Οι εργασίες συνεχίζονται κανονικά. Ολοι οι επαγγελματίες μας λαμβάνουν ενισχυμένα μέτρα υγιεινής. Καλέστε για ραντεβού ή κλειστε on-line.
Άγγελος Παρθένης

Άγγελος Παρθένης

Εξυπηρετούμε όλη την Αττική Έδρα Κέντρο

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.-Τεχνικός Ασφαλείας, Πιστοποιητικά Δεη, Ενεργειακά Πιστοποιητικά, στις καλύτερες τιμές.

Υπηρεσίες

Η προσφορά περιλαμβάνει αποκλειστικά την αμοιβή του μηχανικού για την έκδοση της βεβαίωσης ακινήτου περί μη αυθαιρεσίας εκτάσεως μεγαλύτερης των διακοσίων (200) τ.μ. Η βεβαίωση έχει ισχύ για δυο μήνες μετά την έκδοση της.

Σε περίπτωση που ο μηχανικός χρειαστεί να ανατρέξει στην πολεοδομία για την εύρεση των απαραίτητων δικαιολογητικών, υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση πενήντα (50) ευρώ.

Τα δικαιολογητικά για την έκδοση της βεβαίωσης είναι:

 • το συμβόλαιο ιδιοκτησίας
 • η οικοδομική άδεια
 • τα αρχιτεκτονικά σχέδια (όψεις, κατόψεις, τομές)
 • το τοπογραφικό/διάγραμμα κάλυψης

Σε περίπτωση που τα παραπάνω έγγραφα δεν υπάρχουν εκδίδονται από την αρχή με τα ακόλουθα κόστη:

 • Το κόστος για τον σχεδιασμό της κάτοψης ανέρχεται σε 1.5€/τ.μ.
 • Το κόστος για τον σχεδιασμό των όψεων ανέρχεται σε 1€/τ.μ.
 • Το κόστος για τον σχεδιασμό των τομών ανέρχεται σε 1€/τ.μ.
 • Το κόστος για τον σχεδιασμό του τοπογραφικού διαγράμματος κάλυψης ανέρχεται στα 250€, εφ όσον το αγροτεμάχιο δεν ξεπερνάει το μισό στρέμμα.

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία και ώρα συνάντησης στο χώρο που πρόκειται να γίνει το ενεργειακό πιστοποιητικό.

Δικαιολογητικά για την έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού αποτελούν:

 • Κάτοψη
 • Τίτλος Ιδιοκτησίας (Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή Ε9 ή γονική παροχή)
 • Αριθμός Οικοδομικής Αδείας για κατοικίες χτισμένες μετά την 1/3/1983
 • Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου από την υπηρεσία taxisnet με κωδικό 8013 αξίας 10 € με τους κωδικούς του ιδιοκτήτη του ακινήτου.

Στο ενεργειακό πιστοποιητικό αναφέρεται η ενεργειακή κλάση του ακινήτου, καθώς και προτάσεις του ενεργειακού επιθεωρητή για βελτίωση της υπάρχουσας κλάσης. Επίσης, σας στέλνουμε μέσω e-mail τους απαραίτητους κωδικούς, τον αύξοντα αριθμό και τον κλειδάριθμο που απαιτούνται για την καταχώρηση του μισθωτηρίου συμβολαίου στο taxisnet. Προαιρετικά μπορείτε να παραλάβετε το πιστοποιητικό ταχυδρομικώς ή μέσω courier, με δική σας επιβάρυνση. Αναλαμβάνουμε και την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών στην επαρχία εξ αποστάσεως με την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη κάτοψης και η λήψη φωτογραφιών του ακινήτου εσωτερικά, εξωτερικά και περιμετρικά.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης της κάτοψης υπάρχει επιπλέον χρέωση 0,10 € / τμ + φπα για τον σχεδιασμό σκαριφήματος. H προσφορά ισχύει για ακίνητα μέχρι χίλια (1000) τ.μ. Το ενεργειακό πιστοποιητικό δεν γίνεται να εκδοθεί για αυθαίρετο ακίνητο ή ακίνητο με αυθαιρεσίες. Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει χρέωση για τα οδοιπορικά του μηχανικού 10€.

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία και ώρα συνάντησης στο χώρο που πρόκειται να γίνει το ενεργειακό πιστοποιητικό.

Δικαιολογητικά για την έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού αποτελούν:

 • Κάτοψη
 • Τίτλος Ιδιοκτησίας (Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή Ε9 ή γονική παροχή)
 • Αριθμός Οικοδομικής Αδείας για κατοικίες χτισμένες μετά την 1/3/1983
 • Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου από την υπηρεσία taxisnet με κωδικό 8014 αξίας 30 € με τους κωδικούς του ιδιοκτήτη του ακινήτου.
 • Πρόσβαση στο Λέβητα (Πετρελαίου ή Φυσικού αερίου) ή Φύλλο Ελέγχου

Στο ενεργειακό πιστοποιητικό αναφέρεται η ενεργειακή κλάση του ακινήτου, καθώς και προτάσεις του ενεργειακού επιθεωρητή για βελτίωση της υπάρχουσας κλάσης. Επίσης, σας στέλνουμε μέσω e-mail τους απαραίτητους κωδικούς, τον αύξοντα αριθμό και τον κλειδάριθμο που απαιτούνται για την καταχώρηση του μισθωτηρίου συμβολαίου στο taxisnet. Προαιρετικά μπορείτε να παραλάβετε το πιστοποιητικό ταχυδρομικώς ή μέσω courier, με δική σας επιβάρυνση. Αναλαμβάνουμε και την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών στην επαρχία εξ αποστάσεως με την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη κάτοψης και η λήψη φωτογραφιών του ακινήτου εσωτερικά, εξωτερικά και περιμετρικά.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης της κάτοψης υπάρχει επιπλέον χρέωση 0,10€ / τ.μ για τον σχεδιασμό σκαριφήματος. H προσφορά ισχύει για ακίνητα άνω των χιλίων (1000) τ.μ. Το ενεργειακό πιστοποιητικό δεν γίνεται να εκδοθεί για αυθαίρετο ακίνητο ή ακίνητο με αυθαιρεσίες. Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει χρέωση για τα οδοιπορικά του μηχανικού 10€.

Η διαδικασία ηλεκτρολογικού πιστοποιητικού 30 τμ περιλαμβάνει τις μετρήσεις που πρέπει αρχικά να γίνουν από τον ηλεκτρολόγο μηχανικό με την βοήθεια ειδικού οργάνου, ώστε να ελεγχθούν οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, οι δοκιμές για διαπίστωση της ορθής λειτουργίας και ο οπτικός έλεγχος.

 • Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση του πιστοποιητικού.
 • Επίσης , είναι υποχρεωτικό να υπάρχει πίνακας και ρελέ διαφυγής στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση για την έκδοση του πιστοποιητικού.

Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται τα ακόλουθα :

 • Όνομα, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ ιδιοκτήτη
 • Διεύθυνση ακινήτου, όροφο ακινήτου και τον αριθμό διαμερίσματος (είναι προαιρετικό αλλά μπορείτε να το βρείτε στα κοινόχρηστα ή στο συμβόλαιο)
 • Αριθμό παροχής ΔΕΗ
 • Κατάστημα ΔΕΗ
 • Τύπος τιμολογίου (Γ1, Γ21 κοκ).  Αν έχει νυχτερινό ή όχι ( Γ1Ν κοκ). Συμφωνημένη ισχύς υποχρεωτικά.

Η ισχύς του πιστοποιητικού είναι για οικιακούς χώρους 14 χρόνια ενώ για καταστήματα 7 χρόνια.

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία και ώρα συνάντησης στο χώρο που πρόκειται να γίνει το ενεργειακό πιστοποιητικό.

Δικαιολογητικά για την έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού αποτελούν:

 • Κάτοψη
 • Τίτλος Ιδιοκτησίας (Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή Ε9 ή γονική παροχή)
 • Αριθμός Οικοδομικής Αδείας για κατοικίες χτισμένες μετά την 1/3/1983
 • Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου από την υπηρεσία taxisnet με κωδικό 8012 αξίας 5 € με τους κωδικούς του ιδιοκτήτη του ακινήτου
 • Πρόσβαση στο Λέβητα (Πετρελαίου ή Φυσικού αερίου) ή Φύλλο Ελέγχου

Στο ενεργειακό πιστοποιητικό αναφέρεται η ενεργειακή κλάση του ακινήτου, καθώς και προτάσεις του ενεργειακού επιθεωρητή για βελτίωση της υπάρχουσας κλάσης. Επίσης, σας στέλνουμε μέσω e-mail τους απαραίτητους κωδικούς, τον αύξοντα αριθμό και τον κλειδάριθμο που απαιτούνται για την καταχώρηση του μισθωτηρίου συμβολαίου στο taxisnet. Προαιρετικά μπορείτε να παραλάβετε το πιστοποιητικό ταχυδρομικώς ή μέσω courier, με δική σας επιβάρυνση. Αναλαμβάνουμε και την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών στην επαρχία εξ αποστάσεως με την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη κάτοψης και η λήψη φωτογραφιών του ακινήτου εσωτερικά, εξωτερικά και περιμετρικά.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης της κάτοψης υπάρχει επιπλέον χρέωση δέκα (10) ευρώ για τον σχεδιασμό σκαριφήματος. H προσφορά ισχύει για ακίνητα μέχρι τριάντα (30) τ.μ. Το ενεργειακό πιστοποιητικό δεν γίνεται να εκδοθεί για αυθαίρετο ακίνητο ή ακίνητο με αυθαιρεσίες. Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει χρέωση για τα οδοιπορικά του μηχανικού 10€.

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία και ώρα συνάντησης στον χώρο που πρόκειται να γίνει το ενεργειακό πιστοποιητικό.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού αποτελούν:

 • Κάτοψη
 • Τίτλος Ιδιοκτησίας (Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή Ε9 ή γονική παροχή)
 • Αριθμό Πρωτοκόλλου Δήλωσης κτηματολογίου
 • Αριθμός Οικοδομικής Αδείας για κατοικίες χτισμένες μετά την 1/3/1983

Η διαδικασία έχει ως εξής: κλείνουμε ραντεβού, έρχεται ο ενεργειακός επιθεωρητής για να κάνει αυτοψία στο ακίνητο και μετά από τις απαραίτητες μετρήσεις εκδίδεται το ενεργειακό πιστοποιητικό άμεσα μέσα σε 1-3 εργάσιμες ημέρες.

Στο ενεργειακό πιστοποιητικό αναφέρεται η ενεργειακή κλάση του ακινήτου, καθώς και προτάσεις του ενεργειακού επιθεωρητή για βελτίωση της υπάρχουσας κλάσης. Επίσης, σας στέλνουμε μέσω e-mail τους απαραίτητους κωδικούς, τον αύξοντα αριθμό και τον κλειδάριθμο που απαιτούνται για την καταχώρηση του μισθωτηρίου συμβολαίου στο taxisnet. Προαιρετικά μπορείτε να παραλάβετε το πιστοποιητικό ταχυδρομικώς ή μέσω courier, με δική σας επιβάρυνση. Αναλαμβάνουμε και την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών στην επαρχία εξ αποστάσεως με την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη κάτοψης και η λήψη φωτογραφιών του ακινήτου εσωτερικά, εξωτερικά και περιμετρικά. Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης της κάτοψης υπάρχει επιπλέον χρέωση δέκα (10) ευρώ για τον σχεδιασμό σκαριφήματος. H προσφορά ισχύει για ακίνητα μέχρι τριάντα (30) τ.μ.

Επίσης, είναι απαραίτητη πλέον η έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου από την υπηρεσία taxisnet με κωδικό 8012 αξίας 5 € με τους κωδικούς του ιδιοκτήτη του ακινήτου.

Η διαδικασία ηλεκτρολογικού πιστοποιητικού 100 τμ περιλαμβάνει τις μετρήσεις που πρέπει αρχικά να γίνουν από τον ηλεκτρολόγο μηχανικό με την βοήθεια ειδικού οργάνου, ώστε να ελεγχθούν οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, οι δοκιμές για διαπίστωση της ορθής λειτουργίας και ο οπτικός έλεγχος.

 • Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση του πιστοποιητικού.
 • Επίσης , είναι υποχρεωτικό να υπάρχει πίνακας και ρελέ διαφυγής στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση για την έκδοση του πιστοποιητικού.

Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται τα ακόλουθα :

 • Όνομα, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ ιδιοκτήτη
 • Διεύθυνση ακινήτου, όροφο ακινήτου και τον αριθμό διαμερίσματος (είναι προαιρετικό αλλά μπορείτε να το βρείτε στα κοινόχρηστα ή στο συμβόλαιο)
 • Αριθμό παροχής ΔΕΗ
 • Κατάστημα ΔΕΗ
 • Τύπος τιμολογίου (Γ1, Γ21 κοκ).  Αν έχει νυχτερινό ή όχι ( Γ1Ν κοκ). Συμφωνημένη ισχύς υποχρεωτικά.

Η ισχύς του πιστοποιητικού είναι για οικιακούς χώρους 14 χρόνια ενώ για καταστήματα 7 χρόνια.

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία και ώρα συνάντησης στο χώρο που πρόκειται να γίνει το ενεργειακό πιστοποιητικό.

Δικαιολογητικά για την έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού αποτελούν:

 • Κάτοψη
 • Τίτλος Ιδιοκτησίας (Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή Ε9 ή γονικη παροχή)
 • Αριθμός Οικοδομικής Αδείας για κατοικίες χτισμένες μετά την 1/3/1983
 • Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου από την υπηρεσία taxisnet με κωδικό 8012 αξίας 5 € με τους κωδικούς του ιδιοκτήτη του ακινήτου
 • Πρόσβαση στο Λέβητα (Πετρελαίου ή Φυσικού αερίου) ή Φύλλο Ελέγχου

Στο ενεργειακό πιστοποιητικό αναφέρεται η ενεργειακή κλάση του ακινήτου, καθώς και προτάσεις του ενεργειακού επιθεωρητή για βελτίωση της υπάρχουσας κλάσης. Επίσης, σας στέλνουμε μέσω e-mail τους απαραίτητους κωδικούς, τον αύξοντα αριθμό και τον κλειδάριθμο που απαιτούνται για την καταχώρηση του μισθωτηρίου συμβολαίου στο taxisnet. Προαιρετικά μπορείτε να παραλάβετε το πιστοποιητικό ταχυδρομικώς ή μέσω courier, με δική σας επιβάρυνση. Αναλαμβάνουμε και την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών στην επαρχία εξ αποστάσεως με την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη κάτοψης και η λήψη φωτογραφιών του ακινήτου εσωτερικά, εξωτερικά και περιμετρικά.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης της κάτοψης υπάρχει επιπλέον χρέωση δέκα (10) ευρώ για τον σχεδιασμό σκαριφήματος. H προσφορά ισχύει για ακίνητα μέχρι εκατό (100) τ.μ. Το ενεργειακό πιστοποιητικό δεν γίνεται να εκδοθεί για αυθαίρετο ακίνητο ή ακίνητο με αυθαιρεσίες. Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει χρέωση για τα οδοιπορικά του μηχανικού 10€.

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία και ώρα συνάντησης στο χώρο που πρόκειται να γίνει το ενεργειακό πιστοποιητικό.

Δικαιολογητικά για την έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού αποτελούν:

 • Κάτοψη
 • Τίτλος Ιδιοκτησίας (Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή Ε9 ή γονική παροχή)
 • Αριθμός Οικοδομικής Αδείας για κατοικίες χτισμένες μετά την 1/3/1983
 • Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου από την υπηρεσία taxisnet με κωδικό 8012 αξίας 5 € με τους κωδικούς του ιδιοκτήτη του ακινήτου
 • Πρόσβαση στο Λέβητα (Πετρελαίου ή Φυσικού αερίου) ή Φύλλο Ελέγχου

Στο ενεργειακό πιστοποιητικό αναφέρεται η ενεργειακή κλάση του ακινήτου, καθώς και προτάσεις του ενεργειακού επιθεωρητή για βελτίωση της υπάρχουσας κλάσης. Επίσης, σας στέλνουμε μέσω e-mail τους απαραίτητους κωδικούς, τον αύξοντα αριθμό και τον κλειδάριθμο που απαιτούνται για την καταχώρηση του μισθωτηρίου συμβολαίου στο taxisnet. Προαιρετικά μπορείτε να παραλάβετε το πιστοποιητικό ταχυδρομικώς ή μέσω courier, με δική σας επιβάρυνση. Αναλαμβάνουμε και την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών στην επαρχία εξ αποστάσεως με την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη κάτοψης και η λήψη φωτογραφιών του ακινήτου εσωτερικά, εξωτερικά και περιμετρικά.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης της κάτοψης υπάρχει επιπλέον χρέωση δεκαπέντε (15) ευρώ για τον σχεδιασμό σκαριφήματος. H προσφορά ισχύει για ακίνητα μέχρι εκατόν πενήντα (150) τ.μ. Το ενεργειακό πιστοποιητικό δεν γίνεται να εκδοθεί για αυθαίρετο ακίνητο ή ακίνητο με αυθαιρεσίες. Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει χρέωση για τα οδοιπορικά του μηχανικού 10€.

Η διαδικασία ηλεκτρολογικού πιστοποιητικού 150 τμ περιλαμβάνει τις μετρήσεις που πρέπει αρχικά να γίνουν από τον ηλεκτρολόγο μηχανικό με την βοήθεια ειδικού οργάνου, ώστε να ελεγχθούν οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, οι δοκιμές για διαπίστωση της ορθής λειτουργίας και ο οπτικός έλεγχος.

 • Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση του πιστοποιητικού.
 • Επίσης , είναι υποχρεωτικό να υπάρχει πίνακας και ρελέ διαφυγής στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση για την έκδοση του πιστοποιητικού.

Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται τα ακόλουθα :

 • Όνομα, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ ιδιοκτήτη
 • Διεύθυνση ακινήτου, όροφο ακινήτου και τον αριθμό διαμερίσματος (είναι προαιρετικό αλλά μπορείτε να το βρείτε στα κοινόχρηστα ή στο συμβόλαιο)
 • Αριθμό παροχής ΔΕΗ
 • Κατάστημα ΔΕΗ
 • Τύπος τιμολογίου (Γ1, Γ21 κοκ).  Αν έχει νυχτερινό ή όχι ( Γ1Ν κοκ). Συμφωνημένη ισχύς υποχρεωτικά.

Η ισχύς του πιστοποιητικού είναι για οικιακούς χώρους 14 χρόνια ενώ για καταστήματα 7 χρόνια.

Η προσφορά περιλαμβάνει αποκλειστικά την αμοιβή του μηχανικού για την έκδοση της βεβαίωσης ακινήτου περί μη αυθαιρεσίας εκτάσεως μικρότερης των εκατό (100) τ.μ. Η βεβαίωση έχει ισχύ για δύο μήνες μετά την έκδοση της.

Σε περίπτωση που ο μηχανικός χρειαστεί να ανατρέξει στην πολεοδομία για την εύρεση των απαραίτητων δικαιολογητικών, υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση πενήντα (50) ευρώ.

Τα δικαιολογητικά για την έκδοση της βεβαίωσης είναι:

 • το συμβόλαιο ιδιοκτησίας
 • η οικοδομική άδεια
 • τα αρχιτεκτονικά σχέδια (όψεις, κατόψεις, τομές)
 • το τοπογραφικό/διάγραμμα κάλυψης

Σε περίπτωση που τα παραπάνω έγγραφα δεν υπάρχουν εκδίδονται από την αρχή με τα ακόλουθα κόστη:

 • Το κόστος για τον σχεδιασμό της κάτοψης ανέρχεται σε 1.5€/τ.μ.
 • Το κόστος για τον σχεδιασμό των όψεων ανέρχεται σε 1€/τ.μ.
 • Το κόστος για τον σχεδιασμό των τομών ανέρχεται σε 1€/τ.μ.
 • Το κόστος για τον σχεδιασμό του τοπογραφικού διαγράμματος κάλυψης ανέρχεται στα 250€, εφ όσον το αγροτεμάχιο δεν ξεπερνάει το μισό στρέμμα.

Η διαδικασία ηλεκτρολογικού πιστοποιητικού 200 τμ περιλαμβάνει τις μετρήσεις που πρέπει αρχικά να γίνουν από τον ηλεκτρολόγο μηχανικό με την βοήθεια ειδικού οργάνου, ώστε να ελεγχθούν οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, οι δοκιμές για διαπίστωση της ορθής λειτουργίας και ο οπτικός έλεγχος.

 • Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση του πιστοποιητικού.
 • Επίσης , είναι υποχρεωτικό να υπάρχει πίνακας και ρελέ διαφυγής στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση για την έκδοση του πιστοποιητικού.

Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται τα ακόλουθα :

 • Όνομα, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ ιδιοκτήτη
 • Διεύθυνση ακινήτου, όροφο ακινήτου και τον αριθμό διαμερίσματος (είναι προαιρετικό αλλά μπορείτε να το βρείτε στα κοινόχρηστα ή στο συμβόλαιο)
 • Αριθμό παροχής ΔΕΗ
 • Κατάστημα ΔΕΗ
 • Τύπος τιμολογίου (Γ1, Γ21 κοκ).  Αν έχει νυχτερινό ή όχι ( Γ1Ν κοκ). Συμφωνημένη ισχύς υποχρεωτικά.

Η ισχύς του πιστοποιητικού είναι για οικιακούς χώρους 14 χρόνια ενώ για καταστήματα 7 χρόνια.

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία και ώρα συνάντησης στο χώρο που πρόκειται να γίνει το ενεργειακό πιστοποιητικό.

Δικαιολογητικά για την έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού αποτελούν:

 • Κάτοψη
 • Τίτλος Ιδιοκτησίας (Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή Ε9 ή γονική παροχή)
 • Αριθμός Οικοδομικής Αδείας για κατοικίες χτισμένες μετά την 1/3/1983
 • Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου από την υπηρεσία taxisnet με κωδικό 8012 αξίας 5 € με τους κωδικούς του ιδιοκτήτη του ακινήτου
 • Πρόσβαση στο Λέβητα (Πετρελαίου ή Φυσικού αερίου) ή Φύλλο Ελέγχου

Στο ενεργειακό πιστοποιητικό αναφέρεται η ενεργειακή κλάση του ακινήτου, καθώς και προτάσεις του ενεργειακού επιθεωρητή για βελτίωση της υπάρχουσας κλάσης. Επίσης, σας στέλνουμε μέσω e-mail τους απαραίτητους κωδικούς, τον αύξοντα αριθμό και τον κλειδάριθμο που απαιτούνται για την καταχώρηση του μισθωτηρίου συμβολαίου στο taxisnet. Προαιρετικά μπορείτε να παραλάβετε το πιστοποιητικό ταχυδρομικώς ή μέσω courier, με δική σας επιβάρυνση. Αναλαμβάνουμε και την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών στην επαρχία εξ αποστάσεως με την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη κάτοψης και η λήψη φωτογραφιών του ακινήτου εσωτερικά, εξωτερικά και περιμετρικά.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης της κάτοψης υπάρχει επιπλέον χρέωση είκοσι (20) ευρώ για τον σχεδιασμό σκαριφήματος. H προσφορά ισχύει για ακίνητα μέχρι διακόσια πενήντα (250) τ.μ. Το ενεργειακό πιστοποιητικό δεν γίνεται να εκδοθεί για αυθαίρετο ακίνητο ή ακίνητο με αυθαιρεσίες. Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει χρέωση για τα οδοιπορικά του μηχανικού 10€.

Η διαδικασία ηλεκτρολογικού πιστοποιητικού άνω των 200 τμ περιλαμβάνει τις μετρήσεις που πρέπει αρχικά να γίνουν από τον ηλεκτρολόγο μηχανικό με την βοήθεια ειδικού οργάνου, ώστε να ελεγχθούν οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, οι δοκιμές για διαπίστωση της ορθής λειτουργίας και ο οπτικός έλεγχος.

 • Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση του πιστοποιητικού.
 • Επίσης , είναι υποχρεωτικό να υπάρχει πίνακας και ρελέ διαφυγής στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση για την έκδοση του πιστοποιητικού.

Ο λογαριασμός ΔΕΗ είναι απαραίτητος καθώς αναγράφονται τα ακόλουθα :

 • Όνομα, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ ιδιοκτήτη
 • Διεύθυνση ακινήτου, όροφο ακινήτου και τον αριθμό διαμερίσματος (είναι προαιρετικό αλλά μπορείτε να το βρείτε στα κοινόχρηστα ή στο συμβόλαιο)
 • Αριθμό παροχής ΔΕΗ
 • Κατάστημα ΔΕΗ
 • Τύπος τιμολογίου (Γ1, Γ21 κοκ).  Αν έχει νυχτερινό ή όχι ( Γ1Ν κοκ). Συμφωνημένη ισχύς υποχρεωτικά.

Η ισχύς του πιστοποιητικού είναι για οικιακούς χώρους 14 χρόνια ενώ για καταστήματα 7 χρόνια.

Η προσφορά περιλαμβάνει αποκλειστικά την αμοιβή του μηχανικού για την έκδοση της βεβαίωσης ακινήτου περί μη αυθαιρεσίας εκτάσεως από εκατό (100) έως διακόσια (200) τ.μ. Η βεβαίωση έχει ισχύ για δυο μήνες μετά την έκδοση της.

Σε περίπτωση που ο μηχανικός χρειαστεί να ανατρέξει στην πολεοδομία για την εύρεση των απαραίτητων δικαιολογητικών, υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση πενήντα (50) ευρώ.

Τα δικαιολογητικά για την έκδοση της βεβαίωσης είναι:

 • το συμβόλαιο ιδιοκτησίας
 • η οικοδομική άδεια
 • τα αρχιτεκτονικά σχέδια (όψεις, κατόψεις, τομές)
 • το τοπογραφικό/διάγραμμα κάλυψης

Σε περίπτωση που τα παραπάνω έγγραφα δεν υπάρχουν εκδίδονται από την αρχή με τα ακόλουθα κόστη:

 • Το κόστος για τον σχεδιασμό της κάτοψης ανέρχεται σε 1.5€/τ.μ.
 • Το κόστος για τον σχεδιασμό των όψεων ανέρχεται σε 1€/τ.μ.
 • Το κόστος για τον σχεδιασμό των τομών ανέρχεται σε 1€/τ.μ.
 • Το κόστος για τον σχεδιασμό του τοπογραφικού διαγράμματος κάλυψης ανέρχεται στα 250€, εφ όσον το αγροτεμάχιο δεν ξεπερνάει το μισό στρέμμα.

Εμφάνιση όλων...

Ωράριο Λειτουργίας

 • Δευτέρα: 9:00-21:30
 • Τρίτη: 9:00-21:30
 • Τετάρτη: 9:00-21:30
 • Πέμπτη: 9:00-21:30
 • Παρασκευή: 9:00-21:30
 • Σάββατο: 9:00-17:30
 • Κυριακή: 9:00-17:30

Τηλεφωνήστε καθημερινά ή κλείστε online όλο το 24ώρο.

Άγγελος Παρθένης

Άγγελος Παρθένης

Εξυπηρετούμε όλη την Αττική Έδρα Κέντρο

Κάλεσε για την συγκεκριμένη προσφορά

Ενημέρωσε ότι τους καλείς για την προσφορά του MyConstructor.gr

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.-Τεχνικός Ασφαλείας, Πιστοποιητικά Δεη, Ενεργειακά Πιστοποιητικά, στις καλύτερες τιμές.

Κάλεσε για την συγκεκριμένη προσφορά

Ενημέρωσε ότι τους καλείς για την προσφορά του MyConstructor.gr

Κλείσε Τώρα -10%

Υπολόγισε την τελική τιμή και κέρδισε έως και -10% έκπτωση!

Επίλεξε εργασία

Για ενοικίαση επιλέξτε πόσα τ.μ. είναι το ακίνητο σας.
Για το εξοικονομώ κατ οίκον επιλέξτε «για το πρόγραμμα εξοικονομώ κατ οίκον».

Υποχρεωτικό πεδίο!

Πόσα τετραγωνικά μέτρα είναι το ακινητό σας;

Υποχρεωτικό πεδίο!

Παρακαλώ συμπληρώστε πάνω από 1 .

Κάτοψη είναι ένα σχέδιο (σκαρίφημα) του σπιτιού. Μπορείτε να το σχεδιάσετε και μόνοι σας σε ένα χαρτί μιλιμετρέ.

Έχετε κάτοψη του ακινήτου;

Υποχρεωτικό πεδίο!

Έχετε διαθέσιμο το Ε9 του ιδιοκτήτη;

Υποχρεωτικό πεδίο!

Πρέπει να εκδοθεί παράβολο αξίας 5€ από το taxisnet με κωδικό 8012.

Υποχρεωτικό πεδίο!

Υποχρεωτικό πεδίο!

Παρακαλούμε γράψτε και στην συνέχεια επιλέξτε την διεύθυνση σας!

Παρακαλούμε συμπληρώστε όλες τις υποχρεωτικές ερωτήσεις!

Αξιολογήσεις χρηστών

4.8/5
(418)

Ποιότητα 97.8%

Αξιοπιστία 97.5%

Τιμή 97.2%

Συνέπεια 97.1%

Συμπεριφορά 97.6%

Καθαριότητα 98.2%

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
26-03-2020

Κωνσταντινιδης Λ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
19-03-2020

Επαγγελματίας, με συνέπεια κ ευγένια κ πολύ γρήγορος στην όλη διαδικασία.

Ράνια Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
14-03-2020

Ευσταθία Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-03-2020

Γεωργία Θ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
11-03-2020

Έμεινα πολύ ευχαριστημένη. Έγινε γρήγορα η δουλειά και χωρίς προβληματα

Αναστασία Λ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
11-03-2020

Μαρινα .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-01-2020

Ιδιαιτερα εμπιστος συνεργασιμος και συνεπης ο κ Παρθενης .χαρηκα πολυ που συνεργαστηκαμε.εμεινα απολυτα ευχαριστημενη.

ΕΙΡΗΝΗ .

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
03-03-2020

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
19-02-2020

Κωνσταντινος Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-02-2020

Πολυ αρτιος εαγγελματιαε Ευχαριστω

ΙΑΣΩΝ Δ.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
18-02-2020

Γρήγορη εξυπηρέτηση, πρόθυμος να βοηθήσει και σε άλλα θέματα, συνεπής στην παράδοση του ενεργειακού πιστοποιητικού.

ΧΡΙΣΤΙΝΑ Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
18-02-2020

Δημήτρης Π.

4.3/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
19-02-2020

Παναγιωτης Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-02-2020

Αντωνιος .

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
17-02-2020

Καλή.

Αβρααμη Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
03-02-2020

Μαρία Δ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-02-2020

Εξαιρετκός επαγγελματίας

ΙΩΑΝΝΗΣ Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-02-2020

Πεγκυ Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-02-2020

Μια χαρά συνεργασία. Ο κύριος άγγελος ήρθε και νωρίτερα από το κανονισμένο.

εκτωρ π.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
30-01-2020

Αρχικά υπήρχε μια παρεξήγηση ότι ήθελε να πληρωθεί προκαταβολικά για εργασίες που θα μας παραδώσει ,αλλά τελικά το έφτιαξε το ενεργειακό πιστοποιητικό και πληρώθηκε μετά οπως Εμείς επιθυμούσαμε .Το έφερε την επόμενη εργάσιμη .Ολα καλά θα τον ξανά χρησιμοποιήσουμε αν χρειασθουμε ξανά κάποιο παρόμοιο έγγραφο .

γεωργιος γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-01-2020

Γ ιά τοποθέτηση ρελέ ἀσφαλείας , κανονίστθηκε τηλεφωνικά μέ τόν ἰδιοκτήτη τοῦ ἀκινἠτου. ᾽Εγώ μεσολάβησα ὡς μεσιτικό γραφεῖο νά βρῶ τήν ὑπηρεσία σας και να την προτείνω στον ἰδιοκτήρη πού μένει ἐκτός ᾽Αθηνῶν.

αργυρω κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-01-2020

Άψογος επαγγελματίας με πτυχίο ζεστός κύριος και ευγενικός.έκανε ακριβώς ότι χρειαζόταν με υπομονή.Ευχαριστώ πολύ αναμένω την βεβαίωση.

σοφια .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
16-01-2020

Νόννα Φ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
11-01-2020

Κωστας Δ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
15-01-2020

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-01-2020

Στελλα Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-01-2020

Τηλεφώνησε την προηγούμενη ημέρα για να προετοιμαστεί και να ρωτήσει λεπτομέρειες για την εργασία που θα έκανε την επομένη. Σπάνιο για τους περισσότερους επαγγελματίες. Συγχαρητήρια στον ίδιο.

Στέφανος Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-01-2020

Σας ευχαριστώ για την άμεση εξυπηρέτηση σας.

Μιχαλης Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
03-01-2020

ελενη κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-01-2020

Άψογη εξυπηρέτηση.

ΓΙΩΡΓΟΣ Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-01-2020

Συνέπεια στο ραντεβού, ευγένεια, γρήγορη και σωστή εξυπηρέτηση. Συστήνω τον κύριο ανεπιφύλακτα.

ΕΥΓΕΝΙΑ Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
03-01-2020

Ηλιας β.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
16-12-2019

Μαρια Λ.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-12-2019

Μανώλης .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
16-12-2019

Άψογη συνεργασία, έκδοση πιστοποιητικών σε μία μέρα.

βαγγελης κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
16-12-2019

κωνσταντινος χ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
10-12-2019

Άψογη και επαγγελματική εξυπηρέτηση με συνέπεια.

Αθανάσιος Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
19-12-2019

ΛΟΥΚΑΣ Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-12-2019

Πολύ γρήγορη εξυπηρέτηση

Γιώργος Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
16-12-2019

Γιωργος .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
11-12-2019

Άψογος επαγγελματίας, συνεπής, ευγενικός και γρήγορος στην διεκπεραίωση. Συνιστώ ανεπιφύλακτα.

Ευάγγελος .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-12-2019

Μαρκιονη κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
03-12-2019

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-12-2019

Παρθένης Άγγελος Ραντεβού: 2019-12-09 16:00-17:00 5 ΑΣΤΕΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΆΝΩ (ΑΨΟΓΟΣ)

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
10-12-2019

Γιάννης Χ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
03-12-2019

Άψογος ο κύριος.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ρ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
03-12-2019

ΚΩΝ/ΝΟΣ Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
03-12-2019

Βαγγέλης Π.

4.5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
25-11-2019

Συνεπής στο ραντεβού, προηγήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία την προηγούμενη μέρα για να καθορίσουμε τη θέλουμε, όλα έγιναν μια χαρά και σε καλή τιμή.

σπυριδουλα α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-12-2019

ΑΘΑΝΑΣΙΑ Δ.

1/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
25-11-2019

Ψεύτης

KRISTINA .

4.6/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
28-11-2019

To esteile polu grigora! an kai arghse mia wra sto rantevou kai phre parapano lefta apo ta sumfonithenta kai kala gia mia diastash sthn katopsh pou eleipe an kai den xreiazotan pouthena. aplws vazei thn xamhloterh timh gia na ton epilekseis kai sto telos stoixizei oso kai oi alloi. alla opws kai na

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-12-2019

Χρήστος .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
26-11-2019

ΣΩΤΗΡΙΟΣ Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
20-11-2019

Ελένη Λ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
25-11-2019

μανωλης σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
20-11-2019

Εξαιρετική συμπεριφορά - Συνέπεια - Γρήγορη και σωστή διεκπεραίωση - Άψογη Συνεργασία.

ΔΑΚΟΡΩΝΙΑ Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
20-11-2019

Μείναμε πολύ ευχαριστημένοι.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-11-2019

Πολύ γρήγορη και ικανοποιητική η συνεργασία, συστήνεται. κρίμα που δεν εξυπηρετείται η επαρχία.

Δήμητρα .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-10-2019

Αθανάσιος Χ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
15-10-2019

Ενημέρωση και εξυπηρέτηση σε πολύ καλό επίπεδο!

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
21-10-2019

Πάνος Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
14-10-2019

Κύριος με όλη τη σημασία της λέξης

Αθανάσιος .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-10-2019

Ό κ. Παρθένης είναι άψογος επαγγελματίας. Τον συστήνω ανεπιφύλακτα.

ΑΛΕΞΗΣ Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
03-10-2019

Κωνσταντίνος Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-10-2019

Πολυ καλος επαγγελματιας.

Μαριος Π.

4.6/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-10-2019

Θεόδωρος Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-10-2019

Ειρηνη Λ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-10-2019

ΒΙΡΓΙΝΙΑ Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-10-2019

ΙΩΑΝΝΗΣ Κ.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-10-2019

Χρειάστηκε να πληρώσω περίπου 10 ευρώ επιπλέον των εξτρά εργασιών (σκαρίφημα κάτοψης διαμερίσματος), το οποίο δεν ενημερώθηκε αλλά ούτε και κατάλαβα από πού προέκυψε. Επιπλέον, μου έστειλε τα πιστοποιητικά με courier με δική μου χρέωση, κάτι για το οποίο δεν με ενημέρωσε σχετικά, ενώ θα μπορούσα να περάσω να τα παραλάβω από το γραφείο / έδρα του χωρίς μία ακόμα επιπλέον χρέωση για μένα.

ΑΝΝΑ Θ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-10-2019

Ναι δεν ήταν το ποσο που ανέφεραν !!!!

αικατερινη .

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
03-10-2019

Για κάποιο λόγο που δεν κατάλαβα χρειαστηκε να πληρώσω περίπου 10 ευρώ επιπλέον, στο σύνολο 2 ραντεβού, πέραν των 10 ευρώ για την υπηρεσία σκαριφήματος κάτοψης που προσθεσα μετά τον προγραμματισμό των ραντεβού. Κατά τα λοιπά, επαγγελματική συμπεριφορά κ συνεννόηση.p

ΑΝΝΑ Θ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
03-10-2019

Εξυπηρετικός, συνεπης στο ραντεβού και γρήγορος στην παράδοση του πιστοποιητικό.

Ηλίας Δ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-10-2019

ΧΡΙΣΤΙΝΑ Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-10-2019

ΑΓΓΕΛΙΚΗ Λ.

3.3/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-10-2019

Υπήρξε ασυνέπεια στον χρόνο παράδοσης σε σχέση με την διαφήμιση στο σάιτ σας. Τα 10 € πλέον της συμφωνηθεισας αμοιβης, μου ζητήθηκαν με την αιτιολογία ότι η κατοψη που του παρέδωσα, παρά το ότι ήταν αντίγραφο από την οικ. άδεια, δεν πληρουσε τις προδιαγραφές και θα έπρεπε να συντάξει νέο. Αποτέλεσμα, το σχέδιο που παρεδωθη ειναι εντελώς ανακριβές, με λανθασμένη διαμερισματωση και προβληματίζομαι για την χρήση του στην ΔΕΗ. Μιχάλης Μακρής Συντ/χος Πολ. Μηχ/κος

ΜΙΧΑΛΗΣ Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
29-09-2019

Χρήστος Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
29-09-2019

ΝΙΚΟΛΑΟΣ .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
29-09-2019

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
28-09-2019

Αριστα

ΜΑΡΙΑ Ι.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
28-09-2019

Πολυτιμη Ο.

1/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
28-09-2019

Δεν του αρεσε η κατοψη που ειχα, ενω σε αλλους μηχανικους που ρωτησα ηταν οκ. Γιαυτο λοιπον μου πηρε 30 ευρω παραπανω. Το ΠΕΑ μου το εστειλε την 5η εργασιμη ημερα, μετα απο 3 τηλεφωνηματα που του εκανα. Οχι δεν θα ξαναχρησιμοοιησω τις υπηρεσιες σας γιατι ειστε Αναξιοπιστοι

ΜΑΡΙΑ Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
27-09-2019

Έστειλα υπενθύμιση στις 22:00 περίπου και είχε απόκριση στις 23:00!

μπαμπης κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
26-09-2019

Όλα άψογα και γρήγορα. ******

Γιώργο Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
20-09-2019

Όλα καλά!

Στάμος Τ.

4.3/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
16-09-2019

Eμεινα αρκετά ικανοποιημένη

Δέσποινα Φ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
16-09-2019

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Η.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-09-2019

Επαγγελματίας στη δουλειά του και συνεπής στο ραντεβού του.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-09-2019

Γρήγορη εξυπηρέτηση.

βαλαντης σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-09-2019

Όλα τελικά πήγαν καλά. Ο κ. Αρσένης ήταν συνεπής και βοήθησε όπου χρειάστηκε η βοήθειά του για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Υπήρξε ένα μικρό πρόβλημα ως προς την έκπτωση του 10% (επειδή είχα "κλείσει" μέσω του "myconstructor") , ωστόσο ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία όλα ρυθμίστηκαν.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-09-2019

ΑΝΤΩΝΗΣ Κ.

4.3/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-09-2019

Μαρία Β.

3.3/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-09-2019

Ο κ. Παρθένης αρχικά άργησε 45 λεπτά στο ραντεβού χωρίς να ειδοποιήσει κσι χωρίς να απολογηθεί. Στο ραντεβού φάνηκε γρήγορος και γνώστης του αντικειμένου του. Πλήρωσα τα 2 πιστοποιητικά που ήταν να πάρω και συνεννοηθήκαμε χρόνο παράδοσης που δεν τηρήθηκε απο μέρους του. Επειδή είχα κανονίσει δουλειές που απσιτούσαν τα πιστοποιητικά, ενέπλεξα την myconstructor και αφού τον κυνηγούσαμε με εκπρόσωπο της εταιρείας σε άλλο ραντεβού, πήρα τα πιστοποιητικά εν τέλει. Τα πιστοποιητικά ήταν σωστά. Συζήτησα με την εταιρεία ότι ίσως έφταιγε οτι η πληρωμή προηγήθηκε της παράδοσης των εγγράφων. Αφού το ειχε πληρωθεί ο κ. Παρθένης, μπορούσε να κάνει ό, τι ήθελε.

Αλεξάνδρα Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-09-2019

Αικατερίνη Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-09-2019

Ιωάννης Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-09-2019

Πολυ καλος και εξυπηρετικος.

Χρηστος Ρ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-09-2019

Γεώργιος Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-09-2019

ΜΑΡΚΟΣ Τ.

4/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-09-2019

Γενικά ευχαριστημένη από την αμεσότητα, προστέθηκε στην τιμή ο ΦΠΑ όπου έγινε μία μικρή στρογγυλοποίηση προς τα πάνω και τελικώς δεν παρέλαβα απόδειξη ΦΠΑ.

Λίνα .

1/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-09-2019

Λυπάμαι πολύ για την επιλογή που έκανα να συνεργαστώ με την εταιρεία σας. Η συμπεριφορά του συνεργάτη σας ήταν και είναι απίστευτη. Μου συμπεριφέρθηκε με αγένεια και απαξίωση. Θλιβερό.

ΜΑΡΙΑ Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-09-2019

Γιάννης .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
30-08-2019

Έμεινα πολύ ευχαριστημένη από τον επαγγελματισμό και την εξυπηρέτηση του υπαλλήλου. Ευχαριστώ πολύ.

Σοφία Δ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
30-08-2019

Ευαγγελος Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
29-08-2019

Μιχάλης Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
29-08-2019

Άψογη συνεργασία, άμεση εξυπηρέτηση, καλή τιμή.

Μαρι Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
27-08-2019

Χρήστος Π.

4.5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-08-2019

Το ραντεβού ήταν λίγο επεισοδιακό. Κλείσαμε για 12.30, άλλαξε σε 13.00 με 13.30, και τελικά πήγε σχεδόν 14.00 (ένα * λιγότερο στη συνέπεια). Επίσης το σύστημα του site λειτούργησε καλά στον υπολογισμό της αμοιβής. Ευτυχώς που μιλήσαμε τηλεφωνικά, οπότε η ενδεχόμενη παρεξήγηση ευτυχώς λύθηκε πριν το ραντεβού. Ο Κος Παρθένης ήταν πολύ ευγενικός κι απάντησε σε όλες μας τις ερωτήσεις. Γενικά θα τον πρότεινα και σε περίπτωση που χρειαστεί σίγουρα θα τον προτιμήσουμε.

Μαρία Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-08-2019

Ο κύριος Παρθένης είναι άψογος επαγγελματίας συνεπής και ευγενικός!Ενα μεγάλο ευχαριστώ!

KONSTANTINOS N.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-08-2019

ΕΛΕΝΗ Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-08-2019

Δημήτρης Χ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
18-08-2019

Αψογος

μαρινα θ.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
17-08-2019

Βιολετα Η.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
16-08-2019

Γιωργος Χ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
16-08-2019

ΚΑΤΕΡΙΝΑ Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
15-08-2019

Αναστασία Β.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
14-08-2019

Λουκία Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-08-2019

Επαγγελματίας συνεπής και πολύ σωστός άνθρωπος

ΔΙΟΝΥΣΙΑ Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-08-2019

Kostas P.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-08-2019

Παναγιωτης .

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
11-08-2019

Μαρία Μ.

3.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
10-08-2019

Η απόδειξη θα πρέπει να είναι αυτονόητη. Όχι να την ζητάει ο πελάτης κ με απολογία.

Ελενη Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-08-2019

Αλικη Ν.

3.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-08-2019

Ο κος Παρθένης ήταν συνεπής στην εργασία που συμφωνήσαμε.

ΜΑΡΙΑ .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-08-2019

Ο κυριος ηταν αψογος.στα χρηματα διαφωνω.ηταν περισσοτερα απο αυτα που ελεγε τ σαιτ αρχικα

αρτεμη σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-08-2019

Πολύ εξυπηρετικός και αξιόπιστος.

Κωνσταντίνα Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-08-2019

Πολυ καλή εξυπηρέτηση απο τον κύριο Παρθένη.

Νεκτάριος Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-08-2019

Ηρω Χ.

1/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-08-2019

Κούριερ ένα χαρτί 6€ ΞΕΦΤΙΛΑ

. Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-08-2019

Παναγιώτα Δ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-08-2019

Η εμπειρία ήταν φιλόξενη και αποδείχθηκε αξιόπιστη. Η υπηρεσία μέσω βάιπερ δίνει στοιχεία για την πορεία του ραντεβού. Ο επαγγελματίας ήταν ακριβής, εξυπηρέτησης, κατανοητός και μου παρέδωσε το πιστοποιητικό Υ.Δ.Ε. άμεσα.

Μαγια Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
31-07-2019

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
29-07-2019

Άψογος επαγγελματίας. Τον προτείνω ανεπιφύλακτα.

Γιάννης Ο.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
29-07-2019

ΚΩΣΤΑΣ Π.

3.1/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
29-07-2019

ΣΙΜΕΩΝ Β.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
26-07-2019

Όλα πήγαν καλά και ποιο γρήγορα από ότι είπαμε

Αντωνης Δ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
25-07-2019

Ευστράτιος .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
25-07-2019

Κώστας Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-07-2019

ελενη Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
21-07-2019

Γιώργος .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
20-07-2019

Φλώρα Χ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
15-07-2019

Εμεινα πολυ ευχαριστημενος απο τις υπηρεσιες σας. Ο ανθρωπος ηταν ευγενεστατος και γρηγορος!!!Προτεινω και σε αλλους πελατες να χρησιμοποιησουν τις υπηρεσιες σας.

ΕΛΕΝΗ Κ.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
15-07-2019

δημητριος φ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-07-2019

Άψογη

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-07-2019

Άψογη συμπεριφορά, άριστος επαγγελματίας !!

Δημήτρης Τ.

3.3/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-07-2019

Άλλα έγραφε η προσφορά, άλλα ζήτησε και πήρε. Για έκδοση ΠΕΑ, πήρε 10 ευρώ παραπάνω από οτι έλεγε η τιμή στο site γιατί χρειαζόταν και ενα διάγραμμα το οποίο στην αίτηση ΗΔΗ είχαμε δηλώσει ότι δεν ήταν διαθέσιμο και είχε ήδη συμπεριληφθεί στην προσφορά!

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-07-2019

ΒΑΓΓΕΛΗΣ Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
27-06-2019

ΣΜΑΡΩ Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
26-06-2019

Αρχικά μου ανέφερε ότι το ποσό που πρέπει να πληρώσω είναι υψηλότερο από αυτό που είχα κλείσει μέσω της σελίδας. Του έδειξα το email που περιείχε αναλυτικά τις παροχές και τελικά δέχτηκε να λάβει το αρχικό ποσό που έπρεπε να πληρώσω σύμφωνα με την σελίδα.

ΜΑΡΙΑ Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
25-06-2019

Φοβερή εξυπηρέτηση!

Χριστόφορος Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
25-06-2019

Ευχαριστώ πολύ.Η εξυπηρέτηση ήταν άμεση.

Χαράλαμπος .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-06-2019

Χρηστος Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-06-2019

Valbona B.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
14-06-2019

Άψογος επαγγελματιας , ευγενικός και με καλή γνώση του αντικείμενου!

νικος .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
11-06-2019

Πολυ ικανοποιημενος συνολικα.

Νικολαος Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-06-2019

Φοβερός επαγγελματίας. Γρήγορος και εξυπηρετικότατος! Θα τον προτιμήσω ξανά!

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ.

3.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
19-05-2019

Ο κ. Παρθένης, αν και συνάδελφος μηχανικός, προσποιήθηκε ότι το σκαρίφημα που είχα φτιάξει με AutoCAD δεν είχε τις διαστάσεις των ανοιγμάτων και ζήτησε 10 ευρώ επιπλέον για να τα μετρήσει, πράγμα που δεν έκανε φυσικά, όπως με πληροφόρησε ο ένοικος που ήταν παρών στην αυτοψία.

Δημήτριος Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-05-2019

Ευθυμία Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-05-2019

ΜΑΡΙΑ Δ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-05-2019

Γιώργος Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
10-05-2019

Ειρηνη Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-05-2019

Διονύσης Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
03-05-2019

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ .

4.6/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-05-2019

. Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
27-04-2019

Κάρλ Ρ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
27-04-2019

Μιχάλης Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
27-04-2019

ΕΞΑΙΡΕΤΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
27-04-2019

Απόστολος Φ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
26-04-2019

Άμεση εξυπηρέτηση

Χρηστος .

2.5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-04-2019

Δεν καταλαβα γιατί έδωσα παραπάνω χρήματα από αυτά που ζητούσατε στο Ίντερνετ. Δεν έχω παραλάβει ακόμα το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης από την Δευτέρα που ήταν προγραμματισμένο. Ευχαριστώ

ΜΙΛΙΑΝΑ .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-04-2019

Γειά σας.Ολα τελεια , γρηγορα και υπευθυνα.Ήδη εχω κάποια που θα σας χρειαστεί. Μπραβο

Γεωργια .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
19-04-2019

Αναστασια Τ.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
18-04-2019

αρτεμισια γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
16-04-2019

. Α.

1/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-04-2019

Ακομα δεν εχει επικοινωνησει μαζι μου

Σπύρος Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-04-2019

Αλεξανδρος Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-04-2019

. β.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-04-2019

. β.

1.6/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
31-03-2019

Αναξιόπιστος Μηχ/κός. Δεν ακολουθεί τα προβλεπόμενα χρονικά όρια. Προφανώς αναλαμβάνει περισσότερους πελάτες απο όσους μπορεί να φέρουν σε πέρας και κατόπιν ρίχνει το φταίξιμο στον κρατικό μηχανισμό. Έχασα 105 € απο το επίδομα ενοικίου λόγω αυτής της καθυστέρησης.

Δημήτρης Χ.

1.5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
30-03-2019

Αναφέρετε ότι το ΠΕΑ θα το είχα σε 1-3 ημέρες και μου το έστειλε μετά από 9 ημέρες. Αφού, βέβαια, σας είχα καλέσει 3 φορές εσάς και δύο τον μηχανικό, λέγοντας ότι αν δεν το είχα συγκεκριμένη ημέρα θα ζητούσα τα χρήματα πίσω. Το ποσό που βγήκε από την αίτηση, δεν έχει καμία σχέση με αυτά που πλήρωσα και μάλιστα με απόδειξη πολύ μικρότερη! (49,60€ ήταν, πλήρωσα 60€ με απόδειξη 24,80€)

Ιωσηφ .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
27-03-2019

στεφανη π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
17-03-2019

Άψογη και άμεση εξυπηρέτηση!!!!

Μαρία Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
15-03-2019

Πολύ καλός στην δουλειά του,όλα έγιναν στην ώρα τους.

Αντωνης Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-03-2019

ΜΑΡΙΑ .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-02-2019

ιππολυτη τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
21-02-2019

χαραλαμπος σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
18-02-2019

Γεωργιος κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
17-02-2019

Γιαννης Α.

4.3/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-02-2019

Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΣ ΗΤΑΝ ΑΨΟΓΗ ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ ΗΤΑΝ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΕΥΧΣΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ

ΝΙΚΟΣ Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
21-01-2019

ΜΑΡΙΝΑ Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
21-01-2019

Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
18-01-2019

Δημητρα Σ.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
30-12-2018

Ποπη Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
27-12-2018

Ola super

παναγιωτης τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-12-2018

Αμοιβαία εξυπηρέτηση..! Σωστοί στο ραντεβού..! Ευγένια και ενημέρωση..! Χρόνια Πολλά..!

Χαραλαμπος Μ.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-12-2018

Χαράλαμπος Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-12-2018

χαραλαμπος φ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
15-12-2018

Δεν είχαμε διαθέσιμη κάτοψη του διαμερίσματος

Μπεση Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
29-11-2018

Αγγελος Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
19-11-2018

Πετρος Χ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
19-11-2018

.. Α.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
14-11-2018

Ηλίας Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-11-2018

Αθανάσιος Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-10-2018

Παναγιώτα-Κυριακή Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
19-10-2018

Παναγιώτης Β.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
18-10-2018

Ιωάννης Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
14-10-2018

Χρυσούλα Λ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-10-2018

Αλέξανδρος Ν.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
25-09-2018

Ελενη Μ.

3.6/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-09-2018

Ολα καλα ευχαριστω

Δεσποινα .

3.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
20-09-2018

Ακομη δεν εχω εξυπηρετηθει και μου στελνετε να σας αξιολογησω Καλητερα να το κανω αφου μου παρεξετε τις υπηρεσιες σας (οταν γινει αυτο) Παντως σε παρακληση που εγινε για συντομευση του χρονου δεν εξυπηρετηθηκα και λυπαμαι

Βασίλης Χ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
31-08-2018

Γιώργος .

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-08-2018

Κωνσταντίνος Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-08-2018

Ελενη Ι.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
03-07-2018

Ο κύριος Άγγελος ήρθε στο σπίτι αμέσως μόλις τον πήραμε όταν οι άλλοι σου λενε τέλος του μήνα

γΕΩΡΓΙΑ κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
25-04-2018

Ηταν εξαιρετικός στη δουλειά του και πολύ εξυπηρετικός. Θα τον σύστηνα ανεπιφύλακτα!

Τεστ Χ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
25-04-2018

Εβγαλα πιστοποιητικο με λιγα χρηματα και γρηγορα

... Φ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
25-04-2018

Έλαβα την προσφορά του MyConstructor και εξυπηρετήθηκα γρήγορα και εύκολα

Κωνσταντινα Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
25-04-2018

Εξαιρετικος επαγγελματιας και μου εδωσε και γρηγορα το πιστοποιητικό που ηθελα

Χριστινα Λ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
18-04-2018

Μαρία Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-04-2018

Θάλεια Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-03-2018

Κοσμάς Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-03-2018

Βασίλης Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-03-2018

Απόλυτα συνεργάσιμος μηχανικός!!!

Καλλιόπη Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
21-03-2018

Άψογη συνεργασία.

Γιώργος Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
21-03-2018

Αντωνης Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-03-2018

Άψογος σε όλα & απόλυτα συνεργάσιμος!

Σπύρος Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-03-2018

Συστήνω ανεπιφύλακτα!

Στέφανος Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-03-2018

Παναγιώτης Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-03-2018

Εξαιρετικός μηχανικός και άψογη εξυπηρέτηση.

Όλγα Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-03-2018

Έμεινα απόλυτα ευχαριστημένος από τη συνεργασία που είχαμε με τον κ.Παρθένη.

Παντελής Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-03-2018

Άψογος μηχανικός!!

Αθανάσιος Ν.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-03-2018

Μηχανικός με σωστή συμπεριφορά και πάρα πολύ συνεργάσιμος!

Κυριακή Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-03-2018

Μηχανικός υψηλών προδιαγραφών.

Βασιλική Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
28-02-2018

Άμεση γρήγορη και καλη δουλεια

Χρηστος Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
26-02-2018

Με τον κ.Παρθένη προχωρήσαμε στην έκδοση των δύο ενεργειακών πιστοποιητικών στην Αθήνα.

Παναγιώτης Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
26-02-2018

Με τον κ.Παρθένη έγινε η έκδοση 3 ενεργειακών πιστοποιητικών για 3 ακίνητα που πρόκειται να μισθωθούν.

Ελεάννα .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-02-2018

Με τον κ.Παρθένη έμεινα απόλυτα ικανοποιημένη από τη συνεργασία μας.

Αγγελική Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-02-2018

Με τον κ.Παρθένη εκδώσαμε το ενεργειακό πιστοποιητικό για την πώληση του ακινήτου μου.

Κωνσταντίνος Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
21-02-2018

Συνεργάσιμος & άψογος σε όλα.

Μαρία Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
21-02-2018

Έμεινα πάρα πολύ ικανοποιημένη από τη συνεργασία που είχαμε με τον κ.Παρθένη.

Χρύσανθος Φ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
21-02-2018

Με τον κ.Άγγελο Παρθένη κάναμε την έκδοση του ενεργειακού πιστοποιητικού μου για ένα κατάστημα 32τμ.

Δημήτρης Φ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
20-02-2018

Με τον κ.Παρθένη έμεινα απόλυτα ικανοποιημένος από τη συνεργασία που είχαμε.Άψογος σε όλα.

Τίτος Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
15-02-2018

Εμεινα πολυ ευχαριστημένη

παρασκευη Θ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
14-02-2018

Απόλυτα ευχαριστημένος έμεινα με τον κ.Παρθένη.Άψογη συνεργασία.

Βασίλης Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-02-2018

Άψογος ο κ.Παρθένης!

Χριστίνα Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-02-2018

Έμεινα απόλυτα ικανοποιημένος από τη συνεργασία που είχαμε με τον κ.Παρθένη.

Ματθαίος Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-02-2018

Εξαιρετικός ο κ.Παρθένης.Τον συστήνω και σε εσάς.

Μαρίνα Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-02-2018

Με τον κ.Παρθένη κάναμε την έκδοση του ενεργειακού πιστοποιητικού μου.Τον συστήνω ανεπιφύλακτα.

Γιώργος Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-02-2018

Με τον κ.Άγγελο βγάλαμε το ενεργειακό πιστοποιητικό του ακινήτου μου στον Βύρωνα.Εκπληκτική εξυπηρέτηση.

Μαρίνα Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-02-2018

Με τον κ.Παρθένη κάναμε τόσο την έκδοση του ενεργειακού μου πιστοποιητικού όσο και του πιστοποιητικού ΔΕΗ.Τον συστήνω ανεπιφύλακτα.

Ευάγγελος Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-02-2018

Εξαιρετικός ο κύριος Παπαδόπουλος!!

Μαρία Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-02-2018

Με τον κ.Παρθένη έμεινα απόλυτα ικανοποιημένος.Συστήνω ανεπιφύλακτα.

Αλέξανδρος Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
29-01-2018

Πολύ άμεση και καλή εξυπηρέτηση.

Χαριδημος Β.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
29-01-2018

Όλα καλά, πήρα το πιστοποιητικό μου πολύ άμεσα.

Σπύρος Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-12-2017

Καταπληκτικός!!!!

Σοφία Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
11-12-2017

Το πιστοποιητικό το πήρα στο μεηλ μου και αμεσως επισυνάφθηκε στο taxisnet

Μαρία Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-12-2017

Από τους πιο αξιόλογους μηχανικούς που έχω συνεργαστεί.

Ιάκωβος Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-12-2017

Μια χαρα συνεργαστηκαμε με τον κυριο ηταν πολυ καλος και εξυπηρετικος, δεν εχουμε κανενα παραπονο.

Κωνσταντινος Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-12-2017

Εξαιρετικος επαγγελματιας

Περικλής Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-12-2017

Πολυ καλος κυριος και ευγενικος, η συνεργασια μας συνεχιζεται κανονικα.

Κωνσταντίνος Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
30-11-2017

Τον συστήνω ανεπιφύλακτα προτιμηστε τον!!

Γιώργος Ν.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
30-11-2017

o kurios aggelos htan polu eugenikos kai typikos! ton snistw anepifylakta!

ΚΥΡΙΑΚΗ Ρ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
30-11-2017

Συνεργαστηαμε με τον κ.Παρθενη και για τα δυο πιστοποιητικα που απαιτουνται για τα διαμερισματα και μειναμε πολυ ικανοποιημενοι με τη συνεργασια.

Εμμανουήλ Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
29-11-2017

Αμεση εξυπηρετηση και ευγενικος κυριος.

Αλεξάνδρα Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
27-11-2017

ο μηχανικος ηταν γρηγορος και πολυ συνεργασιμος,πηγαν ολα πολυ καλα!

Βασίλης Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
27-11-2017

Ο κυριος ηταν πολυ ευγενικος και συνεργασιμος η δουλεια μας εγινε αρκετα γρηγορα και αποτελεσματικα! Μιχοπουλου Σοφία

Δημητρα Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-11-2017

Πολύ καλός και εξυπηρετικός επαγγελματίας . Μπράβο του!!

Γιάννης Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-11-2017

Ο μηχανικος ηταν πολυ προθυμος και ευγενικος, στην ωρα του και επαγγελματιας! Παναγιωτης Κληρονομος

.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-11-2017

Παρολο που η διαδικασια εγινε εξ αποστασεως εγιναν ολα πολυ καλα και εξυπηρετηθηκα αψογα! Κουρέας Γιάννης

.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
17-11-2017

Σωστος επαγγελματίας. Τον συστήνω για την πιστοποιηση και τη βεβαιωση μηχανικού που μπορει να βγαλει

Μαρία Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
17-11-2017

Σωστός επιθεωρητής ότι είδε έγραψε και το είχα την επόμενη στο μεηλ μου

Κων/νος Ρ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
17-11-2017

Έκανα και τις δυο δουλειές μου μαζι. Μπράβο του!!

Ανθη Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
17-11-2017

.

Αντρέας Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-11-2017

Γρήγορος στη δουλειά του και καλή δουλειά

Παναγιώτης Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
26-10-2017

Εξαιρετικός επαγγελματίας και γρήγορη δουλειά

Νικολέτα Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
16-10-2017

Πολύ εξυπηρετικός και σωστός επαγγελματίας

Αλέξανδρος Δ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
16-10-2017

Γρήγορη εξυπηρέτηση. Τον συστήνω

Κατερίνα Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
16-10-2017

Ένας σωστός επαγγελματίας. Το πιστοποιητικό το έλαβα μέσω mail την ίδια κιόλας ημέρα

Βασίλης Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
16-10-2017

Ευγενέστατος κύριος και σωστός επαγγελματίας. Τον συστήνω!!

Πασχάλης Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
16-10-2017

Το πιστοποιητικό βγήκε γρήγορα και εύκολα γιατί το ήθελα για ενοικιαστήριο

Ηλιάννα Α.

5/5