Ανέστης Ιωάννης

Ανέστης Ιωάννης

Εξυπηρετούμε όλη την Αττική

Υπηρεσίες

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία και ώρα συνάντησης στο χώρο που πρόκειται να γίνει το ενεργειακό πιστοποιητικό.

Δικαιολογητικά για την έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού αποτελούν:

 • Κάτοψη
 • Τίτλος Ιδιοκτησίας (Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή Ε9 ή γονική παροχή)
 • Αριθμός Οικοδομικής Αδείας για κατοικίες χτισμένες μετά την 1/3/1983
 • Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου από την υπηρεσία taxisnet με κωδικό 8014 αξίας 30 € με τους κωδικούς του ιδιοκτήτη του ακινήτου.
 • Πρόσβαση στο Λέβητα (Πετρελαίου ή Φυσικού αερίου) ή Φύλλο Ελέγχου

Στο ενεργειακό πιστοποιητικό αναφέρεται η ενεργειακή κλάση του ακινήτου, καθώς και προτάσεις του ενεργειακού επιθεωρητή για βελτίωση της υπάρχουσας κλάσης. Επίσης, σας στέλνουμε μέσω e-mail τους απαραίτητους κωδικούς, τον αύξοντα αριθμό και τον κλειδάριθμο που απαιτούνται για την καταχώρηση του μισθωτηρίου συμβολαίου στο taxisnet. Προαιρετικά μπορείτε να παραλάβετε το πιστοποιητικό ταχυδρομικώς ή μέσω courier, με δική σας επιβάρυνση. Αναλαμβάνουμε και την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών στην επαρχία εξ αποστάσεως με την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη κάτοψης και η λήψη φωτογραφιών του ακινήτου εσωτερικά, εξωτερικά και περιμετρικά.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης της κάτοψης υπάρχει επιπλέον χρέωση 0,10€ / τ.μ για τον σχεδιασμό σκαριφήματος. H προσφορά ισχύει για ακίνητα άνω των χιλίων (1000) τ.μ. Το ενεργειακό πιστοποιητικό δεν γίνεται να εκδοθεί για αυθαίρετο ακίνητο ή ακίνητο με αυθαιρεσίες. Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει χρέωση για τα οδοιπορικά του μηχανικού 10€.

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία και ώρα συνάντησης στο χώρο που πρόκειται να γίνει το ενεργειακό πιστοποιητικό.

Δικαιολογητικά για την έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού αποτελούν:

 • Κάτοψη
 • Τίτλος Ιδιοκτησίας (Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή Ε9 ή γονική παροχή)
 • Αριθμός Οικοδομικής Αδείας για κατοικίες χτισμένες μετά την 1/3/1983
 • Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου από την υπηρεσία taxisnet με κωδικό 8012 αξίας 5 € με τους κωδικούς του ιδιοκτήτη του ακινήτου
 • Πρόσβαση στο Λέβητα (Πετρελαίου ή Φυσικού αερίου) ή Φύλλο Ελέγχου

Στο ενεργειακό πιστοποιητικό αναφέρεται η ενεργειακή κλάση του ακινήτου, καθώς και προτάσεις του ενεργειακού επιθεωρητή για βελτίωση της υπάρχουσας κλάσης. Επίσης, σας στέλνουμε μέσω e-mail τους απαραίτητους κωδικούς, τον αύξοντα αριθμό και τον κλειδάριθμο που απαιτούνται για την καταχώρηση του μισθωτηρίου συμβολαίου στο taxisnet. Προαιρετικά μπορείτε να παραλάβετε το πιστοποιητικό ταχυδρομικώς ή μέσω courier, με δική σας επιβάρυνση. Αναλαμβάνουμε και την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών στην επαρχία εξ αποστάσεως με την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη κάτοψης και η λήψη φωτογραφιών του ακινήτου εσωτερικά, εξωτερικά και περιμετρικά.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης της κάτοψης υπάρχει επιπλέον χρέωση δέκα (10) ευρώ για τον σχεδιασμό σκαριφήματος. H προσφορά ισχύει για ακίνητα μέχρι τριάντα (30) τ.μ. Το ενεργειακό πιστοποιητικό δεν γίνεται να εκδοθεί για αυθαίρετο ακίνητο ή ακίνητο με αυθαιρεσίες. Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει χρέωση για τα οδοιπορικά του μηχανικού 10€.

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία και ώρα συνάντησης στο χώρο που πρόκειται να γίνει το ενεργειακό πιστοποιητικό.

Δικαιολογητικά για την έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού αποτελούν:

 • Κάτοψη
 • Τίτλος Ιδιοκτησίας (Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή Ε9 ή γονικη παροχή)
 • Αριθμός Οικοδομικής Αδείας για κατοικίες χτισμένες μετά την 1/3/1983
 • Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου από την υπηρεσία taxisnet με κωδικό 8012 αξίας 5 € με τους κωδικούς του ιδιοκτήτη του ακινήτου
 • Πρόσβαση στο Λέβητα (Πετρελαίου ή Φυσικού αερίου) ή Φύλλο Ελέγχου

Στο ενεργειακό πιστοποιητικό αναφέρεται η ενεργειακή κλάση του ακινήτου, καθώς και προτάσεις του ενεργειακού επιθεωρητή για βελτίωση της υπάρχουσας κλάσης. Επίσης, σας στέλνουμε μέσω e-mail τους απαραίτητους κωδικούς, τον αύξοντα αριθμό και τον κλειδάριθμο που απαιτούνται για την καταχώρηση του μισθωτηρίου συμβολαίου στο taxisnet. Προαιρετικά μπορείτε να παραλάβετε το πιστοποιητικό ταχυδρομικώς ή μέσω courier, με δική σας επιβάρυνση. Αναλαμβάνουμε και την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών στην επαρχία εξ αποστάσεως με την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη κάτοψης και η λήψη φωτογραφιών του ακινήτου εσωτερικά, εξωτερικά και περιμετρικά.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης της κάτοψης υπάρχει επιπλέον χρέωση δέκα (10) ευρώ για τον σχεδιασμό σκαριφήματος. H προσφορά ισχύει για ακίνητα μέχρι εκατό (100) τ.μ. Το ενεργειακό πιστοποιητικό δεν γίνεται να εκδοθεί για αυθαίρετο ακίνητο ή ακίνητο με αυθαιρεσίες. Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει χρέωση για τα οδοιπορικά του μηχανικού 10€.

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία και ώρα συνάντησης στο χώρο που πρόκειται να γίνει το ενεργειακό πιστοποιητικό.

Δικαιολογητικά για την έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού αποτελούν:

 • Κάτοψη
 • Τίτλος Ιδιοκτησίας (Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή Ε9 ή γονική παροχή)
 • Αριθμός Οικοδομικής Αδείας για κατοικίες χτισμένες μετά την 1/3/1983
 • Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου από την υπηρεσία taxisnet με κωδικό 8012 αξίας 5 € με τους κωδικούς του ιδιοκτήτη του ακινήτου
 • Πρόσβαση στο Λέβητα (Πετρελαίου ή Φυσικού αερίου) ή Φύλλο Ελέγχου

Στο ενεργειακό πιστοποιητικό αναφέρεται η ενεργειακή κλάση του ακινήτου, καθώς και προτάσεις του ενεργειακού επιθεωρητή για βελτίωση της υπάρχουσας κλάσης. Επίσης, σας στέλνουμε μέσω e-mail τους απαραίτητους κωδικούς, τον αύξοντα αριθμό και τον κλειδάριθμο που απαιτούνται για την καταχώρηση του μισθωτηρίου συμβολαίου στο taxisnet. Προαιρετικά μπορείτε να παραλάβετε το πιστοποιητικό ταχυδρομικώς ή μέσω courier, με δική σας επιβάρυνση. Αναλαμβάνουμε και την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών στην επαρχία εξ αποστάσεως με την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη κάτοψης και η λήψη φωτογραφιών του ακινήτου εσωτερικά, εξωτερικά και περιμετρικά.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης της κάτοψης υπάρχει επιπλέον χρέωση δέκα (10) ευρώ για τον σχεδιασμό σκαριφήματος. H προσφορά ισχύει για ακίνητα μέχρι εβδομήντα πέντε (75)τ.μ. τ.μ. Το ενεργειακό πιστοποιητικό δεν γίνεται να εκδοθεί για αυθαίρετο ακίνητο ή ακίνητο με αυθαιρεσίες. Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει χρέωση για τα οδοιπορικά του μηχανικού 10€.

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία και ώρα συνάντησης στο χώρο που πρόκειται να γίνει το ενεργειακό πιστοποιητικό.

Δικαιολογητικά για την έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού αποτελούν:

 • Κάτοψη
 • Τίτλος Ιδιοκτησίας (Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή Ε9 ή γονική παροχή)
 • Αριθμός Οικοδομικής Αδείας για κατοικίες χτισμένες μετά την 1/3/1983
 • Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου από την υπηρεσία taxisnet με κωδικό 8012 αξίας 5 € με τους κωδικούς του ιδιοκτήτη του ακινήτου
 • Πρόσβαση στο Λέβητα (Πετρελαίου ή Φυσικού αερίου) ή Φύλλο Ελέγχου

Στο ενεργειακό πιστοποιητικό αναφέρεται η ενεργειακή κλάση του ακινήτου, καθώς και προτάσεις του ενεργειακού επιθεωρητή για βελτίωση της υπάρχουσας κλάσης. Επίσης, σας στέλνουμε μέσω e-mail τους απαραίτητους κωδικούς, τον αύξοντα αριθμό και τον κλειδάριθμο που απαιτούνται για την καταχώρηση του μισθωτηρίου συμβολαίου στο taxisnet. Προαιρετικά μπορείτε να παραλάβετε το πιστοποιητικό ταχυδρομικώς ή μέσω courier, με δική σας επιβάρυνση. Αναλαμβάνουμε και την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών στην επαρχία εξ αποστάσεως με την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη κάτοψης και η λήψη φωτογραφιών του ακινήτου εσωτερικά, εξωτερικά και περιμετρικά.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης της κάτοψης υπάρχει επιπλέον χρέωση δεκαπέντε (15) ευρώ για τον σχεδιασμό σκαριφήματος. H προσφορά ισχύει για ακίνητα μέχρι εκατόν πενήντα (150) τ.μ. Το ενεργειακό πιστοποιητικό δεν γίνεται να εκδοθεί για αυθαίρετο ακίνητο ή ακίνητο με αυθαιρεσίες. Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει χρέωση για τα οδοιπορικά του μηχανικού 10€.

Ενεργειακό πιστοποιητικό για το εξοικονομώ κατ οίκων

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία και ώρα συνάντησης στο χώρο που πρόκειται να γίνει το ενεργειακό πιστοποιητικό.

Δικαιολογητικά για την έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού αποτελούν:

 • Κάτοψη
 • Τίτλος Ιδιοκτησίας (Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή Ε9 ή γονική παροχή)
 • Αριθμός Οικοδομικής Αδείας για κατοικίες χτισμένες μετά την 1/3/1983
 • Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου από την υπηρεσία taxisnet με κωδικό 8012 αξίας 5 € με τους κωδικούς του ιδιοκτήτη του ακινήτου
 • Πρόσβαση στο Λέβητα (Πετρελαίου ή Φυσικού αερίου) ή Φύλλο Ελέγχου

Στο ενεργειακό πιστοποιητικό αναφέρεται η ενεργειακή κλάση του ακινήτου, καθώς και προτάσεις του ενεργειακού επιθεωρητή για βελτίωση της υπάρχουσας κλάσης. Επίσης, σας στέλνουμε μέσω e-mail τους απαραίτητους κωδικούς, τον αύξοντα αριθμό και τον κλειδάριθμο που απαιτούνται για την καταχώρηση του μισθωτηρίου συμβολαίου στο taxisnet. Προαιρετικά μπορείτε να παραλάβετε το πιστοποιητικό ταχυδρομικώς ή μέσω courier, με δική σας επιβάρυνση. Αναλαμβάνουμε και την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών στην επαρχία εξ αποστάσεως με την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη κάτοψης και η λήψη φωτογραφιών του ακινήτου εσωτερικά, εξωτερικά και περιμετρικά.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης της κάτοψης υπάρχει επιπλέον χρέωση είκοσι (20) ευρώ για τον σχεδιασμό σκαριφήματος. H προσφορά ισχύει για ακίνητα μέχρι διακόσια πενήντα (250) τ.μ. Το ενεργειακό πιστοποιητικό δεν γίνεται να εκδοθεί για αυθαίρετο ακίνητο ή ακίνητο με αυθαιρεσίες. Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει χρέωση για τα οδοιπορικά του μηχανικού 10€.

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία και ώρα συνάντησης στο χώρο που πρόκειται να γίνει το ενεργειακό πιστοποιητικό.

Δικαιολογητικά για την έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού αποτελούν:

 • Κάτοψη
 • Τίτλος Ιδιοκτησίας (Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή Ε9 ή γονική παροχή)
 • Αριθμός Οικοδομικής Αδείας για κατοικίες χτισμένες μετά την 1/3/1983
 • Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου από την υπηρεσία taxisnet με κωδικό 8013 αξίας 10 € με τους κωδικούς του ιδιοκτήτη του ακινήτου.

Στο ενεργειακό πιστοποιητικό αναφέρεται η ενεργειακή κλάση του ακινήτου, καθώς και προτάσεις του ενεργειακού επιθεωρητή για βελτίωση της υπάρχουσας κλάσης. Επίσης, σας στέλνουμε μέσω e-mail τους απαραίτητους κωδικούς, τον αύξοντα αριθμό και τον κλειδάριθμο που απαιτούνται για την καταχώρηση του μισθωτηρίου συμβολαίου στο taxisnet. Προαιρετικά μπορείτε να παραλάβετε το πιστοποιητικό ταχυδρομικώς ή μέσω courier, με δική σας επιβάρυνση. Αναλαμβάνουμε και την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών στην επαρχία εξ αποστάσεως με την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη κάτοψης και η λήψη φωτογραφιών του ακινήτου εσωτερικά, εξωτερικά και περιμετρικά.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης της κάτοψης υπάρχει επιπλέον χρέωση 0,10 € / τμ + φπα για τον σχεδιασμό σκαριφήματος. H προσφορά ισχύει για ακίνητα μέχρι χίλια (1000) τ.μ. Το ενεργειακό πιστοποιητικό δεν γίνεται να εκδοθεί για αυθαίρετο ακίνητο ή ακίνητο με αυθαιρεσίες. Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει χρέωση για τα οδοιπορικά του μηχανικού 10€.

Εμφάνιση όλων...

Ωράριο Λειτουργίας

 • Δευτέρα: 9:00-21:30
 • Τρίτη: 9:00-21:30
 • Τετάρτη: 9:00-21:30
 • Πέμπτη: 9:00-21:30
 • Παρασκευή: 9:00-21:30
 • Σάββατο: 9:00-17:30
 • Κυριακή: 9:00-17:30

Τηλεφωνήστε καθημερινά ή κλείστε online όλο το 24ώρο.

Ανέστης Ιωάννης

Ανέστης Ιωάννης

Εξυπηρετούμε όλη την Αττική

Κάλεσε για την συγκεκριμένη προσφορά

Ενημέρωσε ότι τους καλείς για την προσφορά του MyConstructor.gr

Εγγύηση Ικανοποίησης

Εγγύηση ικανοποίησης MyConstructor.gr

Στο myconstructor.gr θεωρούμε την ικανοποίηση των πελατών μας ως μέγιστη προτεραιότητα.

Το myconstructor.gr αποδεικνύοντας την αξιοπιστία του και τον σεβασμό του σε εσάς σας παρέχει εγγύηση ικανοποίησης στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Εάν η υπηρεσία ραντεβού από το MyConstructor είναι χαμηλής ποιότητας ή αντίθετη των προσδοκιών σας.
 • Εάν υπάρχει υπαιτιότητα του συνεργάτη επαγγελματία / τεχνικού σε περίπτωση ζημιών.
 • Εάν αντιμετωπίσατε κάποιο οποιοδήποτε μικρό ή σοβαρό πρόβλημα κατά τη διάρκεια της συνεργασία μας με το myconstructor.gr.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας το συντομότερο δυνατό για να ξεκινήσουμε τη διαδικασία της Εγγύησης Ικανοποίησης.

Πώς λειτουργεί

Αφού συγκεντρώσουμε τα βασικά στοιχεία επικοινωνίας σας και του ραντεβού που υπήρξε το πρόβλημα, το τμήμα υποστήριξης του MyConstructor θα ξεκινήσει άμεσα τις διαδικασίες να επιλύσει την υπόθεση σας.

Σε κάθε online ραντεβού ή ραντεβού που κλείνετε μέσω του επίσημου τηλεφωνικού αριθμού του myconstructor.gr 2103009323, τα οποία καλύπτονται από την Εγγύηση Ικανοποίησης, το MyConstructor θα διορθώσει οποιοδήποτε θέμα προκύψει με τους εξής τρόπους:

 • Θα έρθει σε επικοινωνία με εσάς να διαπιστώσει που ακριβώς παρουσιάστηκε η κακή ή προβληματική εξυπηρέτηση.
 • Θα επικοινωνήσει άμεσα με τον επαγγελματία για να διορθώσει το όποιο πρόβλημα και να φέρει εις πέρας σωστά την εργασία ή υπηρεσία είτε με τον ίδιο συνεργάτη τεχνικό είτε με άλλον συνεργάτη του myconstructor.gr.
 • Εάν δεν καλυφθούν οι ανάγκες με τις παραπάνω ενέργειες, η εταιρία του MyConstructor είναι διατεθειμένη να σας επιστρέψει το ποσό που αντιστοιχεί έως και 100% της αξίας της υπηρεσίας που λάβατε με μέγιστο ποσό 1500€.

Προϋποθέσεις Εγγύησης Ικανοποίησης

Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να ανατρέξετε στην Εγγύηση Ικανοποίησης όταν όλα τα παρακάτω ισχύουν:

 • Μείνατε δυσαρεστημένος από την υπηρεσία που λάβατε.
 • Έχετε κλείσει την συμφωνία για την ανάθεση της υπηρεσίας και την τιμή είτε online από το site του MyConstructor είτε τηλεφωνικά στο κεντρικό μας τηλ 2103009323. Η εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση ανάθεσης και συμφωνίας των όρων απευθείας με τον τεχνικό.
 • Το αντικείμενο της εργασίας ή της υπηρεσίας ήταν σαφώς ορισμένο και ξεκάθαρο από την περιγραφή της υπηρεσίας που είναι αναρτημένη στο site.
 • Έχετε αποδεικτικά πληρωμής του τεχνικού για την συγκεκριμένη εργασία.
 • Η Εγγύηση Ικανοποίησης ισχύει για χρονικό διάστημα 7 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα ολοκλήρωσης της εργασίας κατόπιν αναφοράς του προβλήματος σας.
 • Η Εγγύηση Ικανοποίησης ισχύει για όλες τις υπηρεσίες που προσφέρουμε, στο myconstructor.gr.
 • Η Εγγύηση Ικανοποίησης ισχύει εντός του νομού Αττικής και παρέχεται πλέον των λοιπών δικαιωμάτων σας, τα οποία παραμένουν σε ισχύ.

Για το θέμα αυτό, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο info@myconstructor.gr ή τηλεφωνικά στο 210 300 93 23.

Κάλεσε για την συγκεκριμένη προσφορά

Ενημέρωσε ότι τους καλείς για την προσφορά του MyConstructor.gr

Κλείσε Τώρα -10%

Υπολόγισε την τελική τιμή και κέρδισε έως και -10% έκπτωση!

Επίλεξε εργασία

Για ενοικίαση επιλέξτε πόσα τ.μ. είναι το ακίνητο σας.
Για το εξοικονομώ κατ οίκον επιλέξτε «για το πρόγραμμα εξοικονομώ κατ οίκον».

Υποχρεωτικό πεδίο!

 • Αν έχετε κάτοψη του ακινήτου παρακαλούμε να την έχετε διαθέσιμη στο ραντεβού.
 • Επίσης θα χρειαστεί το E9 ή το συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή την γονική παροχή ή αποδοχή κληρονομιάς ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο που να φαίνονται τα στοιχεία του ιδιοκτήτη.

Πρέπει να εκδοθεί παράβολο αξίας 30€ από το taxisnet με κωδικό 8014.

Υποχρεωτικό πεδίο!

Υποχρεωτικό πεδίο!

Παρακαλούμε γράψτε και στην συνέχεια επιλέξτε την διεύθυνση σας!

Παρακαλούμε συμπληρώστε όλες τις υποχρεωτικές ερωτήσεις!

Αξιολογήσεις χρηστών

4.9/5
(95)

Ποιότητα 98.9%

Αξιοπιστία 100%

Τιμή 99.5%

Συνέπεια 100%

Συμπεριφορά 100%

Καθαριότητα 100%

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
03-03-2023

Πολύ ευγενικός κ εξυπηρετικος

Ιωαννα Χ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-03-2023

Ευστάθιος Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-03-2023

Σκυριανος Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
15-03-2023

Δημητρα Λ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-03-2023

Συνεπής και συνδυάζει την ταχύτητα με τη πλήρη και ορθή εκτέλεση.

Δημήτρης Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
20-03-2023

Ακριβής στο ραντεβού του. Ευγενικός και επαγγελματίας

Παναγιωτης Χ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
21-03-2023

Άψογη συνεργασία και ταχύτατη!!! Σχεδόν δεν ασχολήθηκα!! Μπράβο!

Ελευθερία Ζ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-03-2023

Ευθυμιος Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
20-03-2023

Άμεση εξυπηρέτηση και με συνέπεια. Μείναμε πολύ ευχαριστημένοι.

ΠΟΛΥΞΕΝΗ Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-02-2023

Νίκος .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-02-2023

Πολύ καλή συνεργασία.

Ευστράτιος .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
15-02-2023

Σπυρος Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
20-02-2023

Θέτις Ε.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-02-2023

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-01-2023

σοφια χ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-01-2023

Αψογη συνεργασία!

Αλεξανδρος Δ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
20-01-2023

Βαγγελης Ζ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
26-01-2023

Άριστος στην συνεννόηση και με συνέπεια στο ραντεβού μας. Επαγγελματίας.

Αναστασια Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-11-2022

ανθη ν.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-11-2022

. Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
27-10-2022

Γιωργος Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-10-2022

θεοδωρος π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
26-09-2022

Μαργαριτα Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
26-09-2022

Αμεσότητα στην επικοινωνία και την εργασία, επαγγελματισμός και λογική τιμή

Αννα Ζ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-09-2022

Χρυσούλα Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-09-2022

Παναγιωτα Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-09-2022

Χρειαστήκαμε τον κ. Ιωάννη Ανέστη για ένα ενεργειακό πιστοποιητικό. Ήταν ευγενέστατος, συνεπής και γρήγορος στη δουλειά του. Ευχαριστούμε πολύ

Ολγα Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-08-2022

Πολύ καλή εμπειρία, εξαιρετικός και συνεργάσημος τεχνικός

Θανασης Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
16-08-2022

Μαγδαληνή .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
21-08-2022

Κωνταντινος Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
26-08-2022

Άμεση ανταπόκριση από το τηλεφωνικό κέντρο. Ο κος Ανέστης ήταν συνεπής στο ραντεβού του με διάθεση να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις μου.

Ιωαννης Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
31-08-2022

Ολα εξαιρετικα!

Εμμανουηλ Ρ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-08-2022

Μαρια Ρ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
03-06-2022

Πολυ αξιολογος ανθρωπος κ σωστος επαγγελματιασολα τέλεια

Κατερινα Φ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-06-2022

Στέλιος Δ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
11-06-2022

Άριστη συνεργασία χωρίς πολλά λόγια.

αγγελικη μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-05-2022

Άμεση εξυπηρέτηση, πολύ φιλικός και εξυπηρετικός ο Γιάννης και πολύ καλές τιμές εννοείται!!! Θα τον ξανά χρειαστούμε άμεσα!! Ευχαριστούμε πολύ για την συνεργασία!!

αιμιλιος β.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
15-05-2022

ΧΑΡΙΛΑΟΣ Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
31-05-2022

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ξ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-04-2022

ΣΟΦΙΑ Β.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-04-2022

Κατερινα Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
11-04-2022

αναστασια γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
26-04-2022

Άψογος, επαγγελματίας, συνεπής. Γνωρίζει καλά το θέμα.

ΓΙΩΡΓΟΣ Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-03-2022

Είμαι απόλυτα ικανοποιημένος, για όλα, εξυπηρέτηση, αμεσότητα, και τιμή, και με πολύ ευχαρίστηση θα παρότρυνα και θα συνιστούσα και σε άλλους την εφαρμογή και τον Κο Ανέστη Ιωάννη.

Ιωαννης Β.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
25-03-2022

Συνεπής, στη συμφωνημενη τιμή και γρήγορη εξυπηρέτηση.

αριαννα μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-03-2022

Αξιοπιστία, Συμπεριφορα,Κυριος Συνεπεια απολυτα ικανοποιημενος απο τον συνεργατη σας κ.Ανεστη πολ.Μηχ.και Βεβαίως θα σας προτείνω και σε αλλους.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-03-2022

Εξαιρετικος !!!

Μαρία .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
11-03-2022

Ευτυχια Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-03-2022

Τον συστήνω ανεπιφύλακτα .Είναι εξαιρετικός και προπάντων επαγγελματίας.

Ομηρος Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
15-03-2022

Στέλνετε σε λάθος πρόσωπο τα μηνύματα σας. Σταματήστε να μου στέλνετε γιατί είστε ενοχλητικοί και θα σας βάλω καλή κριτική

Γιαννης Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
19-03-2022

Πολύ συνεπής συνεργάσιμος και πάνω από όλα άνθρωπος με κατανόηση .

Παναγιωτης .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
03-02-2022

Ευτυχια .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
03-02-2022

ΝΙΚΗΤΑΣ Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-02-2022

Αντώνης Ι.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
14-01-2022

βασιλικη ζ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
17-01-2022

Ευγενια .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
21-01-2022

Άμεση εξυπηρέτηση!!! Οργανωμένη επιχείρηση.

Πέτρος Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-01-2022

κωνσταντινος λ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
18-12-2021

Ιωάννα .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-12-2021

Έμεινα πολύ ικανοποιημένος από τον μηχανικό κ.Ανεστη.

Νίκος Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
27-12-2021

Αξιόπιστος και πολύ καθαρός και προσεκτικός στη ν εργασία του. Το ποσό που συμφωνήσαμε είναι 57 ευρώ, Η εταιρεία σας δεν μου είχε δώσει κάποια τιμή. Ευχαριστώ πολύ και χρόνια πολλά.

Δεμερουκα Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
28-11-2021

Συνεπής, ευγενής και επαγγελματίας. Ευχαριστώ πολύ!

Αλέξανδρος .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-11-2021

ΔΗΜΉΤΡΗΣ .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-11-2021

π π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
27-11-2021

Άψογη εξυπηρέτηση, άριστη συμπεριφορά, πραγματικά πάρα πολύ καλή δουλειά, τέλεια τιμή. Τον συστήνω ανεπιφύλακτα

Σωτήριος Χ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-10-2021

Νικος π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-10-2021

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Θ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
18-10-2021

Εκπληκτικός επαγγελματίας, πολύ ευγενικός και σωστός. Εξέδωσε το πιστοποιητικό πολύ γρήγορα και τον συστήνω ανεπιφύλακτα!

Σάββας Χ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-10-2021

μαρια γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
21-09-2021

Ήρθε ακριβώς στην ώρα του στο ραντεβού, ευγενικός και παρέδωσε το πιστοποιητικό στην ώρα που συμφωνήσαμε.

Βαγγελης .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-09-2021

λαζαρος δ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-09-2021

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Ν.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
10-08-2021

ΜΑΡΙΑΝΝΑ Ε.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-08-2021

Όλα καλά

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
31-07-2021

μαριλενα ..

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
16-06-2021

Γλυκύτατος κ εξυπηρετικός :)

PANAGIOTIS T.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-05-2021

Ο κύριος Ανέστης φάνηκε εξαιρετικός επαγγελματίας στην συνεργασία μας, τόσο κατά την διάρκεια της αυτοψίας στο διαμέρισμα όσο και στην σύνταξη του πιστοποιητικού. Αξιοσημείωτη είναι και η εξαιρετικά γρήγορη αποστολή του πιστοποιητικού μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Φιλικός και εξυπηρετικότατος, μου έλυσε κάθε απορία σχετική με το διαμέρισμα, το οποίο νοίκιαζα για πρώτη φορά... Τον συστήνω ανεπιφύλακτα!!!

Σονια Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
14-05-2021

Αψογος σε ολα

. κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
21-05-2021

ΦΑΝΗΣ Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
27-04-2021

Λόγω βροχής τη μέρα που ήρθε, φόρεσε ποδονάρια χειρουργείου στα παπούτσια πριν μπει στο διαμέρισμα για να μη μου λερώσει. Ακριβής στο ραντεβού, ευγενέστατος, και το ΠΕΑ στο email μου την επόμενη μέρα. Χρειάζεται να σας πω κάτι άλλο;

Γιάννης Ο.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
03-04-2021

Βασιλης Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
16-04-2021

Σαντιαγο Ν.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
29-03-2021

Η εξυπηρέτηση ήταν άψογη

Γρηγορης Ζ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-03-2021

με ένα τηλεφώνημα έγινε η δουλειά στον χρόνο που ήθελα

Γεώργιος Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
11-03-2021

Χρηστος Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
11-03-2021

τακης π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
21-03-2021

Αθηνά Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
21-03-2021

Μαριλενα Ψ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
28-02-2021

Ποιότητα αξιοπιστία πολύ καλή τιμή και συνέπεια στην ώρα Θα προτείνω και σε άλλους...

Λαψανης Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-02-2021

Άμεση και ποιοτική εξυπηρέτηση!

ΔΗΜΗΤΡΑ Ζ.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
20-03-2023

Πολύ καλή συνεργασία. Ευγενία και αποτελεσματικότητα.

Γιαννης Λ.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-11-2022

Θεοδωρος .

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-10-2021

ΣΑΡΡΗΣ Χ.

4.6/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
29-03-2023

κωστας σ.

4.6/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
14-10-2021

Ολα καλά. Στην ώρα του. Οπως συμφωνήθηκε...

Χριστίνα .

Εμφάνιση όλων

Έκανες κάποια εργασία;

Γράψε την αξιολόγηση σου!

Ποιότητα

Αξιοπιστία

Τιμή

Συνέπεια

Συμπεριφορά

Καθαριότητα

Καταχώρηση αξιολόγησης
Παρακαλώ περιμένετε...