΝΑ Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
19-03-2021

Δημητρα Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-03-2021

γεωργια γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
11-03-2021

ναντια π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
11-03-2021

ΙΩΑΝΝΗΣ Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-03-2021

Ηλια Φ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-03-2021

Εξαιρετική συνεργασία. Τον προτείνω ανεπιφύλακτα.

Λινα Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-03-2021

Συνεπής, ευγενικός, τυπικός και γενικά καταρτισμενος.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Χ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
26-02-2021

Χρήστος Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
25-02-2021

Αψογη συνεργασια Υστερα απο απιστευτη ταλαιπωρια με τους "δικους "& "γνωστους" μου ηλεκτρολογους Πηρα αυτο που ζητησα επιτοπου στην τιμη που μου εδωσαν και ειχαμε συμφωνησει. Ευχαριστω

Παναγιώτης Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
11-02-2021

Άριστο επίπεδο επικοινωνίας,εξυπηρέτηση.

ΣΤΑΜΑΤΙΑ Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
11-02-2021

Σπύρος Κ.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
10-02-2021

Φώτης Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-02-2021

ζετα φ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-02-2021

Αξιοπιστία, ταχύτητα, αποτελεσματικότητα και καλή τιμή. Τι άλλο να ζητήσει κανείς;

γιωργος π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-02-2021

ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ , ΤΟΝ ΣΥΝΙΣΤΩ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-02-2021

ΑΨΟΓΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΣΥΝΕΝΟΗΣΗ. ΘΑ ΞΑΝΑΣΥΝΕΡΓΑΣΤΩ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-02-2021

ΑΝΔΡΕΑΣ Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-02-2021

Έμυ Λ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
29-01-2021

Ευγενικός,συνεργάσιμος και διακριτικός.

Ειρηνη .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
28-01-2021

Δημητριος Ζ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
27-01-2021

Χατζηνικολαιδου Ε.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-01-2021

Ιρμα Ι.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-01-2021

ΑΓΓΕΛΙΚΗ Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-01-2021

Σταυρος Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-01-2021

ΙΩΑΝΝΗΣ Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
15-01-2021

Συνεπης, επαγγελματίας

Ιωάννης .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
26-12-2020

βασια τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-12-2020

ευη .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-12-2020

ΦΩΤΙΟΣ Ζ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-12-2020

Eυδοκια Θ.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-12-2020

Πολύ καλή δουλειά από τον τεχνικό Γιώργο.

.. Σ.

4.6/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
26-11-2020

Άψογη Διαχείριση

δημητρης .

4.1/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
25-11-2020

ΕΛΕΝΗ Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-11-2020

Βλαχου Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
21-11-2020

Αγγελικη Φ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
16-11-2020

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-11-2020

Ηταν πολυ συνεπής επαγγελματίας

Χρήστος Ρ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-11-2020

Ε.

4.5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-11-2020

. Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-11-2020

Λευτέρης Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
26-10-2020

Πάρα πολύ καλός επαγγελματιας!

Γιωργος .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
19-10-2020

ΑΘΗΝΆ Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-10-2020

Όλα τέλεια.

ΖΩΗ Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-10-2020

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Β.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-10-2020

ΛΟΥΚΙΑ Δ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-10-2020

Καλή , γρήγορη και φτηνή δουλειά !!!

μιχαλης α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-10-2020

Συνέπεια καλή τιμή άνεση ανταπόκριση

ΑΓΓΕΛΙΚΗ Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-10-2020

Κωνσταντίνα .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
28-09-2020

Άμεση ανταπόκριση, πολύ καλή συνεργασία, άριστη εξυπηρέτηση

ευσταθια κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
26-09-2020

Άριστη δουλειά και εξυπηρέτηση.

Δέσποινα Β.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
26-09-2020

καλός επαγγελματίας. Συστήνεται ανεπιφύλαχτα.

Χρηστος Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
21-09-2020

Αργυρώ Χ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
20-09-2020

Εξαιρετικά καλος

Στέλλα Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
19-09-2020

Αψογος επαγγελματιας ευγενεστατος κ την μερα κ ωρα που χρειαζομουν το πιστοποιητικο μου το εφτιαξε.

Χρονης Η.

Εμφάνιση όλων

Έκανες κάποια εργασία;

Γράψε την αξιολόγηση σου!

Ποιότητα

Αξιοπιστία

Τιμή

Συνέπεια

Συμπεριφορά

Καθαριότητα

Καταχώρηση αξιολόγησης
Παρακαλώ περιμένετε...