Αριστείδης Μπαχούμας

Αριστείδης Μπαχούμας

Εξυπηρετούμε όλη την Αττική

Άμεση έκδοση πιστοποιητικών ΔΕΗ-Άμεση παράδοση στο χώρο σας

Υπηρεσίες

Η διαδικασία ηλεκτρολογικού πιστοποιητικού 30 τμ περιλαμβάνει τις μετρήσεις που πρέπει αρχικά να γίνουν από τον ηλεκτρολόγο μηχανικό με την βοήθεια ειδικού οργάνου, ώστε να ελεγχθούν οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, οι δοκιμές για διαπίστωση της ορθής λειτουργίας και ο οπτικός έλεγχος.

 • Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση του πιστοποιητικού.
 • Επίσης , είναι υποχρεωτικό να υπάρχει πίνακας και ρελέ διαφυγής στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση για την έκδοση του πιστοποιητικού.

Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται τα ακόλουθα :

 • Όνομα, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ ιδιοκτήτη
 • Διεύθυνση ακινήτου, όροφο ακινήτου και τον αριθμό διαμερίσματος (είναι προαιρετικό αλλά μπορείτε να το βρείτε στα κοινόχρηστα ή στο συμβόλαιο)
 • Αριθμό παροχής ΔΕΗ
 • Κατάστημα ΔΕΗ
 • Τύπος τιμολογίου (Γ1, Γ21 κοκ).  Αν έχει νυχτερινό ή όχι ( Γ1Ν κοκ). Συμφωνημένη ισχύς υποχρεωτικά.

Η ισχύς του πιστοποιητικού είναι για οικιακούς χώρους 14 χρόνια ενώ για καταστήματα 7 χρόνια.

Η διαδικασία ηλεκτρολογικού πιστοποιητικού 100 τμ περιλαμβάνει τις μετρήσεις που πρέπει αρχικά να γίνουν από τον ηλεκτρολόγο μηχανικό με την βοήθεια ειδικού οργάνου, ώστε να ελεγχθούν οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, οι δοκιμές για διαπίστωση της ορθής λειτουργίας και ο οπτικός έλεγχος.

 • Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση του πιστοποιητικού.
 • Επίσης , είναι υποχρεωτικό να υπάρχει πίνακας και ρελέ διαφυγής στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση για την έκδοση του πιστοποιητικού.

Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται τα ακόλουθα :

 • Όνομα, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ ιδιοκτήτη
 • Διεύθυνση ακινήτου, όροφο ακινήτου και τον αριθμό διαμερίσματος (είναι προαιρετικό αλλά μπορείτε να το βρείτε στα κοινόχρηστα ή στο συμβόλαιο)
 • Αριθμό παροχής ΔΕΗ
 • Κατάστημα ΔΕΗ
 • Τύπος τιμολογίου (Γ1, Γ21 κοκ).  Αν έχει νυχτερινό ή όχι ( Γ1Ν κοκ). Συμφωνημένη ισχύς υποχρεωτικά.

Η ισχύς του πιστοποιητικού είναι για οικιακούς χώρους 14 χρόνια ενώ για καταστήματα 7 χρόνια.

Η διαδικασία ηλεκτρολογικού πιστοποιητικού 150 τμ περιλαμβάνει τις μετρήσεις που πρέπει αρχικά να γίνουν από τον ηλεκτρολόγο μηχανικό με την βοήθεια ειδικού οργάνου, ώστε να ελεγχθούν οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, οι δοκιμές για διαπίστωση της ορθής λειτουργίας και ο οπτικός έλεγχος.

 • Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση του πιστοποιητικού.
 • Επίσης , είναι υποχρεωτικό να υπάρχει πίνακας και ρελέ διαφυγής στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση για την έκδοση του πιστοποιητικού.

Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται τα ακόλουθα :

 • Όνομα, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ ιδιοκτήτη
 • Διεύθυνση ακινήτου, όροφο ακινήτου και τον αριθμό διαμερίσματος (είναι προαιρετικό αλλά μπορείτε να το βρείτε στα κοινόχρηστα ή στο συμβόλαιο)
 • Αριθμό παροχής ΔΕΗ
 • Κατάστημα ΔΕΗ
 • Τύπος τιμολογίου (Γ1, Γ21 κοκ).  Αν έχει νυχτερινό ή όχι ( Γ1Ν κοκ). Συμφωνημένη ισχύς υποχρεωτικά.

Η ισχύς του πιστοποιητικού είναι για οικιακούς χώρους 14 χρόνια ενώ για καταστήματα 7 χρόνια.

Η διαδικασία ηλεκτρολογικού πιστοποιητικού 200 τμ περιλαμβάνει τις μετρήσεις που πρέπει αρχικά να γίνουν από τον ηλεκτρολόγο μηχανικό με την βοήθεια ειδικού οργάνου, ώστε να ελεγχθούν οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, οι δοκιμές για διαπίστωση της ορθής λειτουργίας και ο οπτικός έλεγχος.

 • Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση του πιστοποιητικού.
 • Επίσης , είναι υποχρεωτικό να υπάρχει πίνακας και ρελέ διαφυγής στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση για την έκδοση του πιστοποιητικού.

Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται τα ακόλουθα :

 • Όνομα, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ ιδιοκτήτη
 • Διεύθυνση ακινήτου, όροφο ακινήτου και τον αριθμό διαμερίσματος (είναι προαιρετικό αλλά μπορείτε να το βρείτε στα κοινόχρηστα ή στο συμβόλαιο)
 • Αριθμό παροχής ΔΕΗ
 • Κατάστημα ΔΕΗ
 • Τύπος τιμολογίου (Γ1, Γ21 κοκ).  Αν έχει νυχτερινό ή όχι ( Γ1Ν κοκ). Συμφωνημένη ισχύς υποχρεωτικά.

Η ισχύς του πιστοποιητικού είναι για οικιακούς χώρους 14 χρόνια ενώ για καταστήματα 7 χρόνια.

Η διαδικασία ηλεκτρολογικού πιστοποιητικού άνω των 200 τμ περιλαμβάνει τις μετρήσεις που πρέπει αρχικά να γίνουν από τον ηλεκτρολόγο μηχανικό με την βοήθεια ειδικού οργάνου, ώστε να ελεγχθούν οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, οι δοκιμές για διαπίστωση της ορθής λειτουργίας και ο οπτικός έλεγχος.

 • Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση του πιστοποιητικού.
 • Επίσης , είναι υποχρεωτικό να υπάρχει πίνακας και ρελέ διαφυγής στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση για την έκδοση του πιστοποιητικού.

Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται τα ακόλουθα :

 • Όνομα, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ ιδιοκτήτη
 • Διεύθυνση ακινήτου, όροφο ακινήτου και τον αριθμό διαμερίσματος (είναι προαιρετικό αλλά μπορείτε να το βρείτε στα κοινόχρηστα ή στο συμβόλαιο)
 • Αριθμό παροχής ΔΕΗ
 • Κατάστημα ΔΕΗ
 • Τύπος τιμολογίου (Γ1, Γ21 κοκ).  Αν έχει νυχτερινό ή όχι ( Γ1Ν κοκ). Συμφωνημένη ισχύς υποχρεωτικά.

Η ισχύς του πιστοποιητικού είναι για οικιακούς χώρους 14 χρόνια ενώ για καταστήματα 7 χρόνια.

Εμφάνιση όλων...

Ωράριο Λειτουργίας

 • Δευτέρα: 9:00-21:30
 • Τρίτη: 9:00-21:30
 • Τετάρτη: 9:00-21:30
 • Πέμπτη: 9:00-21:30
 • Παρασκευή: 9:00-21:30
 • Σάββατο: 9:00-17:30
 • Κυριακή: 9:00-17:30

Τηλεφωνήστε καθημερινά ή κλείστε online όλο το 24ώρο.

Αριστείδης Μπαχούμας

Αριστείδης Μπαχούμας

Εξυπηρετούμε όλη την Αττική

Κάλεσε για την συγκεκριμένη προσφορά

Ενημέρωσε ότι τους καλείς για την προσφορά του MyConstructor.gr

Άμεση έκδοση πιστοποιητικών ΔΕΗ-Άμεση παράδοση στο χώρο σας

Κάλεσε για την συγκεκριμένη προσφορά

Ενημέρωσε ότι τους καλείς για την προσφορά του MyConstructor.gr

Κλείσε Τώρα -10%

Υπολόγισε την τελική τιμή και κέρδισε έως και -10% έκπτωση!

Επίλεξε εργασία

Επιλέξτε πόσα τ.μ. είναι το ακίνητο σας

Υποχρεωτικό πεδίο!

Έχετε έναν λογαριασμό της ΔΕΗ ή κάποιου άλλου παρόχου ρεύματος;

Υποχρεωτικό πεδίο!

Έχετε ηλεκτρολογικό πίνακα;

Υποχρεωτικό πεδίο!

Παράδοση πιστοποιητικού:

Υποχρεωτικό πεδίο!

Υποχρεωτικό πεδίο!

Παρακαλούμε γράψτε και στην συνέχεια επιλέξτε την διεύθυνση σας!

Παρακαλούμε συμπληρώστε όλες τις υποχρεωτικές ερωτήσεις!

Αξιολογήσεις χρηστών

4.9/5
(43)

Ποιότητα 98.1%

Αξιοπιστία 100%

Τιμή 99%

Συνέπεια 100%

Συμπεριφορά 99%

Καθαριότητα 99.5%

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
28-08-2020

Αψογη συνεργασια και υπεροχος ο κ. Μπαχουμας Αριστειδης

Αλεξανδρος .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
28-07-2020

Δημήτριος .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
21-07-2020

Άψογη συμπεριφορά και εξυπηρέτηση.

Φωτεινη .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-07-2020

Αναργυρος Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
14-07-2020

Ολα καλά. Γρήγορα οικονομικά και με άψογη επικοινωνία και συνεργασία.

Ηλίας Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-07-2020

Άμεση εξυπηρέτηση και επικοινωνία ανεπιφύλακτα θα συστηνα τον κο Μπαχουμα Αρ

αναστασια κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-07-2020

Πολυ ευγενικοι και εξυπηρετικοι

Τσιντουνη Ε.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-02-2020

Αψογος επαγγελματιας, προσωπικη επικοινωνία "κομμενη-ραμμενη στα μετρα μας", τακτικη δουλεια, οικονομικες τιμες

παναγιωτης ε.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
20-01-2020

γιωργος π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
11-01-2020

Συνεπέστατοι στη συνεργασία. Ενώ ασθένησε ο ηλεκτρολόγος, μπορέσαμε να βρούμε την καλύτερη λύση, και με καλή τιμή.

Χρήστος Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-01-2020

Νίκος Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
15-12-2019

Σωκράτης Μ.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
29-11-2019

Spetses τέλεια συνεργασία την συστήνω ανεπιφυλακτα

Κατερίνα Χ.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
25-11-2019

Αικατερινη .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
17-11-2019

. Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
10-11-2019

Άριστη εξυπηρέτηση

Μαρια Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
25-10-2019

Άψογη συνεργασία με τον κύριο αριστειδη , Συνχαρητηρια για τον επαγγελματισμό σας,

Σιντο Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
20-10-2019

Γεώργιος Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-10-2019

Άψογη εξυπηρέτηση.

γεωργια .

4.6/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-09-2019

Άψογη εξυπηρέτηση!!!!

Λάμπρος .

4.6/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
21-09-2019

διονυσης γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
27-08-2019

Τέλεια δουλειά από τον κύριο Μπαχουμα

Χρηστος Κ.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
03-08-2019

Μαρια Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
21-07-2019

Σωστος επαγγελματιας.Σωστη και γρηγορη εξυπηρέτηση.

Μαριος Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
17-07-2019

Ευγενέστατος,συνεπής,ολοκλήρωσε και παρέδωσε τον φάκελο σε μια ημέρα,πολυ πριν την καταληκτική ημερομηνία που του ζητήθηκε.Ειλικρινα χάρηκα με την συνεργασία.

Επαμεινωνδας Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
15-07-2019

Ο Κος Μπαχούμας είναι επαγγελματίας που γνωρίζει καλά την δουλειά του. Από την πρώτη στιγμή όπου του ανατέθηκε η εργασία από το MyConstructor.gr επικοινώνησε μαζί μου. Η συνεργασία μας ήταν άψογη και το πιστοποιητικό το πήρα άμεσα. Τον συνιστώ ανεπιφύλακτα.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
14-06-2019

Απόλυτα συνεργάσιμοι, ευγενικοί και επαγγελματίες!!!!!

Μηνά Ε.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-06-2019

Η εξυπηρέτηση ήταν άμεση και άψογη.Επαγγελματισμός και αξιοπιστία.Μπράβο σας.Συνεχιστε έτσι.Ευχαριστώ για την γρήγορη ανταπόκριση.Καλή συνέχεια.

Αναστασία Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
31-05-2019

Γιαννης Φ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-05-2019

Άψογη εξυπηρέτηση...

δημητρης .

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-04-2019

Ελενη Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-04-2019

Γιάννης Ε.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
25-03-2019

Κωνσταντίνος Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
21-02-2019

Ο κ. Μπαχούμας ήταν άριστος στην εξυπηρέτηση. Ευχαριστώ πολύ.

Παντελης Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
26-01-2019

Γιάννης Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-01-2019

Μαρία .

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-01-2019

ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-12-2018

ζωη Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
16-09-2018

Ευγενικοτατοι ολοι οι συνεργατες, εξυπηρετικοτατοι και πολλοι φερεγγυοι.

Αναστασια Β.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
03-07-2018

ΓΙΩΡΓΟΣ .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-01-2018

Με τον κ.Μπαχούμα είχαμε εξαιρετική συνεργασία!!!Άμεση έκδοση το πδεη.

Αντώνης Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-01-2018

Μέσα σε μία μέρα έγινε η έκδοση του πιστοποιητικού ΔΕΗ για ένα ακίνητο που έχω στις Σπέτσες.Αμεσότατος ο κ.Μπαχούμας.

Δημήτρης Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-03-2017

Το πιστοποιητικό μου εκδόθηκε την επόμενη εργάσιμη μέρα.H παράδοση έγινε στο σπίτι χωρίς να τρέχω στο γραφείου του μηχανικού.

Δημήτρης Π.

Εμφάνιση όλων

Έκανες κάποια εργασία;

Γράψε την αξιολόγηση σου!

Ποιότητα

Αξιοπιστία

Τιμή

Συνέπεια

Συμπεριφορά

Καθαριότητα

Καταχώρηση αξιολόγησης
Παρακαλώ περιμένετε...