Δηλώσεις Κτηματολογίου από 29€ | Κτηματολόγιο | MyConstructor.gr - Αττική

Πάνω από 60.000 ικανοποιημένοι πελάτες!

Εμφάνιση Κατηγοριών
Κατηγορίες

Δηλώσεις Κτηματολογίου

H προσφορά περιλαμβάνει:

Την διαδικασία δήλωσης κτηματολογίου του ακινήτου σας.Θα πρέπει να μας αποστείλετε ηλεκτρονικά μέσω email τα εξής δικαιολογητικά : 

  1. Αντίγραφο Συμβολαίου
  2. Αντίγραφο του πιστοποιητικού µεταγραφής / εγγραφής του τίτλου στο Υποθηκοφυλακείο
  3. Στοιχεία για τον εντοπισµό του ακινήτου
  4. Αντίγραφο της αστυνοµικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του δικαιούχου
  5. Αντίγραφο εγγράφου που να αποδεικνύει τον ΑΦΜ (π.χ. απόσπασµα από εκκαθαριστικό σηµείωµα εφορίας, αποδεικτικό απόδοσης ΑΦΜ ή λογαριασµό ∆ΕΗ).

Συνεργεία για Δηλώσεις Κτηματολογίου στην Αττική

0/5
0 Αξιολογήσεις

Πανελλαδική Εξυπηρέτηση

Δηλώσεις Κτηματολογίου

Τιμή για: Δηλώσεις Κτηματολογίου

Πληροφορίες Χρέωσης: Η τιμή αφορά μόνο την ηλεκτρονική δήλωση.Εξυπηρετούμε αιτήσεις σε όλη την Ελλάδα

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις
27.9€+φπα
Τηλέφωνο
5/5
10 Αξιολογήσεις

Έδρα Κέντρο - Εξυπηρετούμε όλη την Αττική 113 64

Δηλώσεις Κτηματολογίου

Τιμή για: Δηλώσεις Κτηματολογίου

Πληροφορίες Χρέωσης: Αφορά μόνο την ηλεκτρονική αίτηση.Εξυπηρετούμε αιτήσεις σε όλη την Ελλάδα

4.9/5
13 Αξιολογήσεις

Eδρα Κέντρο 157 72 Εξυπηρετούμε όλη την Αττική

Έμπειροι μηχανικοί αναλαμβάνουν ηλεκτρονικά την αίτηση σας στο κτηματολόγιο

Τιμή για: Δηλώσεις Κτηματολογίου

Πληροφορίες Χρέωσης: Η τιμή αφορά μόνο την ηλεκτρονική δήλωση.Εξυπηρετούμε αιτήσεις σε όλη την Ελλάδα

0/5
0 Αξιολογήσεις

Έδρα Ανατολικά Προάστια - Εξυπηρετούμε όλη την Αττική 153 54

Έμπειροι μηχανικοί αναλαμβάνουν την ηλεκτρονική σας δήλωση στο κτηματολόγιο

Τιμή για: Δηλώσεις Κτηματολογίου

Πληροφορίες Χρέωσης: Η τιμή αφορά μόνο την ηλεκτρονική αίτηση.Εξυπηρετούμε αιτήσεις σε όλη την Ελλάδα

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις
37.9€+φπα
Τηλέφωνο
Εμφάνισε Περισσότερους
Εμφάνισε Λιγότερους

Περιγραφή Υπηρεσίας

Για την διαδικασία δήλωσης κτηματολογίου του ακινήτου σας θα πρέπει να μας αποστείλετε ηλεκτρονικά μέσω email τα εξής δικαιολογητικά:  Τα Έγγραφα που χρειαζόμαστε την δήλωση στο Κτηματολόγιο είναι τα εξής :

  1. Απλό φωτοαντίγραφο του τίτλου, που τεκµηριώνει το δικαίωµα σε ακίνητο (π.χ. συµβόλαιο). Εάν κάποιος έχει αποκτήσει δικαίωµα σε ένα ακίνητο µε περισσότερους από έναν τίτλους, τότε θα πρέπει να υποβάλει αντίγραφα όλων των τίτλων.
  2. Απλό φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού µεταγραφής / εγγραφής του τίτλου στο Υποθηκοφυλακείο
  3. Στοιχεία για τον εντοπισµό του ακινήτου
  4. Απλό φωτοαντίγραφο της αστυνοµικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του δικαιούχου
  5. Απλό φωτοαντίγραφο εγγράφου που να αποδεικνύει τον ΑΦΜ (π.χ. απόσπασµα από εκκαθαριστικό σηµείωµα εφορίας, αποδεικτικό απόδοσης ΑΦΜ ή λογαριασµό ∆ΕΗ).
Επιστροφή

Χαμηλότερη Τιμή

Συγκεκριμένη ώρα

Περισσότερες αξιολογήσεις

Νέα Αναζήτηση

Εταιρίες που μας εμπιστεύονται

Μερικές από τις εταιρίες που εμπιστεύτηκαν το MyConstructor.

Δωρεάν Κλήση