Δημήτρης Κόμνος

Δημήτρης Κόμνος

Εξυπηρετούμε την Θεσσαλονική Έδρα Κέντρο

Έμπειρος ηλεκτρολόγος μηχανικός αναλαμβάνει να εκδόσει το πιστοποιητικό σας και υπηρεσίες ΕΞΥΠΠ.

Φωτογραφίες

Υπηρεσίες

Η διαδικασία ηλεκτρολογικού πιστοποιητικού άνω των 200 τμ περιλαμβάνει τις μετρήσεις που πρέπει αρχικά να γίνουν από τον ηλεκτρολόγο μηχανικό με την βοήθεια ειδικού οργάνου, ώστε να ελεγχθούν οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, οι δοκιμές για διαπίστωση της ορθής λειτουργίας και ο οπτικός έλεγχος.

 • Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση του πιστοποιητικού.
 • Επίσης , είναι υποχρεωτικό να υπάρχει πίνακας και ρελέ διαφυγής στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση για την έκδοση του πιστοποιητικού.

Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται τα ακόλουθα :

 • Όνομα, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ ιδιοκτήτη
 • Διεύθυνση ακινήτου, όροφο ακινήτου και τον αριθμό διαμερίσματος (είναι προαιρετικό αλλά μπορείτε να το βρείτε στα κοινόχρηστα ή στο συμβόλαιο)
 • Αριθμό παροχής ΔΕΗ
 • Κατάστημα ΔΕΗ
 • Τύπος τιμολογίου (Γ1, Γ21 κοκ).  Αν έχει νυχτερινό ή όχι ( Γ1Ν κοκ). Συμφωνημένη ισχύς υποχρεωτικά.

Η ισχύς του πιστοποιητικού είναι για οικιακούς χώρους 14 χρόνια ενώ για καταστήματα 7 χρόνια.

Η διαδικασία ηλεκτρολογικού πιστοποιητικού 30 τμ περιλαμβάνει τις μετρήσεις που πρέπει αρχικά να γίνουν από τον ηλεκτρολόγο μηχανικό με την βοήθεια ειδικού οργάνου, ώστε να ελεγχθούν οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, οι δοκιμές για διαπίστωση της ορθής λειτουργίας και ο οπτικός έλεγχος.

 • Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση του πιστοποιητικού.
 • Επίσης , είναι υποχρεωτικό να υπάρχει πίνακας και ρελέ διαφυγής στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση για την έκδοση του πιστοποιητικού.

Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται τα ακόλουθα :

 • Όνομα, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ ιδιοκτήτη
 • Διεύθυνση ακινήτου, όροφο ακινήτου και τον αριθμό διαμερίσματος (είναι προαιρετικό αλλά μπορείτε να το βρείτε στα κοινόχρηστα ή στο συμβόλαιο)
 • Αριθμό παροχής ΔΕΗ
 • Κατάστημα ΔΕΗ
 • Τύπος τιμολογίου (Γ1, Γ21 κοκ).  Αν έχει νυχτερινό ή όχι ( Γ1Ν κοκ). Συμφωνημένη ισχύς υποχρεωτικά.

Η ισχύς του πιστοποιητικού είναι για οικιακούς χώρους 14 χρόνια ενώ για καταστήματα 7 χρόνια.

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία και ώρα συνάντησης στον χώρο που πρόκειται να γίνει το ενεργειακό πιστοποιητικό.

Δικαιολογητικά για την έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού αποτελούν:

 • Κάτοψη
 • Τίτλος Ιδιοκτησίας (Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή Ε9 ή γονική παροχή)
 • Αριθμός Οικοδομικής Αδείας για κατοικίες χτισμένες μετά την 1/3/1983
 • Έκδοση ηλεκτρονικού παραρβόλου από την υπηρεσία taxisnet με κωδικό 8012 αξίας 5 € με τους κωδικούς του ιδιοκτήτη του ακινήτου

Στο ενεργειακό πιστοποιητικό αναφέρεται η ενεργειακή κλάση του ακινήτου, καθώς και προτάσεις του ενεργειακού επιθεωρητή για βελτίωση της υπάρχουσας κλάσης. Επίσης, σας στέλνουμε μέσω e-mail τους απαραίτητους κωδικούς, τον αύξοντα αριθμό και τον κλειδάριθμο που απαιτούνται για την καταχώρηση του μισθωτηρίου συμβολαίου στο taxisnet. Προαιρετικά μπορείτε να παραλάβετε το πιστοποιητικό ταχυδρομικώς ή μέσω courier, με δική σας επιβάρυνση. Αναλαμβάνουμε και την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών στην επαρχία εξ αποστάσεως με την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη κάτοψης και η λήψη φωτογραφιών του ακινήτου εσωτερικά, εξωτερικά και περιμετρικά.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης της κάτοψης υπάρχει επιπλέον χρέωση δέκα (10) ευρώ για τον σχεδιασμό σκαριφήματος. H προσφορά ισχύει για ακίνητα μέχρι τριάντα (30) τ.μ.

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία και ώρα συνάντησης στον χώρο που πρόκειται να γίνει το ενεργειακό πιστοποιητικό.

Δικαιολογητικά για την έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού αποτελούν:

 • Κάτοψη
 • Τίτλος Ιδιοκτησίας (Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή Ε9 ή γονικη παροχή)
 • Αριθμός Οικοδομικής Αδείας για κατοικίες χτισμένες μετά την 1/3/1983
 • Έκδοση ηλεκτρονικού παραρβόλου από την υπηρεσία taxisnet με κωδικό 8012 αξίας 5 € με τους κωδικούς του ιδιοκτήτη του ακινήτου

Στο ενεργειακό πιστοποιητικό αναφέρεται η ενεργειακή κλάση του ακινήτου, καθώς και προτάσεις του ενεργειακού επιθεωρητή για βελτίωση της υπάρχουσας κλάσης. Επίσης, σας στέλνουμε μέσω e-mail τους απαραίτητους κωδικούς, τον αύξοντα αριθμό και τον κλειδάριθμο που απαιτούνται για την καταχώρηση του μισθωτηρίου συμβολαίου στο taxisnet. Προαιρετικά μπορείτε να παραλάβετε το πιστοποιητικό ταχυδρομικώς ή μέσω courier, με δική σας επιβάρυνση. Αναλαμβάνουμε και την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών στην επαρχία εξ αποστάσεως με την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη κάτοψης και η λήψη φωτογραφιών του ακινήτου εσωτερικά, εξωτερικά και περιμετρικά.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης της κάτοψης υπάρχει επιπλέον χρέωση δέκα (10) ευρώ για τον σχεδιασμό σκαριφήματος. H προσφορά ισχύει για ακίνητα μέχρι εκατό (100) τ.μ.

Η διαδικασία ηλεκτρολογικού πιστοποιητικού 100 τμ περιλαμβάνει τις μετρήσεις που πρέπει αρχικά να γίνουν από τον ηλεκτρολόγο μηχανικό με την βοήθεια ειδικού οργάνου, ώστε να ελεγχθούν οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, οι δοκιμές για διαπίστωση της ορθής λειτουργίας και ο οπτικός έλεγχος.

 • Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση του πιστοποιητικού.
 • Επίσης , είναι υποχρεωτικό να υπάρχει πίνακας και ρελέ διαφυγής στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση για την έκδοση του πιστοποιητικού.

Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται τα ακόλουθα :

 • Όνομα, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ ιδιοκτήτη
 • Διεύθυνση ακινήτου, όροφο ακινήτου και τον αριθμό διαμερίσματος (είναι προαιρετικό αλλά μπορείτε να το βρείτε στα κοινόχρηστα ή στο συμβόλαιο)
 • Αριθμό παροχής ΔΕΗ
 • Κατάστημα ΔΕΗ
 • Τύπος τιμολογίου (Γ1, Γ21 κοκ).  Αν έχει νυχτερινό ή όχι ( Γ1Ν κοκ). Συμφωνημένη ισχύς υποχρεωτικά.

Η ισχύς του πιστοποιητικού είναι για οικιακούς χώρους 14 χρόνια ενώ για καταστήματα 7 χρόνια.

Η διαδικασία ηλεκτρολογικού πιστοποιητικού 150 τμ περιλαμβάνει τις μετρήσεις που πρέπει αρχικά να γίνουν από τον ηλεκτρολόγο μηχανικό με την βοήθεια ειδικού οργάνου, ώστε να ελεγχθούν οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, οι δοκιμές για διαπίστωση της ορθής λειτουργίας και ο οπτικός έλεγχος.

 • Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση του πιστοποιητικού.
 • Επίσης , είναι υποχρεωτικό να υπάρχει πίνακας και ρελέ διαφυγής στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση για την έκδοση του πιστοποιητικού.

Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται τα ακόλουθα :

 • Όνομα, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ ιδιοκτήτη
 • Διεύθυνση ακινήτου, όροφο ακινήτου και τον αριθμό διαμερίσματος (είναι προαιρετικό αλλά μπορείτε να το βρείτε στα κοινόχρηστα ή στο συμβόλαιο)
 • Αριθμό παροχής ΔΕΗ
 • Κατάστημα ΔΕΗ
 • Τύπος τιμολογίου (Γ1, Γ21 κοκ).  Αν έχει νυχτερινό ή όχι ( Γ1Ν κοκ). Συμφωνημένη ισχύς υποχρεωτικά.

Η ισχύς του πιστοποιητικού είναι για οικιακούς χώρους 14 χρόνια ενώ για καταστήματα 7 χρόνια.

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία και ώρα συνάντησης στον χώρο που πρόκειται να γίνει το ενεργειακό πιστοποιητικό.

Δικαιολογητικά για την έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού αποτελούν:

 • Κάτοψη
 • Τίτλος Ιδιοκτησίας (Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή Ε9 ή γονική παροχή)
 • Αριθμός Οικοδομικής Αδείας για κατοικίες χτισμένες μετά την 1/3/1983
 • Έκδοση ηλεκτρονικού παραρβόλου από την υπηρεσία taxisnet με κωδικό 8012 αξίας 5 € με τους κωδικούς του ιδιοκτήτη του ακινήτου

Στο ενεργειακό πιστοποιητικό αναφέρεται η ενεργειακή κλάση του ακινήτου, καθώς και προτάσεις του ενεργειακού επιθεωρητή για βελτίωση της υπάρχουσας κλάσης. Επίσης, σας στέλνουμε μέσω e-mail τους απαραίτητους κωδικούς, τον αύξοντα αριθμό και τον κλειδάριθμο που απαιτούνται για την καταχώρηση του μισθωτηρίου συμβολαίου στο taxisnet. Προαιρετικά μπορείτε να παραλάβετε το πιστοποιητικό ταχυδρομικώς ή μέσω courier, με δική σας επιβάρυνση. Αναλαμβάνουμε και την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών στην επαρχία εξ αποστάσεως με την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη κάτοψης και η λήψη φωτογραφιών του ακινήτου εσωτερικά, εξωτερικά και περιμετρικά.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης της κάτοψης υπάρχει επιπλέον χρέωση δεκαπέντε (15) ευρώ για τον σχεδιασμό σκαριφήματος. H προσφορά ισχύει για ακίνητα μέχρι εκατόν πενήντα (150) τ.μ.

Η διαδικασία ηλεκτρολογικού πιστοποιητικού 200 τμ περιλαμβάνει τις μετρήσεις που πρέπει αρχικά να γίνουν από τον ηλεκτρολόγο μηχανικό με την βοήθεια ειδικού οργάνου, ώστε να ελεγχθούν οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, οι δοκιμές για διαπίστωση της ορθής λειτουργίας και ο οπτικός έλεγχος.

 • Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση του πιστοποιητικού.
 • Επίσης , είναι υποχρεωτικό να υπάρχει πίνακας και ρελέ διαφυγής στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση για την έκδοση του πιστοποιητικού.

Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται τα ακόλουθα :

 • Όνομα, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ ιδιοκτήτη
 • Διεύθυνση ακινήτου, όροφο ακινήτου και τον αριθμό διαμερίσματος (είναι προαιρετικό αλλά μπορείτε να το βρείτε στα κοινόχρηστα ή στο συμβόλαιο)
 • Αριθμό παροχής ΔΕΗ
 • Κατάστημα ΔΕΗ
 • Τύπος τιμολογίου (Γ1, Γ21 κοκ).  Αν έχει νυχτερινό ή όχι ( Γ1Ν κοκ). Συμφωνημένη ισχύς υποχρεωτικά.

Η ισχύς του πιστοποιητικού είναι για οικιακούς χώρους 14 χρόνια ενώ για καταστήματα 7 χρόνια.

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία και ώρα συνάντησης στον χώρο που πρόκειται να γίνει το ενεργειακό πιστοποιητικό.

Δικαιολογητικά για την έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού αποτελούν:

 • Κάτοψη
 • Τίτλος Ιδιοκτησίας (Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή Ε9 ή γονική παροχή)
 • Αριθμός Οικοδομικής Αδείας για κατοικίες χτισμένες μετά την 1/3/1983
 • Έκδοση ηλεκτρονικού παραρβόλου από την υπηρεσία taxisnet με κωδικό 8012 αξίας 5 € με τους κωδικούς του ιδιοκτήτη του ακινήτου

Στο ενεργειακό πιστοποιητικό αναφέρεται η ενεργειακή κλάση του ακινήτου, καθώς και προτάσεις του ενεργειακού επιθεωρητή για βελτίωση της υπάρχουσας κλάσης. Επίσης, σας στέλνουμε μέσω e-mail τους απαραίτητους κωδικούς, τον αύξοντα αριθμό και τον κλειδάριθμο που απαιτούνται για την καταχώρηση του μισθωτηρίου συμβολαίου στο taxisnet. Προαιρετικά μπορείτε να παραλάβετε το πιστοποιητικό ταχυδρομικώς ή μέσω courier, με δική σας επιβάρυνση. Αναλαμβάνουμε και την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών στην επαρχία εξ αποστάσεως με την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη κάτοψης και η λήψη φωτογραφιών του ακινήτου εσωτερικά, εξωτερικά και περιμετρικά.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης της κάτοψης υπάρχει επιπλέον χρέωση είκοσι (20) ευρώ για τον σχεδιασμό σκαριφήματος. H προσφορά ισχύει για ακίνητα μέχρι διακόσια πενήντα (250) τ.μ.

Εμφάνιση όλων...

Ωράριο Λειτουργίας

 • Δευτέρα: 9:00-21:30
 • Τρίτη: 9:00-21:30
 • Τετάρτη: 9:00-21:30
 • Πέμπτη: 9:00-21:30
 • Παρασκευή: 9:00-21:30
 • Σάββατο: 9:30-18:00
 • Κυριακή: 9:30-18:00

Τηλεφωνήστε καθημερινά ή κλείστε online όλο το 24ώρο.

Δημήτρης Κόμνος

Δημήτρης Κόμνος

Εξυπηρετούμε την Θεσσαλονική Έδρα Κέντρο

Κάλεσε για την συγκεκριμένη προσφορά

Ενημέρωσε ότι τους καλείς για την προσφορά του myConstructor.

Έμπειρος ηλεκτρολόγος μηχανικός αναλαμβάνει να εκδόσει το πιστοποιητικό σας και υπηρεσίες ΕΞΥΠΠ.

Κάλεσε για την συγκεκριμένη προσφορά

Ενημέρωσε ότι τους καλείς για την προσφορά του myConstructor.

Κλείσε Online -10%

Υπολόγισε την τελική τιμή και κέρδισε έως και -10% έκπτωση!

Επιλέξτε πόσα τ.μ. είναι το ακίνητο σας

Υποχρεωτικό πεδίο!

Πόσα τετραγωνικά μέτρα είναι το ακίνητο;

Υποχρεωτικό πεδίο!

Παρακαλώ συμπληρώστε πάνω από 201 .

Το ρεύμα είναι ...

Υποχρεωτικό πεδίο!

Έχετε έναν λογαριασμό της ΔΕΗ ή κάποιου άλλου παρόχου ρεύματος;

Υποχρεωτικό πεδίο!

Παράδοση πιστοποιητικού:

Υποχρεωτικό πεδίο!

Υποχρεωτικό πεδίο!

Παρακαλούμε γράψτε και στην συνέχεια επιλέξτε την διεύθυνση σας!

Παρακαλούμε συμπληρώστε όλες τις υποχρεωτικές ερωτήσεις!

Αξιολογήσεις χρηστών

5/5
(99)

Ποιότητα 100%

Αξιοπιστία 100%

Τιμή 100%

Συνέπεια 100%

Συμπεριφορά 100%

Καθαριότητα 100%

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-08-2019

Νικη Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-08-2019

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-07-2019

Ενθουσιάστηκα με την ταχύτατη εξυπηρέτηση, την ευγένεια και την άμεση ανταπόκριση! Σίγουρα συστήσω ανεπιφύλακτα και τον Κο Κόμνο και την εταιρία σας myconstractor.gr

Δημητρα Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
17-07-2019

Ευτυχία .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-07-2019

Άριστος επαγγελματίας, ευγενικός. συνεπής. αποτελεσματικός

ΝΙΚΟΣ Β.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
11-07-2019

Συνεπής, στην ώρα του. Πολυ καλός επαγγελματίας.

ΒΙΚΤΩΡΙΑ Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
10-07-2019

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
03-07-2019

ΠΑΝΤΕΛΗΣ Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
30-06-2019

ΣΟΦΙΑ Ε.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
25-06-2019

Ο κ. ΚΟΜΝΌΣ αψογος επαγγελματίας κ με ενημερώσε σχετικά με το πιστοποιητικο ενεργειακής απόδοσης.Συνεπής στο ραντεβού του.Πολύ γρήγορα έλαβα με mail το πιστοποιητικο όπως μου είχε πει ο ίδιος. Τον συνιστώ ανεπιφύλακτα.

αθανασιος .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-06-2019

Όλα καλά. Επαγγελματική συμπεριφορά και αποτέλεσμα.

Νικόλαος Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
10-06-2019

Εξυπηρετικος,ευγενικος,κατατοπιστικος,γρηγορος!

Μαρια Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
30-05-2019

χαραλαμπος κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-05-2019

Άψογος επαγγελματίας

. Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-05-2019

Απόλυτα ικανοποιημένος

Δημήτριος Ν.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-05-2019

Εξυπηρετικοί και άμεση!!!

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Φ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-05-2019

Ο Κύριος Κόμνος είναι ο καλύτερος, ευγενικός και αξιόπιστος. Η δουλειά μου έγινε σε λιγότερο από 24 ώρες!

Δημήτριος Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-04-2019

αννα σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-04-2019

Άψογη συμπεριφορά και άμεση εξυπηρέτηση.Ευχαριστώ

Ευγενια Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-04-2019

Άψογη Συνεργασία και Επαγγελματισμός. Το Πιστοποιητικό βγήκε σε λιγότερο από 24 ώρες !

ΣΠΥΡΟΣ Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
15-03-2019

άψογος ο μηχανικός που στειλατε. μπράβο

Γιωργο Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
14-03-2019

Ολυμπια Λ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
21-01-2019

Πολυ καλη και γρήγορη εξυπηρέτηση.

θεοδωρος ι.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
21-10-2018

Ευα Χ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-10-2018

Ελενη Ρ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-10-2018

Οδυσσέας Λ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-10-2018

Άψογοι για αυτό ξανά συνεργάστηκα μαζί τους

Αντώνης Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
28-09-2018

Δεν έχω κανένα απολύτως αρνητικό σχόλιο. Ταχύτατοι, ευγενέστατοι, αποτελεσματικοί και σε καλή τιμή.

Κώστας Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-09-2018

. Β.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
31-08-2018

Πολύ καλή και άμεση εξυπηρέτηση.

Πηγη Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
28-08-2018

Πολύ καλή και άμεση εξυπηρέτηση.

Γιαννης Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
10-08-2018

Ελενη Χ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-08-2018

Μιχάλης Λ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
18-04-2018

Αθανασία Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-03-2018

Άψογος μηχανικός και άψογη μεταφορά.

Αντώνης Ν.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-03-2018

Με εξυπηρέτησε άμεσα ο κ.Κόμνος.Έμεινα απόλυτα ικανοποιημένος.

Βασίλης Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
26-02-2018

Καταπληκτικός μηχανικός ο κ.Κόμνος.Απόλυτα συνεργάσιμος!!!

Χρήστος Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-02-2018

Έμεινα πάρα πολύ ικανοποιημένος από τη συνεργασία που είχαμε με τον κ.Κόμνο.Συστήνω ανεπιφύλακτα.

Νικόλαος Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
20-02-2018

Για τις ενεργειακές επιθεωρήσεις του ακινήτου επέλεξα τον κ.Κόμνο.Άψογος στη δουλειά του.

Λάζαρος Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
20-02-2018

Με τον κ.Κόμνο έμεινα απόλυτα ικανοποιημένη από τη συνεργασία μας.

Κορνηλία Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
16-02-2018

Με τον κ.Κόμνο συνεργαστήκαμε για την έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού.Έμεινα απόλυτα ικανοποιημένος.

Σωτήρης Ζ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-02-2018

Με τον κ.Δημήτρη Κόμνο κάναμε το ενεργειακό πιστοποιητικό για το σπίτι μου.

Χάιδω Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-02-2018

Εξαιρετικός ο κύριος Κόμνος .Πάρα πολύ συνεργάσιμος.

Φλώρα Λ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
29-01-2018

Πάρα πολύ καλός μηχανικός!!!!

Ανδρέας Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-01-2018

Εξαιρετικός μηχανικός!!!!!

Κατερινα Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
18-01-2018

Μέσα σε δυο μέρες ήταν το ενεργειακό πιστοποιητικό μου.

Νικόλαο Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-01-2018

Μας έβγαλε το πιστοποιητικό αμέσως για τη δουλειά που το ήθελα

Θεόδωρος Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-01-2018

Εξαιρετικός ο κύριος Δημήτρης σαν μηχανικός.Θα τον ξαναπροτιμήσω σίγουρα.

Μάρσα Λ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
11-12-2017

Έμεινα πάρα πολύ ικανοποιημένος από τη συνεργασία που είχαμε με τον κύριο Κόμνο.

Μιχάλης Δ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-11-2017

αψογοι,γρηγοροι και τυπικοι! Θοδωρης Πελεχρας

.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
16-11-2017

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΌ ΣΕ 2 ΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΣΤΟ ΜΕΗΛ ΜΟΥ

Αχιλλέας Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
16-11-2017

Ενεργειακος επιθεωρητης μας βοήθησε με τη μεταβίβαση

Ελένη Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
15-11-2017

.

Σωτήρης Δ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
15-11-2017

Ενεργειακος επιθεωρητής ήρθε στο σπίτι και μας βοήθησε με προτάσεις

Κορίνα Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
14-11-2017

Ο πιο φθηνός στη Θεσσαλονίκη και ο πιο γρήγορος

Στέλιος Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-11-2017

Κάναμε και τα δυο πιστοποιητικά μαζι και βγήκε και πιο οικονομικά

Τάνια Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-11-2017

Μας εξυπηρέτησε με κάποια χαρτιά στην πολεοδομία και βγάλαμε αμέσως το πιστοποιητικό

Μιχάλης Δ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-11-2017

Ο φθηνότερος επαγγελματίας για αυτο που τον ήθελα

Λαμαρα Ν.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-11-2017

Σωστός επαγγελματίας και καλή δουλειά

Κωνσταντίνος Θ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
10-10-2017

όλα καλά

Γιώργος Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
10-10-2017

το συστήνω ανεπιφύλακτα

Λάζαρος Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
10-10-2017

ολα μια χαρά

Γιάννης Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
10-10-2017

Φανταστική και γρήγορη δουλειά

Βασιλειος Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
10-10-2017

όλα πήγαν κατ'ευχήν

Βασιλειος Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
10-10-2017

eukola kai grhgora

Σταυρουλα Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
10-10-2017

όλα πήγαν καλά , πάρα πολύ καλαά , δεν κόλλησε πουθενά η διαδικασία

Σωτηρια Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
14-09-2017

Άμεση ανταπόκριση και εξυπηρέτηση.Συστήνω ανεπιφύλακτα.

ΑΝΔΡΕΑΣ Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
16-06-2017

Ο κύριος Κόμνος μας εξυπηρέτησε πολύ ικανοποιητικά, τον προτείνω οπωσδήποτε!

Κώστας Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
16-06-2017

Πολύ καλή συνεργασία με σωστή, άμεση εξυπηρέτηση και τυπική συμπεριφορά.

Δημήτρης Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-06-2017

Έμεινα πολύ ικανοποιημένος, πολύ καλή εξυπηρέτηση!

Ηλίας Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
25-05-2017

Πολύ καλή και σωστή συνεργασία, όλα πήγαν καλά με συνέπεια και άμεση εξυπηρέτηση.

Παναγιώτης Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
16-05-2017

Έμεινα πολύ ικανοποιημένος από τη συνεργασία, πολύ σωστή εξυπηρέτηση.

Ευστράτιος Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
14-05-2017

Ο Δημήτρης είναι υπόδειγμα επαγγελματία!Εξαιρετικός στη δουλειά του !

.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-05-2017

Πολύ σωστός επαγγελματίας και πολύ καλή εξυπηρέτηση και συνεπής συμπεριφορά. Έμεινα πολύ ικανοποιημένος και τον προτείνω.

Γιάννης Ρ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-05-2017

Άψογος, εξαιρετικός και ευγενεστάτος επαγγελματίας Άμεσο και αποτελεσματικό το γραφείο σας, αν μπορούσα να σας βάλω 10 θα σας έβαζα 11.

Κυριακή Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-05-2017

Όλα πήγαν πολύ καλά από τη συνεργασία με τον κύριο Κόμνο και έμεινα πολύ ικανοποιημένος.

Έφη Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
27-04-2017

Πολύ εξυπηρετικός και πολύ καλή συνεργασία. Τον προτείνω για τη συνέπειά του.

Δημήτρης Δ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
26-04-2017

Eυχαριστούμε πολύ τον κύριο Κόμνο για τη γρήγορη και τυπική εξυπηρέτηση.

Χρήστος Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
25-04-2017

Πολύ σωστός και συνεπής επαγγελματίας, τον προτείνω οπωσδήποτε!

Γρηγόρης Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-04-2017

Πολύ καλός και συνεπής ο κύριος Δημήτρης, όλα καλά πήγαν και μας εξυπηρέτησε πολύ άμεσα.

Πασχάλης Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
11-04-2017

Πολύ εξυπηρετικός και συνεπής επαγγελματίας, θα χαρούμε να συνεργαστούμε ξανά στο μέλλον.

Χαράλαμπος Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-04-2017

Πολύ ευγενικός και συνεπής επαγγελματίας, έμεινα πολύ ικανοποιημένη από τη συνεργασία. Τον προτείνω ανεπιφύλακτα για την άμεση εξυπηρέτηση.

Ελισσάβετ Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
30-03-2017

Πολύ σωστός και τυπικός επαγγελματίας σε πολύ προσιτή τιμή για την πόλη της Θεσσαλονίκης.

Ηλίας Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
28-03-2017

Έμεινα απόλυτα ικανοποιημένη από τη συνεργασία, άμεση και σωστή εξυπηρέτηση και παράδοση του πιστοποιητικού εγκαίρως. Τον ευχαριστώ!

Ευσταθία Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-03-2017

Τυπικός, συνεπής και αξιόπιστος επαγγελματίας. Τελειώσαμε πολύ γρήγορα και με ευκολία. Σε μια ημέρα είχα το πιστοποιητικό στα χέρια μου.

Σάββας Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
15-03-2017

Ο κύριος Κόμνος ήταν φοβερά εξυπηρετικός και πολύ γρήγορος στη έκδοση του Πιστοποιητικού. Σωστή και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.

Αλέξανδρος Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
14-03-2017

Έμεινα πολύ ευχαριστημένη! Πολύ σωστή εξυπηρέτηση!

Γλυκερία Β.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-03-2017

Έμεινα απόλυτα ικανοποιημένος, αψόγη συνεργασία.

Γρηγόρης Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
28-02-2017

Άψογος επαγγελματίας με πολύ άμεση και συνεπή εξυπηρέτηση.

Ζιγαλάκη Δ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
28-02-2017

Άψογος επαγγελματίας με πολύ άμεση και συνεπή εξυπηρέτηση.

Ζιγαλάκη Δ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-02-2017

Ευγενικός, επαγγελματίας, εξυπηρετικότατος.

Ιωάννης Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-02-2017

Ευγενικός, επαγγελματίας, εξυπηρετικότατος.

Ιωάννης Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
16-02-2017

Πολύ καλή εξυπηρέτηση με συνέπεια και επαγγελματισμό.

Βασιλική Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-02-2017

Πολύ καλή συνεννόηση και εξυπηρέτηση, μείναμε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έστειλα τα χαρτιά στο μηχανικό, γιατί δε βρισκόμουν εντός Θεσσαλονίκης και με εξυπηρέτησαν πολύ καλά. Τον προτείνω ανεπιφύλακτα.

Ελένη Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-02-2017

Πολύ καλός μηχανικός και πολύ εξυπηρετικός.Δεν έχω κανένα παράπονο.Μου το έφερε σε μία μέρα το πιστοποιητικό.

Ελενη Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
20-01-2017

Εξυπηρετικός,πάρα πολύ καλός και εξυπηρετικός.Και πάνω από όλα άμεσος.

Βάσω Χ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
20-01-2017

Άψογος,εξυπηρετικός και πολύ ευγενικός κύριος.Άψογος μηχανικός.Τον συστήνω και σε εσάς.

Ιωάννης Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-11-2016

Εξυπηρετικός,άμεσος,υπεύθυνος επαγγελματίας.Μέσα σε μία μέρα εκδόθηκε το Ενεργειακό Πιστοποιητικό μου.Τον συστήνω και σε εσάς.

Κωνσταντίνος Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-11-2016

Από τους καλύτερους ηλεκτρολόγους μηχανικούς που έχω συνεργαστεί με αμεσότητα και συνέπεια.Τον συστήνω και σε εσάς.

Κωνσταντίνος Α.

Κάλεσε για την συγκεκριμένη προσφορά

Ενημέρωσε ότι τους καλείς για την προσφορά του myConstructor.

Παρακαλώ περιμένετε..