Αναστάσιος Μαλλιαρός

Αναστάσιος Μαλλιαρός

Έδρα Κέντρο - Εξυπηρετούμε όλη την Αττική

Παρέχουμε υπηρεσίες μηχανικού με υπευθυνότητα και συνέπεια.

Υπηρεσίες

Για τη διαδικασία δήλωσης κτηματολογίου του ακινήτου σας θα πρέπει να μας αποστείλετε ηλεκτρονικά μέσω email τα εξής δικαιολογητικά: 

 1. Αντίγραφο Συμβολαίου ή Αποδοχή κληρονομιάς
 2. Αντίγραφο του πιστοποιητικού µεταγραφής / εγγραφής του τίτλου στο Υποθηκοφυλακείο
 3. Στοιχεία για τον εντοπισµό του ακινήτου ή τοπογραφικό με συντεταγμένες
 4. Αντίγραφο της αστυνοµικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του δικαιούχου
 5. Αντίγραφο εγγράφου που να αποδεικνύει τον ΑΦΜ (π.χ. απόσπασµα από εκκαθαριστικό σηµείωµα εφορίας, αποδεικτικό απόδοσης ΑΦΜ ή λογαριασµό ΔΕΗ).
 6. Κωδικούς Taxisnet
Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία και ώρα συνάντησης στο χώρο που πρόκειται να γίνει το ενεργειακό πιστοποιητικό.

Δικαιολογητικά για την έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού αποτελούν:

 • Κάτοψη
 • Τίτλος Ιδιοκτησίας (Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή Ε9 ή γονική παροχή)
 • Αριθμός Οικοδομικής Αδείας για κατοικίες χτισμένες μετά την 1/3/1983
 • Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου από την υπηρεσία taxisnet με κωδικό 8012 αξίας 5 € με τους κωδικούς του ιδιοκτήτη του ακινήτου
 • Πρόσβαση στο Λέβητα (Πετρελαίου ή Φυσικού αερίου) ή Φύλλο Ελέγχου

Στο ενεργειακό πιστοποιητικό αναφέρεται η ενεργειακή κλάση του ακινήτου, καθώς και προτάσεις του ενεργειακού επιθεωρητή για βελτίωση της υπάρχουσας κλάσης. Επίσης, σας στέλνουμε μέσω e-mail τους απαραίτητους κωδικούς, τον αύξοντα αριθμό και τον κλειδάριθμο που απαιτούνται για την καταχώρηση του μισθωτηρίου συμβολαίου στο taxisnet. Προαιρετικά μπορείτε να παραλάβετε το πιστοποιητικό ταχυδρομικώς ή μέσω courier, με δική σας επιβάρυνση. Αναλαμβάνουμε και την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών στην επαρχία εξ αποστάσεως με την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη κάτοψης και η λήψη φωτογραφιών του ακινήτου εσωτερικά, εξωτερικά και περιμετρικά.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης της κάτοψης υπάρχει επιπλέον χρέωση δέκα (10) ευρώ για τον σχεδιασμό σκαριφήματος. H προσφορά ισχύει για ακίνητα μέχρι τριάντα (30) τ.μ. Το ενεργειακό πιστοποιητικό δεν γίνεται να εκδοθεί για αυθαίρετο ακίνητο ή ακίνητο με αυθαιρεσίες. Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει χρέωση για τα οδοιπορικά του μηχανικού 10€.

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία και ώρα συνάντησης στο χώρο που πρόκειται να γίνει το ενεργειακό πιστοποιητικό.

Δικαιολογητικά για την έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού αποτελούν:

 • Κάτοψη
 • Τίτλος Ιδιοκτησίας (Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή Ε9 ή γονική παροχή)
 • Αριθμός Οικοδομικής Αδείας για κατοικίες χτισμένες μετά την 1/3/1983
 • Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου από την υπηρεσία taxisnet με κωδικό 8012 αξίας 5 € με τους κωδικούς του ιδιοκτήτη του ακινήτου
 • Πρόσβαση στο Λέβητα (Πετρελαίου ή Φυσικού αερίου) ή Φύλλο Ελέγχου

Στο ενεργειακό πιστοποιητικό αναφέρεται η ενεργειακή κλάση του ακινήτου, καθώς και προτάσεις του ενεργειακού επιθεωρητή για βελτίωση της υπάρχουσας κλάσης. Επίσης, σας στέλνουμε μέσω e-mail τους απαραίτητους κωδικούς, τον αύξοντα αριθμό και τον κλειδάριθμο που απαιτούνται για την καταχώρηση του μισθωτηρίου συμβολαίου στο taxisnet. Προαιρετικά μπορείτε να παραλάβετε το πιστοποιητικό ταχυδρομικώς ή μέσω courier, με δική σας επιβάρυνση. Αναλαμβάνουμε και την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών στην επαρχία εξ αποστάσεως με την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη κάτοψης και η λήψη φωτογραφιών του ακινήτου εσωτερικά, εξωτερικά και περιμετρικά.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης της κάτοψης υπάρχει επιπλέον χρέωση δέκα (10) ευρώ για τον σχεδιασμό σκαριφήματος. H προσφορά ισχύει για ακίνητα μέχρι εβδομήντα πέντε (75)τ.μ. τ.μ. Το ενεργειακό πιστοποιητικό δεν γίνεται να εκδοθεί για αυθαίρετο ακίνητο ή ακίνητο με αυθαιρεσίες. Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει χρέωση για τα οδοιπορικά του μηχανικού 10€.

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία και ώρα συνάντησης στο χώρο που πρόκειται να γίνει το ενεργειακό πιστοποιητικό.

Δικαιολογητικά για την έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού αποτελούν:

 • Κάτοψη
 • Τίτλος Ιδιοκτησίας (Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή Ε9 ή γονικη παροχή)
 • Αριθμός Οικοδομικής Αδείας για κατοικίες χτισμένες μετά την 1/3/1983
 • Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου από την υπηρεσία taxisnet με κωδικό 8012 αξίας 5 € με τους κωδικούς του ιδιοκτήτη του ακινήτου
 • Πρόσβαση στο Λέβητα (Πετρελαίου ή Φυσικού αερίου) ή Φύλλο Ελέγχου

Στο ενεργειακό πιστοποιητικό αναφέρεται η ενεργειακή κλάση του ακινήτου, καθώς και προτάσεις του ενεργειακού επιθεωρητή για βελτίωση της υπάρχουσας κλάσης. Επίσης, σας στέλνουμε μέσω e-mail τους απαραίτητους κωδικούς, τον αύξοντα αριθμό και τον κλειδάριθμο που απαιτούνται για την καταχώρηση του μισθωτηρίου συμβολαίου στο taxisnet. Προαιρετικά μπορείτε να παραλάβετε το πιστοποιητικό ταχυδρομικώς ή μέσω courier, με δική σας επιβάρυνση. Αναλαμβάνουμε και την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών στην επαρχία εξ αποστάσεως με την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη κάτοψης και η λήψη φωτογραφιών του ακινήτου εσωτερικά, εξωτερικά και περιμετρικά.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης της κάτοψης υπάρχει επιπλέον χρέωση δέκα (10) ευρώ για τον σχεδιασμό σκαριφήματος. H προσφορά ισχύει για ακίνητα μέχρι εκατό (100) τ.μ. Το ενεργειακό πιστοποιητικό δεν γίνεται να εκδοθεί για αυθαίρετο ακίνητο ή ακίνητο με αυθαιρεσίες. Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει χρέωση για τα οδοιπορικά του μηχανικού 10€.

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία και ώρα συνάντησης στο χώρο που πρόκειται να γίνει το ενεργειακό πιστοποιητικό.

Δικαιολογητικά για την έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού αποτελούν:

 • Κάτοψη
 • Τίτλος Ιδιοκτησίας (Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή Ε9 ή γονική παροχή)
 • Αριθμός Οικοδομικής Αδείας για κατοικίες χτισμένες μετά την 1/3/1983
 • Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου από την υπηρεσία taxisnet με κωδικό 8012 αξίας 5 € με τους κωδικούς του ιδιοκτήτη του ακινήτου
 • Πρόσβαση στο Λέβητα (Πετρελαίου ή Φυσικού αερίου) ή Φύλλο Ελέγχου

Στο ενεργειακό πιστοποιητικό αναφέρεται η ενεργειακή κλάση του ακινήτου, καθώς και προτάσεις του ενεργειακού επιθεωρητή για βελτίωση της υπάρχουσας κλάσης. Επίσης, σας στέλνουμε μέσω e-mail τους απαραίτητους κωδικούς, τον αύξοντα αριθμό και τον κλειδάριθμο που απαιτούνται για την καταχώρηση του μισθωτηρίου συμβολαίου στο taxisnet. Προαιρετικά μπορείτε να παραλάβετε το πιστοποιητικό ταχυδρομικώς ή μέσω courier, με δική σας επιβάρυνση. Αναλαμβάνουμε και την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών στην επαρχία εξ αποστάσεως με την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη κάτοψης και η λήψη φωτογραφιών του ακινήτου εσωτερικά, εξωτερικά και περιμετρικά.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης της κάτοψης υπάρχει επιπλέον χρέωση δεκαπέντε (15) ευρώ για τον σχεδιασμό σκαριφήματος. H προσφορά ισχύει για ακίνητα μέχρι εκατόν πενήντα (150) τ.μ. Το ενεργειακό πιστοποιητικό δεν γίνεται να εκδοθεί για αυθαίρετο ακίνητο ή ακίνητο με αυθαιρεσίες. Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει χρέωση για τα οδοιπορικά του μηχανικού 10€.

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία και ώρα συνάντησης στο χώρο που πρόκειται να γίνει η εργασία και για την οποία απαιτείται οικοδομική άδεια μικρής κλίμακας.

Τα δικαιολογητικά για την έκδοση της οικοδομικής άδειας μικρής κλίμακας είναι:

 • Tο διάγραμμα και το φύλλο από το κτηματολόγιο
 • Η οικοδομική άδεια
 • Το συμβόλαιο ιδιοκτησίας
 • Τα αρχιτεκτονικά σχέδια (όψεις, κατόψεις, τομές)
 • Τυχούσες νομιμοποιητικές πράξεις αυθαιρεσιών

Σε περίπτωση που ο μηχανικός χρειαστεί να ανατρέξει στην πολεοδομία για την εύρεση των προαναφερθέντων εγγραφών, υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση πενήντα (50) ευρώ.

Αν τα έγγραφα δεν υπάρχουν και πρέπει να σχεδιαστούν από την αρχή τα κόστη ανέρχονται σε 1.5€ / τ.μ για το σχεδιασμό της κάτοψης, σε 1€ / τ.μ για το σχεδιασμό της όψης, 1€ / τ.μ για το σχεδιασμό της τομής.

Σε περίπτωση που η έκδοση οικοδομικής άδειας μικρής κλίμακας δεν προχωρήσει, το κόστος για την αυτοψία ανέρχεται στα πενήντα (50) ευρώ. Η προσφορά περιλαμβάνει αποκλειστικά την αμοιβή του μηχανικού και δεν συμπεριλαμβάνονται πιθανά παράβολα.

Την αμοιβή του μηχανικού για την έκδοση της ηλεκτρονικής ταυτότητας και επίσκεψη στην πολεοδομία εάν χρειαστεί. Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται το παράβολο και τα αντίγραφα των σχεδίων που μπορεί να χρειαστεί να εκτυπωθούν από την πολεοδομία.

H Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου αποτελεί απαραίτητο συνοδευτικό έγγραφο από 1/4/2022 για κάθε αγοραπωλησία από δω και στο εξής. Στόχος με την ηλεκτρονική ταυτότητα του κτιρίου είναι η επίσπευση των διαδικασιών πώλησης των ακινήτων καθώς και η δημιουργία μιας Ηλεκτρονικής Πολεοδομίας ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία των μεταβιβάσεων όσον αφορά το χρόνο διεκπεραίωση τους.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά για την έκδοση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας

 1.  Τοπογραφικό Διάγραμμα, Διάγραμμα Κάλυψης, Ξυλότυπος καθώς και στέλεχος Άδειας (Εγκεκριμένα από Πολεοδομία)
 2. Πίνακας κατανομής χιλιοστών που προσαρτήθηκε στην πράξη σύστασης
 3. Κτηματολόγικο απόσπασμα για κάθε ένα από τους ιδιοκτήτες της οριζόντιας ιδιοκτησίας
 4. Οποιαδήποτε τακτοποίηση έχει γίνει στο ακίνητο καθώς και τα έγγραφα που προσαρτώνται σε αυτή.
 5. Μελέτες που συνοδεύουν τα παραπάνω σχέδια (προαιρετικά σε συνεννόηση με το μηχανικό)

Διαδικασία έκδοσης:

 • Εφόσον υπάρχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά ο μηχανικός κάνει αυτοψία στο χώρο. Αν η υφιστάμενη κατάσταση είναι σύμφωνη με τα σχέδια της πολεοδομίας ή τυχόν τακτοποιήσεων ο μηχανικός συλλέγει στα στοιχεία και προβαίνει σε έκδοση Ηλ. ταυτότητας κτιρίου.
 • Αν υπάρχουν διαφορές όσον αφορά την υφιστάμενη κατάσταση και τα σχέδια της Πολεοδομίας (και εμπίπτουν σε μία από τις περιπτώσεις αυθαιρεσιών) ο μηχανικός πρέπει πρώτα να προβεί σε τακτοποίηση και έπειτα στην έκδοση της Ηλ. Ταυτότητας.
 •  Αν υπάρχουν διαφορές όσον αφορά μόνο την εσωτερική διαρρύθμιση ο μηχανικός είναι υποχρεωμένος να αναρτήσει νέα κάτοψη χωρίς να γίνει τακτοποίηση.

Σε περίπτωση που τα παραπάνω δικαιολογητικά δεν βρεθούν απαιτείται ο εκ νέου σχεδιασμός τους.

 • Το κόστος για τον σχεδιασμό του τοπογραφικού διαγράμματος κάλυψης ανέρχεται στα 360€+φπα.

Την αμοιβή του μηχανικού για την έκδοση της ηλεκτρονικής ταυτότητας και επίσκεψη στην πολεοδομία εαν χρειαστεί. Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται το παράβολο και τα αντίγραφα των σχεδίων που μπορεί να χρειαστεί να εκτυπωθούν απο την πολεοδομία.

H Ηλεκτρονική Ταυτότητα Ακινήτου αποτελεί απαραίτητο συνοδευτικό έγγραφο από 1/4/2022 για κάθε αγοραπωλησία από δω και στο εξής. Στόχος με την ηλεκτρονική ταυτότητα του κτιρίου είναι η επίσπευση των διαδικασιών πώλησης των ακινήτων καθώς και η δημιουργία μιας Ηλεκτρονικής Πολεοδομίας ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία των μεταβιβάσεων όσον αφορά το χρόνο διεκπεραίωση τους.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά για την έκδοση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Ακινήτου

 1. Τοπογραφικό Διάγραμμα
 2. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας
 3. Κτηματολόγικο απόσπασμα 

Διαδικασία έκδοσης:

 • Εφόσον υπάρχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά ο μηχανικός κάνει αυτοψία στο χώρο. Αν η υφιστάμενη κατάσταση είναι σύμφωνη με τα σχέδια της πολεοδομίας ή τυχόν τακτοποιήσεων ο μηχανικός συλλέγει στα στοιχεία και προβαίνει σε έκδοση Ηλ. ταυτότητας κτιρίου.
 • Αν υπάρχουν διαφορές όσον αφορά την υφιστάμενη κατάσταση και τα σχέδια της Πολεοδομίας (και εμπίπτουν σε μία από τις περιπτώσεις αυθαιρεσιών) ο μηχανικός πρέπει πρώτα να προβεί σε τακτοποίηση και έπειτα στην έκδοση της Ηλ. Ταυτότητας.
 •  Αν υπάρχουν διαφορές όσον αφορά μόνο την εσωτερική διαρρύθμιση ο μηχανικός είναι υποχρεωμένος να αναρτήσει νέα κάτοψη χωρίς να γίνει τακτοποίηση.

Σε περίπτωση που υπάρχει τοπογραφικό, απαιτείται ο εκ νέου σχεδιασμός του.

 • Το κόστος για τον σχεδιασμό του τοπογραφικού διαγράμματος κάλυψης ανέρχεται στα 300€, εφ όσον το αγροτεμάχιο δεν ξεπερνάει το μισό στρέμμα.

Κατόπιν της τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία κι ώρα για να γίνει η αυτοψία για τις μετρήσεις του τοπογραφικού διαγράμματος. Η προσφορά περιλαμβάνει την αμοιβή του μηχανικού και την έκδοση του τοπογραφικού.

Οι μετρήσεις γίνονται με gps ή γεωδαιτικούς σταθμούς,οι οποίοι χρησιμοποιούνται σε εκτάσεις με εμπόδια ή όταν δεν δημιουργούνται σκιές. Στην περίπτωση αυτή υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση + 20 € + φπα. Όταν προορίζεται για χρήση σε δημόσια υπηρεσία πχ πολεοδομία υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση + 30 € + φπα.

Η τιμή αφορά όλες τις μελέτες και όχι τις γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Τοπογραφικό διάγραμμα απαιτείται στις παρακάτω περιπτώσεις:
 1. Συμβολαιογραφικές πράξεις
 2. Έκδοση οικοδομικών αδειών
 3. Τακτοποίηση αυθαιρέτων
 4. Πράξη χαρακτηρισμού Δασαρχείου
 5. Πράξεις εφαρμογής και διορθωτική πράξη εφαρμογής
 6. Ενστάσεις κτηματολογίου
 7. Αδειοδότηση Φωτοβολταϊκών και Αιολικών πάρκων
 8. Καθορισμό γραμμών αιγιαλού και παραλίας
 9. Πράξη αναλογισμού
 10. Προσκύρωση

Κατόπιν της τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία κι ώρα για να γίνει η αυτοψία για τις μετρήσεις του τοπογραφικού διαγράμματος. Η προσφορά περιλαμβάνει την αμοιβή του μηχανικού και την έκδοση του τοπογραφικού.

Οι μετρήσεις γίνονται με gps ή γεωδαιτικούς σταθμούς, οι οποίοι χρησιμοποιούνται σε εκτάσεις με εμπόδια ή όταν δεν δημιουργούνται σκιές. Στην περίπτωση αυτή υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση + 20 € + φπα. Όταν προορίζεται για χρήση σε δημόσια υπηρεσία πχ πολεοδομία υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση + 30 € + φπα.

Η τιμή αφορά όλες τις μελέτες και όχι τις γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Τοπογραφικό διάγραμμα απαιτείται στις παρακάτω περιπτώσεις:
 1. Συμβολαιογραφικές πράξεις
 2. Έκδοση οικοδομικών αδειών
 3. Τακτοποίηση αυθαιρέτων
 4. Πράξη χαρακτηρισμού Δασαρχείου
 5. Πράξεις εφαρμογής και διορθωτική πράξη εφαρμογής
 6. Ενστάσεις κτηματολογίου
 7. Αδειοδότηση Φωτοβολταϊκών και Αιολικών πάρκων
 8. Καθορισμό γραμμών αιγιαλού και παραλίας
 9. Πράξη αναλογισμού
 10. Προσκύρωση

Την αμοιβή του μηχανικού για την έκδοση της ηλεκτρονικής ταυτότητας και επίσκεψη στην πολεοδομία εάν χρειαστεί. Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται το παράβολο και τα αντίγραφα των σχεδίων που μπορεί να χρειαστεί να εκτυπωθούν από την πολεοδομία.

H Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου αποτελεί απαραίτητο συνοδευτικό έγγραφο από 1/4/2022 για κάθε αγοραπωλησία από δω και στο εξής. Στόχος με την ηλεκτρονική ταυτότητα του κτιρίου είναι η επίσπευση των διαδικασιών πώλησης των ακινήτων καθώς και η δημιουργία μιας Ηλεκτρονικής Πολεοδομίας ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία των μεταβιβάσεων όσον αφορά το χρόνο διεκπεραίωση τους.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά για την έκδοση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας

 1.  Τοπογραφικό Διάγραμμα, Διάγραμμα Κάλυψης, Ξυλότυπος καθώς και στέλεχος Άδειας (Εγκεκριμένα από Πολεοδομία)
 2. Πίνακας κατανομής χιλιοστών που προσαρτήθηκε στην πράξη σύστασης
 3. Κτηματολόγικο απόσπασμα για κάθε ένα από τους ιδιοκτήτες της οριζόντιας ιδιοκτησίας
 4. Οποιαδήποτε τακτοποίηση έχει γίνει στο ακίνητο καθώς και τα έγγραφα που προσαρτώνται σε αυτή.
 5. Μελέτες που συνοδεύουν τα παραπάνω σχέδια (προαιρετικά σε συνεννόηση με το μηχανικό)

Διαδικασία έκδοσης:

 • Εφόσον υπάρχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά ο μηχανικός κάνει αυτοψία στο χώρο. Αν η υφιστάμενη κατάσταση είναι σύμφωνη με τα σχέδια της πολεοδομίας ή τυχόν τακτοποιήσεων ο μηχανικός συλλέγει στα στοιχεία και προβαίνει σε έκδοση Ηλ. ταυτότητας κτιρίου.
 • Αν υπάρχουν διαφορές όσον αφορά την υφιστάμενη κατάσταση και τα σχέδια της Πολεοδομίας (και εμπίπτουν σε μία από τις περιπτώσεις αυθαιρεσιών) ο μηχανικός πρέπει πρώτα να προβεί σε τακτοποίηση και έπειτα στην έκδοση της Ηλ. Ταυτότητας.
 •  Αν υπάρχουν διαφορές όσον αφορά μόνο την εσωτερική διαρρύθμιση ο μηχανικός είναι υποχρεωμένος να αναρτήσει νέα κάτοψη χωρίς να γίνει τακτοποίηση.

Σε περίπτωση που τα παραπάνω δικαιολογητικά δεν βρεθούν απαιτείται ο εκ νέου σχεδιασμός τους.

 • Το κόστος για τον σχεδιασμό του τοπογραφικού διαγράμματος κάλυψης ανέρχεται στα 300€, εφ όσον το αγροτεμάχιο δεν ξεπερνάει το μισό στρέμμα.

Κατόπιν της τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία κι ώρα για να γίνει η αυτοψία για τις μετρήσεις του τοπογραφικού διαγράμματος. Η προσφορά περιλαμβάνει την αμοιβή του μηχανικού και την έκδοση του τοπογραφικού.

Οι μετρήσεις γίνονται με gps ή γεωδαιτικούς σταθμούς, οι οποίοι χρησιμοποιούνται σε εκτάσεις με εμπόδια ή όταν δεν δημιουργούνται σκιές. Στην περίπτωση αυτή υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση + 20 € + φπα. Όταν προορίζεται για χρήση σε δημόσια υπηρεσία π.χ πολεοδομία υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση + 30 € + φπα.

Η τιμή αφορά όλες τις μελέτες και όχι τις γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Τοπογραφικό διάγραμμα απαιτείται στις παρακάτω περιπτώσεις:

 1. Συμβολαιογραφικές πράξεις
 2. Έκδοση οικοδομικών αδειών
 3. Τακτοποίηση αυθαιρέτων
 4. Πράξη χαρακτηρισμού Δασαρχείου
 5. Πράξεις εφαρμογής και διορθωτική πράξη εφαρμογής
 6. Ενστάσεις κτηματολογίου
 7. Αδειοδότηση Φωτοβολταϊκών και Αιολικών πάρκων
 8. Καθορισμό γραμμών αιγιαλού και παραλίας
 9. Πράξη αναλογισμού
 10. Προσκύρωση

Την αμοιβή του μηχανικού για την έκδοση της ηλεκτρονικής ταυτότητας και επίσκεψη στην πολεοδομία εαν χρειαστεί.Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται το παράβολο και τα αντίγραφα των σχεδίων που μπορεί να χρειαστεί να εκτυπωθούν απο την πολεοδομία.

H Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου αποτελεί απαραίτητο συνοδευτικό έγγραφο από 1/4/2022 για κάθε αγοραπωλησία από δω και στο εξής. Στόχος με την ηλεκτρονική ταυτότητα του κτιρίου είναι η επίσπευση των διαδικασιών πώλησης των ακινήτων καθώς και η δημιουργία μιας Ηλεκτρονικής Πολεοδομίας ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία των μεταβιβάσεων όσον αφορά το χρόνο διεκπεραίωση τους.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά για την έκδοση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας

 1. Τοπογραφικό Διάγραμμα, Διάγραμμα Κάλυψης, Ξυλότυπος καθώς και στέλεχος Άδειας (Εγκεκριμένα από Πολεοδομία)
 2. Πίνακας κατανομής χιλιοστών που προσαρτήθηκε στην πράξη σύστασης
 3. Κτηματολόγικο απόσπασμα για κάθε ένα από τους ιδιοκτήτες της οριζόντιας ιδιοκτησίας
 4. Οποιαδήποτε τακτοποίηση έχει γίνει στο ακίνητο καθώς και τα έγγραφα που προσαρτώνται σε αυτή.
 5. Μελέτες που συνοδεύουν τα παραπάνω σχέδια (προαιρετικά σε συνεννόηση με το μηχανικό)

Διαδικασία έκδοσης:

 • Εφόσον υπάρχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά ο μηχανικός κάνει αυτοψία στο χώρο. Αν η υφιστάμενη κατάσταση είναι σύμφωνη με τα σχέδια της πολεοδομίας ή τυχόν τακτοποιήσεων ο μηχανικός συλλέγει στα στοιχεία και προβαίνει σε έκδοση Ηλ. ταυτότητας κτιρίου.
 • Αν υπάρχουν διαφορές όσον αφορά την υφιστάμενη κατάσταση και τα σχέδια της Πολεοδομίας (και εμπίπτουν σε μία από τις περιπτώσεις αυθαιρεσιών) ο μηχανικός πρέπει πρώτα να προβεί σε τακτοποίηση και έπειτα στην έκδοση της Ηλ. Ταυτότητας.
 •  Αν υπάρχουν διαφορές όσον αφορά μόνο την εσωτερική διαρρύθμιση ο μηχανικός είναι υποχρεωμένος να αναρτήσει νέα κάτοψη χωρίς να γίνει τακτοποίηση.

Σε περίπτωση που τα παραπάνω δικαιολογητικά δεν βρεθούν απαιτείται ο εκ νέου σχεδιασμός τους.

 • Το κόστος για τον σχεδιασμό του τοπογραφικού διαγράμματος κάλυψης ανέρχεται στα 300€, εφ όσον το αγροτεμάχιο δεν ξεπερνάει το μισό στρέμμα.

Κατόπιν της τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία κι ώρα για να γίνει η αυτοψία για τις μετρήσεις του τοπογραφικού διαγράμματος. Η προσφορά περιλαμβάνει την αμοιβή του μηχανικού και την έκδοση του τοπογραφικού.

Οι μετρήσεις γίνονται με gps ή γεωδατικούς σταθμούς, οι οποίοι χρησιμοποιούνται σε εκτάσεις με εμπόδια ή όταν δεν δημιουργούνται σκιές. Στην περίπτωση αυτή υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση + 20 € + φπα. Όταν προορίζεται για χρήση σε δημόσια υπηρεσία π.χ πολεοδομία υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση + 30 € + φπα.

Η τιμή αφορά όλες τις μελέτες και όχι τις γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Τοπογραφικό διάγραμμα απαιτείται στις παρακάτω περιπτώσεις:

 1. Συμβολαιογραφικές πράξεις
 2. Έκδοση οικοδομικών αδειών
 3. Πράξη χαρακτηρισμού Δασαρχείου
 4. Πράξεις εφαρμογής και διορθωτική πράξη εφαρμογής
 5. Ενστάσεις κτηματολογίου
 6. Αδειοδότηση Φωτοβολταϊκών και Αιολικών πάρκων
 7. Καθορισμό γραμμών αιγιαλού και παραλίας
 8. Πράξη αναλογισμού
 9. Προσκύρωση

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία και ώρα συνάντησης στο χώρο που πρόκειται να γίνει το ενεργειακό πιστοποιητικό.

Δικαιολογητικά για την έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού αποτελούν:

 • Κάτοψη
 • Τίτλος Ιδιοκτησίας (Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή Ε9 ή γονική παροχή)
 • Αριθμός Οικοδομικής Αδείας για κατοικίες χτισμένες μετά την 1/3/1983
 • Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου από την υπηρεσία taxisnet με κωδικό 8014 αξίας 30 € με τους κωδικούς του ιδιοκτήτη του ακινήτου.
 • Πρόσβαση στο Λέβητα (Πετρελαίου ή Φυσικού αερίου) ή Φύλλο Ελέγχου

Στο ενεργειακό πιστοποιητικό αναφέρεται η ενεργειακή κλάση του ακινήτου, καθώς και προτάσεις του ενεργειακού επιθεωρητή για βελτίωση της υπάρχουσας κλάσης. Επίσης, σας στέλνουμε μέσω e-mail τους απαραίτητους κωδικούς, τον αύξοντα αριθμό και τον κλειδάριθμο που απαιτούνται για την καταχώρηση του μισθωτηρίου συμβολαίου στο taxisnet. Προαιρετικά μπορείτε να παραλάβετε το πιστοποιητικό ταχυδρομικώς ή μέσω courier, με δική σας επιβάρυνση. Αναλαμβάνουμε και την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών στην επαρχία εξ αποστάσεως με την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη κάτοψης και η λήψη φωτογραφιών του ακινήτου εσωτερικά, εξωτερικά και περιμετρικά.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης της κάτοψης υπάρχει επιπλέον χρέωση 0,10€ / τ.μ για τον σχεδιασμό σκαριφήματος. H προσφορά ισχύει για ακίνητα άνω των χιλίων (1000) τ.μ. Το ενεργειακό πιστοποιητικό δεν γίνεται να εκδοθεί για αυθαίρετο ακίνητο ή ακίνητο με αυθαιρεσίες. Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει χρέωση για τα οδοιπορικά του μηχανικού 10€.

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία και ώρα συνάντησης στο χώρο που πρόκειται να γίνει η εργασία και για την οποία απαιτείται άδεια κατεδάφισης.

Τα δικαιολογητικά για την έκδοση της οικοδομικής άδεια κατεδάφισης είναι:

 • Tο διάγραμμα και το φύλλο από το κτηματολόγιο
 • Η οικοδομική άδεια
 • Το συμβόλαιο ιδιοκτησίας
 • Τα αρχιτεκτονικά σχέδια (όψεις, κατόψεις, τομές)
 • Τυχούσες νομιμοποιητικές πράξεις αυθαιρεσιών
 • Τοπογραφικό Σχέδιο με συνταγμένες 

Σε περίπτωση που ο μηχανικός χρειαστεί να ανατρέξει στην πολεοδομία για την εύρεση των προαναφερθέντων εγγραφών, υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση πενήντα (50) ευρώ.

Αν τα έγγραφα δεν υπάρχουν και πρέπει να σχεδιαστούν από την αρχή τα κόστη ανέρχονται σε 1.5€ / τ.μ για το σχεδιασμό της κάτοψης, σε 1€ / τ.μ για το σχεδιασμό της όψης, 1€ / τ.μ για το σχεδιασμό της τομής. Το κόστος για τον σχεδιασμό του τοπογραφικού διαγράμματος κάλυψης ανέρχεται στα 250€, εφόσον το αγροτεμάχιο δεν ξεπερνάει το μισό στρέμμα.

Σε περίπτωση που η έκδοση οικοδομικής άδειας μικρής κλίμακας δεν προχωρήσει, το κόστος για την αυτοψία ανέρχεται στα πενήντα (50) ευρώ. Η προσφορά περιλαμβάνει αποκλειστικά την αμοιβή του μηχανικού και δεν συμπεριλαμβάνονται πιθανά παράβολα.

Εμφάνιση όλων...

Ωράριο Λειτουργίας

 • Δευτέρα: 9:00-21:30
 • Τρίτη: 9:00-21:30
 • Τετάρτη: 9:00-21:30
 • Πέμπτη: 9:00-21:30
 • Παρασκευή: 9:00-21:30
 • Σάββατο: 9:00-17:30
 • Κυριακή: 9:00-17:30

Τηλεφωνήστε καθημερινά ή κλείστε online όλο το 24ώρο.

Αναστάσιος Μαλλιαρός

Αναστάσιος Μαλλιαρός

Έδρα Κέντρο - Εξυπηρετούμε όλη την Αττική

Κάλεσε για την συγκεκριμένη προσφορά

Ενημέρωσε ότι τους καλείς για την προσφορά του MyConstructor.gr

Παρέχουμε υπηρεσίες μηχανικού με υπευθυνότητα και συνέπεια.

Κάλεσε για την συγκεκριμένη προσφορά

Ενημέρωσε ότι τους καλείς για την προσφορά του MyConstructor.gr

Κλείσε Τώρα -10%

Υπολόγισε την τελική τιμή και κέρδισε έως και -10% έκπτωση!

Επίλεξε εργασία

Για ενοικίαση επιλέξτε πόσα τ.μ. είναι το ακίνητο σας.
Για το εξοικονομώ κατ οίκον επιλέξτε «για το πρόγραμμα εξοικονομώ κατ οίκον».

Υποχρεωτικό πεδίο!

 • Αν έχετε κάτοψη του ακινήτου παρακαλούμε να την έχετε διαθέσιμη στο ραντεβού.
 • Επίσης θα χρειαστεί το E9 ή το συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή την γονική παροχή ή αποδοχή κληρονομιάς ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο που να φαίνονται τα στοιχεία του ιδιοκτήτη.

Πρέπει να εκδοθεί παράβολο αξίας 10€ από το taxisnet με κωδικό 8013.

Υποχρεωτικό πεδίο!

Υποχρεωτικό πεδίο!

Παρακαλούμε γράψτε και στην συνέχεια επιλέξτε την διεύθυνση σας!

Παρακαλούμε συμπληρώστε όλες τις υποχρεωτικές ερωτήσεις!

Αξιολογήσεις χρηστών

4.9/5
(53)

Ποιότητα 99.6%

Αξιοπιστία 100%

Τιμή 100%

Συνέπεια 97.7%

Συμπεριφορά 100%

Καθαριότητα 100%

4.6/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
10-10-2022

Ήταν άψογος...

Ευστρατιος Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-10-2022

Πολύ ευγενική κ γρήγορη εξυπηρέτηση!

Νατάσα .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
14-09-2022

14 Σεπτεμβρίου επικοινώνησα, 17 Σεπ. έγινε η επίσκεψη - μέτρηση , 26 Σεπτεμβρίου πήρα τα έγγραφα στα χέρια μου. Άψογος επαγγελματίας! Τιμές λογικότατες! Όχι ότι να ναι...., Τον έχω συστήσει ήδη και αλλού. Σας ευχαριστώ κύριε Μαλλιαρέ, θα τα ξαναπούμε...

αναστασιος ι.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
31-08-2022

Δημητριος Β.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
29-07-2022

Επαγγελματίες σοβαροι

Δημητρης Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
10-06-2022

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Κ.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-05-2022

Θεοδωρος Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
27-04-2022

Άψογος επαγγελματίας τον συστήνω ανεπιφύλακτα

Νικολαος .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
18-04-2022

Επαγγελματισμος και άμεση εξυπηρέτηση

Μαρινα Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
30-03-2022

Όπως τόσοι άλλοι , το σκηνικό ήταν το ίδιο. Η συμβολαιογράφος να περιμένει και εγώ να μην ξέρω που να απευθυνθώ, μια και στον χώρο των κατασκευών είχα πικρή εμπειρία για τις καθυστερήσεις και το ανακόλουθο των λεγόμενων. Τελικά συνεργάστηκα με τον κ. Μαλλιαρό και αποκόμισα ΑΡΙΣΤΕΣ εντυπώσεις. Και αυτό γιατί πέρα από την άρτια επιστημονική κατάρτιση, συνάντησα σε αυτόν ΣΥΝΕΠΕΙΑ, ΤΑΧΥΤΗΤΑ και ΕΥΓΕΝΕΙΑ. Τηλεφωνηθήκαμε, δώσαμε σύντομα ένα ραντεβού, στο οποίο ήταν 10¨ πριν από μένα στο χώρο, έκανε τις μετρήσεις και άμεσα, σε χρόνο που δεν το περίμενα, μου τηλεφώνησε να συναντηθούμε και μου παρέδωσε όλη την εργασία και σε ηλεκτρονική μορφή. Ειλικρινά τη χάρηκα αυτή τη συνεργασία και τον συστήνω ανεπιφύλακτα.

μιραντα κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-04-2022

Συνεπής και άψογος.

ντινα μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
20-01-2022

Ο Κύριος Μαλλιαρός είναι εξαιρετικός επαγγελματίας, εξυπηρετικότατος, ευγενικός και ανταποκρίθηκε άψογα στις δυσκολίες που προέκυψαν. Τον ευχαριστώ και τον συστήνω ανεπιφύλακτα.

βασιλης ν.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-04-2022

Πολυ ευγενικος και εξυπηρετικος .

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-03-2022

Άψογος

ΦΩΤΙΟΣ Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
21-03-2022

Πολυ καλο γραφειο. Με εξυπηρετησαν πολυ γρηγορα.

Σταυρος .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
17-02-2022

Αριστοτελης Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-11-2021

Ο Κύριος Αναστάσιος Μαλλιαρός είναι ένας Αξιόπιστος Άριστος γνώστης συνεπής θα τον συστήσω αναμβιφολα σε όποιον χρειάζεται τοπογραφικο

. π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
14-11-2021

Εξαιρετικός επαγγελματίας. Άμεσος, ευγενικός, καταρτισμένος, συνεπής!!!

Χρήστος Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
26-10-2021

Τυπικός και ευγενικός ο κύριος Μαλλιαρός. Συνεπής στα ραντεβού του και αξιόπιστος στους χρόνους παράδοσης της δουλειάς του. Πολύ θετικές οι εντυπώσεις από τη συνεργασία μαζί του. Θα τον προτιμήσουμε και την επόμενη φορά που θα χρειαστούμε μηχανικό.

γιωργος κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-11-2021

Αναστασία Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
31-10-2021

Αυγουστης Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
30-10-2021

Αποστολος Ρ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-09-2021

ολα τελεια και ο κυριος μαλλιαρης πολυ καλο στην δουλεια του

Βασίλης .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
30-07-2021

Εγινε η δουλειά με επαγγελματισμο χωρις κανενα προβλημα. Συνιστάται!

Βαλαβανιδης Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-09-2021

Ηλίας Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
29-07-2021

ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΗΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΜΑΛΛΙΑΡΟ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟ ΑΓΡΟΝΟΜΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΟΥ ΕΜΠ. ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΜΟΥ ΕΚΔΟΣΕΙ ΕΝΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΕΝΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ. ΕΧΩ ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΩ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΚΥΡΙΟ ΜΑΛΛΙΑΡΟ. ΚΑΤΑΡΧΑΣ ΕΚΛΕΙΣΕ ΑΜΕΣΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΞΩ ΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΚΑΙ ΤΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟ ΕΚΔΟΣΕ ΣΕ 1 ΠΕΡΙΠΟΥ ΕΒΔΟΜΆΔΑ. ΟΤΑΝ ΤΟΝ ΚΑΛΟΥΣΑ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΗΤΑΝ ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΚΑΙ ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΟΥ ΑΦΙΕΡΩΝΕ ΧΡΟΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ ΣΕ ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΙΕΣ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ. ΠΗΡΑ ΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΣΤΟ MYCONSTRUCTOR ΣΕ 2 ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ E-KTIMATOLOGIO ΚΑΙ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΕ HARD COPY ΣΕ ΦΑΚΕΛΛΟ. ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ, ΕΙΝΑΙ ΑΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΣΤΗ ΔΟΥΛΕΙΆ ΤΟΥ, ΣΕΒΕΤΑΙ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΟΣ, ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ, ΕΙΛΙΚΡΙΝΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΛΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΑΚΕΡΑΙΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ. ΤΟΝ ΣΥΣΤΗΝΩ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ ΚΑΙ ΘΑ ΧΑΡΩ ΠΟΛΥ ΝΑ ΞΑΝΑΣΥΝΕΡΓΑΣΤΩ ΜΑΖΙ ΤΟΥ. ΧΑΙΡΟΜΑΙ ΠΟΥ ΒΡΗΚΑ ΕΝΑΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΚΑΙ ΕΥΧΟΜΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΕΤΣΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΠΟΡΕΊΑ.

. κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-07-2021

Ιωάννης Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-07-2021

Γιωργος Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
18-05-2021

Επαγγελματισμός, ευγένεια, συνέπεια σε πολύ καλή τιμή. Συγχαρητήρια!

Μαυρου Ε.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-07-2021

Εξαιρετική συνεργασία !

Φώτης Β.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-05-2021

Γιάννης Ρ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
30-04-2021

Νάσια Λ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-04-2021

Δημοσθένης Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
26-03-2021

Εξαιρετική η συνεργασία με τον κύριο Μαλλιαρό, ευγενέστατος, συνεπής και ταχύτατος στην ολοκλήρωση και παράδοση του τοπογραφικού. Εξαιρετικός επαγγελματίας, έμεινα πολύ ευχαριστημένη και τον συστήνω ανεπιφύλακτα. Μαίρη Κ.

No f.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-03-2021

Πολύ καλή συνεργασία με τον κ. Μαλλιαρό

Νικος Χ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
29-01-2021

Συνεπής και λεπτομερής στην εργασία του!

Μιχαήλ Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-01-2021

Εξαιρετικός στην δουλειά του και ευγενεστατος. Μπράβο για τους συνεργάτες σας.

Ελένη Δ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-11-2020

Ο κος Μαλλιαρός είναι σωστός επαγγελματίας, τυπικός στους χρόνους παράδοσης της εργασίας που συμφωνήθηκε, ευγενικός και τον συστήνω ανεπιφύλακτα.

Κατερίνα .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-11-2020

ΠΟΛΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΟΣ, ΕΞΥΠΗΡΕΤIKOS ,ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ

Μαρια Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
03-09-2020

Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Αναστάσιο Μαλλιαρος για την εξυπηρέτηση και συνεργασία. Άψογος στην δουλειά του και τον συστήνω ανεπιφύλακτα

καρμεν ..

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
19-08-2020

Δημήτρης Μ.

4.3/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-06-2020

Δεν με πήρε κανείς παρόλο που κάλεσα κι άφησα τα στοιχεία μου. Ήρθε μόνο υπενθύμιση και μετά ακύρωση ραντεβού χωρίς καμία επικοινωνία μαζί μου.

Βασίλης Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-06-2020

Σπύρος Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
16-03-2020

Πολύ ευγενικός και γρήγορος στην εργασία του. Σίγουρα εάν κάτι χρειαστώ τον ίδιο θα προτιμήσω και εννοείται ότι θα τον συστήσω

Απόστολος Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
26-02-2020

χρηστος τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
20-02-2020

Άψογη σε όλα, ευχαριστώ πολύ!!

Ιωαννης Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
03-02-2020

Αριστος,συνεπέστατος και εξαιρετική τιμή!

δημητρης κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-01-2020

Συνέπεια. Συμπεριφορά οικεία. Τιμές λογικές. Άμεση εξυπηρέτηση.

Μαγδα .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
26-11-2019

Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Μαλλιαρό για την άριστη συνεργασία. Σε σύντομο χρονικό διάστημα έγινε το τοπογραφικό διάγραμμα που ζήτησα, τέλεια εργασία στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Βρήκα τον κύριο Μαλλιαρό στο ίντερνετ και μπορώ να πω ότι στάθηκα πολύ τυχερή. Έμεινα έκπληκτη από τον επαγγελματισμό, τη συνέπεια, την ευγένεια και την εντιμότητα. Αν χρειαστώ κάτι ακόμα σίγουρα θα τον εμπιστευτώ με κλειστά μάτια.

Σοφία Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-11-2019

Κουλοπουλος Ν.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-08-2019

Άψογη συνεργασία θα σας συστήσω ανεπιφύλακτα ευχαριστώ

Αθηνα Λ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
19-07-2019

Καλημέρα σας ,έμεινα απόλυτα ικανοποιημένη από τον επαγγελματισμό ,την ευγένεια,την συνέπεια του συνεργάτης σας κ.Μαλλιαρου.Ειμαι απόλυτα σίγουρη ότι θα ζητήσω πάλι τις υπηρεσίες σας για μια υπόθεση μου .Θα πρότεινα την εταιρεία σας χωρίς ενδοιασμούς ,βασιζόμενη στις μέχρι τώρα συνεργασία μας,εύχομαι και στο μέλλον να ισχύει το ίδιο .Η τιμή ήταν η καλύτερη τις αγοράς .Όλα ήταν τα καλύτερα που ζητούσα .Είμαι άτομο της αγοράς και η άποψη μου είναι αληθινή .Εύχομαι το καλύτερο στην εταιρεία σας .

Δεσποινα .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-06-2019

Εξαιρετικός συνεργάτης ο κος Μαλλιαρος

. Κ.

Εμφάνιση όλων

Έκανες κάποια εργασία;

Γράψε την αξιολόγηση σου!

Ποιότητα

Αξιοπιστία

Τιμή

Συνέπεια

Συμπεριφορά

Καθαριότητα

Καταχώρηση αξιολόγησης
Παρακαλώ περιμένετε...