Άγγελος Παρθένης

Άγγελος Παρθένης

Εξυπηρετούμε όλη την Αττική

Ηλεκτρολόγος-Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.-Τεχνικός Ασφαλείας, Πιστοποιητικά ΔΕΗ (ΥΔΕ), Ενεργειακά Πιστοποιητικά, στις καλύτερες τιμές.

Υπηρεσίες

Η προσφορά περιλαμβάνει αποκλειστικά την αμοιβή του μηχανικού για την έκδοση της βεβαίωσης ακινήτου περί μη αυθαιρεσίας εκτάσεως μεγαλύτερης των διακοσίων (200) τ.μ. Η βεβαίωση έχει ισχύ για δυο μήνες μετά την έκδοση της.

Σε περίπτωση που ο μηχανικός χρειαστεί να ανατρέξει στην πολεοδομία για την εύρεση των απαραίτητων δικαιολογητικών, υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση πενήντα (50) ευρώ.

Τα δικαιολογητικά για την έκδοση της βεβαίωσης είναι:

 • το συμβόλαιο ιδιοκτησίας
 • η οικοδομική άδεια
 • τα αρχιτεκτονικά σχέδια (όψεις, κατόψεις, τομές)
 • το τοπογραφικό/διάγραμμα κάλυψης

Σε περίπτωση που τα παραπάνω έγγραφα δεν υπάρχουν εκδίδονται από την αρχή με τα ακόλουθα κόστη:

 • Το κόστος για τον σχεδιασμό της κάτοψης ανέρχεται σε 1.5€/τ.μ.
 • Το κόστος για τον σχεδιασμό των όψεων ανέρχεται σε 1€/τ.μ.
 • Το κόστος για τον σχεδιασμό των τομών ανέρχεται σε 1€/τ.μ.
 • Το κόστος για τον σχεδιασμό του τοπογραφικού διαγράμματος κάλυψης ανέρχεται στα 250€, εφ όσον το αγροτεμάχιο δεν ξεπερνάει το μισό στρέμμα.

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία και ώρα συνάντησης στο χώρο που πρόκειται να γίνει το ενεργειακό πιστοποιητικό.

Δικαιολογητικά για την έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού αποτελούν:

 • Κάτοψη
 • Τίτλος Ιδιοκτησίας (Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή Ε9 ή γονική παροχή)
 • Αριθμός Οικοδομικής Αδείας για κατοικίες χτισμένες μετά την 1/3/1983
 • Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου από την υπηρεσία taxisnet με κωδικό 8013 αξίας 10 € με τους κωδικούς του ιδιοκτήτη του ακινήτου.

Στο ενεργειακό πιστοποιητικό αναφέρεται η ενεργειακή κλάση του ακινήτου, καθώς και προτάσεις του ενεργειακού επιθεωρητή για βελτίωση της υπάρχουσας κλάσης. Επίσης, σας στέλνουμε μέσω e-mail τους απαραίτητους κωδικούς, τον αύξοντα αριθμό και τον κλειδάριθμο που απαιτούνται για την καταχώρηση του μισθωτηρίου συμβολαίου στο taxisnet. Προαιρετικά μπορείτε να παραλάβετε το πιστοποιητικό ταχυδρομικώς ή μέσω courier, με δική σας επιβάρυνση. Αναλαμβάνουμε και την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών στην επαρχία εξ αποστάσεως με την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη κάτοψης και η λήψη φωτογραφιών του ακινήτου εσωτερικά, εξωτερικά και περιμετρικά.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης της κάτοψης υπάρχει επιπλέον χρέωση 0,10 € / τμ + φπα για τον σχεδιασμό σκαριφήματος. H προσφορά ισχύει για ακίνητα μέχρι χίλια (1000) τ.μ. Το ενεργειακό πιστοποιητικό δεν γίνεται να εκδοθεί για αυθαίρετο ακίνητο ή ακίνητο με αυθαιρεσίες. Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει χρέωση για τα οδοιπορικά του μηχανικού 10€.

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία και ώρα συνάντησης στο χώρο που πρόκειται να γίνει το ενεργειακό πιστοποιητικό.

Δικαιολογητικά για την έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού αποτελούν:

 • Κάτοψη
 • Τίτλος Ιδιοκτησίας (Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή Ε9 ή γονική παροχή)
 • Αριθμός Οικοδομικής Αδείας για κατοικίες χτισμένες μετά την 1/3/1983
 • Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου από την υπηρεσία taxisnet με κωδικό 8014 αξίας 30 € με τους κωδικούς του ιδιοκτήτη του ακινήτου.
 • Πρόσβαση στο Λέβητα (Πετρελαίου ή Φυσικού αερίου) ή Φύλλο Ελέγχου

Στο ενεργειακό πιστοποιητικό αναφέρεται η ενεργειακή κλάση του ακινήτου, καθώς και προτάσεις του ενεργειακού επιθεωρητή για βελτίωση της υπάρχουσας κλάσης. Επίσης, σας στέλνουμε μέσω e-mail τους απαραίτητους κωδικούς, τον αύξοντα αριθμό και τον κλειδάριθμο που απαιτούνται για την καταχώρηση του μισθωτηρίου συμβολαίου στο taxisnet. Προαιρετικά μπορείτε να παραλάβετε το πιστοποιητικό ταχυδρομικώς ή μέσω courier, με δική σας επιβάρυνση. Αναλαμβάνουμε και την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών στην επαρχία εξ αποστάσεως με την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη κάτοψης και η λήψη φωτογραφιών του ακινήτου εσωτερικά, εξωτερικά και περιμετρικά.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης της κάτοψης υπάρχει επιπλέον χρέωση 0,10€ / τ.μ για τον σχεδιασμό σκαριφήματος. H προσφορά ισχύει για ακίνητα άνω των χιλίων (1000) τ.μ. Το ενεργειακό πιστοποιητικό δεν γίνεται να εκδοθεί για αυθαίρετο ακίνητο ή ακίνητο με αυθαιρεσίες. Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει χρέωση για τα οδοιπορικά του μηχανικού 10€.

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία και ώρα συνάντησης στο χώρο που πρόκειται να γίνει το ενεργειακό πιστοποιητικό.

Δικαιολογητικά για την έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού αποτελούν:

 • Κάτοψη
 • Τίτλος Ιδιοκτησίας (Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή Ε9 ή γονική παροχή)
 • Αριθμός Οικοδομικής Αδείας για κατοικίες χτισμένες μετά την 1/3/1983
 • Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου από την υπηρεσία taxisnet με κωδικό 8012 αξίας 5 € με τους κωδικούς του ιδιοκτήτη του ακινήτου
 • Πρόσβαση στο Λέβητα (Πετρελαίου ή Φυσικού αερίου) ή Φύλλο Ελέγχου

Στο ενεργειακό πιστοποιητικό αναφέρεται η ενεργειακή κλάση του ακινήτου, καθώς και προτάσεις του ενεργειακού επιθεωρητή για βελτίωση της υπάρχουσας κλάσης. Επίσης, σας στέλνουμε μέσω e-mail τους απαραίτητους κωδικούς, τον αύξοντα αριθμό και τον κλειδάριθμο που απαιτούνται για την καταχώρηση του μισθωτηρίου συμβολαίου στο taxisnet. Προαιρετικά μπορείτε να παραλάβετε το πιστοποιητικό ταχυδρομικώς ή μέσω courier, με δική σας επιβάρυνση. Αναλαμβάνουμε και την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών στην επαρχία εξ αποστάσεως με την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη κάτοψης και η λήψη φωτογραφιών του ακινήτου εσωτερικά, εξωτερικά και περιμετρικά.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης της κάτοψης υπάρχει επιπλέον χρέωση δέκα (10) ευρώ για τον σχεδιασμό σκαριφήματος. H προσφορά ισχύει για ακίνητα μέχρι τριάντα (30) τ.μ. Το ενεργειακό πιστοποιητικό δεν γίνεται να εκδοθεί για αυθαίρετο ακίνητο ή ακίνητο με αυθαιρεσίες. Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει χρέωση για τα οδοιπορικά του μηχανικού 10€.

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία και ώρα συνάντησης στο χώρο που πρόκειται να γίνει το ενεργειακό πιστοποιητικό.

Δικαιολογητικά για την έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού αποτελούν:

 • Κάτοψη
 • Τίτλος Ιδιοκτησίας (Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή Ε9 ή γονικη παροχή)
 • Αριθμός Οικοδομικής Αδείας για κατοικίες χτισμένες μετά την 1/3/1983
 • Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου από την υπηρεσία taxisnet με κωδικό 8012 αξίας 5 € με τους κωδικούς του ιδιοκτήτη του ακινήτου
 • Πρόσβαση στο Λέβητα (Πετρελαίου ή Φυσικού αερίου) ή Φύλλο Ελέγχου

Στο ενεργειακό πιστοποιητικό αναφέρεται η ενεργειακή κλάση του ακινήτου, καθώς και προτάσεις του ενεργειακού επιθεωρητή για βελτίωση της υπάρχουσας κλάσης. Επίσης, σας στέλνουμε μέσω e-mail τους απαραίτητους κωδικούς, τον αύξοντα αριθμό και τον κλειδάριθμο που απαιτούνται για την καταχώρηση του μισθωτηρίου συμβολαίου στο taxisnet. Προαιρετικά μπορείτε να παραλάβετε το πιστοποιητικό ταχυδρομικώς ή μέσω courier, με δική σας επιβάρυνση. Αναλαμβάνουμε και την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών στην επαρχία εξ αποστάσεως με την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη κάτοψης και η λήψη φωτογραφιών του ακινήτου εσωτερικά, εξωτερικά και περιμετρικά.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης της κάτοψης υπάρχει επιπλέον χρέωση δέκα (10) ευρώ για τον σχεδιασμό σκαριφήματος. H προσφορά ισχύει για ακίνητα μέχρι εκατό (100) τ.μ. Το ενεργειακό πιστοποιητικό δεν γίνεται να εκδοθεί για αυθαίρετο ακίνητο ή ακίνητο με αυθαιρεσίες. Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει χρέωση για τα οδοιπορικά του μηχανικού 10€.

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία και ώρα συνάντησης στο χώρο που πρόκειται να γίνει το ενεργειακό πιστοποιητικό.

Δικαιολογητικά για την έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού αποτελούν:

 • Κάτοψη
 • Τίτλος Ιδιοκτησίας (Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή Ε9 ή γονική παροχή)
 • Αριθμός Οικοδομικής Αδείας για κατοικίες χτισμένες μετά την 1/3/1983
 • Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου από την υπηρεσία taxisnet με κωδικό 8012 αξίας 5 € με τους κωδικούς του ιδιοκτήτη του ακινήτου
 • Πρόσβαση στο Λέβητα (Πετρελαίου ή Φυσικού αερίου) ή Φύλλο Ελέγχου

Στο ενεργειακό πιστοποιητικό αναφέρεται η ενεργειακή κλάση του ακινήτου, καθώς και προτάσεις του ενεργειακού επιθεωρητή για βελτίωση της υπάρχουσας κλάσης. Επίσης, σας στέλνουμε μέσω e-mail τους απαραίτητους κωδικούς, τον αύξοντα αριθμό και τον κλειδάριθμο που απαιτούνται για την καταχώρηση του μισθωτηρίου συμβολαίου στο taxisnet. Προαιρετικά μπορείτε να παραλάβετε το πιστοποιητικό ταχυδρομικώς ή μέσω courier, με δική σας επιβάρυνση. Αναλαμβάνουμε και την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών στην επαρχία εξ αποστάσεως με την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη κάτοψης και η λήψη φωτογραφιών του ακινήτου εσωτερικά, εξωτερικά και περιμετρικά.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης της κάτοψης υπάρχει επιπλέον χρέωση δέκα (10) ευρώ για τον σχεδιασμό σκαριφήματος. H προσφορά ισχύει για ακίνητα μέχρι εβδομήντα πέντε (75)τ.μ. τ.μ. Το ενεργειακό πιστοποιητικό δεν γίνεται να εκδοθεί για αυθαίρετο ακίνητο ή ακίνητο με αυθαιρεσίες. Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει χρέωση για τα οδοιπορικά του μηχανικού 10€.

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία και ώρα συνάντησης στον χώρο που πρόκειται να γίνει το ενεργειακό πιστοποιητικό.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού αποτελούν:

 • Κάτοψη
 • Τίτλος Ιδιοκτησίας (Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή Ε9 ή γονική παροχή)
 • Αριθμό Πρωτοκόλλου Δήλωσης κτηματολογίου
 • Αριθμός Οικοδομικής Αδείας για κατοικίες χτισμένες μετά την 1/3/1983

Η διαδικασία έχει ως εξής: κλείνουμε ραντεβού, έρχεται ο ενεργειακός επιθεωρητής για να κάνει αυτοψία στο ακίνητο και μετά από τις απαραίτητες μετρήσεις εκδίδεται το ενεργειακό πιστοποιητικό άμεσα μέσα σε 1-3 εργάσιμες ημέρες.

Στο ενεργειακό πιστοποιητικό αναφέρεται η ενεργειακή κλάση του ακινήτου, καθώς και προτάσεις του ενεργειακού επιθεωρητή για βελτίωση της υπάρχουσας κλάσης. Επίσης, σας στέλνουμε μέσω e-mail τους απαραίτητους κωδικούς, τον αύξοντα αριθμό και τον κλειδάριθμο που απαιτούνται για την καταχώρηση του μισθωτηρίου συμβολαίου στο taxisnet. Προαιρετικά μπορείτε να παραλάβετε το πιστοποιητικό ταχυδρομικώς ή μέσω courier, με δική σας επιβάρυνση. Αναλαμβάνουμε και την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών στην επαρχία εξ αποστάσεως με την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη κάτοψης και η λήψη φωτογραφιών του ακινήτου εσωτερικά, εξωτερικά και περιμετρικά. Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης της κάτοψης υπάρχει επιπλέον χρέωση δέκα (10) ευρώ για τον σχεδιασμό σκαριφήματος. H προσφορά ισχύει για ακίνητα μέχρι τριάντα (30) τ.μ.

Επίσης, είναι απαραίτητη πλέον η έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου από την υπηρεσία taxisnet με κωδικό 8012 αξίας 5 € με τους κωδικούς του ιδιοκτήτη του ακινήτου.

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία και ώρα συνάντησης στο χώρο που πρόκειται να γίνει το ενεργειακό πιστοποιητικό.

Δικαιολογητικά για την έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού αποτελούν:

 • Κάτοψη
 • Τίτλος Ιδιοκτησίας (Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή Ε9 ή γονική παροχή)
 • Αριθμός Οικοδομικής Αδείας για κατοικίες χτισμένες μετά την 1/3/1983
 • Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου από την υπηρεσία taxisnet με κωδικό 8012 αξίας 5 € με τους κωδικούς του ιδιοκτήτη του ακινήτου
 • Πρόσβαση στο Λέβητα (Πετρελαίου ή Φυσικού αερίου) ή Φύλλο Ελέγχου

Στο ενεργειακό πιστοποιητικό αναφέρεται η ενεργειακή κλάση του ακινήτου, καθώς και προτάσεις του ενεργειακού επιθεωρητή για βελτίωση της υπάρχουσας κλάσης. Επίσης, σας στέλνουμε μέσω e-mail τους απαραίτητους κωδικούς, τον αύξοντα αριθμό και τον κλειδάριθμο που απαιτούνται για την καταχώρηση του μισθωτηρίου συμβολαίου στο taxisnet. Προαιρετικά μπορείτε να παραλάβετε το πιστοποιητικό ταχυδρομικώς ή μέσω courier, με δική σας επιβάρυνση. Αναλαμβάνουμε και την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών στην επαρχία εξ αποστάσεως με την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη κάτοψης και η λήψη φωτογραφιών του ακινήτου εσωτερικά, εξωτερικά και περιμετρικά.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης της κάτοψης υπάρχει επιπλέον χρέωση δεκαπέντε (15) ευρώ για τον σχεδιασμό σκαριφήματος. H προσφορά ισχύει για ακίνητα μέχρι εκατόν πενήντα (150) τ.μ. Το ενεργειακό πιστοποιητικό δεν γίνεται να εκδοθεί για αυθαίρετο ακίνητο ή ακίνητο με αυθαιρεσίες. Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει χρέωση για τα οδοιπορικά του μηχανικού 10€.

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία και ώρα συνάντησης στο χώρο που πρόκειται να γίνει το ενεργειακό πιστοποιητικό.

Δικαιολογητικά για την έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού αποτελούν:

 • Κάτοψη
 • Τίτλος Ιδιοκτησίας (Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή Ε9 ή γονική παροχή)
 • Αριθμός Οικοδομικής Αδείας για κατοικίες χτισμένες μετά την 1/3/1983
 • Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου από την υπηρεσία taxisnet με κωδικό 8012 αξίας 5 € με τους κωδικούς του ιδιοκτήτη του ακινήτου
 • Πρόσβαση στο Λέβητα (Πετρελαίου ή Φυσικού αερίου) ή Φύλλο Ελέγχου

Στο ενεργειακό πιστοποιητικό αναφέρεται η ενεργειακή κλάση του ακινήτου, καθώς και προτάσεις του ενεργειακού επιθεωρητή για βελτίωση της υπάρχουσας κλάσης. Επίσης, σας στέλνουμε μέσω e-mail τους απαραίτητους κωδικούς, τον αύξοντα αριθμό και τον κλειδάριθμο που απαιτούνται για την καταχώρηση του μισθωτηρίου συμβολαίου στο taxisnet. Προαιρετικά μπορείτε να παραλάβετε το πιστοποιητικό ταχυδρομικώς ή μέσω courier, με δική σας επιβάρυνση. Αναλαμβάνουμε και την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών στην επαρχία εξ αποστάσεως με την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη κάτοψης και η λήψη φωτογραφιών του ακινήτου εσωτερικά, εξωτερικά και περιμετρικά.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης της κάτοψης υπάρχει επιπλέον χρέωση είκοσι (20) ευρώ για τον σχεδιασμό σκαριφήματος. H προσφορά ισχύει για ακίνητα μέχρι διακόσια πενήντα (250) τ.μ. Το ενεργειακό πιστοποιητικό δεν γίνεται να εκδοθεί για αυθαίρετο ακίνητο ή ακίνητο με αυθαιρεσίες. Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει χρέωση για τα οδοιπορικά του μηχανικού 10€.

Η προσφορά περιλαμβάνει αποκλειστικά την αμοιβή του μηχανικού για την έκδοση της βεβαίωσης ακινήτου περί μη αυθαιρεσίας εκτάσεως μικρότερης των εκατό (100) τ.μ. Η βεβαίωση έχει ισχύ για δύο μήνες μετά την έκδοση της.

Σε περίπτωση που ο μηχανικός χρειαστεί να ανατρέξει στην πολεοδομία για την εύρεση των απαραίτητων δικαιολογητικών, υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση πενήντα (50) ευρώ.

Τα δικαιολογητικά για την έκδοση της βεβαίωσης είναι:

 • το συμβόλαιο ιδιοκτησίας
 • η οικοδομική άδεια
 • τα αρχιτεκτονικά σχέδια (όψεις, κατόψεις, τομές)
 • το τοπογραφικό/διάγραμμα κάλυψης

Σε περίπτωση που τα παραπάνω έγγραφα δεν υπάρχουν εκδίδονται από την αρχή με τα ακόλουθα κόστη:

 • Το κόστος για τον σχεδιασμό της κάτοψης ανέρχεται σε 1.5€/τ.μ.
 • Το κόστος για τον σχεδιασμό των όψεων ανέρχεται σε 1€/τ.μ.
 • Το κόστος για τον σχεδιασμό των τομών ανέρχεται σε 1€/τ.μ.
 • Το κόστος για τον σχεδιασμό του τοπογραφικού διαγράμματος κάλυψης ανέρχεται στα 250€, εφ όσον το αγροτεμάχιο δεν ξεπερνάει το μισό στρέμμα.

Η προσφορά περιλαμβάνει αποκλειστικά την αμοιβή του μηχανικού για την έκδοση της βεβαίωσης ακινήτου περί μη αυθαιρεσίας εκτάσεως από εκατό (100) έως διακόσια (200) τ.μ. Η βεβαίωση έχει ισχύ για δυο μήνες μετά την έκδοση της.

Σε περίπτωση που ο μηχανικός χρειαστεί να ανατρέξει στην πολεοδομία για την εύρεση των απαραίτητων δικαιολογητικών, υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση πενήντα (50) ευρώ.

Τα δικαιολογητικά για την έκδοση της βεβαίωσης είναι:

 • το συμβόλαιο ιδιοκτησίας
 • η οικοδομική άδεια
 • τα αρχιτεκτονικά σχέδια (όψεις, κατόψεις, τομές)
 • το τοπογραφικό/διάγραμμα κάλυψης

Σε περίπτωση που τα παραπάνω έγγραφα δεν υπάρχουν εκδίδονται από την αρχή με τα ακόλουθα κόστη:

 • Το κόστος για τον σχεδιασμό της κάτοψης ανέρχεται σε 1.5€/τ.μ.
 • Το κόστος για τον σχεδιασμό των όψεων ανέρχεται σε 1€/τ.μ.
 • Το κόστος για τον σχεδιασμό των τομών ανέρχεται σε 1€/τ.μ.
 • Το κόστος για τον σχεδιασμό του τοπογραφικού διαγράμματος κάλυψης ανέρχεται στα 250€, εφ όσον το αγροτεμάχιο δεν ξεπερνάει το μισό στρέμμα.

Εμφάνιση όλων...

Ωράριο Λειτουργίας

 • Δευτέρα: 9:00-21:30
 • Τρίτη: 9:00-21:30
 • Τετάρτη: 9:00-21:30
 • Πέμπτη: 9:00-21:30
 • Παρασκευή: 9:00-21:30
 • Σάββατο: 9:00-17:30
 • Κυριακή: 9:00-17:30

Τηλεφωνήστε καθημερινά ή κλείστε online όλο το 24ώρο.

Άγγελος Παρθένης

Άγγελος Παρθένης

Εξυπηρετούμε όλη την Αττική

Κάλεσε για την συγκεκριμένη προσφορά

Ενημέρωσε ότι τους καλείς για την προσφορά του MyConstructor.gr

Ηλεκτρολόγος-Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.-Τεχνικός Ασφαλείας, Πιστοποιητικά ΔΕΗ (ΥΔΕ), Ενεργειακά Πιστοποιητικά, στις καλύτερες τιμές.

Εγγύηση Ικανοποίησης

Εγγύηση ικανοποίησης MyConstructor.gr

Στο myconstructor.gr θεωρούμε την ικανοποίηση των πελατών μας ως μέγιστη προτεραιότητα.

Το myconstructor.gr αποδεικνύοντας την αξιοπιστία του και τον σεβασμό του σε εσάς σας παρέχει εγγύηση ικανοποίησης στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Εάν η υπηρεσία ραντεβού από το MyConstructor είναι χαμηλής ποιότητας ή αντίθετη των προσδοκιών σας.
 • Εάν υπάρχει υπαιτιότητα του συνεργάτη επαγγελματία / τεχνικού σε περίπτωση ζημιών.
 • Εάν αντιμετωπίσατε κάποιο οποιοδήποτε μικρό ή σοβαρό πρόβλημα κατά τη διάρκεια της συνεργασία μας με το myconstructor.gr.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας το συντομότερο δυνατό για να ξεκινήσουμε τη διαδικασία της Εγγύησης Ικανοποίησης.

Πώς λειτουργεί

Αφού συγκεντρώσουμε τα βασικά στοιχεία επικοινωνίας σας και του ραντεβού που υπήρξε το πρόβλημα, το τμήμα υποστήριξης του MyConstructor θα ξεκινήσει άμεσα τις διαδικασίες να επιλύσει την υπόθεση σας.

Σε κάθε online ραντεβού ή ραντεβού που κλείνετε μέσω του επίσημου τηλεφωνικού αριθμού του myconstructor.gr 2103009323, τα οποία καλύπτονται από την Εγγύηση Ικανοποίησης, το MyConstructor θα διορθώσει οποιοδήποτε θέμα προκύψει με τους εξής τρόπους:

 • Θα έρθει σε επικοινωνία με εσάς να διαπιστώσει που ακριβώς παρουσιάστηκε η κακή ή προβληματική εξυπηρέτηση.
 • Θα επικοινωνήσει άμεσα με τον επαγγελματία για να διορθώσει το όποιο πρόβλημα και να φέρει εις πέρας σωστά την εργασία ή υπηρεσία είτε με τον ίδιο συνεργάτη τεχνικό είτε με άλλον συνεργάτη του myconstructor.gr.
 • Εάν δεν καλυφθούν οι ανάγκες με τις παραπάνω ενέργειες, η εταιρία του MyConstructor είναι διατεθειμένη να σας επιστρέψει το ποσό που αντιστοιχεί έως και 100% της αξίας της υπηρεσίας που λάβατε με μέγιστο ποσό 1500€.

Προϋποθέσεις Εγγύησης Ικανοποίησης

Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να ανατρέξετε στην Εγγύηση Ικανοποίησης όταν όλα τα παρακάτω ισχύουν:

 • Μείνατε δυσαρεστημένος από την υπηρεσία που λάβατε.
 • Έχετε κλείσει την συμφωνία για την ανάθεση της υπηρεσίας και την τιμή είτε online από το site του MyConstructor είτε τηλεφωνικά στο κεντρικό μας τηλ 2103009323. Η εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση ανάθεσης και συμφωνίας των όρων απευθείας με τον τεχνικό.
 • Το αντικείμενο της εργασίας ή της υπηρεσίας ήταν σαφώς ορισμένο και ξεκάθαρο από την περιγραφή της υπηρεσίας που είναι αναρτημένη στο site.
 • Έχετε αποδεικτικά πληρωμής του τεχνικού για την συγκεκριμένη εργασία.
 • Η Εγγύηση Ικανοποίησης ισχύει για χρονικό διάστημα 7 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα ολοκλήρωσης της εργασίας κατόπιν αναφοράς του προβλήματος σας.
 • Η Εγγύηση Ικανοποίησης ισχύει για όλες τις υπηρεσίες που προσφέρουμε, στο myconstructor.gr.
 • Η Εγγύηση Ικανοποίησης ισχύει εντός του νομού Αττικής και παρέχεται πλέον των λοιπών δικαιωμάτων σας, τα οποία παραμένουν σε ισχύ.

Για το θέμα αυτό, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο info@myconstructor.gr ή τηλεφωνικά στο 210 300 93 23.

Κάλεσε για την συγκεκριμένη προσφορά

Ενημέρωσε ότι τους καλείς για την προσφορά του MyConstructor.gr

Κλείσε Τώρα -10%

Υπολόγισε την τελική τιμή και κέρδισε έως και -10% έκπτωση!

Επίλεξε εργασία

Για ενοικίαση επιλέξτε πόσα τ.μ. είναι το ακίνητο σας.
Για το εξοικονομώ κατ οίκον επιλέξτε «για το πρόγραμμα εξοικονομώ κατ οίκον».

Υποχρεωτικό πεδίο!

 • Αν έχετε κάτοψη του ακινήτου παρακαλούμε να την έχετε διαθέσιμη στο ραντεβού.
 • Επίσης θα χρειαστεί το E9 ή το συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή την γονική παροχή ή αποδοχή κληρονομιάς ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο που να φαίνονται τα στοιχεία του ιδιοκτήτη.

Πόσα τετραγωνικά μέτρα είναι το ακινητό σας;

Υποχρεωτικό πεδίο!

Παρακαλώ συμπληρώστε πάνω από 1 .

Πρέπει να εκδοθεί παράβολο αξίας 5€ από το taxisnet με κωδικό 8012.

Υποχρεωτικό πεδίο!

Υποχρεωτικό πεδίο!

Παρακαλούμε γράψτε και στην συνέχεια επιλέξτε την διεύθυνση σας!

Παρακαλούμε συμπληρώστε όλες τις υποχρεωτικές ερωτήσεις!

Αξιολογήσεις χρηστών

4.8/5
(692)

Ποιότητα 97.6%

Αξιοπιστία 96.8%

Τιμή 96.5%

Συνέπεια 96.9%

Συμπεριφορά 97.2%

Καθαριότητα 98.3%

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
10-10-2021

Παναγιώτης Σ.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-10-2021

Φώτης Ψ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
11-10-2021

Η υπηρεσία βοήθησε παρα πολυ για να κανω μια επιλογή η οποία ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες μου με έναν τυπικό και αξιοπρεπέστατο επαγγελματία , σιγουρα θα συζητάω θετικά για την υπηρεσία σας και θα την προτείνω.

Δημήτρης Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
27-09-2021

Ο κύριος Άγγελος ήρθε στην ώρα του, έκανε ότι συμφωνήσαμε και παρέδωσε το ενεργειακό πιστοποιητικό εντός του χρόνου που είχαμε συμφωνήσει.

Παναγιώτης Π.

2.5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
21-09-2021

Ασυνέπεια σε όλο το μεγαλείο του.

Φωτεινή Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
21-09-2021

Παρά πολύ καλός

Ανδρεας Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
21-09-2021

Δημήτρης Λ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
27-09-2021

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ, ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ, ΑΠΟΛΥΤΑ ΚΑΤΗΡΤΙΣΜΕΝΟΣ, ΣΥΝΕΠΕΣΤΑΤΟΣ ΣΕ ΟΛΑ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΩΡΑ ΤΟΥ ΡΑΝΤΕΒΟΥ, ΑΚΡΙΒΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
27-09-2021

ΣΟΦΙΑ Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
17-09-2021

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-09-2021

Άμεση εξυπηρέτηση, χωρίς έξτρα χρεώσεις. Τη συστήνω ανεπιφύλακτα. Με το που πήρα τηλέφωνο, την επόμενη μέρα υπήρχε διαθέσιμος επαγγελματίας και έγινε η δουλειά μου. Συνεχίστε έτσι

Αποστολος Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
21-09-2021

Πολύ καλό άμεση εξυπηρέτηση

Αντωνης Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
11-09-2021

Αυγή .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
14-09-2021

.. Χ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
30-08-2021

Μαρια .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-09-2021

Κωνσταντίνα Ζ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
10-09-2021

Κώστας Χ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-09-2021

Ηρακλης .

4.6/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-09-2021

Μόνο ότι άργησε να έρθει αλλιώς όλα καλά

Αικατερίνη Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-09-2021

ΓΙΩΡΓΟΣ Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
31-08-2021

Άριστη συνεργασια

Νικος Δ.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
31-08-2021

Στέλιος Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
25-08-2021

ΕΛΕΝΗ Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
27-08-2021

Δημήτριος Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
19-08-2021

κωνσταντινα κ.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
28-08-2021

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ .

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
25-08-2021

Σωστός και αξιόπιστος, χρειάστηκε κάτι ,ένα έξτρα χαρτί, εξυπηρέτησε άμεσα.

Thoma .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
26-08-2021

ΧΡΙΣΤΊΝΑ .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-08-2021

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ .

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-08-2021

Ιωάννης Λ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
28-07-2021

Πολυ καλη εξυπηρετηση!!!!

Μαρία Λ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-08-2021

Εξαιρετικός επαγγελματίας, τον συστήνω τον κύριο Παρθένη ανεπιφύλακτα

Βασίλης .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-08-2021

My constructor is the right place for your needs.

Τηλέμαχος .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
10-08-2021

Εμεινα πολύ ευχαριστημένη. Σιγουριά θα σας προτεινω και σε αλλους!

Γεωργία Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-08-2021

Αθανάσιος .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
29-07-2021

ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΨΟΓΟΣ. Ο Κος ΠΑΡΘΕΝΗΣ ΑΠΛΟΣ ΚΑΤΑΝΟΗΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ. ΧΑΙΡΕΣΑΙ ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΣΑΙ ΜΑΖΙ ΤΟΥ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-08-2021

ΣΩΤΗΡΙΑ Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-07-2021

Κατερίνα Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-08-2021

Βασίλης Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-08-2021

Εξαιρετικός επαγγελματίας! Τον συστήνω ανεπιφύλακτα!

Σπυριδούλα Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-08-2021

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
26-07-2021

Ελευθέριος Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
28-07-2021

Όλα έγιναν όπως είχαμε συμφωνήσει. Ήρθε στην ώρα του. Όλα καλά.

Κωνσταντίνος .

4/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
29-07-2021

Θανάσης Ζ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-07-2021

πολύ επαγγελματικός και σωστός στην δουλειά του, μείναμε ευχαριστημένοι.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
27-07-2021

Επαγγελματιας ,ευγενέστατος, συνεπής στο ραντεβού του.

Παναγιώτα .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
17-06-2021

Άμεση εξυπηρετηση

Μπουρκουλας Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
28-07-2021

Νικος Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
28-07-2021

Nikos P.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
19-07-2021

Άψογος επαγγελματίας

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
19-07-2021

Ελένη .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-07-2021

Κατερινα Γ.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-07-2021

Η εργασία για ΥΔΕ εκπονήθηκε γρήγορα και η τεχνική έκθεση ταχυδρομήθηκε και εν τέλει έγινε αποδεκτή από τον ΔΕΔΔΗΕ ταχύτατα χωρίς κάποιο πρόβλημα.

Γεώργιος Ν.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-07-2021

ΛΑΜΠΡΟΣ Τ.

4.1/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-07-2021

Κατάφερα να επικοινωνήσω μαζί του μετά από πολλές προσπάθειες.

Νίκος Φ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
29-06-2021

Χρυσούλα Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-07-2021

ΑΜΕΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Σπυριδούλα Θ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-07-2021

Ρενα .

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-07-2021

Gayana G.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
26-06-2021

Δημήτρης Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-07-2021

Yixuan L.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-06-2021

Αψογος! Εξαιρετικός επαγγελματίας! Χίλια μπράβο στον κύριο Παρθενη!

ΓΚΟΥΡΝΕΛΟΥ Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
27-06-2021

Ηλίας Δ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
25-06-2021

Πολυ καλή εξυπηρέτηση... Οικονομικές τιμές

γεωργιος κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
14-06-2021

ΣΤΑΥΡΟΣ Δ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-06-2021

Θέμης .

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-06-2021

ελένη α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
19-06-2021

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Φ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
14-06-2021

Έμεινα ικανοποιημενη και από την δουλειά και από την ταχύτητα

ΕΛΕΝΗ Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-06-2021

Νικολαος .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
10-06-2021

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ο.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-06-2021

Συνεπής, γρήγορος, Πολύ καλή συνεργασίά

Σταύρος .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-06-2021

Μαρια Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-06-2021

ΡΙΚΑΡΝΤΟ Λ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
30-05-2021

Αθανάσιος Β.

4/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
27-05-2021

Ευαγγελος Κ.

3/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
20-05-2021

Ψεύτικη τιμή κλασσικά

Αχιλλεας .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-05-2021

Βασίλης Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
14-05-2021

αντωνης α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
20-05-2021

ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΙΚΟΣ. ΜΟΥ ΕΦΕΡΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ ΜΕΣΑ ΣΕ 1 ΜΕΡΑ.

ΜΑΡΙΑ Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-05-2021

Μαρια Ε.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
19-05-2021

ΦΑΝΗ .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
20-05-2021

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-05-2021

Χρειάστηκε να πληρώσω λίγο παραπάνω καθώς έχω τριφασικό. Αυτό δεν υπήρχε ως επιλογή στην πλατφόρμα και δεν υπολογίστηκε, αλλά μου γνωστοποιήθηκε από τον επαγγελματία κατά την επίσκεψη. Σε γενικές γραμμές, ο επαγγελματίας ήταν αξιόλογος, ευγενικός και άμεσος ως προς την εξυπηρέτηση.

Γιάννης Κ.

4.6/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-05-2021

Μαρία Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-05-2021

σπυροσ α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-05-2021

ΣΠΥΡΟΣ Ν.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-05-2021

Αντώνιος Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-05-2021

Αντώνιος Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-04-2021

Παναγιώτης .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
17-04-2021

Ευαγγελία .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
17-04-2021

Ιωάννα Λ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
16-04-2021

ιωαννης α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
15-04-2021

Ο Κος Παρθένης είναι γνώστης του θέματος, σωστός στο ραντεβού του και προτείνεται για συνεργασία.

Παύλος .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
10-04-2021

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-04-2021

δημητρης γ.

4.5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-04-2021

Όλα καλά. Οι τιμές θα μπορούσαν να ήταν λίγο πιο καλές. Ευχαριστώ.

Ανδριανή Ζ.

2/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-04-2021

Μου ζητήθηκε να πληρώσω παραπάνω από το συμφωνηθεν ποσό. Με τη λογική της κορυφής χρέωσης. Απαράδεκτο

Τεοντόρ Θ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-04-2021

Μαρία .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-04-2021

Γιώργος Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-04-2021

ΕΛΕΝΗ Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-04-2021

Εξαιρετικός επαγγελματίας, συνεπέστατος στο ραντεβού του και στη δουλειά του, άμεση εξυπηρέτηση και ποιότητα δουλειάς. Συνιστάται ανεπιφύλακτα.

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
29-03-2021

ΑΓΓΕΛΟΣ Λ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
25-03-2021

Ιωάννης Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-03-2021

Γρήγορη ανταπόκριση, συνέπεια, επαγγελματισμός, λογική τιμή. Τι άλλο να ζητήσει κανείς.....

Γιωργος Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
21-03-2021

δροσουλα λ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
16-03-2021

ΜΑΡΙΑ .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-03-2021

Συνεπής, ευγενικός και πάνω από όλα επαγγελματίας

Κωνσταντίνος .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-03-2021

Παναγιώτα .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
11-03-2021

Οικονομικά και γρήγορα με άψογη εξυπηρέτηση!!!

Νικόλαος Λ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-03-2021

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-03-2021

ΕΜΠΕΙΡΟΣ,ΣΑΦΗΣ ΚΑΙ ΤΑΧΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΖΗΤΗΘΕΙΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.

Ηλίας Δ.

2.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-03-2021

Δε φορουσε μασκα και σαλιωσε το χερι για να γυρισει σελιδα στα εγγραφα που μου παρεδωσε. Επισης, δε θα ελεγα οτι ηταν ιδιαιτερα ευγενικος.

Ειρήνη .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-03-2021

Λένια Φ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-03-2021

Έγιναν όλα όπως τα είχαμε κανονίσει. Τον συστήνω ανεπιφύλακτα και θα τον προτιμήσω πάλι σε επόμενη εργασία μου.

ΙΩΑΝΝΗΣ Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-03-2021

Όλα τέλεια με τον κύριο Παρθένη

Δράκων Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-03-2021

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
25-02-2021

Κατερίνα Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-02-2021

Άψογος επαγγελματίας!

Αναστάσιος Γ.

4.3/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
18-02-2021

Όλα καλά και επαγγελματικα

Καρινα Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
14-02-2021

Χρηστος Β.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
14-02-2021

Άψογοι επαγγελματίες.Συγχαρητηρια!!!!!

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-02-2021

Άριστα σε όλα!

βασιλης κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-02-2021

Εξαιρετικός, αποτελεσματικός και γρήγορος. Τον συστήνω ανεπιφύλακτα.

Χάρης .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
11-02-2021

Όλα πήγαν καλώς Είχα ενημερώσει από πριν για τα τετραγωνικά μέτρα τον όροφο και το έτος κατασκευής της πολυκατοικίας Μου έδωσε το πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου σφραγισμένο και τέλος!

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Δ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-02-2021

Εύκολα, γρήγορα, συνεννόηση άριστη

Πασχάλης Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
29-01-2021

Ευτυχία Ε.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
29-01-2021

Βαρβάρα Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
28-01-2021

Συνεπής, επαγγελματίας, και ευγενικός.

ΔΑΝΑΗ Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
25-01-2021

Κατερίνα Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
25-01-2021

Κατερίνα Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
18-01-2021

Gentian M.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
10-01-2021

ΜΑΡΚΟΣ .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-01-2021

Απόλυτα ικανοποιημένος

ανδρεας ζ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-01-2021

Ιωάννης Χ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
31-12-2020

Εξυπηρετηθηκα άμεσα και γρήγορα , σας ευχαριστω , και ο κύριος Παρθένης πολύ σωστός επαγγελματίας , ευγενικής και γρηγορος

Αγγελος Μ.

3.5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
30-12-2020

Το γραφείο αναφέρει ότι με επιπλέον 10 € σχεδιάζουν την κάτοψη την οποία όμως δεν συμπεριέλαβε ο μηχανικός στο πιστοποιητικό (μου είπε ότι δεν είναι εκτυπώσιμη). Αν και το αρχείο το απέστειλε σχετικά γρήγορα, ήταν απότομος και η συμπεριφορά του απέναντί μου δεν ήταν ευγενική.

Μάριος Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
25-12-2020

Άψογη εξυπηρέτηση, αξιοπιστία και υπευθυνότητα ..

Μαριάνθη Χ.

2.5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-12-2020

Χωρίς μασκα, ψυχρός στα όρια της αγένειας, μη συνεργασιμος

βασιλης χ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
20-12-2020

Εξαιρετικός και στην ώρα του

Κωστας Ξ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
19-12-2020

αγγελικη κ.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
19-12-2020

Καλιακάτσος Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
19-12-2020

δημητρης κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
19-12-2020

Εμπεριστατωμενες απαντήσεις για ενεργειακές ανάγκες του σπιτιού, παροχή διευκόλυνσης σε θέματα που ο πελάτης δεν είναι εξοικειωμενος. πολύ χρήσιμη συνεργασία.

Γιώργος .

4.6/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
16-12-2020

ο κ. Παρθένης ήταν εξαιρετικός στην συνεργασία και στο ραντεβού. Αρνητικό σε σχέση με την υπηρεσία είναι ότι το τελικό ποσό δεν ήταν 38,4€ όπως είχε οριστεί από το site αλλά 47€, χωρίς έξτρα εργασίες ή κάτι διαφορετικό από αυτό που είχα δηλώσει εξαρχής μέσω του site.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ Ρ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
16-12-2020

δημητρης π.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
14-12-2020

Μεσα στην προθεσμία, τυπικός, επαγγελματίας.

ΒΑΣΙΛΗΣ Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
14-12-2020

ΜΑΡΙΑ Ν.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-12-2020

Πολύ καλός επαγγελματίας.

σμαραγδα λ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
11-12-2020

Τυπικός, ευγενικός και ευχάριστος χαρακτήρας. Ακριβώς στην ώρα του στο ραντεβού μας, τήρησε όλους τους κανόνες υγιεινής έκανε την εργασία του άμεσα και μου έδωσε χρήσιμες πληροφορίες για την διευθέτηση των χαρτιών του ακινήτου. 100% επαγγελματίας.

Μαριος Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-12-2020

Θεοδωρής Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-12-2020

Πολυ εξυπηρετικος, τυπικος και συντομος. Η εξυπηρετηση ηταν αμεση.

Ιωαννα Ξ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-12-2020

Άψογα όλα !

Πασχαλης Ε.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-12-2020

Ηλίας Κ.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
30-11-2020

Πολύ έμπειρος, Αξιόπιστος, στη συμφωνημένη ώρα και στην προσυμφωνημένη τιμή.

Ευάγγελος Α.

4.5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-11-2020

Έδωσα παραπάνω λεφτά καθώς τηλεφωνικά μου είπαν πως το ΦΠΑ είναι 13% και τελικά όταν ήρθε στο σπίτι ο μηχανικος ήταν 23%.Τελος η απόδειξη που μου έδωσε δεν μπορώ να την δώσω στην εφορία.

Γεώργιος .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
21-11-2020

Γεράσιμος Ι.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
20-11-2020

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Β.

4/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-11-2020

Όποτε χρειάσθηκε νά συνεργασθώ έμεινα ευχαριστημένος το ίδιο και σέ όσους σας έχω συστήσει.

Tζινακης E.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-11-2020

Δημήτρης .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-11-2020

Κωστας κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-11-2020

Πολύ σωστός επαγγελματίας ήρθε την ώρα που συμφωνήσαμε και γενικά ενέπνεε εμπιστοσύνη

Σταύρος .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-11-2020

καλλιοπη .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
30-10-2020

Πολυ καλός επαγγελματίας με συνέπεια και στο ραντεβου και στην εργασία του

Νικόλαος Β.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
25-10-2020

Ελενη Β.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
25-10-2020

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-10-2020

Άψογοι, γρήγοροι, τέλειοι ! Έκδοση ενεργιακού πιστοποιητικού μέσ σε 48 ώρες.

Κωνσταντίνος Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
16-10-2020

Γιαννης Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
15-10-2020

Ολγα Γ.

4.6/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
15-10-2020

Ο κ. Παρθένης ήταν συνεπής και στο ραντεβού και στην αποστολή του σχεδίου.

Βασιλική Λ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
14-10-2020

Εμεινα απολυτα ικανοποιημενος διοτι ολα εγιναν επαγγελματικα και γρηγορα

Ευαγγελος .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-10-2020

ευγενεια, αμεσοτητα, επαγγελματισμος

Γεώργιος .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-10-2020

Εξαιρετική συνεργασία. Ευχαριστώ

Αθηνά Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-10-2020

ΑΨΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

διονυσης .

4.5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-10-2020

Επαγγελματισμός. Καλή εξυπηρέτηση και επικοινωνία.

γιωργος α.

4.5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-10-2020

καλος επαγγελματιας.δεν ειχα κανενα προβλημα!!

δημητρης κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-10-2020

Θοδωρης .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
03-10-2020

Αλέξανδρος Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-10-2020

Νικος Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
29-09-2020

Ευγενέστατος, ακριβέστατος στην ώρα του, άρτια ενημερωμένος, αναλυτικότατος σε όποιες ερωτήσεις του έθεσα, διαρκή ενημέρωση για την πορεία της έκδοσης (εντός του προκαθορισμένου χρόνου).

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
28-09-2020

Μαρία .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
27-09-2020

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
18-09-2020

Ηλίας Σ.

4.6/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
18-09-2020

Σπύρος Δ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
18-09-2020

Άψογος

Κωνσταντινος Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
14-09-2020

Βασιλική .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-09-2020

ΠΕΤΡΟΥΛΑ .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-09-2020

Όλα πολύ καλά. Τέλεια και άμεση εξυπηρέτηση και τηλεφωνικά από τις υπαλληλους του γραφείου σας και από τον συνεργαζομενο μηχανικό. Θα μπορούσατε όμως εξαρχής να λέτε ότι η προσφορά είναι χωρίς ΦΠΑ. Ευχαριστώ για τη συνεργασία.

Γιώργος Τ.

1.3/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
28-08-2020

Εχω ξανασυνεργαστεί με έναν αλλον επαγγελματία της εταιρείας σας! Τον Κο Λιβανη! Ο οποιος ηταν Εξαιρετικος! Δυστυχως δεν τον βρήκα αυτη την φορα! Τελος πάντων,θεωρω οτι εκλεισε το θέμα ,που ηταν σε εκκρεμότητα! Με την Δεδδηε.

Μαίρη .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-08-2020

Αντώνιος Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-08-2020

Άλλη μια φορά άψογη εξυπηρέτηση σε πολύ καλή τιμή.

ΞΕΝΟΦΩΝ .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-08-2020

Αντωνης Μ.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
19-08-2020

Γιώργος Β.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-08-2020

Καλησπέρα.Ο κύριος Παρθένης είναι ένας άψογος επαγγελματίας! Γνωρίζει πολύ καλά τη δουλειά του και είναι συνεπέστατος σε όλα του!

Παναγιωτης .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
11-08-2020

Αριστείδης .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
10-08-2020

Ο κ. Παρθένης ήταν άψογος επαγγελματίας. Τον συνιστώ ανεπιφύλακτα. Βάσω Πετροπουλου

Βασω Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
10-08-2020

ΗΛΙΑΣ Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-08-2020

Συνεπής ευγενικός άψογος ο κος Παρθένης

ΓΙΩΡΓΟΣ Α.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-08-2020

ΓΕΩΡΓΙΟΣ .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
30-07-2020

Πέτρος Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
26-07-2020

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Ζ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
19-07-2020

ΜΟΥΡΓΟΠΟΥΛΟς Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
18-07-2020

Γιαννουλης Ι.

4.6/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
16-07-2020

Χρηστος Λ.

4.1/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-07-2020

Extra χρεωσεις που αν τις ηξερα απο την αρχη ισως να μην ειχα επιλειξει τις υπηρεσιες

Γιώργος Ν.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-07-2020

Άλλη τιμή μου είπαν στο τηλέφωνο και άλλη μου ζητήθηκε

μαρια χ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-07-2020

Επαγγελματική συνέπεια στο ραντεβού - συμπεριφορά, γνώστης του αντικειμένου του.

Δημήτριος Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-07-2020

Νικόλαος .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-07-2020

Συνεπής. Αποστολή ενεργειακού πιστοποιητικου σε 24 ώρες. Πολύ ευχαριστημένη!

Λίνα Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-07-2020

Συνεπής, εξυπηρετικός και γρήγορος.

Ελένη Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-07-2020

. Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-07-2020

Άριστη συνεργασία!

Νικόλαος Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-07-2020

Αικατερίνη Β.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
29-06-2020

Γιάννης Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
29-06-2020

Κωνσταντινος Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
29-06-2020

Ανδρέας Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
27-06-2020

Ελενη Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-06-2020

Μαργαρίτα Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
15-06-2020

Σοβαροί και ευγενεστατοι Αξιοποιστοι και αποτελεσματικοι

Αλεξανδρος Χ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-06-2020

ΕΛΕΝΗ Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-06-2020

Πολύ καλή εξυπηρέτηση

ΓΙΑΝΝΗΣ Χ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-06-2020

ΣΥΝΕΠΗΣ ΕΥΓΕΝΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΟΣ!

Οκτωβριανη Μ.