Άγγελος Παρθένης

Άγγελος Παρθένης

Εξυπηρετούμε όλη την Αττική

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.-Τεχνικός Ασφαλείας, Πιστοποιητικά Δεη, Ενεργειακά Πιστοποιητικά, στις καλύτερες τιμές.

Υπηρεσίες

Η προσφορά περιλαμβάνει αποκλειστικά την αμοιβή του μηχανικού για την έκδοση της βεβαίωσης ακινήτου περί μη αυθαιρεσίας εκτάσεως μεγαλύτερης των διακοσίων (200) τ.μ. Η βεβαίωση έχει ισχύ για δυο μήνες μετά την έκδοση της.

Σε περίπτωση που ο μηχανικός χρειαστεί να ανατρέξει στην πολεοδομία για την εύρεση των απαραίτητων δικαιολογητικών, υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση πενήντα (50) ευρώ.

Τα δικαιολογητικά για την έκδοση της βεβαίωσης είναι:

 • το συμβόλαιο ιδιοκτησίας
 • η οικοδομική άδεια
 • τα αρχιτεκτονικά σχέδια (όψεις, κατόψεις, τομές)
 • το τοπογραφικό/διάγραμμα κάλυψης

Σε περίπτωση που τα παραπάνω έγγραφα δεν υπάρχουν εκδίδονται από την αρχή με τα ακόλουθα κόστη:

 • Το κόστος για τον σχεδιασμό της κάτοψης ανέρχεται σε 1.5€/τ.μ.
 • Το κόστος για τον σχεδιασμό των όψεων ανέρχεται σε 1€/τ.μ.
 • Το κόστος για τον σχεδιασμό των τομών ανέρχεται σε 1€/τ.μ.
 • Το κόστος για τον σχεδιασμό του τοπογραφικού διαγράμματος κάλυψης ανέρχεται στα 250€, εφ όσον το αγροτεμάχιο δεν ξεπερνάει το μισό στρέμμα.

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία και ώρα συνάντησης στο χώρο που πρόκειται να γίνει το ενεργειακό πιστοποιητικό.

Δικαιολογητικά για την έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού αποτελούν:

 • Κάτοψη
 • Τίτλος Ιδιοκτησίας (Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή Ε9 ή γονική παροχή)
 • Αριθμός Οικοδομικής Αδείας για κατοικίες χτισμένες μετά την 1/3/1983
 • Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου από την υπηρεσία taxisnet με κωδικό 8013 αξίας 10 € με τους κωδικούς του ιδιοκτήτη του ακινήτου.

Στο ενεργειακό πιστοποιητικό αναφέρεται η ενεργειακή κλάση του ακινήτου, καθώς και προτάσεις του ενεργειακού επιθεωρητή για βελτίωση της υπάρχουσας κλάσης. Επίσης, σας στέλνουμε μέσω e-mail τους απαραίτητους κωδικούς, τον αύξοντα αριθμό και τον κλειδάριθμο που απαιτούνται για την καταχώρηση του μισθωτηρίου συμβολαίου στο taxisnet. Προαιρετικά μπορείτε να παραλάβετε το πιστοποιητικό ταχυδρομικώς ή μέσω courier, με δική σας επιβάρυνση. Αναλαμβάνουμε και την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών στην επαρχία εξ αποστάσεως με την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη κάτοψης και η λήψη φωτογραφιών του ακινήτου εσωτερικά, εξωτερικά και περιμετρικά.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης της κάτοψης υπάρχει επιπλέον χρέωση 0,10 € / τμ + φπα για τον σχεδιασμό σκαριφήματος. H προσφορά ισχύει για ακίνητα μέχρι χίλια (1000) τ.μ. Το ενεργειακό πιστοποιητικό δεν γίνεται να εκδοθεί για αυθαίρετο ακίνητο ή ακίνητο με αυθαιρεσίες. Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει χρέωση για τα οδοιπορικά του μηχανικού 10€.

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία και ώρα συνάντησης στο χώρο που πρόκειται να γίνει το ενεργειακό πιστοποιητικό.

Δικαιολογητικά για την έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού αποτελούν:

 • Κάτοψη
 • Τίτλος Ιδιοκτησίας (Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή Ε9 ή γονική παροχή)
 • Αριθμός Οικοδομικής Αδείας για κατοικίες χτισμένες μετά την 1/3/1983
 • Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου από την υπηρεσία taxisnet με κωδικό 8014 αξίας 30 € με τους κωδικούς του ιδιοκτήτη του ακινήτου.
 • Πρόσβαση στο Λέβητα (Πετρελαίου ή Φυσικού αερίου) ή Φύλλο Ελέγχου

Στο ενεργειακό πιστοποιητικό αναφέρεται η ενεργειακή κλάση του ακινήτου, καθώς και προτάσεις του ενεργειακού επιθεωρητή για βελτίωση της υπάρχουσας κλάσης. Επίσης, σας στέλνουμε μέσω e-mail τους απαραίτητους κωδικούς, τον αύξοντα αριθμό και τον κλειδάριθμο που απαιτούνται για την καταχώρηση του μισθωτηρίου συμβολαίου στο taxisnet. Προαιρετικά μπορείτε να παραλάβετε το πιστοποιητικό ταχυδρομικώς ή μέσω courier, με δική σας επιβάρυνση. Αναλαμβάνουμε και την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών στην επαρχία εξ αποστάσεως με την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη κάτοψης και η λήψη φωτογραφιών του ακινήτου εσωτερικά, εξωτερικά και περιμετρικά.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης της κάτοψης υπάρχει επιπλέον χρέωση 0,10€ / τ.μ για τον σχεδιασμό σκαριφήματος. H προσφορά ισχύει για ακίνητα άνω των χιλίων (1000) τ.μ. Το ενεργειακό πιστοποιητικό δεν γίνεται να εκδοθεί για αυθαίρετο ακίνητο ή ακίνητο με αυθαιρεσίες. Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει χρέωση για τα οδοιπορικά του μηχανικού 10€.

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία και ώρα συνάντησης στο χώρο που πρόκειται να γίνει το ενεργειακό πιστοποιητικό.

Δικαιολογητικά για την έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού αποτελούν:

 • Κάτοψη
 • Τίτλος Ιδιοκτησίας (Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή Ε9 ή γονική παροχή)
 • Αριθμός Οικοδομικής Αδείας για κατοικίες χτισμένες μετά την 1/3/1983
 • Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου από την υπηρεσία taxisnet με κωδικό 8012 αξίας 5 € με τους κωδικούς του ιδιοκτήτη του ακινήτου
 • Πρόσβαση στο Λέβητα (Πετρελαίου ή Φυσικού αερίου) ή Φύλλο Ελέγχου

Στο ενεργειακό πιστοποιητικό αναφέρεται η ενεργειακή κλάση του ακινήτου, καθώς και προτάσεις του ενεργειακού επιθεωρητή για βελτίωση της υπάρχουσας κλάσης. Επίσης, σας στέλνουμε μέσω e-mail τους απαραίτητους κωδικούς, τον αύξοντα αριθμό και τον κλειδάριθμο που απαιτούνται για την καταχώρηση του μισθωτηρίου συμβολαίου στο taxisnet. Προαιρετικά μπορείτε να παραλάβετε το πιστοποιητικό ταχυδρομικώς ή μέσω courier, με δική σας επιβάρυνση. Αναλαμβάνουμε και την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών στην επαρχία εξ αποστάσεως με την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη κάτοψης και η λήψη φωτογραφιών του ακινήτου εσωτερικά, εξωτερικά και περιμετρικά.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης της κάτοψης υπάρχει επιπλέον χρέωση δέκα (10) ευρώ για τον σχεδιασμό σκαριφήματος. H προσφορά ισχύει για ακίνητα μέχρι τριάντα (30) τ.μ. Το ενεργειακό πιστοποιητικό δεν γίνεται να εκδοθεί για αυθαίρετο ακίνητο ή ακίνητο με αυθαιρεσίες. Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει χρέωση για τα οδοιπορικά του μηχανικού 10€.

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία και ώρα συνάντησης στον χώρο που πρόκειται να γίνει το ενεργειακό πιστοποιητικό.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού αποτελούν:

 • Κάτοψη
 • Τίτλος Ιδιοκτησίας (Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή Ε9 ή γονική παροχή)
 • Αριθμό Πρωτοκόλλου Δήλωσης κτηματολογίου
 • Αριθμός Οικοδομικής Αδείας για κατοικίες χτισμένες μετά την 1/3/1983

Η διαδικασία έχει ως εξής: κλείνουμε ραντεβού, έρχεται ο ενεργειακός επιθεωρητής για να κάνει αυτοψία στο ακίνητο και μετά από τις απαραίτητες μετρήσεις εκδίδεται το ενεργειακό πιστοποιητικό άμεσα μέσα σε 1-3 εργάσιμες ημέρες.

Στο ενεργειακό πιστοποιητικό αναφέρεται η ενεργειακή κλάση του ακινήτου, καθώς και προτάσεις του ενεργειακού επιθεωρητή για βελτίωση της υπάρχουσας κλάσης. Επίσης, σας στέλνουμε μέσω e-mail τους απαραίτητους κωδικούς, τον αύξοντα αριθμό και τον κλειδάριθμο που απαιτούνται για την καταχώρηση του μισθωτηρίου συμβολαίου στο taxisnet. Προαιρετικά μπορείτε να παραλάβετε το πιστοποιητικό ταχυδρομικώς ή μέσω courier, με δική σας επιβάρυνση. Αναλαμβάνουμε και την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών στην επαρχία εξ αποστάσεως με την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη κάτοψης και η λήψη φωτογραφιών του ακινήτου εσωτερικά, εξωτερικά και περιμετρικά. Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης της κάτοψης υπάρχει επιπλέον χρέωση δέκα (10) ευρώ για τον σχεδιασμό σκαριφήματος. H προσφορά ισχύει για ακίνητα μέχρι τριάντα (30) τ.μ.

Επίσης, είναι απαραίτητη πλέον η έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου από την υπηρεσία taxisnet με κωδικό 8012 αξίας 5 € με τους κωδικούς του ιδιοκτήτη του ακινήτου.

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία και ώρα συνάντησης στο χώρο που πρόκειται να γίνει το ενεργειακό πιστοποιητικό.

Δικαιολογητικά για την έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού αποτελούν:

 • Κάτοψη
 • Τίτλος Ιδιοκτησίας (Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή Ε9 ή γονική παροχή)
 • Αριθμός Οικοδομικής Αδείας για κατοικίες χτισμένες μετά την 1/3/1983
 • Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου από την υπηρεσία taxisnet με κωδικό 8012 αξίας 5 € με τους κωδικούς του ιδιοκτήτη του ακινήτου
 • Πρόσβαση στο Λέβητα (Πετρελαίου ή Φυσικού αερίου) ή Φύλλο Ελέγχου

Στο ενεργειακό πιστοποιητικό αναφέρεται η ενεργειακή κλάση του ακινήτου, καθώς και προτάσεις του ενεργειακού επιθεωρητή για βελτίωση της υπάρχουσας κλάσης. Επίσης, σας στέλνουμε μέσω e-mail τους απαραίτητους κωδικούς, τον αύξοντα αριθμό και τον κλειδάριθμο που απαιτούνται για την καταχώρηση του μισθωτηρίου συμβολαίου στο taxisnet. Προαιρετικά μπορείτε να παραλάβετε το πιστοποιητικό ταχυδρομικώς ή μέσω courier, με δική σας επιβάρυνση. Αναλαμβάνουμε και την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών στην επαρχία εξ αποστάσεως με την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη κάτοψης και η λήψη φωτογραφιών του ακινήτου εσωτερικά, εξωτερικά και περιμετρικά.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης της κάτοψης υπάρχει επιπλέον χρέωση δέκα (10) ευρώ για τον σχεδιασμό σκαριφήματος. H προσφορά ισχύει για ακίνητα μέχρι εβδομήντα πέντε (75)τ.μ. τ.μ. Το ενεργειακό πιστοποιητικό δεν γίνεται να εκδοθεί για αυθαίρετο ακίνητο ή ακίνητο με αυθαιρεσίες. Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει χρέωση για τα οδοιπορικά του μηχανικού 10€.

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία και ώρα συνάντησης στο χώρο που πρόκειται να γίνει το ενεργειακό πιστοποιητικό.

Δικαιολογητικά για την έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού αποτελούν:

 • Κάτοψη
 • Τίτλος Ιδιοκτησίας (Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή Ε9 ή γονικη παροχή)
 • Αριθμός Οικοδομικής Αδείας για κατοικίες χτισμένες μετά την 1/3/1983
 • Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου από την υπηρεσία taxisnet με κωδικό 8012 αξίας 5 € με τους κωδικούς του ιδιοκτήτη του ακινήτου
 • Πρόσβαση στο Λέβητα (Πετρελαίου ή Φυσικού αερίου) ή Φύλλο Ελέγχου

Στο ενεργειακό πιστοποιητικό αναφέρεται η ενεργειακή κλάση του ακινήτου, καθώς και προτάσεις του ενεργειακού επιθεωρητή για βελτίωση της υπάρχουσας κλάσης. Επίσης, σας στέλνουμε μέσω e-mail τους απαραίτητους κωδικούς, τον αύξοντα αριθμό και τον κλειδάριθμο που απαιτούνται για την καταχώρηση του μισθωτηρίου συμβολαίου στο taxisnet. Προαιρετικά μπορείτε να παραλάβετε το πιστοποιητικό ταχυδρομικώς ή μέσω courier, με δική σας επιβάρυνση. Αναλαμβάνουμε και την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών στην επαρχία εξ αποστάσεως με την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη κάτοψης και η λήψη φωτογραφιών του ακινήτου εσωτερικά, εξωτερικά και περιμετρικά.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης της κάτοψης υπάρχει επιπλέον χρέωση δέκα (10) ευρώ για τον σχεδιασμό σκαριφήματος. H προσφορά ισχύει για ακίνητα μέχρι εκατό (100) τ.μ. Το ενεργειακό πιστοποιητικό δεν γίνεται να εκδοθεί για αυθαίρετο ακίνητο ή ακίνητο με αυθαιρεσίες. Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει χρέωση για τα οδοιπορικά του μηχανικού 10€.

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία και ώρα συνάντησης στο χώρο που πρόκειται να γίνει το ενεργειακό πιστοποιητικό.

Δικαιολογητικά για την έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού αποτελούν:

 • Κάτοψη
 • Τίτλος Ιδιοκτησίας (Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή Ε9 ή γονική παροχή)
 • Αριθμός Οικοδομικής Αδείας για κατοικίες χτισμένες μετά την 1/3/1983
 • Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου από την υπηρεσία taxisnet με κωδικό 8012 αξίας 5 € με τους κωδικούς του ιδιοκτήτη του ακινήτου
 • Πρόσβαση στο Λέβητα (Πετρελαίου ή Φυσικού αερίου) ή Φύλλο Ελέγχου

Στο ενεργειακό πιστοποιητικό αναφέρεται η ενεργειακή κλάση του ακινήτου, καθώς και προτάσεις του ενεργειακού επιθεωρητή για βελτίωση της υπάρχουσας κλάσης. Επίσης, σας στέλνουμε μέσω e-mail τους απαραίτητους κωδικούς, τον αύξοντα αριθμό και τον κλειδάριθμο που απαιτούνται για την καταχώρηση του μισθωτηρίου συμβολαίου στο taxisnet. Προαιρετικά μπορείτε να παραλάβετε το πιστοποιητικό ταχυδρομικώς ή μέσω courier, με δική σας επιβάρυνση. Αναλαμβάνουμε και την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών στην επαρχία εξ αποστάσεως με την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη κάτοψης και η λήψη φωτογραφιών του ακινήτου εσωτερικά, εξωτερικά και περιμετρικά.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης της κάτοψης υπάρχει επιπλέον χρέωση δεκαπέντε (15) ευρώ για τον σχεδιασμό σκαριφήματος. H προσφορά ισχύει για ακίνητα μέχρι εκατόν πενήντα (150) τ.μ. Το ενεργειακό πιστοποιητικό δεν γίνεται να εκδοθεί για αυθαίρετο ακίνητο ή ακίνητο με αυθαιρεσίες. Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει χρέωση για τα οδοιπορικά του μηχανικού 10€.

Η προσφορά περιλαμβάνει αποκλειστικά την αμοιβή του μηχανικού για την έκδοση της βεβαίωσης ακινήτου περί μη αυθαιρεσίας εκτάσεως μικρότερης των εκατό (100) τ.μ. Η βεβαίωση έχει ισχύ για δύο μήνες μετά την έκδοση της.

Σε περίπτωση που ο μηχανικός χρειαστεί να ανατρέξει στην πολεοδομία για την εύρεση των απαραίτητων δικαιολογητικών, υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση πενήντα (50) ευρώ.

Τα δικαιολογητικά για την έκδοση της βεβαίωσης είναι:

 • το συμβόλαιο ιδιοκτησίας
 • η οικοδομική άδεια
 • τα αρχιτεκτονικά σχέδια (όψεις, κατόψεις, τομές)
 • το τοπογραφικό/διάγραμμα κάλυψης

Σε περίπτωση που τα παραπάνω έγγραφα δεν υπάρχουν εκδίδονται από την αρχή με τα ακόλουθα κόστη:

 • Το κόστος για τον σχεδιασμό της κάτοψης ανέρχεται σε 1.5€/τ.μ.
 • Το κόστος για τον σχεδιασμό των όψεων ανέρχεται σε 1€/τ.μ.
 • Το κόστος για τον σχεδιασμό των τομών ανέρχεται σε 1€/τ.μ.
 • Το κόστος για τον σχεδιασμό του τοπογραφικού διαγράμματος κάλυψης ανέρχεται στα 250€, εφ όσον το αγροτεμάχιο δεν ξεπερνάει το μισό στρέμμα.

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίζεται ημερομηνία και ώρα συνάντησης στο χώρο που πρόκειται να γίνει το ενεργειακό πιστοποιητικό.

Δικαιολογητικά για την έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού αποτελούν:

 • Κάτοψη
 • Τίτλος Ιδιοκτησίας (Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή Ε9 ή γονική παροχή)
 • Αριθμός Οικοδομικής Αδείας για κατοικίες χτισμένες μετά την 1/3/1983
 • Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου από την υπηρεσία taxisnet με κωδικό 8012 αξίας 5 € με τους κωδικούς του ιδιοκτήτη του ακινήτου
 • Πρόσβαση στο Λέβητα (Πετρελαίου ή Φυσικού αερίου) ή Φύλλο Ελέγχου

Στο ενεργειακό πιστοποιητικό αναφέρεται η ενεργειακή κλάση του ακινήτου, καθώς και προτάσεις του ενεργειακού επιθεωρητή για βελτίωση της υπάρχουσας κλάσης. Επίσης, σας στέλνουμε μέσω e-mail τους απαραίτητους κωδικούς, τον αύξοντα αριθμό και τον κλειδάριθμο που απαιτούνται για την καταχώρηση του μισθωτηρίου συμβολαίου στο taxisnet. Προαιρετικά μπορείτε να παραλάβετε το πιστοποιητικό ταχυδρομικώς ή μέσω courier, με δική σας επιβάρυνση. Αναλαμβάνουμε και την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών στην επαρχία εξ αποστάσεως με την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη κάτοψης και η λήψη φωτογραφιών του ακινήτου εσωτερικά, εξωτερικά και περιμετρικά.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης της κάτοψης υπάρχει επιπλέον χρέωση είκοσι (20) ευρώ για τον σχεδιασμό σκαριφήματος. H προσφορά ισχύει για ακίνητα μέχρι διακόσια πενήντα (250) τ.μ. Το ενεργειακό πιστοποιητικό δεν γίνεται να εκδοθεί για αυθαίρετο ακίνητο ή ακίνητο με αυθαιρεσίες. Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει χρέωση για τα οδοιπορικά του μηχανικού 10€.

Η προσφορά περιλαμβάνει αποκλειστικά την αμοιβή του μηχανικού για την έκδοση της βεβαίωσης ακινήτου περί μη αυθαιρεσίας εκτάσεως από εκατό (100) έως διακόσια (200) τ.μ. Η βεβαίωση έχει ισχύ για δυο μήνες μετά την έκδοση της.

Σε περίπτωση που ο μηχανικός χρειαστεί να ανατρέξει στην πολεοδομία για την εύρεση των απαραίτητων δικαιολογητικών, υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση πενήντα (50) ευρώ.

Τα δικαιολογητικά για την έκδοση της βεβαίωσης είναι:

 • το συμβόλαιο ιδιοκτησίας
 • η οικοδομική άδεια
 • τα αρχιτεκτονικά σχέδια (όψεις, κατόψεις, τομές)
 • το τοπογραφικό/διάγραμμα κάλυψης

Σε περίπτωση που τα παραπάνω έγγραφα δεν υπάρχουν εκδίδονται από την αρχή με τα ακόλουθα κόστη:

 • Το κόστος για τον σχεδιασμό της κάτοψης ανέρχεται σε 1.5€/τ.μ.
 • Το κόστος για τον σχεδιασμό των όψεων ανέρχεται σε 1€/τ.μ.
 • Το κόστος για τον σχεδιασμό των τομών ανέρχεται σε 1€/τ.μ.
 • Το κόστος για τον σχεδιασμό του τοπογραφικού διαγράμματος κάλυψης ανέρχεται στα 250€, εφ όσον το αγροτεμάχιο δεν ξεπερνάει το μισό στρέμμα.

Εμφάνιση όλων...

Ωράριο Λειτουργίας

 • Δευτέρα: 9:00-21:30
 • Τρίτη: 9:00-21:30
 • Τετάρτη: 9:00-21:30
 • Πέμπτη: 9:00-21:30
 • Παρασκευή: 9:00-21:30
 • Σάββατο: 9:00-17:30
 • Κυριακή: 9:00-17:30

Τηλεφωνήστε καθημερινά ή κλείστε online όλο το 24ώρο.

Άγγελος Παρθένης

Άγγελος Παρθένης

Εξυπηρετούμε όλη την Αττική

Κάλεσε για την συγκεκριμένη προσφορά

Ενημέρωσε ότι τους καλείς για την προσφορά του MyConstructor.gr

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.-Τεχνικός Ασφαλείας, Πιστοποιητικά Δεη, Ενεργειακά Πιστοποιητικά, στις καλύτερες τιμές.

Κάλεσε για την συγκεκριμένη προσφορά

Ενημέρωσε ότι τους καλείς για την προσφορά του MyConstructor.gr

Κλείσε Τώρα -10%

Υπολόγισε την τελική τιμή και κέρδισε έως και -10% έκπτωση!

Επίλεξε εργασία

Για ενοικίαση επιλέξτε πόσα τ.μ. είναι το ακίνητο σας.
Για το εξοικονομώ κατ οίκον επιλέξτε «για το πρόγραμμα εξοικονομώ κατ οίκον».

Υποχρεωτικό πεδίο!

 • Αν έχετε κάτοψη του ακινήτου παρακαλούμε να την έχετε διαθέσιμη στο ραντεβού.
 • Επίσης θα χρειαστεί το E9 ή το συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή την γονική παροχή ή αποδοχή κληρονομιάς ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο που να φαίνονται τα στοιχεία του ιδιοκτήτη.

Πόσα τετραγωνικά μέτρα είναι το ακινητό σας;

Υποχρεωτικό πεδίο!

Παρακαλώ συμπληρώστε πάνω από 1 .

Πρέπει να εκδοθεί παράβολο αξίας 5€ από το taxisnet με κωδικό 8012.

Υποχρεωτικό πεδίο!

Υποχρεωτικό πεδίο!

Παρακαλούμε γράψτε και στην συνέχεια επιλέξτε την διεύθυνση σας!

Παρακαλούμε συμπληρώστε όλες τις υποχρεωτικές ερωτήσεις!

Αξιολογήσεις χρηστών

4.8/5
(479)

Ποιότητα 97.4%

Αξιοπιστία 96.9%

Τιμή 96.8%

Συνέπεια 96.7%

Συμπεριφορά 97.3%

Καθαριότητα 98.2%

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
25-06-2020

Γιάννης Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
17-06-2020

Κωνσταντινος Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
17-06-2020

Ανδρέας Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-06-2020

Ελενη Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
17-06-2020

Μαργαρίτα Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
27-04-2020

Σοβαροί και ευγενεστατοι Αξιοποιστοι και αποτελεσματικοι

Αλεξανδρος Χ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
03-06-2020

ΕΛΕΝΗ Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-06-2020

Πολύ καλή εξυπηρέτηση

ΓΙΑΝΝΗΣ Χ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-06-2020

ΣΥΝΕΠΗΣ ΕΥΓΕΝΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΟΣ!

Οκτωβριανη Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
26-05-2020

Νικος Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-06-2020

Όλα άψογα

ΕΥΔΟΚΙΑ Μ.

4/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
27-05-2020

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Κ.

3.5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
28-05-2020

ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΣΥΝΕΠΗΣ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΚΟΨΕ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΑΛΟΓΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗς ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΛΟ ΠΟΥ ΧΡΕΩΣΕ ΤΟ ΦΠΑ

Κώστας .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-06-2020

Αμβροσιος Χ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-06-2020

Πολύ καλή επαγγελματική εξυπηρέτηση Ευχαριστώ πολύ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
25-05-2020

Μαρία Α.

3/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-06-2020

Το πιστοποιητικό δεν ήταν για το συγκεκριμένο σπίτι. Δεν είδε καθόλου το σπίτι καν, απλά μου το φερε στο χέρι έτοιμο με ψεύτικα στοιχεία.

Ιωάννης Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
28-05-2020

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
28-05-2020

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
28-05-2020

ΙΩΑΝΝΗΣ Ζ.

4.6/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
19-05-2020

Απλά Προτάθηκε άλλη τιμή π

Μαρια .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
27-05-2020

Γρήγορα και αξιόπιστα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
27-05-2020

ΣΩΤΗΡΙΑ Κ.

4.6/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
27-05-2020

Γεωργιος .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
27-05-2020

Βασιλικη .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
15-05-2020

λυκουργος μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
27-05-2020

Εξαιρετική και γρήγορη η εξυπηρέτηση μου

Σταυρουλα Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
20-05-2020

Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία οριστικοποιήσαμε το ραντεβού κανονίστηκε η τελική τιμή και όλα εξελίχθηκαν όπως είχαμε κανονίσει όλα άψογα

Αλεξανδρος Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
25-05-2020

μαρια .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
25-05-2020

Ιωαννα Δ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-05-2020

Ελενη π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-05-2020

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΉ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΩΣΤΑΣ Χ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
18-05-2020

Χρήστος Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
18-05-2020

Ελένη Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-05-2020

Κωνσταντίνος Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
20-05-2020

Εξαιρετικός επαγγελματίας.Ότι χρειάστηκε το έλυσε άμεσα.

Δημητριος Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
18-05-2020

Ο Κύριος Παρθένης ήταν ακριβώς στην ώρα του. Με συνέπεια στην εργασία του, αλλά κ ένας ευγενικός Τεχνικός.

ΒΑΙΡΑΣ Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-05-2020

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ.

4/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
17-05-2020

Είχα μια άψογη συνεργασία και εξυπηρέτηση, ευγενικός, συνεπής...με λίγα λόγια Κύριος... ευχαριστώ πολύ!!!

ΒΑΣΊΛΗΣ Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-05-2020

Κωνσταντίνος Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-05-2020

. Κ.

4/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
03-05-2020

Ηλίας Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-05-2020

Μαρία Μ.

4.1/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-05-2020

Ευγενία Δ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-05-2020

μαιρη α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-05-2020

Έπρεπε να δοθούν καλύτερες διευκρινήσεις από το site .Δεν ήταν η αναγραφόμενη τιμή.

Ιωάννης .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
03-05-2020

Εξαιρετική εξυπηρέτηση. Καλή Επικοινωνία!

Δημήτρης Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-05-2020

Όλα τέλεια

ΚΩΣΤΑΣ Τ.

3.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
28-04-2020

Συνεπείς& αξιόπιστοι!

Νικόλαος Β.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
03-05-2020

Σταυρούλα Μ.

4.3/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
30-04-2020

Καλη υπηρεσια.

Βασιλης Θ.

4.5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-05-2020

Νικόλαος Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-05-2020

Αψογος , Γρηγορη και σαφης εξυπηρετιση.

Μιχάλης Σ.

3.6/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-05-2020

Χρέωσε 48 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, όταν η προβλεπόμενη χρέωση για τη συγκεκριμένη εργασία είναι 43 ευρώ.

Γιαννης Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
29-04-2020

Αντωνία Ι.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
27-04-2020

ΑΚΡΙΒΗΣ ΣΤΗΝ ΏΡΑ ΤΟΥ ΡΑΝΤΕΒΟΎ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΡΊΕΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΜΈΣΑ ΣΤΟ ΧΡΟΝΙΚΌ ΠΕΡΙΘΏΡΙΟ ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΝΙΚΟΣ Β.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-04-2020

Πολύ καλή συνεργασία και συνέπεια.. Ο Κος Παρθένης ήταν ακριβής στο ραντεβού του και η εργασία του ήταν άμεση και ακριβής..

Πακου Δ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
15-04-2020

MIMOZA Λ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
31-03-2020

Θανασης Κ.

2/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
27-02-2020

Ο κ Παρθένης άργησε τουλάχιστον 1.30 ώρα να έρθει. Μου παρέδωσε το πιστοποιητικό αλλά δε μου έκοψε παραστατικό. Επικοινώνησα μαζί του για το παραστατικό κ μου είπε ότι έπρεπε να αλλάξει το πισ/Κο διότι ήταν λάθος κ μου ζήτησε κ άλλα χρήματα επιμένοντας για την έξτρα δουλειά ή για την βενζίνη του .Δεν τα έδωσα. Όταν πήγα στην υπηρεσία το πιστοποιητικό ήταν ελλιπές κ μάλιστα τον πήραν τηλ. οι ίδιοι καθώς κ άλλες φορές είχαν παραδοθεί πισ/κα ελλιπή από τον ίδιο. Ευτυχώς εξυπηρετήθηκα χωρίς άλλη ταλαιπωρία.

Ιωάννα Λ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
16-03-2020

Γιώργος Χ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
26-03-2020

Κωνσταντινιδης Λ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
19-03-2020

Επαγγελματίας, με συνέπεια κ ευγένια κ πολύ γρήγορος στην όλη διαδικασία.

Ράνια Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
14-03-2020

τακης Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-03-2020

Γεωργία Θ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
11-03-2020

Έμεινα πολύ ευχαριστημένη. Έγινε γρήγορα η δουλειά και χωρίς προβληματα

Αναστασία Λ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
11-03-2020

Μαρινα .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-01-2020

Ιδιαιτερα εμπιστος συνεργασιμος και συνεπης ο κ Παρθενης .χαρηκα πολυ που συνεργαστηκαμε.εμεινα απολυτα ευχαριστημενη.

ΕΙΡΗΝΗ .

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
03-03-2020

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
19-02-2020

Κωνσταντινος Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-02-2020

Πολυ αρτιος εαγγελματιαε Ευχαριστω

ΙΑΣΩΝ Δ.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
18-02-2020

Γρήγορη εξυπηρέτηση, πρόθυμος να βοηθήσει και σε άλλα θέματα, συνεπής στην παράδοση του ενεργειακού πιστοποιητικού.

ΧΡΙΣΤΙΝΑ Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
18-02-2020

Δημήτρης Π.

4.3/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
19-02-2020

Παναγιωτης Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-02-2020

Αντωνιος .

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
17-02-2020

Καλή.

KYRIAKH T.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
03-02-2020

Μαρία Δ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-02-2020

Εξαιρετκός επαγγελματίας

Γιαννης Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-02-2020

Πεγκυ Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-02-2020

Μια χαρά συνεργασία. Ο κύριος άγγελος ήρθε και νωρίτερα από το κανονισμένο.

Έκτωρας Π.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
30-01-2020

Αρχικά υπήρχε μια παρεξήγηση ότι ήθελε να πληρωθεί προκαταβολικά για εργασίες που θα μας παραδώσει ,αλλά τελικά το έφτιαξε το ενεργειακό πιστοποιητικό και πληρώθηκε μετά οπως Εμείς επιθυμούσαμε .Το έφερε την επόμενη εργάσιμη .Ολα καλά θα τον ξανά χρησιμοποιήσουμε αν χρειασθουμε ξανά κάποιο παρόμοιο έγγραφο .

γεωργιος γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-01-2020

Γ ιά τοποθέτηση ρελέ ἀσφαλείας , κανονίστθηκε τηλεφωνικά μέ τόν ἰδιοκτήτη τοῦ ἀκινἠτου. ᾽Εγώ μεσολάβησα ὡς μεσιτικό γραφεῖο νά βρῶ τήν ὑπηρεσία σας και να την προτείνω στον ἰδιοκτήρη πού μένει ἐκτός ᾽Αθηνῶν.

αργυρω κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-01-2020

Άψογος επαγγελματίας με πτυχίο ζεστός κύριος και ευγενικός.έκανε ακριβώς ότι χρειαζόταν με υπομονή.Ευχαριστώ πολύ αναμένω την βεβαίωση.

σοφια .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
16-01-2020

Νόννα Φ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
11-01-2020

Κωστας Δ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
15-01-2020

Νικόλαος .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-01-2020

Στελλα Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-01-2020

Τηλεφώνησε την προηγούμενη ημέρα για να προετοιμαστεί και να ρωτήσει λεπτομέρειες για την εργασία που θα έκανε την επομένη. Σπάνιο για τους περισσότερους επαγγελματίες. Συγχαρητήρια στον ίδιο.

Στέφανος Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-01-2020

Σας ευχαριστώ για την άμεση εξυπηρέτηση σας.

Μιχαλης Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
03-01-2020

ελενη κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-01-2020

Άψογη εξυπηρέτηση.

ΓΙΩΡΓΟΣ Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-01-2020

Συνέπεια στο ραντεβού, ευγένεια, γρήγορη και σωστή εξυπηρέτηση. Συστήνω τον κύριο ανεπιφύλακτα.

ΕΥΓΕΝΙΑ Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
03-01-2020

Ηλιας β.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
28-12-2019

Μαρια Λ.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
28-12-2019

Μανώλης .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
28-12-2019

Άψογη συνεργασία, έκδοση πιστοποιητικών σε μία μέρα.

βαγγελης κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
27-12-2019

κωνσταντινος χ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-12-2019

Άψογη και επαγγελματική εξυπηρέτηση με συνέπεια.

Αθανάσιος Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-12-2019

ΛΟΥΚΑΣ Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
21-12-2019

Πολύ γρήγορη εξυπηρέτηση

Γιώργος Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
21-12-2019

Γιωργος .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
17-12-2019

Άψογος επαγγελματίας, συνεπής, ευγενικός και γρήγορος στην διεκπεραίωση. Συνιστώ ανεπιφύλακτα.

Ευάγγελος .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
16-12-2019

Μαρκιονη κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
15-12-2019

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
14-12-2019

Παρθένης Άγγελος Ραντεβού: 2019-12-09 16:00-17:00 5 ΑΣΤΕΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΆΝΩ (ΑΨΟΓΟΣ)

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
14-12-2019

Γιάννης Χ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-12-2019

Άψογος ο κύριος.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ρ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-12-2019

ΚΩΝ/ΝΟΣ Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
11-12-2019

Βαγγέλης Π.

4.5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
10-12-2019

Συνεπής στο ραντεβού, προηγήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία την προηγούμενη μέρα για να καθορίσουμε τη θέλουμε, όλα έγιναν μια χαρά και σε καλή τιμή.

σπυριδουλα α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-12-2019

ΑΘΑΝΑΣΙΑ Δ.

1/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-12-2019

Ψεύτης

KRISTINA .

4.6/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-12-2019

To esteile polu grigora! an kai arghse mia wra sto rantevou kai phre parapano lefta apo ta sumfonithenta kai kala gia mia diastash sthn katopsh pou eleipe an kai den xreiazotan pouthena. aplws vazei thn xamhloterh timh gia na ton epilekseis kai sto telos stoixizei oso kai oi alloi. alla opws kai na

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-12-2019

Χρήστος .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-12-2019

ΣΩΤΗΡΙΟΣ Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
29-11-2019

Ελένη Λ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
29-11-2019

μανωλης σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
29-11-2019

Εξαιρετική συμπεριφορά - Συνέπεια - Γρήγορη και σωστή διεκπεραίωση - Άψογη Συνεργασία.

ΔΑΚΟΡΩΝΙΑ Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
28-11-2019

Μείναμε πολύ ευχαριστημένοι.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
21-11-2019

Πολύ γρήγορη και ικανοποιητική η συνεργασία, συστήνεται. κρίμα που δεν εξυπηρετείται η επαρχία.

Δήμητρα .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-11-2019

Αθανάσιος Χ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
28-10-2019

Ενημέρωση και εξυπηρέτηση σε πολύ καλό επίπεδο!

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
21-10-2019

Πάνος Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
20-10-2019

Κύριος με όλη τη σημασία της λέξης

Αθανάσιος .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
19-10-2019

Ό κ. Παρθένης είναι άψογος επαγγελματίας. Τον συστήνω ανεπιφύλακτα.

ΑΛΕΞΗΣ Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
17-10-2019

Κωνσταντίνος Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
14-10-2019

Πολυ καλος επαγγελματιας.

Μαριος Π.

4.6/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-10-2019

Θεόδωρος Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-10-2019

Ειρηνη Λ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
11-10-2019

ΒΙΡΓΙΝΙΑ Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
10-10-2019

Γιαννης Κ.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-10-2019

Χρειάστηκε να πληρώσω περίπου 10 ευρώ επιπλέον των εξτρά εργασιών (σκαρίφημα κάτοψης διαμερίσματος), το οποίο δεν ενημερώθηκε αλλά ούτε και κατάλαβα από πού προέκυψε. Επιπλέον, μου έστειλε τα πιστοποιητικά με courier με δική μου χρέωση, κάτι για το οποίο δεν με ενημέρωσε σχετικά, ενώ θα μπορούσα να περάσω να τα παραλάβω από το γραφείο / έδρα του χωρίς μία ακόμα επιπλέον χρέωση για μένα.

ΑΝΝΑ Θ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-10-2019

Ναι δεν ήταν το ποσο που ανέφεραν !!!!

αικατερινη .

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
03-10-2019

Για κάποιο λόγο που δεν κατάλαβα χρειαστηκε να πληρώσω περίπου 10 ευρώ επιπλέον, στο σύνολο 2 ραντεβού, πέραν των 10 ευρώ για την υπηρεσία σκαριφήματος κάτοψης που προσθεσα μετά τον προγραμματισμό των ραντεβού. Κατά τα λοιπά, επαγγελματική συμπεριφορά κ συνεννόηση.p

ΑΝΝΑ Θ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
03-10-2019

Εξυπηρετικός, συνεπης στο ραντεβού και γρήγορος στην παράδοση του πιστοποιητικό.

Ηλίας Δ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-10-2019

ΧΡΙΣΤΙΝΑ Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-10-2019

ΑΓΓΕΛΙΚΗ Λ.

3.3/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-10-2019

Υπήρξε ασυνέπεια στον χρόνο παράδοσης σε σχέση με την διαφήμιση στο σάιτ σας. Τα 10 € πλέον της συμφωνηθεισας αμοιβης, μου ζητήθηκαν με την αιτιολογία ότι η κατοψη που του παρέδωσα, παρά το ότι ήταν αντίγραφο από την οικ. άδεια, δεν πληρουσε τις προδιαγραφές και θα έπρεπε να συντάξει νέο. Αποτέλεσμα, το σχέδιο που παρεδωθη ειναι εντελώς ανακριβές, με λανθασμένη διαμερισματωση και προβληματίζομαι για την χρήση του στην ΔΕΗ. Μιχάλης Μακρής Συντ/χος Πολ. Μηχ/κος

ΜΙΧΑΛΗΣ Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
29-09-2019

Χρήστος Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
29-09-2019

ΝΙΚΟΛΑΟΣ .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
29-09-2019

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
28-09-2019

Αριστα

ΜΑΡΙΑ Ι.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
28-09-2019

Πολυτιμη Ο.

1/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
28-09-2019

Δεν του αρεσε η κατοψη που ειχα, ενω σε αλλους μηχανικους που ρωτησα ηταν οκ. Γιαυτο λοιπον μου πηρε 30 ευρω παραπανω. Το ΠΕΑ μου το εστειλε την 5η εργασιμη ημερα, μετα απο 3 τηλεφωνηματα που του εκανα. Οχι δεν θα ξαναχρησιμοοιησω τις υπηρεσιες σας γιατι ειστε Αναξιοπιστοι

ΜΑΡΙΑ Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
27-09-2019

Έστειλα υπενθύμιση στις 22:00 περίπου και είχε απόκριση στις 23:00!

μπαμπης κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
26-09-2019

Όλα άψογα και γρήγορα. ******

Γιώργο Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
20-09-2019

Όλα καλά!

Στάμος Τ.

4.3/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
16-09-2019

Eμεινα αρκετά ικανοποιημένη

Δέσποινα Φ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
16-09-2019

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Η.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-09-2019

Επαγγελματίας στη δουλειά του και συνεπής στο ραντεβού του.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-09-2019

Γρήγορη εξυπηρέτηση.

βαλαντης σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-09-2019

Όλα τελικά πήγαν καλά. Ο κ. Αρσένης ήταν συνεπής και βοήθησε όπου χρειάστηκε η βοήθειά του για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Υπήρξε ένα μικρό πρόβλημα ως προς την έκπτωση του 10% (επειδή είχα "κλείσει" μέσω του "myconstructor") , ωστόσο ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία όλα ρυθμίστηκαν.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-09-2019

ΑΝΤΩΝΗΣ Κ.

4.3/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-09-2019

Μαρία Β.

3.3/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-09-2019

Ο κ. Παρθένης αρχικά άργησε 45 λεπτά στο ραντεβού χωρίς να ειδοποιήσει κσι χωρίς να απολογηθεί. Στο ραντεβού φάνηκε γρήγορος και γνώστης του αντικειμένου του. Πλήρωσα τα 2 πιστοποιητικά που ήταν να πάρω και συνεννοηθήκαμε χρόνο παράδοσης που δεν τηρήθηκε απο μέρους του. Επειδή είχα κανονίσει δουλειές που απσιτούσαν τα πιστοποιητικά, ενέπλεξα την myconstructor και αφού τον κυνηγούσαμε με εκπρόσωπο της εταιρείας σε άλλο ραντεβού, πήρα τα πιστοποιητικά εν τέλει. Τα πιστοποιητικά ήταν σωστά. Συζήτησα με την εταιρεία ότι ίσως έφταιγε οτι η πληρωμή προηγήθηκε της παράδοσης των εγγράφων. Αφού το ειχε πληρωθεί ο κ. Παρθένης, μπορούσε να κάνει ό, τι ήθελε.

Αλεξάνδρα Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-09-2019

Αικατερίνη Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-09-2019

Ιωάννης Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-09-2019

Πολυ καλος και εξυπηρετικος.

Χρηστος Ρ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-09-2019

Γεώργιος Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-09-2019

ΜΑΡΚΟΣ Τ.

4/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-09-2019

Γενικά ευχαριστημένη από την αμεσότητα, προστέθηκε στην τιμή ο ΦΠΑ όπου έγινε μία μικρή στρογγυλοποίηση προς τα πάνω και τελικώς δεν παρέλαβα απόδειξη ΦΠΑ.

Λίνα .

1/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-09-2019

Λυπάμαι πολύ για την επιλογή που έκανα να συνεργαστώ με την εταιρεία σας. Η συμπεριφορά του συνεργάτη σας ήταν και είναι απίστευτη. Μου συμπεριφέρθηκε με αγένεια και απαξίωση. Θλιβερό.

ΜΑΡΙΑ Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-09-2019

Γιάννης .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
30-08-2019

Έμεινα πολύ ευχαριστημένη από τον επαγγελματισμό και την εξυπηρέτηση του υπαλλήλου. Ευχαριστώ πολύ.

Σοφία Δ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
30-08-2019

Ευαγγελος Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
29-08-2019

Μιχάλης Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
29-08-2019

Άψογη συνεργασία, άμεση εξυπηρέτηση, καλή τιμή.

Μαρι Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
27-08-2019

Χρήστος Π.

4.5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
24-08-2019

Το ραντεβού ήταν λίγο επεισοδιακό. Κλείσαμε για 12.30, άλλαξε σε 13.00 με 13.30, και τελικά πήγε σχεδόν 14.00 (ένα * λιγότερο στη συνέπεια). Επίσης το σύστημα του site λειτούργησε καλά στον υπολογισμό της αμοιβής. Ευτυχώς που μιλήσαμε τηλεφωνικά, οπότε η ενδεχόμενη παρεξήγηση ευτυχώς λύθηκε πριν το ραντεβού. Ο Κος Παρθένης ήταν πολύ ευγενικός κι απάντησε σε όλες μας τις ερωτήσεις. Γενικά θα τον πρότεινα και σε περίπτωση που χρειαστεί σίγουρα θα τον προτιμήσουμε.

Μαρία Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-08-2019

Ο κύριος Παρθένης είναι άψογος επαγγελματίας συνεπής και ευγενικός!Ενα μεγάλο ευχαριστώ!

KONSTANTINOS N.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-08-2019

ΕΛΕΝΗ Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-08-2019

Δημήτρης Χ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
18-08-2019

Αψογος

μαρινα θ.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
17-08-2019

Βιολετα Η.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
16-08-2019

Γιωργος Χ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
16-08-2019

ΚΑΤΕΡΙΝΑ Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
15-08-2019

Αναστασία Β.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
14-08-2019

Λουκία Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
13-08-2019

Επαγγελματίας συνεπής και πολύ σωστός άνθρωπος

ΔΙΟΝΥΣΙΑ Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-08-2019

Kostas P.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-08-2019

Παναγιωτης .

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
11-08-2019

Μαρία Μ.

3.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
10-08-2019

Η απόδειξη θα πρέπει να είναι αυτονόητη. Όχι να την ζητάει ο πελάτης κ με απολογία.

Ελενη Σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
09-08-2019

Αλικη Ν.

3.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
08-08-2019

Ο κος Παρθένης ήταν συνεπής στην εργασία που συμφωνήσαμε.

ΜΑΡΙΑ .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-08-2019

Ο κυριος ηταν αψογος.στα χρηματα διαφωνω.ηταν περισσοτερα απο αυτα που ελεγε τ σαιτ αρχικα

αρτεμη σ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-08-2019

Πολύ εξυπηρετικός και αξιόπιστος.

Κωνσταντίνα Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
05-08-2019

Πολυ καλή εξυπηρέτηση απο τον κύριο Παρθένη.

Νεκτάριος Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-08-2019

Ηρω Χ.

1/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-08-2019

Κούριερ ένα χαρτί 6€ ΞΕΦΤΙΛΑ

. Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-08-2019

Παναγιώτα Δ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
01-08-2019

Η εμπειρία ήταν φιλόξενη και αποδείχθηκε αξιόπιστη. Η υπηρεσία μέσω βάιπερ δίνει στοιχεία για την πορεία του ραντεβού. Ο επαγγελματίας ήταν ακριβής, εξυπηρέτησης, κατανοητός και μου παρέδωσε το πιστοποιητικό Υ.Δ.Ε. άμεσα.

Μαγια Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
31-07-2019

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
29-07-2019

Άψογος επαγγελματίας. Τον προτείνω ανεπιφύλακτα.

Γιάννης Ο.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
29-07-2019

ΚΩΣΤΑΣ Π.

3.1/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
29-07-2019

ΣΙΜΕΩΝ Β.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
26-07-2019

Όλα πήγαν καλά και ποιο γρήγορα από ότι είπαμε

Αντωνης Δ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
25-07-2019

Ευστράτιος .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
25-07-2019

Κώστας Π.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
22-07-2019

ελενη Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
21-07-2019

Γιώργος .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
20-07-2019

Φλώρα Χ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
15-07-2019

Εμεινα πολυ ευχαριστημενος απο τις υπηρεσιες σας. Ο ανθρωπος ηταν ευγενεστατος και γρηγορος!!!Προτεινω και σε αλλους πελατες να χρησιμοποιησουν τις υπηρεσιες σας.

ΕΛΕΝΗ Κ.

4.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
15-07-2019

δημητριος φ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-07-2019

Άψογη

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
07-07-2019

Άψογη συμπεριφορά, άριστος επαγγελματίας !!

Δημήτρης Τ.

3.3/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
04-07-2019

Άλλα έγραφε η προσφορά, άλλα ζήτησε και πήρε. Για έκδοση ΠΕΑ, πήρε 10 ευρώ παραπάνω από οτι έλεγε η τιμή στο site γιατί χρειαζόταν και ενα διάγραμμα το οποίο στην αίτηση ΗΔΗ είχαμε δηλώσει ότι δεν ήταν διαθέσιμο και είχε ήδη συμπεριληφθεί στην προσφορά!

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
02-07-2019

ΒΑΓΓΕΛΗΣ Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
27-06-2019

ΣΜΑΡΩ Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
26-06-2019

Αρχικά μου ανέφερε ότι το ποσό που πρέπει να πληρώσω είναι υψηλότερο από αυτό που είχα κλείσει μέσω της σελίδας. Του έδειξα το email που περιείχε αναλυτικά τις παροχές και τελικά δέχτηκε να λάβει το αρχικό ποσό που έπρεπε να πληρώσω σύμφωνα με την σελίδα.

ΜΑΡΙΑ Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
25-06-2019

Φοβερή εξυπηρέτηση!

Χριστόφορος Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
25-06-2019

Ευχαριστώ πολύ.Η εξυπηρέτηση ήταν άμεση.

Χαράλαμπος .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-06-2019

Χρηστος Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
23-06-2019

Valbona B.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
14-06-2019

Άψογος επαγγελματιας , ευγενικός και με καλή γνώση του αντικείμενου!

νικος .

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
11-06-2019

Πολυ ικανοποιημενος συνολικα.

Νικολαος Μ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-06-2019

Φοβερός επαγγελματίας. Γρήγορος και εξυπηρετικότατος! Θα τον προτιμήσω ξανά!

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ.

3.8/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
19-05-2019

Ο κ. Παρθένης, αν και συνάδελφος μηχανικός, προσποιήθηκε ότι το σκαρίφημα που είχα φτιάξει με AutoCAD δεν είχε τις διαστάσεις των ανοιγμάτων και ζήτησε 10 ευρώ επιπλέον για να τα μετρήσει, πράγμα που δεν έκανε φυσικά, όπως με πληροφόρησε ο ένοικος που ήταν παρών στην αυτοψία.

Δημήτριος Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-05-2019

Ευθυμία Α.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-05-2019

ΜΑΡΙΑ Δ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
12-05-2019

Γιώργος Τ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
10-05-2019

Ειρηνη Γ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
06-05-2019

Διονύσης Κ.

5/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού
03-05-2019

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ .

4.6/5
Επιβεβαιωμένο ραντεβού